jump to navigation

Oromia: Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa Tarkaanfii Humna Qubattuu Diinaa Irratti Fudhateen Loltoota Wayyaanee 42 Ol Hojiin Ala Taasise September 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa Tarkaanfii Humna Qubattuu Diinaa Irratti Fudhateen Loltoota Wayyaanee 42 Ol Hojiin Ala Taasise

 

sboBilisummaa (Freedom Function)

Oromo soldier

Oromo soldier

 

Ajaji WBO Godina Bahaa akka beeksisetti Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn kan Godina Bahaa keessa sossohu Fulbaana 03 fi 6, 2015 gidduutti Bahaa fi Dhiha Harargee bakkoota adda addaa keessatti tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhateen 20 yeroo ajjeesu, 22 ol ammoo madoo taasisuun konkolaataa waraanaa tokkos daaressee jira.

Haaluma kanaan Fulbaana 04, 2015 Dhiha Harargee Ona Gammachiis keessaa bakka Gola-Buubaa jedhamutti WBOn waraana wayyaanee kan konkolaataa waraanaan sossohaa ture haxiidhaan haleeluun 5 yeroo irraa ajjeesu, 3 ammoo madeessee jira. Konkolaataan loltootni wayyaanee ittiin socho’aa turan kun kan daareffame oggaa ta’u, waytuma kana qawween AK-47 jedhamu 4 diina irraa hiikkatameera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Bahaa tarkaanfii isaa itti fufuun Fulbaana 06,2015ttis Baha Harargee Fadis Ona Miidhagaa keessaa bakka Dhagaa-Gaachanaa jedhamutti waraana wayyaanee hojii ummata gooluutti bobba’ee fi sochii WBO danquuf ramadame haleeluun loltoota 9 irraa ajjeesee, 12 ol madeessuun meeshaalee adda addaa diina irraa booji’uu Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee beeksiseera.

Fulbaana 03,2015ttis Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO)n Dhiha Harargee Ona Hawwii Guddinaa bakka Sakattee jedhamutti waraana diinaa sakattaaf bobbaa irra ture irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen 6 ajjeesuun, 7 ol ammoo madeessuu Ajaji WBO Godina Bahaa mirkaneessee jira. Lola kanaan qawween AK-47 3 fi meeshaaleen adda addaa booji’amuunis gabaafameera.

Walumaagalatti WBOn Godina Bahaa Fulbaana 03, 04 fi 06, 2015 Bahaa fi Lixa Harargee Onoota Gammachiis, Miidhagaa fi Hawwii Guddinaa keessatti tarkaanfii waraana diinaa irratti fudhateen loltoota 20 yeroo ajjeesu, 22 ol madeessuu, konkolaataa waraanaa tokko barbadeessuu fi qawwee AK-47 7 diina irraa booji’uun dantaa QBOf oolchuu Ajaji WBO Godina Bahaa beeksisee jira.

Comments»

1. OromianEconomist - September 14, 2015

Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn Godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfilee boonsaa loltoota, hidhattootaa fi basaasota wayyaanee gufuu QBO ta’an irratti fudhatu jabeessee kan itti fufee jiru oggaa ta’u, haaluma kanaan WBOn Kibba Baha Oromiyaa Baalee keessa sossohu tibbana hidhattoota wayyaanee humna faxinoo jedhaman haleeluun 10 ol hojiin ala gochuun meeshaalee adda addaa irraa booji’uu oduun tarkaanfii waraanaa SBO dhaqqabe ifa godhee jira.

Haaluma kanaan WBOn Kibba Baha Oromiyaa Baalee keessa sossohu Fulbaana 07,2015 Ona Sawweenaa bakka ganda Hoofii jedhamu keessatti ganama keessaa sa’aa 10:00 hanga 10:20 giddduutti hidhattoota wayyaanee maqaa faxinoo jedhuun ijaaramanii socho’uun WBO sakatta’uu fi bobbaa isaa danquuf sochii irra turan haxiidhaan haleelee 4 yeroo irraa ajjeesu, 6 ol ammoo akka hamaatti madeessee jira. Hidhattootni wayyaanee garii tarkaanfii kana jala dhaabbachuu dadhabuudhaan tokko tokkoon faffaca’anii akka baqatanis ibsameera.

Waraanni Bilisummaa Oromoo tarkaanfii kanaan qawwee AKM 4 hidhannoo guutuu waliin, rasaasa AKM 400, Boombii harkaa F1, 12, boorsaa waraanaa 5 fi mi’oota gara garaa biroo diina irraa booji’uun dantaa QBOf akka ooches gabaafameera.

Tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaa kanneen gufuu QBO ta’an irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta’uus WBOn Godina Kibba Baha Oromiyaa Baalee keessa sossohu hubachiisee jira.

Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Kibba Baha Oromiyaa Baalee keessa sossohu Adoolessa 08 fi 09,2015 Ona Eelkarree baka Eel-Dhoor jedhamuu fi onuma kana bakka Halloo Dheertuu jedhamutti tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhateen 30 ol du’aa fi madoo taasisuun meeshaalee waraanaa fi mi’oota adda addaa booji’uu isaa gabaasuun keenya kan yaadatamuu dha. http://www.ayyaantuu.net/kibba-baha-oromiyaa-keessatti-hidhattootni-wayyaanee-10-ol-taan-wbon-haleelamanii-hojiin-ala-taan/


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: