jump to navigation

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku. August 31, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

(Ijoo Dubbii ABO)

Hagayya 31,2015
OLF logo

 

Hawaasni addunyaa Itophiyaa empaayera ummatootni beelaan keessatti dhuman tahuutti eerga hubatee dhaloota tokko ol lakkoobsisee jira. Hundaan olitti ammoo beelli Kaaba Itophiyaa bara 1974 mul’ate, hawaasa addunyaa mara rifaasise. Ummatoota Itophiyaa dheekkamsiisee sirna Nugusummaa irratti kakaase. Barattootaa fi hojjattootas fincilsiise.

Beela bara 1974 sanaanis namootni kuma kudhanootaan akka baala mukaatti harca’an. Daa’imman harma haadha duutee osoo hodhanii addunyaan daawwate.  Kumoota dhibbaan qe’ee dhiisanii baqatuun mudate. Kun hundi oggaa tahu kanneen “Ummata keenya nu jaallatuu fi jaallannu” jechuun empaayeritti walakkaa jaarraaf bitan, rakkoo ummatootaa furuuf tattaafatuu irra beelli ummatoota harcaasaa jiru addunyaa biratti akka hin dhaga’amnee fi hin mul’atneef ukkaamsuuf tattaafataa turan.

Mootummaan barcuma nugusummaa dhaalee empaayera Itophiyaa jijjiirraa kabeebsaan jireessuuf aangootti ol bahes, mootummaa isa dura ture dhumiinsa sababa hongeen dhaqqabeef abaaruu fi balaaleffatuun aangoo humnaan argate ittiin jabeeffatuuf itti gargaarame malee furmaatni argamsiise hin mul’atne.

Mootummaan Dargiis mirgi ummatootaa kabajamuu, mirgi lammiileen walabummaan hojjatanii jiraatuu tikfamuu irraa dantaa waan hin qabneef empaayerittii keessaa beela dhabamsiisuu hin dandeenye. Waan taheef bara Dargiis beela xiqqaatu marroo lama mudateen ummatootni miidhamuu jalaa  hin baraaramne. Sababa beelaan  biyya ollaatti baqaan godaanuun itti fufe. ijoo-dubbii-abo-hagayya-31-2015

Darartuu Gammadaa: Pinnacle of Excellence in High School: Computing Whiz Gets National Recognition in U.S. (Via KARE11 TV). #Oromo #Oromia #Little Oromia August 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromo, Oromo Diaspora.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Ethiopia: The endless suffering of Oromo Nationals continued even after the landmark victory claim of the EPRDF in the election of May 2015. Human rights League of the Horn of Africa Urgent Action. #Oromia #Africa August 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Because I am Oromo.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????Human rights League of the Horn of Africa

Ethiopia: The endless suffering of Oromo Nationals continued even after the landmark victory claim of the EPRDF in the election of May 2015

 

For Immediate Release

August 29, 2015

Even though the government of Ethiopia claimed 100% of the victory during the parliamentary election of May 2015, harassment and intimidation through arbitrary arrests, kidnappings and disappearances of civilians have continued unabated in all corners of the Oromia Regional State under the pretext they voted for opposition parties and did not give their voice for the EPRDF wing Oromo organization, the Oromo People Democratic Organization (OPDO) According to HRLHA correspondents in Oromia, the major target areas of these most recent government-sponsored human rights abuse include Bule Hora (Guji zone, Southern Oromia), Dambi Dolo (Western Oromia zone), Western and North Showa Zones (Central Oromia Regional State). According to the report obtained from Oromia, more than two thousand Oromo nationals have been arrested and many have been abducted since the May 2015 election. In another incident, the Ethiopian federal police arrested over 400 farmers, men and women in the North Showa Zone Warra Jarso district from different communities on the pretext that they harbored rebels who fought against the government. The victims were picked up from their homes and confined in Warra Jarso district administrative offices and different local schools. Although it has been difficult to identify everyone by their names, HRLHA correspondents have confirmed that the following were among those arrested.  The endless suffering of Oromo Nationals

 

Tsaggaayee (Sayyoo) Dandanaa Dhibamee Gargaarsa Lammii Barbaada. Rescue the Life of Artist Tsegaye Dandana! August 28, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags:
4 comments

???????????

Oromo artist, Tsaggaayee Dandanaa

The famous Oromo artist Tsegaye Dandana (aka Sayyoo Dandanaa) who is a father of two children is reported to have been suffering from bone cancer and being treated in a hospital. Sayyoo is one of those brave artists who have contributed a lot to the advancement of Oromo music and culture. Many of us know him by his revolutionary songs of which the messages still resonate in our mind. The glorious days of Gullallee and Maccaa-Tuulamaa where he used to control the stage are here to testify.
Sayyoo is now appealing to us, and it is our moral responsibility to save his life. Rescue the Life of Tsegaye Dandana!Thank you for making contribution!http://www.gofundme.com/gn2v8bgw

(Oromedia, 26 Hagayya 2015) Weellisaan Oromoo beekamaa, Tsaggaayee Dandanaa, dhibamee gargaarsa lammii barbaadaa jira.Odeessi nu gahe akka ibsutti, Tsaggaayeen erga dhibamee ciisee bubbuleera.

“Dhibee isaas jabaa waan ta’eef, wal’aansa olaanaa isa barbaachisa,” jedha odeessi nu gahe.

Tsaggaayee Dandanaa qabsoon bilisummaa Oromoo akka jabaatuufi akka beekamuuf karaa hedduun wallee isaatiin gumaacha guddaa gochaa jiraachuun isaa kan yaadatamu.

Tsaggaayee (Sayyoo) Daandanaa sodaa tokko malee rakkoo fi fedhii ummata Oromoo beeksisuu fi tarkaanfachiisuu keessatti qooda olaanaa bahe.

“Oromoon horii bobbaasee, qajeelche gara horaatti,” kan jedhus yaadannoo jiruu fi jireenya Oromoo waliin walitti hidhateedha.

Sirboota isaa barayyuu yaadataman keessaa “Bideenni Oromoo furdaan osoo jiruu, maal barbaada deemte ganda waddi Gabru?” kan eeramuudha.

“GADAA OROMOO SHAN MALEE, DHAABNI OROMOO SHAN MITi,” kan jedhus seenaa fi aadaa Oromoo kan dhaadhessuu dha.

Artisti Tsaggaayee (Sayyoo) Daandanaa, artistoota Oromoo haaraa fi guddattootaafis fakkeenya gaarii ta’eera.

“Hedduun isaanii faana isaa hordofuun hojii boonsaa hojjachaa jiran,” kan jedhe dhaamsi karaa facebook darbe tokko, Tsaggaayeen nama dhaloota ofiin boonanii fi sabaaf of kennan qaruu keessatti hojii guddaa kan hojjate ta’uu mirkaneessa.

Akka odeessa nu gahetti, Tsaggaayee Daandanaa dhibee kaansarii lafeetiin qabamee hospitalaa ciiseera.

TsegayeDendena2015_2

“Kaleessa waltajiin isa hingahu ture,” kan jedhu dhaamsi nu gahe, weellisichi kaleessa akka quruphee as achi irra quruphessaa ture har’a immoo rakkina keessatti argamu isaa ibsa.

“Har’a garuu marmaratee ciisuuf dirqameera. Siree hospitaalaa keessa ciisee sagalee dadhabeen, ‘yaa lammii koo, maaloo NADHAQABAA!’ jedhaa jira,” jedha dhaamsi nu gahe.

Itti dabaluunis, kanneen kaleessa Tsaggaayee yaadatan, “Sagaleen kaleessaa GULLALLEE fi walga’ii MACCAA TULAMAA ittiin ho’isaa ture sun har’a garuu qabbanaa’ee, birmannaa lammii eeggachaa jira,” jechuun dhaamsa lammummaa dabarsanii jiru.

Bara Oromummaan (Oromoo ta’uun) akka cubbutti ilaalamaa ture fi Oromoon ofitti akka qaana’u dhiibbaan itti godhamaa ture sana SAYYOON Oromummaa isaatti boonudhaan midiyaa biyyatti irratti bahee weellisaa ture.

Kana malees, Tsaggaayeen sirba isaa keessatti seenaa Oromoo barsiisuu fi yaadachiisuun akka dhalooti hidhannoo jabaa argatan taasisee jira.

Namuu sirboota isaa akka “SUTUMEE YA SUUTUMEE, Been wajjin gallee Arsii, Wallaggaatti mana ijaarra,” jedhu kan yaadatuudha.

Akka namni tokko sarara walqunnamtii hawaasa irratti ibsetti, sagaleen Sayyoo dhibba dammaqsaa ture, ammaan kana “CUFAMEE JIRA!!”

Haata’uutii, dirmannaan lammii sagalee kana deebisee banuu fi waltajjiitti deebisuu akka danda’u shakkiin hin jiru.

Hagasitti immoo namuu, sirboota Tsaggaayee, “… MEE KOOTTU SIN EEGAA MAGAALAA BIYYA KOOTI, BIYYI KOO OROMOMIYAA DHAA MACAA FI TULAMAATI, BEENU WAJJIN YAANAA MOTOBILII KORREETI,” jedhuun ofjabeessuu akka danda’u abdiin jira.

Namooti Tsaggaayyee Daandanaa gargaaruu barbaaddanis teessoo armaan gadiitiin qunnamuu danda’u.

Toora Bilbilaa: +251911 652 014

Bank Account: 261042 Adama Branch, Oromia International Bank

Sayyoon osoo lubbuun jiruu haa gargaaru!

NPR: Ethiopian Prisoner, Bekele Gerba, Urges U.S. To Put Pressure On His Country Over Human Rights. #Oromia #Africa August 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Baqqalaa Garbaa.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

http://www.npr.org/player/embed/434975424/434975425

http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/08/26/434975424/just-out-of-jail-ethiopian-leader-brings-a-sharp-message-to-obama?utm_campaign=storyshare&utm_source=facebook.com&utm_medium=social
(NPR) – Just a few months ago, Bekele Gerba was languishing in a high security Ethiopian jail, hearing the cries of fellow prisoners being beaten and tortured. Now, the 54-year-old foreign language professor is in Washington, D.C., for meetings at the State Department. His message: The Obama administration should pay more attention to the heavy-handed way its ally, Ethiopia, treats political opponents — and should help Ethiopians who are losing their ability to earn a living.

Gerba is a leader of the Oromo Federalist Congress, a political party that represents one of the country’s largest ethnic groups. With estimated numbers of about 30 million, the Oromo make up about a third of Ethiopia’s population.

_e8a9725edited_custom-8708d204f15da6a41f1854ffe2dde99086dcf939-s800-c85

In 2011, Gerba was arrested after meeting with Amnesty International researchers and sent to prison on what he calls trumped up terrorism charges, often used in Ethiopia against political dissidents. In court he made remarks that have been widely circulated in Ethiopia and beyond: “I am honored to learn that my non-violent struggles and humble sacrifices for the democratic and human rights of the Oromo people, to whom I was born without a wish on my part but due to the will of the Almighty, have been considered a crime and to be unjustly convicted.”

Gerba was released from jail this spring in advance of President Obama’s July visit to Ethiopia. A soft spoken man, who seemed exhausted by his prison ordeal and his numerous appearances at U.S. universities and think tanks, Gerba tells NPR that Obama’s trip sent all the wrong messages.

“He [Obama] shouldn’t have shown any solidarity with that kind of government, which is repressive, very much authoritarian and very much disliked by its own people,” Gerba says.

Since Ethiopia’s ruling party and its allies control all of parliament, his party doesn’t have a voice, he says. What’s more, he says, his people are being pushed off their land by international investors.

“The greatest land grabbers are now the Indians and Chinese …. there are Saudi Arabians as well,” he says, adding that many families are being evicted and losing their livelihoods.

Gerba says those who do get jobs are paid a dollar a day, which he describes as a form of slavery. He is urging the U.S. to use its aid to Ethiopia as leverage to push the government to give workers more rights and allow people to form labor unions.

Gerba’s case has been featured in the State Department’s annual human rights reports. He describes himself as a Christian who believes in non-violence and says he spent his four years in prison pouring over the sermons and speeches of Martin Luther King and translating them into the Oromo language for a book that he hopes to see published. The title: “I Had A Dream.”

Bekele Gerba is not sure what he will face when he returns home from the U.S. When he was jailed, his wife, a high school teacher, lost her job. His family has struggled financially and psychologically.

“Nobody is actually sure in Ethiopia what will happen to him anytime,” he says. “Anytime, people can be arrested, harassed or killed or disappeared.”

Still, he plans to return home next week. He’s expected to return to his job at the Foreign Languages Department at Addis Ababa University.

Related:-

The Cause of Ethiopia’s Recurrent Famine Is Not Drought, It Is Authoritarianism August 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Famine in Ethiopia.
Tags: , , , , , , ,
9 comments

???????????ethi_famine_30_years1414175983

The Cause of Ethiopia’s Recurrent Famine Is Not Drought, It Is Authoritarianism

Dawit Ayele Haylemariam,  The Huffington Post,  24 August 2015
A concerned Citizen and Graduate Student of Political Science at University of Passau, Germany

2015-08-21-1440191637-5192630-victimsoffoodcrisisinsouthernEthiopia-thumb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twenty years ago one Ethiopian Diaspora in Washington asked the late Prime minister Meles Zenawi what his vision for the country was. A rather polite and amiable Meles outlined his vision in a very human centered way. He said he hopes that in ten years every Ethiopian will have enough to eat three times a day and after 20 years Ethiopians will not only have enough food but they will also have the luxury of choosing what they eat.

Here we are now. Three years have passed since Meles died in office after 21 years in power. Once again Ethiopia’s food crisis is topping the headline. As seasonal rain fails in Eastern and Southern parts of the country, famine is threatening millions of Ethiopians. The UN estimates over 10 million are in need of emergency food aid.

Why is famine and hunger so common in Ethiopia?

Many experts relate Ethiopia’s cyclical famine with the country’s dependence on Rainfed smallholder agriculture, drought, rapid population growth or agricultural market dysfunctions. Although these factors do have significant role in the matter, they tend to hide the critical cause of hunger in the country – lack of rights and accountable government.

Nobel Prize winner and economist Amartya Sen has extensively analyzed the relationship between democracy and famine in his book Development as Freedom. Sen argues democracies don’t have famines, only authoritarian systems do. Famine tend to happen in places where the victims are oppressed by dictators.

A historical investigation of famine also identified 30 major famines during the 20th century. All happened in countries led by autocratic rule or that were under armed conflict, four being in Ethiopia.

Why does autocracy lead to famine? The most fundamental reason is that autocrats often don’t care enough about the population to prevent famine. Autocrats maintain power through force, not popular approval. This argument has been proven true in the case of Ethiopia.

During 1983-1985 the worst famine in the country’s history had led to more than 400,000 deaths. Extensive investigation by Alexander De Waal in his book Evil Days: Thirty Years of War and Famine in Ethiopia has found “more than half this mortality can be attributed to human rights abuses that caused the famine to come earlier, strike harder, and extend further than would otherwise have been the case.” The military government is not only spent between $100 and $200 million to celebrate the tenth anniversary of the revolution while millions were starving, Mengistu’s regime also attempted to impose customs duties on aid shipments.

Similarly during the 1973-1974 Wollo famine, attempts to hide the reality of the situation by the Imperial Feudal System caused 300,000 deaths. This particular famine was not a problem of food shortage in the country but lack of ability to access food. The Ethiopian Ministry of Agriculture Report of 1972 stated that output for 1972-1973 was only 7% lower than the previous year. Also,food price in Wollo were no higher-often substantially lower-than elsewhere in the country. The problem was the poor just couldn’t afford to buy. Meanwhile, Emperor Haile Selassie spend some $35 million to celebrate his eightieth birthday in 1973.

Unfortunately the trend of autocratic-led hunger has not changed under the current government either, if anything Meles’s regime took it to the next level.

In 2004 Humanitarian Exchange Magazine exposed that disregarding experts advise that the situation in the country was very severe and does qualifies as a famine, the government of Ethiopia and USAID conspired to downplay the 2002-2004 food crisis as “localized famine” in fear of global media attention and political dangers for the EPRDF. The report states “the lack of classic famine images….facilitates further disengagement by the media and Western publics, even as large numbers of vulnerable people face destitution, malnutrition, morbidity and mortality.”

Again 2010 in a report titled Development without Freedom: How Aid Underwrites Repression in Ethiopia, Human Right Watch extensively documented how the EPRDF is using development aid to suppress political dissent by conditioning access to essential safety net programs on support for the ruling party.

Today, once again the danger of another catastrophic famine is looming large on the horizon. Ongoing drought worsened by the El Niño global weather phenomenon has already caused deaths of many cattle and have put as many as 14 million people at risk.

After denying the problem for weeks; the government finally admitted to it but only to claim that it has enough food stock to tackle the problem. However, journalists on the ground have reported the government’s grain reserve has run out long ago. According to Barrie Came, WFP representative, the food supply by the UN is also not enough to curb the problem.

The government also argues the country has already realized food security at a national level, that is to say we have enough food in the country to feed everyone. The inherent flaw in this argument is that the presence of food in the country doesn’t necessarily mean those affected by drought will have access to it. As it was the case during the 1973 Wollo famine, when a crop fails it not only affects the food supply, it also destroys the employment and livelihood of farmers, denying them the ability to buy food from the market.

Reports have also shown that the government was informed of the risk of seasonal rain failure forecast as early as two months ago but it chose to keep it to itself. Had the government shared the information with the media and local governments to inform pastoralists to move their cattle near rivers or highlands, much of the animal loss would have been avoided and relief supports would have been delivered on time.

Democracy can effectively prevent famine

Why is the Ethiopia government acting so irresponsibly? The answer is simple – because there is no incentive for the government to work hard to avert famine. Amartya Sen argument related to absence of political incentives generated by election, multiparty politics and investigative journalism is also true in the case of Ethiopia.

The EPRDF led government has successfully wiped out all groups that might pose any form of threat to its power. Fresh from its 100% “election” victory, with very fragmented opposition parties, no civil society and no scope for uncensored public criticism, Hailemariam’s regime doesn’t have to suffer the political consequences of its failure to prevent famine.

If there were a democratic system to keep the government accountable, the state’s response would have been much different. For instance, Botswana, like Ethiopia, is prone to drought but a democracy since its independence in 1966, Botswana never had a famine. Botswana’s democratic government immediately deploys relief efforts during every drought, and even improves them from one drought to the next. Had the government in Botswana failed to undertake timely action, there would have been severe criticism and pressure from the opposition and maybe even bigger political cost in future elections. In contrast, the Ethiopian governments did not have to worry with those prospects.

Another Sen’s key argument is information flow and free press – democracy contributes greatly to bring out information that can have an enormous impact on policies for famine prevention. If it weren’t for the foreign media reporting and social media activists outcry, the government might have kept the current problem a secret for long and caused much greater damage than it already has. In Sen’s words “free press and an active political opposition constitute the best early warning system a country threatened by famine can have”

If aid organizations comprehensively and immediately deploy humanitarian assistance, the current crisis could be impelled with minimal damage. However, the argument that famine in Ethiopia is caused by drought doesn’t hold water anymore. Unless the problem is addressed from its roots, another famine is just a matter of time. For Ethiopia to truly achieve food security and avoid any dangers of famine in the future, nothing but building a democratic, transparent and accountable system is the solution.

http://www.huffingtonpost.com/dawit-ayele-haylemariam/the-cause-ethiopias-recurrent-famine_b_8019244.html

Ethiopia: The chronic shortage economy: What is the price and utility of a kilo of Sugar in Finfinnee (Addis Ababa) in terms of never ending queue? August 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Economics, Famine in Ethiopia.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????

Economic performance and size of government

In the midst of fastest growth hype and official statistical lies,  Ethiopia has been plagued by high rocketed prices for basic goods,  intensive and chronic shortages in all sectors of  economy. This is the situation of  TPLF ( fascist government and monopoly)  controlled economy experiencing declining production (supply deficit)  relative to  citizens demand for basic necessities. In dealing  with bureaucratic corruption that tinkers with distribution,  citizens are experiencing  long queue (disutility) in cities  for basic goods  for which  very limited  supply is  available. They may be approved or disapproved to get access to the purchase  by TPLF local cadres decisions. It has been reported that Ethiopia’s rural areas are in catastrophic famine. Widespread shortages, spiraling inflation and famine  are fueling humanitarian crisis.

This is the Ethiopian capital Addis Ababa (Finfinne) where the population of the early morning standing in long lines under the blazing sun (Sunday August 2015) for the purchase of sugar, oil and other basic goods

This is the Ethiopian capital Addis Ababa (Finfinne) where the population of the early morning standing in long lines under the blazing sun (Sunday August 2015) for the purchase of sugar and oil. Cars, children, women, old and adult, all are in never ending line. Source: http://www.ayyaantuu.net/addis-ababa-this-is-eleven-percent-yearly-growth-in-ethiopia-endless-lines-for-sugar/

The Origins and Legacy of the Idea of the ‘Third World’ August 26, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????

Democracy Now: As Peace Talks Collapse in South Sudan, Film Shows “Pathology of Colonialism” Tearing Apart Nation August 25, 2015

Posted by OromianEconomist in South Sudan.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????south sudan

 

Peace talks between South Sudan’s warring sides have failed to reach a deal to end a civil war which has claimed tens of thousands of lives in the world’s youngest nation. Last week, the United States proposed implementing a United Nations arms embargo on South Sudan and new sanctions unless the government signs a peace deal to end the conflict. Now the situation in South Sudan is the subject of a new documentary, “We Come as Friends,” by Austrian director Hubert Sauper that provides an aerial view of the conflict in Sudan from a shaky, handmade two-seater plane. The film depicts American investors, Chinese oilmen, United Nations officials and Christian missionaries struggling to shape Sudan according to their own visions, while simultaneously applauding the alleged “independence” of the world’s newest state. What emerges is a devastating critique of the consequences of cultural and economic imperialism. We speak with Hauper and feature excerpts from the film, which debuts this week in theaters.

 http://www.democracynow.org/2015/8/25/as_peace_talks_collapse_in_south

The type of corruption that really hampers Nigeria’s economy August 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Corruption, Corruption in Africa, Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????corruption-in-africa

The Causes of Famine in Ethiopia August 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Famine in Ethiopia.
Tags: , , , ,
1 comment so far

 ???????????

Famine in Ethiopia: The act of man or Nature?

Mekbib Gebeyehu, PhD

Dura nagaan dhaama

drought1

What are really the causes? Why? What went/goes wrong? What are the main reasons for continued famine in Ethiopia? Is it an act of nature, an act of man or God? Who is to be blamed?

A combination of long period political and economic instability has produced chronic famine in Ethiopia. We could recall the 1972/1973 and 1984/1985 starvation episodes that devoured hundred thousands of lives. Even this time millions of people are starved to death.

It is taken for granted that millions who are starving or threatened with starvation in Ethiopia to day are the victims of a drought caused by an unpredictable and unpreventable reduction of rainfall or natural disaster. In other words, drought or decrease in the annual rain fall is offered as an explanation for famine in Ethiopia. In reality, however, the famine we are witnessing in Ethiopia is not due exclusively drought or natural catastrophe as the Tigray based Ethiopian minority regime and some “researchers” would like us to believe. It is a good example of an inevitable result of bad government polices.

Drought, climate variation and other natural calamities (disasters) occur not only in Ethiopia, but in any part of the world. However, drought does not necessarily result in famine. Famine can be avoided if the government takes its responsibility. Therefore, there are good reasons to consider political instability and lack of democratic governance as significant factors.

Famine should be understood more broadly as a symptom of some thing the solution of which strongly demands a deep understanding of political and environmental systems of the country. In other words famine vulnerability has to be sought in human and natural elements.

Let me try to elaborate this with a very simple formula.

F = HN
Where: F = Famine; H = Human intervention; N = Natural interference

Human Intervention

Lack of political and economic instability:

 • The TPLF government expends enormous resource to fight against opposition forces
 • There is restricted freedom of assembly
 • There is restriction upon the press Thousands of able bodied men and
  women including journalist and experts are in prison detained without charge
 • Misplaced political priorities
 • Many educated and experts are in exile to save their lives
 • Environmental degradation mainly as a result of bad managementPolitical crises are thus the centre of the famine problem. When there is politically induced insecurity, instability, repression, people will be affected by famine. When there is lack of freedom of association and lack of voice, there will follow restrictions on economic opportunities. Human right violations cause persecution, suffering and forced displacement of people.

Lack of democracy and peace are major obstacles which have the main effect on famine in Ethiopia. Under authoritarian rule, it is always difficult to fight famine and poverty. The TPLF minority government which is obviously on turmoil seems determined to conduct its campaign under the so called democracy which may as well target national groups to fight what it calls narrow nationalism and separatism.

It has been observed that famine do not occur in democratic countries with a relatively free press and active opposition parties because people have established mechanisms to compel governments to address their pressing needs. Moreover, famine in general and starvation in particular happen because of the failure of governments. Democratic governments are bound by social and political contract to respond to the need of their citizen. They know that failure of the contract on their part brings an end to their stay in power. Elections and the possibility of public criticism make the penalty of famine affect the rulers as well – not the starving people.

Therefore, the main roots of the famine crises in Ethiopia are related to political instability and economic uncertainties. Changes in these features are required on a real urgent base.

Misplaced political priorities can also easily lead to famine. For example, if high emphasis is given to the agricultural development sector and annual imputes into the rural sector are increased, Ethiopia can feed itself with out any problem. Serious studies indicate that only 20% of Ethiopia’s 65% suitable land is used for cultivation.

Natural interference

Drought, pest and disease are good examples of natural interference. Pest and disease are not reported to cause the famine in Ethiopia (at least the government did not claim). Drought by itself is the result of deforestation, soil erosion and biological soil deterioration. Drought triggers the famine crises, but does not cause it. It is to be recalled that calamitous forest fires raged across large areas of the country especially in Oromia region and destructed a vast area of forest. Such type of destruction of forests leads to lowering of soil moisture and suppress rail fall because much of the rain comes from water evaporated off forests/vegetations.

Drought is an environmental issue that has political and social dimensions. Of course, famine preconditions and drought /Environmental degradation are related. The reasoning becomes dangerous however, if we neglect other important agents of famine described above and focus only on drought. Though the Tigray minority regime has failed to address the cause of famine in Ethiopia, there are serious documents that prove that the famine is caused by human intervention rather than by natural catastrophe. Droughts may lower the agricultural production, however, it does not necessarily result in famine anywhere in the world

As the forest is destroyed, it holds less water and produces a drier local climate or drought. Therefore destroying forest reduces not only the amount of rain but also the moisture to evaporate or run off damaged soils. The problem is that the soil’s water-retaining capacity has been reduced by human interference with nature.

The most important thing is to understand that drought is not the direct cause of famine. Assume that drought in Ethiopia has resulted in low levels of production. Does this lead us to conclude that it results in famine? No! People do not starve in a drought related famine simply because there is low production or no food. Famine is influenced by working entire economy. It is very important to take an adequate view of the politico-economic processes that lead to famine in Ethiopia which continue to kill millions of people. What determines whether a person is starving is its food entitlement that is the amount of food he or she can obtain, own and use, not just the total availability of food in the country or region. I can give Ethiopia as an example. Throughout the famine 1984-1985, Ethiopia was a net exporter of food, Ethiopia still export food.

Given the deep-seated interdependences that influence economic and political deprivations and famine, a narrowly drought centred view would defeat the purpose finding practical ways of fighting famine in Ethiopia. Political-economic-peace-democracy and famine interdependences have to be adequately seized for the ultimate elimination of famine and starvation in Ethiopia.

Conclusion!

 • Catastrophe political and human crises are taking place in Ethiopia. Millions people are on the edge of death, Children, young and old are dying every day.
 • The famine we are witnessing to day is the inevitable result of bad government policies, lack of political and economic instability, lack of peace and democracy and misplaced political priorities. Therefore, it is important to take an adequately wide view of the political and economic processes that lead to famine which continue to kill millions of people and blight the lives of hundreds of millions
 • Any attempt to overcome the famine situation in Ethiopia must involve broad understanding of political, economics, humanitarian, social, environmental crises as well as decentralization of the TPLF power, resolution of the demands for the national self-determination, democratization and peace full transfer of power in the country.                                                                                                   Read more at :-  http://www.ayyaantuu.net/famine-in-ethiopia-the-act-of-man-or-nature/

Related:-

Drought, food crisis and Famine in Ethiopia 2015: Children and adults are dying of lack of food, water and malnutrition. Animals are perishing of persisting drought. The worst Affected areas are: Eastern and Southern Oromia, Afar, Ogaden and Southern nations. #Africa #Oromia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/08/14/drought-food-crisis-and-famine-in-ethiopia-2015-children-and-adults-are-dying-of-lack-of-food-water-and-malnutrition-animals-are-perishing-of-persisting-drought-the-worst-affected-areas-are-e/

https://www.oromiamedia.org/2015/08/omn-london-oduu-hagayya-23-2015/

Daaroo Labuutti gargaarsi warra beela’eef kenname hatamee gurgramaa jira

(OMN:Oduu Hagayya 23, 2015) Godina Harargee Lixaa, aanaa Daaroo Labuutti, sababa hanqina roobaatiin ummata beelaaf saaxilameef gargaarsi muraasni dhaabbilee gargaarsaa mitmootummaatiin kennamu, ummata beelaan dararamu otoo hindhaqqabiin qaamolee bulchitoota mootummaa Itoophiyaatiin jumlaadhaan gurgurtaarratti akka argamuufi ummatichi daran beelaan lubbuun galaafatamaa akka jiru jiraattonni Oromiyaa Midiyaa Networkitti himan.
Hanqina roobaa mul’ateen ummata Oromoo balaa beelaatiin rakkachaa jiruuf gargaarsi mootummaa Itoophiyaatiin godhamu dhabamee wayita jiru yeroo kanatti, gargaarsa muraasa dhaabbileen mit-mootummaa, ummata beela’e afaan jiisuuf ergan qaamoleen mootummaa gurgurtaarra oolchanii dantaa dhuunfaatiif oolchaa akka jiran himame.
Godina Harargee Lixaatti jiraataan aanaa Daaroo Labuu tokko OMNitti akka himanitti, ummanni aanichaa beela’e waan nyaatu dhabee wayita du’aan galaafatamaa jiruufi qe’eesaarraa godaanuuf dirqamaa jiru kanatti, qaamoleen mootummaa Itoophiyaa midhaan gargaarsaa dhaabbilee mitmootummaarraa argame, qoonqoo namoota beelaaf saaxilamaniirraa fudhatanii gurgurachaa akka jiran dubbatanii, gara jabummaasaanii hadheeffatanii ibsan.
Midhaan nyaataa dhaabbileen gargaarsaa kan akka ‘Food program’ kennan kunniin, bulchitooonni aanaa Daaroo Labuu hojjattoota qonnaa waliin raabsuuf itti gaafatamummaa fudhataniillee, ummata jalaa gurgurachuuf waliigaluudhaan hojjataa waajjira qonnaa tokkoo kan Abdulhakiim jedhamutti dhimmi bahuudhaan jumlaan daldaltoota Magaalaa Machaaraatti gurgursiisaa akka turan kan himan namni kun, dhumarratti icciitiin jalaa bahuusaatiin fakkeessaaf hojjaticha yeroo muraasaaf to’annaa jala oolchanii murtii tokko malee akka gadhiisan saaxilan.
Dabballoonni mootummaa, bulchitoonni sadarkaa aanaafi gandaa jiran, akkasumas hojjattoonni kaabinee harka keessaa waan qabaniif dhimmichi xiyyeeffannaa akka hinarganneef yaalii gochaa akka turan namni kun dubbatanii, ummatichi afaanii baasee akka hindubbanneefi ragaa hinbaaneef sodaachisaafi hidhaa akka turanillee himaniiru.
Balaan beelaa, aanichatti daran hammaatee akka jiruufi guyyoota afur dura ganda tokko keessatti qofa guyyaa tokkotti haati ijoollee sadii waliin lubbuun galaafatamuusaanillee dubbataniiru.
Gargaarsa mootummaa dhabame ilaalchisee, mootummaan ummaticha quba akka hinqabaanne namni kun mul’isanii, bulchitoonni gandaafi aanaa rakkina ummataa mul’achaa jiruuf furmaata kennuuf daran akka hindhiphanneefi ummataaf hojjachaa akka hinjirre ifa godhaniiru.
Balaa beelaa yeroo kanatti ummanni ittiin dararamaa jiru ilaalchisee, ummanni Oromoo naannawa Harargee Bahaafi Dhiyaa, Arsiifi Baalee, akkasumas Karrayyuu beelaaf saaxilame waan nyaatu dhabee qe’eesaarraa godaanaa jiraachuusaa maddiittii, beelaydoonnisaa jalaa dhumusaaniifi lubbuudhaanillee galaafatamaa akka jiru gabaasawwan Oromiyaa Midiyaa Networki armaan duraatiin isiniif dhiheessuun keenya ni yaadatama.

Gabaasaan Tasfaayee Laggasaa ti.

Why is Eritrea Thriving While Ethiopia is Starving?

By Alem Fisshatzion,
http://www.ayyaantuu.net/why-is-eritrea-thriving-while-ethiopia-is-starving/

(Tesfa News) — It was with dismay that we read today alarming reports that warn of catastrophicfood insufficiency in Ethiopia. The grim picture shows that Ethiopia will need an extra $230 million from donors to secure aid for4.5 million people this year alone. How come this is possible must be a very big mystery as Ethiopia is considered to be one of the fastest growing economies of Africa.

To be fair to Ethiopia, the nation has been badly hit by failed seasonal rains. On the other hand, the whole region is suffering from the same phenomenon as weather conditions and other such ‘Acts of God’ neither know nor distinguish between nations; weather neither recognizes nor respects territorial boundaries.

Is it then not about time that the question gets raised why Ethiopia is the only country in the region which is too busy spending its resources on building up military might to terrorize neighbours, occupy sovereign foreign territories and be a general menace both at home and around the neighbourhood while her own people are constantly faced by drought, hunger and famine.

It is exactly thirty years and twenty-five days ago since the artist Bob Geldoff organized the Live Aid concert which was watched by an estimated 1.5 billion worldwide, featuring 16 hours of live music and raising about £50 million on the day, and about £150 million in the decades since the event from merchandise sales. The event which was held live and simultaneously at Wembley Stadium in London and JFK Stadium in Philadelphia on July 13, 1985 featured some of the biggest and most prominent artists of the day. This big charity event was to give aid to the starving millions of Africa as result of failing rains and droughts. Ethiopia was one of the major targets and beneficiary of that heroic effort.

At that time, Eritrea was illegally occupied by Ethiopia and was frenetically fighting for independence. Today, three decades later, Eritrea is a thriving independent nation. Eritrea is as badly hit by failing seasonal rains as Ethiopia, but these adverse effects of ill planning, ill management and poor governance making Ethiopia to go on begging spree year after year are a thing Eritrea left behind her the moment she won her independence.

So, what is Eritrea doing right and Ethiopia doing very wrong? President Obama has partly answered that question when he once said that what Africa needed was strong institutions and not strong men.

Do the Ethiopian leaders not read the holy scriptures? Even pharaoh had the common sense to plan when he dreamt about seven lean cattle devoured seven fat ones. Joseph deciphered the dream as a need to gather and save food during seven years of bounty to cater for seven years of drought and famine. The nation of Egypt thrived and survived those seven lean years without having to beg. Even ants save for a rainy day!

Eritrea is constantly yearning and working for sustainable peace between her and her giant neighbour. Ethiopia would have been more sensible to maintain a more peaceful and amicable co-existence with Eritrea and cooperate in the many sectors in which Eritrea has a proven track record of success such as agriculture despite failing seasonal rains.

dams-construction-eritrea

UN says 4.5 million Ethiopians now in need of food aid after poor rains

Estimates of those requiring help have surged by 1.5m, and donors must urgently provide an extra $230m to meet their needs, say UN agencies

http://www.theguardian.com/global-development/2015/aug/25/un-ethiopia-need-food-aid-after-poor-rains

KPFA Weekend News: War on Terror? US proxies Ethiopia and Rwanda terrorize their own people August 25, 2015

Posted by OromianEconomist in US-Africa Summit.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Zenawi the tyrant still rules after death

(KPFA Weekend News,  22nd August 2015): Washington D.C.-based Ethiopian activist Obang Metho says that Ethiopian and Rwandan dictators have been allowed to terrorize their own people because they provide troops for the U.S, War on Terror.

KPFA Weekend News Anchor Sharon Sobotta: Two hundred delegates from African governments and institutions met in Kigali, Rwanda yesterday for a symposium on “democratization and development.” The symposium was organized by the Meles Zenawi Foundation and the African Development Bank. Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi’s successor Hailemariam Desalegn joined Rwandan President Paul Kagame in Kigali, where both spoke of the primacy of state power and African agency in development. Washington D.C.-based Ethiopian activist Obang Metho spoke to KPFA’s Ann Garrison about what was wrong with this picture.

Obang Metho: Thank you very much for giving this opportunity. The whole picture is wrong. The whole picture wrong being that Paul Kagame and then the former Prime Minister of Ethiopia, Meles Zenawi, these two gentlemen . . . we cannot talk about them and say that they can bring any new things to Africa.

Obang Metho, center, at the U.S. House Foreign Relations Subcommittee Hearing: Ethiopia After Meles: The Future of Democracy and Human Rights, June 20, 2013Why? Because these are two men who came to power, not by the ballot by the bullet. And if you look at it, these are people also who’ve been in power for long. Meles, he died in power. So the whole thing is wrong with the picture.
Like they were talking about development democracy. Where is the democracy? Ethiopia is a country that, in just the election they had in May this year, the government won by 100%..

KPFA/Ann Garrison: I remember that. They won every single seat in Parliament. Now, are you saying that both these governments are minority dictatorship, Rwanda, dictatorship by the 14 percent Tutsi minority, and Ethiopia dictatorship by the 6 percent Tigrean minority?.

OM: Yes, yes, in Ethiopia the 6 percent is the Tigrean ethnic group.

KPFA: It seems that the United States military partnerships with Rwanda and Ethiopia, based on Rwanda and Ethiopia’s willingness to cooperate with American forces insulates both regimes against criticism from the West.

OM: Correct. Correct. Yeah, because if you look at it now, Obama went to Ethiopia last month. When he was in Ethiopia, the speech he gave was that Ethiopia had the top soldiers. He went there for a specific reason. He said Ehtiopia had the top soldiers. So, in other words, instead of sending the Marines over to die in Somalie to fight Al-Shabab or to fight these which they call the terrorists, actually they send the Ethiopians there, pretty much like a contract. So, in the name of security, the Ethiopians work for the West for what they call War on Terror, but these people are actually known for terrorizing their own peoples.

So for that, the Ethiopian government, the ruling ethnic apartheid regime in Ethiopia that terrorizes their own people, they are not being criticized because they are the darling of the West. They’re pretty much that from Bush till Obama. Anything that the West will ask of them, they will do that.

And the hypocrisy, what Obama did when he went there! He called the Ethiopian government a democratically elected government. There’s no way – 100 percent – you know a group can’t win an election by 100 percent. There’s no way they can be democratic

And then Obama called Burundi, the election there, illegitimate, or not credible. Which one is that? The one that claims to win by 67 percent, or the one that claims to win 100 percent?

So my point is the Ethiopians, because of the so-called War on Terror, the regime has not been criticized in the West, not even by the media.

But in the long run, this thing will explode. So this kind of thing, where you side with a dictator and exclude the people, that will sooner or later haunt.. If violence erupts in Ethiopia, and Ethiopians kill each other, that will be the legacy of Obama. There’s no doubt about it, because he’s the one who has supported this group that has isolated itself from Ethiopians.

KPFA: That was Washington D.C.-based Ethiopian activist Obang Metho.

For Pacifica, KPFA, and ArobeatRadio, I’m Ann Garrison.

Ethiopia scores one of the worst rankings in the Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 compiled by World Economic Forum: 134/141 in tourist service infrustructure, 118/141 in over all global ranking and 17/28 in Eastern and South Eastern African region August 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Tourism.
Tags: , , ,
add a comment

??????????? 

The Travel & Tourism Competitiveness Index compiled by World Economic Forum measures the set of factors and policies that enable the sustainable development of the Travel & Tourism sector in a country. The index is expressed on a 1 (worst) to 7 (best) scale across 90 indicators, and assesses 141 economies.

Ethiopia attains the 1181st position overall. Tourism does not play a very important role in the economy, as it is ranking 1181st in terms of T&T prioritization. Given its cultural resources (79th) and natural assets (63rd), the country’s limited development of the tourism industry appears to be a missed opportunity for diversifying the economy and creating employment opportunities. However,  several factors  have  constrained the potential development of the T&T sector in Ethiopia. Improving the inadequate infrastructures,  the safety and security, human resources, business environment, heath and hygiene and ICT  situations remain arguably the highest priority, as highlighted by low scores in the  survey.

Ethiopia:                                                          Rank                                                            Score

 • Overall                                                    118th                                                              3.03
 • Business environment                        116th                                                               3.90
 • Safety and security                               80th                                                                5.18
 • Health and hygiene                             104th                                                               4.35
 • Human resources and labour market 126th                                                             3.63
 • ICT readiness                                        137th                                                               1.88
 • Prioritization of Travel & Tourism    118th                                                               3.75
 • International Openness                      93rd                                                                 2.57
 • Price competitiveness                         69th                                                                 4.65
 • Environmental sustainability            76th                                                                  4.00
 • Air transport infrastructure               90th                                                                 2.27
 • Ground and port infrastructure       123rd                                                                2.51
 • Tourist service infrastructure          134th                                                                 2.23
 • Natural resources                              63rd                                                                    3.00
 • Cultural resources                               79th                                                                   1.50

Ethiopia

Key Indicators:
Population (millions) 88.8
GDP (US$ billions) 48.1
GDP per capita (US$) 541.87
GDP (PPP) as share (%) of world total 0.14

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/economies/#economy=ETH

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/

http://widgets.weforum.org/ttcr2015/?utm_content=bufferb03a7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Spain leads the 2015 TTCI ranking for the first time, and Europe—with a total of six countries in the top 10—is confirmed as the region with the most T&T-competitive economies. Given the importance of the regional dimension for tourism, the following sections present country performances in the context of five regional groups: Europe and the Caucasus; the Americas (headed by the United States, 4th in the overall list); Asia Pacific, including Central Asia (headed by Australia, 7th overall); Middle East and North Africa (United Arab Emirates, 24th); and Sub-Saharan Africa (South Africa, 48th).

Table 1: The Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 Ranking

Rank Country/Economy Value
1 Spain 5.31
2 France 5.24
3 Germany 5.22
4 United States 5.12
5 United Kingdom 5.12
6 Switzerland 4.99
7 Australia 4.98
8 Italy 4.98
9 Japan 4.94
10 Canada 4.92
11 Singapore 4.86
12 Austria 4.82
13 Hong Kong SAR 4.68
14 Netherlands 4.67
15 Portugal 4.64
16 New Zealand 4.64
17 China 4.54
18 Iceland 4.54
19 Ireland 4.53
20 Norway 4.52
21 Belgium 4.51
22 Finland 4.47
23 Sweden 4.45
24 United Arab Emirates 4.43
25 Malaysia 4.41
26 Luxembourg 4.38
27 Denmark 4.38
28 Brazil 4.37
29 Korea, Rep. 4.37
30 Mexico 4.36
31 Greece 4.36
32 Taiwan, China 4.35
33 Croatia 4.3
34 Panama 4.28
35 Thailand 4.26
36 Cyprus 4.25
37 Czech Republic 4.22
38 Estonia 4.22
39 Slovenia 4.17
40 Malta 4.16
41 Hungary 4.14
42 Costa Rica 4.1
43 Qatar 4.09
44 Turkey 4.08
45 Russian Federation 4.08
46 Barbados 4.08
47 Poland 4.08
48 South Africa 4.08
49 Bulgaria 4.05
50 Indonesia 4.04
51 Chile 4.04
52 India 4.02
53 Latvia 4.01
54 Seychelles 4
55 Puerto Rico 3.91
56 Mauritius 3.9
57 Argentina 3.9
58 Peru 3.88
59 Lithuania 3.88
60 Bahrain 3.85
61 Slovak Republic 3.84
62 Morocco 3.81
63 Sri Lanka 3.8
64 Saudi Arabia 3.8
65 Oman 3.79
66 Romania 3.78
67 Montenegro 3.75
68 Colombia 3.73
69 Trinidad and Tobago 3.71
70 Namibia 3.69
71 Georgia 3.68
72 Israel 3.66
73 Uruguay 3.65
74 Philippines 3.63
75 Vietnam 3.6
76 Jamaica 3.59
77 Jordan 3.59
78 Kenya 3.58
79 Tunisia 3.54
80 Guatemala 3.51
81 Dominican Republic 3.5
82 Macedonia, FYR 3.5
83 Egypt 3.49
84 Azerbaijan 3.48
85 Kazakhstan 3.48
86 Cape Verde 3.46
87 Bhutan 3.44
88 Botswana 3.42
89 Armenia 3.42
90 Honduras 3.41
91 El Salvador 3.41
92 Nicaragua 3.37
93 Tanzania 3.35
94 Lebanon 3.35
95 Serbia 3.34
96 Lao PDR 3.33
97 Iran, Islamic Rep. 3.32
98 Rwanda 3.32
99 Mongolia 3.31
100 Bolivia 3.29
101 Suriname 3.28
102 Nepal 3.27
103 Kuwait 3.26
104 Guyana 3.26
105 Cambodia 3.24
106 Albania 3.22
107 Zambia 3.22
108 Swaziland 3.2
109 Gambia, The 3.2
110 Venezuela 3.18
111 Moldova 3.16
112 Senegal 3.14
113 Paraguay 3.11
114 Uganda 3.11
115 Zimbabwe 3.09
116 Kyrgyz Republic 3.08
117 Côte d’Ivoire 3.05
118 Ethiopia 3.03
119 Tajikistan 3.03
120 Ghana 3.01
121 Madagascar 2.99
122 Cameroon 2.95
123 Algeria 2.93
124 Gabon 2.92
125 Pakistan 2.92
126 Malawi 2.9
127 Bangladesh 2.9
128 Mali 2.87
129 Lesotho 2.82
130 Mozambique 2.81
131 Nigeria 2.79
132 Sierra Leone 2.77
133 Haiti 2.75
134 Myanmar 2.72
135 Burundi 2.7
136 Burkina Faso 2.67
137 Mauritania 2.64
138 Yemen 2.62
139 Angola 2.6
140 Guinea 2.58
141 Chad 2.43

Sub-Saharan Africa

T&T in Africa has significant potential, notably due to richness in natural resources and the potential to further develop cultural resources. However, it is still mostly in the early stages of development and strongly connected with more general and longstanding development challenges, including infrastructure as well as health and hygiene. While improvements have been achieved in these areas, especially at the local level, they remain important hurdles to attracting international tourists. As the region’s average GDP per capita is less than 4,000 PPP USD, the industry’s growth depends heavily on attracting tourists from other continents.

Most countries in the region are aware of the potential role of tourism as an economic opportunity and development catalyst, and have drafted strategic plans to develop the sector. However, the extent to which the actual implementation of those plans is a national priority varies significantly. Tanzania, Gambia, Kenya and South Africa are all putting significant efforts into advancing T&T development, trailing behind only the Seychelles and Mauritius, where the tourism sector’s share of the economy is particularly large. Also related to political and institutional issues, the business environment varies widely, with South Africa, Botswana, Rwanda and Mauritius among the region’s leaders and Angola, Zimbabwe and Chad among those performing less well.

Two aspects in particular require more international cooperation. One is openness, with some recent policy changes showing a will to make progress—for example, the 15 members of Economic Community of West African States (ECOWAS) have introduced a visa policy that enables free movement of people across member states, offering a larger market to international travellers. Nonetheless, most countries in the region still have significant travel restrictions in place, and there are even discussions of tightening visa policies in countries such as South Africa.

While most countries in the region perform well on environmental sustainability, specific issues such as poaching also require more international collaboration. African governments have already started to work collaboratively to pool resources and information, deploy rangers across cross-border areas and collaborate with customs and law enforcement in destination markets for products derived from poaching, notably in Asia.

South Africa leads the regional ranking and ranks 48th overall, driven by its rich natural (22nd) and cultural (20th) resources, a positive business environment (15th) characterized by little red tape and modest administrative burden and relatively good infrastructure compared to neighboring countries. South Africa is still reaping the benefits of the 2010 World Cup, with several sports stadiums that can host significant entertainment events. In addition, several international association meetings take place in the country every year (36th). South Africa is blessed with abundant wildlife (25th) and several World Heritage sites (15th), which attract the attention of tourists worldwide, ranking 24th in online searches for nature-related activities. The country’s attention to forestry (5th) and participation in international treaties has further supported its tourism industry, though further efforts should be taken to protect coastlines (104th), biodiversity (almost 8% of the large variety of species is endangered) and land (only 6.5% is protected). South Africa also still needs to develop in terms of security (119th) and health (114th), which, together with the labour market (135th), represent the main challenges not only for the tourist sector, but also for the country’s general competitiveness. In addition, South Africa’s visa policy (where the country currently ranks 67th) is poised to become more stringent with the imposition of new immigration laws that also impact visitors, this could certainly harm South Africa’s T&T competitiveness going forward.

Mauritius is a major tourist destination, ranking 3rd in the region and 56th globally. Tourism is one of its main industries, accounting for over 10% of GDP and more than 16% of government investment. Mauritius offers a safe (33rd) and business friendly (24th) environment to develop the T&T industry, with qualified human resources (47th) and a ground (27th) and tourist service infrastructure (28th) that can adequately transport and receive the almost 1 million tourists visiting the country annually. Its air transport infrastructure is somewhat less developed (60th) and could perhaps extend its capacity and open to more airlines. However, sustainability is key for Mauritius; balancing infrastructure development with conservation is becoming more challenging, with a high share of species under threat (134th) and limited protected areas. Greater attention to all aspects of environmental conservation could be beneficial, both by maintaining its resources and by improving the country’s positioning and competitiveness in terms of natural tourism.

Kenya ranks 78th overall and 5th in the region. Natural resources (11th) are well-known assets, as seen in the high number of online searches for natural tourism (10th); Kenya is home to many species and UNESCO heritage sites. The government is trying to leverage these resources by attributing a high importance to the T&T sector (23rd): it is investing approximately 7% of its budget in tourism and has carried out an effective marketing campaign, according to both business leaders (21st) and an external assessment (31st).  Environmental sustainability (39th) is also an area of strength, with the notable exception of deforestation (84th) and percentage of wastewater treated (109th). Similarly to other countries in the region, safety and security (131st) and health and hygiene (121st) are the main areas for improvement. For example, the business costs associated with crime and violence (127th) and the incidence of terrorism (131st) limit the tourism and business potential. Kenya’s low access to improved sanitation (125th) and drinking water (131st) highlight the efforts still required to develop the country, as does ICT readiness (103rd), especially in terms of mobile services and broadband internet availability which is going to play an increasingly important role going forward.

Botswana ranks only 7th in the region and 88th overall, despite its remarkable natural resources, including biodiversity and stunning landscapes, notably the Kgalagadi Park, which it shares with South Africa. Botswana has a strong price competitiveness advantage (14th), a relatively conducive business environment (36th) and better safety and security levels (84th) than many peers. However, infrastructures are not well developed, also compared to neighboring South Africa and Namibia. Ground transport (105th) attains a somewhat lower score, and air and tourist service infrastructures (91st) also need significant upgrades. The limited air service impacts the country’s connectedness and actual degree of openness (118th). In addition, despite the prevalence of rich cultural resources, they are not well leveraged, with very few oral and intangible practices recognized worldwide. Country branding is relatively poor given significant T&T-related investment, and a more effective marketing strategy together with long-term infrastructure development could certainly improve the country’s T&T competitiveness.

Nigeria attains the 131st position overall. Tourism does not play a very important role in the economy, accounting for only approximately 1.5% of GDP and employment, and it is not high on the government agenda, ranking 131st in terms of T&T prioritization. Given Nigeria’s cultural resources (57th) and natural assets, the country’s limited development of the tourism industry appears to be a missed opportunity for diversifying the economy and creating employment opportunities. However, significant challenges constrain the potential development of the T&T sector in Nigeria. Firstly, improving the safety and security (141st) situation remains arguably the highest priority, as highlighted by low scores for both the survey and statistics measuring the incidence of violence and terrorism. Secondly, infrastructure is inadequate, hindering economic competitiveness beyond the T&T sector. Nigerian business leaders consider lack of infrastructure as the most problematic factor for doing business, and Nigeria ranks only 127th on ground transport, 111th on air transport and 114th on tourism services infrastructure.7Improving on these aspects is complex and requires time, but would bring long-term benefits not only to T&T competitiveness but also Nigeria’s development path.

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/

Related:-

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/07/20/world-tourism-organization-2014-stats-small-growth-in-africa/

OMN: A Conversation with Author Bonnie Holcomb/Qabbanee: The Co-Author of ‘Invention of Ethiopia: The Making of Dependent Colonial State in Northeast Africa’ August 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Colonizing Structure, Ethiopian Empire, Oromia, Self determination.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????OMN: A Conversation with Author Bonnie Holcomb/QabbaneeInvention of Ethiopia, The Making of Dependent Colonial State in Northeast Africa By Bonnie Holcomb and sisay Ibsa

https://www.oromiamedia.org/2015/08/omn-a-conversation-with-author-bonnie-holcombqabbanee/

Revisiting ‘The Kindling Point #3: On the Meaning of ‘Ethiopian”

http://gadaa.com/oduu/21276/2013/08/21/revisiting-the-kindling-point-3-on-the-meaning-of-ethiopian/

Related article:- WhoOwnsTheEthiopianNation_State2012

Sanatariin Ameerikaa Oromoof dubbatan; Ambaasaaddiriin Itoophiyaa dhiigaan Oromoo immoo warra Oromoo miidhuuf dhaabbatan. Senator Franken headed to Ethiopia to discuss plight of the Oromos and Somali refugees August 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Because I am Oromo.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????

Senator Franken headed to Ethiopia to discuss plight of the Oromos and Somali refugees

http://mshale.com/2015/08/21/senator-franken-headed-ethiopia-discuss-plight-oromos-somali-refugees/

(Oromedia, 22 Hagayya 2015) Senatariin Ameerikaa, Al Franken, gara Itoophiyaa deemuuf jiran; imala isaanii keessatti dhimma dhiitinsa mirga namoomaa Oromoo fi Somaalee irratti aangota Itoophiyaa waliin dubbachuuf karoora qaban.

Gabaasa isaa guutuuf: Oromo TV

View original post

Oromia: “Ayyaana Waggaa” [Oromo Music; August 19 Marks the Beginning of Irreechaa Birraa 2015] August 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Irreecha, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , ,
add a comment

 

 

Tafarii Salaalee: “Ayyaana Waggaa” [Oromo Music; August 19 Marks the Beginning of Irreechaa Birraa 2015]

???????????

Ethiopia: Why the World Bank Should Embrace Human Rights. #Africa #Oromia August 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Aid to Africa, Free development vs authoritarian model, World Bank.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Forced_resettlement_due_to_World_Bank_projects_by_region_People_evicted_since_2004_chartbuilder

 Ethiopia: Why the World Bank Should Embrace Human Rights

By Sarah Saadoun, Huffington Post  19 August 2015

World Bank underwrites repression in Ethiopia. What should the Bank do in situations like this — where it funds badly needed assistance to poor communities only to see those programs used as an instrument of political repression? (Roberto Schmidt/AFP/Getty Images)

In Ethiopia, the World Bank helps fund a program that provides food and cash to people who work on public infrastructure projects. It’s a popular program and many people need the work. But a poor farmer said that when he went to sign up for the program he was turned away. “This doesn’t concern you,” the program coordinator told him.

Three other farmers said they registered and did the work, only to see their names taken off the distribution list to receive the promised two sacks of wheat and 400-500 Birr (US $35-$44). All four were members of Ethiopia’s opposition party. “There is not a single opposition person in the safety net program with me,” a member of the ruling party who took part in the program admitted.

What should the World Bank do in situations like this — where it funds badly needed assistance to poor communities only to see those programs used as an instrument of political repression? The bank’s answer is, not much. Situations like this appear not to violate the World Bank’s social safeguard policies, which borrowing countries are required to follow for World Bank-financed projects.

But those “safeguards” don’t specifically require bank projects to respect human rights at all–an inexcusable omission.

Now the bank is carrying out a supposedly comprehensive overhaul of its safeguard policies but without addressing this problem. Last Tuesday, it released a long-awaited second draft of its proposed changes. The bank had promised that the new safeguards will be “clearer [and] stronger” than its current policies, in support of the bank’s recently adopted twin goals to end extreme poverty and promote shared prosperity.

But the revised draft still doesn’t recognize that those goals can’t be met without demanding respect for fundamental human rights. Instead, it treats human rights as aspirational values that the bank may selectively promote, rather than as a set of obligations with which its borrowers must comply.

As the bank rightly pointed out when adopting its twin goals, even as economic development has raised average income growth, the poorest 40 percent of the population have seen little improvement, and “the world should pay particular attention to those who are less fortunate.” But World Bank projects have harmed these same communities in country after country, as we and others have documented, threatening their land tenure, damaging resources they depend on, or forcing them to resettle in inferior locations.

We have also documented cases around the world of people who speak out against these problems being harassed or even arrested. The bank has policies requiring vulnerable people to be consulted in carrying out its projects, but none require the bank to take responsibility for preventing, investigating, and remedying attacks on people who dare to speak their mind or even the people who file complaints with the bank’s own independent accountability mechanisms.

Where safeguard policies fall short of human rights standards, they leave communities unprotected against governments’ abuses against the most marginalized and poorest communities in carrying out bank projects or retaliation against project critics. Requiring countries to respect human rights would ensure that, at a minimum, bank projects do not harm the same communities that the bank claims are their beneficiaries.

Embracing human rights also has implications beyond the bank. It could set the bar for other development banks and help build borrowing countries’ capacity and support for human rights. On the other hand, there is the risk that the bank’s dilution of human rights standards can weaken existing rights. As the case of the Ethiopian cash-for-work program illustrates, discrimination on the basis of political opinion – or a person’s language – violates human rights but apparently not bank policy. It is a grim sign that the definition of discrimination in the United Nations’ proposed Sustainable Development Goals does not explicitly include discrimination against people for their political opinions or language.

The World Bank should do three things to make good on its promise of clearer, stronger safeguards. First, its operational policies should make clear that it will not finance projects that contravene borrower’s human rights obligations. Second, it should revise its requirements, including on non-discrimination, to comply with human rights. And, third, it should obligate borrowers not to retaliate against project critics.
..
Sarah Saadoun is the Leonard H. Sandler fellow at Human Rights Watch.

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Waamichaa Birmatnaa Lammuummaa Uummta Oromoo Godinaalee Haraargee fi Akkasumaas Kutaalee Oromiyaa Garaagaraa Keessatti Balaa Beelaaf Saaxilamuun Lubbuun Wareegamaa Jiraniif Bakka Jirruu Hundaa Haa Birmatnu Jedhu Dabarse!! August 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Poverty, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The extents and dimensions of poverty in Ethiopia, The Tyranny of TPLF Ethiopia.
Tags: , , ,
add a comment

???????????

logo-qeerroo-oromiyaa31.jpgMootummaan abbaa irree Wayyaanee Guddina dinagdee Diijiitii lamaan dabaallee jirraa jedhee utuu olola sobaa ofaa jiruu fi utuu qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu fi maqaa diasporaa jedhuun olola afaan faajjii gaggeessa jiruu Uummatni Keenyaa Balaa beelaan dararamuun Lubbuun dhibbootaan lakkaa’amu Oromiyaa  godinaalee garaagaraa keessatti galaafatamaa jiraachuun ibsame jira.

Addatti immoo Uummatni keenyaa Godinaalee bahaa Harargee fi Dhihaa Harargee ,Karraayyuu, fi Walloo Kamisee balaa beelaa haala ulfaataa keessatti kufuun jumlaan lubbuun lafarraa dhumaa jiraachuutti gaadda guddaatu nutti dhagaa’ame jira. Uummaata qofaa utuu hin ta’iin beeladni kumootaan lakkaa’aman illee balaa beelaan lafarraa barbadeeffamaa jiru,  Ergaa balaan beelaa kun qabatamaan Godinaalee Harargee Lixaa fi Bahaa keessatti babaldhachuu eegalee ji’oota  sadii ol kan lakkoofsisee yoo ta’uu hangaa ammaatti qaamni mootuummaa abbaa Irree EPRDF/TPLF/OPDOs  ta’ee NGO addaa addaa illee birmannaa gochuu fi hanqachuun hedduu gaddisiisaa fi uummatichi mootummaa wabii isaaf dhaabbatu dhabuu irraa kan maddee ta’uun ifaadha. Dhabbooleen gargaarsaa akka uummata keenyaaf hin birmanneef mootummaan wayyaanee maqaa ‘’Guddina dinagdee biyyatti haala saffisiisaa ta’een dabalaa jirra, biyyattiin midhaan nyaataan of dandeesseetti jedheef dhaabbileen gargaarsaa Idil-Aaddunyaa uummata keenya cina dhaabbachuu irraa akka of qusachaa jiran hubatama jira.  Yeroo ammaa kanatti Wayitaa Uummatni Oromoo Harargee bahaa fi Lixaa, karrayyuu,Walloo Kamisee fi Oromiyaa bakkoota garaagaraa  balaa beelaan akka baalaa harcaafamaa jirutti Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOn gurraa cuqqaallachuun Diasporaa dabbaalloota wayyaanee Waliin cidha qopheeffachuun Magaalaa finfinnee keessaa sirbaa jiraachuu fi bashannaanaa jiraachuutu muldhatee jira. 

Uummata Keenyaa haala rakkisaa keessatti kufee du’a eeggachaa jiruuf Uummatni Oromoo biyyaa keessaa fi Alaa yoo hin iyyaatiin uummatni keenyaa abdii dhabee balaa beelaan lafarraa barbadeeffamaa jira, haala gaddisiisaa kana hubachuun Uummatni Oromoo Qabsaa’otni oromoo, Jaarmiyaaleen Siyaasaa Oromoo fi beektootni Oromoo uummataa keenyaa balaa beelaan lafarraa dhumaa jiruuf dhaabbilee Mirga namoommaa Addunyaa, dhaabbataa Fannoo Diimaa Addunyaa fi jaarmiyaalee gargaarsa addunyaatti akka iyyannuuf  Qeerroo Bilisummaa Oromoo waamichaa guddaa dabarsee jira.

                            Injifannoon Uummata Oromoof!!

                             Gadaan Gadaa Bilisummaati!

                                       Hagayyaa 19/2015

Ethiopia: The Italian spyware firm Hacking Team took no effective action to investigate or stop reported abuses of its technology by the Ethiopian government August 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Internet Freedom, The Ethiopian government’s systematic repression of independent media, The Tyranny of TPLF Ethiopia.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Hacking team hackedHacking team hacked1

Ethiopia: Hacking Team Lax on Evidence of Abuse

Leaked Documents Show Need to Regulate Surveillance Sales

hrw(New York, August 13, 2015) – The Italian spyware firm Hacking Team took no effective action to investigate or stop reported abuses of its technology by the Ethiopian government against dissidents, Human Rights Watch said. A comprehensive review of internal company emails leaked in July 2015 reveals that the company continued to train Ethiopian intelligence agents to hack into computers and negotiated additional contracts despite multiple reports that its services were being used to repress government critics and other independent voices.

The Italian government should investigate Hacking Team practices in Ethiopia and elsewhere with a view toward restricting sales of surveillance technology likely to facilitate human rights abuses, Human Rights Watch said.

“The Hacking Team emails show that the company’s training and technology in Ethiopia directly contributed to human rights violations,” said Cynthia Wong, senior Internetresearcher at Human Rights Watch. “Despite multiple red flags, Hacking Team showed a striking lack of concern about how its business could damage dissenting and independent voices.”

On July 5, 400 gigabytes (GB) of Hacking Team’s internal emails, documents, and source code that had been hacked were leaked online. The leaked emails confirm that the company had sold surveillance systems, training, and support and maintenance services to the Ethiopian Information Network Security Agency (INSA) as early as 2011, with contracts worth US$1 million in 2012. On November 5, 2012 Hacking Team congratulated INSA on infecting its first target.

Leaked Hacking Team emails showed that it reviewed independent reports published in 2014 and 2015 that presented findings that the government was targeting Ethiopian Satellite Television (ESAT) employees based in the United States using Hacking Team technology. Yet the company’s internal emails show only a superficial effort to investigate these findings and end the abuse.

Hacking Team states it sells exclusively to governments. Human Rights Watch first contacted Hacking Team in February 2014 after the Toronto-based research center Citizen Lab reported that the Ethiopian government had attempted to use Hacking Team’s spyware, Remote Control System, to hack into the computers of ESAT employees. ESAT is an independent, diaspora-run television and radio station. On December 20, 2013, a third party made three separate attempts to target two ESAT employees who live outside of Ethiopia. In each attempt, ESAT employees received a file through Skype.

The ESAT employees did not open the files, which were presented as and appeared to be a Word document or PDF file. However, if the employees had opened them, the files would have covertly installed a program that would have given the Ethiopian government access to files, emails, passwords, and Skype calls made on the infected computer. Testing by researchers at Citizen Lab found that the program appeared to be spyware that matched previously established characteristics of Hacking Team’s Remote Control System.
In response to a Human Rights Watch inquiry about this incident, the company stated that under its “Customer Policy,” “when questions about the proper use of our tools are raised either internally or come to our attention from outside the company, we investigate.” If a government agency is found to have misused its software, the company states, it will suspend support for the agency’s system, leaving it “vulnerable to detection and therefor useless”. However, until the firm’s recent data breach, the company has been unwilling to disclose any information on its clients or whether it opened an investigation into how the Ethiopian government has been using its technology under its customer policy.
A second report published in March 2015 by Citizen Lab further corroborated evidence that the Ethiopian security agency continued to use Hacking Team’s system to target ESAT journalists. It also showed that the company provided at least one software update to the agency in between the attacks, despite clear indications of abuse of the software. This raised considerable questions about whether the company took the action set out in its customer policy on earlier reports.
Although Hacking Team point out that the leaked information is partial, arguing that it does not include a record of phone calls or discussions held during internal meetings at the company, the company’s leaked internal emails do not show that the company conducted a serious investigation in response to allegations that the security agency had misused the system in 2014. As Hacking Team staff debated over email about how to respond to media reports of the Ethiopian government’s hacking activities, they were also discussing the security agency’s requests to upgrade its system and purchase additional services.
In March 2015, in response to reports from Human Rights Watch and Citizen Lab, Hacking Team asked Ethiopian officials for a written response to allegations that it was conducting abusive surveillance. The government responded that its targets are members of Ginbot 7, a banned Ethiopian opposition organization that the government considers to be a terrorist organization. The emails show no further inquiry by Hacking Team to the government’s response.
The Ethiopian government has invoked national security to clamp down on core freedoms and human rights. Human Rights Watch documented in a March 2014 report that the Ethiopian government uses its surveillance capacities to unlawfully monitor the activities of perceived political opponents inside the country and among the diaspora. Individuals with perceived or tenuous connections to even registered opposition groups are arbitrarily arrested and interrogated based on their phone calls. Recorded phone calls with family members and friends – particularly those with foreign phone numbers – are often played during abusive interrogations in which people who have been arbitrarily detained are accused of belonging to banned organizations.

The Hacking Team emails show that the company’s training and technology in Ethiopia directly contributed to human rights violations. Despite multiple red flags, Hacking Team showed a striking lack of concern about how its business could damage dissenting and independent voices.

Cynthia Wong

Senior Internet Researcher

Human Rights Watch and others have documented that the country’s anti-terrorism law has been used to target journalistsand others critical of government policies. Dozens of journalists, bloggers, and media publishers have been criminally charged and at least 60 journalists have fled the country since 2010. The clampdown on dissent culminated in the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) coalition taking 100 percent of parliamentary seats in the May federal election.

Human Rights Watch wrote to Hacking Team in July to request comment on these findings. The company stated that it “suspended the relationship [with Ethiopia] last year and terminated all relations with Ethiopia earlier this year.” The company also stated that since its stolen information is publicly available, “the record demonstrates that the company followed all laws and regulations as well as its own customer policy.”
The firm specified that it investigated allegations of abuse in 2014 raised by Citizen Lab by “interrogating the client,” but the facts were “inconclusive.” The firm however noted that “there were several within the company who argued that irrespective of the reasons for this particular surveillance attempt, the Ethiopian investigators were inept, and the relationship with the client should be suspended for that reason alone,” and Hacking Team suspended support to the Ethiopian security agency in the fall of 2014. According to statements from Hacking Team to theWashington Post, Hacking Team suspended support, but the government “would still have had some ability to collect data from existing surveillance.”
In internal discussions revealed by the leaked emails, Hacking Team staff appeared toaccept the government’s justification that the surveillance was “lawful.” Hacking Team briefly suspended service to Ethiopia in March 2015, though seemingly due to concerns that the government’s “incompetent” and “reckless and clumsy” use of the company’s system would expose Hacking Team’s technology to detection, rather than concerns over possiblehuman rights abuses.Hacking Team’s surveillance tools are designed to be undetectable by commercial anti-virus programs and other analysis. According to internal emails, Hacking Team believedthat the Ethiopian government’s flawed use of the tool put its covert nature in jeopardy, along withthe confidentiality of the firm’s other customers.In a leaked email, one staff member also expressed concern that if the company continued the relationship with the Ethiopian security agency, it would have “demonstrated that [Hacking Team doesn’t] take seriously [its] own policies” regarding customer misuse of its technology to violate rights. The leaked emails reflect that the government continued to have access to Hacking Team’s tools after March 2015 and the company issued a temporary license to Ethiopia while they began negotiations in April on a new contract worth at least $700,000. At the time Hacking Team was hacked in July, the Ethiopian security agency had allowed its previous license to expire and the agency and the firm had not yet finalized a new contract.

Hacking Team wrote to Human Rights Watch that its “software is operated by the client, not by Hacking Team, and the subjects of surveillance, the information gathered and the reasons for the surveillance” are not available to Hacking Team. Yet the leaked emails suggest that Hacking Team had multiple opportunities to assess whether the government’s surveillance activities violated human rights and take action to stop these abuses. As part of the company’s support and training services, it repeatedly asked Ethiopian officials for information about intended surveillance targets so that the company could better assist the government in carrying out a successful attack, including through more sophisticated “social engineering” techniques to gain access to a target’s computer.

Social engineering often involves sending highly personalized emails from seemingly trusted sources to entice surveillance targets to open documents infected with spyware, which requires knowledge of the target’s contacts and interests. The released emails show no indication that the company conducted any human rights due diligence based on this kind of information, which may have raised red flags about possible abuses. The new 2015 contract that the company was negotiating with Ethiopia at the time of the data breach included “many months of training combined to [sic] our continuous on-site presence — in order to assist them, teach them, and supervise their investigative activities” according toleaked emails.

Previous reporting by Citizen Lab and others described how the Ethiopian government had used tools provided by FinFisher, a UK and Germany based competitor to Hacking Team, to target or monitor computers owned by other individuals in the Ethiopian diaspora in the US, UK, and Norway. In February 2014, the Electronic Frontier Foundation sued the Ethiopian government on behalf of one of the victims for violating US privacy laws.

Italy and other governments should ensure that all sales of Hacking Team systems and similarly controlled technologies are reviewed on a case-by-case basis, Human Rights Watch said. At a minimum, controls should require an inquiry into the human rights climate of the destination country, the end user and likely end use, technical specifications of the technology, and marketing materials employed by the companies to sell to government agencies.

“The Hacking Team leaks show this industry cannot be depended upon to regulate itself,” Wong said. “Italy and other governments should not turn a blind eye to these revelations, but should immediately investigate the practices of international spyware companies and impose real oversight and control over the exports of surveillance technologies.”

Background

The sale of surveillance technologies is largely unregulated at the national and international level. In December 2013, countries participating in the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies added “intrusion software” to its multilateral export control list. As a result, the European Union and 41 member countries to the Wassenaar Arrangement have begun to introduce regulations to control the sale of systems like those sold by Hacking Team. The EU regulations, which apply to Italy, went into force in December 2014.

On February 25, Hacking Team released a statement saying it was “complying fully” with the Wassenaar’s intrusion software controls. The company stated that “under the procedures agreed to by Hacking Team and the Italian Ministry of Economic Development, HT will request from the Italian Government export authorization for its technologies.”

The company’s leaked emails show the company’s lobbying efforts to ensure that it would not be required to seek specific authorization to export its technologies for all countries, undermining the Italian government’s ability to exercise oversight over its sales. In October 2014, the Italian Ministry of Economic Development briefly halted Hacking Team’s exports and proposed a broad control on the firm’s sales that would require a case-by-case review to approve each export, citing “possible uses concerning internal repression and violations of human rights.”

Leaked emails showed that company executives lobbied top Italian officials and government contacts to intervene. As a result, the Economic Development Ministry rescinded the broad control in November 2014, and instead granted a one-time “global license” for exports to countries that were part of the Wassenaar Arrangement in April 2015. It is unclear whether the Italian government has required Hacking Team to seek specific authorization for services, updates, and support the firm continues to provide under contracts signed before April.

Properly implemented export controls can be a valuable tool to help curb the unregulated spread of these systems and promote responsible business and human rights norms. Controls also act as an essential accountability and transparency mechanism. Greater transparency can assist governments and nongovernmental organizations in monitoring the human rights impact of their businesses, improving policies to address abuses, and enhancing remedies where violations occur.

 

Torture: a word commonly associated with Oromo political prisoners August 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Torture survivor.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????Stop Tortureb9267-kalitti-273x300

A word commonly associated with Ethiopian political prisoners, alias prisoners of conscience. The feeling is so different when you hear a personal account from the very person tortured in Makelawi. An Oromo gentleman tells me his bad experience in that torturing gulag of Ethiopia. He was imprisoned in 2004 on opposing the shift of the Capital City of Oromia from Shager/Addis to Adama. He was 20 years old and a second year of student at Addis Ababa University. In protest to the decision to change the Capital city, thousands of university and high school students demonstrated. In the process, more than 300 students were illegally—merely for political reasons–dismissed from the University. While they were detained at Kolfe Police Training Center for two days, they heard about their dismissal from their university studies from ETV news.

This gentleman remembers how federal police make them walk on their elbows and knees on crooked stone roads. After he was released, it was the Mecha and Tulema Association which rented rooms for the students who had nowhere else to go once they were dismissed from their university campuses. He was residing there for a while until he was rearrested and subsequently taken away to Makelawi. Prior to the re-arrest, while following the university administration’s decision over their case (as they had petitioned for a review of the decision!), he had in the meantime also gone to Ambo to help his relatives with work, intending also to make some money before going back to Addis. At that same time, there was turmoil in Ambo. People were opposing the government. His job in Ambo was to take and bring back his uncle’s children to and from school.

In Ambo, he remembered two high school boys, Jagama Bedane and Kebede Bedasa, shot and killed by a sniper. These students were known for taking active part in leading and organizing the opposition of the Ambo high school students. He told me, when they were killed selectively, they were on normal activity. They were not taking part in any mass protest. They were killed days after the mass protest. And at the time, the school was closed.

Hearing personal stories such as this, apart from learning about the injustice young people of my own generation live with, reminds me of the well-known story of Assefa Maru and the student leaders of the 1960s, who were deliberately aimed at to be killed on the street.

This young man was followed by securities that day. He was informed by an insider, someone who is also a member of the OPDO, that he would be shot by the sniper like the other two on that same day. But thankfully, he was going to the kindergarten to collect the children. But later in the day, the Ambo police called him for ‘interrogation’. And he was forced to spend the night in prison. Because of the insistence of his uncle, they convinced the police to release him the next day after which he immediately left for Addis. That evening, the federal police took him to Makelawi. The charge was that he organized people to initiate a conflict in his village when he was visiting his family. The usual…

In Maekelawi, he told me, there are three type of prison cells: Chelema, Tawila, and Sheraton. Prisoners that are just transferred from other prisons are often sent to Chelema cells. Chellema prison is a house that has smaller cells within. He doesn’t know the exact number of these cells. The cell has the size of a man which is not possible to sit in. He knows there are cells that fit merely the size of one man and those that fit the size of two. He was in both dark cells chained and standing for a 24 hours cycle. He was sharing two people size cell with a man named Guta. He doesn’t know what Guta looks like or who is he. The Chellema prison cellmates usually don’t share information about each other. This is because, they are afraid the cellmate might misinform during the torture interrogation or the cellmate might be a spy assigned by the inspectors. All that time in the dark they chose not to communicate, only sharing their name. He is allowed to go to the toilet only once in 24 hours. Throughout the day, but especially during the nights, he hears the wailing and screaming of other prisoners who cry in agony under the severity of the tortures. The agony is often expressed in Afaan Oromo. He was also taken to other rooms to be beaten every now and then.

In Maikelawi, his first prison was the Tawula room. Where he was summoned for interrogation that involves kicking and insults targeted to break the spirit. He told me, their beating in the middle of the interrogation is not intended to get what they want to hear, it’s simply targeted to hurt. His torturer, named Alemayehu, kicked him on the genitals for no reason. He also told me how Monie Mengesha kicked him on the sheen and left him unconscious. When he wakes up, he found out that he had made his pants wet with urine. Such an interview was conducted after standing for so long hours in the dark room and going back and forth in the cell. And when he feels about to sleep taking him back to the torture room. He told me, he was forced to watch a man of his hands and ankles tied together and hanged on a rod and kicked by different instruments every part of him specially the inside foot ( the style of hanging a sheep).

While they were doing that, the man named Nasser Abdo, hoisted like a sheep and kicked, was having a fluid coming out of his mouth. There was a prison director that was watching when Nasser Abdo was tortured. His name is Taddesse, now he is working as a national bank security and logistic director. There is another torturer named Reta, but his assigned investigator is Alemayehu. He told me, other than the known torturers, there were night time torturers that he couldn’t see their face. This same person Alemayehu was also his prosecutor in the court.

Nasser passed away a week after he was released from prison. The gentleman that I’m telling the story of was sharing a room in Sheraton with Nasser and others. He told me Nasser Abdo’s stamina was so strong. Nasser, whenever he got the time, he was keeping himself busy in studying for high school exam preparation hoping that when he gets released, he will finish his studies, which were interrupted by the arrest. He said when I think of it, this man knows the people that were torturing him, weren’t a human being to think and value what they said at all. At the time, Nasser was encouraging this gentleman not to be affected by the insult they foist upon him, though he couldn’t controls the physical damage the torturer caused. I’m just wondering how many people like Nasser Abdo was keeping their integrity and political stand in that dark suffering cell till the last day and not known by so many including people that share the same belief.

There were also old people that are also a victim of torture and still keep strong in terms of morale. Regarding this he especially remembers a man called Obbo Legese Deti. Obbo Legese Deti now lives in the US. The young man remembers Obbo Legese. On some mornings, he saw Obbo Legese chained, sitting outside in morning sun. This man knows someone in the Tawula room is looking at him from inside via small cracks, so the old man passes a strength and unity sign by making a two hand fist while in chain. He said, while I was in that Tawula room knowing I was noticed by another person gave me strength. He met Oromo individuals from different professions and backgrounds in Maikalawi. Shiferaw Ensamo and Dhabessa Wakjira (now in Australia) were journalists he met there. I wonder if anyone knows where journalist Shiferaw Ensamo is currently. I wonder if he is still in prison or has been released since.

When I asked him in general what he feels now, he said he is tired. And doesn’t care that much about things around him.

Friends, very capable and influential Oromo individuals are in Ethiopian prison! All our LOVE and RESPECT are extended to them. We know they are fighting for each of us and we stand in solidarity with them. Please share what you know about these heroes and heroines still alive or have paid for their cause by giving the ultimate. We thank so much, the gentleman who has shared his story with us!

Read more at:-

http://advocacy4oromia.org/witnesses/torture-a-word-commonly-associated-with-oromo-political-prisoners/

Permaculture Gardening: Rainy Season Projects August 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????

We Wander but Are Not Lost

This rainy season we missed the opportunity to get involved in a summer club program at the school.  I don’t believe any currently exist, so we decided to focus on 2 things, first a permagarden to be built at the Health Center to get the most visibility, and a bed net demo since our Woreda just got a shipment of at least 20,000 bed nets to be distributed to Becho and all the surrounding kebeles in the ‘catchment’ area.

Our permagarden focuses on filling the gap between the large farming knowledge of the area and the few but large crops that are grown here: coffee, chaat, corn, tea, honey.  The community no doubt is very successful in growing these items, but we are trying to connect the farming knowledge with a small family size garden to help nutritionally and financially.  Right now it seems that everyone with land has prioritized…

View original post 1,021 more words

Drought, food crisis and Famine in Ethiopia 2015: Children and adults are dying of lack of food, water and malnutrition. Animals are perishing of persisting drought. The worst Affected areas are: Eastern and Southern Oromia, Afar, Ogaden and Southern nations. #Africa #Oromia August 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Famine in Ethiopia, Malnutrition, Micronutrient deficiency in Oromia, The State of Food Insecurity in Ethiopia.
Tags: , , , , , , ,
25 comments

???????????

Due to lack of rain, food crisis and famine people are dying in Ethiopia. Mainstream medias are not reporting. In the absence of free press, the TPLF/ Ethiopian government is hiding the tragedy going on. Children, women and men are dying in rural areas of  Eastern and Southern Oromia, Afar state, Ogaden and southern nations. Animals are being perished due to persistent drought. The TPLF/Ethiopian government has also engaged in intensive land grabs and evictions in unaffected (food surplus) areas and intensified the destructions of food security system. In central Oromia (Burrayyuu, Sululta, Bishoftu, etc) and Western Oromia (Ilu Abbaa boraa and Wallaggaa) families in thousands become homeless and destitute because of land grabs both in urban and rural areas. Citizens  are reporting the crisis and crying for help and no help is received yet both from the government and international humanitarian aid.  Social media and Oromia Media network are reporting in Afaan Oromoo.

https://www.oromiamedia.org/2015/08/omn-oduu-hagayya-13-2015/

NBC Nightly News   |  August 14, 2015

Food crisis in Ethiopia

Aug. 5: Hunger is once again threatening vast swathes of Africa because of drought and high food prices. The United Nations has estimated that 14 million are at risk and at the heart of the looming catastrophe is Ethiopia, where over 10 million are in need of emergency food aid.  ITN’s Martin Geissler reports.

http://www.nbcnews.com/video/nightly-news/26041485#26041485

Drought, food crisis and famine in Afar state (North East Ethiopia) captured through social media, August 2015

Is this famine Ethiopia or fastest economic growth? Beela moo misooma?

Drought, food crisis and famine in Afar state captured through social media, August 2015Drought, food crisis and famine in Afar state captured through social media1, August 2015

The following pictures are drought, food crisis and famine in Eastern Oromia captured through social media, August 2015

People are dying of famine in Ethiopia, Hararghe including children, mothers and adults July, August 2015 during Obama Africa visitPeople are dying of famine in Ethiopia, Hararghe including children, mothers and adults July, August 2015 during Obama Africa visit1People are dying of famine in Ethiopia, Hararghe including children, mothers and adults July, August 2015 during Obama Africa visit4

Land grabs and evictions in Oromia

TPLF Ethiopian forces destroyed Oromo houses in Ada'a district, Central Oromia, July 2015Tigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocide

The tale of two countries (Obama’s/TPLF’s Ethiopia and Real Ethiopia): The Oromo (Children, Women and elders) are dying of genocidal mass killings and politically caused famine, but Obama has been told only rosy stories and shown rosy pictures. #Africa #Oromia

http://paper.li/UNICEFEthiopia/1381134230?edition_id=be3b1460-39a8-11e5-a22c-0cc47a0d164b

Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Protests in Oromia – Ethiopia August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Aannolee and Calanqo, Colonizing Structure, Ethnic Cleansing, Finfinnee, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Genocidal Master plan of Ethiopia, Hetosa, Human Rights Watch on Human Rights Violations Against Oromo People by TPLF Ethiopia, Janjaweed Style Liyu Police of Ethiopia, Land and Water Grabs in Oromia, Land Grabs in Africa, Meroetic Oromo, Oromia News, Oromia wide Oromo Universtiy students Protested Addis Ababa Expansion Master Plan, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Diaspora, Oromo News, Oromo Protests, Oromo Protests in Ambo, Oromo students protests.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
4 comments

OGadaa.com

Ambo your sacrifices will be remembered for everIn loving memory of fallen Oromo heroes

Oromo Protests defend Oromo National Interest

HUMAN RIGHT RALLY IN NÜRNBERG – THE OROMO-ETHIOPIA CASE BY MR. DEMEKE BORU

12thAugust2015

Oromians held peaceful protests in Brussels, Belgium against Ethiopia's genocide against Oromo people

Oromians held peaceful protests in Brussels, Belgium against Ethiopia's genocide against Oromo peopleOromians held peaceful protests in Brussels, Belgium against Ethiopia's genocide against Oromo people1

Oromians held peaceful protests in Brussels, Belgium against Ethiopia's genocide against Oromo people2

Peaceful protest held in Brussels, Belgium opposing TPLF/ Ethiopia’s land grabs and genocide going on against Oromo people. (Picture above are from Oromo social net works, 11 August 2015).

‘Mormii lafa nannoo Finfinnee irrati Burussel Belgiumti goodhamee. Nami lafa isaa irra buqayee waan hunda dhaba, enyuuma isaa, amanta isaa, afaan isaa dhaba. Kanaafu Uumani Nannoo Finfinne bara Minilik irra kasee Hanga harati buqa’aa jira kana dhabuu qabna, dhadannoo jeedhun mormii goodhama ture irra suura murasa.’

Oromians in USA  held peaceful demonstrations in front of the White House and States Department in protest of mass arrests and genocidal killings going on in Oromia/ Ethiopia by fascist TPLF Ethiopia. 19 June 2015. Lammiiwwan Oromoo biyya Ameerikaa jiraatan   Waxabbajjii 19 bara 2015 Waashingteenitti wal  gahuun gidira fi ajjeechaa Wayyaaneen saba Oromo irraan gahaa jirtu balaaleffachuun mootummaan Ameerikaa akka dhiibbaa godhu gaafatan.

http://oromopress.blogspot.co.uk/2015/06/oromo-americans-held-human-rights.html

Kan VOA Afaan Oromoo, SBO fi OMN gabbaasan  irraa caqasaa: http://www.voaafaanoromoo.com/audio/2809619.html

http://qeerroo.org/2015/06/22/sbo-waxabajjii-212015-oduu-gabaasa-hiriira-nagaa-washington-dc-hidhaa-poolisoota-oromoo-irratti-geggeeffamaa-jiru-ilaalchisuun-gaaffii-fi-deebii-saajin-damee-abdii-waliin/

https://www.oromiamedia.org/2015/06/omn-oduu-waxabajjii-19-2015/ OromoProtests against genocidal TPLF Ethiopia3. 19 June 2015 OromoProtests against genocidal TPLF Ethiopia2. 19 June 2015OromoProtests against genocidal TPLF Ethiopia4. 19 June 2015 OromoProtests against genocidal TPLF Ethiopia1. 19 June 2015

OromoProtests against genocidal TPLF Ethiopia. 19 June 2015

A Call to Demonstrate Against the TPLF Tyrannical Regime in Ethiopia!

 Wednesday, 27 May 2015
Dear All Oromos and friends of the Oromo in the Washington DC Metropolitan Area and living in other states of USAThe Oromo Community Organization (OCO) of the Washington Metropolitan Area, the Oromo Youth Self-help Association (OYSA), the International Oromo Women’s Organization (IOWO) and the Coordinating Committee formed to establish the Oromo Community Association in North America (OCO_NA) have jointly planned to hold a protest rally in front of the White House and US State Department on June 19, 2015 starting 9:00 AM to 1:00 PM against the Oromo massacre by the TPLF led minority regime in Ethiopia.The purpose of this protest rally is to strongly protest against the ongoing widespread human rights violations and extrajudicial killings of Oromos in general and Oromo students in universities in particular by the TPLF minority regime in Ethiopia. In May 2014 the government security forces killed 70 students demonstrating against the TPLF led minority regime in Ethiopia land grab policy, thousands wounded and arrested. Oromo youth are targeted in general. There are about 45,000 political prisoners as reported by different ex-political prisoners

The current Ethiopia Government is the regime that dehumanizes the Oromo public; violates the basic human rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly. The Regime is holding thousands of Oromo political prisoners in its notorious Maikelawi and many other Government detention centers without due legal process and displaces millions of Oromo farmers from their land in the name of master plan development to grab land. The arrests and tortures of Oromos have continued. Many of those who survived the torture have remained incarcerated. For example, at the end of 2014 two Oromo farmers in Salale Zone, North Shoa were brutally murdered and their bodies dragged and put on public display for resisting oppression against /TPLF regime. Very recently, in 2014, Mr. Abbay Tsehaye, one of the top officials of TPLF, adviser of Prime Minister Hailemariam Desalegn and head of the Addis Ababa Master plan designers declared war of terror and genocide against the Oromo people for resisting the expansion of Addis Ababa Administration into Oromia State and the ongoing Oromo land grab by the TPLF led minority regime. Oromo citizens couldn’t live peacefully to work, to learn and determine their destinies. Ethiopia is an open prison for the Oromo nationals. Thousands are fleeing their country due to lack of security, peace, freedom and guarantee for life. Young Oromos who fled their country due to Ethiopian government brutality have fallen victims to the beheadings by ISIS in Libya. Many others have perished in the Mediterranean Sea when smugglers’ boats capsized. Oromos are also victims of recent xenophobic killings in South Africa and displacement of refugees by civil war in Yemen. We are protesting to expose this wanton state aggression against the citizens. We make the protest rally to request the U.S administration and the democratic loving Americans to exert utmost pressure on the Ethiopian dictatorial regime so that it stop the arbitrary arrests, kidnappings, tortures and killings of innocent Oromos and university students for simply exercising their God-given basic human rights; freedom of speech, freedom of assembly and freedom of peaceful demonstration. We request because the regime is the ally of the United States. In particular, the rally will demand a halt to the killing of Oromo students who are peacefully protesting against the so-called Integrated Development Master Plan whose sole purpose is to illegally expand the capital city, Addis Ababa/Finfinnee towards Oromia State, thereby systematically evicting Oromo farmers from their ancestral lands as well as dispossessing them of their properties, identity, culture, language, freedom, way of life…etc. We also oppose and denounce the false & predetermined election and its shameful results which was orchestrated to legitimize and elongate the authoritarian tenure of TPLF at the expense of the voices of millions of Oromo and other peoples in Ethiopia. The irresponsible TPLF minority gangs once again proved their dictatorial grip to power by declaring EPRDF’s sweeping the election. All Oromos, democratic nations and friends of Oromo should stand against the heinous acts being perpetrated towards Oromo students by the minority led Ethiopian government as well as against the so-called Addis Ababa-Oromia state integrated master plan and also condemns in the strongest terms, the killings and violent atrocities committed against Ethiopian immigrants in Libya, South Africa and Yemen. We also demand that the authorities ordering and executing this massacre against Oromos and other peoples be held accountable for their crimes at an international court.

OCO, OYSA, IOWO and OCA-NA Coordinating Committee are calling upon all Oromos and friends of Oromo in USA and diaspora to demonstrate against this killer and cunning minority led regime in Ethiopia on the same day June 19, 2015. CO, OYSA, IOWO and OCA-NA Coordinating Committee a Joint Board of Directors Sorce: Ayyaantuu News

OROMO in Melbourne Say No to killings in Oromia, Ethiopia,  South Africa, Libya, Yemen, Saudi Arabia and other part of the world

It is time to speak up

Oromo & Others Rally in Oslo Against Terrorism in S. Africa, Libya & State Terrorism in Ethiopia

UN Special Procedures Urged to Visit Ethiopia to Investigate Crackdown on Oromo Protests

6 Today, The Advocates for Human Rights, along with Human Rights First, theInternational Oromo Youth Association, Oromia Support Group Australia, the Oromo Community of Minnesota, the Oromo Studies Association, and World Without Genocideat William Mitchell College of Law, sent a letter to six of the United Nations’ special procedure mandate-holders, urging them to request and conduct country visits to Ethiopia to investigate actions taken by the Ethiopian Government in response to student-led protests in the state of Oromia. The request comes on the heels of last month’s Universal Periodic Review of Ethiopia at the United Nations Human Rights Council, where the Government of Ethiopia agreed to “grant full access to Special Rapporteurs and Special Procedures Mandate holders to visit the country, notably the Special Rapporteur on the Right to Education,” and to “accept the outstanding requests for visits from the special procedures” of the United Nations. The letter, addressed to the Special Rapporteur on the right to education, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, and theSpecial Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, notes that country visits from these independent UN experts “are urgently needed because no entities in Ethiopia are able to conduct independent fact-finding.” “Moreover,” the letter notes, “the situation is grave. The June 1 death of a student in custody suggests that demonstrators are being subject to torture and other forms of ill-treatment while in custody.” Click here to read the full letter.

 http://theadvocatespost.org/2014/06/20/un-special-procedures-urged-to-visit-ethiopia-to-investigate-crackdown-on-oromo-protests/

Oromos in Arizona Confront Abay Tsehaye’s Messengers: የፊኒክስ Oromo ወጣቶች የአባይ ጸሀይዬን ቅጥረኞች ልክ አስገቡ!

Oromo Film Maker Gammado Jamal to Release New Movie: “Mr. Master Killer” on YouTube on Feb. 28, 2015 – WATCH TRAILER NOW

TVORO: Hiriira Nagaa Hawaasa Oromoo Trondheim (Guraandhala 14, 2015)

Guraandhala/February 20, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

Report by Kiyyaa Gonfaa On Saturday, February 14, 2015, members of the Oromo Community in Norway protested in front of Trondheim Torg against the repressive and dictatorial Ethiopian regime. The demonstration was organized by the Oromo youth in Trondheim. The aim of the protest was to condemn the human rights violations against the Oromo people – as a result of which, many Oromos have been arrested, tortured and killed, and thousands have disappeared. The trend of repression is increasing alarmingly and a huge number of Oromos have been jailed, tortured and exposed to inhuman conditions under fabricated charges. The TPLF/EPRDF leadership has a standing policy of protracted attacks against the Oromo people – irrespective of age, sex, profession and occupation. To criminalize Oromo, being only Oromo is enough in Ethiopia. The recent Amnesty International report says, at least 5,000 ethnic Oromos have been arrested between 2011 and 2014 based on their actual or suspected peaceful opposition to the government. These include peaceful protesters, students, members of opposition political parties and people expressing their Oromo cultural heritage. After the Amnesty International report, the human rights violations against Oromos have continued. Just two month, on December 9, 2014, in Oromia, Salale province – Darra district – Goro Maskala town, the government soldiers killed Katama Wubatu and his comrade in front of the public. The Ethiopian ruling elites are most likely will continue their wild acts of killing, torturing and forcing millions Oromos to flee their homes. We are calling on the international community to stand against the brutality of the Ethiopian regime – particularly Norway, U.S.A., the UK and EU governments – to stop their relationships with the Ethiopian dictatorial regime and to stop sending their taxpayers’ money to TPLF. There are reports by international organizations that the aid has been used against the people to whom the money has originally been sent for. Finally, the organizers of this demonstration delivered a letter to the Norwegian Foreign Minister Børge Brende at Clarion Hotel Trondheim. The slogans raised and chanted during the demonstration were:- – JUSTICE for massacred Oromo students; – STOP killing and imprisoning innocent Oromos; – FREE all Oromo political prisoners; – STOP selling Oromo land to foreign and local investors; – Ethiopian government, STOP evicting Oromo farmers from their land; – TPLF is brutalizing people in Ethiopia for 24 years; – Killing Oromos will never stop the Oromo struggle; – TPLF, you can kill thousands, but you can not kill 40-million Oromos …
 
 http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/tvoro-hiriira-nagaa-hawaasa-oromoo-trondheim-guraandhala-14-2015/

Boobbaan Mootummaa Wayyaanee Salphinaan Xumuramte!Toronto, Canada, 8th February 2015

 
Oromo Australia against Ethiopian regime agents.png3Oromo Australia against Ethiopian regime agents.png2Oromo Australia against Ethiopian regime agents.png4

Another round of #OromoProtests against fascist TPLF Ethiopian regime’s delegation led by Abduleziz  staying in Melbourne at 81-95 Henry St. Albans, February 7, 2015.

Liberation is a journey. However, for the weak minded, it is a journey toward an unreachable destination. For the brave community like Australian Oromo Community however, it is neither a short distance running nor it is unreachable destination. Nonetheless, for the shortsighted opportunists, liberation is the process of economic transactions. It is the process through which they make a living by selling their own people and information. Here is the protest of Australian Oromo Community in Victoria against those men and women who used the Oromo cause and came to Australia and now running around in Australia’s malls and hotels where this, the Tigre Trojan horse, named Abduleziz eats and sleeps at 81-95 Henry st. St. Albans on February 7, 2015. Thanks to the sacrificed heroes, we have glimpsed our future, we know the way and we have the truth on our side. #OromoProtests Hawaasti Oromoo Magaalaa Melbourne keessa jiraatan walgahii jila mootummaa Itoophiyaa morman. Hiriira mormii yeroo lammataaf Guraandhala 7, bara 2015 taasisan irratti akka ibsanitti, kanneen mootummaa Itoophiyaa deeggaran dhiittaa mirga namoomaa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru waliin qooddatan. Walgahii Melbourne, naannoo St Albaansi (81-95 Henry st. St. Albans on February 7, 2015) keessatti godhame kana mormuuf hawaasti Oromoo, Ogaadeenii fi Itoophiyaa gamtaan bahanii dhaadannoo fi ejjannoo isaanii ibsataniiru. Ajjeechaan Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru haa dhaababtu! Daaímman mana barumsaatti ajjeesuun gochaa shororkeessummaadha! Mootummaa abbaa Irree deeggaruun gocha isaa garagaaruu dha fi kkf sagalee tokkoon dhageessisaa turan. Jilli Ittaanaa prizidanti Caffee Oromiyaa, Abdulaaziz Mohaammadiin durfamu kun toraba darbes hoteela Kirawon Pilaazaa keessatti walgahii gochuuf yaalii mormiidhaan haqameera. http://oromedia.net/2015/02/08/hawaasti-oromoo-melbourne-jila-itoophiyaa-balaaleffatan/

Oromo Australia against Ethiopian regime agents.png3
Oromo Australia against Ethiopian regime agents.png5
#OromoProtests against TPLF agents in Melbourne,  7th February 2015
 
 
#OromoProtests against OPDO/ TPLF agents meetings in  Melbourne and said no place for murderers in Australia. 31 January 2015. Due to the protesters the meeting  was cancelled by Australian security forces.  
Oromo protests against OPDO TPLF agent and say no place for murderers in AustraliaOromo protests against OPDO TPLF agent and say no place for murderers in AustraliaOromo protests against OPDO TPLF agent and say no place for murderers in AustraliaOromo protests against OPDO TPLF agent and say no place for murderers in Australia
 #OromoProtests against OPDO/ TPLF agents meetings in  Melbourne and said no place for murderers in Australia. 31 January 2015. Due to the protesters the meeting  was cancelled by Australian security forces.
(Oromedia, 31 Amajjii 2015) Hawaasti Oromoo, Ogaadenii fi Amaaraa gamtaan hiriira mormii gaggeessaniin walgahiin jaladeemtotaa fi ergamtoota wayyaanee akka fashalu godhan. SONY DSCSONY DSCGabaasaan keenya Melbourne, Victotria irraa akka nuu gabaasetti, ergamtooti Wayyaanee hawaasa dogoggorsuuf teessoo kijibaa durasanii facaasan. Kutattooti Oromoo, Ogaadeenii fi Amaaraa garuu jala buúun yeroo isaan walgahiif qophaaánitti dursanii bakka isaan dhoksaan qabatanitti argamuun walgahiin sun akka haqamu taasisan. Jala deemtuu fi ergamtuun Wayyaanee biyya Hambaa keessa jiranis ummata duratti qaaniánii deebiúuf dirqamaniiru. Walgahiin kun akka haqames bakka buáan poolisii Victoria ummataaf himee jira. Mormitootis, hiriiraa fi mormii isaanii itti fufuun, “Australian Yakkamtootaaf dahoo hin taatu! Abdulaziz ergamaadha! Abdulaziz yakkamaa dha!”dhaadannoolee jedhan dhageessisaa oolana. http://www.facebook.com/plugins/post.php?app_id=&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2FDU1Ia251o0y.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df29a2b9eec%26domain%3Doromedia.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Foromedia.net%252Ff1bf8ab6d8%26relation%3Dparent.parent&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvideo.php%3Fv%3D10205083395636261%26pnref%3Dstory&locale=en_US&sdk=joey Hiriirri mormii kun karaa nagaatiin kan gaggeeffame gara saatii afurii oliif ture; Hiriira  yeroo dheeraaf Hoteel Crown Plaza  jalatti gaggeefame kana irratti haadholiin  dargaggooti fi maanguddooti gamtaadhaan argamuun jiloota Wayyaanee qaanessanii jiru.
 
#OromoProtests in Frankfurt, Germany in front of the Ethiopian embassy where meeting by Woyane (government) officials led by Dhaabaa Dabalee was underway. 31 January 2015.
Oromians in Germany protested against OPDO Woyane visit 31st january 2015
Oromians in Germany protested against OPDO Woyane visit 31st january 2015
Oromians in Germany protested against OPDO Woyane visit 31st january 2015
#OromoProtests in Frankfurt, Germany in front of the Ethiopian embassy where meeting by Woyane (government) officials led by Dhaabaa Dabalee was underway. 31 January 2015.

 

 

URGENT: Statement released by Western Australian Oromo Community

January 21, 2015 | Oromedia.net

The Western Australian Oromo Community says any individual or/and group of individuals who may take part in  meeting with the Ethiopian government do not represent the Oromo Community in Western Australia. This is in reference to telephone conversation and written request made by Ethiopian Embassy in Canberra, Australia to meet with Oromo diaspora by high level of delegate from Oromia Regional State led by Vice President. Thank you for your invitation. As Oromo Community in Western Australia, we held a series of meeting and discussion about your request and made the following official statement to your request. We would like to inform you that we are not only unable to participate in any formal or informal discussion or dialog with the current Ethiopian Government body or it’s representative, but also we strongly and firmly oppose such gathering in its any form. We the Oromo community in Western Australia demands that the current Ethiopian regime immediate cessation of hostility against Oromo people. We demand that Government stops its lip service campaign in the election year; release all political prisoners without any precondition, respect the basic human right of freedom of speech, peaceful assembly, and expression. We also demand that the Government stop displacing Oromo people from its ancestral lands. We speak loud and clear that the Government cease the power immediately and allow opposition political parties to operate in the country freely. We also demand that the Government respect its article 39 constitution and allow the nation and nationalities in the empire of self-determination including cessation or union at will. Then only we believe that the door of dialog and discussion with this Government be open. According to the press release “the current Ethiopia Government is the regime that dehumanized the Oromo public: marginalized the Oromo people politically, economically, and socially.” Here is the press release from Oromo Community of Western Australia. Official Statemen_OCWA The email letter sent to the Oromo community from Ethiopian Embassy Canberra indicated that “high level delegation of the Oromia Regional State led by the Vice President will visit Perth after January 23, 2015 (the specific date will be notified later) to meet with Oromo Diaspora in your city and the surroundings.” The purposes of the meeting are:

 1. To brief on the objective situation (political, economy and social development) of the region,
 2. To brief on the Diaspora Housing Development Program and
 3. To brief on the upcoming Oromia International Diaspora Day

The venue will be in one of the big hotels in Perth, the cost of which will be covered by us. Therefore, as Chairman of your association, we seek your assistance to inform the leadership and members to attend the forthcoming meeting in Perth. The Diaspora Minister Counselor will call you on Saturday, 17 January 2015, for detailed discussion. Here is a letter sent from Ethiopian Embassy Canberra: Ambassador’s Letter

Read more  at:    http://maddawalaabuupress.blogspot.co.uk/2015/01/urgent-statement-released-by-western.html

Oromo in Steinkjer, Norway, Demonstrate Against Oppression

Oromo in Steinkjer demonstrate against the government in their home country.

DSC_0249 January 16, 2015, Steinkjer, Norway (Trønder-Avisa – Google Translation) — Thursday could hear slogans chanted throughout the square in Steinkjer. The reason was that a group of Ethiopians demonstrated against what they perceive as a dictatorial regime in their homeland. Being persecuted: – We belong to the Oromo people, the largest ethnic group in Ethiopia, with around 40 percent of the population. The Government of Ethiopia is dominated by minority tribe that makes around 6 percent of the Ethiopian Population. Oromo being pursued by this government – including putting journalists and politicians from our group of people in jail, telling Alisee Fira Aynagee, who organized the demonstration. – You are far away from Ethiopia now. What do you hope to achieve? – We hope that some of the residents in Steinkjer come to hear our message, and we hope to arouse the Norwegian government, which supports the regime in Ethiopia, says Aynagee. Amnesty calls for action A report by Amnesty International tells of persecution, imprisonment, torture and killing of Oromo people in Ethiopia. Among other reports of youths being captured in military camps, where they get glowing coal on empty stomach, because they support the Oromo People’s Liberation Movement, Oromo Liberation Front. Teachers are being tortured when they refuse to teach in government friendly propaganda, and it is expected that Oromo politicians will be gagged towards the election in Ethiopia later this year. “At least 5,000 of the Oromo people have been imprisoned in Ethiopia between 2011 and 2014 because of peaceful opposition against the government,” writes Amnesty. The organization believes regional and international human rights organizations must react against the Ethiopian government to put an end to the persecution, which is described as “often shocking brutal.” Want secession Oromo people want Oromia shall be independent again. Land area was independent until 1890, when it was conquered and incorporated into Ethiopia. Since 1978, the Oromo celebrated their National Day to commemorate those who sacrificed their lives to liberate the people from what they see as Ethiopian colonialism. Oromia is a land area of 600,000 km2, ie about ten times as large as Norway, and about 35 million people considered Oromo. Source:  Trønder-Avisa

 For more see:    http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromo-in-steinkjer-norway-demonstrate-against-oppression/

 

Oromo Demonstration In Bergen, Norway Dec 20,2014 #BecauseIAmOromo #OromoProtest

 
Oromians in Germany (Berlin) Rally Against Tigrean Rulers’ Repression in Oromia.  3rd December 2014. #BecauseIAmOromo
Mudde 3 Bara 2014 yeroo ergamaan wayyaanee, Hayilamaram Dassaleny, gurgurtaa boonditi fi kadhaa gargaarsa mallaqa hidha haaromsa laga abbayaatif gara jaarman magaalaa Barlinitti imale ture ilmaan Oromoo Jaarman jiraatani kanneen Berliinitti dhiho jiranus ta’e kanneen fagoolle osoo fageenyi jara hin daangessin Iddoo adda adda irraa fageenya dheeraa km 6oo tahu deemuun gara magaalaa gudditti jaarmanitti imaludhaan hiriira nagaa bahani oolaniiru kaayyoon hiriira kanaas maqaa boonditin ummata oromoo saamuu fi goyyomsuun haa dhaabbatu, barattoota fi beektota oromoo hidhuunifi ajjeessuun harka murunifi harma muruun akka irra hin deebi’amne akekkachiisaniiru. Mootumman woyyaane dhibbaa fi cunqursaa ummata oromoo irraan gaha jiru irra akka of qusatuu fi Oromiyaan yero dhiho kessatti akka bilisoomu qabdu dhadanno jedhuun sagalee isaani dhageesifachaa turan. Kana males muslimtoonni kutaa biyyatti addaa addaa keessa funaanamani badii tokko male mana adabaa biyyatti keessatti hidhamanii jiranu bilisaan akka gadi lakkifamanuuf ifatti gaffi dhiyyessaniiru. 

Waamicha hiriira mormii magaalaa Berliinii kan guyyaa 03/12/2014

Kabajamoo fi jaallatamo hawwaasoota/jiraatoota Oromoo biyya Berliin, Jarmanii, Awuroopaa fi firoota oromoo hundaaf,

Duran dursee nagaan oromummaa bakka jirttan maratti isiin haa qaqabu. Itti aansuun yeroof akka „Mumicha Ministeera Itoophiyaa“ jedhamee beekamuu fi ergamtuu Wayyaanee kan tahe Hailemariam Dessaalanyi gaafa 02-03/12/2014 magaalaa Berliin akka dhufuu/argamu fi akka Piresidaantii biyya Jermanii kan tahe Jochim Gauck duukaa akka marii qabaan odeefanoo mirkana’e qabna. Nuti hawaasnni Oromoo magaalaa Berliin kan biyya Oromiyaatti taha jiru (Sarbaminsa Mirga namumaa,Ajjechaa,Hidhaa siyaasaa, gidiraa, dhabamsiisa fi saamicha) fi kessumaa kan yeroo dhiyoo dura karaa AI „Amnesty International“ yakka umaata oromoo iratti otoo wal-iraa hincitiin tahaa jiru otoo hin irranfatiin mormii keenya wal-cina dhabachuudhaan sagalee guddan akka dhageesisnnuf akka irratti argamtaan isin afferra.Dirqamni lammummaas nurra jira. Guyyaa:03.12.2014 Sa’aa: 09:00 – 13:00 Edoo: Balbala Piresidaantii Jarmanii ful-dura Spreeweg 1, 10557 Berlin KHG-HOB

Rally in Norway Against Tigrean Rulers’ Repression in Oromia Against Oromo

Oromos in Lillehammer, Norway, Rally Against Tigrean Rulers’ Repression in Oromia Against Oromo (November 29, 2014) – Rally Against Repression #BecauseIAmOromo
Rally in Norway Against Tigrean Rulers’ Repression in Oromia Against Oromo

London’s Rally Against Repression in Oromia by Tigrean Military

26 November  2014 ·

Oromos in  UK marched in front of Westminster, Parliament Square, on November 26, 2014, to call attention to the repression against the Oromo people by the Tigrean military occupying Oromia. In October 2014, a detailed report, entitled “‘BECAUSE I AM OROMO’ – SWEEPING REPRESSION IN THE OROMIA REGION OF ETHIOPIA,” was published by the London-based Amnesty International. Thousands of Oromos were killed, and others imprisoned and/or exiled over the last 23 years since the occupation of Oromia by the Tigrean military government of Ethiopia. Protesters have asked the UK government to severe its financial support to the Tigrean military government of Ethiopia; the Tigrean military government uses the money from the West to finance its repression in Oromia (#BecauseIAmOromo).
Oromo Rally London BecauseIAmOromo 2014 2
Oromo Rally London BecauseIAmOromo 2014 3
Oromo Rally London BecauseIAmOromo 2014

Oromo-American Citizens Council (OACC) on Amnesty’s “Because I Am Oromo”

     Sadaasa/November 26, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

The following is a press release from the Oromo-American Citizens Council (OACC) on the Amnesty International’s Report: “Because I Am Oromo” —————- OACC Oromo Americans 2014 2Oromo-American Citizens Council (OACC) is a Minnesota based, non-profit organization set up, among others, to expose human rights violations against the Oromo people and influence the policy of the U.S. towards Ethiopia. Minnesota is a state with the highest population of Oromos outside Africa. OACC collaborated with the Advocates for Human Rights in the 96-page report issued in 2009 under the title, “Human Rights in Ethiopia: Through the Eyes of The Oromo Diaspora.” That Report documented the experiences Oromos in Diaspora faced when they lived in Ethiopia. In May 2005, the Human Rights Watch also issued a report entitled, “Suppressing Dissent: Human rights Abuses and Political Repression in Ethiopia’s Oromia Region.” This report, for the first time, exposed the mechanisms used the Ethiopian government to control rural communities in Oromia through the Gott and Garee Systems. Furthermore, the periodic U.S. State Department’s own annual reports have documented rampant human rights violations against the Oromos over the years. Amnesty International’s report, ETHIOPIA: BECAUSE I AM OROMO: SWEEPING REPRESSION IN THE OROMIA REGION OF ETHIOPIA, is the most researched and the most comprehensive report ever conducted about human rights violation against the Oromos. The vivid descriptions of tortures conducted against Oromos, the long imprisonment without trial, the murders by security forces, the harsh actions taken against peaceful protests are all well documented with irrefutable evidences. The report further disclosed that any act of Oromo nationalism that is not controlled by the government, such as the Oromo language and the culture development movement, results in detentions and tortures. For that, we want to take this opportunity and congratulate and thank Amnesty International. While appreciating the efforts and achievements in documenting human rights violations against Oromos under the circumstances, we also want to reiterate that this is only the tip of the iceberg; the reality is much worse than what is documented in this report. Furthermore, we want to warn all stakeholders that this is not a time to rest on our laurels. Especially, as the 2015 election is approaching, the human rights violations will get worse. We, therefore, call up on: (a) All Oromo and Ethiopian civic organizations to come forward and work on the recommendations of the report mostly in mobilizing the communities and in putting pressure on the government. We need to get united and make our voices heard opposing such violations together as this is an issue that unites all of us. (b) All other international human rights organizations, based on this report, to put pressure on donor countries to make the respect of human rights a precondition to further assist the Ethiopian government. Nagessa Dube, Executive Director Oromo-American Citizens Council (OACC)

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2014/11/oromo-american-citizens-councils-oacc-press-release-on-the-amnesty-report-because-i-am-oromo/

(November 16, 2014, Brisbane,Sydney, Australia – G20): Members Oromo Community in Australia held peaceful rally protesting   against mass killings, torture  and arrests of Oromo people by TPLF Ethiopia. The peaceful rally was held during G20 meetings in Brisbane.  http://www.bbc.co.uk/news/world-australia-30064549 The Oromo community protests against Ethiopia’s genocidal killings, mass arrest and evictions which are happening in state of Oromia. The protesters call for rule of laws,  freedom, human rights protections and expressed that the Ethiopian regime has been killing the Oromo nationals  just because of that they are Oromo.  http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR25/006/2014/en/539616af-0dc6-43dd-8a4f-34e77ffb461c/afr250062014en.pdf They call  for all G20 nations to stop funding the genocidal Ethiopian regime.
#BecauseIAmOromo. #OromoProtests. #FreeOromoStudents. 16th November 2014
Oromians living around Lillehammer, Norway are calling for peaceful demonstration on 29 November 2014 at 12 :00. This peaceful rally is to protest against  human right violation and crime committed by TPLF Ethiopia in Oromia against Oromo people.  #BecauseIAmOromo (http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR25/006/2014/en)

London (Nov. 26, 2014): A Peaceful Rally Against Repression in Oromia – #BecauseIAmOromo

A Peaceful Demonstration to All Oromos and Friends of Oromo! #BecauseIAmOromo SpeakUpRise2014 The OCUK has organised a big demonstration to protest against the never ending human rights violations in Oromia and to support the Amnesty International on its 2014 Report “Because I am Oromo” – which was the response of Oromos who had been the victims of the Ethiopian prisons to the interview questions by the Amnesty International on why they were persecuted by the Ethiopian government. Please come along and join the demonstration, and be the voice for the voiceless Oromo in Ethiopia: “I am arrested, tortured, looted, my property confiscated, and dehumanised ‘Because I am Oromo.’” Date: Wednesday, November 26, 2014 Time: 12:00 noon – 4:30 PM Address: Westminster, Parliament Square, SW1P 3BD – Closest station: Westminster (Jubilee, District and Circle Lines) OCUK Management Committee

“Because I am Oromo” Rally in Phoenix, Arizona (Nov. 13, 2014) – #BecauseIAmOromo

Jaarmiyaan Hawaasa Oromoo Sadaasa 13, 2014 hiriira ba’uun gabaasa dhaabbatni mirga namoomaa Amnesty International Onkoloolessa 28, 2014, dalagaa faashistummaa ummata Oromoo irratti mootummaan Wayyaanee raawwatu saxiluun dhiheesuu isaatiif deggerssa qabu agarsiise. Dhaabbatni mirga namoomaa Amnesty Internationalf galata guddaa qabaachaa, addatti ammo mataa gabaasa kanaa Mrs. Claire Bestonf haala ulfaataa bakka mootummaan qorannoo bifa kanaa geggeessuuf hin haayyamne jalatti adeemsisu isheetif, Haawasini Oromoo Arizoona galata gudda keennef. Dalagaan ammenya fi gara jabinaa ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana daran ta’uu hubachiisaa, Moottumman warra dhiyaa kessuumaayyu Amariika fi Biriitish Imaammata dantaa alaa isanni akka irra deebihanii ilaalanis gafatani jiru. Haawasini Oromoo Arizoona lammiilee Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatanf dhaamsa isaani dabarfatan: “Abbaan iyyate Ollaan dirmata” akkuma jedhamuu miidhaa Oromoo irra gahaa jiru kan saxil baasuu dandenyu yoo nuu irrati ciccinnee hojjene qofa ta’uu beekne kan Amnesty International ifa godhe akka fakkenyati qabatuun sagalee ummataa tahuun mootummootaa fi dhaabbiilee adda addaatti akka iyyata ummata keenya dhiheessitan waamicha isiniif dhiheessa; nuu gama keenyan iyyannaa ummata keenyaa mootummootaa USAtti dhiheeffanne, gara fulduratis dhaabbiilee adda addaatti akka iyyata ummata Oromoo dhiheefannu jabinnan irrati hojjechuf waada galun hiriira keenya milkin xumuranne. Jaarmiyaan Hawaasa Oromoo
BecauseIAmOromoPhoenixRally2014_1

#BecauseIAmOromo Rally – Phoenix, Arizona – Nov. 10, 2014

OromoRallyBecauseIAmOromo2014_2

  Because I am Oromo Discussion, Oromo Community in Minnesota, USA,  Nov 8 2104

Oromo community in Hammer and arround Hamer Norway had a demonstration  against the ongoing mass killing of Oromo students in Oromia by the TPLF/EPRDF regime of Ethiopia. #BecauseIAmOromo. #OromoProtests. #FreeOromoStudents.  3rd November 2014

http://oropress.wordpress.com/2014/11/03/Oromo-community-in-hammer-and-arround-hamer-norway-had-a-demonstration-today-against-the-ongoing-mass-killing-of-oromo-students-in-oromia-by-the-tplfeprdf-regime-of-ethiopia/

Building Momentum in Geneva with the Oromo Diaspora

ethiopia-adoption-of-report-1 November 6, 2014 (The Advocates Post) — This fall was a busy time for advocacy at the United Nations on human rights in Ethiopia. It was also a great time to see The Advocates for Human Rights’ new toolkit, Paving Pathways for Justice and Accountability: Human Rights Tools for Diaspora Communities, in action. Universal Periodic Review Concludes with Some Fireworks In a one-hour session on September 19, the UN Human Rights Council adopted the outcome of its second Universal Periodic Review of Ethiopia. You can watch the video of the session here. I’ve blogged about the UPR of Ethiopiabefore, and the adoption of the outcome is the last step in the process. The adoption of the outcome is also the only opportunity civil society organizations have to speak during the UPR process. The Advocates for Human Rights is based in Minnesota, not Geneva, so we don’t generally get a chance to address the Human Rights Council during the UPR process. But I often watch the live webcasts, and this time I got up early to livetweet. civicusSeveral non-governmental organizations took the floor and raised concerns about the human rights situation on the ground in Ethiopia. Civicus World Alliance for Citizenship Participation, for example, expressed concern about Ethiopia’s refusal to accept recommendations to remove draconian restrictions on free expression. Renate Bloem (left), speaking for Civicus, added:

While relying on international funding to supplement 50-60 percent of its national budget, the government has simultaneously criminalized most foreign funding for human rights groups in the country. These restrictions have precipitated the near complete cessation of independent human rights monitoring in the country. It is therefore deeply alarming that Ethiopia has explicitly refused to implement recommendations put forward by nearly 15 governments during its UPR examination to create an enabling environment for civil society.

The Ethiopian Ambassador to the UN in Geneva, Minelik Alemu Getahun (top), lashed out at the NGOs that commented, particularly Civicus:

I regret the language used by some of the NGO representatives and particularly the call for action some of them made against Ethiopia in the Council for alleged isolated acts. Some of the language used in the allegations, particularly the remarks by CIVICUS on our budget is outrageous and incorrect. I can assure the Council that Ethiopia relies on its peoples and their resources, which is not unusual supplemented by international support.

The Human Rights Council then adopted the outcome of the second UPR of Ethiopia. The recommendations Ethiopia accepted are contained in the Report of the Working Group and an addendum, available here. Some of the more promising recommendations that Ethiopia accepted in September are:

 • Implement fully its 1995 Constitution, including the freedoms of association, expression and assembly for independent political parties, ethnic and religious groups and non-government organisations (Australia).
 • Take concrete steps to ensure the 2015 national elections are more representative and participative than those in 2010, especially around freedom of assembly and encouraging debate among political parties (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
 • Consider implementing the pertinent recommendations from the Independent Expert on Minorities, with a view to guaranteeing equal treatment of all ethnic groups in the country (Cape Verde).
 • Monitor the implementation of the anti-terrorism law in order to identify any act of repression which affects freedom of association and expression and possible cases of arbitrary detention. In addition, develop activities necessary to eliminate any excesses by the authorities in its application (Mexico).

Now it’s up to people on the ground in Ethiopia, as well as people outside of Ethiopia like the Oromo diaspora, to lobby the Ethiopian Government to implement the recommendations it accepted and to monitor whether the government is keeping its word. The next UPR cycle for Ethiopia will begin in about 4 years, when NGOs will have a chance to submit new stakeholder reports demonstrating whether Ethiopia has implemented the recommendations it accepted,  pointing out any developments on the ground since the last review, and advocating for new recommendations that will improve human rights in Ethiopia. Learn more about how you can get involved in the UPR process of Ethiopia (or any other country) on pages 200-210 of Paving Pathways. Opportunities Ahead for Voices to be Heard achprThere’s much more to be done in the effort to build respect for human rights in Ethiopia. In addition to the next steps mentioned above, the African Commission on Human and Peoples’ Rights will be reviewing Ethiopia’s human rights record in its December 2014 session. In September, the Advocates and the International Oromo Youth Associationsubmitted a lengthy alternative report to the African Commission, responding to the Ethiopian Government’s report. The African Commission will conduct an examination of the Ethiopian Government and then will issue Concluding Observations and Recommendations. You can read the African Commission’s Concluding Observations from its first review of Ethiopia, in 2010, here. To learn more about advocacy with the African Commission, read pages 268-280of Paving Pathways. On Wednesday, November 19, Amane Badhasso and I will have a talk with the Amnesty International chapter of the University of Minnesota Law School. The students are eager to learn more about human rights in Ethiopia, and they want to participate in a collective activity to show their support. There’s been a lot of attention lately to a report Amnesty just released on human rights violations against the Oromo people. Organizations like The Advocates for Human Rights and Amnesty will be ineffective if they work on their own. The Oromo diaspora, as well as other diaspora communities from Ethiopia, have a critical role to play in leading the way to promoting human rights, justice, and accountability in Ethiopia. The Advocates for Human Rights hopes thatPaving Pathways will lay the groundwork for many more fruitful collaborations. Are you a member of a diaspora community? Do you know people who are living in the diaspora? What steps can the diasporans you know take to improve human rights and accountability in their countries of origin or ancestry? How could Paving Pathways and The Advocates for Human Rights assist them? By Amy Bergquist, staff attorney for the International Justice Program of The Advocates for Human Rights. More posts about the crisis in Ethiopia:

See also more @ http://theadvocatespost.org/2014/11/07/advocating-for-the-rights-of-children-in-ethiopia/ MADDA ODUU SBO/VOL irraa Sadaasa 02,2014 Ilmaan Oromoo Iskaandineviyaatti argaman guyyaa kaleessaa jechuun Sadaasa 01, 2014 Osloo, Norwayitti walitti dhufuudhaan Sadaasa 9 guyyaa yaadannoo FDG waggaa 9ffaa haala bareedina qabuun kabajatanii/yaadatanii oolaniiru.

Qophii yaadannoo guyyaa FDG Sadaasa 9, waggaa 9ffaa kana irratti ilmaan Oromoo bakka adda addaa jiraatan qooda kan irraa fudhatan oggaa ta’u, keessumaa dargaggootni Oromoo Osloo Norwayitti argaman baay’inaan qooda irraa fudhachuun qophiilee adda addaa kan guyyaa kana ilaallatan dhiheessaniiru. Ilmaan Oromoo sabboontota biyyaa FDG keessatti wareegaman, akkasumas gootota Oromoo QBO keessatti aarsaa ta’aniif dungoon qabsiifamee yaadannoon sammuu godhameefii jira. Sirna kabajaa guyyaa yaadannoo FDG Sadaasa 9 kan waggaa 9ffaa Osloo Norwayitti geggeeffame kana irratti kutaaleen hawaasaa hundi kan irratti argame si’a ta’u, akkaataa itti FDGn caalaatti jabaachuu fi babal’achuu danda’u, jabinaa fi hanqinoota jiran irratti, akkasumas akkamittiin QBO kan ammaarra jabeessuun fuula duratti tarkaanfachuun karaa danda’amu irratti marii bal’aan geggeeffamuun, yaadotni ijaaroo fi murteessoo ta’an dhihaachuu isaanii oduun SBO dhaqqabe ifa godhee jira. Waltajjii yaadannoo Guyyaa FDG Sadaasa 9, Sadaasa 01,2014 Osloo, Norwayitti geggeeffame kana irratti walalooleenii fi qophiileen adda addaa kan sochii FDG fi gootota Oromoo falmaa kana keessatti kufanii fi gootummaa isaanii faarsan akkasumas Oromoo jajjabeessanii fi onnachiisan kan dhihaatan si’a ta’u, caalbaasiin adda addaas dhihaatanii galiin irraa argame QBO fi sochii FDG jabeessuuf akka oolfame beekuun danda’ameera. Qophii kana ilaalchisuun yaada namootni adda addaa saganticha irratti hirmaatan SBOf laatan ammoo SBO guyyaa har’aa jechuun SBO Sadaasa 02,2014 irraa dhaggeeffachuu dandeessan.
 

Oromo Rally at the U.N. to Seek Justice/Freedom for Those Slain/Imprisoned by Ethiopian Regime

 

Lammiiwwan Oromoo kutaalee United States adda addaa irra har’a kan New Yorkitti argamu waajjira Tokkummaa Mootummootaa fuulletti hiriira nagaa geggeessan. Onokoloolessa 17 Bara 2014. #OromoProtests, 17th October 2014 http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2487489.html

 
First Look (Happening Now): Oromos from Northeast America in Protest Rally in Front of the U.N. HQ in New York to Seek Justice and Freedom for Oromos Slain and Imprisoned by Abyssinian Regime in OromiyaaGadaa.com
#OromoProtests    @ New York City, October 17, 2014 at the United Nations. Oromo communities in Upstate new York, Philadelphia, Washington DC, Ohio, Atlanta and other places are organizing to come as a group.

Oslo Peaceful Protesters Demand Freedom for Oromo Political Prisoners and Denounce Land-Grabbing in Oromia.

16th October 2014 #OromoProtests

IOYA and The Advocates for Human Rights Representatives at the United Nations Office discussing issues concerning rights of a child in Ethiopia, the recent‪#‎Oromoprotests‬ in Oromia and ‪#‎FreeOromoStudents‬. Photo Cred: Amy Bergquist On September 26, IOYA leaders co-presented a report on the rights of children in Ethiopia along with the Minnesota-based Advocates for Human Rights at the United Nations Committee on the Rights of the Child in Geneva, Switzerland. During the weeklong engagement, IOYA representatives participated in several meetings discussing human rights issues related to Oromo, spoke at a side event looking at diaspora engagement on human rights (with Ethiopia as a case study) and met with the U.N. Committee in a 2.5 hour, closed-door session. http://www.opride.com/oromsis/news/3775-ioya-shines-spotlight-on-child-right-abuses-in-ethiopia Fuulbaana 15 Bara 2014 Hiriiri Nagaa Mootummaa Wayyaanee irratti Magaalaa Torontooti Geggeeffame. Sept. 15,2014 Demonstration in Toronto by Oromo community to protest the Tyranny of TPLF Ethiopia . #OromoProtests. Fuulbaana 15 Bara 2014 Hiriiri Nagaa Mootummaa Wayyaanee irratti Magaalaa Torontooti Geggeeffame. (suuraa kana olii ilaalaa). Sept. 15,2014 Demonstration in Toronto by Oromo community to protest the Tyranny of TPLF Ethiopia. #OromoProtests. (see above in pictures)

Melbournians Hold a Concert for Oromo Human Rights

(Advocacy for Oromia, 12 August 2014) — The Human Rights Concert for Oromia was held in Ascot Vale, a suburb of Melbourne, Australia, on August 9, 2014. Bonsen Dhabasa, 10 years old boy who was six months old when his father was arrested; five years old when his mother was imprisoned presented his memoir of persecution account on this Human Rights for Oromia concert in Melbourne. This is our Human Rights Concert. The people coming together as one and uniting against a common enemy! Corrupt power. We are the voice of the people! This is dedicated to those suffering under suppression and Human Rights Abuses. The people on the ground who are treated like collateral damage by those who have vested interests and no concern for human values or human rights! Melbourne’s diverse communities came out to support the Oromo people’s struggle for human rights, and oppose the ongoing human rights violations against Oromo students and civilians by the Ethiopian TPLF regime. The people coming together as one and uniting against a common enemy! Corrupt power. The big message of the day was, “We are the voice of the people!” This is dedicated to those suffering under suppression and Human Rights Abuses. The people on the ground who are treated like collateral damage by those who have vested interests and no concern for human values or human rights! Currently, thousands of Oromo students and civilians are languishing in Ethiopian government’s prisons in connection with #OromoProtests, a movement which opposes the Ethiopian TPLF regime’s Master Plan to expand the boundaries of Addis Ababa (Finfinne), and subsequently to dispossess Oromo farmers surrounding Finfinne of their lands, and evict them from their ancestral lands. http://ayyaantuu.com/human-rights/melbournians-hold-a-concert-for-oromo-human-rights/ The Human Rights for Oromia concert held in Melborne, 9th August 2014, #OromoProtests

EthioTube  Interview with Oromo Recording Artist Nigusuu Taamiraat on #OromoProtests

Taken from  Gadaa.com  Hagayya/August 4, 2014 · http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/08/ethiotube-interview-with-oromo-recording-artist-nigusuu-taamiraat-on-oromoprotests/   And also see @http://www.ethiotube.net/video/31591/EthioTube–the-Scene–Interview-with-Artist-Nigussu-Tamrat–Oromo-Protest-in-front-of-the-White-House–August-01-20 Gadaa.com Embedded image permalink #OromoProtests #FreeOromoStudents, 1st August 2014. The above pictures are huge crowd at the Oromo  Washington DC  rally marching from the white house to State Department, 1st August 2014. #OromoProtests. The day also marking the 50th  Golden Jubilee  Anniversary of Maccaa & Tuulamaa Movement. http://http://www.siitube.com/oromo-rally-underway-in-dcoromoprotests_58f4159a3.html#.U9u8CBtg7X0.twitter

Oromo_Demonstration_August-page-0 #OromoProtests: Oromo Peaceful Protest Rally in Washington, DC- August 01, 2014.

houston

#OromoProtests at Ethio-US Business Summit in

Houston, Texas

July 30, 2014 http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromoprotests-at-ethio-us-business-summit-in-houston-texas/ Appeal Letter to President Barack Obama Following the DC‪#‎OromoProtests‬ Solidarity 3-Day Hunger Strike oromocommunity The joint  appeal letter of the Oromo Community Organization(OCO) of Washington-DC, OYSA/WWDO and IOWO to President Obama on the Hunger Strike conducted from July 23 – 25, 2014. ——————— President Barack Obama The White House 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20500 RE: Staging Solidarity Hunger Strike to Protest Massacre, Torture, Detention of the Oromo People by the Ethiopian Government Dear Mr. President, On May 9, 2014, the Oromo Community Organization of Washington D.C. Area (OCO), the Oromo Youth Self-help Association (OYSA) and the International Oromo Women’s Organization (IOWO) held a large demonstration in front of the White House and State Department to express our deep concern and outrage about the massacre of Oromo students in April and May, just for peacefully demonstrating against government land grab; some as young as nine years, from Ambo and other towns of Oromia Regional State by the TPLF Aga’azi force and army of the Ethiopian government. Similar demonstrations were held in many state capitals of the United States, Europe, Australia, Middle East, and Africa to condemn the callous crime of the Ethiopian Government. Candlelight vigils were also held in front of the White House on May 22, 2014, and in many states of the U.S. and other countries, at different times, where Oromo communities reside. According to partial reports received, 61 students were shot dead, 903 students are detained and still being tortured. The massacre of Oromo students by the Ethiopian regime is parallel to the 1960 Sharpeville massacre of 69 black people by the Apartheid regime of South Africa for demonstrating against the Pass Law. The blood of the black South Africans led to the abolition of Apartheid and creation of Democratic South Africa with the support of democratic nations of the world. We hope the blood of the innocent Oromo students will not be ignored and left in vain but motivate the leaders of the democratic nations of the West to help bring justice, liberty, peace and democracy in Ethiopia in general and Oromia State in particular. Today, it is estimated that there are more than 50,000 Oromo political prisoners in Oromia in various concentration camps and prisons. Although it is difficult to know exactly how many Oromos have been killed or massacred by the regime, mass graves have been discovered in many places, including Hamaressa in eastern Oromia. The annual reports of the U.S. Department of State and other credible sources regarding human rights abuses in Ethiopia indicate that the Department is familiar with the massive human rights violations that have been committed by the Ethiopian government on the Oromo and other peoples in the country. During our demonstration in May, we submitted appeal letter to the State Department to use their leverage to make a difference in the social, political, and economic crisis perpetrated by the Ethiopian regime against the Oromo people and others in Ethiopia. In response to our appeals, the State Department units handling Ethiopian affairs have jointly granted us audience to discuss the problem of human rights abuse, detentions without warrant, extrajudicial killings, torture, land grab and eviction without appropriate compensation, lack of freedom of expression, right of assembly, justice and democracy. Though they have the information, we have given them additional extensive dimensions of the problem. The State Department has also replied to our appeal letter expressing their concerns about human right abuses in Ethiopia. Similarly, United States Senators, Honorable Al Franken and Honorable Amy Klobuchar representing Minnesota State; and Honorable Patty Murray and Honorable Maria Cantwell representing Washington State have written letters to Secretary Kerry expressing their deep concerns of Ethiopian government violence against its citizens. They asked the Honorable Secretary to use his influence for the respect of rule of law and human rights in Ethiopia. They stressed the Ethiopian Government’s equal treatment of all ethnic groups and implementation of democratic system must be central to their relationship with the United States. A member of the Parliament of Australia also has tabled the Oromo plight in Ethiopia for debate and asked his government for action to curb the Ethiopian government violence against peaceful citizens. – Read More (Ayyaantuu.com) http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/07/appeal-letter-to-president-barack-obama-following-the-dc-oromoprotests-solidarity-3-day-hunger-strike/ #OromoProtests #FreeOromoStudents, 28 July 2014.

Hawaasa Oromoo Roobii dabre irraa eegalanii nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii dhageessisaa jiran.

(VOA, 25th July 2014) Maaster Plaanii kan magaalee addaa Oromiyaa Finfinnee jala galcha – jedhame mormuuf kanneen hiriira nagaa ba’an barattoota Oromoo irratti tarkaanfii humnoota mootummaan fudhatame – jedhan ajjeechaa, reebichaa fi hidhaa mormuudhaan as Washington DC kanneen jiraatan miseenonni hawaasa Oromoo Roobii dabre irraa eegalanii nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii dhageessisaa jiran. Mootummaan Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa irratti miidhaan geessisu hammaatee itti fufee jira- kanneen jedhan – miseensonni hawaasa Oromoo kun masaraa Waayit Haawus fuulleetti nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii geggeessanitti kanneen hirmaatan namoonni gara soddomaa ta’an, kaayyoon isaanii miidhaa uummata isaanii mudataa jiru mootummaa Ameerikaa fi addunyaatti beeksisuu ta’uu dubbatan. Naannoon Masaraa Waayit Haawus bakka tuuristoonni itti heddummaatan waan ta’eef, ergaa keenya lammiwwan Ameeikaa qofa otuu hin taane tuuristoota biyyoota Addunyaa adda addaa irraa dhufanii fi falmitoota mirga dhala-namaa dhaqqabsiifannee jirra – kanneen jedhan – mormitoonni kun, “hedduun isaanii suuraa keenya kaafatanii, barreeffama nu irraa fuudhanii, akka mootummoota biyya biyya isaanitti beeksisanii fi nu waliin dhaabatan waadaa nuuf seenanii jiran”. Qindeessitoota mormii kanaa keessaa, akkasumas, hirmaattota keessaa haga tokko dubbisnee jirra.

Gabaasaa Guutuu Armaa Gaditti Caqasaa

hawaasa Oromoo Roobii dabre irraa eegalanii nyaataa fi dhugaatii lagachuun mormii dhageessisaa jiran.

Hunger_strike_Flyer-updated-page-0

International-Oromo Youth-Association has been invited by the Committee on the Rights of the Child, to attend its Pre-sessional Working Group meeting on September 26 in Geneva, Switzerland to discuss the situation of child rights in Ethiopia. Earlier this last month, IOYA submitted a report on rights of a child in Ethiopia (Co Author) with The Advocates for Human Rights , Amy Bergquistt . FreeOromoStudents ‪#‎OromoProtests. #FreeOromoStudents. 18th July 2014.

http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/tahr_ioya_crc_loi_submission_july_1_2014.pdf

Dhimma mirga namaa Oromiyaadhaa gadi fageenyaan akka hordofu mootummaan France beeksise

Adoolessa/July 18, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

Dhiibbaa mirga namaa Itophiyaa keessattiiyyuu kan saba Oromoo irratti raawwatamu ilaalchisee mootummooti biyya adda addaa balaaleffachaa turuun ni beekam. Hidhaan, reebichiifi ajjeechaan barattoota Oromoo irra baatii Eebilaa 2014 dhaabbilee barnootaa Oromiyaa keessatti raawwatames kan dhaloota saba kanaa bira darbee qaama heddu rifachiseef yakka sukkanneessaa kana akka mormanu taasiseedha. Ajjeechaa barattootaa kana mormuun Caamsaa 9, 2014 Oromooti jiraattota biyya France ta’aniifi kanneen yakka mootummaa abbaa irree Itophiyaa kana balaaleffatanu hiriira mormii magaala gudditti Paris waajjira ministra dhimma alaa akkasumas Embasii Itophiyaa duratti bahun yakka shororkkeessaa kana balaaleffachuun ni yadatama. Hawaasni Oromoo biyya France kan balaaleffate yakka mootummaa Itophiyaa qofa utuu hin ta’in deggersa mootumman France mootummaa abbaa irree sanaaf laatu keessattiiyyuu hirmmaannaa qophii «master plaanii Finfinnee» jedhamu irratti fudhatanu ilaalchisee ture. Mormiin hawaasa kanaas barreeffamaan waajjira Prezidantii France irraa eegalee qaamota dhimmi isa ilaala jedhamee yaadame hundaaf akka gale oduu si’as tamsa’e irratti ibsamuun ni yaadatama. Waajjirri Prezidantii France deebii iyyata hawaasaa kanaaf laate irratti ajjeechaa naannoo Oromityaa keessattiiyyuu Universitoota Jimmaa, Amboofi Adaamatti raawwatame siriitti hubachuu isaa ibsee mootummoota lamman gidduu hariiroon jiruu cimaa ta’uyyuu hundeen isaa kan kabajaa mirga dhala namaa irratti hundaahe akka ta’e dubbata. Fakkeenyaafis gumii mirga dhala namaaa irratti France mootummaa Itophiyaatif kabaja mirga namaa ilaalchisee hubachiisa laachuu isii; kunis kabaja bilisummaafi mirga dhala namaa guutuutti kabajuu akka ta’e ibsa. France qindaahina gamtaa Awrooppaa jalatti socho’uun hidhaa balaaleffatoota mootummaa akkasumas gaazexessitootaa irratti baatii Caamsaa darbe raawwatame balaaleffachuun kun dhiibbaa mirga yaada ofii ibsuufi wolabummaa sab-qunnamtii kan hubu ta’uu isaa addeesseera. Itti ida’uunis Embaasiin France kan Finfinneetti argamu miilttowwan isaa kan Awrooppaafi Amerikaa woliin ta’uun dhaddacha himatamtoota kanaa irratti argamuun dhugaa jiru adda baafachuuf yaaliin godhame diddaa mootummaa Itophiyaatiin gufachuu isaa saaxileera. Hata’u male jedha deebiin wajjiraPrezidaantii kun hariiroon Franciifi Itophiyaa gidduu jiraatu uumamatti kan kaayyoo kabaja mirga dhala namaa, wolabummaa seeraafi guddina diinagdee irratti hundaheedha jechuun dhuma irratti mootummaan France iyyata hawaasa Oromoo kana hubannaa itti laatee akka hodofu ibseera. Kara biraatiin Masterplaanii Finfinnee kan woldiddaafi gaaga’ama uume irratti hirmaannaa fudhateera kan jedhamu bulchiinsi magaala Lyon (France) deebii barreeffamaan woldaa hawaasa Oromoo France kanaaf erge irratti komii dhimma kana irratti dhihaate xiinxalaa jiraachuu isaa ibseera. Hawaasni Oromoo biyya France ammas hanga mirgi ummata keenyaa guutummaatti kabajamutti fageenyi lafaa utuu isa hin daangessin falmii isaa akka itti fufu hubachiisa. —————— FrenchLetter1_2014 FrenchLetter2_2014 ———- ENGLISH TRANSLATION* —————– The Chief of Staff of the President of the Republic ESSA LENJISSO ASSOCIATION OF OROMO COMMUNITY 125 BOULEVARD de DE CHARONNE 75011 PARIS The president has received the letter you sent him concerning the situation of human rights and the Oromo people in Ethiopia. Responsive to your request, MR François HOLAND assigned me to take care of your case. The France has learned the deadly incidents that occurred last April in Universities of the Oromia region, particularly that of Jimma, Adamaa, Ambo cities, in the context of a protest against new territorial reform. France maintains very good relations with Ethiopia, at this very case, feels entitled to monitor the situation of human rights in the country. At the Council of human rights for example France attracts the attention of Ethiopia authorities on the importance of respect for the freedoms and human rights for all countries aspiring to become emerging. France is taking action in the European context following the arrest of nine journalists and bloggers and several members of the oppositions in the beginning of last May; the European Union has condemned the attacks on the respect of freedom of expression and media. Our Embassy in Addis Ababa has tried unsuccessfully, with our European partners and Americans, to attend the opening of their trial to testify to the interest that France has to this situation. Furthermore, the French cooperation with Ethiopia naturally meets the objectives of promoting human rights, social justice and sustainable economic development. Ensuring that these issues are carefully followed, please accept the assurance of my highest consideration. Isabelle SIMA * N.B. unofficial translation ———————————-

Read @http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/07/dhimma-mirga-namaa-oromiyaadhaa-gadi-fageenyaan-akka-hordofu-mootummaan-france-beeksise/ Photos: #FreeOromoStudents Protest Rally in Berlin, Germany (July 11, 2014)

BerlinJuly11_2014_1

BerlinJuly11_2014_2

BerlinJuly11_2014_3

BerlinJuly11_2014_4BerlinJuly11_2014_6BerlinJuly11_2014_5BerlinJuly11_2014_8BerlinJuly11_2014_9BerlinJuly11_2014_24 BerlinJuly11_2014_23

#FreeOromoStudents Protest Rally in Berlin, Germany (July 11, 2014)

Members of the Oromo Community in Berlin, Germany, rallied in Berlin, Germany, to call for the immediate and unconditional release of Oromo students languishing in TPLF Ethiopian regime’s prisons (#FreeOromoStudents), and to call for justice for the Oromo civilians murdered by the TPLF regime. http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/07/photos-freeoromostudents-protest-rally-in-berlin-germany-july-11-2014/ https://www.youtube.com/watch?v=vM38Leih3Jo Response from US State Department to Oromo Protest in Washington, DC

statep
IOYA Press Release on the #FreeOromoStudents Campaign

OYA Press Release on the #FreeOromoStudents Campaign

he following is a press release from the International Oromo Youth Association (IOYA). June 29, 2014 Beginning on April 25, 2014, students protesting peacefully have been gunned down by federal security forces in the town of Ambo in Oromia region of Ethiopia. Since then, protests have spread across all universities in the Oromia region resulting in the massacre of hundreds. Thousands have been expelled and dozens held at undisclosed locations. Mass kidnapping, disappearance and shooting of innocent students has been reported in numerous towns since the protests began. The expelled students face economic hardships and rampant assault and harassment from Ethiopian security forces. The imprisoned face torture and ill treatments. In order to raise global awareness about the protests and the imminent threat facing students who have been expelled from school and those imprisoned, the International Oromo Youth Association (IOYA) is launching a social media campaign. IOYA has prepared a short informative documentary that provides a summary of the protests to date. IOYA is also calling for the immediate release of thousands of Oromo students currently being held in detention and are likely to face torture for peacefully protesting against the Integrated Development Master Plan. The Ethiopian government’s continuous use of brutal force, arbitrary detentions, and torture to severely restrict freedom of expression and rights of citizens should be condemned. The campaign will call on various international human/governmental organizations to urge the Ethiopian government to release the students arrested and to refrain from expelling and abducting innocent students.
The campaign started  Saturday, June 28, 2014. All information related to the campaign will be available via #FreeOromoStudents. Follow us onTwitter @IOYAnetwork, and Facebook @IOYANetwork, along with aFacebook page (FreeOromostudents). Sincerely, International Oromo Youth Association

Seneterootii USA, Mootummaan Itoophiyaa Oromoota Hiriira Bahan ‘Humnaan Itti Dhufe,” Jechaatti Yaaddahanii Ministera Haajaa Alaa Isaaniitti Xalayaa Barreessan Posted by Madda Walaabuu Press on  26th June 2014 Waxabajjii 26, 2014 | VOA Afaan Oromoo

Senater Mariya Cantwell WASHINGTON,DC — Asiin duratti seneteroota Amerikaa kutaa MN-tti mirga dhala-nama Itoophiyaa keessumattuu ka Oromootti yaaddahanii ministera haajaa alaa Amerikaatti xalyaa ergan. Ammma ammoo seneteroora kutaa Seattle Washington Paatii Murraayii fi Maria Cantwell faatti ministera haajaa alaa Amerikaa Joon Keeriitti xalyaa barreesse. Akka seneterootii kun jedhanitti kutaan isaanii (Seattle Washington) godina namii Itoophiyaa hedduun keessa jiraatu.Akka isaan gabaasa nama Oromoo hedduu irraa arganne jedhaniin barreessanitti Oromoon Itiyoophiyaa ttikeessatti mirga namummaa hedduu dhabu. Hiriira nagaa hawaasii Oromoo magaalii Finfinnee seera malee aanalee Oromiyaatti baballifamte jedhanii hiriira bahan irratti mootummaan jeequmsaan itti dhufuu duwwaa mitii gaazexeessitotii oduu tana gabaasanis hidhamuun waan nama jeeqaati jedha gabaasni kun. Senator Patty Murray “Barattootii Oromoo karoora mootummaan magalaa Finfinnee Oromiyaatti baballisuuf qabu falmuun hiriira hedduu bahuun beekamaa.Hawaasnij Oromoo ammoo Oromootii lafa baballisuun kun qonnaan bulaa Oromoo lafa dhabsiisa,jedha.” Seneterootii Amerikaa ammoo waahee hiriira kanaatii fi deebi iitti kenname baruu barbaadan. Master Plan mootummaan Itoophiyaa Ebla 24,2014 baase mirga abbaa biyyummaa qonnaan bulaa Oromoo akkamiin miidha? Mootummaan Itoophiyaa yaaddoo Oromoo kana deebii akkam kenne? Oromootii Oromummaa isaaniitiin seera malee hidhamuu,dararamuu,ni ijjeefamuu? Oromootii seera malee eennummaa isaaniitiin dhaabbilee barnootaatii harihamuu? Minisitriin haajaa alaa USA yaaddoo tana akkamitti ibse? Hawaasa Oromoo ykn mootummaa Itoophiyaa waliin yaaddoo tana irratti mari’achuuf karoorii qabame jiraa? Seneterootii kun tana malee akka ministiriin haajaa alaa Itoophiyaatti demokiraasii fi olaantummaan seeraa jabaattu feena jedhan. USA tana hojjachuuf akka seneterootii kun jedhanitti demokiraasiitti fayyadamanii mootummaa wayyaahaa qabaachaa,mirga ilmaan namaatii fi dignadee hunda qabdu qabaachuuf hojjatan feeti. “Godinii keenna (Seattle Washington) namoonnii Itoophiyaa waan rakkoo biyya isaanii himachuuf akka fedhanitti hiriira bahanii akka jeequmsii biyya isaanii dhaabtu akka fedhanitti gaafatan,” jedhan. #OromoProtests
 #OromoProtests- Oromo rally @Dallas downtown @ in front of federal building in solidarity with Oromo students and civilians protest in Oromia. 26th June 2014
OromoProtestsRally_Dallas
Photo: Oromo women @ State Capitol 26,2014 #Stand with Oromo Students.
#OromoProtests  (26th June 2014)- Oromo Women rally at  State Capitol, Minnesota, USA,  in solidarity with Oromo students Protests in Oromia.

http://www.youtube.com/watch?v=zKj-MeLqbu0

http://www.youtube.com/watch?v=V5JN0VbGy5g

#OromoProtests: U.S. Senators Say Ethiopian Govt’s Respect of All Ethnic Groups’ Human Rights Must Be Central to the U.S.-Ethiopia Relationship

USSenators_Minnesota2014 Photos: Sen. Amy Klobuchar (L) and Sen. Al Franken (R) of Minnesota Two more U.S. Senators, Sen. Amy Klobuchar and Sen. Al Franken of Minnesota, wrote a letter to the U.S. Secretary of State, Mr. John Kerry, to express concerns about the Ethiopian government’s human rights violations, particularly the Ethiopian government’s recent acts of violence against Oromo peaceful demonstrators in Oromia. In the letter, the U.S. Senators urged the U.S. State Department to make the “respect for the rule of law and human rights in Ethiopian government’s treatment of all ethnic groups” central to the U.S.-Ethiopia relationship. It’s to be noted that U.S. Senators from the State of Washington, Sen. Maria Cantwell and Sen. Patty Murray, also wrote a letter earlier in June – expressing their concern about the Ethiopian government’s acts of violence against Oromo peaceful demonstrators. See @http://qeerroo.org/2014/06/24/oromoprotests-u-s-senators-say-ethiopian-govts-respect-of-all-ethnic-groups-human-rights-must-be-central-to-the-u-s-ethiopia-relationship/
#OromoProtests- In Pretoria, South Africa, 24th June 2014 in solidarity with Oromo students and civilian in Oromia.
Oromian and Ogadenian communities rallied in front of the presidential palace.  South Africa’s President, Jacob Zuma’s secretary appeared in person and accepted their appeal letter.
#OromoProtests- letter from US State department.
Photo: In an effort to fully understand the recent Oromo protests in full context, the International Oromo Youth Association (IOYA) calls for a discussion on paltalk.com. The discussion aims to bring together global Oromo youth organizations in an attempt to address the most prominent issue currently facing the Oromia region in Ethiopia. </p><br /><br /> <p>This Paltalk discussion will allow youth organizations to speak about the issue and formulate an agenda on what role Oromo Diaspora based communities should play. It is imperative to have a global discussion on the issue and identify advocacy strategies that can be employed by those residing outside of Oromia, Ethiopia.</p><br /><br /> <p>We will have a special guest speaker, Nagessa Oddo Dube, lawyer and human rights activist who will be present to facilitate the discussion and answer questions. At the end of the discussion Executive board members will present the agenda for the Oromo Youth Leadership Conference (OYLC) to be held this coming August.</p><br /><br /> <p>The Discussion will begin at 6:00-8:00 pm Eastern, U.S.A time on Saturday, June 21, 2014. The username for Paltalk.com is (ioyaforum). If you have any questions or concerns please email us at ioyanetwork@gmail.com or amaneb36@gmail.com

UN Special Procedures Urged to Visit Ethiopia to Investigate Crackdown on Oromo Protests

6

20th June 2014, The Advocates for Human Rights, along with Human Rights First, theInternational Oromo Youth AssociationOromia Support Group Australia, the Oromo Community of Minnesota, the Oromo Studies Association, and World Without Genocide at William Mitchell College of Law, sent a letter to six of the United Nations’ special procedure mandate-holders, urging them to request and conduct country visits to Ethiopia to investigate actions taken by the Ethiopian Government in response to student-led protests in the state of Oromia. The request comes on the heels of last month’s Universal Periodic Review of Ethiopia at the United Nations Human Rights Council, where the Government of Ethiopia agreed to “grant full access to Special Rapporteurs and Special Procedures Mandate holders to visit the country, notably the Special Rapporteur on the Right to Education,” and to “accept the outstanding requests for visits from the special procedures” of the United Nations. The letter, addressed to the Special Rapporteur on the right to education, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, and theSpecial Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, notes that country visits from these independent UN experts “are urgently needed because no entities in Ethiopia are able to conduct independent fact-finding.” “Moreover,” the letter notes, “the situation is grave. The June 1 death of a student in custody suggests that demonstrators are being subject to torture and other forms of ill-treatment while in custody.” See more @http://theadvocatespost.org/2014/06/20/un-special-procedures-urged-to-visit-ethiopia-to-investigate-crackdown-on-oromo-protests/ Click here to read the full letter.
Embedded image permalink
20140620_120538
Embedded image permalink
#OromoProtests- 20th June 2014, Brussels, @EU

Oromians  in Europe staged a solidarity rally in Brussels, Belgium, at the European Parliament on  20th June  2014, to bring awareness about the human rights violations of the TPLF Ethiopian regime on the Oromo people – including the killing of more than 100 Oromo students and civilians, mass imprisonments of thousands of Oromo students as well as expulsions from universities of Oromo students for nonviolently protesting TPLF’s ‘Addis Ababa Master Plan,’ a plan that is designed to annex land from the State of Oromia and evict millions of Oromo farmers around Addis Ababa – both under the pretext of “urban development.’ Here’s the coverage of the rally by the DW/German radio (Amharic).

00:12
 

See more @http://gadaa.net/FinfinneTribune/2014/06/the-oromoprotests-solidarity-rally-in-brussels-at-european-parliament/ USSenate2014_4_Washington Sen. Maria Cantwell (L) and Sen. Patty Murray (R) #‎OromoProtests‬– USA, Senators from the State of Washington, Sen. Maria Cantwell and Sen. Patty Murray, raised concerns about the Ethiopian government’s crackdown on the nonviolent student-led #OromoProtests movement, which fights to stop the implementation of the Addis Ababa Master Plan, a plan to expand the administrative boundaries of Addis Ababa by annexing land from the State of Oromia, and by evicting millions of Oromo farmers from the Oromian districts adjacent to Addis Ababa – both under the pretext of “urban development. The above is their letter of 19th June 2014 to US Secretary of State, Mr. John Kerry. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=UU57ZgbBOo7YM6H58MtOIGbQ&v=szt2eSZVohQ Speech on  by Hon. Anthony Byrne, Member of the Australian Parliament. Federal Member for Holt, Australia, on #OromoProtests, 18th June 2014

#OromoProtests- Oslo, Norway, 18th June 2014
#OromoProtests- Otawwa, Canada, 18 June, 2014.
604
A young Ethiopian girl participates in a protest against the Ethiopian government’s eviction of Oromo farmers to make way for an industrial zone in front of the Prime Minister’s office in Valletta on June 16. Photo: Matthew Mirabelli
A young Ethiopian girl participates in a protest against the Ethiopian government’s eviction of Oromo farmers to make way for an industrial zone in front of the Prime Minister’s office in Valletta on June 16. Photo: Matthew Mirabelli  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140621/pictures/photos-of-the-week-times-of-malta.524154
Ethiopian asylum seekers protest outside Castille, Valletta on June 16 against the Ethiopian government’s eviction of Oromo farmers to make way for an industrial zone. Photo: Matthew Mirabelli
Tourists make their way past a protest by Ethiopian asylum seekers outside Castille in Valletta on June 16. The protest was against the Ethiopian government’s eviction of Oromo farmers to make way for an industrial zone. Photo: Matthew Mirabelli
Ethiopian migrants, all members of the Oromo community of Ethiopia living in Malta, protest against the Ethiopian regime outside Auberge de Castille in Valletta on June 16. The protestors called on Malta and the European Union to stop support for the Ethiopian regime and its plan to displace Oromo farmers. Late last year, the Ethiopian army evicted Oromo farmers from their ancestral land on the pretext of needing the land for an industrial zone, according to the protestors. Photo: Darrin Zammit Lupi
(June 16, 2014 (Reuters) — An Ethiopian child migrant and member of the Oromo community of Ethiopia living in Malta takes part in a protest against the Ethiopian regime outside the office of Malta’s Prime Minister in Valletta June 16, 2014. The protestors called on Malta and the European Union to stop support for the Ethiopian regime and its plan to displace Oromo farmers. Late last year, the Ethiopian army evicted Oromo farmers from their ancestral land on the pretext of needing the land for an industrial zone, according to the protestors. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
#OromoProtests- Members of Oromo Community in Malta held a protest in Valletta on 16 june 2014 calling on Malta and the EU to stop support to Ethiopian regime and its plan to displace Oromo farmers. They called for freedom and justice in their country. Late last year, the Ethiopian army evicted Oromo farmers from their ancestral land on the pretext of needing the land for an industrial zone. The practice has continued in other areas of Ethiopia. Dispossessed of their land, these Oromo men and women will be forced to work as day-labourers on their own land. See @ http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140616/local/ethiopian-migrants-hold-protest.523625#.U58iFu-MdQ9.facebook
#‎OromoProtests‬ June 13, 2014 @ ExCeL London, UK. Oromia and Ogaden community jointly in action.
The Ogaden and Oromo women held a large protest at the Global Summit to end Sexual violence and demanded the recognition of the plights of the Ogaden women and Oromo women. The protesters complained the Rape and sexual violence used as a weapon against Ogaden  and Oromo women at the hands of the Ethiopian military.
The Oromo and Ogaden Women appealed to the British Foreign Secretary William Hague and Angelina Julie the especial  envoy of the UN High commissioner for Refugees to support the Ogaden women and Oromo women survivors  of rape and other abuses who are currently in the Dadaab refugees camp with out any rights. The protesters also asked the International Community to pressure Ethiopian government and make accountable of the Ethiopian officials and military personnel who committed the sexual violence as a weapon of war and terror to intimidate locals. See more @http://oromiatimes.org/2014/06/16/pictures-of-ogaden-women-and-oromo-women-protest-at-the-global-summit-to-end-rape-and-sexual-violence/
#OromoProtests-
On May 31st, 2014, the Portland Oromo Community Association held a candlelight vigil for the 80 Oromo victims who were slain by the Ethiopian government for protesting against the government’s plan to annex land from the State of Oromiyaa using the “Addis Ababa Master Plan.
#‎Oromoprotests‬– 11th June 2014 @ Diamond League  2014 in Oslo Norway,  Oromo community and Oromo youth together in solidarity with  support the on going Oromo students protests in Oromia.
“We translate, we write, we do whatever we can from the other side of the world in the hopes that we will inform and inspire enough people to bring an end to the unjust imprisonment of dissenting young voices.” Read @http://amyvansteenwyk.tumblr.com/post/88273995454/gone
#OromoProtests- Important: Jen &Josh who Witnessed brutal Ethiopian regime crackdown on peaceful Oromo Students Protests will be at the Community Fundraising this coming Sunday. They will be sharing their stories and updates while they were over in Oromia. Come and show your support.
Oromo protest at BBC against killing of students in Ethiopia
Photo
Photo: #Oromoprotest BBC Londoniin
OromoProtests2014LondonBBC
OromoProtests2014LondonBBC3
OromoProtests2014LondonBBC4
uk4
Oromo London Rally 6th June 2014 010
#OromoProtests-Oromo protesters in the United Kingdom rallied in front of the BBC building in London on Friday, June 6, 2014, to bring to BBC’s attention the ongoing mass killings of Oromo students and civilians by the TPLF Ethiopian regime – the stories BBC has largely failed to cover entirely.On the ocassion the protesters Marched through Central London,  at  BBC, Whitehall, Downing Street and  the UK Parliament.
The protesters demanded fair and impartial media coverage from the BBC and they were carrying slogans to put pressure on the UK government to consider its Foreign Policy with the Ethiopian government which the protesters labled as dictatorial.
Their slogans and voices show their support to Oromo Students Protest against the expansion of Addis Ababa Master Plan in Ethiopia and they strongly denounced the crimes against humanity commited by the current Ethiopian government security forces which they hold fully accountable for the mass murder and torture they said are still hapening. The TPLF Ethiopian regime continues to attempt to violently crush the nonviolent Oromo students-led #OromoProtests, which is fighting to stop the implementation of the Addis Ababa Master Plan — a plan to expand the Addis Ababa City Administration into the Federally and Constitutionally instituted Oromia State, and a plan to subsequently evict millions of Oromo farmers under the disguise of “urban development.”http://gadaa.com/oduu/26465/2014/06/06/in-pictures-oromoprotests-solidarity-rally-in-front-of-bbc-in-london-for-more-coverage-of-oromoprotests/ http://www.demotix.com/news/4942550/oromo-protest-bbc-against-killing-students-ethiopia#media-4942464
#OromoProtets-  Senator Al Franken of Minnesota writes to US Secretary of State John Kerry raising concern about the ongoing repression against the Oromo people in Ethiopia. Another accomplishment of our community in Minnesota. 4th June 2014.
#OromoProtests- Solidarity Hunger-Strike in front of the Federal Building in downtown Seattle, Washington, continued  in Seattle,  from 3rd June 2014 to 5th June 2014.
Portland_OromoProtestsCandlelightVigil5Portland_OromoProtestsCandlelightVigil9Portland_OromoProtestsCandlelightVigil12Portland_OromoProtestsCandlelightVigil10Portland_OromoProtestsCandlelightVigil3
#OromoProtests- The above pictures are Oromians in Portland, USA,  held a candlelight vigil in honor of  their fallen Oromo students who were victims of the recent brutal killings by TPLF security forces. Many of the fallen students did not receive proper funerals from their families. The cruel TPLF Government has ordered some of the victims’ dead bodies to be disposed in bushes, in attempt to cover-up their crime. Hence, human corpses were left for wild animals to feast on. It’s also heartbreaking that the mothers or fathers of the Oromo students cannot mourn for their loved ones; instead they are forced to condemn their dead children as “terrorists,” “anti-development agents,” “anti-peace agents,” and “anti-government agents,” etc. The despicable act of the TPLF government is beyond the human imagination. see more @http://gadaa.com/oduu/26293/2014/06/03/in-pictures-portlands-oromoprotests-candlelight-vigil/
#OromoProtests–  Australia’s Oromo people rally in Canberra, @ Canberra’s Parliament house in a bid to expose the Ethiopian government’s recent human rights violations dubbed “Oromo Protests”,  2nd June  2014
#OromoProtests-  Candlelight Vigil in Atlanta , Ga, 31st May 2014

#OromoPRotests- Waaqeffannaa Association Condemns Human Rights Violations in Oromia (Melbourne, Victoria, 27 May 2014) – The Waaqeffannaa Association in Victoria Australia (WAVA), a non-profit religious organization incorporated under the Associations Incorporation Reform Act 2012 in Victoria, condemns the killing, torturing, and arresting of students in Oromia. As religious organisation, we affirm that life is sacred.

The situation in Oromia has been very disconcerting. The vast ongoing human rights violation by the government has urged the Waaqeffannaa Association in Victoria Australia (WAVA) to speak and condemn the ongoing onslaught on peaceful Oromo protestors. The level of instability in Oromia has never been more apparent than ever before. Oromo students have been peacefully protesting against a land policy where the government intends to implement. Largely, the protests took place in universities and various schools in towns such as Robe, Bule Hora, Haromaya, Dire Dhawa, Ambo, Jimma, Naqamte and so on. According to BBC, in Ambo, 125km (80 miles) west of Finfinne, eye witnesses reported at least 47 students were killed by security forces during the days preceding May 2, 2014. Instead of addressing the issue peacefully the government security forces used live ammunition at unarmed protestors killing and leaving several hundred causalities in various universities, colleges and schools of Oromia. However, the killing of defenceless civilians by live ammunition for no other reason than exercising of their Waaqaa given right is inhuman, unconstitutional and unacceptable at any international standard. Killing of civilians just for participating in a peaceful rally is a violation of human rights and a crime against humanity. According to human rights watch the Ethiopian government is, “showing increasing intolerance of any criticism of the government and further restrictions on the rights to freedom of expression and association.” Hundreds of students and perhaps in the thousands now have been so far imprisoned and expelled in relations with the protests. The regime has been systematically implementing an ethnic cleansing and marginalisation policy in Oromia. The land policy is a façade to extend its systematic implementation of confiscating land from poor Oromo villagers around cities, especially around Finfinne. The regime also systematically incites violence between ethnic groups to create mistrust and hate among them. This agenda disguised as policy is eroding the communal relationship and harmony that has existed for centuries. The Oromo students, as any other group of students, have the right to peacefully protest and be herd, Oromos have the right to live where they wish, and Journalists and bloggers have the right to free speech without any form of repression and intimidation. As a religious organisation based in democratic country, we support and believe in these basic human rights ideals. Preserving and promoting Waaqeffannaa’s religion is only possible when the rights of the people are respected. Thus, WAVA decries the cruel act of violence that ended the life of more than 200 Oromo students and condemns the government for its heinous crimes. Waaqaa knows best! Waaqeffannaa Association in Victoria Australia Website: www.waaqeffannaa.org Email: waaqeffannaavic@gmail.com

#Oromoprotest-  Maree Hawaasa Oromo Toronto Haala Si’ana Oromiyaa keessati deemaa jiruu, May 25, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=SJVnUP3S0-0 #OromoProtests- The Australian Ogaden and Oromo communities have protested outside the New South Wales Parliament against what they say is systematic human rights violations,  22nd May 2014 http://www.youtube.com/watch?v=w7TBpPNkBDU #OromoProtests- Marii Haawaasa Oromo Phoenix, 24 May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CoyiB9clTKc #OromoProtests- London (UK), in front of the Parliament, 23rd May 2014
#OromoProtests Candle lights vigil at the White House in Washington DC, 22nd May 2014 http://www.youtube.com/watch?v=S4sSNQK8nYM #OromoProtests- Amsterdam,  21st May 2014 #OromoProtests- United Nations, Human Rights. Oromo Community Switzerland https://www.youtube.com/watch?v=fQyX20ahYjA #OromoProtests-  Marii dubartoota Oromoo magaalaa Torntoo Caamsaa 21, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=OyJNfZ95KZU

#OromiaProtests- ”The master plan is evil plan’.

Marii Biyyaa: RSO fi RHO Hayyoota Oromoo waliin taasise

OromoProtests- Oromo community in Birsbane, Queensland, Australia, 21st May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YpKR3WNgI4s https://www.youtube.com/watch?v=lbiwjG7D_rQ OromoProtests- Solidarity Rally – Nova Scotia, Halifax, Canada (18 May 2014) #OromoProtests- Oromians @Parliament House  making their voices to be heard by Australian government for atrocity directed by woyane against my people oromo 18th May 2014 http://www.sbs.com.au/news/video/260180035582/Ethiopias-ethnic-community-ask-Australia-to-stop-a?fb_action_ids=888354877857869&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582 https://www.youtube.com/watch?v=s6JewLUjlzI #OromoProtests- OMN news on worldwide Oromo rally, 18th May 2014 #OromoProtests-Another Victory in Minnesota (Minnesotaa keessatti injifannoon lammataa dhagayame) . MN Senate Resolution on Oromo Issue) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Va–IXstAaE&list=UUxDLFJt7VUCgifoAjtvT55Q http://oromopress.blogspot.co.uk/ http://www.youtube.com/watch?v=4khoYSqN3Wo #OromoProtests- Ireland

The following is an appeal letter from the Oromo Community in Ireland to the Prime Minister of Ireland. ——————- Oromo Community In Ireland 69 Woodford Drive, Clondalkin, Dublin 22 www.oromocommunityireland.com The Honourable Prime Minister Mr Enda Kenny Department of the Taoiseach, Government Buildings, Upper Merrion Street, Dublin 2 Dear Prime Minister, We, members of the Oromo Community in Ireland, are outraged with the Ethiopian government ongoing reckless attacks on Oromo students who are peacefully demonstrating against irresponsible expansion of Addis Ababa for the sole purpose of land grabbing. Oromo students at various universities and high schools across Oromia, Ethiopia, have been staging non-violent demonstrations against the ‘Master Plan’ that is set to expand Addis Ababa into the surrounding Oromia region. The students were concerned by the fact that the so called Master plan will inevitably displace millions of Oromo farmers and destroy many communities and their livelihood. The plan has been facing opposition by many Oromo communities across the globe because it breaches the constitutional rights of the people of Oromia. Currently, there are rallies being held all over the world. Information about the current situation of the country can be obtained from community-based media out lets, such as www.ayyaantuu.comwww.bilisummaa.com, http://www.gadaa.comm and www.opride.com. The Oromo people have been victims of long years of continues land grabbing policies of the Ethiopian government where millions lost their land to riches from China, India and Arabs without proper compensation. Our people back home are already suffering from economic and social impact of the poor policies of the government. We also feel such impact directly or indirectly has the high duty of speaking for those voiceless victims. The Oromo people, its political organisation, civic organisation and journalists have been the prime targets of the Ethiopian government in the cover name of fighting against terrorism. The Oromo people, though the single largest ethnic group in the country, has been deliberately and systematically marginalised and made powerless so that they can be easily targeted whenever they demand their rights. The recent crackdown is not the first time that our young children are massacred, torched, jailed and disappeared. Many university students and lecturers, many high school students and teachers, and many businesspersons have disappeared or have been in jail for many years without justice. Many of them are dying from inhuman treatment, torture, attacks, and humiliations and from deliberate deprival of medical treatments. The Oromo people have been continually seeking their rights being respected, but the Ethiopian government’s response is cruel even for young children and students. This time the victims were the students who just gathered to air their concern of the Addis Ababa expansion plan. They were not violent, and they were not armed, yet they were violently and brutally crashed with the notorious assassin squad well trained and equipped for such purpose. For the last two weeks a merciless killer crew has been dispatched to university campuses in Ambo, Adama, Walaga, Robe, Jima, Haramaya, Dire Dawa, Metu, Finfinne (Addis Ababa), and Mada Walabu to quell the rightfully and peacefully rallying Oromo students. We have a credible source that indicating more than 70 innocent Oromo individuals, university, and high students, including a 12 years old boy, were the victim of such brutality perpetuated by the Ethiopia killing machinery. These inhuman groups in power in Ethiopia even do not care rubbing salt into Oromos’ wounds. We are receiving information that in order to get the bodies of the victims their family must sign a document that reads their child was dead because of his or her own fault. Since there is no any international media allowed in the country it is not possible for such planned attacks against children be reported to the outside world. The international community has been ignoring the cry of our people for long, but now it is at the stage they no more ignore it. There were many reports on the misuse of development aids and supports being used for military build ups for cracking down civilian. These were reported by human right groups, civic societies and international NGO have been given deaf hear. This time the situation is now exceptionally dire. We fear that it could escalate and contribute to the already fragile security of that region. The Oromo are saying enough is enough. It is going be late for the international community to deal with the fragile political, human and security issues in Ethiopia. The Ethiopian empire has been depriving Oromo of the natural human rights, but it is impossible to control them anymore. It is a matter of time before the set time bomb is out of control of the Ethiopian rules. The tolerance of the people should not be taken for arrogance. Your Excellency, There are more than enough incidents and records confirming the Ethiopian authorities violation of international human rights law and has committed crime against humanity. The Ethiopian ruling elites are most likely will continue their wild act of killing, torturing and forcing millions to flee their homes to end up in refugee camps in neighbouring countries; unless your government in coordination with other similar bodies exert ultimate push on the Ethiopian to stop committing such crimes. We understand that the Irish government and the Ethiopian government have good relations. This does not morally sound for a democratic government to have association with such a brutal and dictator regime since such relations give the aristocrats a wrong gesture. Such relation can be taken wrongly and encourage them continue killing people and never stop their government sponsored terror against civilians. We also know that Ireland has been generous in providing aids to Ethiopia. Though we are very much grateful of the support to our poor people, there are reports by international organisations that the aid has been used against the people to who you were sent for Your Excellency, We appeal to your government and the Irish people to stand against the brutality of the Ethiopian government. We believe the Irish people understand from its history how it feels to be suppressed, deprived of rights and humanity, and thus better understand the agonies of the Oromo people. We feel strongly that your leadership and Ireland is in a good position to use its European Union and global reputation as a defender of human rights to initiate dialogue and coordinate actions against the suppressive Ethiopian government. We appeal your government to stand up for our people and send a warning message to the dictatorial regime in Ethiopia to stop the killing of innocent children. We call on your office to listen to the cries of Oromo people and restore justice and peace to their villages. The fact that the Oromo people are peaceful, tolerant and patient should not be taken for wrong. We appeal that those people who murdered our children and those who lead and ordered the crime be investigated and charged for the crimes they committed. We ask your esteemed office and government to tell the Ethiopian authorities to halt the implementation of the so called controversial master plan until all the stockholders discuss on its pros and cons and support its implementations. Sincerely, Adam Tola Chairman, Association for Oromo Community in Ireland www.oromocommunityireland.com oromocommunityireland@yahoo.com CC: – Labour Party, 17 Ely Place, Dublin 2 – Fianna Fáil, 65-66 Lower Mount St, Dublin 2 – Sinn Féin, 44 Parnell Square W, Dublin 1 – Amnesty International Ireland Sean MacBride House 48 Fleet Street, Dublin 2 – United Nation, 27 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2 – Irish Human Rights Commission, 4th Floor, Jervis House Jervis Street, Dublin 1
#OromoProtests FDG Solidarity/Justice: Appeal Letter to the Prime Minister of Ireland from the…
gadaa.com

Letter to the Canadian Prime Minister Regarding Massacres of Oromo Students

The following appeal letter is from the Oromo Community in British Columbia to the Prime Minister of Canada. ————————– To: The Right Honourable Stephen Harper, The Prime Minister of Canada Office of the Prime Minister 80 Wellington Street Ottawa, ON K1A 0A2 From: Oromo Community in British Columbia Re: Killings of Oromo University Students in Ethiopia Over the past few weeks, the entire world has witnessed one of the most heinous crimes perpetrated on innocent Oromo students by the Ethiopian government security forces for merely exercising their democratic rights of peaceful demonstration. Since April 28, 2014, Oromo students in universities, colleges and secondary schools, involving over 12 institutions across the Oromia region of Ethiopia, have been peacefully demonstrating against the regime’s recently unveiled “Addis Ababa City Integrated Master Plan.” Within one week, more than 50 University students have been confirmed to be murdered by government security forces in their campuses in Ambo, Haromaya, Madawalabu and Naqamte Universities. Recent estimate put the number of student massacred at 76, injured 300, and over 2000 rounded up and incarcerated in unknown locations. International media sources, such as the BBC, CNN, Fox News, Al-Jazeera and Human Rights Watch, have been reporting on these killings. Under this new Addis Ababa City Master Plan, more than 15 farming Oromo communities will be engulfed under the city’s jurisdiction and their farmlands will be re-zoned as “urban” lands and will be expropriated for city expansion. Implementation of this land grab policy unfolded under total secrecy with no public consultations or transparency whatsoever. The lives of 76 innocent Oromo University students have been gunned down for peacefully protesting against such an unfair and criminal project. The Oromo Community in British Columbia is deeply saddened by the massacre of our school children by the Ethiopian regime. It is unfortunate that the Canadian government continuously provides significant economic support to this murderous regime in Ethiopia. In light of this fresh massacre and abysmal human rights track record of the regime, our community would like to appeal to your good office to: – Condemn the mindless killings of innocent Oromo students and farmers; – Exert pressure on the regime to immediately stop its murderous campaign against Oromo students and farmers; – Demand an independent investigations into the killings to bring the culprits to justice; – Review Canada’s economic support to the regime that is bent on massacring innocent kids in their schools and Universities. We trust that you will consider our appeal and take appropriate actions to stop the killings of defenseless students and land expropriation from poor framers under the disguise of Addis Ababa City Integrated Master Plan. Sincerely; Oromo Community of British Columbia, Vancouver CC: The Honourable John Baird Minister of Foreign Affirs The Honourable Thomas J. Mulcair Official Opposition Leader The Honourable Justin Trudeau The Liberal Party Leader

More than 50 protesters took to the streets of Grand Island, to march against the killings of students in Ethiopia.The Associated Press reports at least 11 students were killed in violent clashes with Ethiopian police recently.Ethnic Oromo people have marched in cities across the world, including Grand Island.Oromo is the largest state in Ethiopia, and there is a movement there to declare independence.The march in Grand Island went from the Federal Building to City Hall, and attracted the attention of police. There was some confusion about the march, and Police Chief Steve Lamken advised city staff the marchers had the right to protest, as long as they didn’t block traffic or block the doors at City Hall.Leaders in the local Oromo community in Grand Island said they wanted to draw attention to the plight of their people. Similar protests around the world have used social media to mobilize, especially Twitter, where they have been branded as the #OromoProtests.http://www.nebraska.tv/story/25537421/ethiopians-march-in-grand-island-to-protest-students-killed-in-africa#.U3ZqnG1XsKF.facebook#OromoProtsets- March in Grand Island to Protest  Peaceful OromoStudents Killed by TPLF/Agazi of Ethiopia, in Africa (State of Oromia)

#OromoProtests, Brooks, Canada,  15th May 2014
#OromoProtests Northern Norway at Harstad town, 15th  May 2015 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pmrjMfdYhmg #OromoProtests, Denver #OromoProtests, Michigan State,  15th May 2014 ‪#‎OromoProtests-‬ today in Helsinki, Finland. Renowned poet Zelalem Abera in attendance, 15th May 2014 Photo: #OromoProtests happening in Atalanta photo 10 Screen Shot 2014-05-15 at 7.43.54 AM Screen Shot 2014-05-15 at 7.43.54 AM photo 1 photo 8 photo 7 photo 5

#OromoProtests- (OMN, Atlanta, Georgia, 15 May 2014) – We the Oromo Community of Atlanta, Georgia gather at the CNN Headquarters to demand the Ethiopian government immediately halt all the senseless killings of innocent University students throughout Ethiopia. We ask CNN and its affiliates as trusted and reliable sources of media to launch a diligent and timely investigation on the current crisis in Ethiopia and draw attention to the indiscriminate killings of innocent students. Furthermore, we demand the Obama Administration unequivocally condemn the actions of the Ethiopian Government and urgently take action to end the massacre! Students are being murdered for peacefully protesting against the Addis Ababa Master Plan which would expand the capital city and annex land from farmers in the surrounding area. This planed annexation is in violation of United Nations and African Union Charters on Human Rights. According to reports from trusted sources, since April 25, 2014 as many as 100 civilians have been murdered by government forces. In addition 500 have been injured, while over 5000 students have been detained at unknown camps!

Ethiopia’s violation of human rights has been well known and documented, however, as Oromo’s and United States citizens we can no longer stand by as the future of Oromia (priceless students) are destroyed by gun touting government forces. In addition the recent visit by Secretary of State of John Kerry to show Ethiopia as a model democracy is not only unacceptable it is irresponsible. Mr. Kerry was present in Ethiopia while students were gunned down by Ethiopian forces and he failed to raise awareness on this grave matter. Unfortunately, CNN too failed to cover this important event in East Africa. Therefore, we must raise awareness of the ongoing struggle and we ask CNN, its affiliates, the Obama Administration, and various governing bodies of the world to join us in our fight to end the senseless murder of innocent students. THANK YOU FOR HELPING US RAISE AWARENESS!

http://www.oromotv.com/happening-now-atlantas-oromo-community-protesting-against-the-tyrant-ethiopian-government-and-challenging-cnn-to-cover-the-ongoing-crisis/ Embedded image permalink

#OromoProtests outside   15th May 2014 against TPLF violence  to peaceful Oromo students in Oromia.

‪#‎OromoProtests‬ Vegas Candlelight vigil, 14th May 2014 http://www.youtube.com/watch?v=ykO_VskYFd8 #OromoProtests, Melbourne, Australia, SBS reports https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VabKdsQ5-jk https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0rfeuOUBWNc By EDITORIAL BOARD OF OromoTV.com

If there is a lesson to be learned from these past few weeks it should be that Oromo’s across the globe have responded to the ongoing threat to annex parts of Finfine (Addis Ababa) with a single and resounding NO. This response has galvanized communities across the globe from San Francisco and Washington DC to Johannesburg, Tel Aviv, Jeddah, Melbourne, Paris, Berlin, Geneva, New Zealand, and beyond. It is this sort of galvanized, resounding, and unequivocal NO in support of the farmers as well as the students injured, imprisoned, and murdered by the rogue government forces that may help lead us to the rise of democratic forms of government in the near future.

As the young and old alike unite as Oromo’s without religious, regional, and political differences and in unison join forces among the Diaspora and within Ethiopia we have for lack of a better term tasted the possibility!

The mere fact the Diaspora community protested in more than 30 cities around the world all on the same weekend shows our strength. We will no longer be the sleeping giant. And, as we shed light on the ongoing atrocity we cannot afford to allow the pressure to subside. We have to push forward and sustain the ongoing protests, candlelight vigils, hunger strikes, and so forth. Because in the past we have made the mistake of rallying against abuse by the Ethiopian government, however, within weeks if not days we return to our normal livelihood. This kind of un-sustained pressure has kept us from advancing our cause forward because we make noise and then lay dormant until another despicable crime impacts the greater Oromia State or community at large. However, as we have shown this past weekend we can unite and we certainly can articulate to others the crime our people have suffered for over a century which was recently put on display by Ethiopian government forces when they chose to kill innocent students. What the government did not realize is the level of unity Oromo’s would show across the globe as they voiced their opinion against atrocity. As we speak there are families who continue to lose their young and beloved children to abduction, imprisonment, or bullets by government forces.

So the lesson for all Oromo’s in this dire time when future leaders are slaughtered by government forces is to NOT let this impressive response from the Diaspora community subside. After all, history for the most part was not shaped by individuals, but rather by the actions of much larger number of people who tackle dire circumstances with aggressive passion for change. Therefore, we must fight to sustain this ongoing effort to galvanize support from all over the world. One great example is the house resolution passed on May 9, 2014 in the Minnesota Legislature thanks to the efforts of the “Little Oromia” community who held a rally, candlelight vigil, and above all a massive and exemplary #hungerstrike in solidarity with #oromoprotests. This extraordinary movement showed us we can indeed raise awareness throughout the Diaspora community and bring a much needed change for Oromia. After all, the students killed did not die in vain. They died standing up for their inherent belief that all people regardless of religion, political affiliation, gender, and ethnicity deserve the most basic of human rights; free speech, free press, and above all freedom from a tyrannical government.

As President Obama on his first trip to Africa said, “Africa doesn’t need strongmen, it needs strong institutions.” Indeed, what Africa needs and what Oromo’s in Ethiopia and across the globe demand is strong institutions that can both guarantee and ensure the safety and wellbeing of Oromo’s all over Ethiopia, while simultaneously democratic norms are enshrined in the governed and the government. Here in the Diaspora we are fortunate enough to have these basic democratic norms which respect human rights not only recognized by our respective governments, but cherished by all citizens. So why should the Ethiopian government not abide by the most basic principles of humanity? We have to continue to be the voice for the voiceless throughout Oromia and beyond. We have to prove to the Ethiopian government we will no longer standby as they commit these heinous acts. And we will support the ongoing protests throughout Ethiopia at all costs.

After all, their freedom is our freedom! Their suffering is our suffering! Their unmet demand for freedom is our collective demand! Their heroic stand against government forces who abuse, imprison, and kill innocent protesters should also be our collective stand as communities across Africa, Europe, Australia, and North America showed this past weekend. Whether you took part in Minnesota’s various forms of raising awareness, Australia’s rose handout, Seattle’s candlelight, or San Francisco’s small but passionate protest. You are obligated to continue this effort in hopes of maximizing the ongoing effort to demand for our collective stand against the Ethiopian government and its inhumane government forces because “the Addis Ababa Master Plan is a Killer Plan!”

We have the tools like social media, the means, and ultimately the freedom to speak our mind, and the ability to collectively protest across the globe. We owe it to the mothers who will forever yearn for their murdered children, the fathers who will never see their child, and above all the young innocent children who stood in the path of bullets to demand basic human rights. In honor of these heroes and heroines let us NEVER FORGET what has been done to our people for over a century and most importantly the most recent barbaric acts against our future leaders. The days of seeing a free, fair, and democratic Ethiopia are fast approaching so let us NOT STOP short of the ultimate goal!!! Let us continue to sustain our protests, build on our achievements, and find new and creative means to engage all of the Diaspora communities as one single and united OROMO VOICE FOR THE VOICELESS! Screen Shot 2014-05-14 at 2.47.18 AM

Credits: Cartoons image from http://aminarts.com; Modified by OromoTV.com

http://www.oromotv.com/sustain-the-movement-in-honor-of-the-heroes-and-heroines/ http://www.youtube.com/watch?v=PRt20nPmcn8 #OromoProtests-  Oromo Rally in Denver, 13th May 2014

https://www.youtube.com/watch?v=n6Y9XM-UJQ8 In solidarity with , MN state legislature passing the following resolution: Embedded image permalink Keith Ellison the U.S. Representative for Minnesota’s 5th congressional district made statement concerning the injustices going on #Oromostudents#OromoProtests Gadaa.comRallying in Thousands Across the World, Oromos and Friends of Oromos EXPRESSED SOLIDARITY WITH #OROMOPROTESTS, AND DEMANDED JUSTICE FOR SLAIN OROMO STUDENTS AND CIVILIANS   (see more http://gadaa.com/oduu/25891/2014/05/04/photosvideos-the-global-oromo-community-and-friends-of-the-oromo-express-solidarity-with-oromoprotests-and-demand-justice-for-slain-oromos/ http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/videos-oromo-communities-around-the-world-demonstrate-against-tplf-genocide/ #OromoProtests Solidarity Rally in France Urges the Cities of Paris and Lyon to Abstain Support for the TPLF’s Politically-Motivated Addis Ababa Master Plan, Also Appeal Presented to UNESCO
Posted: Caamsaa/May 12, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

(May 11, 2014) – The Oromo community in France held demonstration in Paris to oppose the controversial master plan to expand Finfine (Addis Ababa) and the mass killing act committed against the Oromos in Ethiopia. The protesters gathered from every corner of the country to the capital (Paris) in front of the Ministry of the Foreign Affairs and the Ethiopian Embassy.

The protesters expressed their deep condolences by the massacre committed against the innocent students, farmers and urban-dwellers in Oromiya, and urged the French government to stop its diplomatic and professional support and assistance to the dictatorial Ethiopian government. Besides that, they urged the cities of Paris and Lyon to abstain from their roles in Finfine master plan that is politically motivated to uproot our people from their ancestral farmlands in the name of development.

They presented their written appeal* to the Office of the French President, Office of the Prime Minister, Ministry of Foreign Affairs, the Parliament and the Cities of Paris and Lyon to use their diplomatic channels to stop this unpopular and destructive plan.

[read appeal letter: http://gadaa.com/oduu/wp-content/uploads/2014/05/Human-rights-violations-in-Ethiopia.pdf

They appealed also to the UNESCO headquarters in Paris for this plan could destroy the natural resources and cultural heritages of the Oromo people. Finally, they vowed to intensify their struggle until our people attain their full human, social and political rights and democracy reign in our country.

Report by Ahmed Abbaa Bulguu

(Demonstration Organizing Committee)

Miseensa koree Hawaasa Oromoo Faransay

(Miseensa Qinddeessituu Hiriiraa)

————

[* Please click here to read the appeal letter submitted to the different branches of the French government as well as UNESCO, the Ethiopian Embassy in Paris, human rights organizations and media organizations:http://gadaa.com/oduu/wp-content/uploads/2014/05/Human-rights-violations-in-Ethiopia.pdf ] #OromoProtests in Tel Aviv, Israel @Ethiopian Embassy, 12th May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BRt5y8s6wU4

‪#‎OromoProtests‬ candle lights vigil in Kampala, Uganda

‪#‎OromoProtests‬ Remembering Oromo Mothers and Candle light Vigil following a prayer by the Oromo Church of the Bay Area. Prayer led by Pastor Guta Yadeta. 11th May 2014

‪#‎OromoProtests‬ Candle Lights Vigil in London, UK   

11th May 2014

http://www.youtube.com/watch?v=gygszCCc8fI #OromoProtests,  9th May 2013, Doha

Oromos in Doha ( Qatar) turned the Diamond League competition into protest against Ethiopian regime

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RrOnaf1RpDU https://www.youtube.com/watch?v=b-0kj4w5HPk http://www.youtube.com/watch?v=YzXv3ZUCFl0 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cb9iAc_S0rM #OromoProtests, 10th May 2014, Manchester, UK #OromoProtests, Riyadh, Saudi Arabia, 9th May 2014 ‪#‎Oromoprotests‬ Edmonton, Canada ‪#‎Oromoprotests‬-Minnesota Churches United for Oromo…three pastors from Our Redeemer Oromo Evangelical Church of Minnesota #OromoProtests, 9th May 2014,    Minnesota  Worldwide Oromo ralies and Prayer day ‪#‎OromoProtests‬  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia     9th May 2014,  Paris,  France https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UoEWdmM4RaU http://www.youtube.com/watch?v=J_QB2YaQXTs&list=PLMNB_JthHxcCU3N6iOxQldUGudVOL55_e&feature=player_embedded Den Hag, Netherlands (May 9, 2014) Solidarity4OromoProtests_DenHagNetherlands12.jpg Calgary, Canada (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityCalgary2 Las Vegas (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityLasVegas1 Melbourne, Australia (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityMelbourne1 Minneapolis, Minnesota (“Little Oromia”) (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityMN_1 Gadaa.com Oslo, Norway (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityOsloNorway1 Rome, Italy (May 9, 2014) Solidarity4OromoProtestsRome1 Minneapolis, Minnesota (“Little Oromia”) (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityMN_2 Porltand, Oregon (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityPortland1 South Africa – Forum (May 9, 2014) March4FinfinneSolidaritySouthAfrica1 Minneapolis, Minnesota (“Little Oromia”) (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityMN_3 Portland, Oregon (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityPortland2

Portland’s Ethiopian community holds rally to protest brutal killings

s.oregonlive.com

May 9th, 2014 — Portland, Oregon — Members of Portland’s Ethiopian community and others march to protest killings in Ethiopia. Dave Killen / The Oregonian

San Francisco, California (May 9, 2014) March4FinfinneSolidaritySanFrancisco1 Minneapolis, Minnesota (“Little Oromia”) (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityMN_4 http://www.tcdailyplanet.net/blog/advrights/little-oromia-unites-advocate-justice-and-human-rights-ethiopia-0 Washington, DMV (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityDC1 Washington, DMV (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityDC2 South California (May 9, 2014) March4FinfinneSolidaritySoCal1 Minneapolis, Minnesota (“Little Oromia”) (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityMN_5 Toronto, Canada (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityToronto1 The Hague, The Netherlands (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityHague1 Denver, Colorado (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityDenver1 Calgary, Canada (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityCalgary2 Las Vegas, Nevada (May 9, 2014) March4FinfinneSolidarityLasVegas1 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_QB2YaQXTs Photo: Oromoprotests Melbourne

OromoProtests:  Oromo ‪#‎OromoProtests‬ 

Melbourne,  Australia, 9th May 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

http://oromiatimes.org/2014/05/09/oromoprotests-9th-may-2014-place-des-nations-in-front-of-the-united-nations-headquarter-in-geneva-switzerland/

http://www.bilisummaa.com/hiriira-mormii-hawaasa-oromoo-biyya-suwiidin-kan-magaala-goteborg-fii-skaaraa/

#OromoProtests, Sweden, 9th & 10th May 2014

#OromoProtests, Germany, Berlin, 9th May 2014

Summary notes on the Oromo demonstration in Berlin, Germany

Oromos and Oromo friends in Germany flood along the street in the main city of Germany, Berlin, on 9 th of May 2014 in protest against the ongoing mass killing of Oromo students in Oromia by the TPLF/EPRDF regime of Ethiopia. Ogadeni, Sidama and people from Gambela have joind the Oromo rally and showed their unflinching support and solidarity to the Oromo people in the struggle against TPLF led Ethiopian regime. Every observer and partcipant of this rally wittnessed that this rally was the first of its kind in which all oromos and Oromo friends massivelly stood shoulder to shoulder togetherwith greate anger on EPRDF regime. The demonstration started infront of German Chancellor office, Willy-Brandt-Straße 1, and followed to German parliament (Deutscher Bundestag), Platz der Republik 1, then US Embassy, France Embassy, Pariser Platz 5, Hause of EU representative, Unter den Linden 78, British Embassy, Wilhelmstraße 70 – 71, Russian embassy, Unter den Linden 63-65, to the German Foreign affairs Ministry, Werderscher Markt 1, and finally to Alexanderplatz. The rally condemned the fascistic act of the TPLF regime against the defenceless peaceful protestors of Oromo students and urged democratic governments to use their influential leverage in immediately stopping the TPLF regime from further mass killing and hidden brutality. It also demanded to set an independent enquiring commission that investigate into the massacre, mass imprisonment, torture and rape of Oromo students. The demonstrators also urged the International Community to stop giving financial and material aid to the Ethiopian regime, which is using the tax payers money to kill its subjects. The protestors called up on unified act, strengthining of Oromo liberation struggle and unfolding support for Oromo liberation army and Qeerroo(Oromo youth activities). Oromia shall be free!!!! Gumaabas Biyyaa, Berlin, Germany

http://ayyaantuu.com/wp-content/uploads/2014/05/summary-reportof-09052014-Berlin-Germany-protest.pdf

Oromos and Friends of Oromo in Minnesota Start Hunger-Strike in Solidarity with #OromoProtests and for Justice for Slain Oromo Students and Civilians http://gadaa.com/oduu/26114/2014/05/10/breaking-news-oromos-and-friends-of-oromo-in-minnesota-start-hunger-strike-in-solidarity-with-oromoprotests-and-justice-for-slain-oromo-students-and-civilians/

Oromos and Friends of Oromo in Minnesota have started a Hunger-Strike in solidarity with the demands of #OromoProtests and for justice for the Oromo students and civilians massacred by the Agazi Special Forces of the Ethiopian TPLF regime. The Hunger-Strike is expected to last from May 9, 2014 to May 12, 2014, and will be in front of the Minnesotan State Capitol – Stay tuned for more updates. Gadaa.com

Gadaa.comGadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

Gadaa.com

………………………………………………………………………………………..

Statement from United Sidama Parties for Freedom and Justice (USPFJ): the Indiscriminate Killings of Oromo University Students and Civilians by Ethiopian Security Forces Is Deplorable! Posted: Caamsaa/May 8, 2014 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

———————

By United Sidama Parties for Freedom and Justice (USPFJ) May 7, 2014 It has been confirmed that the Ethiopian regime’s security forces have indiscriminately massacred over 50 unarmed Oromo University students who were all peacefully demonstrating against the plan of the regime to uproot Oromo peasants from the outskirts of Finfine/Addis Ababa. The casualties were said to have included children of age 6 and the elderly who were marching against the proposed plan. Over 250 Oromo youth and other civilians were seriously injured during the shootings which is said to be continuing sporadically as we speak. More than 2000 Oromo University students and other members of the Oromo nation were unlawfully detained. There is also allegations of torture of those detained. All Universities throughout Oromia were targeted and being encircled by the regime’s killing squad, the infamous ‘Agi’azi’ special force. The massacre began on 29th of April 2014 when Oromo University students peacefully expressed their dissatisfaction and anger over the TPLF/EPRDF’s government’s master plan to expand the territory of Finfine/Addis Ababa. The demand of the Oromo students emanates from the fear that, if the plan is implemented, it leaves Oromo peasants who have got strong attachments with their lands without hope and aspirations. This has been the case with hundreds of Oromo peasants around Buurrayyuu areas; who have been deceived into selling their land to the TPLF’s business companies and others for little amount of money only to become beggars in their own land, few months after they lost attachment to their legitimate lands. Read More:- http://uspfj.blogspot.co.uk/2014/05/the-indiscriminate-killings-of.html

Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE) Denounces the Ongoing Killing, Torturing and Arresting of Oromo Students by Ethiopian Government Forces

The following letter is from the Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE).

———— The Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE) strongly condemns the ongoing killing of Oromo students by Ethiopian government forces. We are deeply saddened by the loss of innocent lives and the mass arrest of our people. The killing of defenceless civilians by live ammunition for no other reason than exercising of their God given right is inhuman, unconstitutional and unacceptable at any international standard. Killing of civilians just for participating in a peaceful rally is a violation of human rights and a crime against humanity. Therefore, we urge the government of Ethiopia to refrain from killing, arresting and torturing of students and innocent civilians. We also urge for the establishment of a neutral body of inquiry in order to bring to justice the perpetrators of this brutal act. We call up on human rights organizations to give due attention to the ongoing situations in Oromia and make known the human rights abuse to the International community. We also request the governments of all peace loving and democratic countries to use their influence on the Ethiopian government to stop killing students and unarmed civilians and to respect its own constitution. During this difficult time, we call up on our churches, fellowships and believers to pray for and stand with the victims and their families in every possible way and advocate for peace and justice. Union of Oromo Evangelical Churches of Europe (UOECE) http://gadaa.com/oduu/26264/2014/05/13/union-of-oromo-evangelical-churches-of-europe-uoece-denounces-the-ongoing-killing-torturing-and-arresting-of-oromo-students-by-ethiopian-government-forces/#.U3HzdrDTL0Y.facebook May 8, 2014

Letter to the U.S. Secretary of State John Kerry, Jointly from the Oromo Community Organizations of the United States and Oromo Studies Association (OSA)

A Joint Letter of the Oromo Community Organizations of the United States and OSA to Mr. John Kerry, U.S. Secretary of State.

————————- Date: May 6, 2014 The Honorable John Kerry Secretary of State 2201 C St NW Washington, DC 20520 Re: Ethiopian Government on going violations of human rights and land-grab Dear Mr. Secretary, We, the Oromo Community of Chicago, write this letter to bring to your attention and seek your intervention in the widespread and systematic violation of human rights, discrimination and persecution that Oromo people in Ethiopia are facing. Our heart is bleeding while we tell your good office the Ethiopian government’s continued massacre and shocking suppression of peaceful protesters and journalist continued unabated. These acts of state violence, apart from destroying the targeted society, will cause irreparable damage not only to Oromos and the wider Ethiopia but also the international community’s geopolitical interests in the region over the long run. The Oromo people, the single largest nation in the Horn of Africa, constitute about 40 percent of the population of Ethiopia. The ruling Ethiopian regime came to power following the collapse of the Communist military dictatorship in 1991. The regime is dominated by the former rebel group Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), which hails from the Tigray people. The Tigray people approximately constitute about 6 percent of the Ethiopian population and dwell in the barren and over cultivated land of North Ethiopia. The Oromo country, the largest and richest region in Ethiopia, is the breadbasket and the economic backbones of Ethiopia. For Ethiopian elites, who are traditionally the Northerns, maintain a tight grip on the Oromo country. Therefore, in Ethiopia, despite their numeric superiority and richness of their land, the Oromo have always been treated as a minority group, perpetually subjected to political, economic, and cultural depredations and dispossession. Because of their preponderant number, the Tigrayan minority considers the Oromos an existential threat to its political hegemony. For this reason, the TPLF regime is hell-bent on undermining the human, economic, and intellectual capacity of the Oromo people. Repressive measures such as targeted killings, abductions and disappearances, unlawful imprisonments and torture against the Oromo people have been widespread for over two decades. The government denies them freedom of association, press and expression; marginalizes them from political decision-making; stifles and intimidates dissent through invoking arbitrary and draconian laws. Several international organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch, and International Crisis Group have archived and well-documented scores of these atrocities over the years. Decades old practice of discrimination and persecution of the Oromo people is now translating into a broad day massacre of the country’s young lives on the streets and villages of the Oromo people. Just over the past few days, when Secretary John Kerry visited the country, only in one city, at least 47 young lives perished under the weight of live ammunition fired at peaceful protestors drawn from high schools and Universities. These protests were staged by the students following the government’s so called “Integrated Master Plan” for the city of Addis Ababa. The implementation of this master plan will dislocate and dispossess millions of Oromo farmers off their land. The non-violent protest is facing an extreme and disproportionate level of violence from the government. To date, it has claimed the lives of dozens of students while a greater number of students are seriously injured by government force. Dear Mr. Secretary, We like to stress that this pattern of gross violation of human rights of the Oromo is repeating itself time and again and has become habitual practice. In 2003, over 300 Oromo students were illegally dismissed from the Addis Ababa University because they protested against the decision of the government to relocate the seat of Oromia from Addis Ababa (Finfinnee). The students were banned from schools, their only ticket to life in the country of little opportunity. Most of them ended up in jail and lived incommunicado for a long time. Some of them died crossing border to escape persecution at home. We, the community of the Oromo Community of Chicago, would like to draw your attention to these tragic series of events in the last couple of weeks as we call on you to use your office’s diplomatic and/political influence,  resources, and network of friends in order to put pressure on the government of Ethiopia by calling upon it:

 1. To stop the acts of violence immediately and to stop implementing the so called “Integrated Master Plan”.
 2. To establish a commission of inquiry to investigate the violation and recommend the remedial measures that need to be taken to restore the victims and to penalize the perpetrator;
 3. To bring the perpetrators of this atrocious crimes to court to account for their acts of violence;

We also like to call upon you to voice your solidarity with the victims to alert the international community to the events unfolding in Ethiopia. We have faith in you that you will act promptly before the violence and unrest evolve into a full-fledged humanitarian crisis and destabilize the region. Kind Regards, Ibrahim Elemo, M. D, M.P.H President, Oromo Studies Association Email: ielemo@oromostudies.org The Joint Letter of the Oromo Community Organizations of the United States and OSA:

 1. The Oromo Studies Association
 2. The Oromo Community of Chicago
 3. The Oromo Community of Ohio
 4. The Oromo Community of Michigan
 5. The Oromo Community of Nashville and Memphis, Tennessee
 6. Oromo Community of Kentucky
 7. The Oromo Community of Seattle
 8. The Oromo Community of South Dakota
 9. The Council of Oromo Elders of Minnesota
 10. The Oromo Community of Denver
 11. The Oromo Community of Atlanta
 12. The Oromo Diaspora Association of New York

http://gadaa.com/oduu/26046/2014/05/08/letter-to-the-u-s-secretary-of-state-john-kerry-jointly-from-the-oromo-community-organizations-of-the-united-states-and-oromo-studies-association-osa/#.U2spW18MddQ.facebook

Oromo-Canadian Community Association Waladaya Hawaasa Oromoo-Kanadaa 94 Kenhar Dr. Suite # 3 Toronto, Ontario, M9L1N4 Tel: (416) 767 8784 Fax: (416) 767 7223 www.oromocanadian.org

May 3, 2014

The Right Honorable Stephen Harper Prime Minister 80 Willington Street Ottawa, On K1A0A2

Dear Prime Minister,

We, members of the Oromo-Canadian Community Association, are outraged with the Ethiopian government recent onslaught on the Oromo students who have been peacefully demonstrating against the so called ‘Master Plan of the City of Addis Ababa.’

For the last two weeks, Oromo students at various universities across the Regional State of Oromia, Ethiopia, have been staging demonstrations against the ‘Master Plan’ due for implementation. Using their democratic rights, the students have been legally and peacefully demonstrating within and around their respective university campuses against the plan that will uproot the Oromo communities residing in towns surrounding the City of Addis Ababa.

This plan is highly contested on the ground that it contravenes the constitutional rights of the people of Oromia. The immediate political, economic, and social impact on the communities slated for evictions will be enormous; that it will erode their political rights and expose them to abject poverty like those who have already been dispossessed of their land and ended up in the city slums with no means of living.

Voicing this concern of the Oromo society, the students began opposing the plan in various forms one of which is demonstration. While the demonstration of students against the plan is within the bound of their democratic rights, it did not sit well with the Ethiopian government – the government that has been notoriously known for its zero tolerance to any opposition during the last 23 years of its reign. In the last couple of days, crafting its usual bogus pretext, the government has launched its crackdown on the students. Alleging that the ‘students are against development’, it has dispatched to university campuses in Ambo, Adama, Walaga, Robe, Jima, Haramaya, Dire Dawa, Metu, and Finfinne (Addis Ababa) its elite security force drawn predominantly from Tigray Region, the ‘Agazi Special Security Force’ known for its brutality, to quash the rightful opposition of the Oromo students.

Now credible reports from back home reveal that the Agazi force has embarked on its terrorizing mission. In a broad daylight, in just the last two days, they cold-bloodedly murdered many students and unarmed residents of the various towns who were attempting to shelter students escaping from brutal beating and mass arrest by the Agazi force. As the killing rampage has not relented, it is very hard to provide the exact death toll. We know for sure, in Ambo alone, BBC reported the death of 47 students and residents of the city. At Harmaya and Mada Walaabu universities similar killings have been reported.

To fully subdue the students and muzzle their voice against injustice, the government force has continued with its campaign of mass arrest, torture, and killing spree at various campuses throughout Oromia. The situation is now exceedingly dire. We fear that it could escalate to a level that gravely threatens the lives of the students.

With independent local and international media totally banned by the Ethiopian regime, we are concerned that the heinous crimes that the regime commits could go unnoticed by the international community. With its abysmal record of human rights abuse that parallels few in the world and yet facing no consequence from the international community, the regime will undoubtedly continue perpetrating atrocities on citizens with dissenting views.

Your Excellency,

The Ethiopian regime has a history of repeatedly committing heinous crimes. The type and scale of the crimes it has perpetrated on the people of Oromia and other ethnic groups during its 23 years of reign are well documented by prominent international human rights organizations, such as Human Rights Watch and Amnesty International. With no consequences for its actions from the international community, the regime is emboldened to continuously trample upon the rights of citizens.

It is this Ethiopian regime, one devoid of democratic ethos and respect for human rights, which the Government of Canada financially supports with no string attached. Canadian tax payers deserve better. Aids from the Canadian Government should not sustain the Ethiopian regime that has total disregard for democratic values and the rule of law.

Your Excellency,

We appeal to you and your government to weigh the actions of the Ethiopian regime and use your good office to exert an appropriate pressure on the rulers of Ethiopia to play by the rule of law and stop terrorizing citizens who voice legitimate concerns. We feel strongly that Canada with its global reputation as a defender of human rights has the high moral authority to raise the issue of human rights with the Ethiopian regime.

Sincerely,

For Abebe Challaa Hordofa Gussa President of the Oromo-Canadian Community Association

CC: The Honorable Thomas Mulcair, Leader of the Official Opposition Mr. Justin Trudeau, Leader of the Liberal Party of Canada Ms. Elizabeth May, Leader of the Green Party of Canada

http://gadaa.com/oduu/26040/2014/05/08/oromo-canadian-community-association-open-letter-to-the-prime-minister-of-canada/#.U2sga5UtmuY.facebook https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jsbCz9koswM http://www.youtube.com/watch?v=jsbCz9koswM (Seattle, Washington, 6 May 2014) – We the Oromo Community of Seattle, Washington demand the Ethiopian government immediately halt all the senseless killings of innocent University students throughout Ethiopia. Furthermore, we demand the Obama Administration unequivocally condemn the actions of the Ethiopian Government and urgently take action to end the massacre! Students are being murdered for peacefully protesting against the Addis Ababa Master Plan which would expand the capital city and annex land from farmers in the surrounding area. This planed annexation is in violation of United Nations and African Union Charters on Human Rights. According to reports from trusted sources, since April 25, 2014 as many as 100 civilians have murdered by government forces. In addition 500 have been injured, while over 5000 students have been detained at unknown camps! Ethiopia’s violation of human rights has been well known and documented, however, as Oromo’s and United States citizens we can no longer stand by as the future of Oromia (priceless students) are destroyed by gun touting government forces. In addition the recent visit by Secretary of State of John Kerry to show Ethiopia as a model democracy is not only unacceptable it is irresponsible. Mr. Kerry was present in Ethiopia while students were gunned down by Ethiopian forces and he failed to raise awareness on this grave matter. Therefore, we must raise awareness of the ongoing struggle and we ask you to join us in our fight to end the senseless murder of innocent students. THANK YOU FOR HELPING RAISE AWARNESS! photo-4

OromoProtests  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia  Seattle Rally, 7th May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZLX4yGNkgVU #OromoProtests  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia 
#Norway Rally Members of the Oromo community organised a protest in front of the Arab League in Cairo’s Tahrir Square on Wednesday to denounce the killing of Oromo protesters in Ethiopia last week. Dozens of the Oromo protesters demanded the Arab League, African Union and the United Nations intervene in the situation in Ethiopia’s Oromo state, where tens of ethnic Oromos were killed last week in protests over the expansion of the capital Addis Ababa. Ethnic Oromo students have been protesting since April against the Ethiopian, who they accuse of intending to displace farmers from their territories in the capital of Addis Ababa through plans to develop and urbanise the city. http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/100727/Egypt/Politics-/Ethnic-Oromos-protest-in-Cairo-over-violence-in-Et.aspx #OromoProtests  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia 
#Cairo, Egypt Rally 7th May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=71cRF1jPCBQ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LYqBjKESXdQ #OromoProtests  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia 
#Chicago Rally 6th May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kdDYZ75FkVs #OromoProtests  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia 
#USA, DC  Rally 6th May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kdDYZ75FkVs #OromoProtests Washington DC happening now. Kids tell TPLF ” Killing Oromos never stop the Oromo struggle” 6th May 2014 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CoyiB9clTKc #OromoProtests  Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Oromia 
6th May 2014 in London (UK) in front of the Parliament. Aljazeera English and Arabic on the scene. Caamsaa/May 6, 2014 · Gadaa.com Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Student Protests in Ethiopia The Oromo Community of Minnesota hall was packed yesterday afternoon. Twice we scooted our chairs forward to make room for the crowds at the back; our knees were pressed up against the backs of the chairs in front of us. And when community members took the microphone, we could hear a pin drop. People I spoke with said the turnout and show of unity was unprecedented. The Oromo diaspora in Minnesota was gathering together to develop strategies to show support for the student protests that have been breaking out over the past two weeks in their homeland. Who are the Oromo people? The Oromo people are near and dear to my heart. I learned about them first-hand when I taught social studies for English Language Learners at Minneapolis South High School. Most of my ELL students were newly arrived refugees from Ethiopia. But many bristled at being called “Ethiopians.” They identified themselves as Oromos, and their homeland was Oromia—the largest of nine federal states in Ethiopia. The Oromos are the largest ethnic group in Ethiopia, and there are Oromos in northern Kenya and parts of Somalia as well. Oromos speak Oromiffa, or Afan Oromo, a Cushitic language that shares approximately 35% of its vocabulary with Somali. Approximately 47% of Oromos are Muslim, and a similar percentage are Christian. As a civics teacher, I was fascinated to learn that the Oromo people had a sophisticated traditional system ofdemocratic governance called the Gadaa system. The Oromo people have long faced persecution from the Ethiopian Government and in Ethiopian society. In fact, one of the reasons I decided to leave teaching and become a human rights lawyer was to try to play a role in stemming the systematic human rights abuses that had driven my refugee students away from their homelands. The Advocates for Human Rights highlighted some of the persecution that Oromos face in astakeholder report for the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review of Ethiopia, which takes place tomorrow in Geneva. Oromo students are mobilizing for change in Oromia Last month, the Ethiopian Government announced a controversial “Integrated Development Master Plan for Addis Ababa.” The Ethiopian capital, which Oromos call Finfinnee, is surrounded by the state of Oromia. The Master Plan would expand the territory of Addis Ababa, annexing thousands of hectares of Oromia’s fertile agricultural lands, and then selling or leasing them to commercial agricultural enterprises. Oromo students sounded the alarm about the Master Plan, recognizing that it would displace Oromo farmers and leave them without a livelihood or access to their traditional lands. Oromo students protesting in Burayu. Image courtesy of Gadaa.com. http://gadaa.com/oduu/25775/2014/05/02/breaking-news-oromoprotests-buraayyuu-oromiyaa/ Students have been staging protests at 12 universities in Oromia. Last week, federal special forces opened fire on what seems to have been a peaceful student demonstration at Ambo University. The government has confirmed 11 fatalities, but people on the ground say the toll is closer to 50. The Ethiopian government asserts that the protests have been led by “anti-peace forces.” One Oromo diasporan based in London told me that his sister fled Meda Welabu University in Oromia on Sunday after military forces took control from the local police and then began beating students. She saw one student killed. Students in several universities have been under lock-down, ordered confined to their dormitory rooms and not allowed to leave campus. There are reports that officers come through the dorms at night and arrest people. One female student leader is being kept incommunicado, raising concerns that she is being ill-treated. At transportation check-points, officials check passengers’ identification and detain people with student IDs. Students who have fled are not allowed back on campus. Getting the word out: The power of remote monitoring Ethiopia has one of the most restrictive governments in the world. There are no independent local media organizations. No Ethiopian non-governmental organizations work openly on controversial human rights issues, and international human rights groups have been expelled from the country. In these circumstances, it’s nearly impossible to safely conduct human rights monitoring on the ground. Oromos in the diaspora have expressed frustration that major international human rights organizations like Human Rights Watch and Amnesty International have been silent about the protests. Remote human rights monitoring is a critical tool for diaspora communities like the Oromo who want to show support for and solidarity with human rights defenders on the ground in their countries of origin. In 2009, The Advocates published a report based on a remote fact-finding project here in Minnesota called Human Rights in Ethiopia: Through the Eyes of the Oromo Diaspora. The report has been used for advocacy at the United Nations and in support of applications for asylum. In our new toolkit, Paving Pathways for Justice & Accountability: Human Rights Tools for Diaspora Communities, we expanded on the human rights monitoring we did with the Oromo diaspora to develop an entire chapter on remote monitoring strategies. Oromo diaspora mobilizes to conduct remote monitoring Over the past two weeks, the Oromo diaspora has mobilized to shine an international spotlight on the protests. Like many diaspora groups, Oromos outside of Ethiopia maintain contacts with friends and family “back home,” some of whom have been victims of police violence or have witnessed events. Through telephone calls, text messages, email, and social media, Oromos in the diaspora have their fingers on the pulse of the student protest movement in Oromia. Oromos in Minnesota held a candlelight vigil to remember the Oromo protesters who were killed last week. The Oromo diaspora has been buzzing on social media, quickly adopting the #OromoProtests hashtag to allow people around the world to follow and contribute to the remote monitoring process. People are posting photos of victims on twitter and uploading video of some of the demonstrations to YouTube. The Oromos I’ve talked to have also recommended following certain prominent Oromos on facebook and twitter who have the trust of Oromos on the ground and feed them breaking news. Ayantu Tibeso has compiled a list on facebook of ways that diasporans can support the Oromo protests and get involved in raising awareness. Paving Pathways includes an appendix on effective human rights advocacy using social media platforms, and the Oromo diaspora is deploying many of these tactics. I’ll be using one of my favorite social media strategies—live tweeting—during the UN’s Universal Periodic Review of Ethiopia tomorrow morning. The Oromo diaspora also has more traditional media, including the newly launchedOromia Media NetworkOromo Voice Radio, as well as diaspora blogs and news websites like Gadaa.comAyyaantuu New Online, and O-Pride. These media have helped consolidate information into useful postsfirst-hand accounts, and broadcasts for people who are unable to keep up with the flurry of activity on twitter, facebook, and YouTube. And they have started a more systematic effort to verify reports of deaths and injuries, maintaining lists of victims and connecting photos with dates and locations. The diaspora’s efforts are beginning to get traction with mainstream media, with some initial coverage from the BBCVoice of AmericaThink Africa Press, and an editorial piece in Al Jazeera America. Human Rights Watch just published a statement. A Minnesota-based radio program called Reflections of New Minnesotans just released apodcast of a show it did with two members of the Oromo diaspora talking about recent developments in Oromia. Oromo youths prepared a video showing photos and YouTube clips of the Oromo student protests and government crack-down. Momentum is building, and Oromos in the diaspora are pressing mainstream media and human rights organizations to raise visibility on the issues. They’re planning protests around the world on Friday, May 9. But diasporans who want to pitch stories and lobby policymakers will need to undertake careful remote monitoring to find receptive audiences. With the restrictions on civil society in Ethiopia, reporters, lawmakers, human rights organizations outside of the country will need to work with the Oromo diaspora to verify sources and confirm reports coming out of Oromia. This post is the first in a four-part series about human rights in Ethiopia. Part 2 will highlight Tuesday’s Universal Periodic Review of Ethiopia at the United Nations. Part 3 will explore the Oromo diaspora’s strategies for showing solidarity with the Oromo students while pushing for human rights and holding perpetrators accountable for the violence against peaceful demonstrators. Part 4 will tell the stories of Oromos in the diaspora who have spoken with friends and family members on the ground in Oromia about events over the past two weeks. If you are an Oromo diasporan who has talked to people on the ground who are involved in the protests, facing restrictions on their freedom of movement or freedom of speech, or have other first-hand information, and you’d like to share what you’ve heard for an upcoming blog post, please contact me at abergquist@advrights.org or 1-612-746-4694. By Amy Bergquist, staff attorney for the International Justice Program of The Advocates for Human Rights. http://gadaa.com/oduu/25944/2014/05/06/oromo-diaspora-mobilizes-to-shine-spotlight-on-student-protests-in-ethiopia/#.U2hVNkSG1iU.facebook http://theadvocatespost.org/

Oromo Recording Artist Galaana Gaaromsaa Releases New Music Album “Ilmaan Hayyootaa” August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Artists, Oromo Music.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromo Recording Artist Galaana Gaaromsaa Releases New Music Album “Ilmaan Hayyootaa” | Also Available in Digital Music Stores

  Hagayya/August 12, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

Galaana Gaaromsaa’s new album “Ilmaan Hayyootaa” is available in digital stores; check out iTunes for “Galaana Gaaromsaa” for now …

Qeerroo: Konsertii fi Eebbi Albami Haaraa Arsits Galaana Gaaromsaa “ILMAAN HAYYOOTAA” Jedhu Bakka Uummanni Oromoo 3000 Ta’u Sirna Howwaan Finfinnee Keessatti Eebbifame

GalaanaGaaromsaa2015_2

Eebba aalbama Artist Galaana Gaaromsaa magaalaa Finfinee naannoo Caffee Araaraatti Hagayya 9, 2015 ta’een manguddoonnii fi dargaggoonni Oromoo sabboontoti 3000 itti tilmaaman irratti argamuun haala aja’ibsiisaa ta’een eebbifamee jira.

Eebba kana irratti sabboontoti Oromoo fi aartisotooti Oromoo hedduun argamuun guddina afaanii fi aadaan Oromoo kanaan kan nu gahe qabsaawota lafeefii dhiiga akkasumas lubbuu itti wareeganii asiin nu gahe hedduu galateeffatna jechuun dhaamsota jajjaboo guddaa dabarsanii jiru.

Keessummoota argaman gaazexxessaa Ibraahim Haajii aragamanii haasaa ijaaraa fi onnachiisaa taasanii jiru.

Yeroo konsertii fi eebbaa Albama kana irratti sabboonti Oromoo argamanii aadaa fi eenyummaa saba Oromoof gumaacha taasisanitti ergamtooti sirna abbaa irree Wayyaanee ammo dhimmi diaspora jechuun akkaataa itti uummata Oromoo qorqalbii cabsan irratti mariyachaa turan. || Qeerroo.org

——

Interview on OBS:

OROMIA: BERISA DEBERE:GEERERSA: OROMOO BULCHISNI GADAA DHAA (NEW AFAN OROMO OFFICIAL MUSIC VIDEO 2015) August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Music.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

???????????

Geerar  geerar nan jedhuu

An maalan geeraraa

Ano Jaadan leelalaa

Namni yaadan leelalu

Akkamiin  ha geeraruu

Adiin addaatee gule,

Jibbata mixataa

Roorroon nama irra ture,

Lubbuu lammiitti hiixataa

Roorroo koo ya farrisaa

Turi ammaa si fannisaa

Leenca keenya  dhaadatuu

Warra qawwee baadhatuu

Warra diina qolatuu

Waaqoo Guutuu waamuuree

Taaddasaa Birruu waamuu

Abbishee Garbaa waamuu

Abbaa Jifar  waamuu

Elemoo qilxuu waamuu

Jedhaniitu odeessu kaa

Du’anii baduu saanii,

Garaa na bobeessu kaa

Iyyoolee ya roobaa

Yonnaa roobni roobuu,

Dhagaa jalli addaatee

Yonnaa goonni cooquu,

Garaan na hammaatee……

Akuukkutti hin  hidhatanii,

Gorsheen laggatti galtii

Afuuftutti hin himatanii,

Sobdee namatti maltii

Daandittii qalloo tokkoo,

Laga irraa gadi deebitee

Jarattii farroo tokkoo,

Meeqa nutti deebitee

Utuu akka garaa kootii,

Oromoon tokko ta’ee,

Sirna Gadaa deeffatee

Qabeenya isaatiin ajajee,

Bilisummaa gonfatee,

Ufii isaatiin uf bushee

Isho Obboo koo………….

Kan itti aanu immoo dhaggeeffadhaa….

Oromo Week 2015/North America Oromummaa Week: The 2015 OSFNA Oromo Sports and Cultural Festival Conducted in Minnesota, Minneapolis (August 1-8). Torbaan Oromoo Minisootatti Geggeeffamaa Ture Milikiin Xumurame. August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromo Sport, Oromummaa.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda.Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda1Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda2Oromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo SportCulture, Farda fi GaachanaOromo Week 2015 in NorthAmerica,Little Oromia,Oromo Sport Culture,Oromummaa

The eventful 2015 Oromummaa Week in North America colorfully celebrated from 1st to 8 August 2015 in DC  and Little Oromia (Minnesota).  The events were marked by conferences, OSFNA Oromo Sports and cultural shows.

Ayyaana Torbaan Oromoo Minisootatti Geggeeffamee Ture. OMN irraa caqasaa:-

https://www.oromiamedia.org/2015/08/omn-ayyaana-torbaan-oromoo-minisootatti-geggeeffamee-ture/

Qophiin Torban Oromoo Ameerikaa Kaabaa milkiin xumurame

(OMN:Oduu Hag.10,2015) Torban Oromoo Hagayya 1 haga 8 bara 2015 Minisootaa keessatti kabajamaa ture haala gaariin xumurameera.

Hirmaattonni ayyaana kanarraa qooda fudhatan akka dubbatanitti, torbaan Oromoo kun, walitti dhufeenyaa fi tokkummaa hawaasa Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraniif caarraa guddaa uumeera jedhan.

Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minnesootaa magaalaalee lakkuu keessatti, torbaan Oromoo jalqabamee ture, haala gaariin xumuramee jira.

Hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa irraa heddumminnaan torbaan Oromoo kana irraa qooda kan fudhatan yoo ta’u, inni kun walitti dhufeenya hawaasa keenyaa daran kan cimsuudha jedhan.

Torban Oromoo Minnesootatti geggeffamee ture kun, caarraa namoota wal arguu fi wal baruudhaa uumee jira kan jedhan hirmaattonni kun, halli kun gara fuula durattis cimee akka itti fufuu qabu dubbatanii jiru.

Hawaasni Oromoo biyyoota akka Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Kanadaa fi Oromiyaa dhufuun, torbaan Oromoo kana irraa qooda kan fudhatan yoo ta’u, Ameerikaa kutaalee bulchiinsa hedduu irraallee heddumminnaan argamanii jiru.

Haala gara garaatiin dhalattoonni Oromoo biyya isaanii irraa bahanii biyyoota ambaa keessa jiraatan, torbaan Oromoo kun, jaalala, tokkummaa fi wal barumsa guddaa akka uumeef itti gammadanii jiru.

Hawaasni Oromoo biyyoota gara garaa irraa dhufan akka himanitti, simannaa hawaasni Oromoo Minnesootaa keessa jiraatan isaaniif taasisanitti gammaduun, Minnesootaan bu’uura tokkummaa hawaasa keennaati jedhan.

Walitti dhufeenyaa fi, jalalalli ummata keenyaa, yeroo gara yerootti dabalaa jira kan jedhan hirmaattonni kun, inni kun mallattoo tokkummaa saba keenyaa kan agarsiisuudha jedhan.

Torbaan Oromoo Minnesotatti, Hagayya 1 haga 8 bara 2015tti kan geggeffame yoo ta’u, torbaan Oromoo kun, jaalalaan kan jalqabamee fi, gammachuudhaan kan xumuramee ta’uun beekkamee jira.

Usmaan Ukkumeetiin.

#OromoWeek2015 Concert

Powered with Youth Leadership and Volunteers, the 19th OSFNA Oromo Sports & Cultural Festival Rises with Time | Celebrate #OromoWeek2015 in Little Oromia (August 1-8, 2015)

Adoolessa/July 22, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

It is not an exaggeration to say that the OSFNA annual Oromo Sports and Cultural Festival is the biggest celebration of Oromummaa, outside of Oromia. Kicked off in Toronto, Canada, in 1996 with a handful of soccer teams from around North America, the OSFNA annual Oromo Sports and Cultural Festival today has become a national icon of Oromo sportsmanship and cultural identity. Since the Twin Cities in Minnesota (Minneapolis and St. Paul), also coined as “Little Oromia,” have the largest Oromo population outside of the Horn of Africa, “Little Oromia” has become the most favorite host for the OSFNA annual festival, though other cities in North America had also been given the chance to host the festival over the years.

This year, too, “Little Oromia” will host the OSFNA festival from August 1 to August 8. During this week-long festival, members of the Oromo community in Minnesota as well as visitors from around the globe celebrate Oromummaa (being of the Oromo nation) with passion. Customarily, the City Councils of the Twin Cities also acknowledge the positive contributions of the OSFNA festival to the local diversity and economy by declaring the week-long festival an “Oromo Week,” thus the hashtag #OromoWeek2015 represents the OSFNA week-long Oromo Sports and Cultural Festival in “Little Oromia.” The OSFNA festival is also a moment for other civic activities, such as OLF meetings and campaign stops by Minnesotan politicians (for instance, Sen. Al Franken made a campaign stop at the OSFNA 2014 festival to help drive votes for his senatorial election).

OSFNA2015

Over the years, the OSFNA festival has shown great improvements with depth and breadth, especially since the election of the new youth leadership in 2014. Armed with the youth leadership and tens of other young volunteers from around North America, OSFNA – more than anything – is a venue where the dispersed Oromo community around the globe comes to connect to home away from home. With the increasing Oromo Diaspora population, OSFNA’s rise with time is a testament of the commitment of the leadership as well as the volunteers.

This year’s OSFNA events include men’s soccer, women’s soccer and the Abebe Bikila Legacy Race, which is a 2-mile running competition in honor of the Greatest Oromo Olympian and Barefoot Marathoner Abebe Bikila.

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/07/powered-with-youth-leadership-and-volunteers-the-19th-osfna-oromo-sports-cultural-festival-rises-with-time-celebrate-oromoweek2015-in-little-oromia-august-1-8-2015/

South Sudan Political Parties call for replacement of mediators from Ethiopia and Sudan August 11, 2015

Posted by OromianEconomist in South Sudan.
Tags: , , , ,
add a comment

 

???????????south sudan

The Political Parties Leadership Forum has called upon IGAD to replace some of its mediators.

The PPLF, which is headed by President Salva Kiir, was formed in 2010 after a national dialogue to unite leaders of all the political parties.

The PPLF says Ethiopia and Sudan should be removed from the mediation process.

It says the Compromise Agreement proposed by IGAD Plus is subjected to personal and national commercial interests from these two countries.

In statement, the group says it doubts that mediators from these countries can contribute to a genuine peace in South Sudan because their own countries are in conflicts.

The Minister of Cabinet Affairs, Dr Martin Elia Lomoro, spoke on behalf of the PPLF chairman.

“It is now our conclusion therefore that for peace to return to South Sudan, the entire IGAD Mediation team must be reconstituted,” Dr Lomoro said.

“While General Lazarus Sumbweyio may be acceptable, definitely Seyoum Mesfin and Mohammed Ahmed Mustaffa El-Daby must be replaced.”

The statement comes days after negotiators returned to Addis Ababa for the fourth round of peace talks.

Dr Martin Elia said the venue of the talks should also be relocated to Tanzania, Rwanda or South Africa.

“Not only that, but the venue of the peace talks be equally relocated to a country that has a rudimentary democracy and no rebellion,” he added.

He argued that these countries have a history of successful emersion from conflicts and would be good examples for South Sudan.

Other parties that are also members of the PPLF include the SPLM-DC, headed by Dr Lam Akol, the United Democratic Front, among others.

This group, now under the umbrella group known as the National Alliance, has disagreed with the government on key issues in the peace process, including the proposed Compromise Agreement.

Members of the national alliance were not at the press conference where the PPLF called for change of the IGAD mediators.

Read more at:-

 

http://advocacy4oromia.org/2015/08/11/south-sudan-political-parties-call-for-replacement-of-mediators-from-ethiopia-sudan/?fb_action_ids=1018236064861450&fb_action_types=news.publishes

 

Ethiopia Deports South Sudan Cabinet Affairs Minister

Cabinet Affairs Minister Martin Elia called for IGAD mediation team to reconstituted
“For peace to return to South Sudan, the entire IGAD mediation team must be reconstituted.” – Dr. Martin Elia Lomuro, South Sudan Cabinet Affairs Minister

By Radio Tamazuj,

Agroup of pro-government political parties headed by South Sudan’s Cabinet Affairs Minister Dr. Martin Elia Lomuro have been deported from Ethiopia in response to Juba preventing opposition leader Lam Akol from traveling to the Addis Ababa talks.

Elia and his group traveled to Addis Ababa with the government delegation last week to participate in the peace talks, but Akol, who leads a group of independent opposition parties, said he was prevented from boarding his flight minutes before takeoff on orders of President Salva Kiir.

Speaking on Sunday at a hotel in Juba, Elia said an IGAD administrator approached his delegation hours after they arrived in Addis Ababa and told them arrangements were made for them to return to South Sudan the next day.

Elia said the administrator showed them a document reading: “unless Dr Lam Akol is allowed to travel with his delegation, the IGAD mediators reject your participation and have directed us to inform you accordingly.”

The minister in Kiir’s cabinet said IGAD was not fully informed about what happened to Lam in Juba. He claimed that Akol was requested to obtain clearance and wait for travel permit from authorities but refused to wait. Akol said a police official prevented him from boarding the plane.

“Why didn’t the IGAD mediators prevent the government delegation from traveling because it was the government not political Parties which Prevented Dr. Lam Akol from traveling?” Elia also charged.

Elia accused IGAD of bias against Kiir’s government, and urged the venue of the peace talks move to either Tanzania, Rwanda, or South Africa.

The attitudes of the IGAD mediators seem to favour groups both internal and external that are opposed to the democratically elected government of South Sudan in fulfillment of their regime change agenda,” he accused.

It is now our conclusion that for peace to return to South Sudan the entire IGAD mediation team must be reconstituted. While [Kenyan] General Lazarus Sumbeiywo may be acceptable definitely,Seyoum Mesfin [of Ethiopia] and Mohammed Ahmed Mustaffa El Daby [of Sudan] must be replaced,” he said.

He said the two latter countries are undemocratic and have their own rebels so are unfit to negotiate peace in South Sudan.

This is the latest incident in an ongoing power struggle within the “political parties” group of stakeholders meant to participate in the peace talks between Akol’s group of opposition parties and Elia’s group parties which have joined the government.

Last year IGAD deported Elia’s associate Martin Tako from Ethiopia. Tako had claimed to represent the political parties after South Sudanese authorities prevented Lam from traveling to Addis Ababa during a previous round of talks.

Read more at:-

http://www.tesfanews.net/ethiopia-deports-south-sudan-cabinet-affairs-minister/

The UN Sustainable Development Goals Should Not Pave The Way To The Further Marginalization of Indigenous Peoples. August 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Indigenous People, Oromia, Oromo.
Tags: , ,
1 comment so far

???????????

Legatum Institute Africa’s Prosperity Ranking: Botswana is the most prosperous country in Africa August 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

???????????

ETHIOPIA  HAS BEEN ONE OF THE WORST PERFORMERS IN ENTREPRENEURSHIP & OPPORTUNITY  RANKINGS (30/38) EDUCATION (29/38),  SAFETY & SECURITY  (31) AND SOCIAL CAPITAL (29/38).

2014-africa-prosperity-report-part-2—contents-and-rankings

Going beyond economic indicators, the Legatum Institute  2014 index examines a group of sub-indices in the crucial areas of Education, Governance, Health, Safety & Security, Entrepreneurship & Opportunity, Personal Freedom, and Social Capital.

The  new research (Published August 2015) has ranked prosperity in 38 African countries around criteria ranging from economics to education to health, the title belongs to Botswana, the diamond-rich country in southern Africa.

As well as posting a relatively high per capita Gross Domestic Product (GDP) of $15,176, Botswana also fared well in terms of governance, education and personal freedom. As the country spends 8% of its GDP on education, it is among the biggest proportional spenders in the world according to the World Bank. This is the third year in a row that Botswana has topped the index.

In contrast, the Central African Republic was the lowest ranked country on the continent. The country, which has a per capita GDP of $584, has seen increasing violence since the end of 2012, and only 21.5% of the population have access to sanitation according to the prosperity index.

Top in the index: 

Botswana, South Africa,  Morocco, Namibia,  Tunisia, Algeria, Ghana,  Rwanda,  Burkina Faso and Senega.

Bottom in the index:

Ethiopia,  Liberia,  Sudan,  Angola, Guinea, Sierra Leone, Togo,  Burundi, Congo (DR), Chad and  Central African Republic

The report points out that education plays a critical role in empowering people and increasing the potential for citizens to contribute economically and politically.

The report considers that entrepreneurship is critical for both income and well being. But in Africa, few nations are realizing their potential in this area as women’s contributions to business are inhibited by cultural barriers, lack of access to finance, little support from families as well as limited access to social networks.

The report also warns  “As African economies grow, a chief concern for many governments is how to ensure that the fruits of growth benefit a majority of the population and contribute to true long term prosperity.”

OLF Opens Branch Office in Little Oromia (Minnesota), Oromo-TV Reports August 9, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

???????????fb367-alaabaanew

 

 

 

 

Oromoo Lafa Abba Isaatirraa Buqqisuun Balaa Dhalicha August 8, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
add a comment

???????????

Oromia Tiyya

Misoomni, akkuma biyyoota guddatan keessatti argamutti barbaachisumman isaa wali nama waan gaafachiisu natti hin fakkattu. Misoomni biyyoota guddatan keessatti gaggeeffamu kan ummata mar’achiisuu fi dur-duubee (sustainability) akka qabaatutti karoorfama. Misoomni fedhii fi ilaalicha ummataa hubanna keessa hin galichine,umriin isaa gabaabadha. Armaan dura biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Darguu humnaan Oromoo fi ummatoota Itoophiyaa biraa fedhii isaanii malee lafa irraa buqqisuudhaan misooma adda adda gaggeessa akka ture yaadannoo yeroo dhihooti. Haa ta’uu malee, misoomni sun hundi gaafa Darguun kufu, ummatnumma itti bahuudhaa qabeenya san mancaase. Kun kan agarsiisu, gaafa misoomni sunniin karoorfaman, fedhii fi yaadni ummata akka hubanna keessa hin gallee namatti mul’isa. Ummatni, tajaajila adda addaa kan akka woldaalee misooma (Farmers’ Cooperative Associations), woldaalee tajaajila kennan (Service institutions), kkf hunda qabeenya isaan kan dhaabbattaa dabalatee ummatni mancaasutti ka’e. Kanaaf ragaan ummatuma, mootumman Woyyanees haala beeka. Asirraa maal baruun danda’ama?

 1. Misoomni fedhii fi yaada hawaasa naannoo hubanna keessa hin galichine, dur-duubni isaa…

View original post 390 more words

OROMIA: THEORIZING OROMUMMAA August 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromummaa.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Oromian scholar Professor Asafa Jalata

THEORIZING OROMUMMAA

By   Asafa Jalata, Professor of Sociology, Africana Studies, and Global Studies at the University of Tennessee – Knoxville.

The main purpose of this paper is to theorize Oromummaa by conceptualizing it on different levels and offering theoretical insights and critical analysis of the Oromo national movement in relations to the struggles of other colonized and oppressed peoples.[i] Theorizing and conceptualizing Oromummaa specifically in relation to the ideological problem[ii] of the Oromo nation movement and that of the others require recognizing the need to transform thinking and scholarship in Oromo politics and studies in order to critically and thoroughly assess the prospects for Oromo politico-cultural transformation and liberation. Theoretically, critically, and practically comprehending Oromummaa as Oromo nationalism, national culture, and identity is essential because the Oromo nation is the fulcrum for bringing about a fundamental transformation in the Ethiopian Empire and the Horn of Africa in order to establish sustainable peace, development, security, and an egalitarian multinational democracy.

The primary reason for this assertion is that the Oromo are the largest national group in the empire and the region; Finfinnee, which the colonialists call Addis Ababa, is the heart of Oromia and the seat of the Ethiopian colonial state, the African Union, and many international organizations. In addition, Oromia is located in the heart of the empire state of Ethiopia, and the Oromo people have already created a cultural corridor with different peoples of the region. The foundation of this corridor is the gadaa system (Oromo democracy), which with other indigenous democratic traditions can be a starting point for building a genuine multinational democracy based on the principles of national self-determination. Although the starting point of this analysis is Oromummaa, the issues of other colonized and oppressed peoples are addressed. As we shall see below, the theory and ideology of Oromummaaembrace the principles of human freedom, social justice, equality, equity, national self-determination, and egalitarian multinational democracy.

[i] These colonized and oppressed nations include the Sidama, Annuaks, Ogaden-Somali, Hadiya, Nuer, and others. The oppressed Amharas and Tigrayans who are not part of the Ethiopian colonizing structures can be part of the egalitarian multinational democratic project by rejecting the colonial ideology of Ethiopianism, which has perpetuated colonial terror, underdevelopment, poverty and famine in the Ethiopian Empire/

[ii] For the better understanding the ideological problem of the Oromo national movement, see Asafa Jalata and Harwood Schaffer, “Gadaa/Siqqee as the Fountain of Oromummaaa and the Theoretical Base of    Oromo Liberation,” Journal of Oromo Studies.

Read more at:-

Theorizing Oromummaa By Prof Asafa Jalata

Africa Rising: Africa is locked into a form of growth which is all about making the rich even more rich and the poor even more poor August 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Free development vs authoritarian model, Poverty, Youth Unemployment.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Africa is still struggling with poverty

Africa wealth report 2015: rich get richer even as poverty and inequality deepen

Campaign group criticises development strategies as research shows the number of millionaires in Africa has more than doubled since 2000
 By  and, Guardian Global development, 31st July 2015
Africa is now home to more than 160,000 people with personal fortunes worth in excess of $1m (£642,000), a twofold increase in the number of wealthy individuals since the turn of the century that highlights the problem of deepening inequality as some of the world’s poorest nations register strong economic growth. The combined wealth holdings of high-net-worth individuals – those with net assets of $1m or more – in Africa totalled $660bn at the end of 2014, according to a report by New World Wealth, a South African market research firm. Meanwhile, the number of poor people in Africa – defined as those living on less than $1.25 a day – increased from 411.3 million in 2010 to 415.8 millon in 2011,World Bank data shows. By 2024, the number of African millionaires is expected to rise 45%, to approximately 234,000, according to the report. During the past 14 years, the number of high-net-worth individuals in Africa has grown by 145%. The rate for the Middle East over the same period was 136%, while in Latin America it was 278%. The global average was 73%. The report said that by the end of 2014, the number of people worldwide worth more than $1m had reached 13 million with a combined worth of $66tn, although the number of millionaires can vary depending on what assets are included anddifferent methods have produced different figures. New World Wealth, for example, do not include primary residences when assessing wealth or net assets. The World Bank has forecast an average of 5.5% economic growth for sub-Saharan Africa over the next year, though it warned that “extreme poverty remains high across the region”. Nick Dearden, director of the advocacy group Global Justice Now, said the report shows deepening inequality across the continent. “It’s no wonder that rich individuals in Africa are getting richer, because we’re seeing a form of ‘development’ … which hugely benefits the wealthy but makes the lives of the poor even harder. Aid money, trade agreements and corporate ‘investment’ pushed by Britain are locking countries into a form of growth which is all about making the rich even more rich and the poor even more poor.” Mauritius has the wealthiest individuals in Africa, with average per-capita wealth of $21,470, according to the report. The rankings show that people in theDemocratic Republic of the Congo are the poorest, at $230 a person.

To put Africa’s wealth into context: the global average wealth per capita is $27,600, with top-ranking countries such as Switzerland and Australia boasting per-capita wealth of more than $200,000. “Over the last year there’s been very strong growth in places like Mozambique, Zambia and Tanzania. Going forward, we expect Mozambique to continue to be the fastest growing market for high-net-worth individuals in percentage growth terms. So I’d say that Mozambique stands out in this report,” said Andrew Amoils, head of research at New World Wealth. Angola, where per-capita wealth rose from $620 a person in 2000 to $3,920 in 2014, recorded the highest growth over the 14-year period analysed.

In Zimbabwe, the worst performing country, wealth per capita dropped from $630 a person in 2000 to $550 a person in 2014. Zimbabweans have until September to turn in theirZimbabwean dollars before the currency is discarded. The southern African country was one of the wealthiest countries in sub-Saharan Africa on a wealth-per-capita basis, said the report’s authors, but the country is now bottom of the rankings. They also note that while other low-ranked countries on the list such as Libya and Tunisia have been affected by uprisings and political instability, Zimbabweremains under the same leadership. The study identifies erosion of ownership rights in Zimbabwe, ongoing political intimidation, election fixing and investor confusion arising from the banning of the independent media in the early 2000s as key reasons for the country’s poor performance. South Africa is home to the highest number of millionaires on the continent at 46,800 in 2014. Egypt comes in second with more than 20,000, followed by Nigeria in third place.

Amoils said African economies benefit from rich citizens: “A lot of [high-net-worth individuals] keep their wealth locally, so normally, for most African countries, it’s between 50% and 70% local wealth. There’s lots of advantages because a lot of [these individuals] are business owners and a lot of them start businesses even if they are in corporate environments..” Dearden said: “From Nigeria to Mozambique you can see poverty rising at the same time as rapid growth. What does this mean? The growth is being gobbled up by the super-rich and transnational capital. And that means ordinary people, by comparison, find their lives even more impoverished. “It could be different: with decent government spending on public services, progressive taxation, regulation to control capital and regional trading relationships to wean countries off dependency on western markets.”

Sector breakdown of African individuals worth $1m or more

 • Angola: 41% in oil and gas, 13% in financial services, 12% in real estate and construction, 8% in basic materials, 6% in transport.
 • Ghana: 24% in financial services, 16% in real estate and construction, 13% in fast-moving consumer goods, 10% in basic materials, 7% in retail.
 • Kenya: 19% in real estate and construction, 18% in financial services, 10% in manufacturing.
 • South Africa: 20% in financial services, 16% in real estate and construction, 14% in basic materials, 8% retail.
 • Nigeria: 24% oil & gas, 16% basic materials, 13% transport, 10% financial services.
 • Zambia: 22% in basic materials, 16% real estate and construction, 12% financial services, 9% transport.
Read at:-

The Village School Project. #Africa #Oromia August 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Schools in Oromia.
Tags: , , , , ,
add a comment

 

???????????

https://www.oromiamedia.org/2015/08/qophii-xiiyyeefannaa-hagayya-6-2015/

 

One village school at a time  sees a world where every child and every community are empowered by access to quality education so that all people may reach their full potential. Watch the founder Urge Dinegde with Mr Abdi Fite from the Oromia Media Network (OMN) as Urge shares The Village School Project vision.

Afaan Oromoo Translation: Mul’atni keenya, si’a tokkotti mana barumsaa ganda tokkoo tumsuudhaan namoonni hundinuu humna dandeettii isaanii bira akka ga’anitti, barnoota qulqullina qabu argatanii addunyaa itti ijoollee fi sabni hundinuu jabaatanii of danda’an arguu dha

For more information about The Village School Project please visitwww.thevillageschoolproject.org. You can also LIKE and Follow us on Facebook (www.facebook.com/VillageSchoolAU), Intstagram and Twitter @VillageSchoolAU

Oromo Art: The Next Frontier August 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

???????????

OSAlinkedin

I successfully spoke at Oromo Studies Association Annual Conference at Howard University in Washington DC. I was there in an invitation from the OSA to speak about Oromo art. My presentation was entitled Oromo Art: The Next Frontier. “For centuries, Oromo’s created art that lasted generations. Their work is a trace of proud people with rich identity and history that goes deep down for ages. Whether it is a cultural sword that passed down from one generation to another or a beautiful jewelery Oromo womens wear as a symbol of their ancestors, it contained a DNA of long and wide history of Oromo life and existence. The rich tapestry of this art, was neglected or overlooked for centuries until now. My presentation will try to show the past and analyze the present in hopes to open door for the next frontier.”

I am very grateful for the OSA board members to invite me to…

View original post 241 more words

Forbes: Obama’s True Legacy: Propping Up Dictators. #Africa August 6, 2015

Posted by OromianEconomist in US-Africa Summit.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

 

By praising Ethiopia’s repressive regime for being “democratically elected” last week, President Obama was driving home once again something that should be abundantly clear by now: His administration marks a radical departure from previous ones when it comes to democracy promotion.

 

Obama Ethiopia visit2

 

On the contrary, the Obama legacy will be one of propping up dictatorial regimes around the world. His praise for the government of Prime Minister Hailemariam Desalegn merely took to Africa what Obama and his foreign policy team have already done on a grander scale in Iran, Cuba and Burma.

To be sure, President Obama was standing next to Desalegn at a joint press conference in Addis Ababa when he spoke. Maybe he didn’t want to be a bad guest. And the President did add that the Ethipiopian government has “more work to do.” After a slew of criticism at home, he later also questioned why African leaders clung on to office rather than leave after their terms were completed.
But Mr. Obama didn’t have to go out of his way to call Desalegn “democratically elected,” let alone do it twice. Nor did he have to make excuses for his government’s horrendous human rights record by recalling the country’s past hardship and the relative infancy of its constitution.
Before leaving for Africa, human rights activists and think tanks had called on Mr. Obama to use his trip to promote economic and political freedom—something the president did only in the mildest of ways.

The Ethiopian government, for the record, has been roundly criticized by all major human rights organizations for holding sham elections in May in which Desalegn’s Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front (EPRDF) claimed to have won 100 percent of the vote. Immediately upon Mr. Obama’s comments, the President of Freedom House Mark P. Lagon released this reaction:

President Obama unfortunately was fundamentally wrong in his comments about the parliamentary elections Ethiopia held in May, in which the ruling Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front (EPRDF) won every seat. Calling Ethiopia’s government democratically elected lowers the standards for democracy and undermines the courageous work of so many Ethiopians who fight to realize a just and democratic society.

And that’s just it. President Obama seems to have very little time for dissidents who fight brutal regimes in troubled lands. The reasons for that are many. My Heritage Foundation colleague Joshua Meservey, an Africa expert, brings up two when he tells me:

President Obama seems uncomfortable with democracy promotion for two reasons. First, he wants to distance himself from President George W. Bush’s agenda, a significant plank of which was democracy promotion. Second, I think he is a product of a certain liberal worldview that believes the U.S.’s and West’s past sins, such as slavery and the Crusades, disqualify them from pushing their values abroad, as doing so implies that the U.S.-led West’s model is superior.

Meservey is right, except what liberals don’t seem to get is that they are turning on its head one of the huge achievements of classical liberalism: the Enlightenment promotion of the idea that some rights are natural, and thus universal.

The 18th century Enlightenment was all about the universal applicability of such natural rights as life, liberty and the pursuit of property. Except that to modern liberals, the Enlightenment was all about dead white men, so promoting their ideas is culturally insensitive. Ironically, they resemble in this sense the conservatives of the 18th century, who shared Edmund Burke’s belief in each nation’s particularism.

Only up to a point, of course. Liberals still want to push their pet causes on others. Unfortunately these don’t include democracy or traditional human rights.

David Kramer, Assistant Secretary of State for Democracy and Human Rights under President Bush, sees the hand of National Security Adviser Susan Rice in the Ethiopia faux pas, saying Rice has “had a long-standing interest in Ethiopia and… was a huge fan of the late President Meles Zenawi, who was no democrat, to say the least.” Ms. Rice’s sympathy for African despots is well known.

For the most part, though, Kramer’s analysis is the same as Meservey’s: Obama’s problems with democracy are larger.

“For the first year I put it down to ABB, Anything But Bush—Bush did it, so it was bad,” Kramer told me. “But seven years on that doesn’t explain it anymore. He’s the president who’s shown the least interest in democracy and human rights since Richard Nixon. It’s sad. For someone who constantly extols his past as a community organizer, this is pretty unexplainable.”

Read at:-

http://www.forbes.com/sites/mikegonzalez3/2015/08/05/obamas-true-legacy-propping-up-dictators/

STATUTES OF THE PEOPLES’ ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY. #Oromia #Ogaden #Sidama #Sheckacho #Africa August 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Self determination.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Oromia

STATUTES OF THE PEOPLES’ ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY

PREAMBLE
The Ogaden National Liberation Front (ONLF),
The Oromo Liberation Front (OLF),
The Sheckacho People’s Movement for Democracy and Justice (SHEPMODSOJ),
The Sidama Liberation Front (SLF)
Hereinafter referred to as the Parties,

Whereas united effort among the oppressed people has become essential in the struggle to stop a continuous and gruesome repression perpetrated by the current regime in Ethiopia,

Recognizing the fact that true and lasting cooperation to fight repression could only exist among the oppressed people and political organization that stand and promote the causes of the people, including genuine and unfettered acceptance of the right of selfdetermination for all peoples in Ethiopia;

Reaffirming their unwavering determination to put an end to the underlying causes of repression, bloodshed, insecurity, political instability and marginalization in Ethiopia and the region, which is inflicting severe hardships and suffering on all…

View original post 201 more words

Oromia: Former prisoner of conscience, Bekele Gerba, warmly welcomed at Washington Dulles International Airport. Obbo Baqqalaa Garbaa, keessummaa Kabajaa OSA ta’uun Washingiton Diisii seenan. August 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Studies Association, OSA.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????OSA Annual conference 2015Oromia's former prisoner of conscience, Bekele Gerba, warmly welcomed at Washington Dulles International Airport1

Bekele Gerba, 54 and a father of four, went to elementary school in Boji Dirmaji and completed his high school in Gimbi senior secondary school. Bekele was graduated with BA degree in foreign language and literature from the Addis Abeba University (AAU) and taught in Dembi Dolo and Nejo high schools in western Ethiopia, among others. He finished his post graduate studies in 2001 in teaching English as a foreign language at the AAU and went to Adama Teachers’ College, 98kms south of Finfinne (Addis Ababa), where he taught English and Afaan Oromo. Suspected of allegedly supporting students’ riot that took place a year before, Bekele was dismissed in 2005 by the college. He then came to Addis Abeba where he taught in two private universities for two years until he was employed in 2007 as a full time lecturer by the AUU where he continued teaching English.

Bekele’s political career began in 2009 when he joined the opposition party, Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM), as a member of the executive committee and head of the public relations department. Bekele participated and lost in the 2010 parliamentary elections in which the ruling EPRDF claimed more than 99% of the seats in parliament.

Bekele Gerba was first arrested on 27 August 2011 along with Olbana Lelisa, senior member of the Oromo People’s Congress party (OPC), who is still in jail. Both were arrested after having a meeting with representatives of Amnesty International (AI), who were expelled soon after.

Both Bekele and Olbana were then charged under the country’s infamous anti-terrorism law on a specific charge of being members of the banned Oromo Liberation Front (OLF), and inciting a secessionist rebellion. In Dec. 2012, Bekele and Olbana were sentenced to eight and thirteen years in prison respectively.

Upon appeal to the Supreme Court, his sentencing was reduced to three years and seven months with a right to parole. After the merger in 2012 of OFDM and Oromo Peoples’ Congress (OPC) that became known as the Oromo Federalist Congress (OFC) Bekele was appointed as First Deputy Chairman while he was still serving his sentence. Although he was paroled and was eligible to be free in 2014 Bekele was released in the first week of April 2015 only after he finished his sentencing.

Belele represented OFC in the so-called Ethiopian election in May 2015, but the government refused to count the ballots in fear of losing the election. Instead it declared itself, blatantly, a winner with 100% voting count and became laughable around the world.

By the invitation of Oromo Studies Association, Bekele Gerba arrived, this morning, in Washington DC to take part in OSA’s annual conference, which starts on August 1, 2015. He is a keynote speaker of this year’s OSA.

Many Oromos in Washington DC Metro region will have the opportunity to meet the man who went to jail for speaking the voice of millions of Ethiopians, in particular Oromo.

Bekele was welcomed by a large group of Oromo, this morning, at Washington Dulles International Airport.

Source: Ayyaantuu News

Obbo Baqqalaa Garbaa, keessummaa Kabajaa OSA ta’uun Washingiton Diisii seenan.

(OMN:Oduu Adol.30, 2015)  Waggoota arfan darbaniif manneetii hidhaa Itoophiyaa gara garaa keessatti hidhamnii hiraarfamaa kan turan, Itti’aanaan dura ta’aa paartii KFO Obbo Baqqalaa Garbaa,keessummaa kabajaa Waldaa Qorannoo Oromoo ta’uun Adoleessa 30,2015 Washingiton DC seenan.

Obbo Baqqalaan turtii isaanii batii tokko dhufu keessatti hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaa keessa jiraatan waliin wal arganii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti mari’achuuf fedhii akka qaban OMN tti himaniiru.

Pirezidantiin Waldaa Qorannoo Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed ,gamasaaniin Obbo Baqqalaa Garbaa keessuumaa kabajaa Waldaa Qorannoo Oromoo bara kanaa ta’anii akka argamaniif tattaaffii ol’aanaa taasisaniin milkaa’uusanii beeksisaniiru.

Obbo Jawaar itti dabaluun akka jedhanitti,Obbo Baqqalaan akka hidhaa bahaniin Waldaan Qorannoo Oromoo/OSA’n/ akka gara dhufanii hawaasa oromoo waliin walarganiif gaafatee,visa waan dhorkatamaniif hin milkoofne ture.Haat’utii garuu isaan odoo abdii hin kutanne tattaaffii taasifameen amma milkoofnee keessuummaa kabajaa ta’anii argamuu danda’an jedhan.

Kanamalees jedhu Pirezdantiin Waldaa Qorannoo Oromoo Obbo Jawaar Mohammed, waldaan Qoranoo Oromoo hawaasa Oromoo waliin ta’ee Obbo Baqqalaa hiiksisuuf tattaaffii gochaa turuu isaa eeranii amma immoo isaaniin asiin gahuudhaaf irratti hojjatamee milkii argameetti WQO gammachuu guddaatu itti dhagahama.Hawaasnis waraqaa qorannoo isaan dhiyeessaan bahee akka dhaggeeffatu garanumaan yaamicha godhaniiru.

Hawaasa Oromoo Washingiton Diisii jiraatan simannaa ho’aa Obbo Baqqalaaf buufata xiyyaaraa Verjiniyaatti kan taasisaniif oggaa ta’u namoonni argaman marti yaada kennaniin Obbo Baqqalaan hiikamanii dhufanii ijaan arguu isaaniitti akka gammadan OMN tti himaniiru.

Miseensi boordii Waldaa hawaasa Oromoo Washingiton Diisii Adde Biraanee Beekaa Galatoo,simannaa kana booda yaada nuuf keniiteen waaggoota afran dabran guutuu akka Obbo Baqqalaan hiikamaniif hiriira mormii baanee iyyaataa turre.Har’a garuu mana hidhaa Itoophiyaa san keessaa hiikamanii qaamaan asitti walitti dhufnee ijaan walarguu kiyyaaf gammachuu koo guddaadha.Obbo Baqqalaan, anaaf goota yeroo keenya kana keessaatti ijaan arge waan ta’eef inni goota Oromoo lubbuun jirudha jetteetti.

Miseensii Paartii KFO damee alaa Obbo Karrasaa Kiisii fi lammii Ameerikaa akkasumas bakka buutuu Waldaa Qorannoo Oromoo Adde Qabbannee Waaqayyoo/Boonii/ waldura duubaan OMN tti akka himanitti Baqqalaa garbaa sagalee uummata oromoo ti.gotummaa inni nuugarsisetti hedduu gammanneerra jedhan.

Obbo Baqqalaa Garbaa keessuummaan kabajaa Waldaa Qorannoo Oromo bara kanaa,waraqaa qorannoo isaanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti kan dhiyeessan ta’uun beekameera.

Abdii Fiixeetu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/07/obbo-baqqalaa-garbaakeessummaa-kabajaa-osa-tauun-washingiton-diisii-seenan/

OSA 2015 Annual Conference:-

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/08/keynote-speech-by-ob-bekele-gerba-at-the-oromo-studies-associations-2015-annual-conference/

OSA2015AnnualFinalConferenceProgram-1

https://www.oromiamedia.org/2015/08/gaaffii-fi-deebii-obbo-baqqalaa-garbaa-waliin-taasifame-kutaa-xumuraa/

Rainbow Nation news from PBS: Black South Africans continue persecution of other black Africans August 6, 2015

Posted by OromianEconomist in South Africa, Uncategorized.
Tags:
add a comment

???????????South Africa, flagFeatured Image -- 5695

http://www.pbs.org/newshour/bb/living-fear-attacks-migrants-south-africa/#

 

Substandard inputs driving food insecurity in East Africa August 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Food Production.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Dodgy fertiliser is keeping Uganda hungry

A new study suggests that good quality fertiliser is more important than agricultural education or micro credit for improving food security in Uganda

Fransisco Trono, The Guardian

Poor quality fertiliser is keeping yields down in Uganda, according to a new study. Photograph, Dan Chung for the Guardian

Poor quality fertiliser is keeping yields down in Uganda, according to a new study. Photograph: Dan Chung for the Guardian
For agricultural development practitioners, it’s one of the great unanswered questions: why has farm productivity in Africa lagged so far behind the rest of the developing world?

A new study suggests part of the reason is that the planting materials available to African farmers are just terrible.
Take fertiliser. In the developed world, massive overuse of chemical fertilisers has given the stuff a bad name, but in many poorer countries where farmers scratch out a living from badly depleted soils, relatively small amounts of inorganic fertiliser can double or triple farmer’s yields in a single growing season, spelling the difference between hunger and plenty for millions of food insecure farmers.

Most households also apply manure from their goats and cows on fields as a natural fertiliser, but in most cases there isn’t enough manure to replenish the nitrogen in the earth.

As Dr Todd Bensen of the International Food Policy Research Institute (Ifpri) in Washington puts it, “there aren’t any silver bullets in development, but probably the closest thing we have is fertiliser.”

So, if you’re a poor African farmer, you’d be smart to invest in a little fertiliser, right?

Not necessarily.

As researchers are finding out, if the fertiliser available to you is mostly low-quality, it may not be worth it.

The study tested samples of urea fertiliser for sale to farmers in Uganda and found shoddy, low quality fertiliser was pervasive in the Ugandan market

“On average,” the study says, “retail fertiliser contained 31% less nutrient than authentic fertiliser.” And virtually every one of the 369 samples the team tested was significantly under-strength, with less than 1% being more than 90% pure.

The trouble for farmers isn’t just that the fertiliser in Uganda is low quality, it’s the variability of the quality in the market. The fertiliser for sale in the market was all over the chart in terms of quality, and there was no easy way for farmers to distinguish the good stuff from the bad. This makes the learning process hit-and-miss: farmers might get lucky with relatively high strength fertiliser one year, only to be burned by a bad batch the following year.

None of this comes as a surprise to Ugandan farmers. After surveying them, the team found farmers are very well aware of the impact of using genuine fertiliser, and at the same time of the unreliability of the fertiliser actually available to them. Survey results find that, as a group, Ugandan farmers have an uncannily accurate reading of the quality of fertiliser on the market: data setting out the actual nitrogen concentration of fertiliser on the market show remarkable correlation with data setting out farmers’ expectations of fertiliser quality on the market.

Compounding the problem, the study finds that much of the hybrid seed available to farmers is low quality as well, offering substantially lower yields than genuine hybrid seeds. The team tested yields from genuine hybrid seeds, from seeds informally saved by farmers from one season to the next, and from seeds available in local retail markets. As expected, genuine hybrids offered much higher yields than farmer-saved seed. But the seed available to farmers in local retail markets performed, on average, as if the two seed-stocks had been mixed half-and-half.

The researchers didn’t stop there. They planted a series of test plots with local and improved seeds and fertilisers at different levels of purity, to check their impact on yields and livelihoods. Their findings are emphatic: while the vast majority of farmers could expect positive economic returns from real seed and fertiliser, spending money on the dodgy stuff that’s actually available to them would be a wasted money for most Ugandan farmers.
In fact, the study finds that a staggering 80% of farmers could expect to lose money if they invest in seed and fertiliser bought from local markets. It’s little wonder, then, that very few Ugandan farmers bother with market seed and fertiliser at all.

The study didn’t look into the question of why so much of the seed and fertiliser for sale in Uganda is of such poor quality, but stories of malicious adulteration and counterfeiting are rife. Unscrupulous agrodealers are widely believed to “bulk out” their fertiliser bags with cheaper ingredients to extend their profits and to maliciously sell sub-standard grain as hybrid seed.

Other factors could also be at play: if fertiliser is not carefully stored and handled it can volatilise, with important proportions of its precious nitrogen content simply wafting up into the air. And if the moisture content of hybrid seeds is not carefully monitored, germination rates can suffer, leading to losses.

Associate Professor Yanagizawa-Drott, speaking for the research team, says that sparking interest in the exact reasons for low agro-input quality was a priority for the team. “This was really a very simple paper that set out to state some facts. We wanted to open up some questions and set out the case for further research.”

The call comes as international organisations begin to wake up to the problem of substandard inputs driving food insecurity in east Africa. USAid’s landmark Feed the Future programme is focusing on the problem, and a major research project by Ifpri on behalf of USAid is using mobile-phone based platforms to verifying the authenticity of agro-inputs in Uganda . At least three other, smaller research projects are in the works in the region.

As “sustainable intensification” becomes the watchword of agricultural development aid projects, cracking the problem of improving farmer take-up of technology is paramount. More often than not, sustainable intensification projects emphasise farmer education or improved access to credit as interventions able to break the logjam, persuading farmers to spend more on modern agricultural inputs. The assumption is often that farmers are acting irrationally in underinvesting in modern inputs, and projects can help them see the error of their ways.

But if this study is right, development projects focused only on improving access to agricultural credit or agronomic advice may fall short. The reason Ugandan farmers don’t buy market seed and fertiliser isn’t just that they lack education or credit: it’s that, given what’s available to them, no canny businessperson would.

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/aug/05/dodgy-fertiliser-is-keeping-uganda-hungry?CMP=share_btn_tw