jump to navigation

OMN: Haala yeroo irratti turtii Xiinxalaa Siyaasaa Jawaar Mohammad Waliin (waxabajji 27,2019). Oromia Media Network interviewed (in Afaan Oromoo & Amharic languages) Political Analyst Jawaar Mohammad on Ethiopia’s current situation. Tune in the Afaan Oromoo & Amharic videos June 30, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Related:-

Ethiopia’s Amhara state president killed amid regional failed coup attempt. Yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraatti Fashala’een Preezidantiin Naannoo Amaaraa Dhukaasa Banameen Ajjeefaman June 23, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
11 comments

Ethiopia’s Amhara state chief killed amid regional coup attempt, AL JAZEERA NEWS

The president of Ethiopia‘s Amhara region and his top adviser were killed in an attempted coup in which the country’s army chief was also shot dead, the office of Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said.

Spokeswoman Billene Seyoum told journalists a “hit squad” led by Amhara’s security chief Asaminew Tsige burst into a meeting in the state offices of Amhara’s capital, Bahir Dar, on Saturday and shot regional government President Ambachew Mekonnen and his adviser Ezez Wassie.

The men were “gravely injured in the attack and later died of their wounds,” she said.

“Several hours later, in what seems like a coordinated attack, the chief of the staff of the national security forces Seare Mekonnen was killed in his home by his bodyguard in Addis Ababa.”

Also shot dead was a retired general who had been visiting him, Billene added.

The bodyguard has been apprehended while Asaminew is still on the loose, sources said.

Ethiopia coup attempt Amhara

Al Jazeera’s Leah Harding, reporting from Addis Ababa, said Abiy called those responsible “mercenaries”.

“The army intelligence general said the coup was meant to create chaos and division in the military. He said the military now has control over the situation … and he reiterated that there are no divisions within the military,” Harding reported.

“This is particularly important because the two generals that were killed in Addis Ababa are part of the Tigre ethnic group, and the person who we believe is responsible for the coup plot is part of the Amhara group.”

Analysts said the incident showed the seriousness of the political crisis in Ethiopia, where efforts by Abiy to loosen the iron-fisted grip of his predecessors and push through reforms have unleashed a wave of unrest.

“These tragic incidents, unfortunately, demonstrate the depth of Ethiopia’s political crisis,” said International Crisis Group analyst William Davison.

“It is now critical that actors across the country do not worsen the instability by reacting violently or trying to exploit this unfolding situation for their own political ends,” the expert said. 

Ethiopia unrest

Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed condemned the unrest in an appearance on state television [Reuters]

Residents of Bahir Dar said late on Saturday there was gunfire in some neighbourhoods and some roads had been closed off.

The US embassy issued alerts about reported gunfire in Addis Ababa and violence around Bahir Dar.View image on Twitter

View image on Twitter

Travel – State Dept@TravelGov

#Ethiopia: The U.S Embassy is aware of reports of gunfire in Addis Ababa. Chief of Mission personnel are advised to shelter in place. http://ow.ly/kcLf50uKB0w 12111:04 PM – Jun 22, 2019159 people are talking about thisTwitter Ads info and privacy

Early on Sunday, Brigadier General Tefera Mamo, the head of special forces in Amhara, told state television that “most of the people who attempted the coup have been arrested, although there are a few still at large.”

Since coming to power last year, Abiy has tried to spearhead political reforms to open up the once isolated, security-obsessed Horn of Africa country of 100 million people.

He has released political prisoners, lifted bans on political parties and prosecuted officials accused of gross human rights abuses, but his government is battling mounting violence.

Ethnic bloodshed – long held in check by the state’s iron grip – has flared up in many areas, including Amhara, where the regional government was led by Ambachew Mekonnen.

“Since Abiy Ahmed took power and the country moved towards democratisation … there have been different forms of mobilisations, by different actors, particularly nationalists.” Awol Allo, a lecturer in law at Keele University, told Al Jazeera. 

“[In] Amhara regional state, there is this feeling that they were marginalised, and these individuals that were suspected to be behind the coup recently said that Amhara people have never been subordinated.. so there is this sense of grievance and victimhood that is driving the nationalist movements,” he added. 

Ethiopia is due to hold a national parliamentary election next year. Several opposition groups have called for the polls to be held on time despite the unrest and displacement. Ethiopia is due to hold a national parliamentary election next year. Several opposition groups have called for the polls to be held on time despite the unrest and displacement.

Related News from Oromian Economist sources:

Yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraatti raawwatameen Preezidantiin Naannoo Amaaraa dhukaasa banameen ajjeefaman, BBC Afaan Oromoo

Ethiopia’s chief of staff killed in coup attempt in Amhara state, Reuters

The Amhara state president, Ambachew Mekonnen, and his adviser were shot dead and the state’s attorney general was wounded in Amhara’s capital, Bahir Dar, on Saturday evening, according to a statement from the office of the prime minister, Abiy Ahmed, The Guardian

Yaalii fonqolchaa kana akka itti hubatamuu qaburratti aktivistoonni Amaaraa bakka lamatti bahanii wal falmaa jiru. Gareen ija jabeessi ‘kun diraamaa Abiyyi tahe jedhee raawwatedha’ jechuun yakkamtoota isaaniirraa dhiiga dhiquu yaalaa jiru. Gareen kaan ammoo Abiyyiin jibbinuyyuu dhugaa kana haaluun rakkisaa dha, nun baasu jechuun haqa liqimsaa jiru. Kan nama qaanfachiisu garuu, warra maqaa Oromoon of waamaa ‘hojiin kun diraamaa Abiyyi malee yaalii fonqolchaa miti’ jechuun gartuu Asaamminoo Tsiggee irraa dhiiga dhiquuf dhama’us arguu dha. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=903553573365016&id=100011311443078

Jeneraal Se’are kan ajjeesse waardiyaa isaa Mesafint jedhamu ta’uun himameera. Bakki dhaloota isaa Gondar, Amhara dha. Ajjeechaa sana erga raawwatee booda of ajjeesuu yaalee kan ture yoo ta’u of madeessee lubbuun keessa jirti.

Dr. Ambachew Bahirdaaritti kan ajjeese Jeneral Asaaminew Tsige ta’uunis himamaa jira. Amma Bahirdar keessaa miliqee bakka hin beekamne dhokatee jira jedhama. Walgayii magaalattii walakkaa keessatti ta’e keessatti nama lama ajjeessee dhokachuu danda’uun isaa bulchiinsa Amaaraa keessaa deggertootaa hedduuf cimdaa bal’aa qabaachuu isaa agarsiisa. Hatattamaan hin qabamu yoo ta’e dhiyootti deggertoota isaa wajjin waraanaa mootummaa federaalaa irratti banuun isaa waan hin oolle. Caasaan ABN isa cina dhaabbachuun falmisiisaa miti. Qaamni kun Amaara keessa qofa otuu hin taane biyyattii bakka hundatti caasaa diriirfatee jira. Keessumaa magaalota Oromiyaa kanneen akka Adaamaa, Asallaa, Goobbaa fi Finfinnee keessatti caasaan ABN cimaa ta’uu hin oolu. Kanaaf ummatni keenya of eeggannoo cimaa godhuu qaba. Poolisii Oromiyaa cina dhaabbatee nageenya isaa tiksuu qaba. 
Solomon Ungashe tiin. https://www.facebook.com/daniel.areerii/posts/3080992428584542

Oromia: Iyyi iyya dabarsi: Oromoon Walloo naa dhaqabaa jedhee lammiitt iyyataa jiraa June 20, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Iyyi iyya dabarsi: Oromoon Walloo naa dhaqabaa jedhee lammiitt iyyataa jiraa

Obbo Ibsaa Gutamaa irraa

Iyyi iyya dabarsi: Oromoon Walloo naa dhaqabaa jedhee lammiitt iyyataa jiraa. Amaarri goleett galchanii federaalaan dahachuun itt roorrisuu eegalanii jiru. Biyya keessan miti nu keessaa maal gootu faa jedhamuutu dhagahama. Seenaa fi seeraan Oromoon kan himatan caalaanu hafee jira. Seenaa hololaaf dur dur uumame irra deddeebi’uun waan isa tokkoo kan biraaf hin ragaasisuu. Oromoon Kaabaa, bara dhufee darbe hunda diina ofirraa qolata yoonaa gahanii. Yeroo isaan weeraran, dachaasanii golee saaniitt galchuun akka itt hin xiixne karoora baasanii bulchaanis turanii. Haaloo sanaati, namichi gargaarsa faranjiin aangoott ol bahe Teedros jedhamu arfan irraa ciruun rifachiisuu kan yaale. Faranjiin ka’iisa saa gargaare kufaatii saafis maqaa haa fudhatu malee, Maqadallaa irratt kan biyyoo nyaachisaniin Oromoo sana turani. Garaa laaffifachuuf faranjii hidhe yoo gad dhiisu, hogganota Oromoo hidhaa saa turan qalee qileett gad darbe. Haaloo bahachuun mootota isa duuba dhufaniinis, Oromoo irraa dhaabbatee hin beeku. Miseensoti EPRDFis sanuma itt fufaa jiru. ODPiin ummata maqaa saaf ijaarameef dhaqabuu mamuun, kakuu ADWUI waliin qabu kan mararfate fakkeesisa. Kun, Oromoo hafan didha kan galchuu dandahu tahuu hin hubanne taha. Dhugaa, nagaa, tukkummaa, walqixxummaa fi jaalallli Dr. Abiy lallabu qilleensa keessatt akka hin hafne ni sodaachisa. Kanaaf shaffisaan itt yaaduu feesisaa. Amaarri hanga daba kanaan dura hogganooti saanii raawwatan amananii, gumaa baasuun, nagaa, walqixxumma, bilisummaa fi obbolummaan Oromoo waliin jiraachuun barbaadna jedhanii waltahiinsa haaraa mallateessanitt araarri bu’uu ni rakkata. Kun tartiiba dudhaa kan waldhaban hordofan hundi beekanii. Gaaffii bu’uuraa hunda dura deebii barbaaduu. Gurguddoon Amaaraa hamma yoonaa aarii Oromoon bilisummaa gaafachuu saani si’anaaf qaban malee, abbootin saanii badii irraan gahaniif gaabbii hin agarsiisne. Dadhabbii fi kufaatii saanii hundaaf Oromummaa saa qofaaf ABO bakka deeman hundatt abaaru. Isaaniif ABOn mallatoo Oromummaa waliigalaati. Goototi saanii kanneen gara laafina malee Oromoott roorrisan, Tediros, Minilik fi Hayila Sillaaseen guyyuu afaanii hin buhani. Oromoo hedduun, awwaalaa baasee lafee saaniillee utuu gubee hin jibbu. Abiy akka ofiitt malee akka jarri barbaadanitt gaggeessuuf fedha waan hin agarsiifneef balaaleffachuu eegalaa jiru. Garuu Taabota meeqaa wareegan, kan hamma saa yeroo si’anaaf hin argatanii. Hayyooti saanii akka Daawwit Walda Gorgis faa mootummaan abbaa gonfoof kan itt haananii dhufan maaliif akka kufan qorachuullee hin dhimmamne. Abiy heera rarraasee Oromoo fi somaalee callisiisu yoo hin dandeenye taahitaa akka gaddhiisu gorsaa jiru. Gorsii Daawit W/Gorgis Amaartichi amma saddeettaman keessa jiru, haaraa mitii; Dargii fi qondaalota Itophiyaa hedduu galaafate Wayyaanee fi Shaabiyyaa injifannoon gahe. Inni ofii miliqee jireenya saa durii irra basha’aa jiraataa. Yaadi isaa yeroo waliin hin deemu. Qarooma utuu hin tahin mura honga’aa. Empayerri Itophiyaa bosose utuu argu, barumsaa fi muuxannoo qabuun saboota fi sabaawoti akkamitt walitt hafuu dandahuu faluu dhiisee empayera bututtuu walitt erbuuf hidhatee as bahe. Dhugaa inni dubate, Itophiyaan finnaa (state) hoongaate tahuu seetii. “Qinyi gizatoch” (Kolonooti) see erga didanii of soneessuu dadhabdee burjaaja’aa jirti. Sabooti isee keessa jiran akka Amaaraa, Tigray, Agawuu fi Qimaanti eenyummaa ofiin of dandahanii dhaabbachuuf tattaafataa jiruu. Itophiyaa dullattiin arraba isaa fi abdattu sirna Nafxanyaa akka isaa irratt qofaa hafaa jirti. Daawitii baddaa Habashaa irra gad yoo ilaalan kan bilisummaaf lolatu karisaa, kan kufaatii empayeraa jala gugatanii lafa saammatan jaalbiyyoota tahanii mullatu. Empayericha keessa karisummaanis “saranyummaanis” hin jiranii; kan mirga ofiif qabsaawanii fi sana ukkaamsuu kan yaalan qofa. Oromoon hardha qabsoo saaniitiin haala “Qinyii” (kolonii) akka itt hin deebi’amnett jijjiiranii jiru. Sana yoo tolchan mirgoota ilmaan namaa fi seera abbaa gadaa irra hin ejjenne. Isaan garuu akka harka badu tuttuqaa jiru. Garuu namoota nagaan jiraatan, keessa sodaa Oromoon isin fixuuf jedhuu facaasuun bakka yartuu dha hanga buqqa’ee baqatuun gahanii jiru. Sanaaf kashalabbee ofii malee Oromoo komachuu hin qabanii. Seenaa darbe dabaluuf, gurguddoon Amaaraa akkuma durii saanii “Nagaariit” (dibbee) dillissuun ni dhagahama. Godina Oromoo bulcha saanii jala jiruu fi olla tokko tokkott roorrisuu eegaluun argamaa jira. Oromoon amma dhiisee duruu mirga ofii tole jedhe gaddhiisee hin beeku. Kan baasu, Itophiyaa dullattii deebisanii kabeebsuu utuu hin tahin, seera fi sirna kanaan dura jallatan hunda sirreessanii, kakuu haaraa irratt walii galuun wal qixxummaa, bilisummaa fi wal kabajan nagaa fi gammachuun jiraachuuf ifaajja’uu dha. “Akka durii fi harka xuriitt hin hafan” jedha Oromoon. Kaleessi dhiitee seenaa tahaa, hardhi jalaan bariitee egeree ifsaa jirtii. Dubbiin Walloo bariisaa jarjarsiti malee dukkanni ni deebi’aa hin yaadamu. Oromoon iyyaati isaan caalaa yoo hin tane isaaniin gadi hin qabu. Inni akka durii Taaboti deemuu didee, qoolloo isinii harca’ee jira, lafa kennaafi jedhan sadarkaa Oromoon si’anaa irra jiru baruu dadhabuun sadarkaa guddina saanii qofa agarsiisa. Daa’immi Oromoollee muka irraa harkaan bocamuu saa beekti. Kanaaf gargar cita hariiroo akka hin taane beekoti Amaaraa itt haa yaadanii. Qabateewan si’ana galmoota magaalaa keessatt, irratt mari’ataman godina keenyaaf utuu hin tahin dureeyyii fi kanneen aangoo qaban qofaaf dhimma baasuu. Sana irraa bu’aa argachuuf rakkinni bu’aaraa nuti qabnu, Gaaffiin Sabummaa furmaata argatee tokkummaan addunyaa waliin dorgomuu jalqabuu dandahuu qabna. Sana maleee fedha xixinnoof utuu wal danqinu korporeeshinoota addunyaan akka hiratamnu abaraamuu dandeenya. Rakkina fedha xixinnoo furru malee waan gurgudaa dandahuun keenyas mamii qaba. Oromiyaan haa jiraattu

Xinxala gabaabaa haala yeroo June 16, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Xiinxala gabaabaa haala yeroo

Yaya Beshir irraa


Oromoon of kabajsiisuuf ammas karaan qabsoo fagoo akka tahe dhihoo kana katabeen ture. Dubbii kana maaliif akkan jedhe keessa deebi’een gad jabeessuuf dirqama. 
Humni Amaaraa aangootti deebi’uuf karaa gurguddaa lamaan 
didichaa jira. Mooraan siyaasaa Amaaraa kun waan irratti sirriitti walii galan qabu. Oromoota maqaa ODPtiin aangoo federaalaa irra jiran yoo danda’an dhiibbaa irratti godhanii Oromoo gansiisuudhaaf hojjechaa jiru. Dr. Abiyyi faa aangoo jabeeffachuu yoo barbaadan Oromoo gananii jara waliin dhaabbachuu malee akka fala hin qabne itti himaa jiru. ”Maqaa Oromoo dhahachaa Itoophiyaa bulchuuf mirga hin qabdu” hanga jechuus gahaniiru. Warri ifa baafatee Amaarummaan deemus (ABN) “yoo Amaara tahe malee sabni biraa biyya kanatti abbaa tahuu hin danda’u” jechaa jiru, saalfii tokko malee.

Hogganoonni maqaa Oromoo dhahatanii masaraa jiran yoo dhiibbaa kana sodaachuu didanii saba keessaa dhalataniif dhimman ammoo hookkara irratti kaasanii dhiibanii aangoo irraa buusuun ofii bakka bu’uuf haala mijeeffachaa jiru. Wanni Dawit Walda Goorgis dhihoo kana DCitti dubbate iccitii jarri dhoksaan itti jiran ifa nuu baasa. Abiyyi irratti hookkara kaasanii mootummaa federaalizimii sabummaa kana diiguun mootummaa cehumsaa ittiin aangotti of deebisan dhaabuu dha kaayyoon. Dhiibbaa kana kana irraa ka’uun Dr. Abiyyi ejjennoo Oromummaan dhaabachuu irratti daddaaqama agarsiisuun waanuma tilmaamamu. Takka as fakkaachaa takka achi fakkaachaa urursaa deemuu akka falaatti kan fudhatee deemaa jiru fakkaata. Kun ammoo hin baasu. Gamattis gamanatti hin milkeessu. Oromoof hin amanamu, jaraafis hin amanamu. Haala kana keessatti osoo hoookkarri dhalatee kophaatti isa hambisa. Oromoon kooti jedhee akka sagalee guutuun isa hin abdannee fi isa hin ittifne qalbii guutuudhaan Oromoof hin amaamne. Jara gammachiisuuf jedhee dantaa Oromoo irratti laaffachuu isaaf Oromoo keessatti shakkiin laalama. Kun ammoo kufaatii cehumsichaaf karaa mijeessa.

Rakkoo kana hunda wanni fide tuffii Habashoonni ammas Oromoof qabduu dha. Humni karaa lamaan olitti eerreen deemaa jiru lachuu ergaan isaa ifaa dha. Abadan Oromoo waliin wal qixxaannee hin bullu, olaantummaan keenya deebi’uu qabaa dha. Humna Oromoon ittiin Wayyaanee buqqise sanis waan dagatan fakkaata. Akka dagatan kan godhe ammoo tokkummaan keenya akka bara Wayyaanee sanatti jabaa tahuu hanqachuu dha. Ummanni kun ofiif baay’ate malee laalcha dhaabota siyaasaa adda addaa jalatti qoqqoodamee kan wal gaarreffatu waan taheef yoo jabaanne mogolee isaa cabsinee bakkatti deebi’uu dandeenya jedhanii wal amansiisanii jiru. Xiqqoo wanti yaaddoo itti tahaa jiru hariiroo Oromoo fi saboota ollaa gara gadii, bahaa fi dhihaa gidduutti cimfamaa jiru kana. Kanas diiganii madaala humnaa gama ofii deebisuuf duula bal’aaf qophaahaa jiru.

Kanaafan Oromoon ammallee likkii isaa diina isa tuffattutti agarsiisuuf qabsoo cimaatu isa eega jedha. Oromoon humna siiviilii kan akka gaafa Wayyaanee sana ammas irra deebi’ee agarsiisuuf waan hundaaf fala taha: 
1. Warra Oromoo keessaa dhalatee aangoo irra jiru kan takka gama takka gamana fakkaachuun dantaa Oromoo salphisaa deemaa jiruuf ergaa dabarsa. Nu ceesifta taanaan Oromoof amanamii nu ceesisi, tahuu baannaan waan si goonu beeyna jechuun cita dubbii itti hima. Jarris humna Oromootti abdatanii akka arraba jabaatanii dantaa Oromoof dursa kennan hamilcha, dirqa. 
2. Humna Oromoo tuffattee gamaa fi gamasiin owwaara kaasuu barbaaddu abdii kutachiisa. Amma biyya kanaaf fala barbaaduun dabareen kan Oromoo akka tahe dirqiidhaan waga’a. Guddina Oromoo amananii fudhachuudhaan abjuu olaantummaa ofii deebisuuf qaban akka of keessatti ajjeesan godha. Itoophiyaan isaan deebisuu barbaadan kana booda gonkumaa akka hin dhufnee fi yoo nagaa barbaadan Oromoo kabajanii, dhagahanii buluu malee fala biraa kan hin qabne tahuu akka amanan taasisa. 
3. Ummanni ollaa akka Sidaamaa, Somaalii, Affaar, Benis Shangul, Gaambeellaa, Tigraay fi ummatoonni gama Kibbaa jiraa hundi Oromootti firoomuu malee karaan biraa akka isaan hin baafne, akka humna Amaaraatiin hin dogoggorfamne karaa iftuu itti garsiisa. 
Oromoon akkasitti madaala humna siyaasaa biyyattii harkatti jabeeffachuu yoo danda’e qofa rakkoo dhufaa jiru mara irra aana.

…………………………………………………………………………………………….

”Olaantummaa Oromootu olaantummaa Tigraayi bakka bu’ee jira” jechuun yaada ilmaan Nafxanyaa Daseetti itti kaasaniif Dr. Abiyy yeroo deebisu, ”Eega an aangootti dhufee booda Oromoon 0.1% yoo waan dabalataa argatee jiraateef sa’aa 24 keessan aangoo gadhiisa” jedhe. Jecha kana keessatti waan baay’een arga. Tokkoffaa, akka gaaffiin Oromoon qabsaayeef inni muudamuudhaan deebii hin argatin ibsa, innis akka sana beeku agarsiisa. Lammaffaa, kan jijjiirama dhufetti waan dabalataa argate Amaara malee Oromoo akka hin tahin amanuu isaa mul’isa. Sadaffaa, jarri gonkumaa galata akka hin qabne hubachuu isaas ni mul’isa. Afraffaa, ‘Oromoof waan addaa godhuuf as hin jiru, yoon sana godhe aangoo gadhiisuudhaanin isiniif adabama’ yaada jedhus qaba (waan kana jara gowwoomsuuf akka jedhetti hubachuun filadha). Kana jechuun ammoo (akka inni kakatetti) hoggansa isaa jalatti gaaffiin Oromoon kaasaa jiru deebii argataan shakkisiisaa taha.

Asirratti wannin hubadhe, Amaarri gama gaafatee gamana hargachaa jiraachuu isaati. Dr. Abiyyi osoo haqa jal’ate eenyuyyuu caalaa argaa jiruu hanga eessaatti jara sossobee akka deemu ifaa miti. Jarri bu’aa Oromoon hin argatin hoggansa Abiyyi irraa argate kun galanni jarri garsiisaa jiran abaarsa Oromootiin ibsamuun akka qabaan Dr. Abiyyi ittiin deemaa jiru kun milkiidhaan fagoo hin deemne mirkaneessa. Kana gidduutti Oromoonis callisa isaa cabsee ”Gahe!” jechuun waanuma eegamu. Dr. Abiyyi yoo abshaala tahe warra maaluu goonaanif galata hin qabne urursuu dhiisee dafee qehee isaa jabeessee of faana hiriirsuu qofatu kufaatii dhufaa jiru jalaa isas biyyas baasa. Sana gochuu dhiisee akkuma deemaa jiru kanatti itti fufnaan gaafa balaan dhufte lamaanuu of cinaadhaa dhabuudhaan xumura fokkataa mudata. Sun akka tahu hin hawwuuf.

After Neoliberalism, JOSEPH E. STIGLITZ June 11, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

The neoliberal experiment – lower taxes on the rich, deregulation of labor and product markets, financialization, and globalization – has been a spectacular failure. Growth is lower than it was in the quarter-century after World War II, and most of it has accrued to the very top of the income scale. After decades of stagnant or even falling incomes for those below them, neoliberalism must be pronounced dead and buried. Vying to succeed it are at least three major political alternatives: far-right nationalism, center-left reformism, and the progressive left (with the center-right representing the neoliberal failure). And yet, with the exception of the progressive left, these alternatives remain beholden to some form of the ideology that has (or should have) expired.

Click here to read the full article

OBN: Anadhufu Gammachuu Magarsaa (PhD), Hayyuu Seenaa fi Antiroopolojii June 9, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Responding to the new Cold War June 5, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment


‘Suppose the world entered a new Cold War with the United States on one side and China, on the other. The United States has carved out a sphere of influence similar to that in the previous Cold War, though with weaker control of South America and with most of Eastern Europe on its side. China’s sphere of influence comprises most Asian nations, with the notable exceptions of India, which is non-aligned but leaning towards the US, and Japan, as US ally.Africa and South America have again become a stage for proxy wars in which forces sponsored by the two sides fight over control of countries. The same applies to the Middle East, though the development of renewables and US energy independence mean that access to Middle Eastern oil is much more important to China than the United States.Russia is not aligned with either bloc but leans towards China.’

Read more at https://knowledge.insead.edu/…/responding-to-the-new-cold-w…
https://knowledge.insead.edu/…/responding-to-the-new-cold-w…

Relief Web: Ethiopia: Food insecurity intensifies despite late and erratic Gu/Gena/Belg season rainfall, (Update, May 2019) June 4, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment
see more at Relief Web

Food insecurity intensifies despite late and erratic Gu/Gena/Belg season rainfall

Key Messages

Despite enhanced rainfall in the second dekad of May 2019 over many areas of Ethiopia, due to the late starting, erratic, and below-average Gu/Genna rains, particularly in southern and southeastern pastoral areas, food security outcomes in these areas are expected to deteriorate. In East and West Hararghe zones of Oromia food consumption gaps consistent with Crisis (IPC Phase 3) food security outcomes are likely from June to September. Northern Somali, major parts of East and West Hararghe, Northeastern Amhara, and Borena and Guji zones of Oromia are expected to move from Stressed (IPC Phase 2) to Crisis (IPC Phase 3) in June due to low household purchasing power, a lack of confirmed humanitarian assistance, and lack of pasture for livestock.

The Gu/Genna season rainfall in the second decade of May 2019 rejuvenated water points for both livestock and human consumption in some woredas of Somali Region, Borena and Guji zones of Oromia, and South Omo in southern SNNPR, where improved water availability is reported. Pasture and water are expected to remain improved for a short period, but improved livestock body conditions and productivity are not expected until the Deyr/Hageya season in October. In East and West Hararghe zones of Oromia, livestock deaths are being reported.

Below normal area-planted and suppressed crop growth in Belg-producing areas due to the below-average rainfall season will likely lead to Belg crop failure in East and West Hararghe. In other parts of the country below-average Belg production is likely despite improved rainfall in May. Meher long-cycle crops, and Belg-planted Meher maize and sorghum, especially in East and West Hararghe, the Rift Valley of Oromia, and SNNPR also suffered growth delays due to the poor rainfall which will negatively affect production.

In East and West Hararghe, Bale lowlands, parts of Guji and Borena Zones of Oromia and Somali region, poor households are already experiencing constrained food access, as they are highly market dependent during the peak of the lean season. Staple food prices, especially for maize, and wheat flour remain atypically high.Children’s nutrition status is deteriorating in East and West Hararghe and Bale zones of Oromia and in large parts of Somali and North-eastern Afar. The situation may further deteriorate as the lean season progresses.

With some improvement in the security situation across the country, the Government of Ethiopia has begun to facilitate the return of IDP households to their homes in East and West Wolega, Gedio, and Amehra. This has been a smooth transition for IDPs in East and West Wollega zones of Oromia, and North Gonder zone of Amehra. However, Gedio IDPs did not feel secure returning to their homes and returned only at the insistence of the government. Monthly food assistance rations are being provided to IDPs by CRS (using JEOP resources), WFP, and the government of Ethiopia. This is expected to continue until IDPs are readjusted and able to return fully to their normal livelihoods and incomes.