jump to navigation

Oromia: Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo March 4, 2016

Posted by OromianEconomist in ABO, OLF, Oromia.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOLF logo

Ibsa Walgahii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo


 

Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo haala Dhaaba ABO fi waliigala Qabsoo Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa irratti kan xiyyeeffate walgahii hatattamaa Gurraandhala 27, 2016 gaggeeffatee milkiidhaan xumuratee jira. Walgahii kana irrattis dhimmotni fardiin adda addaa dhihaatanii irratti mari’atamuudhaan tarkaanfiileen fudhatamuu qabanis qajeelfamanii jiru. Akka kanaanis: Haala Ummata Oromoo kan yeroo ammaa ilaalchisee Itti-fufa Qabsoo Diddaa Gabrummaa fi falmaa mirga Bilisummaa fi Abbaa-biyyummaa Saba Oromoo waggoota dheeraadhaaf gaggeeffamaa dhufee kan tahe falmaan hadhaawaa fi seena-qabeessi Ummatni keenya baatiilee afran dabraniif osoo addaan hin citin walitti fufiinsaan belbelchaa jiru (Fincilli Xumura Gabrummaa) akeekaa fi galiin isaa Bilisummaa Sabichaa mirkaneessuu dha. Ummatni Oromoo sochii kana kan gaggeessaa jiru harka qullaa karaa nagaa osoo mirga Ummata biraa tokko illee hin tuqin roorroo fi hacuuccaa mootummaa Itoophiyaatiin isa irra gahaa turee fi jiru mormuudhaan mirga ofii gaafachuudhaani. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii haqaa fi sochii karaa nagayaa Ummatni keenya gochaa jiru akka weerara alagaatti ilaaluudhaan humna waraanaa maqaa Ittisa Biyyaatiin ijaarrate itti bobbaasuudhaan afaan qawweetiin dura dhaabbatee Ummata karaa nagaa mirga isaa gaafatu fixaa jira. Tarkaanfii faashistummaa Wayyaanee kanaan baatiilee afaran dabran keessatti qofa lubbuun ummata nagaa dhibbootaan lakkaawaman galaafatamee kanneen kumootaan lakkaawaman madaawuu fi kuma kudhanootaan kan lakkaawaman hidhaatti guuramanii jiru. Gochaan suukanneessaan kun ammas akkuma itti fufetti jira. Haa tahu malee Ummatni keenya ajjeecha fi hidhaa dabalatee miidhaa bifa kamiinuu Wayyaaneen irraan gahuuf osoo duubatti hin jedhin murannoo ol’aanaadhaan wareegama bifa hundaa baasee mirga isaa kabajsiifachuuf guutuu Oromiyaa keessatti tokkummaadhaan sochii isaa finiinsaa jira.   ibsa-gumii-sabaa-abo

Oromia: Oromo Liberation Front (OLF) Honours the European Union Parliament that it stood up publicly against assaults on Oromo peaceful protesters. Ibsa ABO Murtii Paarlaamaa Awroppaa Ilalchisee January 23, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Africa, EU, OLF, Oromia, Oromo, Oromo Nation.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooEU

 

Oromo Liberation Front Press Release

ABOOn 21st of January all party Groups of European Parliament debated and passed a resolution on the current political situation in Oromia, Ethiopia. Since mid-November 2015 another round of enormous wave of mass protests that started over respect for the right of Oromo People in general and against the expansion of the capital Finfinnee (Addis Ababa) that triggered more to be demanded on the basic fundamental and democratic rights that have been supressed for the last century and half. Instead of looking for the solution the Tigrean People’s Liberation Front (TPLF/EPRDF) led Ethiopian government declared war on the Oromo people and deployed its terrorizing special force (Agazi), the military and the federal police against peaceful Oromo demonstrators and the public at large. In doing so, it put Oromia under martial law tantamount to declaration of a state of emergency. The deployed forces have wantonly killed more than 180 people and wounded hundreds and detained thousands of Oromo farmers, students, teachers, merchants and government employees, including the medical staff trying to treat the overwhelming numbers of the brutalized mass.

 

Read More:-olf-statement-regarding-european-parliament-resolution-on-ethiopia

ibsa-abo-murtii-paarlaamaa-awroppaa-ilalchisee

motion-for-eu-resolution-1

 

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku. August 31, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

Ummatoota Beela Irraa Baraaruun Akeeka Mootummoota Itophiyaa Tahee Hin Beeku.

(Ijoo Dubbii ABO)

Hagayya 31,2015
OLF logo

 

Hawaasni addunyaa Itophiyaa empaayera ummatootni beelaan keessatti dhuman tahuutti eerga hubatee dhaloota tokko ol lakkoobsisee jira. Hundaan olitti ammoo beelli Kaaba Itophiyaa bara 1974 mul’ate, hawaasa addunyaa mara rifaasise. Ummatoota Itophiyaa dheekkamsiisee sirna Nugusummaa irratti kakaase. Barattootaa fi hojjattootas fincilsiise.

Beela bara 1974 sanaanis namootni kuma kudhanootaan akka baala mukaatti harca’an. Daa’imman harma haadha duutee osoo hodhanii addunyaan daawwate.  Kumoota dhibbaan qe’ee dhiisanii baqatuun mudate. Kun hundi oggaa tahu kanneen “Ummata keenya nu jaallatuu fi jaallannu” jechuun empaayeritti walakkaa jaarraaf bitan, rakkoo ummatootaa furuuf tattaafatuu irra beelli ummatoota harcaasaa jiru addunyaa biratti akka hin dhaga’amnee fi hin mul’atneef ukkaamsuuf tattaafataa turan.

Mootummaan barcuma nugusummaa dhaalee empaayera Itophiyaa jijjiirraa kabeebsaan jireessuuf aangootti ol bahes, mootummaa isa dura ture dhumiinsa sababa hongeen dhaqqabeef abaaruu fi balaaleffatuun aangoo humnaan argate ittiin jabeeffatuuf itti gargaarame malee furmaatni argamsiise hin mul’atne.

Mootummaan Dargiis mirgi ummatootaa kabajamuu, mirgi lammiileen walabummaan hojjatanii jiraatuu tikfamuu irraa dantaa waan hin qabneef empaayerittii keessaa beela dhabamsiisuu hin dandeenye. Waan taheef bara Dargiis beela xiqqaatu marroo lama mudateen ummatootni miidhamuu jalaa  hin baraaramne. Sababa beelaan  biyya ollaatti baqaan godaanuun itti fufe. ijoo-dubbii-abo-hagayya-31-2015

OLF Opens Branch Office in Little Oromia (Minnesota), Oromo-TV Reports August 9, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

 

???????????fb367-alaabaanew

 

 

 

 

UNPO’s XII General Assembly Adopts Oromo Resolution July 15, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, OLF, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Nation, Self determination, UNPO.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????UNPOfb367-alaabaanew

Oromia map (green)

Oromia map (green)

Oromia

On 3 July 2015, representatives of the Oromo Liberation Front (OLF) presented their resolution to UNPO’s XII General Assembly, affirming their abhorrence of the current situation for Oromo people in Ethiopia, and expressing their desire for more genuine democracy, greater involvement from the international community, and an end to state-sponsored violence. The UNPO adopted the resolution, thus affirming its support for the Oromo’s demands for justice and equality.

Below is the full text of the resolution:

Resolution

The Oromo Liberation Front (OLF) was established in 1973/1974 by Oromo nationalists in the heart of Oromia, Finfinne (Addis Ababa) to exercise the Oromo people’s inalienable right to national self-determination, to terminate a century of oppression and exploitation, and to form the independent republic of Oromia, or where possible, a political union with other peoples based on equality, respect for mutual interests and the principle of voluntary association. Today OLF has grown and…

View original post 1,645 more words

Obama’s Planned Visit to Ethiopia is Incompatible with Claims of Democratic Principles of the U.S. Government. Daaw’annaan Obaamaa Gara Itoophiyaatti Saganteeffame Imaammata Sirna Dimokraasii Faallessa July 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, OLF, Oromia, Oromiyaa, Oromo, US-Africa Summit.
Tags: , , ,
add a comment

???????????OLF logo

OLF Statement on President Obama’s Planned Visit to Ethiopia

Obama’s Planned Visit to Ethiopia is Incompatible with Claims of Democratic Principles of the U.S. Government
Statement from the Oromo Liberation Front (OLF)
OLF Statement
The Oromo Liberation Front (OLF) strongly opposes the planned visit to Ethiopia of the U.S. President Barack Obama on the end of July 2015. As Ethiopia is one of the most brutal regimes of the world, OLF believes that such a visit will result in strengthening the dictatorial minority regime, will boost the regime’s confidence to strengthen its ruthless human rights violations, will give a green light to the regime to continue its repression, economic exploitation, and marginalization of various nations and nationalities of the country under its usual pretense of democracy. OLF also believes that a lasting national and security interest of the U.S. is better protected not by blessing and supporting such a well-known ruthless regime, but by being on the side of the people, supporting the struggle of the peoples of the country for freedom, democracy and justice by using its leverage through exerting the necessary pressure on the regime on power.
In 1991, when the dictatorial military regime of Mengistu Hailemariam was overthrown by the combined struggle of the oppressed peoples of Ethiopia and a Transitional Government was about to be established, a commitment given from the U.S. government to the Ethiopian people was an assurance of “no democracy, no cooperation.” It was the then U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, Herman Cohen, who gave such assurance in public. However, the TPLF/EPRDF group, which took over the government not only by using the military upper hand it had, but also using the blessing of the U.S. official Herman Cohen, demonstrated its anti-democratic nature in practice in a matter of less than one year. Several organizations which struggle for the right of their people, including the Oromo Liberation Front (OLF), opposed the tyrannical and authoritarian practices of the TPLF/EPRDF party as the dominant force and left the then Transitional Government of Ethiopia.
Today, 24 years have passed under the totalitarian TPLF/EPRDF regime erected and protected by the West, mainly the United States of America. It is impossible to enumerate the widespread political repression, economic exploitation, and monopoly of a minority regime in all sectors political, economic and social life. Among many other reports, the repeated reports of human rights organizations, such as Amnesty InternationalHuman Rights Watch, the Human Rights League of the Horn of Africa, and including the Country Report U.S. State Department all shed light to the atrocities of the current Ethiopian regime committed on the peoples of the country, mainly on the Oromo people. Nonetheless, it has to be noted that all these and many other reports show only a small fraction of the repression and brutalities perpetrated by the regime. Most of the political killings, barbaric acts of torture, politically charged arrests, abductions and disappearances carried out by the regime are hidden and remain unreported. The OLF has ample evidence that most acts of ruthlessness committed on the Oromo nationals in several parts of Oromia are not reported at all.
Overall, although some knowingly or unknowingly deny or diminish the repressive nature of the current Ethiopian regime, the truth is that the basic democratic and human rights and freedom of peoples of the country is denied in Ethiopia. While Ethiopia has never seen democratic election in its history, the undemocratic and fake nature of so called “election” carried by the current regime has no parallel even in the Ethiopian standard. Over the last 24 years, the Ethiopian people have been forced to “elect” the TPLF/EPRDF party under the barrel of the gun. The 2015 so called “election” is a clear evidence that, for the people of the country, let alone electing whoever they want, any suspicion about electing the opposition parties the government conveniently put in the election drama has been a crime subjecting citizens to severe punishment. While the so called election drama and its result in which the TPLF/EPRDF declared 100% victory are officially over, as we speak, thousands of Oromo and other nationals are being hunted down and thrown into jail for suspicion of “electing” the few opposition who didn’t even win a single seat in the parliament.
If the U.S.’s claims of strengthening democratic process were true, what is expected of President Obama at the moment was not to plan an official visit to Ethiopia, but to use his leverage to put pressure on the minority Woyane (TPLF) regime to stop terrorizing its citizens, and hold democratic election by openly condemning the process and rejecting the results of the current sham election. It is disturbing that, to the contrary, the U.S. government, looking at the temporary benefit it may or may not get from alliance with the brutal regime and ignoring the suffering of the peoples of the country, is encouraging the regime towards committing more crimes and rewarding the regime for the endless atrocities it has already committed. This is not what is expected of a country which claims to be democratic and acts as the “police” of our planet.
It is to be recalled that, the U.S. Under Secretary for Political Affairs Wendy Sherman, appeared in Finfinnee (Addis Ababa) on one of the days leading to the regime’s “election” drama of 2015, and endorsed the election by suggesting that “Ethiopia had made great strides toward an open and inclusive electoral process.” She went on saying that the U.S. hopes the then upcoming election would be “free, fair, inclusive, and peaceful.” Her endorsement and blessing of the so called “election” as an official U.S. position came at a time when the regime was completing its preparation to run a sham election marred with harassment, arrests, intimidation, and several schemes of vote rigging. The irresponsible blessing and approval by Wendy Sherman of an election which is universally well-known to be full of fraud was condemned by many human rights and other international organizations. Clearly, the endorsement and blessing of this U.S. official has bolstered the confidence of the government to continue its crackdown on dissenting voices, blatantly harass the entire public, and finally, committed naked election fraud and now shamelessly declared 100% victory. The current planned visit of President Obama has no benefit to the peoples of Ethiopia or the region. To the contrary, it is another endorsement and blessing of an election which is very well known by the Ethiopian people and the entire world to be bogus.
The Oromo Liberation Front (OLF) earnestly appeals to the U.S. government to reconsider its position and cancel the planned visit to Ethiopia of President Barack Obama. The OLF would like to reiterate that, although such a visit of a U.S. President could temporarily seem to reinforce the confidence of the brutal regime on power, it will never reverse or pull back the struggle the oppressed peoples of the country are waging to gain their freedom. The history of the struggle of the peoples of the region confirms that no external force can reverse the just fight of people against dictators. Sooner or later, brutal regimes will disappear like a dust. It is only a matter of time.
Victory to the Oromo People!
Oromo Liberation Front
July 4, 2015

Daaw’annaan Obaamaa Gara Itoophiyaatti Saganteeffame Imaammata Sirna Dimokraasii Faallessa

Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo

ABOn daaw’annaan Prezidant Obaamaan dhuma baatii Adoolessaa 2015-tti Itophiyaatti adeemsisuuf karoorfate, abbootii irree kan jajjabeessu, bittootni hacuuccaa fi saaminsa ummatoota irratti gaggeessan akka itti fufaniif kan hamilchiisu waan taheef jabeessee morma. Bara 1991 Itoophiyaa keessatti oggaa mootummaan Abbaa Irree Dargii qabsoo ummatootaan aangoo irraa darbamee Mootummaan Cehumsaa kan yeroo hundeeffamu waadaan U.S. irraa dhagahamaa ture yoo sirni dimokiraatawaan mirkanaawe malee gargaarsi gama Ameerikaa irraa hin jiraatu (“No dimokraasii, no cooperation,”) kan jedhu ture. Waadaa U.S. kana ifatti kan dubbatan I/A Gaafatamaa Haajaa Alaa U.S. oggasii Herman J. Cohen turan.

Kan yeroo sanatti caalmaa humna waraanaa qabutti gargaaramee aangoo mootummaa kan dhuunfate Wayyaaneen (EPRDF) yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti farra dimokraasii tahuu isaa hojiidhaan mirkaneesse. Dhaabotni siyaasaa kanneen bilisummaa ummataa fi sirna dimokraasii dhugoomsuuf qabsaawan kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo oggasuma adeemsa farra dimokraasii Wayyaanee mormuudhaan irraa adda bahan.

Erga sanaa jalqabee waggoota 24 dabraniif sababaa adeemsa farra dimokraasii Wayyaaneen filateen hacuuccaan gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa ummatoota irra gahaa turee fi gahaa jiru kan salphaatti tarrifamee keessaa bahamu miti. Gabaasaan Dhaabbattootni mirga dhala namaa kanneen akka Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights League of the Horn of Africa, Country Report U.S. State Department mataan isaa … fi kkf. hedduun yeroo adda addaatti baasan, roorroo Wayyaaneen (EPRDF) ummatoota irraan gahu hundas tahuu baatu hanga tokko ni mul’isu. Haa tahu malee sunuu miidhaa suukanneessaa Wayyaaneen dhoksaadhaan goleelee biyyattii iddoo caasaan miidiyaa kamuu hin dhaqqabnetti (keessattuu goleelee Oromiyaa hunda keessatti) raaw’atu hedduu isaa kan hin dabalannee dha.

Walumaa gala warreen maalummaa Itoophiyaa isa dhugaa hin beekne yookaan osoo beekanii haalan, miidhaa mootummaa Itoophiyaatiin ummatoota irra gahu akka cabiinsa mirgoota murtaawootti dhiheessuu yaalan iyyuu, dhugaan jiru garuu, Itoophiyaa keessa hundeedhumaan bilisummaa Ummatootaatu guutuutti sarbamee jira. Waggoota 24 dabaraniif (akkuma sana duras godhamaa turetti) Ummatootni biyyattii dirqama murna aangoo irra jiru deggeruu fi filuu qawweedhaan irratti fe’ame baadhachuu malee mirga abbaa barbaadan deggeruu fi filachuu gonfachuun hafnaan yaaduunuu yakka guddaa itti tahee gidiraa hedduuf kan saaxilu akka tahe “Filannoo” Wayyaaneen dhiheenya kana gaggeesseetin 100% mohadhe jedhe caalaa ragaa biraa dhiheessuun hin feesisu.

Osoo imaammatni sirna dimokraasii jajjabeessuu kan U.S. nin hordofa jettu dhugaa tahee, yeroo ammaatti kan mootummaa U.S. irraa eegamu President Obaamaan akka Itoophiyaa daaw’atan saganteessuu osoo hin taane, murna Wayyaanee kan bilisummaa Ummatootaa guutuutti sarbee afaan qawweetiin ummatootatti akka fedhe roorrisaa turee fi jiru yoo xiqqaate ifatti balaaleffachuudhaan akka inni karaa badii kana irraa deebi’u gaafachuufaa tahuu male. Faallaa kanaa garuu U.S. dantaa yeroo kan mootummaa America qofa ilaaluudhaan gochaa Wayyaanee karaa badii inni hordofaa jiru irratti jajjabeessu raaw’achuu itti fufuun hedduu gaddisiisaa dha. Mootummaa akka poolisa addunyaatti of herreguu fi sirna dimokraatawaa hordofa ofiin jedhu irraa kan eegamus miti.

Akkuma beekamu jal-bultii “Filannoo” 5ffaa Wayyaanee dhiheenya adeemsifamee irratti aangawaan mootummaa Ameerikaa Wendy Sherman jedhamtu Finfinneetti argamuudhaan Itoophiyaa keessatti filmaatni adeemsifamu yeroo irraa gara yerootti wayyoomina argsiisaa deemuutti jira jettee ragaa bahuufiidhaan inni ammaa kunis dimokraatawaa akka tahu, iftummaa qabaatu, hunda hirmaachisuu fi nagaan kan gaggeeffamu akka tahu abdii qabna jechuudhaan filannoo doorsisa, hidhaa, dinniinaa fi hannaan geggeessuuf Wayyaaneen itti qophaa’aa ture eebbisteefii deebi’uun kan yaadatamuu dha. Kana irrattis dhaabbattoota mirga namoomaa hedduu fi jaarmayoota gara garaa irraa mormiin guddaan mudatee ture. Eebbi Wayyaaneen aangaawaa Ameerikaa kana irraa argates gochaa farrummaa filannoo irratti raawwatuuf karoorfate akka itti fufu onnachiisee haala addunyaa irratti mul’atee fi dhaga’amee hin beekneen dhibbaa-dhibbatti mo’atuu labsate. Daaw’annaan Prezidant Obbaamaa kan ammaa kunis kana eebbisuufiin alatti fayidaan biraa ummatoota Itophiyaa fi naannoo keenyaaf fidu hin jiru.

Daaw’annaan dhuma baatii Adoolessaatti saganteeffame kun, murna abbaa irree aangoo irra jiru caalaatti jajjabeessee, dhiittaan mirga namoomaa, preesii walaba ukkaamsuun, saamichaa fi roorroon ummatoota irra geessifamu biyyattii keessatti akka daran babal’atu kan taasisu dha. Hidhamtootaa Oromoo fi kanneen mirga falamatan biroo kuma kudhaniin lakkaawaman mana hidhaa keessatti akka tortoran irratti murtii gadi jabeessuu dha. Kana malees imaammatni Ameerikaan hordoftu kan dantaa ummatootaa fi mirga namoomaa herrega keessa galchu osoo hin taane dantaa Ameerikaa qofa kan dursu tahuu caalaatti hubachiisa.

ABOn daaw’annaan akkanaa abbootii irree kan jajjabeessu, bittootni hacuuccaa fi saaminsa ummatoota irratti gaggeessan akka itti fufaniif kan hamilchiisu waan taheef jabeessee morma. Hiree kanaanis mootummaan Ameerikaa karoora isaa kana akka irra deebi’ee ilaalu deddeebisee gaafata. Kanuma waliin dantaan Ameerikaas kan caalaatti tikfamuu fi iggitii qabaatu abbootii irree jajjabeessuudhaan osoo hin taane qabsoo haqaa ummatootni bilisummaa fi sirna dimokiraasii dhugoomsuuf gaggeessan deggeruu fi jajjabeessuudhaan akka tahe hubachiisa. Hundaan olitti ammoo daaw’annaan akkanaa abbootii irreef yeroof kan fayyadu tahus qabsoo ummatootaa kan boodatti deebisuu hin dandeenye tahuu hubachiisa. Seenaan qabsoo ummatootaa kan dhiheenyatti naannoo kanatti tahaa tures, ummatoota mirga isaaniif falmatuuf murteeffatan humni dhaabuu danda’u kan hin jirre tahuu mirkaneessan.

Injifatnoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Adoolessa 4, 2015

Oromiyaa: Tarkaanfii Sukanneessaa Libiyaa Keessatti Fudhatame Irratti Ibsa ABO April 23, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromummaa.
Tags: , , ,
add a comment

???????????

Tarkaanfii Sukanneessaa Libiyaa Keessatti Fudhatame Irratti Ibsa ABO

OLF_ABO_Logo

Lammiilee mootummaa dirmatuu fi lammii dhaqqabuuf dhihooti hin qabne, rakkoo fi hiraara jalaa of baasuu fi abdii nuuf dabra jedhuun gammoojjii hamaa qaxxaamuree Libiyaa gahe irratti tarkaanfii sukaneessaa ISIS (Mootummaa Islaamaa) ofiin jedhuun lammiilee Saboota Iyophiyaa irratti fudhatame tarkaanfii namoomaa ala kan tahee fi dhala namaa kamuu irraa hin eegamne waan taheef ABO gadi jabeessee balaaleffata. Gochaan bineensummaa akkanaa ulaagaa kamiinuu fudhatama kan hin qabne tahuus dabalee hubachiisa. Tarkaanfii loogummaa amantii irratti hundaauun namoota harka qulleeyyii fi sivilii irratti fudhatame kanaan gadda itti dhagaame maatii lammiiwwan gaagaamni irra gaheef ibsaa jajjabina hawwaaf. Loogummaa bifa kamuu ummataa fi lammiilee miidhu kamuu jabinaan kan dura dhaabbatu tahuus mirkaneessa. Hiree kanaanis hundee rakkoo lammiilee Itophiyaa balaaf saaxile kana hawaasni addunyaa akka hubatu yaadachiisuu fedha.

Empaayerri Itophiyaa empaayera bittaan abbaa irrummaa irratti dagaagee lammiileen mirga dhablee taasifamuun keessatti hiraarfaman,

Biyya hacuuccaan siyaasaa fi dhiittaa mirga ummata fi ilma namaa hadhaawaa tahee keessatti gaggeeffamu tahuu irraa fi tarree biyyoota hiyyeeyyii keessaa bahuu dadhabuu irraa lammiileen dhibbeentaa 40 ol tahan hiyyummaa maayyiin keessatti dhamaaa jiraatan,

Empaayera saaminsaa fi malaammaltummaan keessatti saaree murni bicuu keessatti duroomee, wayyabni keessatti hagabee jiraatu,

Empaayera ummatoota biyyattii keessaa kan miliyoonotaan lakkaaaman harayyuu gargaarsa alagaan jiraatuuf dirqaman keessa jiraatan,

Biyya bilisummaan ummatootaa fi matayyaa kabajamuu hanqatuu irraa barattootni, beektotni, gazexessotni, hogganootni jaarmayoota siyaasaa keessatti hidhaman, ajjeefamanii fi dararaman, Empaayera mirgi walaba tahanii bakka buaa ofii filatuun abjuu itti tahe, lammiileen kan hin beeknee fi hin feene filuuf itti dirqisiifaman, filannoo fakkeessiin hawwaasa addunyaa sobaa jiraatuun filmaata itti tahe,

Empaayera mootummaan Heera ofiif raggaase cabsuu dhaan dhimma amantii keessa harka naqatee matootii amantii sirna abbaa irrummaaf amanamoo tahan amantoota irratti muudamanii fi kan mootummaan dhimma amantii keessa seenuu hin qabu jedhan ariamanii fi hidhaman tahuu irraa lammiileen biyyaa kumoota dhibbaan keessaa baqatan taatee jirti.

Tarkaanfii suukanneessaa Liibiyaa keessatti fudhatame irratti Ibsa ABO.pdf

http://qeerroo.org/2015/04/22/tarkaanfii-sukanneessaa-libiyaa-keessatti-fudhatame-irratti-ibsa-abo/

“Master Plan” Finfinnee irratti Ibsa ABO:- Balaa Ummata Oromootti aggaamame hanqisuun dirqama Oromummaa ti! #Oromo February 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Land and Water Grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia), OLF, Oromia, Oromians Protests, Oromo Protests.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far

O

“Master Plan” Finfinnee irratti Ibsa ABO:- Balaa Ummata Oromootti aggaamame hanqisuun dirqama Oromummaa ti!

  Guraandhala/February 18, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

————–

OLF logo

Gabrummaa waggoota dhibbaa oliif Oromiyaa irratti diriirfame ummata Oromoo Kumootaan qe’ee fi lafa isaa irraa buqqaasuun lafa dhablee taasiseera. Magaalaa Empaayera Itophiyaa handhuura Oromiyaatti gadi dhaabuuf tarkaanfii sanyii duguuggii/genocide/ wal gituun fudhatamaa tureen gosootni Oromoo Abbichuu fi Galaan naannoo irraa dhabamsiisamaniiru. Tarkaanfiin diinummaa maqaa “Maaqnaat” jedhuun adeemsifamaa ture bara Wayyaanees maqaa “misoomaa fi guddinaan” itti fufamuu irraa yeroo ammaatti Oromoon qe’ee fi jireenya isaa irraa buqqaafamaa jiru kan durii irra caalaa dhufe malee hin xiqqaanne. Mootummaan Wayyaanee karooraa fi imaammata Abbootii isaa irraa dhaale itti fufsiisuun waggoota 23 dabraniif lafoota akka Boolee Bulbulaa, Laga Xaafoo, Aqaaqii, Sabbataa, Sulultaa, Buraayyuu fi kkf irraa qotee bulaa Oromoo ari’uun gurgurataa fi hirataa har’a gahuunis dhokataa miti.

Karoora bittootaa ummata Oromoo hin fayyadne, qe’ee fi lafa isaa irraa buqqaasee hiyyummaa fi deegaaf saaxilu kana mormuun lammiileen Oromoo hedduu wareega lubbuu itti baasaniiru. Kan man hidhaatti guuramanii fi dhaanaman kumoota hedduun lakkaa’amu. Lammiiwwan Oromoo kabajamuu mirga ummata Oromoof jecha diinaan ajjeefamanii fi hiraarfaman, akeekni irratti wareegama lammummaa baasan bilaashatti akka hin hafnee fi karoorri diinaa Oromoo irratti xiyyeeffate kunis akka hin milkoofne gochuun ammas dirqma lammii Oromoo hundaa tahu gadi jabeeffamee hubatamuu qaba. Karoorrii fi imaammatni bittoota Itoophiyaa maappii Oroomiyaa jijjiiruun gaaffii walabummaa fi bilisummaa ummata Oromoo hanqisuu akka tahe eenuyyuu jalaa dhokataa miti. Kanaafis jalqabaa hanga ammaatti ummatni Oromoo shira diinotaa kana gootummaan dura dhaabbatuun haqa isaaf wareegama baasaa akka ture seenaan QBO ni hubachiisa. Shiraa fi hammeenya bittoota Itophiyaan Oromoo irratti dalagamaa dhaloota har’a dhaqqabe kanas ABOn irratti qabsaawaa fi qabseessisaa akka turee fi jirus hubatamaa dha.

Karoora Master plan Finfinnee jedhuun shira yaadame kana ilaalchisee HD ABO J/Daawud Ibsaa waggaa haaraa bara 2015 ilaalchisuun dhaamsa dabarsaniin ,”Master plan Finfinnee kan jedhamu haala kanaan dura mootummootni Itophiyaa dabran gochaa turan irraan addatti bifa baraneen ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuun eenyummaa isaa dhabamsiisuu irratti kan xiyyaafate dha”jechuun shira duubaan jiru saaxilaniiru.

Karoora diinummaa lafaa fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuudhaan bulchiinsa Federaalaa jala galchanii akka fedhanitti gurguratuu fi hiratuuf baafame kana ilaalchisee qondaalli ol aanaa mootummaa Wayyaanee Abbaay Tsahaayyee haasaa dhiheenya godheen, “Karoorri Finfinneef baafame hojii irra ni oolfama! Kan kana dura dhaabbatu hundas ni sirreessina! eenyummaa keenya itti agarsiifna!” jechuun bulchitootaa fi qondaalota OPDO-tti dhaadateera. Abbootiin irree osuma dhaadatanii kan dhabaman tahuun beekamaa tahus dhaaduun qondaala Wayyaanee kanaa , Wayyaanotni hangam ummata akka tuffatani fi hagam ammo akka salphatanii gadi bu’an agarsiisa.

Dhabamaa fi deega ummata Oromoon jireenya qananii jiraatuu kan baratan bittootni Itoophiyaa dhaadatuun, ummatni Oromoo mirgaa fi eenyummaa isaatiif falmatuu irraa tasa isa hin dhaabu. Ummatni Oromoos karoorri hojii irra oolfama jechuun qondaalli diinaa ittiin dhaadatu kun kan eenyummaa fi mirga isaa irratti xiyyeeffate tahuu caalaatti waan hubatuuf walabummaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo itti jiru finiinsun galii isaan kan gahatu tahuun shakkiin hin jiru.

Kanaaf ilmaan Oromoo sirna farra ummata Oromoo tajaajiluuf itti fufuu murteeffataniin ala OPDO keessa jiran, haasaan tuffii, karaa biraa ammo abdii kutannaa fi jibbiinsaa Abbaay Tsahaayyee, diinni yoomiyyuu diina tahuu kan mirkaneessu waan taheef mirga ummata Oromoo kabajsiisuuf ummata isaanii cinaaa hiriiruun akka qabsaawan, tarkaanfii seenaa qabeessa fudhattaniinis gaafatama seenaa jalaa akka of baasan ABOn waamicha Oromummaa amma illee irra deebiin dabarsaaf.

Kan waliin kanneen wal qixxummaa, dimokraasii fi haqaaf falmina jedhan hundi gochaan farrummaa ummata Oromoo mirga jiraachuu dhabsiisaa jiru kun wayta ifatti raawwatamaa jiru kanatti, saaxiluu fi dura dhaabbatuu irra moggaa dhaabbatanii ilaaluu filatuun ykn akka hin dhagahiinitti callisuun seenaan gaafachiisaa tahuu akka hubatan ABO gadi jabeessee dhaama. Karoora diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate kana ABOn jabinaan kan dura dhaabbatuu fi fashalsu tahuu irra deebi’ee ummata Oromoof dhaamaa, karoorrii fi imaammatni mirga ummataa hin kabajnee fi ummata abbaa biyyaa dhabamsiisuu qabsoo ummataan kan fashalu tahuu ABOn gadi jabeessee hubachiisuu fedha.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Guraandhala 18, 2015

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/master-plan-finfinnee-irratti-ibsa-abo-balaa-ummata-oromootti-aggaamame-hanqisuun-dirqama-oromummaa-ti/

Sirna kufuuf daddaaqamaa jiru jireessuuf kanneen dhama’an dhumni isaanii salphina February 13, 2015

Posted by OromianEconomist in OLF, Oromia News, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo, Oromo Liberation Front (OLF), Oromo Nation, Oromo News, Oromummaa.
Tags: , , , , ,
add a comment

O

Sirna kufuuf daddaaqamaa jiru jireessuuf kanneen dhama’an dhumni isaanii salphina

(Ibsa ABO duula diinaan Oromoo irratti baname ilaalchisee)

OLF logo

Gurraandhala 13, 2015 (Oromo Liberation Front) — Mootummaan Wayyaanee ummatoota irraan gama dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaan miidhaa ol aanaa dhaqqabsiisaa jiru kufaatiin isaa kan hin hafne tahuu caalaatti wayta mirkanaa’ee jiru kanatti abdii kutannaa irraa shira gara garaa hojjatuun bittaa isaa itti fufsiisuuf yaalii ijibbaataa gaggeessaa jira. Ummatoota bittaan nu gahe! Sirni Cunqursaan nurraa haa ka’u! jechuun bifa gara garaan qabsoo adeemsisan kolaasuu fi kan ummatoota irraa deggersa qabu fakkaatee mul’atuuf wixxifannaan adeemsifamaa jirus lammiiwwan Itophiyaa gara garaa addatti ammo lammiilee Oromoo sirnicha baqatuun biyya alaatti argaman irratti kan xiyyeeffate tahuu sochii diinni gochaa jiru irraa hubatama.

Lukkeelee diinaa bittoota murna bicuuf riqicha tahanii ummata Oromoo saamuu fi saamsisuu, ajjeesuu fi ajjeesisuu, biyyaa baqachiisuu fi hiisisuu keessatti shoora ol aanaa qaban, ergaa diinaa kana qabatanii biyyoota alaa keessa oggaa laban kan arge isaan taajjabuu irra dabree akka namaatti yaaduu isaanii shakka. Ergamtootni osoo ummatni Oromoo bakka bu’ummaan hin filatiin humnaan bakka bu’aa of taasisan kunneen hin galleef malee kanneen har’a maqaa guddinaa fi misoomaan isa hawwatuuf itti bobba’an kanneenuma kaleessa miidhaa isaanii baqa biyyoota adda addaatti baqatani dha. Kanneen Abbaa fi Haadha, Obbolaa fi firoottan, ilmaan, akkasumas hiriyootni isaanii jalaa ajjeefaman, mana hidhaatti guuramani hiraaraa jirani dha.

Wayyaanee dantaa murna bicuuguutuuf jecha ijaaruu irra diiguu, haqa lagatuun kijibaaf dhaabbatu , mirga dimokraasii dhugoomsuu irra bittaa abbaa irrummaa jireessuu, biyya misoomsuu irra deegsuun beekame, mootummaa guddinaa fi misoomaa ti jechuun duulli ergamtoota sirnichaan biyyoota alatti eegalame fudhatama fi deggeraa dhabee bakka dhaqan maratti mormii ol aanaa fi salphina guddaan akka deebi’an taasifameera. Haa tahu malee salphifamaa fi xiqqeeffamaa harca’aa funaannatuu akka aadaa fi kabajaatti fudhatan lukkeeleen diinaa kunneen, garaa itti nyaatan malee sammuun ittiin yaadan waanitti hin uumamneef mormii irra gahaa jiru danda’aa fi obsaa ergaa diinaa baqataa Oromoon akka gahaniif karoora itti kenname itti fufuuf murteeffatanii jiran.

Lukkeeleen diinaa raata’oo kunneen ummatni Oromoos akkuma isaanii akka raata’uuf hojjatan. Akkuma isaanii har’a nyaadhee bullaan ana gaha! jechuun ulfina isaa gurguree akka jiraatu barbaadan. Akkuma isaanii ashkara alagaa tahee biyya isaa irratti alageeffamee jireenya gadadoo fi salphinaa akka jiraatu barbaadu. Waggoota 24 boodallee fedhiin ummataa maal akka tahe hubatuu dadhabu/diduu irraa mirga isaaf falmatuu dhaabee akka harka kennatuuf irratti bobba’uun isaan taajjabsiisa malee ummata ejjannoo isaa hin jijjiirsisu. Kanneen of xiqqeessanii ummata xiqqeessuuf yaalan hin galleef malee ummatni guyyaa irratti of irroomsanii eegalee kan isaan hin deggerre, waliinis hin dhaabbanne tahuu ifatti itti himeera. Mormuun dura dhaabbatee walabummaa fi bilisummaa isaaf falmateera, falmaas jira.

Jilli gara garaa muddama qabsoon ummatootaa gooftolii isaanii irraan gahaa jiru jalaa baraaruuf dhiheenya kana dirqama Wayyaanee fudhatuun Awrooppaa, Ameerikaa, Kanadaa fi Austraaliaatti bobba’uun Oromoota biyyoota kanneen keessa qubatan gowwoomsuuf yaalanii taasisaniin salphifamaa akka turan midiyaaleen gabaasaa turan. Jilootni bakka gahan hundatti salphifamaa turan kanneen kan dhagahu hin argatiin malee, lafti mana irratti ijaarratan magaala Finfinneetii isiniif kennama, qabeenya qabdan investment/misooma irra akka oolchitaniif deggersi addaa fi barbaachisu isiniif kennama jechuun waadaa kijibaa tarrisuun hawwataa akka turanis gabaafamaa ture. Biyyi misoomaa fi guddataa akka jirtu, wal qixxummaan ummatootaa mirkaneeffamuu fi mirgi dimokraasii dagaaguu qaanii malee haa dubbatan malee haalli empaayera Itoophiyaa fi kan ummataa addaan fagoo tahuun hubannaa ummataan ala hin turre.

Mootummaa abbaa irreef aangoo isaa turfatuun alatti kan itti mul’atu waan hin jirreef hanga kufutti tikfatuuf dhidhiitatuu hin dhaabu. Waan taheef Wayyaaneen salphina ergamtoota isaa Awrooppaa fi Ameerikaa itti bobbaafate irra gahe irraa barachuu hanqatee baqattoota Oromoo Afriikaa biyyoota gara garaa keessatti argaman irratti karoora bal’aa baasuun akka sossobanii biyyatti deebisaniif, dadhabame ammoo mootummoota of gargaarsisuun biyyatti deebisuu irratti akka hojjataniif ergamtoota isaa bobbaasee jira.

Baqattoota Oromoo, Sudaan Kaabaa fi Kibbaa, Kenyaa, Ugaandaa, Jibuutii fi biyyoota birootti argaman kanneeniinis waadaa kijibaa:

  1. Lafa mana irratti ijaarratan magaala Finfinneetii argattu;
  2. Manni koondominemii isiniif kennama;
  3. “Garee business “ jedhuun embaasii jalattii yo ijaaramtan embaasiin deeggarsa addaa isiniif godha kan jedhanutu argamu.

Haqni bobbaa diinaa kanaan duuba jiru garuu, waldaalee maqaa baqattoota Oromoon ijaaraman diiguun waldaa Itophiyaa jala galchuu, suuraa fi vidiyoolee baqattootaa midiyaa isaanii irratti agarsiifatuun hamilee ummataa biyya keessaa qabsoo irratti finiinsaa jiru cabsuu, baqataa gowwoomsuun biyyatti akka deebi’u taasisuun kanneen hafan galuu danda’u, rakkoon homaatuu irra hin gahu, jechuun golgaa UNHCR irraa argatan akka dhaban taasisuu, Sochii baqattoota Oromoo hordoffii fi to’annoo embaasii Itoophiyaa jala galchuu; hidhaa fi ajjeechaa isaanii jalaa kanneen baafatan biyyatti deebisuun mana hidhaatti darbuu kan akeekkate dha.

Sirni heeraa fi seera ofiif tume cabsuun lammiilee seeraa fi murtiin alatti ajjeesu, badiin alatti raga kijibaan hidhaa waggaa dheeraa itti murteessee manneen hidhaa keessatti dararuu fi humna tikaa fi poolisaa amanamoo isaa tahaniin tumsiisaa jiru, misoomaa fi Sirni heeraa fi seera ofiif tume cabsuun lammiilee seeraa fi murtiin alatti ajjeesu, badiin alatti raga kijibaan hidhaa waggaa dheeraa itti murteessee manneen hidhaa keessatti dararuu fi humna tikaa fi poolisaa amanamoo isaa tahaniin tumsiisaa jiru, misoomaa fi guddina, mirga dimokraasii fi namoomaa ilaalchisee ololli adeemsisu kan madaala kaasu miti. Qabiinsi mirga namoomaa fi mirgi dimokraasii biyyattii maal akka fakkaatu ummatoota biyyattii irra dabree kan alagaan iyyuu kijiba tahuu hubatee dura dhaabbataa jiru tahee jira.

Ummatni Oromoo biyya keessaas haa tahu biyya alaa kijiba Wayyaaneen kan hin dagamne tahuu ifatti agarsiisaa jira. Addatti ammo lammiileen Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa jiran ergama diinaa fashalsuun qoodni gumaachan kan Oromoo hunda boonse, ergamtoota diina rifaasise dha. Bobbaa’an jiilota Wayyaaneen baqattoota Oromoo Afriikaa jiran irratti xiyyeeffates akkasuma akka fashalu shakkiin hin jiru. Haa tahu malee haalli biyyoota Afriikaa, akka biyyoota Awroppaa fi Ameerikaa aanjaa kan hin qabne taahuun beekamaa dha. Waan taheef , hawaasni Oromoo biyyoota adda addaa keessatti argamtan obboleeyyaan keenya diinni itti xiyyeeffatuun shira irratti raawwatuuf abuurratee jiru hordofuun miidhaa diinaa akka qolatuu danda’aniif tokkummaan akka cinaa dhaabbattan ABOn yaadachiisa. Midiyaaleen Oromoo fi kanneen haqaaf dhaabbatan kan biros gochaa diinummaa fi farra namoomaa baqattoota Oromoo irratti xiyyeeffate kana saaxiluun garee haqaaf dhaabbatan tahuu akka mirkaneessitan ABOn waamicha isaa isiniif dabarsa. Akkasumas jarmiyaaleen kabajaa mirga namaaf dhaabattan duula mirga baqattoota Oromoo ukkaamsu Wayyaaneen itti jiru akka hin milkoofne taasisuuf tumsa barbaachisu akka gootan waamicha isaa dabarsa.

Shirri diinaan Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwatamu qabsoo caalaatti finiinsa malee hin laaffisu. Kanaaf lammiileen Oromoo biyya keessaaf alaa bittaa Wayyaanee gateettii ummataa irraa buusuuf qabsoo bilisummaa caalaatti finiinsuun gaaffii yeroo tahuu hubannee tokkummaan haa kaanu.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Gurraandhala, 13, 2015

http://oromoliberationfront.org/

Oromia: The Ethiopian Empire Formation And Its consequences On The #Oromo And Beyond. #Africa January 16, 2015

Posted by OromianEconomist in Afar, Agaw people, Boran Oromo, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Ethiopian Empire, Ethnic Cleansing, Mursi, National Self- Determination, Ogaden, OLF, Oromia, Oromiyaa, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, The Tyranny of Ethiopia.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

“…The sustained and bloody campaign of Minilik resulted in the cutting of limps of men of all ages, breasts of women of the Arssi Oromos, which many Oromo Anthropologists, historians and the elderly equate it to the genocide committed against the Armenians by the Ottman Turks Empire during the First World War, in which over a million Armenians were killed.”

The Ethiopian Empire Formation And Its consequences On The Oromo And Beyond

By Bakkalcho Barii 

With the help of the then three colonial powers, Minilik, the Abyssinian king managed to break and conquer the Oromo Country and beyond in the last two decades of the nineteenth century. Following this war of conquest, the invading Abyssinian colonial army not only committed genocide on the entire Oromo, Walita, Sidama, and other people, but also, committed cultural, historical, social,and economic genocides in this new frontiers by imposing Abyssinian culture, language, way of life, administrations, and religion. These crimes were committed by presenting anything Abyssinian as superior to the languages, cultures, system of governance of the new colonies, as Europeans did practice when they conquered vast territories in Africa, Asia, and Latin America.  

Thanks to their heroes and heroines, the Oromo and the Southern people begun the journey of re-claiming what istheirs and re-writing their own history. Like other Empires in history, the Ethiopian Empire shall collapse by the subjected people, on which it has been built on, and that processes of de-colonization and the wheel of freedom is marching forward with full gear so that those subject nations shall claim their due place among the free nations of the world. The late P.T.W Baxter spent much of his time studying mainly the Boran and the Arssi Oromos. Paul Baxter documented and wrote many research books and articles on the Oromo way of life, their Gada system of governance and their experiences under the Ethiopian empire after the Minlik colonial army managed to conquer much of the Oromo land and the Southern nations by default and with the help of the then European Colonial powers, the French, the British and the Italians.

In his research article titled “Ethiopia’s Unacknowledged Problem: The Oromo” (July 1978) wrote the following; “Each of the Oromo peoples has a distinctive history but all shared comparable experiences; ……….perhaps I may select a few observed by myself in Arssi to illustrate some common types of Oromo experience under Abyssinian rule. …… The Arssi and the Oromo Country beyond were finally subjugated by Shoan gun power in 1887 after six different annual campaigns which R.H Kofi Darkwa, the Ghanaian historian of Menilek reign, summarizes as “perhaps the most sustained and the most bloody war which Menilek undertook.”

The above description of the sustained and bloody campaign of Minilik resulted in the cutting of limps of men of all ages, breasts of women of the Arssi Oromos, which many Oromo Anthropologists, historians and the elderly equate it to the genocide committed against the Armenians by the Ottman Turks Empire during the First World War, in which over a million Armenians were killed.

Paul Baxter and John Hinnant, who both studied the Arssi, the Boran and the Guji Oromos in the 1960s, summarized the experiences of those Oromos under conquest as the following: “The Arssi described their conquest by Abyssinians as the commencement of an era of miseries, since which life has not run as God intended it but out of true”.  “The Boran likewise divided their history into two eras, before and after, the first of which was good and the second bad” to describe what colonization has brought upon them.

Similarly, John Hinnant described the experiences of the Guji Oromos as tending “to blame all social problems on their incorporation into the Ethiopian empire.”  The above feelings and humiliation expressed and felt by the Boran, the Arssi and the Guji Oromos are the same as the feelings and humiliation felt by the Oromos of the Wollo, the Rayya, the Karayu, the Ittu, the Leqa, the Mecha, and the Tulama.

One would always ask how successive Abyssinians regimes managed to rule over the Southern nations, including the Oromo’s (currently known as the subjects or colonies), who constitute more than two-third of the entire populations of the Ethiopian Empire for so long?

The precise answer to the above question was given by Paul Baxter in his article “Ethiopia’s Unacknowledged Problem: The Oromo, in which he says “ The absolute political domination and cultural dominance of the Amhara ( now the Tigres), has resulted in the public presentation of Ethiopia as a state with a much more unitary culture than , in fact, it has. Even scholars have come to accept Ethiopia at the evaluation of its own sophisticated and charming elite.”

The current Tigrian elites copied their Amhara elite’s, their predecessors, in presenting their Empire as a unitary and at peace with itself while waging unprecedented war of genocide on the Oromo people and other nations. They (both the Amhara & Tigre elites) hired foreign PR companies, influential individuals, and lobbyists in Western capitals and political corridors to maintain their marginalization of the Oromos and the Southern people, and present their Empire at peace with itself at the expense and misery of the subject people.

Of all the Abyssinian regimes, the current TPLF regime can only be equated with that of Minilik rule because TPLF rulers, like Minilik openly declared the entire Oromo people as the enemy of the state, and placed them in open concentration camps, in parallel with what the Nazi Germany inflicted on the Jewish communities of Europe during the Second World War.

The question many Oromos and friends of Oromos raise is Why is it the current rulers of the Empire (the TPLF), and their unprecedented scale of human rights violations and abuses on the Oromos is different from the past three regimes of the Empire rulers?

Unlike the past three regimes, who rose from the Amahric speaking Abyssinians, the TPLF originates from a minority Tigre region, which comprises only about five percent of the current Ethiopian Empire population, and was junior partners or foot-soldiers with the invading Minilik army during a war of conquest and expansion of the Abyssinian Empire towards the south.

Secondly, the TPLF rose from a century old power struggle with its close kin, the Amharas, who defeated the Tigre king Yohannes IV. In other words, the TPLF came to power not only to rule over the Empire but also to avenge their century old wounds against their kin, the Amharas. Thirdly, TPLF’s cleverly learnt the shortcomings of the Amaharas rulers over the colonies and, for the first time in the history of the Empire forcefully accepted the existence of independent nations like the Oromo’s, and allowed some form of self-rule and the use of their languages in office and schools.

However, when it comes to responding to the  democratic and justice demands of the Oromo for total liberation from alien rulers, TPLF created satellite organizations who speak the languages of the indigenous population and used them as a Trojan horses to kidnap, harass, kill, displace and jail thousands of innocent Oromo for only demanding their country Oromia be free, and it is only the Oromos as owners and custodians of their Country Oromia, who shall decide their future relationships with neighbouring countries, including the Abyssinian themselves.  According to official reports by Amnesty International, Oromia Support Group and other local human rights bodies, currently there are close to 45,000 innocent Oromo prisoners of conscience in different TPLF concentration camps.

Finally, the event of the September the 11th, 2001, in which thousands of innocent American lives were lost by a global terrorist organization called Al-Qaida. This horrific incident played well in the hands of TPLF rulers and exploited to receive billions of dollars and military aid in the name of fighting Islamic extremism in the region, but in actual facts to crash its opponents by bullying and invading neighbouring countries of the region with the tacit support of the Western powers.

The late TPLF ruler, Meles Zenawi loudly and clearly declared on many occasions that, TPLF conquered the Empire’s power by the barrel of guns, and, therefore, it can only be forced out of power by those who can use the same tactics. This reminded me of that famous saying “Power never gives up by will” but only by force.

The current minority regime of the TPLF hell-bent on not only committing unprecedented human rights atrocities against the Oromos and other nations in the South, its determinations to displace millions of Oromo from their ancestral land and selling those lands at the lowest bid to its foreign backers, destroy their forests by clearing in the name of development, and expose current and future generations of Oromos and the southern nations to environmental genocide shall have huge implications for the years to come.

The challenge for the Oromos and the people of the South is that the old guards, who conquered and built the Ethiopian Empire are so desperate and furious for losing the Empire to their junior partners, and making everything they  can to re-claim their lost glory in the name of united Ethiopia, one vote and individual democratic rights slogans. These old guards of the Empire are barking and pulling their hair inside and outside of the country to undo the symbolic self-rule that is currently in-place that successive Oromo generations earned by much blood and sacrifice.

As one of my favourite young broadcaster, journalist and poet Abdi Fixe recently put on his comment regarding the fire that destroyed the Taitu Hotel in Finfinnee, “ where were these people who were so enraged by the burning of a hotel, for which the cause of the fire is not known yet, and silent when the TPLF Agazi militia murdered over seventy Oromo University students at Ambo and other Universities across Oromia for peacefully demonstrating against the expansion of Finfinnee? Where were these people when TPLF Agazi army carried out mass murder on the people of the Gambella, Sidama? Where were these people when TPLF deliberately burned Forests across all over Oromia?

In fact, they were cheering and clapping from the side when and every time TPLF carries-out their dirty work and some of them even could not hide their hatred towards the Oromos, the Gambellas, the Sidamas, and went on air and different social Medias in support of TPLF’s dirty deeds against the Oromo and the South. For Oromo and Southern compatriots in the Diasporas, keep it up the pressure on TPLF’s backers not to fund and support this in-humane and autocratic regime by coordinating your resources and hiring PR groups, lobbyists on behalf of your people back in the Empire, by collecting facts and figures of human rights violations that were committed and going to be committed, and expose them to governments and agencies in the West not to support this brutal regime diplomatically, financially and militarily.

Describing why the Oromo demand for statehood has not received news coverage in the West, despite the problem of the Oromo has been a major and central one in the Ethiopian Empire ever since it was created by Minilk in the last two decades of the 19th Century, Paul Baxter attributes the failings of the Western media for failing to cover this major issue due to two major factors:  The first factor was all “the difficulties the Ethiopian Empire has been enduring were the conflicts in the north and eastern frontiers ( with Eritrea and Somalia), which were fairly reported due to their accessibility to foreign reporters, coupled with the interests of the Great Powers and their satellites have been involved”.  “The second factor for the under-coverage or total absence of covering the Oromo and the Ethiopian Empire conflicts was the absolute political domination and cultural dominance of the Amhara has resulted in the public presentation of Ethiopia as a state with a much more unitary culture than, in fact, it has. Even some Western and “African Scholars” have come to accept Ethiopia at the evaluation of its own sophisticated and charming elite.”  There is one last myth or propaganda both the Abyssinian camps are using as a last resort to foil the total liberation of Oromos and the Southern people, including the Ogadenian Somali brothers, who have similar aspirations being free from Abyssinian domination. This last myth or propaganda currently waged and used by both Abyssinian camps are puffing out “is if Oromia shall become independent, their neighbouring Nations such as Sidama, Walita, Kambata, Hadiya, Harari & Somali will be dominated or even cease to exist as a people.

This is a complete myth used as a last resort to delay the inevitable liberation of Oromia and other nations indicated above. We Oromos, have lived peacefully and protected these nations to maintain their way of life, languages, culture, religious practices, and we have been living with these nations for thousands of years.  Imagine if these nations were bordering either the Amhara or Tigre Abyssinians? Their fate would have very similar to the Wollo Oromos who were forced to be Amharized and the Rayya Oromos, who were forced to abandon their language and history to be Tigre speaking people. Above all, we Oromos share common way of life and share closer kinship with our neighbours unlike what the Empire rulers try to portray.

One last message to my Oromo and the Southern compatriots to support their political and media organizations to shed lights and expose the chronic human rights violations perpetrated by successive Abyssinian regimes, so that their people back home shall rise and get rid-off them once and for all for peace to reign in that part of Africa. Strengthening and empowering Oromo Media Organizations will fill this void and the under-reporting of Oromo and the southern people conflicts with the Ethiopian Empire.

Let me quote the late P.T.W. Baxter and conclude my message:

“……But the efflorescence of feelings of common nationhood and aspirations for self-determination among the cluster of peoples who speak Oromo has not been much commented upon. Yet the problem of the Oromo people as has been a major and central one in the Ethiopian Empire ever since it was created by Minilik in the last two decades of the nineteenth century. If the Oromo people only obtain a portion of the freedoms which they seek then the balance of political power in Ethiopia will be completely altered. If the Oromo act with unity they must necessarily constitute a powerful force. ………..If an honest and free election was held ( an Unlikely event) and the people voted by ethnic blocks, as experience of elections elsewhere in Africa suggests that they well might do, then around half the votes would be cast by Oromo for the Oromo…”

May Waqaa Bless our forefathers, fathers, mothers, brothers and sisters who paid the ultimate price for the dignity of the Oromo People and the southern nations.

Bakkalcho Barii

This article is originally published in  ayyaantuu.com

http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/the-ethiopian-empire-formation-and-its-consequences-on-the-oromo-and-beyond/

http://www.amazon.com/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&index=aps&keywords=oromo&linkCode=as2&tag=oromiane-20&linkId=SQLZPEUYQGUTTMSX

Amazon.com Widgets

Amazon.com Widgets

A

OLF: Appeal Letter to #UN General Secretary Mr. Ban Ki Moon. #Oromia. #Africa December 18, 2014

Posted by OromianEconomist in Africa, Because I am Oromo, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Groups at risk of arbitrary arrest in Oromia: Amnesty International Report, National Self- Determination, OLF, Oromia, Oromiyaa, Oromo, The Tyranny of TPLF Ethiopia.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

 

OBecause I am Oromo

 

olf_statement

His Excellency Mr Ban Ki-Moon
United Nations Secretary-General
Office of the Secretary General of United Nations
885 Second Avenue
United Nations Headquarters
Room DHL-1B-154
New York, NY 10017
Fax +1 212-963-4879

Your Excellency

I write on behalf of the Oromo Liberation Front (OLF) to bring to your kind attention the plight of the Oromo people and to ask you to request the Security Council of the United Nations to treat the matter as a priority, to condemn the lawless atrocities by the Ethiopian regime, adopt appropriate actions to bring perpetrators to account, and safeguard the wellbeing of the Oromo and other peoples in Ethiopia.

In the land of their birth, the Oromo, who constitute the single largest national group in Ethiopia, are denied the most basic democratic right to organize freely and legally and express their political opinion. We do not know any country in the world, expect Ethiopia, where 35 million Oromo people are denied the right to have their own newspapers, to elect their own leaders and support an organization of their choice. Today, it is a serious crime, even punishable by death, to support independent Oromo organizations, such as the Oromo Liberation Front (OLF), internationally recognized organization, which jointly ruled Ethiopia with the TPLF in 1991/92. Supporters of the OLF and other independent organizations are harassed, detained for years without charge and their property confiscated without due process. Your Excellency, there is no doubt that the OLF enjoys support from the majority of the Oromo population. The current Ethiopian regime is dominated and controlled by the ruling Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF). The TPLF represents less than seven percent of the population of Ethiopia. The TPLF, which fears the Oromo numerical voting power in any free and fair election, has directed multi-faceted attack on the Oromo political organizations, cultural institutions, educational establishments, the press and the killings of Oromo men and women, young and old, truly reaching a very dangerous proportion. This has to stop before it is too late. Today in Ethiopia all independent Oromo organizations are crippled and our people’s legal newspapers and magazines closed down. Even the Matcha and Tulama Association, a civic association, which was established in 1963 was closed down, its leaders detained and its property confiscated. We believe the TPLF dominated Ethiopian government deliberately targets the Oromo for persecution. This has been well documented by several human rights organizations, including the Ethiopian Human Rights League, European Parliament, Human Rights Watch/Africa, and Human Rights League of the Horn of Africa, Oromia Support Group and the State Department Annual Human Rights Report. The very recent 156 page Amnesty International October 2014 report clearly demonstrates that the TPLF dominated Ethiopian regime deliberately targets the Oromo population for persecution. This attack on the Oromo must be stopped before it is too late.
The Amnesty International, AI, report contains graphic accounts of arassment, intimidation, arbitrary and indefinite detention in formal and secret detention centres, extra-judicial killings and disappearances of innocent civilians on mere suspicion of individuals for sympathies with the Oromo Liberation Front. Collective punishment sometimes punishing entire neighbourhoods and penalising a close relative in place of a suspect, and mutilation and rape in detention are also common place in Oromia.
Peaceful demonstrators are wantonly beaten, tortured and mutilated, and many suspects indefinitely disappeared. The AI report is thoroughly detailed and it is based on information gathered in real time from real victims past and present, and from close family and friends of victims and from observers on the ground. The report provides specific cases that constitute crimes against humanity and violation of international law against arbitrary and cruel punishment. Whilst the report brings forth the regime’s
arbitrary and lawless behaviour, it must be said that it only scratches the surface, as the reality is even much worse.
There is no question that details unearthed by AI constitute extra-judicial killings and violations of international law. If disputed, the facts can be verified but the regime has to agree and guarantee another neutral investigation. The fact remains that the Oromo people and indeed all the different population groups in Ethiopia are undergoing a harrowing experience under abject misrule with no respite. What is happening in Ethiopia that AI report brought forth is a denial of basic freedoms including freedom to organise, freedom of expression, freedom to life and personal security, the freedom to be judged and the freedom to take part in decisions over ones affairs. As experience somewhere showed such lawlessness by governing elites lead to complete breakdowns and increased violence leading to even worse mass suffering and deaths and engulfing ever wider areas within the country and beyond. On experience of similar tragedies elsewhere including Somalia, Liberia, Sierra Leone, Afghanistan, Iraq and Syria, the behaviour of the current Ethiopian regime constitute a clear and present threat to international peace and security, which should not be ignored.
Your Excellency, my people were brought under Ethiopian domination through violent conquest during the Scramble for Africa and made part of the expanded Empire of Ethiopia. My organisation was forced to resort to armed resistance to regain Oromo people’s national rights only after the previous imperial regime adopted violent repression to Oromo attempts at peaceful processes to regain their basic human and democratic rights. The military dictatorship that replaced the imperial regime in 1974 initially raised hopes for a democratic alternative but soon snuffed the life out of any such hopes by instituting an intolerant one party dictatorship that respected no law, trampled elementary democratic practices and denied our people’s right to determine its destiny. The violation of basic human rights by that regime was also well documented by AI and many other human rights organisations.
My organization the OLF and the core of the present regime the Tigrean People’s Liberation Front, TPLF, were during the Marxist military regime on the same side opposing and exposing the lawlessness and excesses of that regime, and they solemnly committed themselves to institute a democratic future for all the oppressed peoples in Ethiopia. They also agreed to recognise their respective peoples’ rights to decide their own affairs and to freely determine their future destiny. They were partners also in organising a transitional programme enshrined in a charter which guaranteed basic liberties for the individual and self-determination of peoples including the Oromo.
According to the transitional programme, all peoples in Ethiopia would govern their affairs and participate in central government on equal basis. The process meant to guarantee equality and a level playing field for all parties with stake in the process. Unfortunately, within less than two years of the transitional exercise, the TPLF and its stalking-horse the Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front, EPRDF, systematically drove all autonomous organisations out of the transitional process and ever since running a one party dictatorship. While opposition parties are registered in name, in an echo of practices in eastern European countries during the Cold War, their members face constant intimidation, harassment and repression and their political activities severely curbed. Similarly, the regime in Ethiopia does not tolerate any criticism of its arbitrary actions, not even a peaceful demonstration by the affected people. The peaceful protests in Oromia at the beginning of the current year 2014 was triggered by the regime’s arbitrary plans to extend the city limits of Addis Ababa against the wishes of the Oromo people, when, as witnessed, the regime unleashing severe repression firing live ammunition on peaceful demonstrators killing many, and detention, torture and disappearance of many more.
Your Excellency, there are undeniable changes from the era of the imperial rule and the Marxist military regime when the very name Oromo and Oromia were outlawed. However, mere facade of federal framework on paper that the current regime boasts does not amount to a real change. The trampling of basic human and democratic rights and the denial of our people’s right to decide their own affairs is fraught with further resentment and resistance. As the saying goes, a stitch in time saves nine. That is why we call on Your Excellency to bring the ever deteriorating situation in Ethiopia to the attention of the Security Council asking them to adopt measures that impress on the TPLF/EPRDF regime to uphold basic freedoms including freedom of expression, organisation, peaceful demonstration, and respect for the national rights of the Oromo people.
It will be recalled that the regime in Ethiopia has on several occasions during the past two decades organised sham elections to justify its misrule. However, far from giving it legitimacy, the charade has only deepened the mistrust and scorn of the Oromo and all other peoples and political players in Ethiopia. Regardless, the regime is again busy to run a similar election in 2015. The result is of course simple to predict. In view of the total obliteration of any meaningful competitors, the TPLF/EPRDF will retain power and the status quo will be maintained. This is an opportunity for the Security Council to
act to prevent maintenance of the status quo, which would speed a slide down the treacherous trail trekked in the past by similar tyrannical regimes in Sierra Leone, Somalia, Liberia and Syria with ruinous consequences. Your kind and swift action is much appreciated.

More @ https://oromianeconomist.files.wordpress.com/2014/12/appeal-letteer-to-un-general-secretary-mr-ban-ki-moon-12-11-2014.pdf