jump to navigation

Fordi jeg er oromo: Because I Am Oromo January 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Amnesty International's Report: Because I Am Oromo, Fordi jeg er oromo.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

O

Kelilew Urga:- Norwegian Newspaper’s Coverage of the Crimes Committed Against Innocent Oromo by the TPLF/Tigrean Govt

 Amajjii/January 9, 2015 · Finfinne Tribune  Gadaa.com   http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/01/kelilew-urga-norwegian-newspapers-coverage-of-the-crimes-committed-against-innocent-oromo-by-the-tplftigrean-govt/

Below is an article in a Norwegian newspaper covering the human rights crimes committed against innocent Oromo by the TPLF/Tigrean government. The scanned version of the article (and the text format of the article) are also presented below (language: Norwegian).

NorwegianNewspaperArticle20152

Scanned version:
NorwegianNewspaperArticle2015

Full Text:
————————

Fordi jeg er oromo

Oromoere den største etniske urfolkegruppen i Øst-Afrika med en befolkning på rundt 40 millioner i området fra Etiopia til Kenya og deler av Somalia og Egypt. Oromoere er Etiopias største etniske gruppe, og deres språk er den fjerde mest talte i Afrika (etter arabisk, hausa, og swahili). Oromo snakkes over et geografisk stort område. De andre navnene på språket inkluderer afaan oromo, oromiffa og oromo. Men språket og dets brukere utsettes for i marginalisering og diskriminering av den etiopiske regjeringen.

Oromoerne i Etiopia har blitt kuet av de etiopiske herskere siden forrige kvartal av det 19. århundre. Oromo ble da utestengt for bruk i undervisning, massemedia og det offentlige liv. Afaan oromo ble forbudt først under keiser Haile Selassies regime. Den gang ble oromotalende privat og offentlig latterliggjort. Regjeringen gjorde alt i sin makt for å sikre dominans av abyssiner-språk og -kulturer på bekostning av oromo. Dette fortsatte senere under kommunistregimet som fulgte etter keiserens fall. I 1992 ble forbudet opphevet, og språket brukes i Oromia-områder med visse restriksjoner.

Alle de påfølgende etiopiske regimer, inkludert dagens, har drevet bevisste og systematiske kampanjer av feilinformasjon om oromoere og deres språk og kultur for å opprettholde undertrykkelsen av folkegruppen.

Hvorfor har de etiopiske herskere undertrykt Oromo?

Det tigrinja-ledede regimet har i hovedsak valgt seg ut oromoere grunn av deres økonomiske ressurser og politiske motstand. Oromia-støttegruppen uttaler: “Fordi Oromo spenner over Etiopias rikeste områder og utgjør halvparten av befolkningen i Etiopia, blir de sett på som den største trusselen mot den nåværende tigrinja-ledede regjeringen. I ettertid har flere Oromo-organisasjoner, inkludert Oromo Relief Association, blitt nedlagt og undertrykt av regjeringen. Den hyppigst anvendte begrunnelsen for å anholde oromoere er at de er mistenkt for å støtte OLF.”

Human Right Watch, Amnesty International og andre internasjonale organisasjoner retter jevnlig søkelys mot statens hensynsløse forfølgelse av oromoere, basert utelukkende på deres oppfattede opposisjon til regjeringen. Det nevnes hvordan oromoere stadig utsettes for vilkårlig arrest, langvarig fengsling uten rettssak, tvungen forsvinning, gjentatt tortur og ulovlige statlige drap som eksempler på regjeringens uopphørlige forsøk på å knuse dissens.

“Den etiopiske regjeringens ubøyelige aksjon mot reell eller innbilt dissens blant oromoere er sweeping in its scale og ofte sjokkerende i sin brutalitet,” sa Clair Beston, Amnesty Internationals Etiopia-forsker. “Dette er tydeligvis gjort for å advare, kontrollere eller bringe til taushet alle tegn på politisk ulydighet i regionen.” Ifølge rapporter fra Amnesty International har 5000 etniske oromoere blitt arrestert mellom 2011 og 2014 basert på deres faktiske eller mistenkte fredelige opposisjon til regjeringen.

Disse inkluderer fredelige demonstranter, studenter, medlemmer av opposisjonspolitiske partier og mennesker som gir uttrykk for sin oromo-kulturarv. I tillegg til disse blir folk fra alle samfunnslag, som bønder, lærere, helsepersonell, tjenestemenn, sangere, forretningsfolk og utallige andre jevnlig arrestert i Oromia basert kun på mistanke om at de ikke støtter regjeringen. Mange er anklaget for å ha ”oppildnet andre mot regjeringen”. Familiemedlemmer av mistenkte har også vært forfulgt kun basert på mistanke om at de deler et familiemedlems syn eller har arvet sine meninger, eller de er arrestert i stedet for deres savnede slektning.

Mange av de arresterte har sittet fengslet uten grunn i måneder eller år og blitt utsatt for gjentatt tortur. I hele regionen er hundrevis av mennesker arrestert i uoffisiell forvaring i militærleire. Mange blir nektet kontakt med advokater og familiemedlemmer. Dusinvis av de faktiske eller mistenkte dissentere har blitt drept. Majoriteten av dem er anklaget for å støtte Oromo Liberation Front (OLF), den væpnede gruppen i regionen.

Under Tigrinyan People’s Liberation Fronts brutale styre har rettssaler vært viktige arenaer for undertrykkelse. Siden TPLF tok makten i 1991 har mennesker blitt myrdet, torturert og uskyldig fengslet under grunnløse og falske, fabrikerte anklager om at de støtter Oromo Liberation Front.

Kilder: Amnesty Internationals rapport publisert 28. oktober 2014
Oromia støtte-gruppe
BBC NEWS 28. oktober 2014
UCLA Language Materials Project

Av Kelilew Urga

Read @ http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/01/kelilew-urga-norwegian-newspapers-coverage-of-the-crimes-committed-against-innocent-oromo-by-the-tplftigrean-govt/