jump to navigation

Press Release (Oct. 23, 2020): OLLAA CONDEMNS THE CONTINUED STATE SANCTIONED VIOLENCE IN ETHIOPIA: MILITARY FORCES MURDERED FIVE YOUTH at THEIR HOMES IN NAQAMTEE, WESTERN OROMIA, ETHIOPIA October 24, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Press Release (Oct. 23, 2020): OLLAA CONDEMNS THE CONTINUED STATE SANCTIONED VIOLENCE IN ETHIOPIA: MILITARY FORCES MURDERED FIVE YOUTH at THEIR HOMES IN NAQAMTEE, WESTERN OROMIA, ETHIOPIA
===
Falls Church, Virginia (Oct. 23, 2020) – the Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association (OLLAA) condemns the continued state sanctioned violence in Ethiopia. Today, October 23, 2020 government security forces brutally murdered five innocent young men in the city of Naqamtee, Western Oromia, Ethiopia in Kebele 05 near Qasso Secondary School. Naqamtee (Nekemte) is a vibrant city located 310 km west of Finfinnee (Addis Ababa), the capital city of Ethiopia. 

Motummaan Ce’umsaa Oromiyaa Hatattamaan Ijaarramuu Qaba! October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
1 comment so far

Motummaan Ce’umsaa Oromiyaa Hatattamaan Ijaarramuu Qaba!

Dr. Tsegaye R Ararssa tiin

Motummaan Itiyoophiyaa Abiy Ahmadin hogganamu guyyaa kaleessaa (October 5, 2020) irraa jalqabee haangoo seera qabeessa kan biyyattii ittin bulchu dhabeet jira. Motummaan bulchiinsa Naannoo Oromiyaa kan harka Bilxiginnaa keessa tures, kaleessa irraa kaasee Oromiyaa bulchuuf haangoo seera-qabeessa ta’e hin qabu. Kanaaf, Oromiyaan motummaa ce’umsaa gad dhaabuu dhaan hanga filannoon godhamee bulchiinsi dimokraatawaa ta’e ijaarramutti, naannicha shiftoota Bilxiginnaa jalaa oolchuu dhaaf, nagaa fi tasgabbii uumuu dhaan, saba keenya bulchuu, lammilee keenya balaa irraa hambisuu, qabdi.

1. Motummaa ce’uumsaa kana eenyutu ijaaruu qaba? Eenyutu itti hirmaata?

Motummaa ce’umsaa ijaaruun walgayii haanga’oota hundaa walitti fidee kallattii motummaan ce’umsaa ittin ijaarramuun fi haala hojii isaa ittin raaw’atu irratti waliigaltee uumuu barbaada. Walgayiin kun qaamota adda addaatin waamamuu mala. Garuu Abbootin Gadaa Oromiyaa qaama siyaasaa kamuu dursanii, dhiimma kanarratti utuu mari’atanii, qaamota birootif waamicha godhaan gaarii natti fakkaata.

Qaamonni walgayii kana irratti hirmaachuu qaban:

a) Abbootii Gadaa

b) Jarmiyaalee siyaasaa Oromiyaa hunda (Bilxiginnaa hin dabalatu)

c) Qeerroo fi Qarree Oromoo

d) Qaamota miti motummaa Oromoo (NGOs)

e) Waldaawwan ogeessotaa oogummaa adda addaa fi waldaale hawaasaa adda addaa

f) Hogganoota waldaalee amantaa Naannoo Oromiyaa

g) kkf.

Qaamni siyaasaa hundi (Bilxiginnaan ala) akka itti hirmaatu godhuun barbaachisaa dha. (Bilxiginnaan paartii yakkaamtootaa waan ta’eef dhaabichi akka dhaabaatitti diiggamuu qaba. Miseensonnii isaanii akkuma gayee isaanititti seeratti dhiyaatanii itti gaafatamuu qabu. Rakkoo siyaasaa amma itti jiru kan uume isaan waan ta’anif, motummaa ce’umsaa rakkoo keenyaaf furmaata fida jedhamee ijaarramuuf deemu keessaa shoora qabaachuu hin danda’ani.

2) Motummaan Ce’uumsaa Maal dalaga? Hojiin isaa maali?Hojiin isaa…

a) nagaa fi tasgabbii uumuu;

b) hidhamtoota siyaasaa hunda hiiksisuu/hiikuu;

c) Oromiyaa fi Oromoota baraaruu [(securing Oromia)– daangaa kabachiisuu; saba keenyaa naannoo ollaa keessatti rakkatanii jiraatan (Fakk.Walloo, Wambaraa, kkf) deeggaruu dhaan diina jalaa baraaruu; lammiilee magaaloota adda addaa keessa jiraatan hiraarsa diinaa jalaa oolchuu; lammiilee Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jiranif eegumsa barbaachisu godhuu; kkf.]

d) tajaajilli adda addaa sivil servisii fi qaama adda addaa motummaatin keenamaan akka hin dhaabbanne, ykn haalan akka itti fufan, godhuu;

e) karoora ce’uumsaa lafa kaa’uu dhaan, yeeroo fi haala filannoon ittin gaggeeffamun baafachuu fi kanas raawwachuu; fi

f) kkf

…dabalata.

Abbotiin Gadaa qaama ce’umsaa uumamu kana keessaa, isaanuma wajjin mari’atanii, nama (ykn garee) hojii raawwachiisaa ta’ee dirqama fudhatu utuu muudani gaari natti fakkaata.

Oromoo fi Oromiyaa baraaruun akka danda’amu, Motummaan Ce’uumsaa Oromiya, Poolisii Oromiyaa, Humna Addaa Oromiyaa, qaama tikaa naannoo Oromiyaa, Milishaa Naannoo Oromiyaa, Qarree fi Qeerroo naannoo Oromiyaa guutuu, Foollee Oromoo, miseensota WBO, fi Oromoota Raayyaa Ittisa Biyyaa (RIB) keessa jiran hundaa wajjin walitti dhiyeenya fi qindoominaan yoo hojjate qofa dha.

3. Motummaan ce’umsaa kun hojii isaa seera akkamiitin raawwata?

Karoorri ce’umsaa motummaa kanaa kan ittin raawwatamu waliigaltee qaamooni mootummaa kana ijaaran gidduuti uumamuun ta’a. Walii galteen isaan lafa kaawwatan kan akka chaartaraa fakkaatu jiraachuu qaba. Walii galteen kun, hojii fi dirqama isaan gidduu jiru hirachuu irratti, seera haala adeemsaa isaanii ittin bulfatan, fi karoora filannoo dhufuuf lafa kaawwatan irratti kan xiyyeeffatu ta’a.

Hojiin jabaan motummaa ce’umsaa kanaa inni cimaan Oromiyaa diigumsa irraa fi oromoota balaa irraa baraaruu dha. Kanaaf seerri motummaan ce’umsaa haalan kabachiisuu qabu seera heera Naannoo Oromiyaa fi Seera heera federaalati.

Hojiin biraa motummaan ce’umsaa kun hojjatu tajaajila sivil servisii itti fufsiisuu waan ta’eef kanaaf ammoo seerri heera motummaa fi seeronni adda addaa tajaajila motummaa adda addaa irratti bahani lafa jiran hordofamuu qabu. Nagaa fi tasgabbii uumuu dhaafis seera idilee biyyattii fi naannoo Oromiyaa keessatti hojii irra jiran fayyadamuun barbaachisaa ta’a.

Motummaan Ce’umsaa kun akka milkaayee, Oromiyaa gara sirna dimokraasii dhugaatitti tarkaanfachiisu Oromoon hundi bakka jirutti dirqama lammummaa isaa bahuu qaba.

Na ofkalchaa!

(Barreffamni kun bal’inaan kan itti fufu ta’a).

Related article:

OGF Statement and Appeal to The International Community Requesting they support the Establishment of Oromia Transitional Caretaker Government

Top ten factors that have been hastening the collapse of Ethiopia’s Abiy Ahmed’s government October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Top ten factors that have been hastening the collapse of Abiy Ahmed’s government.

by Bontu Geda

➡️10) Failure to understand how to deal with Habeshas (Both Amhara and Tigre).

➡️ 9) Fear and lack of clue for negotiated power sharing (Both within and outside his own party).

➡️ 8) Zealous obsession with project implementation rather than strategic long-term decisions.

➡️ 7)Overestimation of the stupid Habesha project: ኢትዮጲያዊነት, which is falling apart at a speed of light.

6) Trying to please everyone.

➡️ 5) Obsession with lies, even when not forced by situations.

➡️ 4) Trying to use #Gandummaa as a means of divide-and-rule among Oromos. The faltering Oromo unity is only a temporary event. Oromos, are generally tolerant to act harsh. It is only the matter of time for that diamond-grade unity to come to become operational. That will be the end of the beginning for this man!

➡️ 3) His Illusion about the nonexistent glorious Ethiopian history. The country has been #Jaanjoo since ever its formation! Most people, including the Habeshas who forcefully promote it, know this simple fact. He should have known as well!

➡️ 2) Not understanding and addressing the ‘Oromo Question’. Everyone knows and recently started to acknowledge that this country is what it is because of Oromos. Ignoring the Oromo concerns will be the cause for the true demise of the rotten empire!

!➡️ 1) Endless ambition to forge a strong, unitarist central government. If there is only one chance left to save the crumbling empire, it is the multinational federation. This implies an ever weakening central government and burgeoning autonomy for Ethnic states. No force (Worldly or Heavenly) can maintain this country by overlooking the autonomy of multinational states!

PS: Namni dhagahu yoo jiraate, kuni gorsas ni ta’a. Namni dhagahu dhabamnaan, ‘himan didduun du’a hin diddu’, jennee dhiifna! #Kanuma.

Geneva Press Club – An Authoritarian Turn in Ethiopia: A Return to Autocracy? October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

Oromia: Waamicha Qeerroo Marsaa 5ffaa #OromoProtests October 7, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

#OromoProtests: PRESS RELEASE: As of today, October 5, 2020, at 12:00 AM Eastern Africa Time, Ethiopia is effectively without a constitutionally mandated government. October 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

PRESS RELEASE: As of today, October 5, 2020, at 12:00 AM Eastern Africa Time, Ethiopia is effectively without a constitutionally mandated government. CLICK TO TWEET IT: https://ctt.ac/79Nd8#AbiyIsExpired#AbiyMustGo#OromoProtests

Oromia: The Athletic Nation Report: Oromo Athlete Shura Kitata Tola wins the 2020 #LondonMarathon. Colourful victory for the Oromo athletes on the the day of the colourful #Irreecha2020 Festivals in Oromia and the Globe October 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment
Oromo Athletes Shura Kitata Tola and Sisay Lemma win the 2020 London Marathon on the day of Irreecha, Oromo Thanksgiving day. Shinning and colourful victory on the event of the colourful Oromo national cultural festival

The most dramatic of finishes at the London Marathon, Oromo Athlete Shura Kitata Tola is the 2020 London Marathon Winner in the Elite Men’s Race on Sunday 4th October 2020. Vincent Kipchumba of Kenya and Sisay Lemma of Oromia are winners of the 2nd and 3rd places respectively. Brigid Kosgei of Kenya wins the London Marathon 2020 Elite Women’s Race. American’s Sara Hall is the 2nd. World champion Ruth Chepngetich of Kenya finishes third in the Women’s Race.

(THE DAILY MAIL): Shura Kitata wins the London Marathon as Ethiopian pulls off shock victory in the sodden capital ending Eliud Kipchoge’s reign as the king of the iconic race. Shura Kitata has won the London Marathon in a thrilling race in the capital. The Ethiopian emerged victorious over the route of 19.7 laps of St James’s Park. Kitata’s win puts an end to Eliud Kipchoge’s reign as the king of the race. The 35-year-old had not lost over 26.2miles in seven years but was shocked. 

In those shoes, with those lungs and that record, we just about assumed Eliud Kipchoge could walk on water. Nothing like a rainy day for disproving that theory and nowhere quite like the grounds of Buckingham Palace for dethroning kings.

Chances are the greatest runner the roads have ever seen will win again. But those are considerations for another day.

For now it is a time to wonder how it went so very wrong in St James’s Park and why. That is because he didn’t just lose to Ethiopia’s Shura Kitata, the 2018 runner up and a worthy champion here in 2:05.41. Shura Kitata has earned a shock victory at the sodden and chilly London Marathon on Sunday

The Ethiopian emerged victorious in a thrilling finale as he saw off Vincent Kipchumba 

Grand #Genocide is Brewing Against Oromia October 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Grand #Genocide is Brewing Against Oromiyaa

by Ibsaa Guutama October 2020

Perpetrators of genocide against the Oromo nation are working hard to mislead world public opinion. To counter is fast and vigorously is expected from Oromo nationalists. Distortion of history and ground preparation to accuse Oromiyaa for genocide and covering up ongoing one by Ethiopian government against the Oromo people. That is to justify reverse genocide in the name of preventing one that does not exist. Oromo enemies are all over the media to disseminate Oromo phobia and raise tension between Oromo and other ethnic groups in preparation for grand scale genocide. They do not care as to who dies as long as they cripple Oromiyaa. Some of them are trying to prove similarity of situation in Oromiyaa and Ruanda before genocide. Some one long, long ago said, “Even the devil can cite the Scripture for his own purpose”. These ones are also citing genocide definition given by OSAPG for wrong purpose undermining intelligence of those they address.

At present only Oromo are targeted for genocide by government and Amharic speaking groups calling themselves “Forces of Unity” and their reverse allegations hold no water. This year’s sabotage witnessed by the world on Irreecha Pilgrimage to Hora Finfinnee is a good example of cultural genocide by Ethiopian government. To avoid telling true relations of Ethiopia and Oromiyaa they repeat the stereotype, “Ethiopia is never colonized”. Ethiopia being a partner to the Scramble for Africa, it was a colonizer of its African neighbors and not theoretically colonized. Hutu and Tutsi are the same people with common culture and language under German/Belgium colony with possibly legend created difference similar to the Habashaa Solomonic dynasty. Nafxanyaa colonizers and the Oromo have different historical background and separate identity. Not taking this truth into account will lead any analysis to wrong conclusion.

The colonizers call themselves nafxanyaa (gun wielder) and it is not a term invented by the Oromo. It is a name which some are proud to put on their T-shirts even today. Nafxanyaa are not only Amaraa but eclectic from all conquered lands, like British army with members enrolled from all over its empire. But being baptized into Orthodox church they call themselves Amaaraa to be distinguished from Moslems and traditional religious groups. Because Oromo prophesy all religions there had never been tension between faiths as has never been between ethnic groups in Oromiyaa. Oromiyaa has significant numbers of Moslems, which were suppressed for more than a century by Ethiopian theocracy. They want to scare the western world with this number. In precolonial period they were appealing for help from Christian across the sea as being trapped in Christian island besieged by Muslims and heathens.

Now they are trying to apply the “Terrorist” card against the Oromo as if they don’t have Muslims among them. In reality that is only an excuse, what they are after is Oromummaa, the power that is denying them suzerainty over Oromiyaa. It has been two decades since 9/11; was there one Oromo internationally blamed for terrorism so far? If Amaaraa are not the only nafxanyaa and the only Christians where is the cause to be targeted? Can they show Oromo intent to destroy any group? Why do they beat about the bush rather than saying they hate everything Oromo for denying them overlordship in Oromiyaa? Whatever happened in some corners of Oromiyaa was premeditated by themselves; probably Oromo might have reacted to their setup spontaneously. Many Oromo are Orthodox Christians; it is ridiculous to say Oromo will destroy themselves. All Orthodox churches in Oromiyaa are built by Oromo laity with contribution by all Oromo religious groups, no motive to burn one’s own them. All allegations in Oromiyaa are perpetrated by agent provocateurs and has to be left to independent investigation.

There are some members of Amaraa elites dreaming to reestablish the colonial nafxanyaa system by dismantling the federation. For Oromo it is either the Federation or independence. They will fight nail and tooth against any attempt to subjugate them. Now some biased overseas researchers take words “nafxanyaa” as directed against an ethnic group and “Qeerroo” as organized group for purpose of ethnic cleansing. Such wrong assumptions emanate from ignorance of nature of Oromo society and trying to fit into preconceived models. Let alone committing genocide it is Safuu (legally and ethically prohibited) for the Oromoo to harm any living thing without a cause. Historically proven fact is “Oromo are not extremists” otherwise, for instance they could have brought hell to earth when Oromo students were massacred in several Amaaraa Region universities. They do not take vengeance on all under Amaaraa name for they know the real culprits. All that governed the empire left piles of grievances. Oromo had no power and cannot be accused for pay back. They are only struggling to be free from oppression and occupation by Ethiopian force. Therefore, it is advised not to provoke them to burst into insanity.

Respected researchers should be ashamed when they echo “Oromo extremist/hardliners” taking it raw from mouth of Oromo enemies. From which ideology or position are they judged as extremists? From Ethiopian government or from nafxanyaa system hopeful parties? For both they could be extremists because they are struggling for freedom from them; not for normal freedom loving people. No more privileges for those that took the Ethiopian government as their tool. Is that extremism?

The old Ethiopian empire built under the leadership of Shawaa Amaaraa come to an end in 1991 and was replaced by a transitional government formed by representatives of nations, nationalities and peoples. Group from Tigray (TPLF), a nation which was reduced to junior partner after the death of Emperor Yohaannis IV in formation of the empire had a leading role in the new Order. Nafxanyaa system decline that started in 1974 was considered to be given the final below in 1991. But reactionary forces are seen trying to resurrect it. Those that lost power and privilege are those that are now destabilizing Oromiyaa and are cause for ongoing genocide. In their non-viable crooked thinking, they could regain the lost empire only if they could destroy Oromo and the federal arrangement. That was started by government forces with them pushing from behind by selective killing of bright Oromo youth and mass killings of the peasantry. They live no one alone, cases of Sidaamaa, Wala’ita, Konsoo, Qimaant and Benishangul-Gumus can be cited. In Oromiyaa genocide is only government sponsored.

Politicians from loser class are trying to agitate inter-ethnic clashes but they will not be successful with the Oromo. Oromo do not have problem with Amaaraa or any other people. Social relation with all had been warm and smooth. It is only greed for more power and wealth by some Amharic speaking politicians that is tearing peoples apart for the moment. There is no stone unturned by those politicians to discredit Oromo demand for national self-determination and freedom. Therefore, in their effort to find crime where there is no motive, is leading them to creating one. That is why peoples’ genuine plight is getting twisted to appear the opposite. Destiny of non-Oromo living in Oromiyaa for generations is more attached to the Oromo than politicians trying to claim them. Oromo protect them not for political advantage but because they have become their brother and sister Oromiyaans. Even for them it is expedient to share what Oromiyaa gives with the Oromo than bring an outsider to boss them. Enemy of Amaaraa and the Tawaahido Church are not the Oromo but political and clergy leaders behind them. Oromo demand nothing outside Oromiyaa and welcome all who would like to live among them in peace and siblinghood respecting their laws and interest, not bosses.

Qeerroo means youth in afaan Oromo. They are not organized body but come out only when duty calls for defense of the fatherland. To take Qeerroo as danger to the region is to take Oromo nation as dangerous for world peace. Do not mistake it for Amaaraa Faannoo; Qeerroo are simply young unmarried segment of society which Oromo endear them as leopards of the nation; not aggrieved individuals. Dr. Abiy is an Oromo with personal ambitions and missions. It is unfortunate that enemies of the Oromo are taking cover under him using his good office to commit genocide against the Oromo. Him not them are ultimately accountable. In this some Orthodox clerics are seen playing the crucial role in creating conflict between communities. Let us list crimes committed in Oromiyaa and Amaaraa region in the last two years and compare those committed by Church fans, government forces and the Oromo; then only can we know whom to prevent from whom.

If Oromiyaa cannot mobilize all her capabilities to counter conspiracy her enemies will preempt and feed the world false information. Without immediate attention, her plight could remain hidden from international community. They could even get twisted and used against her. It is incumbent on her hayyuus, the learned and wise to bring forth the genocide being committed against her with evidence and seek justice internationally before the worst could happen. However, third party sympathy cannot replace own determination and commitment in fend off abusers. Oromo struggle for freedom and national-self-determination are distorted by enemies as something out of the ordinary. Because of her land locked position Oromiyaa is not much known to the overseas world. On the other hand, Ethiopia have taken the opportunity of having long time contact with the outside world and had successfully hidden Oromiyaa being an entity and presented her as Ethiopia’s own backyard. It has taken long for the world to discover the truth though continued favoring their long acquaintance. Thus, still more diplomatic work is necessary to save Oromo an ancient civilization from perishing. This must be taken by hayyuus as part of a fight against genocide by Ethiopian government.

It was after long struggle for independence that a Charter was drawn in 1991 between Ethiopia and her colonies that include Oromiyaa. It was on principles laid down by this Charter that the Federal Constitution was made. Reneging of the incumbent power (TPLF/EPRDF) on implementation of the constitution led to lot of blood shade on part of the Oromo to bring change within leadership of EPRDF. EPRDF was allowed to finish two years remaining from its term as a transitional administration. No sooner than coming to power did the new PM started as if it was going to stay longer. It misinterpreted the constitution and indefinitely extended its term of office without getting consent from stakeholders.

That means it has intent of ruling by sheer force like his imperial models. But this time there are states and parties that took the constitution seriously. There will be an obvious constitutional crisis. With clear intent to bring back system of the ancient regimes It started suppressing the opposition and peoples that demanded enjoyment of their constitutional right. To enforce its will military Command Posts were established in many Southern nations and nationalities territories. In particular all the zones of Oromiyaa fell under military rule. By those Posts numerous youths were butchered summarily and their body left to be devoured by wild animals. Homes and schools started to be used as prison for standard prisons were overcapacity. All these facts if not already documented, have to urgently acted upon by hayyuus to take the criminals to International court of justice.

The truth being as mentioned above loud sounds are heard about few collateral damages to coverup the bigger ugly picture. Any human right abuse should not be passed in silence unpunished. Most of the cacophony are being made by Diaspora Amaaraa elites, that are conspiring to bring down the federal formation in favor of unitary Nafxanyaa colonial system. Living in Oromiyaa during this chaotic period when guns are superior to the law it cannot be said there are no non-Oromo causalities but they are taken out of proportion to conceal Oromo plight and discredit the Federal system. To advocate for human rights protection in federated states and to attack nations, nationalities and peoples’ rights of self-determination are two different things. Peoples are asking for formal decolonization and reestablishing new relations by getting rid of the empire system. Otherwise there will be no force that can keep these peoples together. For people who do not know their own history and who take Oromo claim to have link with Cushitic civilization as antisemitic this cannot be swallowed. It is wise to advise foreign researchers like Mr. Gregory N. Cervetto not to start their research from wrong hypothesis driven from wrong premise. If they have to be credible, they ought to make independent field research away from Habashaa influence.

Oromiyaan haa jiraattu.

Honor and glory for the fallen heroines and heroes; liberty equality and freedom for the living and nagaa and araaraa for the Ayyaanaa of our fore parents!

Ibsaa Guutama October 2020

Related Article:

Two Centuries of Genocide Against the Oromo: From Sahle Sellasie to Abiy Ahmed

“THE PRESENT PHASE OF THE OROMO NATIONAL MOVEMENT:CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ACTION ITEMS .~The Oromo Scholars and Professional Group

#Irreecha2020: The Oromo national and cultural holiday season: Oromians and friends of the Oromo nation celebrating the blessing and colourful festival in Oromia and all over the Globe. Using military forces the Ethiopia government suppressed the main events in Finfinnee at Hora Finfinnee, Hulluuqoo Kormaa (Doollo Buddeena) and in Bishooftuu at Hora Harsadii October 4, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Irreecha 2020: The Oromo national and cultural holiday season: Oromians and friends of the Oromo nation celebrating the blessing and colourful festival in Oromia and all over the Globe. Due to the historically oppressive nature of Ethiopia’s government towards Oromo people and their culture and identity and its fears of the ongoing #OromoProtests, the Ethiopia government used massive military forces and sanctioned and suppressed the main Irreecha events in Finfinnee at Hora Finfinnee, Hulluuqoo Kormaa (Doollo Buddeena) and in Bishooftuu at Hora Harsadii. For this massive open public culture, the regime sent hand picked party cadres and its supporters through offering its participation badges and drop them there with its transport. That was designed and actioned to make believe that the events were held. Millions of Oromo mass sanctioned from driving and waling to the festive venues with layers and layers of military forces. The millions people of festivals at Hora Finfinnee an Hora Harsadii were defacto cancelled. Thousands attacked by the military, arrested and tortured in effort to celebrate their adored culture. The whereabouts of thousands is not known. This is once again a massive military attack against iconic Oromo culture and identity. Irreecha2020

“I don’t know the kind of information they have but these security checks are too much,” said Hassen, a participant who gave only his first name, fearing for his safety. “Added with the COVID-19, it really has ruined the festive mood.” ~ AP

VOA Afaan Oromoo: Bushooftuutti Irreechi Hora Harsadee namoota muraasa qofaan akka kabajamu taasisamee oole, Hirmaattoota hedduu irraa miirri mul’ataa tures qabanaahaa ta’uu gabaasaan VOA bakka sanatti argame ibsee jira.

“I was looking forward, like many of you, to waking up to hundreds of pictures of massive gatherings of people celebrating Irreecha in Ethiopia, like this one from last year. How heart-breaking to hear many were arrested or unexpectedly prevented from arriving at their destinations. If it was simply about COVID, there could have been clear messaging or alternative plans made, which I don’t think was the case, though that’s one excuse being given. This seems more like an attempt to suppress Oromo cultural expression during a politically volatile time. As we know from attempts of the past, Irreecha cannot  actually be suppressed for long, if at all, though they may have been caught off guard and disappointed today. Broad cultural suppression like this seems like an unwise move, and yet that’s the choice the current government made at the same time they are holding large numbers of political prisoners and are putting political opponents on trial when they should be playing their parts in elections.”Photo credit: oromianeconomist   ~Amy Elliott Van Steenwyk


The security forces blocked the public  not to attend Irreecha, this in Bishooftuu, 4 October  2020
Oromo youth were not allowed to celebrate their Irreecha, 4th October 2020 Bishooftuu, Hora Harsadii, Oromia
Fascist Ethiopia’s military in suppressing Irreecha Celebration in Bishooftuu 4 October 2020
Oromo nationals in their Irreecha cultural outfit, the military blocked them from attending Irreecha festival 4 October 2020, Bishooftuu, Oromia

The Ethiopia’s government military detained and attacking masses of the Irreecha Oromo revellers  in Bishooftuu 4 October 2020
The Ethiopia’s military in suppressing the iconic Oromo culture blocking the Oromo Irreecha revellers from Hora Harsadii in Bishooftuu 4 October 2020
This is Kefiyalew, Oromo national hero, the Ethiopian security forces sanctioned him from Irreecha, Finfinnee 3 October 2020
CaptureEthiopian security forces arresting Oromo national for going to Irreecha, Finfinnee, Oromia 3rd October 2020
Oromo youth in Irreecha Oromo cultural outfit suppressed from Hora Finfinnee and Hora Harsadii 3 and 4 October 2020
Oromo youth to Irreecha with Oromo music star Galana, stopped by military from attending Irreecha Hora Finfinnee on 3 October 2020
Celebrating Irreecha at home

BBC Afaan Oromoo reports on Events in Hora Harsadii, Bishooftuu : Kabaja Irreecha 2020 Hora Har-Sadee suuraadhaan

4 Onkololeessa 2020, BBC Afaan Oromoo

Irreechi 2020 kaleessaa magaaaa Finfinneetti kabajamee harra ammoo Magaalaa Bishooftuutti haala ho’aadhaa kabajameera. Hirmaattoota sirnichaa suuraadhaa kunooti.

Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreecha 2020 Hore Har-Sadeetti suuraadhaan

BBC Afaan Oromoo Irreecha 2020: Irreechi Hora Finfinnee namoota muraasaan kabajamuun miira akkamii uume?

3 Onkololeessa 2020 BBC Afaan Oromoo

Irreecha Hora Finfinnee bara 202
BBC Afaan Oromoo: Irreechi Hora Finfinnee Onkoloolessa 4 bara 2020, in Oromo Calendar 6414

Irreechi Hora Finfinnee iddoo namootni muraasni affeeraan taasifameef argamanitti kabajameera.

Kabaja Irreecha 2020 Magaalaa Finfinnee suuraadhaan

3 Onkololeessa 2020

Irreecha bara kana Magaalaa Finfinneetti kabajameera. Boru ammoo Magaalaa Bishooftuutti kabajamuuf jira. Sababii koronaavaayirasitiin walqabatees lakkoofsi namoota ayyaana kanarratti hirmaatanii baayyee muraasaa ta’uun hubatameera.

Kabaja irreecha Hora Finfinnee
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja irreecha Hora Finfinnee
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan
Kabaja irreecha Hora Finfinnee

BBC Afaan Oromoo: Ibsa waa’ee suuraa,Kabaja Irreechaa 2020 suuraan

#Irreecha2020 #OromoProtests in #Finfinnee, Oromia: Oromoon Lencuma duruu

ALJAZEERA ( 4 Oct 2020): In Pictures: Ethiopia’s Oromo hold Irreecha festival

The government says it restricted attendance at the Oromo group’s Irreecha festival to prevent the spread of COVID-19.

Women, wearing traditional clothing, sing and march during the celebration of Irreechaa, the Oromo people thanksgiving holiday, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Women, wearing traditional clothing, sing and march during the celebration of Irreechaa, the Oromo people thanksgiving holiday, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]

4 Oct 2020

Members of Ethiopia’s largest ethnic group gathered in Addis Ababa for a scaled-back version of Irreecha, their annual thanksgiving festival, against a backdrop of unrest and political division.

Prime Minister Abiy Ahmed’s government said it was restricting attendance for the Oromo group’s Irreecha festival to approximately 5,000 people to prevent the spread of the coronavirus, just as it did for an Orthodox Christian holiday last week.

But some attendees said the regulations were designed to prevent anti-government protests at a time when Oromo opposition politicians are behind bars and security forces stand accused of using heavy-handed tactics against civilians in the Oromo region surrounding the capital.

“When people get together they may reflect on what is going wrong in the country. For fear of that, they have restricted us,” said Jatani Bonaya, a 26-year-old student, on Saturday. “What the government is doing is not right.”

Irreecha marks the end of the rainy season and the start of the harvest season.

It is traditionally held in the city of Bishoftu, Oromia, some 50km (30 miles) southeast of Addis Ababa.

In 2016, the use of tear gas and firearms by security forces sparked a stampede in Bishoftu that killed dozens, some of whom drowned in a nearby lake.

The government put the death toll at 55, though Human Rights Watch later said it could have been in the hundreds.

The following year, Irreecha turned into an anti-government protest, part of a broader movement that brought Abiy, Ethiopia’s first Oromo ruler, to power in 2018.

Last year, Abiy allowed a separate Irreecha celebration to take place for the first time in Addis Ababa and hundreds of thousands turned out.

On Saturday, a much smaller crowd led by chanting Oromo traditional leaders gathered at pools of water in central Addis Ababa, where they dipped flowers and sprinkled it over themselves, gestures symbolising gratitude and renewal.

Tensions between Abiy and Oromo nationalists have been on the rise in recent months following the killing of Hachalu Hundessa, a pop star who gave voice to Oromo feelings of marginalisation, in June.

More than 160 people were killed in the ensuing violence, and more than 9,000 were caught up in subsequent mass arrests, including journalists and prominent Oromo opposition politicians.

Irreecha marks the end of the rainy season and the start of the harvest season. [Eduardo Soteras/AFP]
Irreecha marks the end of the rainy season and the start of the harvest season. [Eduardo Soteras/AFP]
Members of Ethiopia's largest ethnic group gathered in Addis Ababa for a scaled-back version of Irreecha [Eduardo Soteras/AFP]
Members of Ethiopia’s largest ethnic group gathered in Addis Ababa for a scaled-back version of Irreecha [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional wraps during the celebration of Irreechaa, the Oromo people's festival of thanksgiving, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional wraps during the celebration of Irreechaa, the Oromo people’s festival of thanksgiving, in Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Authorities said Irreecha attendance was restricted to around 5,000 people to prevent the spread of the coronavirus. [Eduardo Soteras/AFP]
Authorities said Irreecha attendance was restricted to around 5,000 people to prevent the spread of the coronavirus. [Eduardo Soteras/AFP]
Celebrants dipped flowers in water and sprinkled it over themselves, gestures symbolising gratitude and renewal. [Eduardo Soteras/AFP]
Celebrants dipped flowers in water and sprinkled it over themselves, gestures symbolising gratitude and renewal. [Eduardo Soteras/AFP]
The festival is traditionally held in the city of Bishoftu, Oromia, some 50km (30 miles) southeast of Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
The festival is traditionally held in the city of Bishoftu, Oromia, some 50km (30 miles) southeast of Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
A small crowd led by chanting Oromo traditional leaders gathered at pools of water in central Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
A small crowd led by chanting Oromo traditional leaders gathered at pools of water in central Addis Ababa. [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional clothing during the celebration of Irreechaa. [Eduardo Soteras/AFP]
Men in traditional clothing during the celebration of Irreechaa. [Eduardo Soteras/AFP]
This image has an empty alt attribute; its file name is irreecha-2020-in-washington-dc-3-october-2020.png
Irreecha Oromo in 2020 in Washington Dc 3 October 2020
This image has an empty alt attribute; its file name is irreecha-birraa-2020-in-washington-dc-3-october-2020.png
Irreecha Birraa Oromo 2020 in Washington DC 3 October 2020.
Image
Irreecha Birraa in DC on October 3, 2020

Embedded content from facebook.com can’t be previewed in the editor.

Irreecha Oromo 2020 in Khartoum, Sudan on 3rd October 2020
Irreecha Hawaasa Oromo Saskatoon, Canada (Onk 4, 2020)
Seattle Irreecha 2020

The Oromo’s Irrechaa Festival Is the Living Testimony for the Survival of over 12,000 Years Kush Civilisations!

By Denoboba Natie (October 03, 2020)

The Sidama Nation whole heartedly wishes its cousin nation, the Oromo and the entire nations and peoples in Ethiopia who recognise, respect and believe in unity in difference in an extremely troubled empire known as Ethiopia; a very happy Irreechaa 2020.

The Oromo nation is one of the ancient Kushitic nations of north East Africa whose true history spans back to the Egyptian (Kemetic) civilisation. This history could be traced back up to 10,000 years before Common Era (CE) also known by the Western intelligentsia as Before Christ (BC).

Therefore, plethora evidences are emerging showing the interconnectedness of the Oromo/Sidama/Afar (Kush) and their huge presence and part in a highly discussed civilisation of today’s Egypt (former Kemet). Moreover, the similarities of the ancient Kemites with the Oromo, Sidama, Afar, Somali and the other Kush kingdoms is striking. Available ‘hieroglyphs’ evidences also prove that their means of sacrifices and social organisation is unique and indistinguishable that survived to this date in the cultures of the indicated Kushites.

Additionally, there are also pressing evidences among the Kushitic nations of the horn that the concept of monotheism that has been ascribed to the Europeans by the Europeans has got its genuine root in the cultures of Kushites. There are credible evidences that all the globally renowned, Greek philosophers were schooled in Kemet (Egypt) from where they probably have plagiarised the concept of monotheism to eventually claim it is theirs. The reality is otherwise, however. In Sidama culture, Magano Kalaqa Kaaliqa and in Oromo culture ‘Waaqayoo’ has got the meaning of ‘God’ almighty and the only creator of the universe. No other gods than this were known to these nations. This is the concept of monotheism. Monotheism has been practised by the Kush nations since time immemorial until it was compromised by the infiltration of the West transported fake ideology and fallacious religions that have both adulterated these noble ancient belief systems to replace it with lies, deceits and unprecedented level of immorality.

The current cultural revivals of these noble cultures are ascertained by the celebrations of the Oromo Irreechaa, Sidama Fichchee and various other Kush nations’ noble cultures. This is why we congratulate our gallant Oromo nation during this critical time. Therefore, the Sidama of all walks of life wishes all the best for the Oromo nation whilst equally ascertaining our unity and fraternity is a natural that no one on planet can stop. The current difficulties the Oromo nation is put under including state of emergency and the nation had to bear with extreme cruelty and state terrorism; we assure the Oromo nation that you are not alone. The Sidama nation is with you, in action and belief. Furthermore, we would like the the Oromo nation and the rest Federalist nations know that the agents of the new Sidama national regional state are the agents of darkness masterminding terrorism in Sidama land on behalf of the very dictator dehumanising the Oromo nation.

As the Oromo quislings are doing in Oromia, the Sidamas are there to play their dirty games as they implement their obnoxious unionist agenda in Sidama soil. Like the Oromo agents, the Sidama’s hired and corrupt agents are working day and night to take forward the agendas of their unionist dictator and his advisers. The other federalist nations of Ethiopia must be aware of this and must stand with the Oromo nation and its just cause whose fruits will benefit us all. I believe that from the entire federalist forces no genuine person(s) with assertive thinking will stand with the dictator who aspires to reverse the smallest gain achieved thus far to return the very regime the Ethiopian nations and peoples have bitterly fought to get rid of for the last 60 years. Your enemy is our enemy! Your pain is ours. We can fight together for the future of our generations and will undoubtedly defeat our enemies.

Happy Irreechaa 2020 Once again.

By Denboba Natie (On behalf of the Sidama nation)about:blankFacebook URL

Embedded content from facebook.com can’t be previewed in the editor.