jump to navigation

Oromia: Ibsa Dhabbaata Deeggarsa Qeerroo Idila Addunyaa (International Qeerroo Support Group) November 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????qeerroo_support

Deeggarsa  Qeerroo Idila Addunyaa (International Qeerroo Support Group)
P. O. Box 55244
Washington, DC 20040
USA

Sadaasa 29, 2015

Akkuma beekamu dhaabbanni Deeggarsi Qeerroo Idila Addunyaa, dhabbaata bu’aaf hin hojjanne (nonprofit organization) yoo ta’u, erga hundaa’ee  woggaa tokko ta’eera. Kaayyoon hundeeffama dhaaba kanas falmii qeerroo Oromoo mirga namummaa, dinagdee fi siyyaasa uummanni Oromoo jaarra tokkoo fi cinaa olif mulqamee miidhaa fi cunqursa alagaa hammaataa jalatti kufeef  deeggarsa barbaachisaa  gochuuf kan dhaabbaate dha. Koreen dhaaba kanaa wolgahii taasiseen haallan uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaa keessa  dhiittaan mirga namummaa ta’aa  marii taasisuun ibsa ejjannoo armaan gadi kana baasuuf murteeseera.

 1. Murtee Caffeen naannoo Oromiyaa waa’ee magaalota naannoo Finfinnee ilaalchisee murtee dabarse,  haala aadaa fi dinagdee uummata Oromoo  kan hin hubannee fi mirga uumata Oromoo kan cabsu ta’uu isaa fi akkasumas fedhii uummata Oromoo ala ta’uu isaa waan ta’ee murteen kun karaa kamiinuu hojiirra akka hin oolle in balaaleffanna .
 2.  Master plan Finfinnee ilaalchisee mootummaan biyyittii bulchaa jiru murtee dabarsee jiru,  fedhii uummataa ala waan ta’eef ;  aadaa, qabeenya, dinagdee uummata Oromoo naannoo Finfinee jiruu fi akkasumas akka Oromiyaatti balaa guddaa fi gaaga’umsa guddaa uummata Oromoo irratti waan geessisuu danda’uuf murten kun hojii irra ooluu hinqabu. Kanaaf, qeerroon Oromoo karaa kamiinuu mormii dhageessisaa jiruuf   Dhaabni Deeggarsi Qeerroo Idla Addunyaa deeggarsa barbaachisaan akka akka walliin jiru mirkaneessina.
 3. Bulchiisni naannoo Oromiyaa uummata Oromoof dhaabbanna jedhan  gochaalee hamaa karaa qaamota adda addaan miidhaa ummata oromoo fi naannoo Oromiyaa irratti darbaa jiru kana hojii irra akka hin oolle gochuun itti gaafatama seenaa irraa akka of oolchan isaan gaafanna.
 4. Sababa dhiitta mirga namaa irraa kan ka’e uummanni Oromoo karaa adda adda biyyoota ollaatti baqachaa akka jiran beekamadhaa. Haata’u iyyuu malee  yeroo adda adda biyyoota olla akka Jibuutii, Somaliya fi Kenyaa keessaa oroomota biyyaa dheessanii jiranii fi achi baqattummaan galmaayanii jiraachaa turan/ jiran mootumaan Itiyoophiyaa yeroo adda addaati baqattoota kana uukkamsanii fudhachuun bakki buuteen isaanii kan dhabamaa jiran hedduudha. Biyyuma olla baqaan jirann keessatti lukkee mootummaa Itiyoophiyyan kan ajjeefaman hedduudha. Dhiyyeenyallee  hundeessaa fi dura taa’aa dhaaba Argaa dhageettii  kan ta’e maanguddoo Oromoo Obbo Dhaabasaa Guyyoo Kenyaa keessaa ukkamsamee bakki buuteen isaa hinbeekamu. Gochaa akkasii haalan balaaleffachaa qaamni ilaallatu hundi kan  mirga dhala namaaf falmu haala maanguddoo kanaa akka qoratu in gaafanna.
 5. Toorbee kanaa kaasee murtee master plan Finfinnee mormuun mannneen barnootaa Oromiyaa keessatti kan qabsiifame mormii barattoota Oromoo itti fufee jrachuu isaa beekamaadha. Haata’uyuu malee, karaa mootummaa Oromiyaas ta’e , Itiyoophiyaa gaaffii barattoota Oromoof deebbii sirrii laachuu irra, humnaan iti deemuun miidha adda addaa barattootaa fi maatii isaanii irra miidhaa kana hinjedhamne gessisaa jiru. Gochaa akkasii  miidhaa uummata oromoo irratti gahaa jiru kana guddaa balaaleffachaa, Qeroon barattoota oromoo ammallee mormoii isaanii akka itti fufan jenna.
 6. Dumarratti, poolisootaa fi nagaa eegdota akkasumas Oromummaan kan isin quuqu, mirga lammii kessanii yeroo dhiitamu kan isin dhukkubu qaamni kamuu mormii barattootaa, kan Qeerron amma gaggeeffamaa jiru karaa barbaachisaa ta’een isaan waliin dhaabbachuun mirga saba keesanii akka kabachiiftan waamicha isinii goona.

Gadaan Gadaa Naga haa Ta’u!

Koree Hojii Rawwaachiftuu Irraa.

BBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa isaa akka jalqabu murteessuun isaa Beekamee jira.BBC to Start Broadcasting in Afan Oromo, AGCC Statement Says November 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Ongratulations BBC Afaan OromooBBC Afaan Oromoo milkoofneerra

BBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa isaa akka jalqabu murteessuun isaa Beekamee jira.

 

BBC to Start Broadcasting in Afan Oromo, AGCC Statement Says

                Sadaasa/November 30, 2015 · Finfinne Tribune,  Gadaa.com
The Afan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC), the group that lobbied through a successful petition for the inclusion of Afan Oromo in BBC’s upcoming Horn of African service, has released a statement announcing that “the BBC Trust, the BBC Executive Board, and the Government of the United Kingdom have decided to start broadcasting to Ethiopia and the Horn of Africa in Afan Oromo, the single most widely spoken language in Ethiopia.” The AGCC petition garnered more than 30,000 signatures during the month-long campaign in September 2015.

The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of an official status in Federal institutions in Ethiopia.

BBC decided to start broadcasting in Afaan Oromo ***************************************************************
Congratulations! Pending formal announcement, our sources have confirmed that the BBC Trust, the BBC Executive Board, and the Government of the United Kingdom have decided to start Broadcasting to Ethiopia and the Horn of Africa in Afaan Oromo, the single most widely spoken language in Ethiopia.

Tigrigna and Amharic languages will also be part of the new proposed BBC medium and shortwave radio broadcast to Ethiopia and Eritrea. We thank the BBC Leadership and the Government of the United Kingdom for the decision and for heeding to the voice of tens of millions of our people.

The Afaan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC) congratulates all Afaan Oromo speakers and supporters for the well-deserved success that mobilized our people and supporters from across the world in our petition drive to reach this goal.

Making Afaan Oromo the federal working language in Ethiopia on equal footing with Amharic will be the next major task in front of us.

The AGCC calls upon all Afaan Oromo speakers and supporters in Ethiopia and around the world to get mobilized in unison to create a more inclusive, federated and bilingual federal government institutions in Ethiopia, the municipalities of the charter cities of Addis Ababa and Dire Dawa.

Creating bilingual federal government structure by making Afaan Oromo an additional federal working language will allow Afaan Oromoo speakers to get unhindered access to all federal government employment, services, resources, information and opportunities by replacing the existing exclusionary and discriminatory monolingual language policy!!!

The Afaan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC)

‪#‎BBCAfaanOromoo‬

Aggregate Demand and Spending Decision November 29, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Odaa OromooThe economic (business cycle)

Aggregate demand is the total amount that consumers, businesses, government, and foreigners are willing to spend on all goods and services in the economy. Changes in aggregate demand occur when any or all of these groups expand or cut back their spending plans. These changes range from:

An increase in consumption that may be caused by

 • a rise in income levels,
 • a decrease in interest rates,
 • a house price inflation.
 • a rise in the level of government spending.
 • a balance of payments surplus.

What Happens If An Increase In Aggregate Demand Occurs?

Suppose that the economy is in “normal times,” neither in a recession nor in a boom, so that real GDP equals potential GDP. In theory, firms could respond to the greater demand for their goods either by expanding output or by raising prices. In practice, firms do not raise prices in the short run. Instead, they expand output, and the economy enters a boom.

But prices are not fixed forever. Over time, if demand stays high, firms raise their prices and the boom ends. If aggregate demand falls, the reverse occurs. In the short run, firms lower output instead of cutting prices, and the economy enters a recession. Over time, if demand stays low, prices fall and the economy recovers. Read more at:-

Source: Aggregate Demand and Spending Decision

Oromia: FDG Eegale Tokkummaa Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa! November 29, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

FDG Eegale Tokkummaa Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa!

qeerroo-edit

 

 

 

 

 

 

FDG Eegale Tokkummaa  Ilmaan Oromoon Jabaatee Mootummaa Abbaa Irreetti Xumura Ni Taasisa!

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Uummatni Oromoo waanjoo garbummaa jalatti kufe jedhee guyyaan itti tole jedhee bule hin jiru. Hin jiraatus. Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo gaggeeffamaa asiin gahe keessatti uummatni Oromoo waanjoo garbummaa of irraa buusuuf qabsoo hadhaawaa gaggeessaa tureera. Addatti Jaarmayaan Qeerroo Bilisummaa bara 2011 akka Jaarmayaatti erga of labsee asitti FDG mootummaa Wayyaanee hundeen raasan gaggeessaa turee ammas itti jira. Keessumaa ammoo bara 2014 keessatti uummatni Oromoo tokkummaadhaan diina dura dhaabbatee ‘‘ Haqa Keenyaa fi Biyya Keenya Diinaaf!’’ jechuudhaan wareegama qaqqaalii kaffaleera. Kumaatamaan mana hidhaatti ukkaamsamanii jiru. Dhibbootaan ammoo irbaata rasaasaa tahuudhaan dargaggootni Oromoo abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf rasaasa dura dhaabatanii ammas itt jiru.

FDG amma Oromiyaa keessatti qabatee finiinaa jiru galmaan geessisuudhaaf gumaatni nama tokkee murteessaa dha. Kanaaf uummatni Oromoo FDG kanatti dabalamuudhaan mirga saba Oromoof falmuun saba keenya “Mootummaa Dhablee” tahee bara baraan itti roorrifamaa jiruu fi qabeenyi biyyaa irraa saamamaa jiru bilisa maasuuf jecha, hiree murteffannaa isaa akka mirkaneeffatuuf dirqamni olaanaan nurra jiraachuu hubachuu barbaachisa. Keessumaa ammoo FDG amma eegale galmaa geessisuudhaaf dirqamoota armaan gadi hojiitt hiikuuf jabaatnee hojjechuun dirqama.

 1. FDG amma eegale namuusa FDG tiksinee galmaan geessisuuf gumaata barbaachisu gumaachuu;
 2. Qajeelfamootaa fi ajaja mootummaa kan dantaa umamta keenyaa tuqu kamuu hojiitti hiikuu diduu fi dura dhaabbatuu;
 3. Tooftaawwan Qabsoo Fincilaa kan karaa caasaa fi bifa adda addaan baafaman hordofuun FDG dhaabbataa gaggeessuuf murannoon socho’uu;
 4. Bakkeewwan garaa garaatti dhaadannoowwan garaa garaa maxxansuu;
 5. Omisha mootummaan dantaa uummataa miidhuuf fayyadamutti dhimmi bahuu dhiisuu;
 6. Mirgi dimokraasii dhugaa fi sagaleen uummataa kabajamee hireen murteeffatnaa hanga argamutti haqaaf jecha wareegama karaa hundaan nu gaafatu baasuu.

Akkuma beekamu yeroo ammaa kana FDG Oromiyaa bakkeewwa garaa garaa addatti magaalaa Gincii, Amboo, Najjoo, Mandii, Gidaamii fi bakkeewwan birootti finiinuu eegaleera. FDG kun itti fufinsi isaa mirkaneeffamee uummatni Oromoo tokkummaadhaan FDG kanatti makamaa deemaa jira;  mootummaan Wayyaanee guyyaan itti hundeen buqqaatu dhiyaachun mirkana. Kana taasisuuf ammoo nuyi miseensotnii fi deeggartooni Qeerroo Bilisummaa dirqama olaanaa ofitti fudhatnee soho’uun nurraa eegama.

http://qeerroo.org/2015/11/29/fdg-eegale-tokkummaa-ilmaan-oromoon-jabaatee-mootummaa-abbaa-irreetti-xumura-ni-taasisa/

Oromia: Sartuu Usmayyoo Muussaa – Abbaa Koo **NEW** 2015 (Oromo Music) by NUUN Studio November 28, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????

 

Saartuu, the daughter of the late Oromo artist Usmayyoo Muussaa in her debut music song ‘Abbaa koo’.

 

Saartuu, the daughter of the late Oromo artist Usmayyoo Musaa in her debut music song Abbaa kooSaartuu, the daughter of the late Oromo artist Usmayyoo Musaa in her debut music song Abbaa khoo

 

Selfless Oromo Artist Usmayyoo Muussaa was in jail for 8 years in a harsh Woyyaane prison. He sustained severe torture and contracted all deadly diseases in jail. He was released from prison only when the regime was sure that he won’t survive. Usmayyoo died on November 18, 2006 in Ciro town and his funeral took place on November 19, 2006 in Ciro with a large crowd with Oromo tradition.

Though an Oromo nationalist and artist Usmaayyoo Muusaa is rest in peace, his legacy is beyond his grave and he passed on the torch of freedom to be pursued by millions of Oromo, including his children.

Like Usmayo Oromo citizens have fallen as the result of victim of torture of TPLF; many are fallen silent in the hands of this murderer’s government agents.

Usmayo’s daughter, Artist Saartuu Usmayoo, has release the first song dedicated to her father, “Abaa Koo”.

 

Usmayyoo Muussaa: Dukkana bara dheeraa:-

Meles Zenawi is in #Landgrabs Even from Grave: TPLF Fascist Ethiopian Government Has Taken 1200 Hectares of Land from Sabbataa Oromo ( #Indigenous) Farmers in Oromia in the Name of Meles Zenawi Who Died 20 August 2012 in Brussels, Belgium November 28, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Landgrabbers2 in gambellaTigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocide

Meles Zenawi is in #Landgrabs Even from Grave: TPLF Fascist Ethiopian Government Has Taken 1200 Hectares of  Land from Sabbataa Oromo ( Indigenous) Farmers in Oromia in the Name of Meles Zenawi Who Died 20 August 2012 in Brussels, Belgium.

Maqaa,  Mallas Zeenaawiitiin, namicha Wayyaanee du’eetiin lafti  saba Oromoo hektaara 1200 ol ta’u Sabbataa irraa saamamee Wayyaaneen dhuunfatamu isaa odeeffannoon armaa gadii saaxilee jira.

የሕወሓት አስተዳደር አዲስ አበባን “እናሰፋለን” በሚል ሰበብ የሚሰራው ሸፍጥ ተጋለጠ (ምስጢራዊውን ደብዳቤው ይዘናል)

(ዘ-ሐበሻ) በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ከተሞች ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ሕዝቡ ሕወሓት የሚመራው መንግስት ያዘጋጀው የአዲስ አበባ ማስተር ፕላንን በመቃወም አደባባይ በመውጣቱ ለበርካቶች ሕይወት መጥፋት እና ለበርካቶች መቁሰል ምክንያት እንደነበር ይታወሳል:: እነዚህ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ የሃገራችን ፍሬዎች ምክንያታቸው በአዲስ አበባን የማስፋፋት ምክንያት ምስኪን ገበሬዎችን በማፈናቀል መሬታቸውን ለባለሃብቶች ለመሸጥ ነው የሚል ነው:: ሕወሓት የሚመራው መንግስት “በልማት” ስም የተለያዩ የሃገራችንን መሬቶች ገበሬዎቹን በማሰናበት ለውጭ ባለሃብቶች በመሸጥ ይታወቃልና ወትሮም እነዚሁ በኦሮሚያ ክልል ያሉ ሕዝቦች አደባባይ ወጥተው ይህን በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ገበሬዎችን ያፈናቅላል ያሉትን አዲሱን ማስተር ፕላን ቢቃወሙ አይገርምም::

ዛሬ የተለቀቀው ምስጢራዊ ደብዳቤ በአዲስ አበባን የማስፋፋት ስም በሕወሓት መንግስት የሚደረገውን ጥልቅ ሴራ ያጋለጠ ነው:: ምስጢራዊው ደብዳቤ እንደሚያሳየው ‘ሆዜ ሂማንተሪያን ፋውንዴሽን” የተሰኘ ድርጅት የመለስ ዜናዊን መንደር በሰበታ አዋስ ወረዳ ያቀረበውን ጥያቄ ወረዳው መቀበሉን ያረጋገጠበት ነው:: ደብዳቤው እንደሚለው ለመለስ ዜናዊ መንደር ግንባታ ለሆዜ ፋውንዴሽን አንድ ሺህ ሁለት መቶ ሄክታር ወረዳው እንዲያዘጋጅ መጠየቁን እና ይህንንም ማዘጋጀቱን ነው::

እንግዲህ አዲስ አበባን እናስፋፋለን የሚሉት ምስኪን ገበሬዎቹን አፈናቅሎ ምን ለመፍጠር እንደሆነ ከዚህ በታች ከቀረበው ደብዳቤ ይረዱና አስተያይትዎን ያስቀምጡ::

Meles Zenawi grabbing land even from grave

Want to double world food production? Return the land to small farmers! November 26, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????Coffee (Buna) originated from Oromia2Study on Agroecology (OAKLAND INSTITUTE) in Africa Sweet potato harvest. Credit to Aminah Jasho, KHCP.

Want to double world food production? Return the land to small farmers!

GRAIN, Ecologist

22nd November 2014

All over the world, small farmers are being forced off their land to make way for corporate agriculture, writes GRAIN – and it’s justified by the need to ‘feed the world’. But it’s the small farmers that are the most productive, and the more their land is grabbed, the more global hunger increases. We must give them their land back!

The data show that the concentration of farmland in fewer and fewer hands is directly related to the increasing number of people going hungry every day.

The United Nations declared 2014 as theInternational Year of Family Farming. As part of the celebrations, the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) released its annual ‘State of Food and Agriculture‘, which this year is dedicated to family farming.

Family farmers, FAO say, manage 70-80% of the world’s farmland and produce 80% of the world’s food.

But on the ground – whether in Kenya, Brazil, China or Spain – rural people are being marginalised and threatened, displaced, beaten and even killed by a variety of powerful actors who want their land.

A recent comprehensive survey by GRAIN, examining data from around the world, finds that while small farmers feed the world, they are doing so with just 24% of the world’s farmland – or 17% if you leave out China and India. GRAIN’s report also shows that this meagre share is shrinking fast.

How, then, can FAO claim that family farms occupy 70 to 80% of the world’s farmland? In the same report, FAO claims that only 1% of all farms in the world are larger than 50 hectares, and that these few farms control 65% of the world’s farmland, a figure much more in line with GRAIN’s findings.

Just what is a ‘family farm’

The confusion stems from the way FAO deal with the concept of family farming, which they roughly define as any farm managed by an individual or a household. (They admit there is no precise definition. Various countries, like Mali, have their own.)

Thus, a huge industrial soya bean farm in rural Argentina, whose family owners live in Buenos Aires, is included in FAO’s count of ‘family farms’.

What about sprawling Hacienda Luisita, owned by the powerful Cojuanco family in the Philippines and epicentre of the country’s battle for agrarian reform since decades. Is that a family farm?

Looking at ownership to determine what is and is not a family farm masks all the inequities, injustices and struggles that peasants and other small scale food producers across the world are mired in.

It allows FAO to paint a rosy picture and conveniently ignore perhaps the most crucial factor affecting the capacity of small farmers to produce food: lack of access to land. Instead, the FAO focuses its message on how family farmers should innovate and be more productive.

Small farmers are ever more squeezed in

Small food producers’ access to land is shrinking due a range of forces. One is that because of population pressure, farms are getting divided up amongst family members. Another is the vertiginous expansion of monoculture plantations.

In the last 50 years, a staggering 140 million hectares – the size of almost all the farmland in India – has been taken over by four industrial crops: soya bean, oil palm, rapeseed and sugar cane. And this trend is accelerating.

In the next few decades, experts predict that the global area planted to oil palm willdouble, while the soybean area will grow by a third. These crops don’t feed people. They are grown to feed the agro-industrial complex.

Other pressures pushing small food producers off their land include the runaway plague of large-scale land grabs by corporate interests. In the last few years alone, according to the World Bank, some 60 million hectares of fertile farmland have been leased, on a long-term basis, to foreign investors and local elites, mostly in the global South.

While some of this is for energy production, a big part of it is to produce food commodities for the global market, instead of family farming.

Small is beautiful – and productive

The paradox, however, and one of the reasons why despite having so little land, small producers are feeding the planet, is that small farms are often more productive than large ones.

If the yields achieved by Kenya’s small farmers were matched by the country’s large-scale operations, the country’s agricultural output would double. In Central America, the region’s food production would triple. If Russia’s big farms were as productive as its small ones, output would increase by a factor of six.

Another reason why small farms are the feeding the planet is because they prioritise food production. They tend to focus on local and national markets and their own families. In fact, much of what they produce doesn’t enter into trade statistics – but it does reach those who need it most: the rural and urban poor.

If the current processes of land concentration continue, then no matter how hard-working, efficient and productive they are, small farmers will simply not be able to carry on.

The data show that the concentration of farmland in fewer and fewer hands is directly related to the increasing number of people going hungry every day.

According to one UN study, active policies supporting small producers and agro-ecological farming methods could double global food production in a decade and enable small farmers to continue to produce and utilise biodiversity, maintain ecosystems and local economies, while multiplying and strengthening meaningful work opportunities and social cohesion in rural areas.

Agrarian reforms can and should be the springboard to moving in this direction.

To double global food production, we must support the small farmers

Experts and development agencies are constantly saying that we need to double food production in the coming decades. To achieve that, they usually recommend a combination of trade and investment liberalisation plus new technologies.

But this will only empower corporate interests and create more inequality. The real solution is to turn control and resources over to small producers themselves and enact agricultural policies to support them.

The message is clear. We need to urgently put land back in the hands of small farmers and make the struggle for genuine and comprehensive agrarian reform central to the fight for better food systems worldwide.

FAO’s lip service to family farming just confuses the matter and avoids putting the real issues on the table.

http://www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/2638887/want_to_double_world_food_production_return_the_land_to_small_farmers.html

 

Oromia: Sadaasa 25/2015 Gootootni Qeerroon Barattootni Oromoo Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo Mormii Maaster Palanii Finfinnee Fi Gaaffii Mirga Saba Oromoof FDG Bifa Addaa Ta’een Dhoosan. Wallagga Lixaa, Mandiittis Haaluma Walfakkaatuun FDG Geggeesan. November 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
2 comments

???????????Oromo Protests defend Oromo National InterestOromo Students protest @ Mandii, Western Oromia 25th November 2015

Guyyaa Har’aa Sadaasa 25/2015 Gootootni Qeerroon Barattootni Oromoo Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo Mormii Maaster Palanii Finfinnee Fi Gaaffii Mirga Saba Oromoof FDG Bifa Addaa Ta’een Dhoosan,Daandiileen Konkolaataa Wallagga Geessu Cufame.

 

Sadaasa 25,2015 Amboo Gabaasa Qeerroo

 

ambo

Sadaasa 25,2015 Gootootni Qeerroon Barattootni Oromoo Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo FDG mORMII MASTER Plan Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti dabarfame fi gaaffii Mirga Abbaa biyyummaa dhiyeeffachuun fincila dhoosuun Daandii konkolaataa gara dhiha Oromiyaa fi Wallaggatti dabarsu cufuun waraanaa wayyaanee waliin wal dura dhaabbachuun FDG dhoosan.

Guyyaa har’a ganama sa’a 1:30 irraa eegaluun Magaalaa Amboo keessatti goototni barattootni Oromoo M/b Amboo sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa, M/B Liibaan Maccaa Amboo sadarkaa 2ffaa fi M/B Carii Amboo sadarkaa 1ffaa fi dargaggootni Oromoo Magaalaa Amboo walitti dhufuun magaalaa Amboo utuu waraanaa wayyaanee guddaan eegamaa jirtuu FDG dhoosuun daandii Konkolaataa Finfinnee gara Dhiha Oromiyaa fi Wallaggatti dabarsuu cufuun hiriira mormii akkuma eegalanitti Waraana wayyaanee nafxanyaa hamma funyaanitti hidhate waliin wal dura dhaabbachuun Mormii guddaan itti fufee jira.
Goototni Barattootni fi Dargaggootni Oromoo lubbuun wareegamna malee, hidhatti ukkanfamna malee Oromiyaan kan uummata Oromooti, jechuun Karoorrii Master Plan Finfinnee fi Magaalota oromiyaa irratti xiyyeeffatee karooraa guddaa kan Oromoo lafarraa balleessuu ”DUULA GENOCIDE” jechuun goototni barattootnii fi Qeerroon dargaggootni Oromoo Magaalaa Amboo FDGtti seenan. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi mormii master plan Finfinnee bara 2014 dhiyeeffanneef deebiin nuuf kennamuu qaba, sabaaba karaa nagaa gaaffii mirgaa fi mormii Master Plan Finfinnee dura dhaabbatneef ilmaan Oromoo 80tti jumlaan Amboo keessatti fi Oromiyaa keessatti ajjeefamaniif Mootummaan itti gaafatamuu qaba, kanneen jumlaan ukkanfamanii hidhaman hiikamuu qabu,
Masterplaniin Finfinnee Haqamuu qaba, gaaffiin barattoota Oromoo Giincii gaaffii keenya deebii argachuu qaba, kanneen giincii irraa dheengadda hidhaman hiikamuu qabu jedhuu fi Gaaffii mirga abbaa biyyummaaf kan bilisummaaf deebiin nuuf kennamuu qaba gaaffii jedhu dhiyeeffachuun goototni Qeerroon barattootni Oromoo fincila dhoosan.
Yeroo amma kanatti daandiin konkolaataa Finfinnee Gara dhihaa Oromiyaatti dabarsuu fi Wallaggatti geessuu magaalaa Amboo keessatti yeroof cufamee jira, Waraanni Wayyaanee hiriiraa mormii dargaggoota barattoota Oromoo dura dhaabbachuuf daandii cufuun hiriiruun gaazii summaa’aa barattoota irratti dhukaasuu eegalan, Sochiin mormii warraaqsaa kun itti fufee jira.. Gabaasaa guutuu waraabbii sagaalee dhaadannoo fi suuraa qabanne walitti deebina…. FDG golee Oromiyaa
cufa keessatti itti fufa!!

http://qeerroo.org/2015/11/25/breaking-news-guyyaa-haraa-sadaasa-252015-gootootni-qeerroon-barattootni-oromoo-godina-lixa-shaggar-magaalaa-amboo-mormii-maaster-palanii-finfinnee-fi-gaaffii-mirga-saba-oromoof-fdg-bifa-adda-ata/

 

Barattooni fi uummani godina Wallagga Lixaa magaala Mandii guyyaa  25/11/2015 FDG dhoosuun dhaadanno cimaa dhageesisaa Oolan:- 

*karoori maaster pilani dhaabachuu qaba.

*Qtee bulaan lafaa isaa irra ka’e ala buluu hin qabu.

*Brattooni oromoo mirga isaanif falman yakka tokko malee hidhamaa du’aa turaniifi ta’aa jiran haa dhabbatu.

*Finfinnee keessatti manni baruumsaa Afaan Oromoo haa banamuu.

* Afaan Oromoo  Afaan sabni uummati miliyoona 40 ol waan dubbatuuf akka Afaan Amaaraa  afaan ojii federaalaa haa ta’u.

* Barattooni magaala ginci namooni 80 ol yakka tokko male oromoo ta’u isaanif qofa hidhaman atattaman akka gadi nuf lakkifaman.

Dhaadannoo kan armaa olii  fi kan kana fakkatan dhageessisaan. sirboota qabsoo Oromoo jajjabeesus wallisuun.  karaa konkolaata baha gara dhiha Asoosatti darbu cufanii gooma konkolaata karaa irratti gubanii hojii boonsa hojjachaa oolani. 

Lixa Wallaggaa Magaalaa MANDII Mormii MASTER Plan Finfinnee Fi Labsii Magaalota Oromiyaa Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaa FDG Kaasan,Loltooti Mootummaas FDG Dhaamsuuf Jecha Gaaza Summaawaa Dhimma Bahaan.

Sadaasa 25/2015 Gootootni Qeerroon Barattootni Oromoo Godina Lixa Wallaggaa Magaalaa MANDII FDG Mormii MASTER Plan Finfinnee Fi Labsii Magaalota Oromiyaa Irratti Dabarfame Mormuun Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaa Dhiyeeffachuun Fincila Dhoosuun Daandii Konkolaataa Magaalicha Keessa Jiru Cufuun Waraanaa Wayyaanee Waliin Wal Dura Dhaabbachuun FDG Dhoosan. Barattootni Oromoo Lama Rasaasa Wayyaaneen Rukutamuu Maddeen Keenya Gabaasan.
Goototni Barattootni Oromoo Magaalaa Mandii sadarkaa 2ffaa hanga sadarkaa 1ffaatti jiran Fincilli Kun Akkuma kan Magaalaa Amboo
Eeggichaa guddaan humna Waraana WayyaaneMagaalaa Mandii fi Dhiha Wallaggaa Irra qubsiifameen humnaa ol eegamaa utuu jiruu, Goototni
barattootni Oromoo Mandii FDG dhoosuun diina dura dhaabbachuun falmii mirga abbaa biyyummaa fi mormii Master Plan Finfinnee fi Magaalota
Oromiyaa akka haqamuu gaafatan. FDG kun Godina Lixa Wallaggaa Aanaawwaan Kanneen akka Mandii, Najjoo magaalaa Najjoo,Qiltuu Karraa,
Gorii fa’aa keessatti uummataa fi barattootaan finiinaa jiraachuun ibsame jira.

Mootummaan abbaa irree Nafxanyaan wayyaanee TPLF/EPRDF/OPDO jedhamtu gaaffii uummataa karaa nagaan itti dhiyaachaa jiruuf deebii afaan qawwee fi rasaasa gochaa kan jirtu humna waraana Agaazii fi kora Bittinneessaa barattootaatti bobbaasuun dhukaasaa irratti banuun
barattootni lama Magaalaa Mandii keessatti rukutamuu madden keenya gabaasan.
Mootummaan Wayyaanee dhukaasaa guddaa uummata irratti banuun addatti immoo HIRIIRAA MORMII QABSIIFAMEE IRRATTI DHUKAASA GAAZII SUMMA’AA IJA NAMA BOOSISUUN DEEMICHAA NAMA DHORKUU dhukaasuun uummata gooluun warraaqsaa uummataa dura dhaabbachaa kan Olte ta’uu Maddeen ibsame jira. Warraaqsa uummataa fi Gootota ilmaan Sabaa Qeerroo barattoota Oromoon Godinaalee Dhiha Oromiyaa Amboo,Mandii, Giincii, Najjoo ,fi Giddaa Ayyaanaatti qabsiifameen Oromiyaan gara dhihaa Waraanaa fi dirree FDGtti jijjiramaa jirti. FDG kun Godinaalee Oromiyaa fi Maagaaloota Gurguddoo Biyyatti keessatti jaabaatee kan itti fufuuf kutannoo fi murannoo guddaan qabsaa’otni Qeerroon dargaggootni Barattootni Oromoo irratti hojjetanii xummuruu ifa godhan. Mootummaan wayyaanee akkuma amaleeffannaa isaa network fi ibsaa dhihaa Oromiyaa irraa balleessuu itti fufee jira, bakka jirtaan hundaa karaa danda’amu hundaan barruulee warraaqsaa walitti daddabarsuun harka wal qabannee ni falmanna.Gabaasaa Itti fufinsa FDG godinaalee Oromiyaa gaggeeffamaa jiruun walitti deebina.Qabsoon haalaan finiinuu eegalee kun kan hin dhaabbanne ta’uu uummaatni dugda duuba jira. hanga KAROORRI MASTER PLAN FINFINNEE fI MAGAALOOTA OROMIYAA haqamutti fi Gaaffiin Mirga abbaa biyyummaa deebii argatutti qabsoon wal irraa hin citnee jabaatee
itti fufa!!

http://qeerroo.org/2015/11/26/lixa-wallaggaa-magaalaa-mandii-mormii-master-plan-finfinnee-fi-labsii-magaalota-oromiyaa-gaaffii-mirga-abbaa-biyyummaa-fdg-kaasanloltooti-mootummaas-fdg-dhaamsuuf-jecha-gaaza-summaawaa-dhimma-bahaa-j/

(OMN:Oduu Sadaasa 25,2015):  Haaluma walfakkaatuun Maastar Pilaanii Finfinnee fi labsii dhiheenna kana Magaaloota Oromiyaa Federaala jala galchuuf karoofamee ture irratti, mormiin itti fufuun, Godina shawaa lixaa magaalaa Ambootti babaldhatee akka jiru himame.

Labsii qindaawaa magaalaawwan Oromiyaa Caffee Oromiyaatiin karoorfamee turee fi, mastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun, bakka gara garaatti mormiin  jabaan dhagahamaa jira.

Haaluma kanaan godina Shawaa lixaa magaalaa Amboo keessatti, barattoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophahina Amboo hiriira mormii gaggeessaa oolanii jiru.

Humnootiin tikaa mootummaa fi, humnoonni kora bittineessaa, hiriira mormii kana dhaabsisuuf  gaaza imimmaan boochisutti fayyadamuun, namoota hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisuu isaanii jiraattonni dubbatan.

Qorataa seenaa fi aadaa kan ta’an, Obbo Tafarii Nugusee wayta ammaa kana Ambo irraa yaada nuuf kennaniin, barattoonni gaafiilee sadii kaasaa jiraachuu fi, dhaadannoolee adda addaa dhageesisaa akka jiran himanii jiru.

Mormii ka’e kanaan, manniin baruumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa magaalaa Amboo keessatti argamu cufamee jira.

Barattoonni yunivarsiitii Amboos hiriira kanatti makamuu malu soda jedhuun, eegumsa cimaa keessatti kan argaman yoo ta’u, sa’aa tokko oliif ammoo yuniversiitichi barumsa addaan dhaabuullee himan.

Wayta mormiin kun eegalamee turetti, yuniversiitii Amboo seenuus ta’ee bahunis hin danda’amne kan jedhan obb Tafariin, sa’aatiilee muraasaan booda garu barumsi eegalee jira.

Manniin barumsaa biroo kan magaalattii keessatti argaman akkuma cufametti jiraachuun himame.

Gaafileen baratoonni Amboo kaasaa turan, bosonni Cillimoo maalif cirame?,  bosonni kun ciramuu hin qabu jechuun, baratonni mormii dhageesisuun baruumsa isaanii irra ari’amanii turan barumsatti maaf deebi’uu dhabanii? fi,  mastar pilaaniin Finfinnee harka lafa jalaan hojirra oolaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhudhaa.

Jiraataan magaalaa Amboo tokko ammoo akka jedhanitti, wayta ammaa kana daandiin magaalaa Amboo  loltoota mootummaatiin cufamee  jira. Haalli magalaattii keessatti muldhataa jiru gar malee yaaddessaadha.

Torbaan darbe kana keessa mormii godina Shawaa lixaa aanaa Daandii magaalaa Gincitti jalqabamee tureen, namoonni 80 ol hidhamuu isaanii kan jiraattonni nutti himan gabasuun keenya ni yaadatama.

Kominikeeshiiniin komishiinii poolisii Oromiyaa ibsa ‘’VOA’’f kennaniin ammoo magaalaa Gincii keessaa, barattoonni hidhaman 14 qofa. Namoota 70 hidhaman kan jedhamu sirrii akka hin taane dubbatanii jiru.

Mormii Gincitti jalqabamee tureen, yoo xiqqaate namoonni 80 ol kan hidhamnii fi, ammayyuu namoonni qabamanii hidhaaf barbaadamaa akka jiranis jiraattonni dubbatanii turan.

Mootummaan Itoophiyaa naatoo uummata Oromoof hinqabne, murtee dogongoraa dabrsee itti deemaa jiru kana, hatattamaan dhaabee fedhii uummata Oromoo kabajuu baannaan, guutummaa Oromiyaa keessatti rakkinoonni akkaan hamaa ta’an uumamu akka malu tajjabdoonni siyaasaa hubachisaa jiru.

Gabaasaan Usmaan Ukkumee ti.
Usmaan Ukkumeetiin qindaaye.

https://www.oromiamedia.org/2015/11/barattoonni-magaalaa-amboo-hiriira-mormii-gaggeessaa-oolan/

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-oduu-sad-25-2015/

Hiriira Barattoota Oromiyaa Keessaa fi Deebii Mootummaa

 

Torban tokko duraa jalqabee, hiriirri barattootaa, Shawaa Lixaa magaalaa Giincii keessatti geggeessame, hidhamuu namoota hedduu dhaqqabsiise – jedhu – jiraattonni magaalattii. Paartiin mormituu  Kongiresiin Federaalawa Oromoo immoo, kaleessa magaalaalee lama ka biroo, Jalduu fi Najjoo keessatti, har’a immoo Ambo, Mandii fi Qilxuu-Kaarraa keessatti hiriirri barattootaa kun itti fufee geggeessamuu isaa dubbatu.

Hiriira barattootaa OromiyaaHiriira barattootaa Oromiyaa

Giincitti lafti mana-barnootaa fuudhatamee, kaabinee aanaa sanaaf kennamuu, isteediyeemiin Giincii gurguramuu, ka magaalaa Giincii cina jiru – bosonni Cillimoo namoota dhuunfaatti gurguramee muramuu jalqabuu mormina – jechuun, hiriira barattoonni geggeessanii fi tarkaanfii humnoota mootummaatiin fudhatan – jedhame, akkasumas, hiriirawwan wal-fakkaatoo Jalduu fi Najjootti, Mandii fi Qilxuu Kaarraatti itti fufan jedhamaniif,  qaamni mootummaa Raadiyoo Sagalee Amerikaatiif deebii kenne.

Sadarkaa Itti-aanaa Koomishinaraatti,  Abbaan Deemsa Hojii  Dhimmoota Koominikeeshinii Koomishina Poolisii Oromiyaa – Solomoon Taaddesee, Giinci keessatti hiriirri geggeessame sun hiriira bifa nagaan geggeessame otuu hin taane, ka qabeenyaa namoota dhuunfaa caccabsuu fi humnoota nagaatti dhagaa guuruutti deeme waan ta’eef, tarkaanfiin seeraa fudhatamuu dubbatu.

Sababaa kanaan barattoonni adda durummaan geggeessuun isaanii beekame kudha-afur qabamanii ka seeratti dhiheeffaman ta’uu dubbatu. Ka magaalaa Jalduu keessaa garuu, hiriirri geggeessame nagumaan xumurame, jedhan.

Hiriirawwan barattootaa Oromiyaa keessaa ilaachisuuf gabaasaalee dhiheessinee fi deebii Aangawaa Poolisii Oromiyaa guutummaa isaa dhaggeeffadhaa.

http://www.voaafaanoromoo.com/content/oromo-protest-land-grab/3073756.html

 

Warraaqsa Biliisummaa Ka’een Wal Qabatee Wallagga Magaala Najjoo Keessaa Manneen Barsiisotaa Sakkata’aa Jira.Barattooti FDG Itti Fufan.

Sadaasa 25,2015 Gabaasa Qeerroo Magaala Najjoo
OromiaALutaContinua2011FDGAkkuma beekamu har’a FDG lixa Oromiyaa fi giddu galeessatti haala Wayyaanee yaaddeesseen eegalee jira. lixa wallaggaa Najjoo fi Mandii irratti akka eegale gabaasnee jirra. Magaala Najjoo irratti manneen namootaa sakatta’amaa jira humnaan dirqiisiifamee, manneen barsiisotaa akkasuma sakata’amaa jira. barataan tokkkos humna federaala Wayyaaneen reebichi hamaan irratti raawwatee haala yaaddeessaa keessa jiraachuun gabaafameera. Magaala Mandii irratti hiriira mormii taasifameen waraanni wayyaanee mormii kana dura dhaabbachuu irrayyuu dhukaasa baneen namootni lamaa olis madoo tahanii akka jiran gabaasaan addeessaa jira. magaalota kanneen lamaanitti ijoolleen hedduun hidhamaa akka jiranis gabaasanii jiru. Itti fufuudhaan magaala Dambi Doollootti humni waraana wayyaanee diddaan achittis ka’a jedhamee waan shakkaniif har’a waraanni achitti ramadame uummanni nurraa deemaa isin hin barbaannu jechuunis fincila kaasan. Har’a ganama irra kaasuudhaan magaala DD keessa humni waraanaa buufate jira. poolisoonni fi milishootni gara uummataa dhaabbachuun diddaa uummataa deggeran.

The Oromians Protest Ethiopia’s Tyrannic Rules, Its Land Grabs And The New Master Plan Of Ethnic Cleansing Against The Indigenous Oromo People In The Name of Development Expansion Of Finfinnee (Addis Ababa) November 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Ambo, Finfinne is Oromia's land, Finfinnee, Finfinnee is the Capital City of Oromia, Finfinnee n Kan Oromoo ti, Genocidal Master plan of Ethiopia, Jen & Josh (Ijoollee Amboo), No to land grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia), Oromia, Oromia wide Oromo Universtiy students Protested Addis Ababa Expansion Master Plan, Oromian Voices, Oromians Protests, Oromiyaa, Oromo and the call for justice and freedom, Oromo Nation, Oromo Protests, Oromo students movement, Oromo students protests, Oromo University students and their national demands, Oromummaa.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far

OOromo students, voices of the voicelessOromo Protests defend Oromo National Interest

Ambo your sacrifices will be remembered for everSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

 

Guyyaa Har’aa Sadaasa 25/2015 Gootootni Qeerroon Barattootni Oromoo Godina Lixa Shaggar Magaalaa Amboo Mormii Maaster Palanii Finfinnee Fi Gaaffii Mirga Saba Oromoof FDG Bifa Addaa Ta’een Dhoosan,Daandiileen Konkolaataa Wallagga Geessu Cufame.

 

http://qeerroo.org/2015/11/25/breaking-news-guyyaa-haraa-sadaasa-252015-gootootni-qeerroon-barattootni-oromoo-godina-lixa-shaggar-magaalaa-amboo-mormii-maaster-palanii-finfinnee-fi-gaaffii-mirga-saba-oromoof-fdg-bifa-adda-ata/

 

Barattoonni Magaalaa Giincii fi naannawaashii hiriira bahuun karoora Maaster pilaanii Finfinnee balaaleeffatan.

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/11/13/oromia-gincii-barattoonni-magaalaa-giincii-fi-naannawaashii-hiriira-bahuun-karoora-maaster-pilaanii-finfinnee-balaaleeffatan/

https://www.oromiamedia.org/2015/11/barattoonni-magaalaa-giincii-fi-naannawaashii-hiriira-bahuun-karoora-maaster-pilaanii-finfinnee-balaaleeffatan/

Oromo Federalist Congress Public Meeting in Finfinnee to protest TPLF's landgrab in the name of Master Plan. picture2

Oromia (Finfinnee): KFO fi Fincila Diddaa Saamicha Lafaa (FDSL). The public meeting convened by Oromo Federalist Congress (OFC) in Finfinne on Sunday, October 18, discussed the so called the ‘Master Plan’ and conclude that it is a land grab policy disguised as a development plan and called on Ethiopian authorities to halt it, and on the public to continue rejecting it.

“Siyaasi guddaan siyaasa lafaati. Namni lafa isaarraa buqqa’e eenyummaan isaas achitti dhaabbate.”  Dr Maraaraa Guddinaa

“Dubbiin Lafaa Dubbii Lafeeti.”
Obbo Baqqalaa Garbaa

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/10/18/oromia-finfinnee-the-public-meeting-convened-by-oromo-federalist-congress-ofc-in-finfinne-on-sunday-october-18-discussed-the-so-called-the-master-plan-and-conclude-that-it-is-a-land-grab/

cropped-qeerroo-edit.jpg

Mootummaan EPRDF(TPLF) Labsii Master Plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa To’achuuf Baasee  Caffeen Oromiyaa Raggasiise Guutummaatti Dura Dhaabbachuun Qeerroon Bilsummaa Ibsa Qabxii 8 Baase.

Onkoloolessa 12,2015
Finfinnee

Sochiin Dargaggoota Oromoo Biyyoolessaa (Qeerroon Bilisummaa Oromoo) Labsii Master Plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa to’achuuf labsame Caffeen Oromiyaa raggasiise duula Oromoo qe’ee isaa irraa balleessuu fi diigumsa Oromiyaarratti raggaasifame dha jechuun gadi jabeessee balaaleffachuun ibsa ejjennoo qabxii torba dabarsan.

Duula lammiilee Oromoo dhabamsiisuu fi Biyyaa Balleessuutu Uummata Oromoo fi  Oromiyaa  irratti labsame.Labsii mootummaan Wayyaanee maqaa OPDOn  Caffee Oromiyaa teessisuun yaa’ii Onkololessaa 1-3tti taa’ame  irratti labsii Master Plan Finfinnee mirkaneessuuf taa’ame , Finfinnee dabalatee Magaalotni Oromiyaa hundi akka harka mootummaa EPRDF/TPLF’n to’atamutti raggaaasifamee waan jiruuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhimma labsii Caffeen Oromiyaa dabarsee kana gadi jabeessuun balaaleffachuun ibsa murtii qabasoon dura dhaabbachuu baase!!

Jaarmiyaan Sochii Dargaggoota Oromoo biyyoolessaa ykn  Qeerroon Dargaggootni  Barattootni Oromoo labsii kana yeroo dhageenyutti Oromiyaan, Uummatni Oromoo, Aadaan,Afaanii fi eenyummaan Oromoo akkasumas qabeenyi Oromoo ,sirni Gadaa Oromoo, hawaasummaan,barnootaa fi dinagdee Oromoo harka sirna garboomsaa EPRDF/TPLF ‘n kan to’atamu ta’uu waan nutti  muldhateef gadi jabeessuun balaaleffanne.

Labsiin Kun akkuma bara 2014 Qeerroon, Barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo mormii master Plan Finfinnee,Magaalota naannawaa Finfinnee fi Magaalotaa gurguddoo Oromiyaa kanneen akka Amboo,Jimmaa, Mattuu, Neqemtee, Gimbii, Walisoo, Adaamaa, Shaashamannee,fi Harammayaa to’achuun bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin akka to’atamtuuf kan itti yaadamee as baheedha jechuun gaaffii iyyannoo keenyaa lakkoofsa 1ffaa hanga 9ffaatti jiru keessatti kallattii hundaan dhiyeeffannee sagalee guddaa fi wareegama qaalii itti kanfaluun kan dura dhaabbatnedha. Yoo xiqqaatee ilmaan Oromoo 280 olitti lakka’aman wareegamakanfalaniiru, ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa’aman manneen hidhaa biyyatti garaagaraa keessatti jumlaan hidhamuun dararaa ulfaataa argaa kan jiranii fi barattootni Oromoo dhibbootaan lakka’aman barnoota isaanii irraa arii’atamaniru. Labsiin raggasifame kunlLabsii wareegama ilmaan Oromoo irra tarkaanfatee afaan qawweetti abdachuun Oromiyaa diiguu fi ilmaan Oromoo shororkeessuun jireenya dhorkatuu fi labsii seenaa keessatti yakka ol-aanaa ta’e baasuu fi raggaasisuun Caffee Oromiyaa Wayyaaneen dhaabde itti gaafachiisu dha. Uummanni Oromoo labsii raggaasifame kana tokkummaan dura dhaabbachuun aduunyaa jiru mara keessatti mormiin akka dura dhaabbachuun barbaachisaa dha. Gahee abbaa biyyummaa fi mirga tikfachuu qabnu mara kafaluun mirga keenyaa fi mirga biyyaa keenyaa kabachiifachuuf ibsa armaan gadii uummata Oromoo hundaaf dabarsuuf dirqamnee jirra!!.

1. Nuti Qeerroon dargaggootni Oromoo mootummaan Wayyaanee maqaa master Palan jedhuun duula uummata Oromoo irratti bane jiru kan Caffeen Oromiyaa raggasise, Balaaleffachuun kallattii hundaan FDG finiinsuun mirga keenya akka falmatnu dhaammatna. Akkuma Irreechaa Hora Arsadee fi malkaa Ateetee irratti tokkummaa isaa jabeeffate diina rifaasisaa ture; akkasumas wal arguun dhimmoota labsii duguuginsa sanyii fi diigumsaa Oromiyaa irratti labsamee raggasifame kana balaaleeffachuun walleelee warraaqsaa fi sagalee dhaadanoo mormii guddaa dhageesisuun, labsiicha balaaleffatan kun waadaa guddaa waadaa Oromummaa waliif seenuun labsii diinaa ni fashaleessina,bakka hundatti mirga Oromoo ni kafachiifna,ni falminas jechuun waadaa mirga namoomaa fi Oromoo tiksuuf qabdanii haaromfattan kabajuuf qophii haa taanu jechuun Qeerroon dhaamsa dabarsa.

2. Caffeen Mootummaa naannoo Oromiyaa Onkololessaa 1-3tti taa’een seenaa gurracha fokkataa hojjechuun Master Plan Finfinnee raggasisuu irra darbee Magaalota Oromiyaa hunda dabarsee gurguree jiru kun uummata Oromoo kan bakka hin buune fi uummata Oromoof kan hin dhaabbatne ta’uu kan muldhisuu yoo ta’uu yakkaa ulfaata Oromoo fi Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. Yoo labsii Wayyaanee EPRDF/TPLF kan qopheesse hin haquu ta’ee Caffeen Oromiyaa ofiin jedhuu yakkamaa ol anaa ta’ee seeratti akka dhihaachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruu irratti hojjechuu qaba jenna.

3. Yakka ajjeechaa fi saaminsa,akkasuman dararaa haraa hundaan mootummaan EPRDF/TPLF uummata Oromoo irratti fudhachaa turee fi jiruu, akkasumas yakka fulduratti uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo irratti fudhatamuuf Caffeen kun itti gaafatama guddaa jala jiraachuu Qeerroon hubachiisa!!

4. Miseensotni Caffee Murtii qomoo Oromoo balleessii Uummata irratti dabarse kun kan isaan jiraatan uummata Oromoo sadarkaa aanaa jiru keessa ta’uu beekuun Uummatni Oromoo dargaggootni Oromoo, hojjettootni Oromoo, Barattootni Oromoo, qonnaan bultootni Oromoo, ogeessootni fayyaa Oromoo , Poolisootni Oromoo , humni raayyaa ittisa biyyaa Oromoo taatanii fi hojii dhabdootni Oromoo yakka miseensota Caffee Oromiyaa uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisaa jiran dura akka dhaabbattan.

5. Uummatni Oromoo hundi Oromiyaa diigamaa fi gurguramaa jirtu, Saba Oromoo jumlaan ajjeefamaa, hidhaamaa fi jiruuf barnootarraa arii’atamaa jiru, uummata keenyaa qe’ee irraa buqqa’aa balaa beelaan haleelamaa jiruu garaa maalitu nuuf ta’aa? Kanaaf haalduree tokko malee yeroon gamtaan kaane falmannuu amma Oromoo harka walqabadhuun ka’ii!!

6. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo fi beektootni Oromoo hundi Labsii uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti labsame kana utuu arginuu teenyee wal irratti ilaaluun itti gaafatama guddaa jala waan isin galchuuf, Oromoon kan qabsaa’uuf, Uummata isaa waanjoo garbummaa keessa jiru bilisa baasuu fi Oromiyaa harka abbaa irree keessatti qawween, saamamaa eegamaa turtee kana walaboomsuuf yoo ta’u, Erga biyyi ciicciramtee diigamtee maaliif akka qabsaa’amuu fi eenyuuf akka qabsa’amu gaaffii keessa waan isin galchuuf yeroon harka walqabatnee labsii waloon Oromiyaa fi Oromoo irratti labsame raggasifame kana waloon kaanee dura dhaabbachuun falmannuu amma ta’uu hubachuun waamicha lammummaa gadi jabeessuun isiniif dabarsina!!

7. Poolisootni Oromoo, korri bittinneessaa Oromiyaa, Milishoonnii Oromiyaa fi ilmaan Oromoo Raayyaa ittisa biyyaatti keessatti argamtan labsii Master Plan Finfinnee fi Magaalaalee Oromiyaa to’achuuf labsame raggasifame kana dura akka dhaabbattan waamicha keenya isiiniif dabarsina. Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Humnoota caqafaman kana irraa meeshaa hidhannoo waraanaa hiikkachiisuu waan danda’uuf bakka jirtaan hundatti dammaqiinsaan of eeggannoo gootanii duula saba Oromoo irratti baname akka balaaleffattanii mirga saba keessanii falmattan jechuun waamicha keenya isinii goona . Jechuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo labsii Master Plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa to’achuu fi Uummata Oromoo jumlaan hidhuu,fi aajjesuuf qophaa’e kana kutannoo fi muratnoodhaan dura dhaabbachuun falmachuutti kan jirruu ta’uu ibsa qabxii torba dabarfachuun labsii uummata keenyaa fi Oromiyaa irratti raggasifamee gadii jabeessuun balaaleffanna!!

Injifannoon Uummata Oromoof!

Gadaan gadaa Bilisummaati!!

Onkoloolessaa 12/2015

Master Plan Finfinnee Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

cropped-qeerroo-edit.jpg

Mootummaan Abbaa Irree EPRDF/TPLF  Master Plan Finfinnee Bara Haarawaa As Adeemu Irraa Eegaluun Hojii Irraa Kan Oluu dha Jechuun Kenne Ilaalchisuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Gadi fageenyaann Balaaleeffachuun Ibsa Qabxii Torba Qabu Uummata Oromoo Hundaaf Dabarse.

Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Fulbaana 3,2013 Finfinne

Dhimmi Master Plan Finfinnee  Uummata Oromoo hunda ilaallata, angawaan Wayyaanee dhiiga ijomaan Oromoo irratti wareegaman dhimma Oromoo lafa irraa dhabamsiisuun yakka duguuginsa Sanyii (Genocide)n  wal gitu uummata Oromoo irratti karoorfamedha. Dhimma Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo fi Uummatni Oromoo bara darbe Ebla 11/2014 irraa eegaluun Finfinnee fi Oromiyaa falmachuu fi bilisummaa uummata Oromoo kabachiisuuf wareegama qaalii sochii hadhaawaa gaggeessuun wayyaanee dura dhaabbatan ;mootummaan wayyaanee yakka dugugginsa sanyii uummataa Oromoo irratti rawwachaa jiruuf itti gaafatamuu utuu qabuu ammas dhiiga Oromoo dhangalaasuun Master Plan Finfinnee hojii irra ni olchina jechuun uummata Oromoo bittinneesse, lafaaf qabeenyaa Oromoo irra ilmaan isaa qubsiisuun Oromoon bara baraan gita bitta jalaa akka hin baanee fi Oromiyaa dhabamsiisuuf Uummata Oromootti dhaadachaa jiraachuu ifatti beeksifacha jira.

Akeekaa diinaa  balaaleffachuu fi Finfinnee, Oromiyaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Uummata Oromoo kabachiisuuf wareegamaa hadhaawaa fi qaalii baasuuf Qeerroon bilisummaa Oromoo kutannoo fi murannoodhaan  qabsoo gitaa fi FDG ‘n wayyaanee abbaa irree murna EPRDF/TPLF dura kan dhaabbatu ta’uu ibsuun ; UUMMATA OROMOO HUNDAAF Ibsa ejjennoo qabxii torba of keessa qabu dabarse. ibsa-qeerroo-bilisummaa-oromoo-fulbaana-3-2015

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/09/01/maaster-pilaanii-finfinnee-hojiirra-oolchuuf-dhaadatuu-eegalan-tplf-ethiopias-genocidal-plan-against-the-oromo-people/

Wallagga Godina Horroo Guduruu Hojjettooti Warshaa Shukkaara Finca’aa Diddaa Kaasan Itti Fufuun Hojii Dhaabuun Gabaafame.

finca'aaHagayya 11, 2015 irraa kaasee hojjettootni Warshaa sukkaaraa Finca’aa gaaffii mirga namummaa fi Dimookiraasii gaafatneef hangaa deebii argannuutti FDG egallee jirruu itti fufna jechuun FDG fi gaaffiin keenyaa nuuf haa deebi’uu jechuun guutummaatti hojiin Warshaa shukkaaraa Fincaa’aa dhaabbatee jira.

Hojjettootni Warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa hundi guyyaa kaleessaa irraa eegaluun Hojii warshichaa guutummaatti dhaabuun FDG jabaatee itti fufee jira, Guyyaa har’as bulchiinsii Warshaa sukkaaraa sochii FDG hojjettootni kun godhan irraa naasuu fi soda guddaa keesssa seenuun hojjeettoota warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa tasgabbeessuuf yaaliin guddaan godhamullee Qeerroowwaan dargaggootni Oromoo , Uummatni, hojjettoottni warshaa sukkaaraa Fincaa’aa hundi hojii warshichaa dhaabuun gaaffii mirga namummaa fi dimookiraasii finiinsan. Torbanoota darban keessa Dhimma ilmaan Oromoo hojjettoota Warshaa Shukkaaraa Fincaa’aa hojii irraa Arii’atamuu fi Gaaffii mirgaa kaachisuu ‘’Hagayyaa 06/2015 Hojjettootni Oromoo Warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa keessaa hojjechaa turan Oromummaan yakkamuun arii’atamuu’’ gabaasuun keenyaa ni yaadatama, sarbamuu mirga uummataa keenyaa fi uummatni keenyaa mirga isaa sarbamaa callisee akka taa’uu hin qabne hoggansii Qeerroo bilisummaa Oromoo Godina Horroo guduruu jala bu’uun falmii gaggeessuu irratti argama, haaluma kanaan uummaatni keenyaa gaaffii mirgaa tokkummaan finiinsuun diina dura dhaabbachuun falmii mirga abbaa biyyummaa itti fufee jira, Uummatni Oromoo qindeessuummaa qeerroo Bilisummaa Oromoon sochii isaa jabeeffachuun gaaffiiwwaan bu’uuraa armaan gadii bu’uuraa godhachuun mootummaa wayyaanee abbaa irree irratti FDG itti fufee jira.
1. Mirgi namummaa fi dimookiraasii nuuf kabajamuu qaba,
2. Mirgii biyyaa abbaa keenyaa keessaatti nurraa sarbamee nuuf kabajamuu qaba.
3. Haal duree tookko malee hojjeettootni warshaa Suukkaaraa Fincaa’aa irraa Oromummaan yakkamanii arii’aman hojiitti deebi’uu qabu.
4. Oromummaan yakkamuun hojii irraa arii’atamuun, hidhamuu fi doorsifamuun atattamaan dhaabbachuu qaba.
5. Mootummaan wayyaanee Ilmaan Oromoo hojjettoota warshaa Sukkaaraa Fincaa’aa hojii irraa arii’uun , ilmaan saboota biiroo ulaagaa tokko
malee namoota 250 fidee bakka ilmaan Oromoo arii’amni qacaree yeroo gabaabaa keessaatti carraa guddinaa fi sadarkaa kennaafi jiruu
atattaamaan dhaabuun tajajillii seeraa qabeessi hojjetoota hundaaf wal qixa kenaamuu qaba.
6. Daballiin miindaa hojjettoota warshaa Sukkaara fincaa’aa haalaa hin eegamnee gadi bu’ee waan jiruuf hojjettootni Warshichaa haala jiruu fi jireenyaan dararamaa waan jiraniif daballiin miindaa jiruuf jireenya hojjeettootaaf mijataa ta’ee akka kennaamuuf kanneen of keessaa qaban gaaffii mirgaa kaachisuun hiriiraa ba’uun sagalee mormii guddaa dhageesisaniru.

Godina Shaggar Lixaa Aanaa Qarsaa Keessatti Warraaqsi Bilisummaa Itti Fufe,Shaggar Kaabaa Kuyyuu Keessatti Ammoo Barruuleen Warraaqsaa Qeerroo Baldhinaan Faca’e.

Hagayya 13, 2015 Finfinnee

diddaa9Godina Shaggar Lixaa aanaa Qarsaa Malmaa ganda Hagaroo Waliboo jedhamu keessatti waldhabbiin dargaggoota Oromoo fi milishoota Wayyaanee jidduutti ta’een FDG ka’uu Qeerroon gabaase, Hagayya 12,2015 sochiin Qeerroo jabaachuu irraatti hidhattooti Wayyaanee manneen uummataa irra deemuun jiraattota reebanii hiraarsuun ijoollee keessan fidaa isaantu mootummaaf bitamuu dide sababaa jedhuun namoota hedduu qabanii reebaa jiru,keessatti namni guddaan Obbo Birraa Badhaasoo jedhmu bulchitoota gandaa fi hidhattootaan reebamuu irraa miidhami guddaa irra gahee jiraachuu Qeerroon gabaasa. Kana malees mana jireenya uummataa irra deddeemuu fi sakatta’uun qabeenya uummataa saamaa akka jiran odeessi nu gahe addeessa. Haalli kun hammaachuu irraan hanga ammaa diddaan dargaggootaa fi jiraattota naannoo itti fufee bulchitoota Wayyaanee haalaan yaaddessee akka jiru beekama.  Kana malees Shaggar  kaabaa Kuyyuutti har’a waraqaan qabsoo faffacaate.

 • Wayyaanen farra Oromooti Lafti ummata samamun haa dhaabbatu
 • Wayyanen saamtuu fi hattuudha
 • Qonnan bulaan lafa isa irra hin buqqa’in
 • Manni qonnan bulaa diigamu hin qabu
 • Oromon lafa isaa buqqa’un haa dhaabbatu.

Jedhame waraqaan daandii irratti faffaca’ee jiraachuu qeerroon addeessa.  Poolisooni naannoo dhimma kana qorachuu fi yaada uummata baruufis
qorannaa adeemsisu jirti. Gaaffin uummata kan mirgaa yoomu kan hin
dhabbannen itti fufee jira.

Naannoo Kibbaa Godina Shaakkisoo Magaala Teeppii Keessatti Warraaqsi Bilisummaa Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

Gabaasa Qeerroo Hagayya 13, 2014 Teeppii

diddaa9Walgayiin dabballoota abbaa irree Wayyaanee naannoo Kibbaa godina Shakkaa, magaala Teeppiitti Hagayya 11,2015  adeemsifamuu ture sochii Qeerroo fi dargaggoota naannoo Kibbaa magaala Teeppitin feshalaa’e.

Odeessa Qeerroo aanaa Sidaamaa irraa ibsuun, bulchitootni aanaa fi magaala Teeppii dhimmi nageenyaa fi misoomaan walgayiin uummata jiraattota magaalaa waamameen gaaffiin mirgaa ka’uudhaan walgayiin feshelaa’e. Dargaggoonni magaala kanatti argamaniin gaaffii mirgaa kaasuun
– Gaaffiin mirgaa gaafannu deebii argachuu qaba
– Nagaa uummataa kan booresse mootummaadhuma wayyaaneeti
– Maqaa filannoon kanneen hidhamanii fi reebaman itti gaafatamni
mootummaadhuma tahuu qaba Fi kkf gaaffiin ka’een hidhatootni fi poolisoonni gaaffii dargaggootaa deggeruudhaan walgayiin akeekames feshalaa’uu Qeerroo gabaasee jira.
Haaluma kanaanis magaalota kanneen akka Hawaasaa, Sidaamaa fi Walaayittaa Sooddoo keessa gaaffiin mirgaa itti fufe. Hojjetootnis hojii dhaabuu fi maqaa filannoon miidhaan mootummaan hawaasa irratti gaggeessaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhanii fi dhiibbaan mootummaan Wayyaanee gaggeessaa jiru qixa kamiinuu dhaabbachuu qaban jechuun gaaffiin mirgaa hojjetoota mootummaa, uummataa fi dargaggoota deggereen ka’ee jira.

Duulli Mana Diiggaa Handhuura Oromiyaa Finfinneetti Jalqabe Magaalota Oromiyaa Biroos Dhaqabaa Jira.

Haggayya 08, 2014 Naqamte

IMG_20150807_060829Guyyaa kaleessa Hagayya 7,2015 mootummaan abbaa irree Wayyaaneen/Tigray  Uummata magaalaa Naqamtee dhaloota irraa dhalootatti naannicha jiraataa turan maqaa Investeraaf bakka kennuu fi plilaala malee mana ijaaraa turtan sababa jedhuun seeraan ala mana jiraattootaa diigaa jiru.

Kutaa bulchiinsa Bakkee Jamaa  naannoo Yuunibarsiitii Wallaggaa ganda 07 fi naannoo masaraa Kumsaa morodaa maqaa green area jedhuun manneen dhibba afurii ol diiguuf saganteessan itti fufee Hagayya guyyaa 6 fi 7, 2015 duulli faccifannaa ykn qabsoon warraaqsa bilisummaa uummataa kutaa Bakke Jamaarraa kan Wayyaanee fi  ergamtoota isaanii OPDO kan isaan mudate  yeroo ta’u  kana irrattis  yeroo ta’u amma naannoo Yuunibarsiitii 07 manneen pilaastikaan ijaaraman kan diigamaniifi manneen biroo haala qindawaa ta’een ijaaramanis akka diigamuu qaban akeekkachiisi itti kennameera.
Keessaayyuu kan nama dhibu immoo utuu humna waraanaa isinitti hin bobbaasin diigaa jechuun akeekkachiisaa jiraachuun Wayyaanee dhumashee ta’uuf mallattoo fi Abdii kutannaa cimaa ta’uu ilmaan Oromoo walabummaa fudhanne tti himuu barbaanna.
Manni Abbaa fi haadha ofii yeroo diigamu callisan ilaaluun qaanii waan taa’eef Tokkummaa kaanee yaafalmannu falmachuutu nuuf furmaata!

Oromia (Buraayyuu): Godina Addaa Oromiyaa Naannoo Burraayyuu Adda Addaa Keessaa Guyyota Arfan Darban Keessa Qonaanan Bultooti 400 Ol Lafa Irraa Buqawuun Diiddaa Jiraatottaa Daran Dabalee Jira.Waraanni Wayyaanees Uummata Adamsee Dararaa Jiraachuu Qeerroon Gabaase.  Adoolessa (July) 23, 2015

Guutummaatti toora  armaa gadii irraa (Read more at):-

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/07/23/oromia-buraayyuu-godina-addaa-oromiyaa-naannoo-burraayyuu-adda-addaa-keessaa-guyyota-arfan-darban-keessa-qonaanan-bultooti-400-ol-lafa-irraa-buqawuun-diiddaa-jiraatottaa-daran-dabalee-jira-waraanni/

Dhimmi Master Plaanii fi Saamichi Lafaa Tooftaa Jijjiirratee Deemaa Jiru Dura Tokkummaan Dhaabbachuuf Qonnaan Bulaa, Barataa fi Hojjettooti Shaggar Kaabaa‏ Jiraatan Ibsan

Adoolessa 22, 2015 Finfinnee

aa

Qonnaan bulaa, barataa fi hojjetaan garagaraa shaggar kaabaa aanaa Kuyyuu, Sulultaa, Caancoo, Akaakoo fi kanneen biroonis godina addaa dabalatee dhimmi Master Pilaanii deebi’ee ka’uu hin qabu jechun walitti dhufuun kana duras dhaabbachuuf of qopheessuu Qeerroon gabaasee jira.

Ammos dhimmi Master Palan Finfiinnee kun tooftaa jijjiratee qonnaan bultootaa fi jiraattotaatti waan dhufaa jiruuf qabeenyaa fi mirga Oromummaa keenya kan sarbu dura of qusatnoo tokko malee ni dhaabbatna jechuun  qonnaan bulaan aanaalee kanneen irraa ibsuu Qeerroon naannicha irraa gabaasee jira.

Tooftaa fi malli mootummaan Wayyaanee saamicha lafaa raawwatuu fi qonnaan bulaa Oromoo balleessuu fi qabiyyee lafaa Oromoo dhuunfachuuf
gama kamiinuu itti wareegamuuf dargaggootni barattootni Oromoo fi uummanni godina kana keessatti har’a dhaamsa waliif dhaamuun yomiyyuu
mootummaa Wayyaanee ofirratti hin goobsinu jechuun murteeffachuu gabaasni Qeerroo addeessa.
Shaggar Kaabaa aanaa Caancotti halkan Adoolessa 20,2015 halkan waraqaaleen garagaraa magaala keessa faca’an
– Dacheen Oromiyaa kan Oromooti, Oromoodhaan haa bultu,
-Saamtotni fi sobdoonni nun bulchin.
-Mootummaan wayyaanee shororkeessaadha.
-Dinaaf hin jilbeenfannu
-Uummata Oromoo saamuun haa dhabbatu
-Miirri maqaa Master Pilaanii waamu haa dhaabbatu
-Wayyeen diina uummata oromooti
-OPDOn uummata Oromoof hin dhaabbanne
Kan jedhu waraqoonni bakka garagaraatti barreeffamuun maxxanfaman irraan kan ka’e har’a poolisii fi humni waraana federaalaa naannicha qubachuu Qeerroon gabaasee jira.

http://qeerroo.org/2015/07/22/dhimmi-master-plaanii-fi-saamichi-lafaa-tooftaa-jijjiirratee-deemaa-jiru-dura-tokkummaan-dhaabbachuuf-qonnaan-bulaa-barataa-f-hojjettooti-shaggar-kaabaa%e2%80%8f-jiraatan-ibsan/

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa Eebba Eebbifamtoota Barattoota Oromoo Ilaalchisuun Qophii Addaa Marsaa 2ffaa Qopheeffachuun Hegeree Qabsoo Oromoo Irratti Marihatan, ABO fi WBOs faarsan. Goototni qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa akeekaa diinni keenya Oromiyaa diiguuf Oromoo balleessuuf, umrii gabrummaa dheereffachuuf maqaa Maaster plan Finfinnee jedhuun yeroo amma kana illee hojii irra olchuuf fiiga waan jiruuf akkeeka karooraa badii balleessii kana fashaleessuu fi karroorrii Oromoo balleessuuf irra deddeebiuun akeekkamaa jiru kun akka haqamuuf yeroon gamtaan dura dhaabbannuu amma waan taeef Uummatni Oromoo bakka jirruu hundaa dammaqinsaan akka bira dhaabbannu jechuun waamicha dabarsana,

Gabaasa Qeerroo Jimmaa Waxabajjii 25,2015

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa qophii bifa adda taeen mooraa Main Campus keessatti qopheeffachuun walaloolee warraaqsaa fi sirboota warraaqsaa garaagaraa dhageesisuun ABO/WBO fi Hoggantoota qabsoo Bilisummaa Oromoo faarsan. Jaal Daawud Ibsaas Dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoon faarfamee jaalalaa fi kabaja qabsoo bilisummaa Oromoof qaban daraggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa ibsatan. Qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gauufi wareegama kamuu baasuun kan nurraa jiru tauun gadi jabeessuun wal hubachiisaan, keessattuu Jaalalli, tokkummaan fi kabajni Oromummaa fi eenyummaa akka jabaatuuf boqonnaa tokko malee hojjechaa kan turanii fi uummata Oromoo gidduutti addatti immoo dargaggoota gidduutti jijjirama guddaa fiduun milkii guddaa gonfachuu isaanii ibsuun tarsiimoo siyaasaa wayyaanee abbaa irree EPRDF/TPLF dura dhaabbatani kan jiran tauu mirkaneessuun qabsoo bilisummaa Oromoo fi ABO faarsuu itti fufan.

Goototni barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa humna waraanaa fi humnoota tikaa Wayyaaneen eeggichaan hamaan utuu irratti gaggeeffamaa jiruu fi Doorsifamaa jiranii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaa guddaa hojjechaa jiraachuu ibsatan. Goototni qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa akeekaa diinni keenya Oromiyaa diiguuf Oromoo balleessuuf, umrii gabrummaa dheereffachuuf maqaa Maaster plan Finfinnee jedhuun yeroo amma kana illee hojii irra olchuuf fiiga waan jiruuf akkeeka karooraa badii balleessii kana fashaleessuu fi karroorrii Oromoo balleessuuf irra deddeebiuun akeekkamaa jiru kun akka haqamuuf yeroon gamtaan dura dhaabbannuu amma waan taeef Uummatni Oromoo bakka jirruu hundaa dammaqinsaan akka bira dhaabbannu jechuun waamicha dabarsana, Bakka hundaatti uummatni keenyaa bakka jirruu hundatti dammaqnee Uummata keenyaa dammaqfachuun roorroo mootummaa abbaa irree dura dhaabbachuu amma jechuun waamicha dabarsan.

http://qeerroo.org/2015/06/26/qeerroon-bilisummaa-oromoo-yuunibarsiitii-jimmaa-eebba-eebbifamtoota-barattoota-oromoo-ilaalchisuun-qophii-addaa-marsaa-2ffaa-qopheeffachuun-hegeree-qabsoo-oromoo-irratti-marihatan-abo-fi-wbos-faarsa/

Mormii Caamsaa 30 Bara 2015 magaalaa buraayyuu keessati ta’e keessaa hanga tokko. Sababin mormii bahaniif mani jireenya isani isin deegartoota OFC jechudhaan Wayyaaneen irrati waan diigameef.

On 30 May 2015 residents in Buraayyuu (Central Oromia) protesting the demolishing of their residential houses by TPLF/ Agazi  for being the supporters  and voting for  the popular opposition OFC/Medrek) in the  24 May 2015 General Elections.

Oromo protests in Buraayyuu Oromia 30 May 2015

Warraaqsi Bilisummaa Dargaggoota Oromoo Itti Fufuun Godina Wallaggaa,Horroo Guduruu Keessatti FDG Itti Fufe.

diddaa9Caamsaa 30,2015 Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti FDG uummata Oromoo fi dargaggoota Oromoon Jabbaachuun Walqabatee barsiisotni Oromoo kan keessatti argaman namootni 12 hidhamuu maddeen Qeerroo gabaasan.
Diddaan Uummataa kallattii hundaan mootummaa abbaa irree Wayyaanee EPRDF/TPLF irratti jabaachuun kan itti fufe yoo ta’uu, Godina Horroo
Guduruu Wallaggaa AANAA AMMUURUU jedhamu keessatti diddaan uummata daran jabaachuun mootummaa Wayyaanee guyyaa irraa gara guyyaatti raafama guddaa keessa galee jira.

Wayyaaneen gaaffii uummataaf deebii kennuu dhabuun ilmaan Uummata Oromoo qaroo biyyaa ta’an qabee hidhuu fi dararaan gochaa diinummaa isaa calaqisiisuu fudhachaa jiraachuun ibsame jira, haaluma kanaan ilmaan Oromoo kanneen barsiisotni Oromoo keessatti argaman AANAA AMMUURUU irra Caamsaa 29/2015 maqaa uummata nurratti kakasuun fincila nurratti gaggeessaa jirtu jedhamuun fi isin miseensota Qeerroo
Bilisummaa Oromooti jedhamuun qabamuun kanneen hidhaman ta’uu madden Qeerroo bilisummaa magaalaa Shaambuu irraa gabaasan.ilmaan Oromoo hidhaman kessaan kanneen maqaan nu ga’ee jiruu keessa:
1.Barsiisaa Arabuu Yaasiin
2.Barsiisaa Jireenyaa Dachee
3. Barsiisaa Gammachuu
4.Dargaggoo Garramuu Biyyansaa kanneen keessatti argamaan AANAA AMURUUtti hidhamuu maddeen keenya gabaasan.mootummaan wayyaanee hidhaa fi ajjeechaan warraaqsaa FDG fi bilisummaa keenya dura dhaabbatus nuti ilmaan Oromoo wareegama kamiifuu of qopheesinee mirga keenyaa fi bilisummaa keenyaa kabachiifachuuf murteeffannee kaane jirra jechuun dhaammata sabboontootni Oromoo dhaammatu.

http://qeerroo.org/2015/05/31/yuuniversitiilee-gara-garaa-keessatti-kae-gaaffiin-mirgaa-barattoota-oromoon-itti-fufe/

Caamsaa 29/2015 Godina Lixa  Oromiyaatti Uummatni Oromoo  Filannoon  Fakkeesii Wayyaanee Irratti Dammaquun  Mormiin Dura Dhaabbachuun FDG Jabeessan.

DiddaaUummatni Oromoo Godina lixa Oromiyaa keessatti filmaata fakkeessii abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO maqaa dimookiraasii sobaa fi filmaata sobaa baachuun Uummata ganna 24 guutu Gowwomsaa jiraate irratti Qeerroon Bilisummaa Oromoo filmaatichi soba, waliin dhaahaa fi itti fakkeessii ta’uu Uummata Oromoo dursee irra deddeebi’uun ibsoota garaagaraa baasuun uummata Oromoo  waan hubachiiseef uummatni Oromoo  Oromiyaa bakka hundattuu  filmaata Wayyaanee dura dhaabbachuun FDG kaachisuun  mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa isaa deeffachuuf qabsoo warraaqsaa FDG karaa nagaa fi dimookiraatawaa ta’een finiinsa jira. Haluma kanaan Yeroo amma kana Godina dhihaa Oromiyaa AANAA MIDAA QANYII, MEETTAA ROOBII,  Adaa’aa Bargaa,  Calliyaa Geedoo, Iluu Galan, Baakkoo, Giincii (Dandii), Jalduu, fi Gindabarti, Amboo, Tokkee Kuttaayee, Xiiqur Incinnii, fi Godina Bahaa Wallaggaa Siree, Guutoo Waayyuu, Magaalaa Neqemtee, HAROO LIMMUU, HEEBANTUU , Limmuu Galiilaa, Giddaa Ayyaanaa, fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa ;  Aanaawwaan JImmaa Gannatii, Haratoo, Hammuuruu, Jaartee Jaardagaa, Hagamsaa, SHaambuu, Jimmaa Raaree, Finca’aa,  fi Guduruu fa’aatti Uummatni haalaan filmaata fakkeessii fi sobaa Wayyaanee irratti dammaquun diddaa cimaan jala dhaabbachuun FDG itti jabeessa jira.

odina dhihaa Oromiyaa Aanaawwaan armaan olitti tarreeffaman keessatti yeroo amma kana Uummatni fi Mootummaan garboomsaa wal irraa haala waliitti deebi’uu hin dandeenyeen gargar bahee jira, Manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa fi Qophaa’inaa Hanga sadarkaa 1ffatti jiraan adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabani jiru, Wajjiraalee garaagaraa keessatti hojiin gaggeessummaa uummataa dhaabbatee jira, bakka hundatti uummatni mootummaa akka hin qabne fi mootummaa bakka isa bu’uu akka hin qabne Warraaqsa gochaa jiruun mirkaneessa jira.

Magaalaa Neqemteetti Manneen barnoota sadarkaa 2ffaa fi Qopha’inaa, koolleejjii technikaa fi Ogummaa , Koolleejjii barsiisota Neqemtee, dabalatee Caamsaa 27/2015 barattootni Oromoo barnoota dhaabuun FDG dhoosuuf wayita jiranitti hoomaan Waraanaa Magaalaa Neqemtee irra qubsiifamee jiruu irra garagaluun magaalitti raafama guddaa keessa buusee jira, Barattootni Oromoos barnoota dhaabuun gar uummata fi maatii isaanitti deebi’an. Kana Maleesa Guutummaa Godna Dhihaa Oromiyaa keessatti diddaan uummataa kallattii hundaan mootummaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO irratti jabaachuun mootummaa wayyaanee raafama Guddaa keessa galchee jira.

Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDOn  Uummata afaan qawween bulchaa akka jiran uummatatti argisiisuuf Dhukaasaanii ajjeessuu, ukkamsanii hidhuu fi gara dabarsuu ifatti gaggeessa jira, adeemsii kun Uummata daranuu FDG kan Onnachiisee fi akka namni diinaan wareegamuu irraa diinarratti qabsoo finiinsuun Wareegamuutu Caala jedhee murteeffatu godhee kan jiru ta’uun isaa haala amma qabatamaan Oromiyaa keessatti rawwachaa jiru irra hubachuun dabda’amera.

http://qeerroo.org/2015/05/30/caamsaa-292015-godina-lixa-oromiyaatti-uummatni-oromoo-filannoon-fakkeesii-wayyaanee-irratti-dammaquun-mormiin-dura-dhaabbachuun-fdg-jabeessan/

Caamsaa 28/2015 Godina Lixa Shaggar AANAA MEETTAA ROOBII Keessattis Fincilli Ummataa Daran Jabaachaa Dhufe.

DiddaaGodina Lixa Shaggar Aanaa Meettaa Roobii keessatti holola mootummaan Wayyaanee maqaa filannoo dharaatiin afarsuun walqabatee fincilli ummataa Magaalota akka Gooroo, Eelaa, Minaaree, Laga Roobii, Shinoo fi gandoota baadiyyaa kanneen akka Suubbaa Gaajoo, Dhalataa, Qaxqaxoo, Kuyyuu Gicii cimee Kan itti fufe tahuun ibsameera.

Addaatti immoo Uummatni Oromoo Meettaa Roobii ganda ‘’Kuyyuu Gicii’’ jedhamtuu ganda gootichi Oromoo Jaal Laggasaa Wagii itti dhalatee yoo taatu yeroo amma kana FDG finiinsuun qamni mootummaa Wayyaanee sadarkaa Aanaa irraa hanga Sadarkaa Federaalaatti jiru kamuu akka nutti hin seennee jechuun of irraa kan ittisan ta’uun ibsame jira. Yeroo Ammaa kanatti Gadindi dhalootaa Gooticha Oromoo Laggasaa Wagii qama bulchiinsa Aanaa illee of irraa ittisuun, diina dura dhaabbatan milishootni  gandaa illee gara uummataa hiriiruun qaamni mootummaa kamuu hidhatees, ergama addaas qabaatee akka ganda Kuyyuu Giciitti hin seenne dhorkatan, hanga bilisummaan keenya gonfanutti halagaaf garboomnee hin bulluu jechuun uummatni murtoo fudhachaa jira.

Akka Waliigala guutummaa AANAA MEETTAA ROOBIItti  Ummatni sagalee keenya diinaaf hin laatnu jechuun,filmaata sobaa keessatti hirmaachuun fafa jechuun uummatni karaan keenyaa tookichaa kanaan booda falmannee falmachiisuuf murtii fudhannee jirra jechuun FDG jabeessuun kan itti fufan yoo ta’uu , Caamsaa 26/2015 gandoota baadiyyaa keessatti korojoon filannoo wayyaanee utuu gara Aanaa Geessuuf adeemanii uummatni itti iyyuun koree boordii irraa fudhachuun ibiddaan barbadeessuun gabaafame, Waraanni wayyaanee uummata sodaachisuuf sagalee dhukaasaa meeshaa gurguddaa dhageesisaa jiraachuun ibsame jira.

Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo shororkeessee jiraachuu akkuma bare sababa kanaan walqabatee guyyaa har’aa dargaggoo Taaddasaa Shifarraa magaalaa Gooroo keessatti loltoota mootummaa wayyaatiin rukutamee Hospitaala Phaawuloos Finfinnee galuun dhagahame. Haaluma walfakkatuun dargaggootni Oromoo fi qonnaan bultootni lakkoofsaan 40 ol tahan yeroo ammaa naannuma kanaa mana hidhaatti darbamanii dararamaa jiraachuunis barame. Uummatni Oromoo AANAA MEETTAA ROOBII Waan manaa baaneef mana argannutti manatti hin deebinu, Kan manaa baaneef Bilisummaa fiduufi malee rasaasa diinaan reebamnee galuu miti jechuun Ibsa ijjannoo baafatan ummatni naannichaas. Qabsoon daran finiinee itti fufee jira. http://qeerroo.org/2015/05/31/yuuniversitiilee-gara-garaa-keessatti-kae-gaaffiin-mirgaa-barattoota-oromoon-itti-fufe/

Yuuniversitiilee Gara Garaa Keessatti Ka’e Gaaffiin Mirgaa Barattoota Oromoon Itti Fufe.

Caamsaa 30,2015 Adaamaa

DSC00047Yuuniversitii saayinsii fi teknoloojii Adaamaa keessatti Caamsaa gaafa 27/2015 barattootni waraqaa garagaraa mooraa keessatti facaasuun
kan dhagayame YEROO BILISUMMAAN KEENYA DHIYAATE KANATTI HIN CALLISNU YAA BARATTOOTA OROMOO KA’AA kan jedhu barattootni waraqaa balaliituu bittimsuun eegduwwan mootummaa Wayyaanee bakkaa kan sochoose tahee jira, akkasuma yuuniversitii Bulee Horaa, Madda Walaabu fi Haromayyaa keessatti walleewwan qabsoo dhageessisuu, mootummaa Wayyaanee hin barbaannu, bulchiinsi Wayyaanee nugaheera jechuu fi barumsa dhaabuun gara FDG olkaasuun uummata dhageesisuu fi hirmaachisaa jiraachuu Qeerroon gabaasaa jira.

Gaafa Caamsa 29/2015 barattootni mooraa Yuuniversitii Bulee Horaa keessaa qabamanii bahan yeroof maqaa isaanii argachuu baannus ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii fi kijibni mootummaa Wayyaanee wayita kana aangoo isaa itti fufee jiraachuuf karoorfate kun yoomiyyuu cal kan nama hin jechiisne tahuu barattootni diddaa gaggeessanii fi kanneen fincila kaasuuf adda dureedha jedhamanii shakkaman tikoota wayyaaneen qabamanii mooraadhaa bahuus gabaasni Qeerroo nugahe hubachiisa. FDG ammas haaluma wal irraa hin cinneen itti fufee jiruudha.

Oromiyaa Bakkoota Garaa Garaa Keessatti Barattooti Manneen Barnootaa Dhaabuun Oromoota FDG 2014 Irratti Wareegamanii fi Lammiilee Liibiyaatti Dhumaniif Uccuu Gaddaa Uffachuun Yaadachaa Jiru.

Ebla 30, 2015 Finfinnee

Gadaa11Har’a dhaabbileen barnootaa barumsa dhaabuudhaan hucuu gaddaa uffatanii barattoota waggaa darbe wareegaman yaadachuu fi akkasuma addatti uummata Oromootiin yaadannoon gaddaa dhiyoo biyya Liibiyatti namoota ajjeefaman kan lammiin Oromoo keessa jiru irratti ta’e gaddaa jirama.

Ebla 30,2015 har’a Yuuniversitiileen kanneen akka Adaamaa, Amboo, Wallaggaa, Mattuu, Dirre Dawaa, Bulee Horaa, Madda Walaabuu, Hawaasa fi Jimmaa barumsa dhaabuun hucuu gaddaa uffatuudhaan daandii bahanii yaadannoo taasifamaa akka jiru gabaasi nu gahe addeessa. Manneen barnootaa sadarka garagaraa lixa Shaggar keessatti argaman Amboo, Calliyaa,Baabbichoo, Miidaqany, Xiqur Incinnii sadarkaa 1ffaa irraa kaasee hanga oliitti barumsi dhaabbatee daandiitti bahuudhaan barattootani yaadannoon gadda mootummaa Wayyaanee balaaleffatuun agarsiisaa jiru. Alaabaan manneen barnootaa keessa jirus kan Oromiyaas gadi butuudhaan, Akka walii galaatti dhabbileen barnootaa barumsa dhaabuu fi itti fufuudhanis Warraaqsi Bilisummaa itti fufaa jira.

Gabaasi dabalataa itti fufa

http://qeerroo.org/2015/04/30/breaking-news-oromiyaa-bakkoota-garaa-garaa-keessatti-barattooti-manneen-barnootaa-dhaabuun-oromoota-fdg-2014-irratti-wareegamanii-fi-lammiilee-liibiyaatti-dhumaniif-uccuu-gaddaa-uffachuun-yaadacha/

Goototi Dargaggoonni Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa Diddaa Sirna Wayyaanee Itti Fufan.

Bitootessa 29,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamte.

Maqaa dorgommii Ispoortii jedhuun dargaggoota Istaadiyoomii Wallaggaa keessatti walitti qabuun kan afaan faajjessaa jirtu Wayyaaneen,karaa dabballoota isaanii filmaataaf jecha barattoota Yuuniversitii Wallaggaa akka isaan mormii kamiinuu ka’u keessatti hin hirmaatne olola adda addaa gaggeessaa turan. Dargaggoonnis haala kana kan hubatan magaalaan Naqamtee keessa naannawanii mormii fi diddaa isaanii dhageessisaa oolanii jiru.

Kana irratti dabalees mooraalee Yuuniversitii fi naannoo Istadiyoomii keessa naannawuun dhadatnoo fi walleelee warraaqsaa akka dhageessisaa turan odeessi jiru beeksisa. Dadhatnoolee Qeerroon dhageessisaa turan keessas:-

 • Oromiyaan ni bilisoomti!
 • Mootummaan Wayyaanee gabroomfataa dha,
 • Abbaay Tshayyee farrummaa uumata Oromoof qabuun seeratti dhihaachuu qaba.
 • Walabbummaa fi bilisummaan Oromoof haqa.
 • Maaster planiin Finfinnee daddaffiin akka dhaabbatu fi kkf irra turan

Mormii dhageessifamee fi muldhifame kunis akka media adda addaa irratti hin dabarreef jecha manneen interneetii fi network jiru akka cufaa oolan gabaasi Qeerroo Naqamtee nu gahe addeessa.

IMG_20150327_124532

http://qeerroo.org/2015/03/29/goototi-dargaggoonni-oromoo-yuuniversitii-wallaggaa-diddaa-sirna-wayyaanee-itti-fufan/

Warraaqsi Bilisummaa Dargaggoota Oromoon Qabsiifame Godina Iluu Abbaa Booraa Magaalaa Aggaaroo fi Aanaa Adda Addaatti Itti Fufuu Qeerroon Gabaase.

diddaa9Bitootessa 28,2015 Godina Jimmaatti FDG gootota dargaggoota barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaan qabsiifame jabaachuun gara uummataa magaalaa fi baadiyyaa Godina Jimmaatti babaldhachuun guyyaa har’aa Warraaqsi FDG Magaalaa Aggarootti kabaja ayyaana waggaa 25ffaa dhaaba ergamtuu Wayyaanee OPDO irratti uummatni FDG kaachisuun Ayyaanni Wayyaaneen qophaa’ee mormii guddaan fashalaa’e. Mootummaan Wayyaanee OPDO ‘n guyyaa har’aa Magaalaa Aggarootti maqaa guyyaa 25ffaa ayyaana Wayyaanee OPDO’n qopheessitee
uummata dirqamaan hojii isaanii dhaabanii akka irratti hirmataaniif humnaan baasteetti Uummatnii fi Goototni barattootni Oromoo M/B sadarkaa 2ffaa fi Qopha’ina Aggaaroo, M/b sadarkaa 1ffaa magaalaa Aggaaroo fi Koolleejjii Tekinikaa fi Ogummaa Aggaaroo fi Uummatni Oromoo fi sabaa fi sablamootni Magaalaa Aggaaroo, Magaalaa Gembee fi baadiyaa Aanaa Goommaa fi Aanaa Toobbaa irraa uummatni dirqamaan maqaa ayyaana hundeeffama dhaaba maxxannee fi ergamtuu wayyaanee OPDO waggaa 25ffaa kabajuu jedhuun Isteediyeemii Aggarootti uummatni kumootan lakka’amu walitti dhufuun mootummaa Wayyaanee dirqamaan fedhii uummataa malee doorsisee mana baasetti garagaluun mootummaa Wayyaanee irratti FDG kaachisaan.

Goototni Qeerroon dargaggootni barattootni magaalaa Aggaaroo fi aanaa Goommaa sagalee dhaadannoo dhageesisuun mootummaa Wayyaanee balaaleffachuun olola Wayyaaneen maqaa Filannoo kijibaan ofaa jirtuu irraatti uummaatni nuti Wayyaanee OPDO hin filannuu, Dimookiraasiin hin jiru, olola wayyaanees hin barbaadnu, mirgootni amatii keenyaa nuuf kabajamuu qaba, mirgii dimookiraasii fi namummaa nuuf haa kabajamuu, Oromoo hidhuun, ajjeesuu fi biyyaa irraa baqachiisuun dhaabbachuu qaba jechuun ifatti ba’ee uummatni Wayyaaneedhaan nuti isin hin filannuu isin hin barbaadnuu jechuun uummatni fi dargaggootni sagalee guddaan Wayyaanee balaaleffatan.mootummaan Wayyaanee walga’ii ofii isaan dirqisiisee uummata baase irrattii mormiin uummataa guddaan isa mudatee waan qabee gadhiisu dhabuun akkuma amala isaa humna poolisoota federaalaa, fi nannootti dhimma ba’uun uummata dura dhaabbate, dhukaasaa qawwee fi rookkeeta garaagaraa dhukaasuun uummaata sodaachisuuf dhukaasaa kan ture yoo ta’uu walga’iin maqaa ayyaana guyyaa dhaloota ergamtuu Wayyaanee 25ffaa kabajamuuf yaalames hoggansa Qeerroo bilisummaa Oromoo qindeessitoota warraaqsa sochii FDG karaa nagaa gaggeessuun mirga uummata Oromoo kabachiisuuf godhaniin sochiin mootummaa abbaa irree FDGtti jijjiramuun walga’iin wayyaanee bu’aa tokko malee mormii guddaan fashalaa’uu danda’e jira.

http://qeerroo.org/2015/03/28/warraaqsi-bilisummaa-dargaggoota-oromoon-qabsiifame-godina-iluu-abbaa-booraa-magaalaa-aggaaroo-fi-aanaa-adda-addaatti-itti-fufuu-qeerroon-gabaase/

Qeerroon Bilisummaa Yuuniversitii Jimmaa Warraaqsa Bilisummaa Jabeessanii Itti Fufuun Guyyaa Har’aa Seenaa Galmeessan

 Bitootessa 24/2015 Goototni dargaggootni Qeerroon Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa  FDG qabsiisan jabeessuun itti fufuun guyyaa har’aa uffata gaddaa uffachuun ilmaan Oromoo bara darbee mootummaan EPRDF waraana itti bobbaasuun mooraa  Yuunibarsiitii fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessatti fixeef gaddaa qaban mormii guddaan ibsachuun walleelee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuun gootota ilmaan Oromoo faarsan.

   Goototni barattootni Qeerroon Oromoo hanga gaaffii keenyaaf deebiin nuuf kennamuutti warraaqsii FDG haala wal irraa hin citneen itti fufa nuti bilisummaaf falmanna, nuti mirga keenyaa fi mirga uummata keenyaa kabachiisuuf falmanna, Mootummaan abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO’n bara darbee baatii Eblaa irraa eegaluun ajjeechaa jumlaa fi duula duguugginsa sanyii fi ukkaamsaa  hidhaa utuu uummata Oromoo irratti gaggeessa jiranii har’a biyya bakka buuna biyyaa bulchaa jirra, ayyaanaa hundeeffama keenyaa waggaa 25ffaa kabajna jechuun dibbee sobaan afuufamtee dhiitofte reebaa jiraachuun mootummaa wayyaanee fi ergamtoota Wayyaanee OPDO/TPLF itti gaafatamaa seeraa fi seenaa jalaa baasuu hin danda’u.
 
Jimma[1]Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa waraaqsa FDG egaalan jabeessuun mootummaa wayyaanee boqonnaa dhorkuun torbee dhuma kana dheengaddaa dabbaallootni mootummaa wayyaanee fi mataan mootummaa Wayyaanee jiilli abbootii irree EPRDF/OPDO/TPLF Muktaar Kadirii,Hayleemaariyaam Dassalee fi Barakt Simoonin durfaman mootummaa keenyaa warraaqsaa dargaggoota barattoota Oromoon raafamee kufuuf jiru kufaatii irraa haa baraarruu jechuun guyyaa hundeeffama ergamtuu wayyaanee OPDO kabajuu maqaa jedhuun uummata gooluu fi olola siyaasaa oofuuf gara Jimmaatti duula gochuun dhiphina keessa galanii jiraachuun hubatamera. Goototni barattoota Oromoo dhugaaf falmataan dullii olola siyaasaa  fi humni poolisaa fi waraanaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa keenyaa duubatti hin deebisuu, deebii gaaffii mirgaa fi dimookiraasii gaafachaa jirruus hin ta’u jechuun tarkaanfii gara jabinaan mootummaan abbaa irree barattoota Oromoo nagaa irratti fudhateen gootota ilmaan Oromoo wareegamaniif gaddaa guddaa nuti dhagaa’amu ibsachaa qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf warraaqsa FDG gama kamiinuu ni finiinsina hanga gaaffiin karaa nagaa gaafachaa jirruu deebii sirrii argannuutti duubatti hin deebinu jechuun eebbifamtootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa barattoota Yuunibarsiitii jimmaa ilmaan cunqurfamoo kaan illee dabalachuun mooraawwaan yuunibarsiitii Jimmaa Saayinsii fi Teekinooloojii irraa ka’uun uuffata gaddaa uffachuun magaalaa Jimmaa keessa wallee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo faarsu fi gootota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman faarsaa gara mooraa Main Campusiitti walitti dhufuun nuti eebbifamtootni ilmaan Oromoo yoom iyyuu yoo eebbifamnes uummata keenyaaf jiraanna, uummata keenya waliin jiraanna, mootummaan abbaa irree uummata keenya irraan kaafna jechuun marii gabaaba godhachuun  obbolaawwaan keenya bara darbee sabaaba gaaffii mirgaa gaafatneef dhaabbilee barnoota garaagaraa keessatti wareegamaniif gadda guddaatu nutti dhagaa’ama barattoota Oromoo mootummaan EPRDF/OPDO/TPLF garaa laafina tokko malee dhukaasee ajjeeseef yoom iyyuu itti gaafatamuu qaba jechuun dhaamsa dabarfachuun walleelee warraaqsaa mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa keessa naanna’uun sirbuun qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan.
http://qeerroo.org/2015/03/25/qeerroon-bilisummaa-yuuniversitii-jimmaa-warraaqsa-bilisummaa-jabeessanii-itti-fufuun-guyyaa-haraa-seenaa-galmeessan/

Diddaan Sirna Wayyaanee fi Gaaffiin Mirga Abbaa Biyyummaa Guyyaa Har’aa Yuuniversitii Afur(4) Keessatti Jabaatee Itti Fufe.

Diddaa, Gabaasa Qeerroo Bitootessa 19,2015

Dhaabbilee barnootaa Yuuniversitii, koollejjii, godinaalee oromiyaa naannoo adda addaatti FDG gaaffii dhimma gubachuu bosona Oromiyaa, dubbii  Abbaa Tsaayee fi mirga walabumaa Oromiyaaf falmuun wal qabsiisudhaan Qeerroon Oromiyaa keessatti diddaan ka’ee jira, bakka gabaasa Qeerroo ibsu irraa kana gaditti kan argamuudha.

 1. Haromayyaa Yuuniversitii:-

  441

  Mooraa yuuniversitii guddicha Haromayyaatti Bitootessa gaafa 18/2015 dhaabaa ibsaa fi manaa irratti barruu mata dureen isaa “Sabboontotni Oromoo FDGf Kaaffee keenya Keessatti Ganama Sa’a 7:30 Irratti Wal Arguun Dhaamsa Dabarsina” jedhuun dhaadannoolee qabxii 8 qabu waliin bakka garagaraatti maxxanfamee bule odeessi Qeerroo yoo addeessu, dhaadannoon qabxiidhaan maxxanfamanis

 • Bosonni oromiyaa mootumma wayyaaneetiin gubachaa jira,manca’aa jira
 • Ilmaan Oromoo yoo xiqqaate 35,000 ol mana hidhaa keessaa gadhiifamuu qabu,
 • Barattoota ajjeefamaniii fi hidhamaniif mormii keenya itti fufuu qabna
 • Poolisiin federaalaa mooraa keessaa haa bahu
 • Mirgi diimokiraa fi uummataa haa eegamu
 • Kaardii filannoo sobaa hin fudhannu
 • Abbaay Tshaayee uummata oromoo arrabsuun seeraan gaafatamuu qaba
 • Maqaan Master Pilaanii kana booda ka’uu hin qabu.

Kan jedhu dhaadannowwan kanaa olii kana mooraa keesatti bittimsuun humni waraana wayyaanee gubbaadhaa socho’uun kaleessa naannoo fi keessa mooraa Yuuniversitii Haromayyaa buufatee akka jiru odeessaan Qeerroo addeessa. Barattootnis nyaata kaaffee lagachuudhaan barumsas dhaabuun kan beekame, humni ittisa biyyaa sochii barattootaa kana dhaamsuuf garasitti ergame diddaa barattootaa dhaamsuu akka hin dandeenye odeessaan ibsa.

 1. Yuuniversitii Jimmaa:-

  yeroo barattooti didanAkuma beekamu yeroo darbe sadarkaa itti aanaa fi gorsaan mootummaa Itoophiyaa kan ta’an Abbaay Tsaahe dhimma Master Pilaanii dubbiin afaanii baafate ilmaan oromoo kamuu jalaa dhokataa miti,kanumaan kan wal qabate diddaan mooraa barnootaa yuuniversitii oromiyaa keessa jiru mara keessatti dhimma qabeenyaa oromiyaa gubataa fi manca’aa jirus dabalatee gaaffiin ka’aa akka jirus odeessa Qeerroon darbaa jira, haala kanaan kaleessa Bitootessa 18/2015 yuuniversitii Jimmaa mooraa Kiitoo Fardiisaa(Engineering Compus) jedhamee kan beekamu, mana yaalaa barattootaa moorichaa keessatti Qeerroodhaan barruun afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatii fuula 9 qabu mata duree “Master Pilaaniin Hojii Irra Ooluu Hin Qabu fi Dubbii Obbo Abaay Tsahe Dubbates Tuffii Uummata Oromoo Akka Tahe” keessattis waamicha diddaa kan ibsu barruun kun bakka namni argu lama lafa kaa’amee jira, jalee mootummaatiin argamee yeroodhaan toohatame malee mooraa yuuniversiti keessatti barruu hedduun akka maxxanfamee jiru Qeerroon odeessa isaa nuun gaha,kanumaan mootummaan wayyaanee mooraan xiyyeeffannoo guddaadhaan akka eegamu,humna ittisaa mijeeffachaa mooraa Yuuniversitii sana qofaaf mijeeffachaa akka jiru odeessaan Qeerroo addeessa. Akka Yuuniversitii Jimmaatti mootummaan sodaa guddaa keessa seeneera, barataan Oromoo diddaadhaaf of qopheessee akka jiru hubachuu irraan, barruuleen waamichaas mumul’aa waan jiraniif hordoffii jabeeffachuun karoorfata, haaluma kana fakkaatuun guyyaa har’aas barattootni mooraa keessatti sochii diddaa mul’isuun dhagayamee jira, diddaan itti fufuu qaba.

 2. Adagirat Yuuniversitii:

  Gaafiin mooraa Yuuniversitii kanatti ka’ee jiru dhimma amantaan kan wal qabate tahullee barattootni Oromoo heddumminaan keessatti gaaffii miidhaan saba Oromoo kaasuun, gubachuu bosonaa fi warshaalee Oromoo keessa jiranis kaasuudhaan gaaffii barattootaa gara gaaffii mirgaatti naannessanii guyyoota lamaan kana jechuun Bitootessa 17 fi 18 barumsi dhaabbatee akka jiru odeessaan Qeerroo gamasii addeessaa jira. Barumsas akka hin baranne Oromiyaan boca uumamashee mootummaa Wayyaanen utuu gadhisaa jirtuu, ilmaan Oromoo mana hidhaatti osoo gidirfamuu jireenya dhuunfaa keenyaaf barumsa kennee lafa dhiituun haa dhaabbatu jechuun diddaan mooraa kanattis qabatee akka jiru odeessi nugahee jira.

 3. Naannoo Wallootti:-

  Aanaa Gudayaa ganda Konkaa Ijaa jedhamau Bitootessa gaafa 15 fi 19 /2015 mootummaa irraa ergamee hojii basaastummaa aanaa kana keessatti kan hojjetu dhalootaan Amaara kan tahe tokko nama dhalootaan oromoo tokko sabboonummaa qabu harka mootummaatti dabarseekennuu irraan tarkaanfiin ajjechaa basaasaa mootummaa wayyaanee kana irratti raawwatamee jira. sababa kanaan manneen jireenyaa saba amaaraa 4 ol tahus ibiddaan gubateera,diina mootummaan ergamee uummata hammeenyaaf kennaa jiru kana irratti boombiinis darbatamee namoonni hedduun mada’anii jiru, odeessa Qeerroo hubatamu irraa uummanni tarkaanfii mootummaa wayyaanee irratti fudhachuu eegalee jira,deggertootni mootummaas sodaa kana keessa seenuudhaan hojii isaanii irraa akka deebi’aa jiran dhalootaan saba biraa kan tahan, ilmaan habashaa hojii diinummaa irratti bobbahanii jiranis naannoo sana irraa uummataan ariyamaa akka jiran odeessi Qeerroo addeessa. http://qeerroo.org/2015/03/19/diddaan-sirna-wayyaanee-fi-gaaffiin-mirga-abbaa-biyyummaa-guyyaa-haraa-yuuniversitii-afur4-keessatti-jabaatee-itti-fufe/

Qeerroo’s Status Updates: Feb. 22, 2015 – March 13, 2015

Oromo students protests continue to erupt in several towns in the Oromia Regional State of Ethiopia – taking various forms in recent weeks. The new round of protests began on February 22, 2015, when Oromo students and youth of Jimma town turned an Oromian Sports Championship event, which had been taking place in the city, into a protest against the so-called “Addis Ababa Master Plan” and against the recent inflammatory speech of Abay Tsehaye, one of the TPLF strongmen. The students chanted slogans, such as “Finfinne is ours! Adama is ours! Jimma is ours!” and more, a reminiscent of the bloody April/May 2014 widespread protests, in which more or less the same slogans had been chanted throughout Oromia. The Oromo youth were also singing revolutionary songs in the whole stadium. The protests continued beyond control in Jimma Stadium and on the streets of the city on a daily basis until the Sports Championship was to come to a close on Sunday, March 1, 2015.

http://gadaa.com/oduu/26913/2015/03/15/qeerroo-new-oromo-students-protests-erupt-across-oromia-an-oromo-pastor-under-attack-accused-of-praying-for-the-downfall-of-the-govt/


Audio: Feb. 23, 2015 – Jimma, Oromia

Audio: Feb. 25, 2015 – Jimma, Oromia

Speech of Oromian “President” Muktar Kedir Interrupted

On March 1, 2015, the Oromo students protest escalated to a higher level when two high-level delegates of the Ethiopian government, the so-called President of Oromia – Muktar Kedir and President of Amhara Region Demeke Mekonnen appeared in the stadium for the closing ceremony, and also in an attempt to address and pacify the protesting youth. As the whole stadium erupted with shouting voices, slogans and revolutionary songs of the students, Muktar Kedir was unable speak at all, and he and all the “guests,” including the Honorable GuestDemeke Mekonnen, were forced to leave the stadium in humiliation and eventually reported to have left the city the same day.


Audio: March 1, 2015 – Jimma, Oromia

Govt Messenger’s Indoctrination Meeting Foiled in Nekemte

On the evening of March 1, 2015, the same day students of Jimma university protested, a meeting organized in Wollega University by the government delegate and messenger Dr. Getachew Begashaw through the university administration intended to inculcate the students with the evil policies of the government and to pacify the Oromo students from protesting was foiled by the Oromo students, and the meeting was dismissed. It was as soon as the meeting began that Oromo students started shouting, singing revolutionary songs and chanting slogans, such as “the [Addis Ababa] Master Plan will never be realized! OLF is the hope of Oromo people! International community should be made aware of the genocide committed against us!” and more. Dr. Begashaw and other “guests” were forced to stop their lecture, and leave the university while the students continued chanting slogans and singing in the whole university campus throughout that night. Although the students were protesting peacefully, hours later, a large number of police force entered the university campus and started beating the students and arrested many of them, including a 3rd-year electrical engineering student Kuma Gammachu. The whereabouts of the arrested students is still unknown.

At least 10 Oromo Students Abducted in Jimma

On March 2, 2015, the Ethiopian government unleashed its police force in Jimma University, and abducted at least 10 students for no crime other than exercising their rights by peacefully protesting, together with thousands of other Oromo students. Among the abducted Oromo students of Jimma University are:

1. Guddisa Amsalu, Afan Oromo – 2nd-year

2. Dejenee Gonfa, Afan Oromo – 2nd-year

3. Adam Muktar, Law – 2nd-year

4. Sisai Kebede, Law – 2nd-year

5. Sisayi, Geography – 2nd-year

6. Musxafa Edeto, Biomedical Engineering – 4th-year

These and other abducted Oromo students are said to be held in a prison in Jimma city in an area known as Alazar.

Looting of Oromian Top Soil Thwarted in Sibu Sire

On March 7, 2015, Oromo farmers – who were evicted from their land and from whom their farm land was given to investors in East Wollega zone, Sibu Sire district, in a village called Tuqa Wayyu – organized the youth and the local Oromo population, and stopped lorries which were looting top soil (fertile soil) of their land and taking to an unknown place.

Three OPDO Officials Fired

On March 10, 2015, the government fired three OPDO officials in Western Shaggar (Shoa) zone, Abuna district, accusing them of siding with the protesting Oromo people for their right and being sympathetic to Oromo students. These are:

1. Shiferaw Mekonnen, Head of Finance of the district

2. Bacha Lamessa, Head of Human Resource

3. Girma Bacha, Jobs Coordinator

Protest in Wama Hagalo: An Oromo Pastor Arrested

On March 10, 2015, protest of the Oromo population for their right and against the policies of the EPRDF government was flared up in Eastern Wollega zone, Wama Hagalo district, Qasso town. A fierce clash has occurred between the Oromo population – who were protesting, and government police forces during which the police arrested several people, among whom are:

1. Qajeelaa Raggaasaa

2. Boodanaa Baqqalaa

3. Misgaanuu Raggaasaa

4. Danjaa Dhangi’aa

5. Dhugaasaa Abdiisaa

6. Booboo Addunyaa

7. Misgaanuu Addunyaa and many more.

Moreover, an Oromo pastor of the Evangelical Church of the district, Waqgari Ayana, was abducted and disappeared, accused of praying to God for the downfall of the current government. The whereabouts of this pastor is still unknown. It is to be recalled that a respected Oromo pastor Gudina Tumsa was abducted and killed by the Derg regime in 1970’s.

2nd Round of Protest in Wollega University

Oromo students of Wollega University, Nekemte town, protested for the second time on March 11, 2015 in their university campus. It was right after their breakfast that the students gathered in front of the cafeteria and started chanting the slogans which they had prepared. One of the students who was interviewed by Simbirtu Radio and another student interviewed by OVL/SBO (Oromo Voice of Liberation) – both explained the details of the protest. It was before the protest expanded to the entire campus that a large number of police force came and dispersed the students. It is reported that still a tense situation exists in the university campus, and no two students are allowed to stand together.

Audio: March 11, 2015 – Wollega, Oromia

Protest in Busa: Young Oromo Severely Beaten & Abducted

gammachuu-waaqo2015_2

On March 11, 2015, protest of Oromo population erupted in South West zone of Oromia, Dawo district, Busa town, during which the people chanted slogans, such as “Oromia belongs to the Oromo! We will not give Finfinne (Addis Ababa)! We need peace! We are fed-up of Woyane’s lies!” and more. During this time the government dispatched a large number of police force which were seen beating the protesters. Especially the police has severely beaten an Oromo youth Geleta Waqo – dragged him on the floor and have taken to an unknown location.

Qeerroo.org

=================

(SBO, Bitootessa/March 11, 2015): Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har’aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha.

Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har’aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa Wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha. Humnootni Faashistii Wayyaanee barattoota osoo isaan mooraa hin ba’in baay’inaan itti duulanis sochii isaanii dhaabuu akka hin dandeenye ibsameera. Barattootnii fi poolisootni wayyaanee walgaarreffatanii akkuma jiranitti jiraachuu dha oduun nu gahe kan ibsu. Barattootni dhaadannoolee adda addaa kan wayyaanee balaaleffatuu fi FDG leellisu dhageessisaa akka turanis ibsameera.

Haaluma walfakkaatuun Yunversitii Jimmaa, Mattuu Amboo, Bulee Horaa fi kkkf keessattis sochiin FDG jabinaan mootummaa wayyaaneerratti mul’ataa akka jiru oduun walqabatee nu dhaqqabe addeessee jira.

Sochii FDG barattootni Oromoo bifa haaraan itti jiran irratti odeessa dabalataan jiru akkuma nu dhaqqabaa deemuun kan wal hubachiisnu ta’uu isin beeksisna.

– Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO)

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/03/oduu-amma-nu-gahe-sbo-yunversitii-wallaggaa-keessatti-guyyaa-haraa-ganamarraa-qabee-goototni-barattootni-oromoo-fdg-mootummaa-wayyaanee-irratti-jalqaban-itti-fufuu-oduun-nu-gahe-ifa-godha/

Warraaqsi Bilisummaa Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa Keessatti Ganama Har’aa Irraa Jalqabee Itti Fufe

Gootonni barattooti Oromoo mooraa Yuuniversitii Wallaggaa har’a Bitootessa 11,2015 irraa jalqabanii gaaffii mirgaa mootummaa Wayyaaneetti dhiheeffatan akka deebii argatuuf jecha FDG itti fufanii jiru.Mooaraan Yuuniverstii Wallaggaa dhadatnoo fi sirboota Warraaqsaan gootamtee jirti,Poolisoonni Wayyaaneen keeessa mooraa fi alaan hidhatnoo guutuun naannicha qubatanii barattoota doorsisaa jiru,gariin poolisoonni Oromiyaa ammoo barattoota Oromoo jajjabeessaa akka jiranii fi haalaan dhaabatanii akka ilaalaa jiran qeerroon ni gabaasa.

http://qeerroo.org/2015/03/11/warraaqsi-bilisummaa-oromoo-yuuniversitii-wallaggaa-keessatti-ganama-haraa-irraa-jalqabee-itti-fufe/

Mooraaleen Agriculture fi Saayinsii and Technology Yuuniversitii Jimmaa Waraana Wayyaaneen Sakatta’amaa Jira,FDGs Bifa Qindaawaan Itti Fufaa Jira.

 diddaa9Bitootessa 10,2015 Mootummaan Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO jechuun of waamaa jiru Sochii warraaqsa dargaggoota barattoota Oromoon irratti qabsiifama jiruun yaaddoo fi dhiphina keessa seenuun Mooraa Yuunibarsitii Jimmaa irratti dabballootaa fi poolisoota isaa bobbaasuun sakkatta’insa gaggeessa jira.

Sochiin warraaqsa FDG goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa qabsiisaniin walqabatee, sochiin kun haalan jabachaa jiraachuu fi itti fufinsa qabachuu irraan mootummaan abbaa irree Wayyaanee waan qabee gadhisuu walaaluudhaan sochii kana duubaan kan jiru ABO dha.  hojjeetootni mootummaa, barsiisota, fi poolisotni illee sochii kanatti ijaaramanii jiru jechuun baala lafaa sochootu hundaa ija shakkii guddaan ilaaluu irraa bakka argan hundatti dhaabiitti mirga namaa sarbuun sakkatta’insa seeraan alaa gaggeessa jiru. Keessattuu Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa arfan Mian Cumpas, mooraa Business anda Economics, Mooraa Agriculture fi Mooraa Saayinsii fi Technology irratti sakkatta’insa balbala ittin ol gara mooraatti seenanii fi gadi ba’an irra poolisoota isaa hiriirsisuun sakkatta’insa seeraan alaan muddama seene jira.

Sochiin Warraaqsa FDG gootota dargaggoota Qeerroo Oromoon qabsiifame bakka hundatti haala walfakkaatuun jabaatee itti fufaa jira, keessattuu sochiin warraaqsa gootota barattoota Oromoo dhabbiileewwaan barnoota olaanoo fi manneen barnoota sadarkaa 2ffaa dabalachuun walduukaa socho’aa jiraachuun mootummaa wayyaanee muddama guddaaf saaxilaa jira. Warraaqsi gootota barattoota Oromoo dhaabbilee Barnoota olaanoo Jimmaa, Wallaggaa, Amboo, Adaamaa, Harammayyaa, fi madda Walaabuu keessatti daran jabachaa jiraachuu maddeen keenya bakka hundaa gabaasa jiru.  Hogantootni Sochii Warraaqsa FDG sochii bilisummaa uummata keenyaa gonfachiisuuf gaggeessa jirru mudamuun sakatta’insaa fi raafamni wayyaaneen argisiisuu kamuu dhaabuu hin danda’uu FDG jabaatee bakka hundatti itti fufa jechuun dhaamsa dabarsuun uummatni Oromoo bakka jirtan hundaa ka’uun sochii kanatti hirmaachuun mootummaa abbaa irree dhabamsiisuuf yeroon warraaqsi bakka hunda qabsiifamu amma waan ta’eef bakka jirruu hundatti dirqama Oromummaa bahuu qabdu jechuun itti fufuun wamicha gochaa jiraachuu beeksise.

http://qeerroo.org/2015/03/11/mooraaleen-agriculture-fi-saayinsii-and-technology-yuuniversitii-jimmaa-waraana-wayyaaneen-sakattaamaa-jirafdgs-bifa-qindaawaan-itti-fufaa-jira/

Barruuleen Warraaqsaa Magaalaa Adaamaa fi Gandoota Baadiyyaa Naannoo Keessatti Baldhinaan Raabsamaa fi Maxxanfamaa Oole.

Adaama 111Bitootessa 10,2015 gabaasa Qeerroo waraqaan waamichi abbaa biyyummaa fi gochaa gar-jabeenyaa mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru dura dhaabbachuuf waraqaan dhaaddannoo mata duree IYYAA IYYA DABARSAA.WARAABESSI ILMAAN OROMOO NYAACHUU BARE ABBAAY TSAHAAYYEE GUYYAAN YUUSE  jedhu manneen barumsaa,waajjiraalee fi gaandoota baadiyyaa tokko tokko keessatti haala hoowaa ta’een ummata keessa raabsame bakkoota muldhatoo ta’an itti ammo maxxanfamee jira, keessattuu tuffii fi ilmaan Oromoo ajjesiisuf hiisisuu keessatti gahee guddaa kan qabu hoogganaa Wayyaanee Abbaayi Tsahaayyee fi ergamtootni isaa OPDO irratti ummatni keenya bakka jiruu akka dura dhaabbatu waamicha dabarsa

Qabiyyeen barruulee kanaas akka armaa gadii ta’a

 1. Abbay Tsahaayyee yakka duguuginsa sanyii ummata Oromoo irratti raawwachaa jiruuf itti gaafatamuu qaba.
 2. Mirgi bilisummaa ummata Oromoo fi saboota cinqurfamoo kabajamuu qaba.
 3. Abbummaan lafaa ummata keenyaaf mirkanaa’uu qaba.
 4. Hiree uumata Oromoo Wayyaaneen hin murteessu ofiif mirteeffanna
 5. OPDOn of hooggani hin dandeenye ummata Oromoo bakka hin buutu
 6. Biyyaa fi Qabeenya uumata Oromoo irratti Wayyaaneen abbaa ta’uu hin dandayu.
 7. Hidhamtoonni siyaasaa ilmàan Oromoo haal duree tokko males mama hidhaa irraa bahuu qabu.
 8. Ajjeechaa gar jabeenyaa ilmaan Oromoo irratti  raawwatameef, ABBAAYI TSAHAAYYEE, MUKTAAR KADIR, DAMMAQAA MOKONNONI fi fakkaattonni isannii itti gaafatamuu qabuAdaamaa jajja
 9. Master pilaanin finfinnee haal duree tokko malee dhaabbachuu qaba.
 10. Uummata oromoo hiyyoomsuf lafa isaa irraa buqqisuu fi gibira humnaan olii sassaabun haa dhaabbatu.
 11. Osoo dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’e hin qoorin Abbaay Tsahaayyee ummata oromoo likkiitti galchina jedhee nutti dhaadati dura has dhaabbannu
 12. ,Oromoof kan hojjetu fakkaatee ergama wayyaanee galmaan gahuuf ilmaan Oromoo ficcisiisaa kan jiru OPDO haa balaaleffannu.
 13. Ummatni Oromoo mirgaa lafa isaa humnaan dhabe filannoo sobaatin otoo hin taane qabsoon deeffata .kan jedhuudha waraqaaleen kun haaluma walk fakkaatun godina shawaa bahaa aanaa fantaallee iddoowwan, magaala mataa haraa,magaalaa Haroo qarsaa, Mag/Harpo adii, Martii, Haroo huubaa ,Qararri, Ilaala,Dhagaa hujufaa,Xuxxuuxii,Nuqusa,Harangamaa,Maarigaa,Dirree Sadeem,Baddannoo,Turoo,Gidaara,Gaara diimaa,Buses,Godoo,Weebaa,Kapii 1,2,3,Faatee,Leedi,Saara,Galchaa,Bantii,Ajoo tarree,Ajoo,Jaarraa nuunnuu,Qobboo,Yaayya,Baalcii,Dhimbibaa,Harramurii ,Gololcha ,Qacaacaluu baadiyaalee jedhamuu fi kkf keessatti haala hoo’aa ta’een waraqaan warraaqsaa kun bifa lamaan facaafamuu fi maxxanfee jira .sochiin Qeerroon naannichaa godhe kun ergamtoota wayyaanee daran yaaddoo keessa galche .dhuma irratti ilmaan oromoo iddoo garagaraa irra jirtan gochaa diinni ummata Oromoo irratti gochaa jiru dura haa dhaabbannu .gabaasa Qeerroo naannichaa gabaasa.
 1. Adaaamaa 112Adaama jAdaama jaAdmaama jaa

Godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo fi Ganda Baachoo Booree Keessatti Diddaan Sirna Wayyaanee Gaggeefamaa Oole,Barsiisoti Oromoo Ta’anis Sababa Kanaan Qabaman.

oromo in ethioBitootessaa 11,2015,  Godina Jimmatti Sochiin Warraaqsa FDG gootota dargaggoota Qeerroo barattoota Oromootiin qabsiifamuu eegale jabaachuun gara uummata Oromoo baadiyyaa godina Jimmatti babal’acha jiraachuun walqabatee mootummaan Wayyaanee sabboontota ilmaan Oromoo nagaa qabee mana hidhatti darbaa jira.

Motummaan Wayyaanee waan qabee gadhiisuu dhabuun sabboontota ilmaan Oromoo  badii tokko malee humna waraanaa poolisii federaalaa irratti bobbaasuun hidhatti ukkamsuu itti fufe jira. torbee kana keessa sabboontotni Oromoo Godni Jimmaa Aanaa garaagaraa keessa maqaa Oromummaan Oromoota hidhatti darbamaa jiru.

Haaluma kanaan magaalaa Jimmaa fi Aanotaa Godina Jimmaa garaagaraa irra kanneen hidhaman:

 1. Nazifaa Abbaa Tamaam jiraataa magaalaa Jimmaa ganda Bachoo Booree jedhamu keessatti uffataa hodhuudhaan kan maatii isa jiraachisu,
 2. Barsiisaa Gammachuu jedhamu aanaa Shabee Somboo  M/B Marsaa jedhamu irraa utuu barsiisuu humna Poolisii Federaalaan ukkanfame.

Kana malee Anaa Deedoo irraa ilmaan Oromoo torba kanneen ammaf maqaan isiinii nu hin qaqqabiin humna poolisii federaalaan qabamanii mana hidhatti darbamuu maddeen keenya gaabasan.

Haaluma kanaan Yeroo amma kana Mootummaan Wayyaaneen humni Adda Bilisummaa Oromoo ABO’n Godina Jimmaa keessa buufate jira maqaa jedhuu fi maqaa sakkatta’aa dhabamsiisuu jedhuun humna poolisii naannoo Oromiyaa irraa shakkii guddaa qabatuun ajaja mootummaa federaalaatiin poolisoota Federaalaa fi waraanaa aanota Godinichaa keessa bobbaasuun ilmaan Oromoo maqaa qorannoo fi sakkatta’insaan dararuu fi ukkamsuun hidhatti darbaa jiraachuun saaxilamera. Adeemsi gochaa diinummaa mootummaan Wayyaanee fudhachaa jiru kun uummata bakka jiruu dammaqsuun akka uummatni fincilee  sochii FDGtti makamuun mirga isaa kabachiifatuuf dirqamsiisa jiraachuu irraa uummatni utuu hidhatti hin ukkanfamiin harka walqabatnee mootummaa abba irree irratti finciluun yeroon gamtaan kaanee falmannuu amma jechuun dhaamsa waliif dabarsaa jiraachuun ibsame jira.

http://qeerroo.org/2015/03/11/godina-jimmaa-aanaa-shabee-somboo-fi-ganda-baachoo-booree-keessatti-diddaan-sirna-wayyaanee-gaggeefamaa-oolebarsiisoti-oromoo-taanis-sababa-kanaan-qabaman/

Godina Jimmaa Keessaatti Warraaqsi Bilisummaa Qeerroo Bilisummaan Qabsiifame Deggersa Uummataan Aanota Adda Addaa Keessatti Itti Fufe

diddaa9Bitootessaa 7,2015 Godina Jimmatti FDG goototni Qeerroon barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo yuunibarsiitii Jimmaa, Koolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggoota Oromoo magaalaa Jimmaan qabsiifame gara uummatatti tarkaanfachuun aanota Godina Jimmaa addaa addaa keessatti sochiin warraaqsaa itti fufe.

http://qeerroo.org/2015/03/08/godina-jimmaa-keessaatti-warraaqsi-bilisummaa-qeerroo-bilisummaan-qabsiifame-deggersa-uummataan-aanota-adda-addaa-keessatti-itti-fufe/

Oromo: Students Write Appeal Letter to University Administration

http://unpo.org/article/18006

Barattoota Sabboontota Oromoo Wareegamaniif Yaadannoo Taasisuuf Manneen Barnootaa Godina Lixa Shaggar Heddumminaan Har’a Cufaatti Oole.‏

Gabaasa Qeerroo Qeerroo Magaala Amboo

Geedoo fi tokkee kuttaayyeeBitootessa 3/2015 Lixa Shaggar irratti barattootni guyyaa har’aa jechuun Bitootessa 3/2015 barattoota waggaa darbee wareegamaniif yaadannoo taasisuuf manni barumsaa akka cufamuu fi barataan kamiyyuu mana barumsaa akka hin deemne kaleessa irraa kaasuun ergaa waliif dabarsuudhaan waamicha taasisanii jiru, haaluma kanaan guyyaa har’aa barattootni mana barumsaa Calliyaa,Geedoo,Miidaqany, Amboo,Gudar, Tokkee Kuttaayee fi kkf guutummaan guututti manni barumsaa cufaatti oolee jira,

Kana malees waraqaalee warraaqsaa hedduunis halkan edaa kan bittimfame waraqaalee balaliituun magaalaa Amboo fi naannoo Yuuniversitiitti bittimfamee kan bule tika mootummaa Wayyaaneen naasuu guddaa keessa seenuudhan, ganamaan ka’anii
funaanuun dhagayamaa jira. kanumaan wal qabsiisuun barattootni naannoo jiranitti walitti dhufuudhaanis yaadannoo barattoota waggaa darbe wareegamaniif taasisaniin hucuu gaddaa uffachuudhaan, gumaan obboloota ilmaan Oromoo wareegaman keessattuu dhimma naannowaa Finfinneef mootummaa Wayyaaneen galaafatamaniif wareegamni isaanii bilisummaan deebi’uu  qaba jechuudhaan dhaadannoo fi ergaa waliif dabarsaa akka jiran Qeerroon gabaasa.

http://qeerroo.org/2015/03/03/barattoota-sabboontota-oromoo-wareegamaniif-yaadannoo-taasisuuf-manneen-barnootaa-godina-lixa-shaggar-heddumminaan-hara-cufaatti-oole-%e2%80%8f/

Oromia: Appeal Letter of Oromo Students of Jimma University March 2, 2015

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/03/02/oromia-appeal-letter-of-oromo-students-of-jimma-university/

Gootonni Qeerroo Bilisummaa Yuniversitii Wallaggaa FDG Kaasaniin Aangawoota Wayyaanee Arihan, Bartaa Electrical Waggaa 3ffaa Kumaa Gammachuu fi Hedduun Poolisootaan Butaman.

diddaa9Bitootessa 1,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamte, Sochii barattoota Oromoo qabaneessuuf kan saganteeffate mootummaan Wayyaanee kaabinoota gurguddaa jedheen kan yaadu Dr,Geetachoo Bashargoon kan durfamu gartuu sochii barattootaa qabaneessu gara mooraa Yuuniversitii Wallaggaa Naqamteetti erguun baratoota walitti qaban,hanga ammaatti ammaatti hojjettooti mooraa kanneen hidhata ABO qaban baajeta moorichaa miliyoonaan kan lakkaawamu mootummaa kasaarsanii jiru jechoon badii gara hojjettootaa badii mallamaltummaa riguu fedhan.

Kanatti aansees garuu mooraan kun fakkeenyumma gaarii qaba jechuun Ministeerri barnoota Federaalaa gaafa Bitootessa 1,2015  ykn eda halkaniitti sagantaa TRENDS AND CHALLENGS IN ADOPTION OF SCIENCE jedhu  barattoota Yuuniversitii Wallaggaa barsisuuf  gadi itti taa’e.Haa ta’u malee wayita sagantaa kana irratti argamanitti goototni barattoota Yuunibarsiitii Wallaggaa kaabinoota waltajjii ta’anitti iyyuudhaan biyya keenya gurgurtanii nu keessa hin teessan jedhuun waltajjicha irratti dhadatnoo fi faaruulee warraaqsaa itti iyyanii bakka sana irraa qaaniin arihan.

Waltajjiin kun erga diigamee Qeerroofi qarreen mooraa kana keessaa balbala gudda hanga mooraa komtootti dhaadhannoo dhageessisaa turan

 1. Maaster pilaaniin finfinnee goonkumaa hojiirra hin oolu
 2. Duguuggaa sanyii nurratti raawwatuuf addunyaa kanatti sagaleen keenya nuuf haadhaga’amu
 3. ABOn gaachana qabsoo Oromooti
 4. WBO-n abdii uumata Oromooti
 5. Qeerroon Bilisummaa qabsoo itti fufna,diinota qeerroo golee Oromiyaa kamuu keessatti dura dhaabbanna.
 6. Nuti tokko tokkummaa keenyaan walaba nibaana jechaa erga turanii booda

Jedhuu fi sirboota barannoo rorroodha aabbee  mallattoon kannisa ittiin nuhiddiifi yaaoromoo qotan qotu malee  lafa hin qabatanii du’an du’u malee  diina hyin sagadanii jechaa erga turanii haala kanaan Poolisoonni heddumminaan mooricha seenuun barattoota Oromoo hedduu raabuu fi hidhuun barataa elektirikaalaa waggaa 3ffaa kan ta’e Kumaa Gammachuun dabalatee barattooti hedduun mana hidhaatti geeffaman.

http://qeerroo.org/2015/03/02/gootonni-qeerroo-bilisummaa-yuniversitii-wallaggaa-fdg-kaasaniin-aangawoota-wayyaanee-arihan-bartaa-electrical-waggaa-3ffaa-kumaa-gammachuu-fi-hedduun-poolisootaan-butaman/

Bitootessa 1/2015 Goototni Dargaggootni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Kolleejjii Barsiisota Jimmaa, Manneen Barnoota Sadarkaa 2ffaa Jimmaa fi Dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimma FDG jabeessanii itti fufuun Muktar Kadirii fi Dammaqee Mokonni Of Irraa Arihan.

diddaa9Bitootessa 1/2015 Goototni Dargaggootni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Kolleejjii Barsiisota Jimmaa, Manneen Barnoota Sadarkaa 2ffaa Jimmaa fi dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimma FDG jabeessanii itti fufuun ergamoota Wayyaanee Muktar Kadiri fi Dammaqee Mokonnoon angawoota Wayyaanee olaanoo dura dhaabachuun dhaadannoo dheekkamsaan guutame dhageesisuun, Angoowwaan Wayyaanee EPRDF/TPLF Abbay Tsahayee yakkamaan akka Seeratti dhiyaatu gaafachuun FDG dhoosan.
Mootummaan abbaa irree Wayyaanee sochii Warraaqsaa gootonni dargaggootni qeerroon barattoonni Oromoo magaalaa Jimmaa keessatti guyyaa shanii oliif wallee warraaqsaan qabsiisaniin soda fi yaaddoo guddaa keessa seenuun aangawoota sirna EPRDF/TPLF Dammaqee Mokonnooni fi Muktaar Kadiri jedhaman waraana waliin ilmaan Oromoo sodachisuu fi ficcisiisuuf bobbasee ture, gootonni ilmaan Oromoo Warraqsa egalan daran jabeessuun FDG dhoosuun dura dhaabbatan. Ergamaan Wayyaanee
sochii warraaqsa dargaggoota barattoota Oromoo Moktaar Kadir dhabachuu dadhabuun baqatee kan sokke yoo ta’uu, ergamtichi Wayyaanee Dammaqee Mokonnoon jedhamu immoo bataluma FDG dhoofametti xiyyaraan baqatee magaalaa Jimmaa keessa ba’uun dhagaa’ame. Goototni dargaggootni Qeerroo barattootni ilmaan Oromoo dhugaan qabsoo finiinsan sochii Warraaqsaa FDG guyyoota shanii oliif Wallee Warraaqsaan eegalan jabeessuun guyyaa har’aa stadium guddaa Magaalaa
Jimmaa keessatti argamu keessatti bakka Waldorgommiin Ispoortii Oromiyaa inni dhumaa /xummuraa gaggeeffamaa jirutti walitti dhufuun FDG dhoosan, Dirreen Ispoortii gara dirree FDG fi falmii mirga abbaa Biyyummatti jijjirame.
Goototni daraggootni barattootni Oromoo lafa waraannii wayyaanee
kumootan lakka’amu jiruu fi humnootni tikaa angawoota wayyaanee waliin
hiriiranii jiranitti dhaadannoo armaan gadii dhageesisan:
1. Abbay Tsahayee seeratti dhiyaachuun yakka duguginsa sanyii uummata
keenyarratti rawwacha jiruuf itti gaafatamuu qaba.
2. Abbay Tsahayee aangoo gadhiisuu qaba!!
3. Abbummaan lafaa uummata keenyaaf haa mirkanaa’u!!
4. Mirgi bilisummaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoof kabajamuu qaba!!
5. Mirgi abbaa biyyummaa keenyaa nuuf haa mirkanaa’u!!
6. Ofiin buluu qabna halagaan nu hin bulchu.
7. Mirgii dimookiraasii fi namummaa kabajamuu qaba.
8. Nuti dimookiraasii barbaanna!!
9. Mirgi abbaa biyyuummaa, eenyummaa fi Oromummaa keenyaa nuuf kabajamuu qaba!!
10. Biyya dimookiraasiin hin jirree keessatti filannoo dimookitawaa
gaggeessuun hin danda’amu !!
11. Filannoon sobaa fi fakkeessa dhaabbachuu qaba!!
12. Muktaar kadir Oromoo bulchuu hin qabu!, uummata keenya arrabsiisaa
fi tuffachiisa jira.
13. Master planiin Finfinfee dhaabbachuu qaba!!
14. Gaffii mirgaa waan gaafatneef mootumman hidhaa julmaa,ajjeechaa,
fi hidhaa nurratti rawwate seeratti dhiyaachuu qaba
15. Yakka Oromiyaa keessatti U/Oromoo irratti gaggeefamaa jiruuf
Abbay Tsahayyee, Muktar Kadir, Dammaqee Mokonnoon, itti gaafatamuu
qabu!!
16. Hidhamtootni siyaasaa ilmaan Oromoo hundi halduree tokko malee
hiikamuu qabu!!
17. Nuti bilisummaa barbadna!! Oromiyaan bilisoomuu qabdi, jechuun dhaadannoowwaan dheekkamsaan guutamee afaan ingiliffaa fi afaan
Oromoon wal harkaa fudhuun dhageesisaan. Wallee Warraaqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO ‘n durfamuu fi hogganoota qabasoo bilisummaa Oromoo faarsan. Sochii warraqsa FDG kanaan wal qabatee goototni barattootni dargaggootni barattootni Oromoo 10 olitti tilmaamaman humna waraana wayyaanee Muktar Kadirii fi dammaqee Mokonnoon eeguuf bobbafameen ukkanfaman, maqaa adda baasuun gabaasna. Poolisootni Oromiyaa fi dhalootaan Oromoo ta’an tarkaanfii diinummaa fudhachuu irraa of qusachuun uummataan jalatamaa fi kabajamaa jiraachuun hubatame. hoggantootni Sochii warraqsaas poolisoota ilmaan Oromoo tarkaanfii gara jabeenyaa fi diinummaa irraa of qusachuu poolisota Oromiyaatti hedduu isaan galateeffate, biyyi kun yoo bilisoomte isin illee walumaan bilisoomtu, uummata keessaniif dhaabbadha dhaamsa jedhus dabarseefi jira.
Goototni hayyoonni hagganoonni Sochii Warraqsaa FDG fi qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaa warraqsa FDG biyya keessatti qabsiisuun qabsoo finiinsa jiran ammas irra deebi’uun uummata Oromoo hundaaf waamicha FDG gadi jabeessuun dabarsuu itti fufuun ” Yaa ilmaan Oromoo waanjoo gabrummaa baatnee taa’uu hin qabnu bakka jirruu hundaa quba walqabaachuun tokkummaan kaanee biyyaa keenyaaf, mirga uummata keenyaaf, Oromummaa keenyaaf, bilisummaa keenyaaf, lafa Oromoo saamamaa jiruuf, ilma Oromoo ajjeefamaa, hidhamaa jiruuf, barnootarraa arii’amaa jiruuf, eenyummaa keenyaaf yeroon gamtaan kaanee falmannu amma.

http://qeerroo.org/2015/03/01/breaking-news-bitootessa-12015-goototni-dargaggootni-qeerroon-barattootni-oromoo-yuunibarsiitii-jimmaa-kolleejjii-barsiisota-jimmaa-manneen-barnoota-sadarkaa-2ffaa-jimmaa-fi-dargaggootni-oromoo-m/

Diddaan Qeerroo Yuuniversitii Jimmaa fi Kolleejjii Barsiitota Jimmaa Ummataa fi Poolisoota Oromoo Dabalatee Sadarkaa Jabaan Itti Fufe, Waraannii fi Humni Tika Wayyaanees Muddama Seene.

Guraandhala 26,2015   Goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Kolleejjii barsiisota Jimmaa fi Magaalaa Jimmaa keessatti argaman  diddaa siran cunqursaa Wayyaanee Jabeessuun guyyaa har’aa i hogganaa abbaa irree Wayyaanee TPLF/EPRDF kan ta’ee Abbooy Tsaayyee balaaleffachuun Magaalaa Jimmaa keessa nanna’uun Wallee Warraaqsaa FDG finiinsuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee balaaleffatan.

Akkuma bara darbe baatii Ebla 11,2014 irra eegaluun gaaffii mirga abbaa biyyuummaa fi dimookiraasii karaa nagaa qabsiisuun FDG dhoosuun  Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa banan torbee kana keessaa waldorgommii Ispoortii akka Oromiyaatti Jimmaatti gaggeeffama jiru sababeeffachuun  Wallee Warraaqsaan uummata Oromoo hundaaf dammaqinsa qabsoo gochuu eegalaan; guyyaa har’aas itti jabeessuun ifatti ba’uun mootummaa Abbaa irree EPRDF /TPLF Abbaay Tsayyeen durfamuu Wallee Warraaqsaa dhaadanoon wal makatee fi barnoota guddaa uummataaf dabarsuu fi FDG’f nama onnachiisuu dhoosuun ifatti abbootii Irreef uummatni jilbeeffatee akka hin bitamnee magaalaa Jimmaa keessa naanna’uun labsii godhani jiru.

Diddaa guyyaa har’aa goototni ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa uummata Oromoo ittin faarsaa olaanifi hogganaa wayyaanee Abbay Tsaayyee ittin balaaleffachaa oolaan , hedduu kan uummata hawwatee fi uummaatni fi dargaggootni Magaalaa jimmaa manaa ba’uun wallee warraaqsaa kanatti makamuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee balaaleffachuu fi kan itti hin bullee ta’uu ibsachuun, Addatti immoo hogganaa Wayyaanee TPLF/EPRDF kanneen akka Abbaay Tsayyee sagalee guddaan balaaleffachuun: wallee warraaqsaa Ka’aa lollaa, Wayyaanee lollaa, Abbaa Irree Abbaay Tsayyee hogganaa wayyaanee lollaa , Ka’ii Oromoo falmadhuu, Wallaggarra falmadhuu, Amboo irraa falmadhuu, Jimmaa Irraa falmadhuu, Iluu irraa falmadhuu, Harargee irraa falmadhuu, Arsii gubbaa falmadhuu, Gujii Booraanaa falmadhuu, Arsii Baalee falmadhuu, Ka’aa lollaa abbaay Tsayyee lollaa, jechuun sagalee guddaan wallee warraaqsaa qabsiisuun Waamichaa FDG uummata Oromoo hundaaf dabarsan. ”kA’AA LOLLAA Hogganaan abbaa irree EPRDF/TPLF  Abboyi  Tsayyee uummata Oromoo jumlaan ajjeesisaa, hiisisaa, biyyaa irraa arii’achaa turee dhiyeenya immoo jechoota eenyummaa sabummaa fi mirgoota sabummaa uummatichaa tuquun dhimmaa ”MASTER PLAN FINFINNEE” wal qabsiisuun uummaata Oromoo abaaraa/arrabsaa .fi doorsiisa ture ni lollaa, ni balaaleffatna, aqngoo irraa bu’uu qaba jechuun  wallee warraaqsaa jabaataa fi aarii jechoota dhiyeenya Abaay Tsayyee hogganaan abbaa irree wayyaanee EPRDF/TPLF dubbatee  addatti kan balaaleffate yoo ta’uu, akka walii galaatti qabsoo FDG finiinsuuf qindoominaa fi ga’uumsa Sochii dargaggoota Oromoo FDG gaggeessa jiranii uummataaf ibsuun, FDG waliigalaatti akka uummatni Oromoo makamuu fi harka walqabatee ka’uuf karaa kan saaqaa jiru ta’uun hubatame jira. Uummatni Oromoo Magaalaa Jimmaa , Yuunibarsiitii Jimmaa,fi  kolleejjii  barsiisota Jimmaa sochii gootota Qeerroo barattoota Oromoo kanatti boonuun, isin malee maal qabna, isin cina jirraa, ija Abbay Tsayyee dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa turee fi dhuguuf labsii dugguugginsa sanyii Genocide labsa jiru irraa isin haa qabu, isin waliin jirraa jabaadha jechuun jalalaa fi fedhii guddaa qabsoo bilisummaa Oromoof qaban ibsatan, FDG keessattis harka walqabatnee ni kaana jechuun uummata Oromoo hundaaf dhaamsa isanii dabarsan.

Humnootni Poolisii Wayyaanee dhalootaan Oromoo hin ta’iin  fi humni tikaa fi dabballootni  Wayyaanee sochii kana dura dhaabbachuuf ramadamaan human isaani ol waan ta’eef waan qabanii gadhiisan dhabuun dhiphina guddaa keessa seenani argamu. Magaalaan Jimmaas muddama guddaa keessa seentee kan jirtu ta’uun beekamadha.

http://qeerroo.org/2015/02/26/diddaan-qeerroo-yuuniversitii-jimmaa-fi-kolleejjii-barsiitota-jimmaa-ummataa-fi-poolisoota-oromoo-dabalatee-sadarkaa-jabaan-itti-fufewaraannii-fi-humni-tika-wayyaanees-muddama-seene/

  Guraandhala 23,2015 Waldorgommii Ispoortii Akka Oromiyaatti Magaalaa Jimmaa irratti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee Guyyaa hardhaa Magaalaan Jimmaa Wallee Warraaqsaa FDGf uummata qopheessuun dhuunfatamte. Poolisootni Oromiyaas sochii Qeerrootti makamuun Wallee Warraqa wallisaa turan.

Goototni Dargaggootni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Koolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo jirattootni magaalaa Jimmaa bakka waldorgommiin Ispoortii Shaampiyoonaa Oromiyaa gaggeeffama jirutti walitti qabuun Walleelee Warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuu fi FDGf uummata qopheessuu qabsiisuun magaalaa Jimmaa keessa naannaa’uun eenyummaa, Oromummaa fi gootummaa isanii ibsachuun uummata haalaan dammaqsan. Guyyaa hardhaa Istadeumii Magaalaa Jimmaa keessatti yeroo taphattootni Kubbaa miilaa Magaalaa Amboo fi Jimmaa taphatan walleen warraaqsaa haalaan jabaate, magaalaan Jimmaas raafama guddaa keessa seente, humnootni basaasaa to’achuu hin dandeenye. Walleewwaan Warraaqsaa dhageesisaan keessaattis Jimma kan keenya, Amboo kan keenyaa, Finfinneen kan keenya, Wallaggaan kan keenya, Iluun kan keenyaa, Harargeen kan keenyaa, Adaamaan kan keenya, Bishooftuu, Burraayyuun, Holotaan, Sulultaan, Xaafoon, fi Sabbataan kan keenya Oromiyaa Badhoon biyya keenyaa jechuun haala uummata hawwatuun wallee warraqsaa magaalaa Jimmaa keessa nanna’uun finiinsan. Poolisota Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessa jiraniif goototni qeerroon barattootni Oromoo waamicha “Poolisiin kan keenyaa” jedhu waan dabarsaniifPoolisootni hedduun wallee warraaqsaatti makamuun gootota sabboontota Oromoo waliin wallee warraqsaa finiinsan.

Walleewwan warraqsaa Goototni Oromoo finiinsan kunis mataduree: akka halagaan Oromiyatti hin seenne, “Yaa gadhee maaf fokkortaa dhiira namarra baasa kobbortaa,” “Siifan lolaa uummataa narra hin gortuu” kanneen jedhaman ifatti magaalaa Jimmaa keessa naanna’uun uummata sochoosan. Diinaafis firaafis haagaluu jechuun goototni Qeerroon barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, kolleejjii barsiisota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo jiraattootni magaalaa Jimmaa sodaa tokko malee ifatti wallee qabsoo warraaqsa FDG qabsiisuun hidhaa, du’aa, fi daraara fedhee illee fudhachuuf qophii ta’uu ibsatan. Uummaatni jiraattootni Magaalaa Jimmaa daandiitti gadii yaa’uun gootummaa dargaggoota Qeerroo barattoota Oromoo kana kan ajaa’ibsiifatan yoo ta’uu Poolisootni Oromiyaa Wallee warraaqsaa kanatti makamuun qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan. Waraabbii fi Suuraan Sagalee waraabamee attach isiniif goone jirruu irraa guutummaa wallee warraaqsaa caqasaa.  http://qeerroo.org/2015/02/24/gootonni-dargaggoonni-oromoo-jimmaa-warraaqasa-bilisummaa-finiinsuun-diddaa-kaasanpoolisoonni-oromiyaas-fdg-tumsan/

Ethiopia Official Threatens to Continue Mass Murder in Oromia to Grab Land; Use the Hashtag “#StopAbayTsehaye” to Protest Abay Tsehaye and the Addis Ababa Master Plan

February 21, 2015 · Finfinne Tribune  & Gadaa.com

(OromoPress) – Abay Teshaye, a member of the Executive Committee of Tigrean People’s Liberation Front (TPLF) and adviser to the current nominal Prime Minster of Ethiopia, made a genocide threat against the Oromo people who oppose the implementation of a land grabbing policy. Abay Tsehaye made the threat with a vitriolic tone of hatred and arrogance toward the Oromo:

“The master plan will be implemented now. If anyone from the Oromia regional administration or anti-peace forces oppose this, we’ll cut them to size,” OMN reported citing a leaked Amharic audio of Abay Tsehaye from a meeting that took place in Hawasa town in the south. Made against the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) and the wider Oromo people; the threat comes on a the heels of massacre across Oromia region from May to July 2014. Oromo media have repeatedly reported that Abay Tsehaye was one of TPLF/EPRDF masterminds of the episode of genocide that claimed the lives of over 200 Oromo students and led to the incarceration of 3,765 students and farmers across Oromia in mid-2014. The students were protesting the implementation of a land grab policy in Oromia towns and rural districts in and around Fifninnee/Addis Ababa, which led to an unexplained disappearance of over 200,000 Oromo farmers.

Abay Tsehaye made the statement at an official meeting on behalf of his party and the Tigrean-led Ethiopian government. His speech was not an empty threat since he and other TPLF officials have followed through with threats and engaged in acts of genocide in Oromia State against innocent civilians, especially the Oromo youth, over the last 24 years (since Tigreans grabbed state power). Oromo activists created a Twitter hashtag #StopAbayTsehaye to protest the angry and arrogant genocide threat by Abay Tsehaye and to spread awareness about the issue to the global audience.

StopAbayTsehaye1

Stop Abay Tsehaye 2

http://oromopress.blogspot.co.uk/2015/02/ethiopia-official-threatens-to-continue.html

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/ethiopia-official-threatens-to-continue-mass-murder-in-oromia-to-grab-land-use-the-hashtag-stopabaytsehaye-to-protest-abay-tsehaye-and-the-addis-ababa-master-plan/

Tigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocideTigrean Neftengna's land grabbing2 and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocideTigrean Neftengna's land grabbing3 and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocide

Ethiopioan Army is dominated by Ethnic Tigreans

We Are Ready to Pay Any Sacrifice to Stop Abay Tsehaye and His Cohorts

qeerroo-edit

We Are Ready to Pay Any Sacrifice to Stop Abay Tsehaye and His Cohorts

Qeerroo Bilisummaa Calls for Revolt In Response to Abay Tsehaye’s Insult of the Oromo People

One of the leaders of the TPLF/EPRDF regime and an architect of the so called “Addis Ababa Master Plan”, Abay Tsehaye, has openly insulted the Oromo people and particularly the OPDO by saying that the “Master Plan” will be put into practice by all means. Filled with contempt and arrogance, Abay Tsehaye said those who oppose the Master Plan “will be put down” or “face the consequences”. He proved the long time belief that the so called OPDO is nothing but a puppet of the TPLF which can be intimidated by a single TPLF individual. The dictatorial Woyane Ethiopian regime’s leader Abay Tsehaye, who is working as an “advisor” of the Prime Minister Hailemariam Dessalegn, is one of the TPLF heavy-handed personnel who interfere in all internal affairs of the nominal so called “Oromia regional government”. He is said to be constantly harassing and intimidating high ranking OPDO officials and the leaders of the so called Oromia Regional Administration by calling them into his office. It should be clear that his current insult of Oromo nationalists and members of the Oromia regional administration is an insult to the entire Oromo nation. The so called “Master Plan”, which Abay Tsehay and his TPLF hooligans are trying to shove down into the Oromo people’s throat, is a plan intended to evict Oromo farmers from their ancestral land and destroy the Oromo identity. It intended to take away Oromo land without the will of the owners of the land and destroy Oromo language by incorporating Oromian towns and villages into one big Addis Ababa, the capital city which should belong to Oromo in the first place. In doing so, Abay Tsehaye and the Tigrayan elites have a plan to divide Oromia into two: East and West.

In April and May, 2014, Qeerroo Bilisummaa has organized Oromian youth for nationwide protest against this so called “Master Plan”, in which the regime brutally killed hundreds of school children and arrested and ruthlessly tortured tens of thousands others. Our people have already paid the ultimate sacrifice with their blood and the lives of their children. The current chauvinistic outburst of Abay Tsehaye only reaffirms to us that our struggle should continue and that we should pay all necessary sacrifice. We will NEVER let this minority regime dictate its will upon us. We shall ignite the torch of Revolt Against Subjugation (Fincila Diddaa Gabrummaa) again and defend our father’s land and dignity. A minority regime will not “put us down”. More:- Stop Abay Tsehaye and His Cohorts

http://qeerroo.org/2015/02/18/we-are-ready-to-pay-any-sacrifice-to-stop-abay-tsehaye-and-his-cohorts/

Areal Satellite Images of the Addis Ababa expansion (1992-2013) at the Expense of Oromo Farmers

Guraandhala/February 19, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

By “Reinvent Ethiopia”

Addis Ababa has expanded rapidly over the last 20 years by swallowing villages and farming communities, all of whom are Oromos, along its path. This has resulted in the eviction of at least an estimated 100,000 Oromo farmers to make way for “industry” and other high priority “development” endeavours, and for the construction of luxury apartments and mansions for TPLF officials and their accomplices. These farmers, because they have never had any experience with urban ways of life and doing business, soon become homeless, jobless begging on the street when they run out of the unfair compensations they were given by the government. This is very sad, and a crime of genocidal proportion.

Many OPDO officials, contrary to their TPLF masters, know these horrifying stories of farmers left on the street of Addis begging, and others working as daily labourers. And it seems they have said enough when they resisted the top-down approach of imposing the so-called Addis Ababa surrounding Oromia integrated Master Plan, which is kind of a way to legitimize the annexation of towns around the city. Many were killed when they peacefully took to the streets to protest the Master Plan in April/May 2014. No enquiry has ever been conducted regarding the massacres in Ambo and other locations.

And TPLF continues to bully OPDO officials to submit themselves in continuing to committing genocide on the Oromo farmers. Some bow for their masters. Others not so much.

Many believe the Master Plan is not according to the interest of the Oromo people, and it has to be prepared by the Oromia regional state after Addis Ababa is handed over to the Oromia regional state as a special administration territory, also stipulated in article 49(5). Well, TPLF is not even willing to amend the plan, let alone giving the city to Oromia regional state. This is shown in the ignorance of officials, such as Abay Tsehaye, who declares war on people as unison on public meeting. Abay Tsehaye, probably the second in command of TPLF, has vowed to crush any resistance to the Master Plan. But the Oromo youth or Qeerroo and other political parties, both peaceful and through armed movement, have echoed their concern and promised to address the issue seriously.

The following video is a compiled satellite night time images making time lapse of Addis Ababa since 1992. It clearly shows the city has rapidly grown particularly huge jump between 2003 and 2006.

Ask yourself, is this growth or genocide? What is the meaning of development if it just displaces resources, makes one rich for every 1000 poor? Ask yourself, why farmers who have always lived with their land in pride, sustain themselves for generation, are removed from their livelihoods into new ways of life that are quite radical and hard to comprehend? http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/reinvent-ethiopia-areal-satellite-images-of-the-addis-ababa-expansion-1992-2013-at-the-expense-of-oromo-farmers/

“Master Plan” Finfinnee irratti Ibsa ABO:- Balaa Ummata Oromootti aggaamame hanqisuun dirqama Oromummaa ti!

 Guraandhala/February 18, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

————–

OLF logo

Gabrummaa waggoota dhibbaa oliif Oromiyaa irratti diriirfame ummata Oromoo Kumootaan qe’ee fi lafa isaa irraa buqqaasuun lafa dhablee taasiseera. Magaalaa Empaayera Itophiyaa handhuura Oromiyaatti gadi dhaabuuf tarkaanfii sanyii duguuggii/genocide/ wal gituun fudhatamaa tureen gosootni Oromoo Abbichuu fi Galaan naannoo irraa dhabamsiisamaniiru. Tarkaanfiin diinummaa maqaa “Maaqnaat” jedhuun adeemsifamaa ture bara Wayyaanees maqaa “misoomaa fi guddinaan” itti fufamuu irraa yeroo ammaatti Oromoon qe’ee fi jireenya isaa irraa buqqaafamaa jiru kan durii irra caalaa dhufe malee hin xiqqaanne. Mootummaan Wayyaanee karooraa fi imaammata Abbootii isaa irraa dhaale itti fufsiisuun waggoota 23 dabraniif lafoota akka Boolee Bulbulaa, Laga Xaafoo, Aqaaqii, Sabbataa, Sulultaa, Buraayyuu fi kkf irraa qotee bulaa Oromoo ari’uun gurgurataa fi hirataa har’a gahuunis dhokataa miti.

Karoora bittootaa ummata Oromoo hin fayyadne, qe’ee fi lafa isaa irraa buqqaasee hiyyummaa fi deegaaf saaxilu kana mormuun lammiileen Oromoo hedduu wareega lubbuu itti baasaniiru. Kan man hidhaatti guuramanii fi dhaanaman kumoota hedduun lakkaa’amu. Lammiiwwan Oromoo kabajamuu mirga ummata Oromoof jecha diinaan ajjeefamanii fi hiraarfaman, akeekni irratti wareegama lammummaa baasan bilaashatti akka hin hafnee fi karoorri diinaa Oromoo irratti xiyyeeffate kunis akka hin milkoofne gochuun ammas dirqma lammii Oromoo hundaa tahu gadi jabeeffamee hubatamuu qaba. Karoorrii fi imaammatni bittoota Itoophiyaa maappii Oroomiyaa jijjiiruun gaaffii walabummaa fi bilisummaa ummata Oromoo hanqisuu akka tahe eenuyyuu jalaa dhokataa miti. Kanaafis jalqabaa hanga ammaatti ummatni Oromoo shira diinotaa kana gootummaan dura dhaabbatuun haqa isaaf wareegama baasaa akka ture seenaan QBO ni hubachiisa. Shiraa fi hammeenya bittoota Itophiyaan Oromoo irratti dalagamaa dhaloota har’a dhaqqabe kanas ABOn irratti qabsaawaa fi qabseessisaa akka turee fi jirus hubatamaa dha.

Karoora Master plan Finfinnee jedhuun shira yaadame kana ilaalchisee HD ABO J/Daawud Ibsaa waggaa haaraa bara 2015 ilaalchisuun dhaamsa dabarsaniin ,”Master plan Finfinnee kan jedhamu haala kanaan dura mootummootni Itophiyaa dabran gochaa turan irraan addatti bifa baraneen ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuun eenyummaa isaa dhabamsiisuu irratti kan xiyyaafate dha”jechuun shira duubaan jiru saaxilaniiru.

Karoora diinummaa lafaa fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuudhaan bulchiinsa Federaalaa jala galchanii akka fedhanitti gurguratuu fi hiratuuf baafame kana ilaalchisee qondaalli ol aanaa mootummaa Wayyaanee Abbaay Tsahaayyee haasaa dhiheenya godheen, “Karoorri Finfinneef baafame hojii irra ni oolfama! Kan kana dura dhaabbatu hundas ni sirreessina! eenyummaa keenya itti agarsiifna!” jechuun bulchitootaa fi qondaalota OPDO-tti dhaadateera. Abbootiin irree osuma dhaadatanii kan dhabaman tahuun beekamaa tahus dhaaduun qondaala Wayyaanee kanaa , Wayyaanotni hangam ummata akka tuffatani fi hagam ammo akka salphatanii gadi bu’an agarsiisa.

Dhabamaa fi deega ummata Oromoon jireenya qananii jiraatuu kan baratan bittootni Itoophiyaa dhaadatuun, ummatni Oromoo mirgaa fi eenyummaa isaatiif falmatuu irraa tasa isa hin dhaabu. Ummatni Oromoos karoorri hojii irra oolfama jechuun qondaalli diinaa ittiin dhaadatu kun kan eenyummaa fi mirga isaa irratti xiyyeeffate tahuu caalaatti waan hubatuuf walabummaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo itti jiru finiinsun galii isaan kan gahatu tahuun shakkiin hin jiru.

Kanaaf ilmaan Oromoo sirna farra ummata Oromoo tajaajiluuf itti fufuu murteeffataniin ala OPDO keessa jiran, haasaan tuffii, karaa biraa ammo abdii kutannaa fi jibbiinsaa Abbaay Tsahaayyee, diinni yoomiyyuu diina tahuu kan mirkaneessu waan taheef mirga ummata Oromoo kabajsiisuuf ummata isaanii cinaaa hiriiruun akka qabsaawan, tarkaanfii seenaa qabeessa fudhattaniinis gaafatama seenaa jalaa akka of baasan ABOn waamicha Oromummaa amma illee irra deebiin dabarsaaf.

Kan waliin kanneen wal qixxummaa, dimokraasii fi haqaaf falmina jedhan hundi gochaan farrummaa ummata Oromoo mirga jiraachuu dhabsiisaa jiru kun wayta ifatti raawwatamaa jiru kanatti, saaxiluu fi dura dhaabbatuu irra moggaa dhaabbatanii ilaaluu filatuun ykn akka hin dhagahiinitti callisuun seenaan gaafachiisaa tahuu akka hubatan ABO gadi jabeessee dhaama. Karoora diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate kana ABOn jabinaan kan dura dhaabbatuu fi fashalsu tahuu irra deebi’ee ummata Oromoof dhaamaa, karoorrii fi imaammatni mirga ummataa hin kabajnee fi ummata abbaa biyyaa dhabamsiisuu qabsoo ummataan kan fashalu tahuu ABOn gadi jabeessee hubachiisuu fedha.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Guraandhala 18, 2015

Ibsa Ejjennoo Haala Yeroo Irratti Garee Deeggartoota Paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo(KFO) Idil-Addunyaa irraa Kenname.
====================================================================================================================

Ministeera Dhimma Federaalaa kan turanii fi yeroo ammaa kana Waajjira Muummicha Ministeeraa keessatti Gorsaa Olaanoo ta’uu dhaan kan tajaajilaa jiran Obbo Abbaay Tsehayyee dhimma Maaster Pilaanii Finfinnee ilaalchisuudhaan haasawaa taasisan keessatti tuqaalee armaan gadii irratti Olaantumaa Seeraa Kan Cabsan fi Kabaja uummataa kan mulqan waan ta’eef Cimsinee balaaleffanna.

1ffaa:- Dhaadannoon Obbo Abbay Tsehayyee dhaadatan Seera Fi Heera cabsuudhaan uummata keenya irratti lola kan labse waan ta’eef cimsinee ni Mormina.
2ffaa:- Dhaadannoon Obbo Abbaay Tsehayyee dhaadatan Tuffii Motummaa Naannoo Oromiyaaf qaban qofa osoo hin taane Tuffii uummata Oromoof qaban kan agarsiisu waan ta’eef cimsinee balaaleffanna.
3ffaa:- Dhaadannoon Obbo Abbaay Tsehayyee dhaadatan kun Seera fi heera biyyattii keessaa Ofiin Of Bulchuu Mootummoota Naannoo Keewwata 50-52 irratti barreeffamee jiru kan Cabsan waan ta’eef Cimsinee ni Mormina.
4ffaa: Dhaadannoon obbo Abbay Tsehayyee uummata Oromoo irratti dhaadatan seeraa fi heera biyyattii Keewwata 42 Lakkoofsa 2 fi 4 irratti akkasumas Keewwata 89 lakkoofsa 6 irratti barreeffame burkuteessuu dhaan murtee uummata hin hirmaachisne murteessuuf waan dhaadataniif dhaadannoo isaanii kana cimsinee mormina.

Walumaa Galattii Obbo Abbaay Tsehayyee gita hogganummaa biyyattii isa olaanaa irra osoo jiranii Seeraa fi Heera biyyattii cabsuudhaan haasawa uummata xiqqeessu fi tuffii calaqqisu waan ta’eef Garee Deeggartoota Idil-Addunyaa Paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo(KFO) kan balaaleffatu ta’uu beeksifna. Kanaafis Olaantummaan Seeraa biyyattii keessatti akka kabajamuuf Obbo Abbay Tsehayyee aangoo isaaniirraa kaafamanii gocha raawwataniif seeraaf dhiyaatanii akka itti gaafataman cimsinee gaafanna!!!

Garee Deeggartoota Idil-Addunyaa Paartii Kongirasii Federaalawaa Oromoo(KFO) irraa
Gurraandhala 2015

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/master-plan-finfinnee-irratti-ibsa-abo-balaa-ummata-oromootti-aggaamame-hanqisuun-dirqama-oromummaa-ti/

SBO Gurraandhala 18 Bara 2015. Oduu, Haasaa Hoggana Wayyaanee Abbay Tsahayyee irratti qophii qophaa’ee fi gabaasa hiriira nagaa hawaasa Oromoo Norway akkasumas SBO Sagantaa Afaan Amaaraa

http://qeerroo.org/2015/02/18/sbo-gurraandhala-18-bara-2015-oduu-haasaa-hoggana-wayyaanee-abbay-tsahayyee-irratti-qophii-qophaaee-fi-gabaasa-hiriira-nagaa-hawaasa-oromoo-norway-akkasumas-sbo-sagantaa-afaan-amaaraa/

“We Will Not Allow Tigrean Buildings and Factories on the Graves of Oromo Farmers.” – OFC Editorial Takes Decisive Position to #StopAbayTsehaye

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/we-will-not-allow-tigrean-buildings-and-factories-on-the-graves-of-oromo-farmers-ofc-editorial-takes-decisive-position-to-stopabaytsehaye/

Abay Tsehaye: The ugly face of Tigrean Chauvinism

Few months ago, in an interview with journalist Befekadu Moroda of Oromia Media Network (OMN), I asserted that TPLF and the Tigrean ruling class have transformed into Neftegna. Abay Tsehaye’s recent words and behavior testament to that. Remember the Neftegna system that gave monopoly over the means of violence and the sources of wealth produced chauvinistic agents who exploited and disrespected oppressed groups in Ethiopia. The system also engineered social behaviors that justified the actions of those agents and popularized myths of the dominant groups socio-cultural superiority. Overtime, the ruling class and its base began rationalizing and institutionalizing prejudice and extreme form of violent responses towards those who dissented.

During the early years of their rule, as violent and oppressive they were, TPLF differentiated themselves from their predecessors by being sensitive and showing reasonable respect for groups they subjected. However, they began abandoning such sensitivity as they consolidated power and began amassing wealth, and they have started adopting the ugly behaviors of their predecessors. Nowadays, emboldened by the absolute monopoly of the means of violence, intoxicated with abundance of wealth at their disposal and facing no so significant threat to their rule, the TPLF Tigrean rulers’ rudeness, arrogance and disrespect for other cultures have become their norm. Just like their predecessors, they have the false sense of inherent superiority which had made them feel invincible. This behavior is even worse among their rising generation – which was born into wealth and power and grew up being drugged with post-victory (post-1991) bravado of TPLF.

This is good and bad news. It’s ‘bad’ because such collective behaviors increase and justify violence and repression against the subjected populations. However, on the ‘good’ side, it makes the system intolerable – expanding the base of resistance, and, consequently, speeding up the downfall of the system.

http://www.gulelepost.com/2015/02/16/abay-tsehaye-the-ugly-face-of-tigrean-chauvinism/

http://www.siitube.com/articles/jawar-mohammed-abay-tsehaye-the-ugly-face-of-tigrean-chauvinism_1630.html#.VOJM9fYI3FQ.facebook

Abay Tsehaye’s Bravado Exposes the TPLF Master Plan

The Gulele Post,   • February 15, 2015

Abay Tsehaye’s threat, its tone and spirit, is very revealing of TPLF’s contempt and disrespect for Oromos, even those who are serving them as puppets. What is the story behind such outburst? After completion of the the Master Plan without any involvement from the Oromia side, Abay Tsehaye gathered senior OPDO leaders and ordered them to implement the plan. They expressed concern that they were not involved in the process of drafting the plan and that it will be hard to convince the rank and file. They were told they will not take NO for answer. The OPDO leaders could not even agree on the matter and when they took the issue to the mid-level leadership, they were met with fierce resistance and hostility. While the Oromia state leaders were planning to bring the issue to the Caffee ( parliament) for deliberation, Abay/TPLF could not wait so they bypassed them, gathered administrators of cities surrounding Finfinne and told them to begin implementation. At this meeting, the city administrators raised several procedural and policy objections and said they cannot take this plan without further study and deliberation at Caffee ( Oromia parliament level.) The administrators said they cannot convince the public about a plan even they themselves neither understand nor accept. In their typical manner Abay Tsehaye and TPLF leaders rejected the request for further discussion at the leadership level and gave them strict orders to begin the implementation phase. This conflict reached the public leading to the mass protest and massacre of April/May 2014.

During and in the aftermath of the protest, OPDO leaders agreed on the need to postpone the Master Plan as a way of containing the situation. This idea was initially accepted by the official EPRDF including the Prime Minister. However, Abay Tsehaye summoned the OPDO leaders and accused them of sabotage and threatened to eliminate them from the top down, and anyone who stands in the way of the Master Plan. Terrified, the puppet leaders went home and began hibernating avoiding the subject altogether.

Therefore, what is heard in this leaked audio of Abay Tsehaye threatening over a thousand urban planners and administrators is nothing new. His contempt towards Oromo and insidious plan to rob them of their land must be confronted. They have already began implementing the Master Plan and Abay Tsehaye had made it abundantly clear that they will go ahead by any means necessary. Well this needs to be met with the same spirit–the plan must be stopped by any means necessary.

Lets remember that the Finfinne issue is not isolated. TPLF’s real master Plan is to establish Tigrean economic monopoly by depriving Oromos of any real source of economy across the country including fertile land, mineral sites, manufacturing and trade. Therefore the target of Oromo resistance needs to focus on fighting back against this real Master Plan. The resistance needs to identify businesses of TPLF and its affiliates across Oromia and take them on to ensure they don’t succeed.
Arrogant TPLF leaders should realize that their power is more vulnerable than their fortified headquarters lead them to believe. The roots and branches of their domination extends deep into the remotest part of our homeland.

Biyya tuffatan harreen garmaaman
========================
The Gulele Post • February 15, 2015

“Waan feetaanis fiddan Masteer Pilaanin Finfinnee hojirra ni oola. Warra nu dura dhaabbate abbaa feetes taatu ‘likkii’ galchina. Qondaalonni Oromoo godiina naannawa Finfinnee yakkamtoota. Qonddaalonni Oromiyaa laamshoodha.” Kun hundi arrabsoofi dhaadannoo qondaaltichi Wayyanee guddichi Abbaay Tsahaayyee Oromoota walitti qabee itti huruurse kaassaayi. Sagalee gabaabduu waraabamtee OMN geette irraa jechoota fokkisaa akkasii yoo dhageenyu kan nuti hin dhagayin hafan maal faa akka ta’e yaadun nam hin dhibu. Akkan dhagayetti, tibba mormiin godhamaa ture san qondaaltoota OPDO gurguddoo walitti qabuun arrabsoo dhuunfaa bira dharbee hamma doorsisuufi harkaan itti aggaamutti gahame ture.

Tuffiifi jibba Abbaay Tsahaayyeefi waahillan isaa Oromoof qaban afaan ajaayan as bahe kun dhimma nam- tokkee akka hin taane namuu hubachuu qaba. Ejjennoo jaarmayni Wayyaanneen qabattee deemtuun, kan qabeenya Oromoo saamuun sirna cunqursaa isaanii tursiisuuf hammeenya hammamii raaw’achuuf akka muratan ragaadha. Karoorri maqaa Master Pilaaniitin Finfinnee bal’isanii, Oromiyaarraa muranii fudhachuu kunis kophatti laalamuu hin qabu. Master Pilaaniin kun karoora guddicha fi isa ol aanaa Tigroonni ol’aantummaa dinagdee yoomifu turu ijaaruuf qaban irraa kan maddeedha. Akkuma namuu argu yeroo amma kanatti lafti gabbataan jaraaf hirmaa jira. Iddoon albuudaa, warshaalee gurguddaani fi magaalaan sochii dinagdee qabdu too’annaa jaraa jala galfamaa jira. Daldaltoonni Tigraay hamma baadiyyaa Oromiyaatti caasaa diriirfachuun daldaltoota Oromoo taphaan ala godhanii jiran. Qonnaan bulaa Oromoo kaan lafa irraa fudhatanii warshaafi mana jireenya waardiyyaa isaani godhatan. Warra hafe ammoo xaa’oo gatiin samii tuqee itti fe’anii kasaarsanii hiyyoomsan.

Bifa kanaan Oromoo bakka hundatti saamanii hiyyoomsuun Tigree erga duroomsanii booda, dureeyyonni kun Finfinneetti galanii tujaara bakka hin sochoone taasisuuf saffisaan carraaqaa jiran. Milkaayaas jiru. Wanni magaalaa Finfinnee bal’isanii too’achuu fedhaniifis karoora kana waan qabaniifi.

Shira kana fashalsuufi tuffii warra Abbaay kana ofirraa dhaabuuf falli jiru karoora dinagdee Wayyaanee kana hongeessuudha. kana gochuuf:

1. Mormiin master Pilaanii kanarratti ka’e itti fufuu qaba. Diddaan hawaasaafi dargaggoota dabalatee, Ilmaan Oromo sirna san keessa jiran akka Pilaaniin kun hojirra hin oolle waan danda’an hunda godhuu qabu. Hubadhaa, tumsa ilmaan Oromootin alatti karoorri kun hojitti hin jijjiiramu. Kanaaf baatanii ifatti mormuu yoo dadhabdan dalaguma isaan isinitti kennan lafarra harkisuun qabsoof gumaachuun dandeessan.
2. Hunda caalaa daldalaafi sochii diinaggee Wayyaaneefi warri isaanitti hidhatan Oromiyaa keessatti godhan fashalsuurratti fuulleffachuu feesisa. Qabeenya akka dhuunfaafi gurmutti qaban adda baafatanii bifa danda’ame maraan kuffisuuf tattaafachuun dirqama. Ooyruu qonnaa isaan nama keenya irraa kafatanii irraa duroomaa jiran, warshaa guddaa malaammaltummaan harkatti galfatan, lafa albuudaan ummata ardaa sanii hagabsaanii saamaa jiran hunda adda baafatanii irratti xiyyeeffachuu barbaachisa.

Walumaa galatti tuffi Wayyaanee kana kolaasuufi karoora ol’aantummaa diinaggee jaaruuf qaban kana hoongessuf mormiin qofti gahaa miti. Tarkaanfiin qabatamaan kasaaraa keessa isaan galchu itti dabalamuu baannan jarri nutti koflaa, nu ajjeessaa nu arrabsaa hidda isii gama maraan gadi fageeffachaa jirti. Qanni gaariin hiddi kun biyyoo, biyyaafi saba keenya jidduutti gadi dagaage. Kun ammoo biyyee san irraa haadhanii, saba itti dammaysanii biyya ofiirraa buqqaasuuf haala mijaayaadha. Of gaafadhaa, wal gaafadhaa, falfala jaraa kanaaf fala faladhaaa!

http://www.gulelepost.com/2015/02/15/abay-tsehayes-bravado-exposes-the-tplf-master-plan/

Godina Kibba Lixaa Shaggar Magaalota Adda Addaa Keessatti Barruuleen Warraaqsaa Qeerroon Maxxanfaman.

Gurraandala 10,2015 Waliiso

IMG_20141224_211615Magalaa Walisoo, Buusaa, Tajii, Asgorii,Tullubollo, Sabbataa fi bakkewwan adda addaa keessatti barruuleen warraaqsaa hedduun Qeerroo Bilisummaan maxxanfamuu gabaasi naannicha irraa nu gahe addeessa.

Sochii Warraaqsa Bilisummaa ta’aa jiru daran jabeessuun dhadannoolee uumata onnachiisanii fi waamicha diddaa sirna Wayyaanee kan qabu barruuleen kun bakkoota mootummaan Wayyaanee beeksisa maxxanfatu irrattii fi lafa magaalota bakka bebbeekamoo irratti maxxanfamuu fi uumataafis raabsamuu gabaasi Qeerroo naannicha irraa nu gahe addeessa.

Keessattuu Qeerroon aanaa Daawoo magaala Buusaa mana murtii fuula duraa fi secondary fuuldura ti waraqaa waamichaa dhoobuu fi magaala iddoo hedduu ti faca’uurraan kan ka’ee uummanni gammachuu guddaan kan itti dhagaheef qeerroon daraan kan onnatan ta’uu odeessi gama sana irraa nu dhaqabeera.

Gabaasa guutuu dhimma kana agama fuula duraa dhiheesina.

http://qeerroo.org/2015/02/11/godina-kibba-lixaa-shaggar-magaalota-adda-addaa-keessatti-barruuleen-warraaqsaa-qeerroon-maxxanfaman/

Warraaqsi Bilisummaa Wallagga,Qellem Keessatti Daran Jabaachuun Uummanni Ajaja Mootummaa Wayyaanee Lagate.

Gabaasa Qeerroo Qeellam,Gurraandhala 10,2015

diddaa9Qellem, Jimmaa Horroo ganda qonnaan bulaa Akkoo Jirruu jedhamtu keessatti uummanni ajaja mootummaa waan lagataniif tika wayyaneen reebaman,gabaasa Qeerroo Jimmaa Horroo hara Guraandhala 9 addeessuun guyyoota murasa dura Guraandhala 4 mootummaan misooma lafaa,jedhuun daagaa qotuu jedhamu ajaja basee baadiyaalee keessa qonnan bulaa dirqisiisuun akka bahan ajaja baasaa ture, uummannis yeroo ammaa ajaja mootummaa Wayyaane bakka hundaatti waan lagataa jiruuf humnatti fayadamuu, humna milisha baatiwwan muraasa dura dhimmuma kanaaf leenjifatee ture uummata keessa gadhiisee uumata keessa deemuun WBOn isin keessa jira isintu nyaachisa jechuun jiraattota haa hiraarsan malee uumanni takkaa fudhachuufii hin dandeenye.

Haaluma kanaan halkan halkan uummata irra deemanii reebicha hamaa qote bultootaa fi dargaggoota irratti raawataa jiru guyyaa jedhame kanaa kaasee kanaan namootni miidhamanii buufata fayyaatti argamanii osoo yaalamanii gaffii taasisaniif namootni kaan hallan sa’a 9:00tti manaa waamamuudhaan, gadi fuudhanii reebamuu isaanii duubbachuun Qeerroof ibsa godhanii jiru namoota reebicha kanan miidhaman:
1.Aadde Dambalii Ruudaa
2.Dar.Mohamadnuur Siraaj
3.Dar.Ashennaafii Gindaabaa
4.Dar.Isaaquu Gindabaa fi
kanneen biroos kan maqaan nun gahin hafan jiru, tikoota uummata eebuu waliin kan hiriiranii jiran keessaa bulchaa ganda kanaa kan tahe
Shumbaa Daggafaa, milishaa gandichaa Margaa Agichoo kanneen biroo fuula isaanii ukkaamfachuudhaan namoota humna biraa mootumma irraa ergame waliin uummata dhaanuun reebicha irratti raawwataa jiraachuu gabaasni nu gahee jira.

http://qeerroo.org/2015/02/10/warraaqsi-bilisummaa-wallaggaqellem-keessatti-daran-jabaachuun-uummanni-ajaja-mootummaa-wayyaanee-lagate/

Wallagga,Godina Horroo Guduruu Aanaa Jaardagaa Jaartee Keessatti FDG Humna Mootummaan ol Tahe Dhohe.

Gabaasa Qeerroo Aliboo Amajjii 26,2015

diddaa9Mootummaan abbaa irree Wayyaanee Bara filannoo 2015 kana milkeessuudhaaf duula Kaardii fudhadhaa humnaan gaggeessaa jiraachuun isaa beekamaa dha. Haalli kunis Aanaa Jaardagaa Jaartee Magaala Jaardagaa fi Aliiboo keessatti daran hammaataa tahuu irraan darbee tajaajilawwan hawaasaa Karoora mootummaa Guddinaa fi Tiraanisfoormeeshinii jedhamuun Uummatatti ololaman keessaa kanneen akka Ibsaa fi Bishaanii haala olaanaadhaan Uummata Magaala Aliiboo rakkisuu fi himatanis qaamni deebii deebisuuf waan dhibeef Hiriira nagaa Humna mootummaa wayyaanee ol tahe godhanii jiran. Barattootni, Barsiisotni, Jiraattootni, Daldaltootni, Hojjettootni mootummaa fi dhuunfaa magaala kana keessaa guutummaan hiriira kana keessatti hirmaachuudhaan diddaa dhageessisanii jiran. Dargaggootnii fi Uummatni Hiriira kana irratti bahuudhaan walleewwan Warraaqsaa ‘’ SII WAYYAAREE, OROMOON LEENCUMA DURUU, ABO NUUF WAYYA,..’’ Kanneen jedhaman wallisuudhaan dhaadannoowwan garaa garaas dhageessisuu irratti argamu. Dhaadannoowwan

1.      Tajaajilawwan Hawaasaa kanneen akka Ibsaa argachuu qabna

2.      Kanneen hidhaman haa hiikaman

3.      Kaardii filannoo dharaa hin fudhannuu fi kanneen biroo kaasuudhaan Hiriira nagaa gaggeessuu irratti argamu

Ebla 2014 keessas Uummatni Magaala kanaa adda durummaan Master Plan wayyaaneen qopheessite dura kan dhaabbate yoommuu tahu FDG itti fufinsa qabu gaggeessuudhaan Mootummaa wayyaanee hundeedhaan akka buqqisuuf FDG itti fufanis hooggansi Qeerroo Magaala Aliiboo gabaasee jira.

http://qeerroo.org/2015/01/26/wallaggagodina-horroo-guduruu-aanaa-jaardagaa-jaartee-keessatti-fdg-humna-mootummaan-ol-tahe-dhohe/

Baha Oromiyaa Magaalaa Awwadaay Keessatti Filannoo Caamsaa Keessa Gaggeefamuuf Kadimamtoota Nama 7 Wayyaaneen Dhiheeffate Uummati Oromoo Diddaan Dura Dhaabate.

Gabaasa Qeerroo Amajjii 23,2015 Awadaay.

diddaa9Filannoo Caamsaatti gaggeeffamuuf kaadhimamtoota jechuun namoota Wayyaaneen dhiyeeffataa jirtu irratti mormiin uummataa mudate.

Sirni abbaa irree Wayyaanee karaa lukkeewwan isaa OPDO godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaayitti wal gahii gaafa Amajjii 21,2015 uummataa fi miseensota OPDO walitti qabuun kaadhimamtoota filannoo caamsaatiif kaadhimaman jechuun uummatatti beeksisuuf walitti qabe irratti mormiin jabaan uummataa fi miseensota isaa irraa isa mudate. Akka odeessa Qeerroo Awwadaay irraa nu qaqqabetti miseensota OPDO dabalatee kaadhimamtoonni kanneen namoota badii uummata Oromoo irratti dalaganii fi amantii keenya sirnaa dhiisee amantii mootummaan barbaadu dirqamaan nu irratti fe’uuf waarreen deeman waan taheef gonkumaa bakka nu bu’uu hin dandahan jechuun wal gahii walitti qabame irratti lukkeewwan Wayyaanee qaaneessuun wal gahii bittimsuun, dhaadannoo nama ‘’bakka nuu bu’u u dandahu kan filatu uummata Oromooti malee qaama biraa nu hin barbaachisu’’ jechuun sagalee isaanii dhageessifataa akka turan gabaasni nu qaqqabe ibsa.

Kanneen kaadhimamtoota jechuun uummataaf dhiyaatanii mormiin isaan mudate keessaas; –

Sheek Qamaara, nama sirna dargii keessa bakka sagadaa uumataa fuudhee waajjira taasifachuun dargii tajaajilaa ture ammas sirna Wayyaanee tajaajilaa jiru.

 1.  Yuusuuf Qophee nama golgaa amantaan sirna Wayyaanee tajaajilaa jiru.
 2. Ahamad Haaruun nama amantii sirna Wayyaaneen gaggeeffamu leellisu.
 3. Muktaar Karroo nama waggoota kudha shanii duraa calqabee maqaa amantiin wayyaaneen walii galee hojjetu,
 4. Sheek Bakarii Imaam ,
 5. Mahaammad Aliyyii,
 6. Sheek Mahaammad Saalihaa kanneen

Jedhaman namoota miidhama uummata Oromoo irratti gama hundaan halkanii
guyyaa hojjetan waan taheef, balaaleffannaan uummata qofaan otoo hint a’iin miseensuma OPDO dabalatee mormiin jabaa akka isaan mudate gabaasin nu qaqqabe mirkaneessa.

http://qeerroo.org/2015/01/24/14800/

Uummatni Magaala Finfinnee Jiraatu Carraa Argateen Filannoo Dharaa Fashalsuudhaaf Duula Wayyaanee Irratti

Bahe!‏

Amajjii 25,2015 Gabaasa Qeerroo Finfinnee

9804_586148321520127_6529646606074484948_nGuyyaa har’aa jechuun Amajjii 25 Bara 2015 Waamicha Paartii mormaa Andinnet Uummata Magaala Finfinneedhaaf waamicha hiriira nagaa dabarsee booda Uummatni muraasni hiriira irratti wayita argamu; Mootummaan Wayyaanee garuu dhaadannoowwan dhageessifamaa jiran seera qabeessa miti jechuudhaan waraana hedduumminaan itti bobbaase. Wayita kanatti Uummatni magaala kana jiraatu waraana Mootummaa Wayyaanee Uummata hiriira nagaa bahetti duule dura dhaabbachuudhaan Fincila diddaa garbummaa gaggeessaa oolanii jiran. Uummatni rakkoo jireenyaa fi gidiraa mootummaan wayyaanee uummata irratti buusee jiru hadheeffachuun filannoon dharaas daran waanjoo garbummaa kana kan dabalu malee nageenya waaraa kan hin fidne tahuu ifaan dubbatanii jiran. Uummatni mana mana isaadhaa waraana wayyaaneetti bahuudhaan filannoo dharaan lammaffaa hin gowwoomnu jechuudhaan duula fincilaa godhee jira. Mootummaan wayyaanees haala kanaan kan baarage rakkoo uummata hidhaa fi reebuu hammeessus Uummatnis tarkaanfii walfakkaataa waraana wayyaanee irratti fudhachuudhaan Poolisootni hedduun madeeffamanii jiran. Paartiileen Mormitootaas filannoo dharaa fi abbaa irrummaan guutame kana keessaa akka of baasuu qaban Uummatni diddaa gaggeesse keessatti ifa godhee jira.
Addatti Uummatni Oromoo magaala Finfinnee keessa jiraatu hiriira irratti kan argaman osoo hin taane waraana Wayyaanee Uummata nagaa hiriirsuuf gadi bahe dura dhaabbachuun isaa Paartii Mormaa Andinnet haala olaanaadhaan ajaa’ibsiisee jira. Haala amma eegalame kanaan jabeeffamuudhaanis Mootummaan Wayyaanee hundeedhaan buqqa’uu akka qabuu fi Uummatnis daran diddaa isaa jabeessee akka itti fufu Jaarmayaan Qeerroo Bilisummaa waamicha isaa gadi jabeessee dabarsa.

http://qeerroo.org/2015/01/25/breaking-news-uummatni-magaala-finfinnee-jiraatu-carraa-argateen-filannoo-dharaa-fashalsuudhaaf-duula-wayyaanee-irratti-bahe%e2%80%8f/

Wallaggaa Aaanaa Jimmaa Horroo Keessatti Filatnoo Mootummaa Wayyaaneen Wal Qabatee FDG Ka’uun Barattooti Oromoo 6 Hidhaman Kaan Amma Illee Diddaa Itti Fufan

Odeessa Jimmaa Horroo – Amajii 15, 2015

OromoQeerroo 2015_4

OromoQeerroo 2015_1Dargaggoota godina Wallagaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti argaman yeroo adda addaatti fincilli diddaa gabrummaa waan ka’aa tureef, kana malees humni WBOyeroo yeroon naannichatti waan sochii muldhataa muldhisuuf jecha dargaggoonni Oromoo diddaa sirna bulchiisa Wayyaanee waan qabaniif kaardiin filatnnoo Wayyaanee bara kanaa akka hin raabsamneefii murtiin darbe.
OromoQeerroo 2015_3
OromoQeerroo 2015_2
Dargaggoonni aanaa kanaa naamusa filannoo jeequuf warra qophaya jiran waan taheef jedhamee barattootas tahee dargaggoota hundaafuu kaardiin filannoo dhorkamuu Qeerroon gabaasaa jira. Akkasuma aanama kana keessa ganda Baabboo jedhamu keesstti dargaggootaan qarshii 3, 3 fidaa waraqaa eenyummaa baafadhaa isaan booda filannoof kaardii isiniif laanna jedhame tole jechuun dargaggoonni qarshii jedhame kana kennan, horiin isaan irraa fuudhames gara darbe dargaggoonni kaardiis fudhachuu hin dandeenye qarshii keenya deebisa Wayyaanee silaafuu hattuudha jechuudhaan daraggoonni Oromoo guyyaa kaleessaa FDG kaasanii jiru.
Haala kanaan namootni 6 dargaggoota kan qindeessu filannoon aka hin gaggeeffamneef dargaggoota ijaaraa kan jiraniidha jedhamuun ganda Baabboo irraa konkolaataa poolisiin galgala sa’a 12 booda waajjira poolisii aanichaatti
gaaffeman, namootni kun maqaan isaanii:
1. Mikaa’el Hirkisa-ogeessa fayyaa Looniiti
2. Nuuraddiin Muusaa-Daldalaa
3. Amad Horaa-Qonnaan Bulaa
4. Shaful Boshoraa-Barataa
5. Iddoosaa Raagaa-Qonnaan Bulaa
6. Shuumaa Lammeessaa-Qonnaan Bulaa
Namootni kun amma waajjira poolisii aanaa Jimmaa Horroo keessa jiru, maqaan ittiin yakkaman tokko namusa filannoo kan jeeqan, kana gochuufis uummata fi dargaggoota ijaarsa irratti kan argaman jedhamuun. Suuraaleen kun barattoota qabamanii fi loltoota sirncha muldhisa. Suurawwan barattoota ariyamanii kanneen nama 10

Filannoon Dharaa Mirgaa fi Bilisummaa Hin Fidu, Jechuun Daraggoonni Adaamaa Kardii Filannoo Lagatan.

Gabaasa Qeerroo Adaamaa,Amajjii 16,2015

Qeerroo vivaFilannoon baranaa uleedhan fudhatamuuf jira jedhu jiraattonni magaalaa Adaamaa fi naannawa ishee tokko tokko akkuma beekkamu filannoo bara kana adeemsifamuuf mootummaan Wayyaanee lafa jala yaalii akka hin moo’amneef olola garagaraa magaalaa hanga baadiyyaatti taasisaa jira.

Yeroo kana immoo ummanni kaardii filannoo akka fudhatuuf dirqamaan mana manarra deemee fudhachiisaa jira achumaan duula na filadhaa jedhus taasisaa jira.Sababuma kanaan dargagootni naannawa magaala Adaamaa kaardiin keessan mirga ykn bilisummaa nuuf hin fidu kaardii kijibaa hin fudhannu jechuun didan ,ergamtoonni mootummaa wayyaanes dargaggoota kaardii fudhachuu didan isin ilaalcha addaa qabdu jechuun ganda keessatti doorsisaa sodaachisaa akka ummanni kaardii dirqiin fudhatu taasisaa jiratan illee dargaggoonni lagataa jiraachuu Qeerroo gabaase. Ummannis sodaachisuu fi doorisaan kaardii mootummaan nutti hiru mirga dimokoraasii fi bilisummaa sabaa waliin waan wal hin ilaalleef gochaa abbaa irrummaa kana dura ni dhaabbatna jedhanii jiru.

http://qeerroo.org/2015/01/16/filannoon-dharaa-mirgaa-fi-bilisummaa-hin-fidu-jechuun-daraggoonni-adaamaa-kardii-filannoo-lagatan/

Uummanni Oromoo Godina Shaggar Kaabaa, Naannoo Garba Gurraachaa Jiraatan Sababaa Saamicha Lafti Qonnaan Bultootaa Irraan Kan Ka’e Walgayii Wayyaanee Lagatan!‏

Gabaasa Qeerroo Shaggar Kaabaa, Amajjii 8,2015

diddaa9Shaggar gara kaabaa, aanaa Garba Gurraachaa irraa gabaasi Qeerroo akka ibsutti Amajjii gaafa 5 mootummaan Wayyaanee dhimma misooma guddina biyyaa jedhuu fi gumaacha hidhaa laga Abbaayiif hojjetoota isaa garagaraa uummata waliin magaala Garba Gurraachaa irratti walitti qabuun uummataa fi hojjetoota mariisisuuf sagantaa qabatee ture, akka walii galaatti uummatas tahe hojjetaan akka yaada mootummaatti uummata jiraattotni aanaa kana keessa jiraatu walgayii kana irratti hirmaatee akeeka mootummaa galmaan gahuuf dhibbaan namootni akka bobbahan ture, sammuu uummataa keessaa kan hin baanee fi hanga ammaatti uummanni akka Shaggar  kaabaatti qabatee jiru leenjii barattootni yeroo gannaa walgayii mootummaan EPRDF teesisaa ture irratti gaaffii dhimma qotee bulaan lafa isaa irraa ariyamee, lafti qote bulaa mootummaadhaan saamamee gurguramaa ture irratti gaaffii uummata bakka bu’anii gaafataa turan irratti mootummaa biraa deebiin waan hin kennamin hafeef, akkasuma mootummaan Wayyaanee miidhaan ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru ilaalchisee uummanni Oromoo quuqaa garaa isaa keessa jiru baafatee himachuuf carraa kan hin argatne tahuu ibsanii jiru.

Haala kanaan mootummaan Wayyaanee ammoo dhimma maqaa misoomaan uummata walitti qabuu fi hidhaa laga abbaayiif uummata irraa qarshii sassaabu kun uummata Oromoo jiraattoota aanaa kana keessa jiraatu biratti gocha saaminsa bifa isaa jijjiirratee fi tooftaa sirni gabroonfataa kun itti fufiinsaaf karaa mijeeffachaa jiru tahuu isaa waan hubateef mootummaan wayyaanee dursee walgayii kana ajajuu isaan dursa guyyaa tokkoo waan taheef uummanni aanaa kana keessa jiraatu dhaamsa waliif dhaamuudhaan hojjetan mootummaa uummata Oromoo waliin tahuun walgahii EPRDF Wayyaanee yaame lagatanii jiru.

Amajjii 5,2015  irratti namoota 15n hin caalleen hirmaatame, isaan kunis gaaffii uummataa kaasan, gama tokkoon mootummaan uummata miidha, uummata hidhaa, ajjeesaa akkamiin uummanni mootummaadhaaf ajajamaa, lafti Oromoo gurgumee dhumeera, lubbuu baayees dhimma lafa Oromiyaatiif dhabneerra, kan jedhan kanneen qaamuma mootummaa godina kanaa tahuu odeessaan nu gahe addeessa.

Tuttuqaan Wayyaanee uummata Oromoo gamteessaa jira, akka gabaasa Qeerrootti  mootummaadhaan ajajamuu keenyaan dura mootummaan dura gaaffiwwan hunda ilmaan oromoo hunda irraa ka’aa jiru kallattii adda addaan kanaan dura ka’e karaa miidiyaatiin deebii haqaa akka kennu, ammas taanaan fuula durattis mootummaa hojii gara jabeessaan uummata keenya irratti raawwataa jiru hin beeknu, gocha isaa darbaniifiyyuu itti gaafatamuu qaba, jedhanii namootni walgayii kana irratti argamanis uummata aanichaa bakka bu’anii dubbatanii akka jiran odeessan qeerroo ibsa.

http://qeerroo.org/2015/01/07/uummanni-oromoo-godina-shaggar-kaabaa-naannoo-garba-gurraachaa-jiraatan-sababaa-saamicha-lafti-qonnaan-bultootaa-irraan-kan-kae-walgayii-wayyaanee-lagatan%e2%80%8f/

Godinaalee Oromiyaa Garagaraa Keessatti Uummanni Ajaja Wayyaanee Lagachuu fi Fesheleessuu Eegale‏

Gabaasa Qeerroo  Amajjii 5,2015

diddaa9Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ayyaanni jijjiirraa bara haarawaa fi guyyaan WBO Amajjii 1/2015 haalaan kabajamee jira. Gabaasoti Qeerroo kallattii Oromiyaa gara garaa irraa kan dhaamamaa jiru akka ibsutti.  Waggaan haaraa Amajjii 1 fi guyyaa WBOn  uummata Oromoo birattis kan durii caalmaadhaan beekamee barattootaan, hojjetootaan, qonnaan bulaadhaan, caasaa opdo keessaallee uummata Oromoo waliin kan hiriiraniin haala hoo’aadhaan kabajamee darbe.

Walumaa gala kabajaan guyyaa kanaa bara kana mootummaa Wayyaane biratti mufii fi aariin bakkoota gara garaatti humnoota tikaa bobbaasuun yerootti uumata adamsaa turan muldhata. Wayyaaneen uummatni Oromoo duukkaa akka hin jirre yeroo hubatee naasuu guddaadhaan guutameedha yeroon kun, Oromiyaa godinaa hanga gandaatti kan mul’atus ijoolleedhaa hanga abbootii Oromootti Wayyaaneen galafaataa, gabroonfataa, ajjeesaa tahuu isaa caasaa mootummaatti ifaa ifatti yeroo itti baasanii dubbatanii fi waajjiraalee, manneen barnootaa, buufata fayyaa, bulchiinsa magaalota garagaraa fi naannoolee isaanitti barruulee mootummaa Wayyaanee abaaruu fi dhaadannoolee uummata Oromoo jajjabeessuutu mul’ata, kunis caasadhuma OPDO keessaa qabaniin kufaatii mootummaa Wayyaaneef warra yaadda’an irraa gara mootummaatti gabaasa tahu irraa Wayyaaneen waan dhagayuuf haala uummata Oromoo yeroo ammaa irra jiru ilaalchisuun keessattuu ayyaanni guyyaa WBO kan miillanaa kun uummata Oromoo biratti haalaan beekamee waan jiruuf akkuma beekames kabajamuun isaa ifatti waan mul’ataadha. kanumaan wal qabsiisuudhaan:-
Godina wallagga lixaa, Gimbii, Najjoo, Dambi Doolloo, Anfilloo, Jimmaa Horroo, Aayira Gullisoo, fi buufata manneen barnootaa keessatti caasaa OPDO  irraas amantaa waan dhabeef, humna waraana isaa keessaa kanneen sabaan Oromoo hin taane filee gara kanatti erguuf karoora keessa galchee jira jechuun odeessaan qaama mootummaa keessaa bahe nu gahaa jira. naannolee kanatti guddaa kan shakkee jiru yeroodhaa yerootti kan gabaafamaa ture uummanni ilaalcha ABOn dhugamee, ajaja ABOtiin socho’aa jira malee mootummaadhaan miti, fincilli ka’uun dura caasaa OPDO irraa abdiin waan hin jirreef humnuma waraana isaa keessayyuu kan sabaan Oromoo hin taanetti fayamuuf akka jiru qophii mootummaa Wayyaanee gama kanaan dursee odeessaan ibsa.

http://qeerroo.org/2015/01/06/godinaalee-oromiyaa-garagaraa-keessatti-uummanni-ajaja-wayyaanee-lagachuu-fi-fesheleessuu-eegale%e2%80%8f/

For 2014 reports on   Oromians  Protests click and read @

https://oromianeconomist.wordpress.com/2014/12/25/ethiopias-new-master-plan-of-ethnic-cleansing-against-the-oromo-in-the-name-of-development-expansion-of-finfinnee-addis-ababa/

Copyright © OromianEconomist 2015 & Oromia Quarterly 1997-2015, all rights are reserved. Disclaimer.

Oromia: Ummati keenya karaa Adda Addaan Dhumaa jira November 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Ummati keenya karaa Adda Addaan Dhumaa jira!

Baarentuu Gadaa, ayyaantuu.net

Development aid in Ethiopia is alleged to have been withheld from those opposed to the government. People were forced to vote for itErga guyyaatti 3 ol nyaanna jedhamee Wayyaaneedhaan hololamu eegalee waggoottan 24 darbaniiru. Muummicha ministeeraa wayyaanee kan ture Mallas Zeenaawiirraa eegalee hanga ergamticha har’aa H/Maariyaam Dassaalanyitti guddinarratti guddinni ida’amee, parsantii 11 oliin gudataa jirra jedhamee afarfamaa tureera. Guddinnii fi dhaadannoon waggoottan 24 darbaniif hololamaa ture garuu kunoo dhadhaa abidda bu’e ta’ee hafe. Guddinni gaafa afaan qawweetiin haangottii dhufan irraa eegalanii hololaa turan as buuteen isaa dhabamee ummattoonni biyyattii beelaan mankaraaraa jiru. Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti beellii fi gadadaoon babalatee namni miliyoona .15 ol ta’u kan afaaniin qabatee bulu hin qabu. Inni guyyaatti 3 fi sanaa ol nyaata jedhame takkaa dhabee beelaa fi dheebuun harcahaa jira.
Dhugaadha miseensoonni Wayyaanee fi lukkeeleen sirnichaa saamicha fi malaanmaltummaa afaan qawweetiin gaggeessaniin quufanii bulaa jiru.

Ethiopia ‘using aid as a political tool’.
BBC report alleges the government is withholding aidfrom opposition supporters and committing human right abuses

Duroomanii midhaan filatanii nyaatu, wuskii bakka dhaqanitti dhangalaasu,ciree Finfinneetti yoo nyaatan dhayanni isaanii Awuroopaa ta’uu danda’a. Abbaa fooqii hedduutii, makiinaa akka kaalsii miilaatti guyyaa guyyaan jijjiirratu. Warshaaleen biyyattii keessa jiran kan isaaniti. Ummattoonni cunqursaa fi saamicha sirnichaa jala jiran miliyoona 15ni olitti tilmaaman garuu beelaan harcahaa jiru. Qayee fi qabeenyarraa buqqawaa jiru. Biyyaa baqatanii gammoojjii biyya ormaa fi galaanatti dhumaa jiru.Mootummaan Wayyaanee mootummaa gama hedduun ummattoota Impaayeera Itiyoophiyaa keessa jiran, keessumaawuu ummata Oromoo addatti irratti xiyyeeffatee fixaa jiruu dha. Murni saamichaaf umame kun gama tokkoon nama mirga isaa fi lammii isaatiif falme; barattoota qalama malee harkaa hin qabnee dabalatee, sabboontoota rasaasaan karaarratti fixaa jira. Kaan mana hidhaatti guuree, kaan ammoo qayee fi qabeenyarraa buqqisee, carraa hojii fi barnootaa dhorkatee mankaraarsaa jira, biyya dhablee taasisuun kan biyyaa baqachiisee gammoojjii, galaanaa fi kaampii baqattaatti fixes manni haa lakkaawu. Haacaaluu ammoo kunoo amma nama miliyoona 15 ol beeleessee kadhaa fi du’aaf saaxilee jira.
walumaa galattii ummattoonni biyyattii keessumaa Oromoon beelaan, baqaan, rasaasaan , hidhaan goolamaa fi dhumaa jira jechuutu hundarra salphata.

Murni Wayyaanee karaa adda addaan beela nama mil 15 ol miidhaa jiru kana dhoksuuf yaaluus, yeroo kaan ammoo lakkoofsa isaa gadi buusee himuuf carraaqus namni dhumaa, abdiin qotee bulaa fi horsiisee bulaa beeladoonni karraan harcahaa jiru. Akka BBC fi AL-JAZIRA dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa hedduu fi dhaabooleen gargaarsaa adda addaa yeroo ammaa kana ifa taasisaa jiranitti impaayeera Itiyoophiyaa Wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessatti beelli namoota mili. 15 ol , kan irra jiraan isaa saba Oromoo ta’e akka malee hubaa, lubbuu baasaa jira.

Ummanni Oromoo ummata dachee gabbattuu, lafa sa’aa namaa tolu qabuudha. lafti isaa qonnaaf, horsiisa looniin beekamaa dha, albuudoota adda addaan badhaadhaa dha. Qabeenyi har’a Wayyaaneen qawwee ittiin bitattee ummata keenya fixxuun, fooqii ijaartee ittiin sooramtuun, qabeenyuma dachee Oromoorraa saamichaan argamee dha.

Oromoon abbaan biyyaa garuu bahaa- lixatti kaabaa- kibbatti beelaaf saaxilamaa, baqachiifamaa fi biyya dhablee taasifamaa jira.

Beelli yeroo ammaa kana impaayeera Itiyoophiyaa muudatee sa’aa nama fixaa jiru kun, harki guddaan isaa biyya Oromoo Oromiyaa keessatti balaa gurguddaa dhaqqabsiisaa jira. Wayyaaneen osoo beelli hin jiru, booda ammoo namni beela’e xiqqaadha jettuu Harargeen bahaa- lixatti, rakkoo guddaaf saaxilamee jira. Baalee, Arsii lixaatti Onooti Sulula Riifti vaalii kessa jiran, Shawaa bahaa Ona Boosatii fi, Karrayyuu keessatti, Boorana Gujii fi Walloottii guutummaa guutuutti beelli hammaatee guyyaa guyyaan namni du’aa oola. Beeladoonni akka bahaniin hafaa jiru.

Wayyaaneen akka dhugaan kun gadi hin baaneef dhoksaa turte, yookan xiyyeeffannoo osoo itti hin kenniin haftee jirti. Ammalleen osoo namni fulleettii dhumaa jiru, ifatti lakkoofsa dhugaa himuurra dhaaboolee fi miidiyaalee dhugaa jiru kana dubbatan abaaruu hojii godhattee jirti.
Gabaasa BBCn dhiheesse osoo balaaleeffattuu fi soba jettuu, kanneen akka CCTV, AL-JAZIRA, OMN, fi marsaaleen akka Ayyaantuu fi Gadaa jedhaman dhugaa jiru addunyaaf dhiheessaa jiru. Miidiyaan Wayyaanee kijiba odeessuuf dhaabbate garuu dhihee bari’u misoomni babal’achuu fi diinagdeen guddachuu lallaba. Ammamuu lallabus garuu Inni guyyaatti 3 ol nyaatama jedhamee maqaa misoomaa fi guddinaatiin waggoottan 24n darbaniif hololamaa ture soba ta’uun ifa ta’eera, ija addunyaa duratti saaxilameera. Sirnichi sirna sobaati, sirna sobaan ijaaramee sobaan jiraachaa jiruudha. sirna ta’e jedhee ummata beelaan fixaa jiruu dha.
Sirni Wayyaanee ummata Oromoof diina innikaa dha. Wayyaaneen murna Ummata Oromoorratti haloo qabattee beelassaa fi fixaa jirtuudha. Iddoo beelli kun itti hammaate Harargee, Baalee, Shawaa bahaa Onoota akka karrayyuu,fi Boosati, akkasumas Arsii lixaa, Boorana, Gujii fi Wallootti hatattamaan gargaarsa lubbuu oolchu kennuurra deeggartoota ABOtu naannichatti baayyata sababa jedhuun midhaan dhorkachaa jirti.

ABOn midhaan isinii haa kennu, kan filannoo darberratti filattan OFKOn isin haa dhaqqabu, filannoo darbe irratti nu filachuu diddanii mormitoota filattan, isaan isin haa dhaqqaban jechuun haaloo ummata beele’etti bahaa jirti. Midhaanuma tola oltonni alaa ummata beela’eef erganirratti abbaa tatee deeggartootaa fi mormitoota kiyya jechuun dhimma siyaasaaf olfachaa jirti. Kun yakka, yakka sanyii balleessutii, jeenoosaayidiidha.

Ummata beela’e siysaan qoodanii, deeggaraa fi diina jedhanii beeleessuun yakka yakka caalu, maaf filannoo daberratti nafilachuu didde, maaf sabboonummaa qabaattee jedhanii gargaarsa halagaan alaa kenne jalee ofii qofaaf amma barbaadan kennanii kaaniif harka dachaafachuun hojii gara jabinaa, dinummaa isa dhumaati. Yakka ilmi namaa namarratti ni rawwata jedhamee hin tilmaamnee dha. Wayyaaneen garuu kaayyoo Oromoo dhabamsiisuu qabattee waan deemtuufuu iddoo beelli kun itti hammaate hundattuu yakka raawwachaa jiraachuun ifatti himamaa jira. Kun roorroo guddaadha, roorroo atattamaan fala argachuu qabuudha.
Ummanni keenya; ummanni Oromoo biyyas alas jiru shiraa fi rorroo Wayyaanee beela’aa midhaan dhorkatanii siyaasa ofii dalagachuu kana dura dhaabbachuu qaba. Dhumaatiin lammii keenyaa nutti haa dhagahamu.

Hiriiraan, miidiyaadhaan, dipiloomaasidhaan haala biyya keessa jiru addunyaaf hubachiisuun dirqama namummaas, dirqama lammiitisii. Karaa dandeenyeenis lammiiwwan keenya beelaan harca’aa jiraniif haa owwaannu.

Dhalataan Oromoo kamuu murna aantummaa ummataa hin qabne, murna ummata beel’erratti yakka sanyii balleessuu dalagaa jirtuu tana addunyaaf saaxiluun dirqama. Murna gara jabeettii, murna ofii nyaatee isa hafe beeleessitu, sirna saamichaa, sirna osoo miisooma jettee hololtu ummata biyyattii walakkaa ol beelassitu, sirna nama siyaasaan qoodee midhaan gargaarsaa dhorkattu, murna yakkamtuu akkasii callisanii ilaaluun hamilee / miira namummaa/ dhabuudha. Dhibee lammiitiif quuqamuu dhabuudha, kanarraa ka’uun bakka jirrutti sagalee tokkoon yakka Oromoorratti raawwachaa jiru kana gurra addunyaa haa buusnu.

Ummata keenya du’arraa baraaruuf, yakka irratti dalagamaa jiru dhaabuuf sagalee dhageessisuun dubbii fardiidha!

 

Mootummaan Wayyaanee uummata beelaan dhu’aa jiruuf gargaarsi taasifamaa jira jedhchuun olola eegale.‏

Gabaasa Qeerroo Finfinnee Sadaasa 23,2015

Dhumaatii beelaan uummattoota naannoo roobni hin geenye irra gahaa jiru daa’immaan, haadholii fi horiiwwan yeroo itti wal faana dhumaatii sukkanneessaa irra jiranitti mootummaan Wayyaanee ofii cooma muree guddina biyyaa odeessaa jira.Kan baayee nama gaddisiisu keesssaa naannowwan kun beelli itti hammaatetti nyaataan mootummaan keenya isaan deggeraa jira jechunis miillii fi harki wayyaanee kan taate jaleen OPDO’n miidiyaa irraan oduu sobaa lafa naqaa jirti kan seenan lubbuu kumaan lakkawamaa jiru gaafatullee sobuudhaan uummata beelaan dhumaa jirutti qoosan. Yeroo biyyaaf boo’ichaa wayyaanee fi jala kaattuu sheef garaa guuttachuun nyaattee uummatatti dhaadatti. Kanumaanuu kan walq abate gaaffiii uummanni Baalee aanaalee garagaraa irratti mootummaan maaliif soba gargaarsi godhame nama dhuunfaa irraa kan hafe hin agine kan warra beela’aniif kan jedhanii wayyaanee soba ishee saaxilan yeroo kana gara siyaasatti harkifamanii qabamaa kan jiran jiru. Akkasuma sadaasa 25/2015 yuuniversirii Madda walaabutti barattotni gaaffii kaasan uummata keenya obbolaa keenya beelaan dhumaniif gaddina jedhuu fi akaksuma barattootni moora yuuniversitichaa mootummaa wayyaanee balaaleffatan.

Uummanni keenya osoo beelaan dhumu wayyaaneen aangoo irra jiraatuu hin qabu jechunis barattootni yuuniversitii Bulee horaas barruum facaasan. Yeroo kana gaaffii cinatti dhimma MP waliin wal qabatee gaaffiin mootumman wayyaanee sobeeuummata beelaan dhumaa jiruuf gargaarsi godhamaa jiru kana saaxiluun barattootni gaaffii  kaasaa waan jiraaniif wayita kana wayyanee qixa hundaattuu sodaadhaan kan guutamee jiru tahuun hubatamee jira. Kanaaf gaaffiidhuma kana fakkaatu namoota kaasan hidhuu fi hojii irraa gaggeesuunuu kan itti hammaataa dhufeedha.
Dhimma beela’un dhumaatiin uummata irra gahaa jiruuf gaaffii namootni naannoo Baalee, Harargee irraa kaasaniif toohatamaa hidhamaa jiran gabaasan dubbata.

 

 

 

Oromia: OBS:Harka Fuune, Weellisaa Shukrii Jamaal November 25, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Oromo artist shukri Jamal

 

Why trickle-down economics won’t eliminate poverty November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Odaa OromooTrickle down economicsEconomic output and global creative index

 

When it comes to eliminating poverty, the degree to which the benefits of growth are shared can have a significant impact on outcomes. According to Martin Ravallion, the former head of research at the World Bank, as cited in The Economist, a 1% increase in incomes in the most unequal countries produces a mere 0.6% reduction in poverty; however in the most equal countries, it yields a 4.3% cut. In other words, societies can get much more ‘bang from a boom’ if they ensure benefits are more widely shared.This brings us to the point at which trickle-down theory ends and inclusive growth begins. According to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), inclusive growth is “a new approach to economic growth that aims to improve living standards and share the benefits of increased prosperity more evenly across social groups”.Inclusive growth refers to both the pace and pattern of growth, which are considered interlinked and therefore need to be addressed together. Inclusiveness represents equality of opportunity in terms of access to markets, resources and an unbiased regulatory environment for businesses and individuals. In a nutshell, it is not just about the quantity of growth within our economies and societies, but also about its quality.

Source: Why trickle-down economics won’t eliminate poverty

On Ethiopian Famine 2015/2016:Despite its higher severity in terms of intensity and magnitude as compared to similar humanitarian crises in recent time, the current hunger in Ethiopia doesn’t receive adequate response yet from national and international aid organizations. November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Ethiopia in 2015, catatrphic famine, over 15 million people affectedFamine in Ethiopia 2015Famine Ethiopia 2015 BBC report

On Ethiopian Hunger 2015

By  Tolera Fikru Gemta,  Social Media  (Facebook)

Despite its higher severity in terms of intensity and magnitude as compared to similar humanitarian crises in recent time, the current hunger in Ethiopia doesn’t receive adequate response yet from national and international aid organizations. Though good news are coming about bilateral aid support from U.S and certain EU members, the INGOs which have got ample experience in the area of humanitarian responses in the country are either still on the stage of preparation or did not yet plan to respond. The irresponsible position of the ruling party-EPRDF – that claimed the drought would not be beyond government capacity- might have contributed for the late and/ or no response acts of the aid organizations.

Moreover, Aid organizations become more curious about their mandate/roles and forced to operate under strict precaution (even in the case of emergency interventions) since the new civil society law enacted in the year 2009- that explicitly prohibited them to undertake any right based projects. The critical question usually asked by the practitioners goes, “is there any thing as such which can not be a right in the development endeavor? be it education, livelihood, economic empowerment or emergency food support?”. The ruling elites have never wanted to properly address such confusions emanated from their notorious enactment, as their main intention is to narrow dawn the space of civil society in Ethiopia’s political engagements.

Whatever the reasons, the emergency response support to millions who are severely affected by the disaster is already delaying. The results of such irresponsible acts might claim the lives of the vulnerable groups, if the trend continues so. The internationally accepted “Humanitarian” principles and standards are being compromised in Ethiopia due political irresponsibility in the ruling elites and lack of adequate sensitivity in the aid sector. The hunger incident has already severely affected the life of 15 million people through putting at least six regional states in “red level” hot spot situation. Oromia regional state having more than 125 most affected districts is leading in the humanitarian crisis. It should be noted that the recurrent drought crisis is proportionally shifting to South of the country during the recent incidents.

The claimed “food aid” through various government owned mechanisms do not address the need of all affected communities fairly and equally mainly due to autocratic political acts. The target community/ localities that showed their support to opposition forces during the recent national election 2015, for instant, would be discriminated by blind cadres during such government based aid support. Denial of such food aid-humanitarian support- to certain severely affected households due to failing to pay membership fee for OPDO- ruling party in Oromia region- was also observed in some areas.

Thus, alternative emergency response interventions should be in placed immediately. The Aid Organizations (INGOs) and other national civil society organizations as well as the entire community should act now, irrespective the prevailing political and bureaucratic challenges.

Related:-

SBO – Sadaasa 22, 2015. Oduu, Qophii Beelaa, Dhimmoota Adda Addaa Irratti Gaaffii fi Deebii Namoota Gara Garaa Waliin Taasifamee fi Qophiilee Biroo

 

 

 

 

Oromia (Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa): Gazaxessoonii bayyeen dhaabbiilee sabqunnamtii itoophiyaa irra Godina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa (miidhagaa lolaa) dhaquun waa’ee hoongeefi abaar yeroo isan nama gafachuu barbadaan, Bulchaan Aanaa Miidhagaa namonni akkaa ittii dhihatanii hin dubanne dhorkaa turan. Boodarra garuu nama dhalaa takkaa kanuma warrii Aanaa qopheysee qabanii haseysaan. Isiiniis waan isaan dhooysuu barbadaan osoo hin dhooysiin ittii himtee

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/11/23/oromia-harargee-bahaa-aanaa-miidhagaa-tolaa-gazaxessoonii-bayyeen-dhaabbiilee-sabqunnamtii-itoophiyaa-irra-godina-harargee-bahaa-aanaa-midhaga-tolaa-miidhagaa-lolaa-dhaquun-waaee-hoonge/

Amharic Program-በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ባለው ረሃብ ዙሪያ ከእሸቱ ሆማ እና ግርማ ጉታማ ጋር የተደረግ ወቅታዊ ዉይይት:: Nov. 21, 2015

https://www.oromiamedia.org/2015/11/amharic-program-%E1%89%A0%E1%8A%A2%E1%89%B5%E1%8B%AE%E1%8C%B5%E1%8B%AB-%E1%89%A0%E1%89%B0%E1%8B%B0%E1%8C%8B%E1%8C%8B%E1%88%9A-%E1%8A%A5%E1%8B%A8%E1%89%B0%E1%8A%A8%E1%88%B0%E1%89%B0-%E1%89%A3%E1%88%88/

OBSTV :Qophii Qe’ee Oromoo, Yaa’ii Gumii Caffee Tokkuummaa Abbooti Gadaa Oromo November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Oromo nation and Gadaa system

Qophii Qe’ee Oromoo, Yaa’ii Gumii Caffee Tokkuummaa Abbooti Gadaa Oromo kutaa 1ffaa.

 

http://https://vimeo.com/144637228

http://http://www.obstv.net/#!Qophii-Qeee-Oromoo-Yaaii-Gumii-Caffee-Tokkuummaa-Abbooti-Gadaa-Oromo-kutaa-2ffaa/czys/563cf1c60cf275e9c59b1bd1

 

 

 

OBS Gullallee Show: Yooyyaa: Seenaa Qabsoo Oromoo Tuulamaa (Gullallee) November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????Qe'ee Tufaa MunaaFinfinnee Oromo culture CentreOromia cities, sub cities and towns with their original ancient khemetic Oromo names and their corresponding colonial, Abyssinian names

http://https://vimeo.com/146504421

 

Related:-

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/07/july-13-finfinne-day-guyyaa-finfinnee-revisiting-the-oromo-roots-of-finfinne-in-pictures/comment-page-1/

 

 

Oromia: Gaaffii fi Deebii Wallistuu Oromoo Muluu Baqqalaa Walin. Interview with Artist Muluu Baqqalaa November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromo artist muluu Baqqalaa

 

 

 

Oromia (Midaaqanyi, Irreecha Birraa 2015): Aanaa Midaaqanyiitti Ayyaanni Irreechaatiifi Sirna Gadaa Oromoo jabeessu kabajamee ooleera. November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
1 comment so far

???????????Irreecha Birraa Oromo @ Midaaqanyi ( Galma Calalaqii), Central Oromia, 15 November 2015

Irreecha Birraa Oromo @ Midaaqanyi ( Galma Calalaqii), Central Oromia1, 15 November 2015Irreecha Birraa Oromo @ Midaaqanyi ( Galma Calalaqii), Central Oromia 2, 15 November 2015Irreecha Birraa Oromo @ Midaaqanyi ( Galma Calalaqii), Central Oromia 3, 15 November 2015Irreecha Birraa Oromo @ Midaaqanyi ( Galma Calalaqii), Central Oromia 4, 15 November 2015Irreecha Birraa Oromo @ Midaaqanyi ( Galma Calalaqii), Central Oromia 5, 15 November 2015

 

Irreecha Birraa( Malkaa) Oromo celebrated in Midaaqanyi (Central Oromia) on 15 November 2015. Over one million people in attendance.

Akka sadarkaa biyyoolessatti kan kabajame Irreecha Malkaa Hora Arsadii booda Oromiyaa godina adda addaa keessatti ayyaan Irreechaa (Irreessaa) kabajamaa ture, isaan keessaa Malkaa Ateetee, Bokkuu Cittuu, Malkaa Hawaas, Hora Haadhoo, Karrayyuu, Naqamte, Odaa Bisli, Jimma, Haroo Maayaa fi Goonde yoo ta’u Sadaasa 15 bara 2015 immoo Aanaa Midaaqeny keessatti Wiirtuu Aadaa fi dhuggeeffata Oromo kan Galma Calalaqiitti  bakka irreeffattoonni milyoona tokko ol irreeffatanitti sirna ho’aan kabajamee ooleera. 

 

(OMN:Oduu Sadaasa 15,2015): Kabajaa Ayyaana kanaa irratti godinaalee Oromiyaa gara garaa irraa uummanni Oromoo miliyoonaa olii akka irratti himaatan, Abbaan Muudaa Ittafaa Carrataa OMNtti himaneeran.
Godina Shawaa Lixaa Aanaa Midaaqanyiitti Ayyaanni Irreechaatiifi Sirna Gadaa Oromoo jabeessuuf uummanni Oromoo miliyoonaa olii irratti himaachuun jila jilifataa akka oolan, Abbaan Muudaa Ittafaa Carrataa OMNtti himaneeran.
Ayyaanni Irreechaatiifi Sirni Gadaa Oromoo jabeessuuf, uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa gara garaa irraa akka hirmaatan, Abbaan Muudaa kun addeessaneeran.
Ayyaana Irreechaa dabalatee Sirni Gadaa Oromootiifi aadaan Oromoo, sirnoota alagaan oli aantummaa irratti qabaate keessatti hacuucamaa akka tureefi, bu’aa qabsoo dhiigaatiin argamaa jiruun, aadaan keenna deebi’ee lataa akka jiru Abbaa Muudaa Ittafaan himaneeran.
Oromoon tokko akka ta’uuf, akkasuma aadaafi afaan isaa akka jabeeffatuuf, Abbaa Muudaa Ittafaa Carranaa dhamaneeran.

Daani’eel Bariisoo Areeriitu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/11/aanaa-midaaqanyiitti-ayyaanni-irreechaatiifi-sirna-gadaa-oromoo-jabeessu-kabajamee-ooleera/

 

Sadaasa 15/2015 Godina Lixa Shagaggar AANAA MIDAA QANYIItti Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii Bifa Adda ta’ee fi Haala Hedduu Dammaqinsa Qabuu fi Mormii Sirna Faashistii Wayyaaneen kan guutameen Dargaggootni Oromoo ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo Faarsuun Kabajatan. Ayyaanni Irreechaa Kun jalbultiin isaa bifa ho’aa ta’een Galma Abbaa Gadaa Warraa Maccaa galma Abbaa Gadaa ‘Ittafaa Caarraataa Guutamaa’ kan ta’ee Diirree Calalaqiitti haala heedduu nama ajaa’ibuun jalbultiin isaa kan kaleessa irraa eegaluun kabajamuu eegalee guyyaa har’aa Malkaa Calalaqiitti bakka uummatni Oromoo Kumootaan lakka’amanitti bifa addaan kabajame.Guyyaa Jalbultii Ayyaana kanaa Irraa eegaluun Uummatni Oromoo Godina Lixa Shaggar Aanaawwaan Kanneen akka: Midaa Qanyii, Calliyaa, Iluu Galaan,Baabbichaa, Tokkee Kuttaayee, fi Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree fi Guduruu irraa jalbultii Ayyaana Irreecha Malkaa Calaalaqii kana irratti dammaqinsa guddaan kan argamuu danda’an ta’uun gabaafamee jira. IMG_20151108_041757

Goototni Dargaggootni fi Barattootni Oromoo Walleelee Warraaqsaan ABO,Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi gootota ilmaan Oromoo
Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti Wareegamaan faarsuun mormii guddaa sirna faashistii wayyaaneef qaban ifatti muldhisaniru. Dargaggootni
Oromoo Walleelee Warraaqsaa fi Dhaadannoo Qabsoo Bilisummaa farsan kanneen armaan gadii kana dhageesisuun mootummaa wayyaaee
balaleeffatan:
1. Korma Guduruu ABO keenyadha duruu, ABO’n lafa fi biyya dabarsee hin gurguruu, kanaan Booda garbummaan nu ga’eera abbaan irree wayyaanee OPDO’n nu hin bulchitu,
2.Master planiin Finfinnee fi Magaalota Oromiyaa haqamuun dirqama, Wayyaaneen OPDO’n Oromiyaa gurgurachuuf maaliif muddama?
3. Dhaabni keenya ABO dha, Kaayyoon keenya Bilisummaa fi walabummaadha, FInfinneen kan keenya, Oromiyaan kan keenyaa, bittaa
halagaa hin barbaannu, hidhamtootni Oromoo hiikamuu qabu, Barataa dammaqii, Barsiisaa dammaqi, Qotee bulaa dammaqi, Oromoo dammaqi
jechuun sagalee dhaadannoo jajjabaa fi dheekkamsaan guutame dhageesisan.
4.Kanaan booda kan nu bulchu ABO dha, ABO dimookiraasii fi bulchiinsa gaariitti amana, ABO’n mirga ilma namaa fi dimookiraasii ni
kabachiisa, jechuun labsii dhaadannoo fi walleelee warraaqsaan guutame dabarfatan.
5.Ilmaan Oromoo wayyaaneen bara baraan rasaasaan akka bineessa adamsee ajjeesaa jiruuf itti gaafatamuu qaba, OPDO itti gaafatamuu qaba,
6.Caffeen Oromiyaa Oromoo fi Oromiyaa gurguraa waan jiruuf seeratti dhiyaachu qaba jechuun wallee fi dhaadannoon mormii sirna garboonfata
wayyaaneef qaban ibsachuun bifa adda ta’een Ayyaanni Irreechaa Malkaa Calalaqii kabajamuu Maddeen keenya achiitti argamanitu gabaase.
Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee humna Waraanaa guddaa Daandiiwwaan gara Aanaa Midaa Qanyiitti geessuu hundarratti loltootaa
fi poolisii kora bittinneessa jedhamu ramaduun Sakkatta’insa guddaa gaggeessuun uummatni sodaatee akka karaa irratti deebi’uuf yaaliin
guddaan waraana wayyaanee kanaan godhamee fi loltootnii fi poolisootni Wayyaaneef ergamanii bulan Odaa Doodaa uffattan ABO,WBO fi Qeerroo
bilisummaa Oromoo faarsitan jechuun dargaggootaa fi uummata ugguranii karaatti deebisuu fi akka namni sodaatee deebi’uuf shirri guddaan
dalagamee uummatni I fi dargaggootni barattootni Qeerroon Oromoo gamtaa isaa jabeeffachuun lafa duudhaa keenyaa fi seenaa keenyaa
Irreecha irra nu dhorkuun yakka jechuun uummatni diddaadhumaan sirna kabaja Ayyaana Irreechaa Malkaa Calalaqii irratti kan argamanii
walleelee warraaqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo,ABO ,WBO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo faarsaa kan olaanii fi Ayyaanicha haalaan kan
miidhaksan ta’uu Maddeen keenya sirna Ayyaanaa Irreechaa Malkaa Calalaqii irratti argaman gabaasan.waraabbii video,suuraa fi audio kan
isin qaqqabsiifnu ta’uu isin hubachiifna.

http://qeerroo.org/2015/11/23/ayyaanni-irreechaa-lixa-shaggar-aanaa-midaa-qanyiitti-bifa-hoaa-taeen-kabajameeuummatni-oromoofi-qeerroon-dargaggootni-barattootni-oromoo-takkummaan-irraatti-hirmachuun-abowboqeerroo-bilisumma/

International Oromo Women’s Organization’s Appeal on the Urgent Case of Mr. Dabasa Guyo’s Disappearance and Other Refugees in Kenya November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????International Oromo Women's Organization
http://www.ayyaantuu.net/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js

 

November 6, 2015

Office of the UN High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail: tb-petitions@unhcr.org

Mr. Antonio Guterres United Nations Higher Commissioner for Refugee (UNHCR)
Case Postale 2500 CH-1211 Geneve 2 Depot Suisse
Email: infoDesk@ohchr.org; GUTERR@unhcr.org

The UNHCR Representation in Kenya
PO Box 43801-00100 GPO
Nairobi, Kenya
Tel: 41 22 739 7280

The President of the Republic of Kenya
President Uhuru Kenyatta

Harambee Avenue
P.O. Box 74434 – 00200
Nairobi, Kenya.

The International Committee for Red Cross (ICRC) delegation in Ethiopia
Bole Sub city-, Kebele 12/13, House no. New
P. O. Box 5701
ADDIS ABABA
Phone: (+251 11) 647 83 00
Fax: (+251 11) 647 83 01
Head of delegation: Mr REYNOLDS James

The ICRC regional delegation in Kenya
Denis Pritt Road
P.O. Box 73226 – 00200
NAIROBI
(covers Kenya, Djibouti, Tanzania)
Phone: (+25420) 2723 963 – 4 – 5
Fax: (+25420) 2713003

Head of regional delegation: Mr MEYRAT Thierry
Media contact persons: Ms KILIMO Anne
Phone : (+254 20 2723963
Mobile (+254) 0722 202039
Mr STRAZIUSO Jason
Mobile: (+254) 733 622 026

Subject: Appeal on the urgent case of Mr. Dabasa Guyo’s disappearance and other Refugees in Kenya

Dear All,

I am writing this appeal letter on behalf of the International Oromo Women’s Organization (IOWO), a Non-Profit, Non-governmental Organization established to promote gender equality and be the voice for the voiceless.

The oppressed people in Ethiopia that include the majority of Oromo people fled their home to escape government persecutions, killings, arbitrary arrest, and abductions in Ethiopia. The Ethiopian government spearheaded by the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF), came to power in the early 1990’s. Since that time until present, mass killings, arbitrary arrests, abductions, and evicting people from their home become the day-to-day activities of the government forces. Hundreds and thousands of Oromo and other nationals run away to escape from such government actions.
However, the government security forces hunt refugees in neighboring countries, assassinate or abduct and take back to Ethiopia for further torture and killing.

I.  Few examples of mass killings by Government forces in Ethiopia since TPLF came to power:

• The mass killing of University Students in Ambo and other cities April/ May 2014 on the peaceful demonstration against the expansion of Addis Ababa city to other neighboring Oromia cities, which is still continuing. (BBC News May 2, 2014, http://www.bbc.com/news/world-africa-27251331).

• The massacre of Muslim peaceful protestors April and August 2013 in Asasa and Kofele, Oromia, killed at least 26. ( Extracted from the report of CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation report 19th Session of the UPR Working Group Submitted 16 September 2013)

This is in violation of religious freedom provided in the country’s constitution of 1995 Article 11/3 which states “The state shall not interfere in religious matters and religion shall not interfere in state affairs”.

• The massacre of members of the Suri tribe took place in December 2012, at least 147 Suris killed. (extracted from HRLHA Statement Feb.2013).

• The Massacre of Oromos Gara Sufi in February 2007. The victims age range from 14 years old Ayisha Ali to seventy years old Ahmed Mohamed Kuree. (VOA Afaan Oromo program on Wednesday Feb. 21, 2007).

• The Massacre after 2005 National election, Addis Ababa in which 193 unarmed demonstrators killed (www.abbaymedia.com), BBC News (http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6064638.stm)

• The massacre of Anuak on 13 December 2003. (http://www.abbaymedia.com/pdf/Press_Release/Remembering_the_Anuak_Massacre_of_December_13_2003.pdf),

Human Rights Watch, (https://www.hrw.org/news/2005/03/23/ethiopia-crimes-against-humanity-gambella-region).

• The Locke, Sidama, Massacre 24 May 2002 killing 46 and wounded 44. (OSG No. 38).

• The Massacare of Sheko and Majenger people on 11 March 2002, at least 128 dead. (By Nita Bhalla BBC, Addis Ababa, Tuesday, 16 July, 2002, 11:39 GMT 12:39 UK).

• The Massacre of Addis Ababa University Students of April 18, 2001, in violations of Academic freedom 51 dead and 250 wounded. (BBC news, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1284608.stm) and (Abbay media, http://abbaymedia.com/remembering-april-2001%E2%80%B2s-massacre-of-ethiopian-students/)

• The Massacare of Babo Gambel village West Wollega on 28 April 1995, 27 people were summarily executed by the EPRDF army in the Babo Gambel village in Jarso District at a places called Shimala Ture and Qiltu near Ganda Sheik in western wollega. (Report from Sue Pollock 13 April
1996 Schottlands National Newspaper PP.10-13).

And others.

II.  Some examples of individuals abducted by Ethiopian Security forces and disappeared or not known their whereabouts.

According to different sources:

III. Some examples of such Ethiopian government actions mentioned in “AN OPEN PETITION” of the Oromo Refugee community in Kenya to the UNHCR, September 2013, the followings are the victims of killings and abductions by Ethiopian security forces and mercenaries in neighboring countries:

A. OROMO REFUGEES WHO WERE ASSASSINATED BY ETHIOPIAN SECURITY IN KENYA

1. Jatani Ali<img class=”alignleft size-thumbnail wp-image-5585src=”http://i2.wp.com/www.ayyaantuu.net/wp-content/uploads/2015/11/Jatani-Ali.jpg?resize=100%2C100″ alt=”Jatani Ali” data-recalc-dims=”1″ />Jatani Ali, Borana, Oromo leader, former Provincial Governor of Borana Province in Southern Oromia, shot dead by the operatives of Tigray People’s Liberation Front Ethiopian People’s Democratic Front (TPLF/EPRDF) in Nairobi on 2nd July, 1992.

2. In 2003, asylum seeker Mr. Halakhe Diidoo was killed by Ethiopian security in the town of Moyale – Kenya as he crossed to seek asylum.

3. In 2004, Mr. Areeroo Galgalo was gunned down in Moyale – Kenya just some 50 metres away from Moyale Police Station as he was heading to seek asylum at the police station.

4. On 4th September 2007, Mr. Gaaromse Abdisaa was shot dead in Moyale town – Kenya while in bid to save his life and seek asylum.

5. 6th November 2007, a group of ten (10) Oromo refugees were attacked in their living apartment in Eastleign Nairobi. At least two were killed on the sport and some injured.

6. On 20th March 2010, Mr. Asefa Alemu Tana, a refugee with UNHCR File No.: Neth 029833/1 was found dead at his home near a bathroom, with deep head injuries. He lived in Huruma with his family members.

7. Mr. Dalacha Golicha<img class=”alignleft size-thumbnail wp-image-5586src=”http://i2.wp.com/www.ayyaantuu.net/wp-content/uploads/2015/11/Mr.-DalachaGolicha.jpg?resize=100%2C100″ alt=”Mr. Dalacha Golicha” data-recalc-dims=”1″ />On 1st February 2013, Mr. Dalacha Golicha a registered asylum seeker with UNHCR appointment letter was shot dead at his home in Huruma Nairobi.

 

 

8. Mr. Mohamed Kedir<img class=”alignleft size-thumbnail wp-image-5587src=”http://i1.wp.com/www.ayyaantuu.net/wp-content/uploads/2015/11/Mr.-Mohamed-Kedir.jpg?resize=100%2C100″ alt=”Mr. Mohamed Kedir” data-recalc-dims=”1″ />On 4th April 2013, Mr. Mohamed Kedir Helgol was shot dead and left in his private car along Eastleign Street. It’s our great belief with no doubt that the killers of Oromo refugee are the Ethiopian secret security agents in Kenya.

 

 

9. In 1994 a twenty four year old Boru was found hanged on a tree at the backyard of the camp. Most Oromos believe that the EPRDF agents killed him.
10. In 1994 an unknown gunman, who is believed to be an EPRDF agent, shot and killed many Oromo refugees inside the refugee camp.

11. In the same year (1994), an Oromo religious man, Sheik Abdusalam Mohammed Madare, was shot and wounded seriously. As a result, many Oromos living in the camp had protested against the discriminative killings of the Oromo refugee.

12. In 1995 three Oromo houses were burnt down in Kakuma camp, where a 5 year old baby girl, Hajo Ibrahim, was killed.

13. N 1996 a frustrated Oromo refugee, who fled from the camp and was found dead in the surrounding area, after half of his body was eaten by scavengers.

14. In 1998 a group of masked gunmen, showered bullets in the Oromo section of the camp for several hours.

15. In 1998 Mr. Rashid Abubaker was found dead in Eastleign by gunmen believed to be EPRDF agents.

16. In 1999 Mr. Sulxan Adem, Awal and Mohammed Seraj were kidnapped by unknown secret agents, and disappeared.

17. On 3rd June, 2000 a young nationalist Abudulwasi Abdulaziz was killed by EPRDF government secret killing square at Juja Road at Pangani. He was a member of Oromo Traditional Band.

18. In the same year (2000) Mr. Alamu a well known and respected Oromo in Dadab, was killed by unidentified people, but it is believed that those killers were assisted by Ethiopian authorities.

19. In the same year (2000), a UNHCR field officer named Shida had found one of the Ethiopian community members who bought a gun to kill the Oromo. She was said to have brought the person to Nairobi so that he would be charged in Kenya for his killing attempt.

20. In the same year (2000), one Oromo refugee was shot and lost one of his limbs.

21. In the same year (2000), in Dadab Mr. Solomon was shot dead.

22. In 2001 Ifrah Hassen was kidnapped in Kakuma by unknown group of people and her whereabouts unknown to this date.

23. In 2001 Mr. Jamal Mussa, Mr. Mohammed Adem and Mr. Mohammed Jamal and Tofik Water all disappeared and their whereabouts are still unknown.

24. In 2001 again the one Oromo refugee was killed by planned car accident, the car was driven by an Ethiopian who is believed to be an Ethiopian government agent.

25. At the beginning of 2002 Awel Mohammed Hussen was kidnapped from Dadab, and then found while he was taken to Dolo Military Camp in Ethiopia where he was killed by EPRDF soldiers two days later.

26. In the same year four Oromo refugees escaped in Kakuma fleeing to Nairobi from planned assassination by EPRDF squad.

27. On 2nd November 2002 Mr. Indalkachaw Teshome Asefa was murdered by Ethiopian security forces in Moyale town.

28. On the same day the body of Oromo women, believed to be murdered by security force was found in the town.

29. In December, 2009 an organized attempt by the Ethiopian government to deport some innocent Oromo refugee community members Mr. Mamed Said a well known elder of the community Mr. Alemu Ware and Yesuf Mohamed was reversed by the help of concerned bodies and the cry of Oromo community members.

B. DEPORTATION OF OROMO REFUGEES WHO LIVES WITH UNHCR MANDATE IN KENYA

1. Mr. Legesse Angessa and Teklu Baleha Dhinsa were abducted from Dhadhab Refugee Camp and deported back to Ethiopia.

2. In 2005, Mr. Liiban Jarso, Olqabaa Lataa and Amansiisa Guutaa (former student from Addis Ababa University) were abducted from Eastleign, Nairobi and unlawfully deported back to Ethiopia. In connection to this and many other disappearances of Oromo refugees, hundreds of Oromo refugees marched into mass demonstration and gathered outside UNHCR office in Nairobi on 27th December 2005 to complain the rise of insecurity and abduction cases instigated by the Ethiopian government and claimed that some had been killed.

The Kenya government authority intervened and the security detectives arrested three Ethiopian men believed to be secret security agents deployed to cause atrocities to Oromo refugees in Kenya. The three; Mr. Tesfaye Alemayo and Lulu were charged and tried before the law court which ruled and ordered their deportation to Ethiopia.

3. Tesfahu Chemeda 3<img class=”alignleft size-thumbnail wp-image-5588src=”http://i0.wp.com/www.ayyaantuu.net/wp-content/uploads/2015/11/Tesfahu-Chemeda-3.jpg?resize=100%2C100″ alt=”Tesfahu Chemeda 3″ data-recalc-dims=”1″ />On 27th April 2007 the Kenya terrorist police arrested Engineer Tesfahun Chemeda and Mesfin Abebe from a Nairobi hotel. They lived as recognized refugees since 2005 under the concern of UNHCR mandate. They were charged as suspected terrorist and arraigned before a law court in Nairobi.

Efforts by members of Oromo community, Kenya Human Rights Commission and the UNHCR to prevent their refoulement went to no avail, when on 7th May 2007 during a court hearing of Hebeus Capeaus, Kenyan officials told a local judge, and the two were already deported back to Ethiopia to face terrorism charges.” (Oromo Refugee Committee in Kenya, 2013).

Engineer Tesfahun Chemeda has been killed in Ethiopian prison and Mesfin Abebe is still in prison.

IV. Another example of mass killings in neighboring countries: According to OSA appeal letter to the United Nations High Commissioner for Refugees, Massacre of Oromo Refugees in Bassaso, Puntland (Somalia) on Tuesday December 01, 2009 in which at least 67 lost their lives and hundreds wounded and another time in Bassaso at different place on 02/05/09 mass massacre of 65 were brutally murdered and more than 100 others were injured.

Ethiopian government security force hunting Oromo Refugees anywhere in neighboring countries nonstop.

V. According to the recent HRLHA’s Urgent Action and Appeal of October 25, 2015, 131 Oromo refugees in Kenya targeted to be abducted or assassinated by the TPLF regime. The action started with the first named in the TPLF list, Mr. Dabasa Guyo Safarro, 80 years old, an Oromo cultural legend, resident of Mololongo, Kenya for more than thirty-five (35) years disappeared on September 27, 2015 in Nairobi, Kenya.

We are highly concerned for Mr. Dabasa Guyyo’s safety and security as well as the security of other 130 Oromo refugees named in the list.

We request President Uhuru Kenyatta and the government of Kenya to protect Oromo refugees in Kenya and stop the Ethiopian government boundary violations and harassing Oromo refugees.

We ask the UN High Commissioner for Human Rights to urge the Ethiopian government stop human rights violations and abuse.

We request the ICRC to take urgent action in search of the where about of Mr. Dabasa Guyyo and safe his life.

We request the UNHCR to protect registered refugees and urgently work on their applications to secure asylum request to third countries.

We request the third countries governments and societies to support refugees who are in urgent need of security for their lives in providing asylum and urgent process for their resettlement.

Peace and justice for all,

Yours Sincerely,

Dinknesh Deressa Kitila
International Oromo women’s Organization
Board Director

Injustice anywhere is injustice everywhere!!!

Related:-

OMN: Jim Bernholtz’s Appeal on The Disappearance of Dabbasa Guyyo Nov. 14, 2015

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-jim-bernholtzs-appeal-on-the-disappearance-of-dabbasa-guyyo-nov-14-2015/

Oromia (Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa): Gazaxessoonii bayyeen dhaabbiilee sabqunnamtii itoophiyaa irra Godina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa (miidhagaa lolaa) dhaquun waa’ee hoongeefi abaar yeroo isan nama gafachuu barbadaan, Bulchaan Aanaa Miidhagaa namonni akkaa ittii dhihatanii hin dubanne dhorkaa turan. Boodarra garuu nama dhalaa takkaa kanuma warrii Aanaa qopheysee qabanii haseysaan. Isiiniis waan isaan dhooysuu barbadaan osoo hin dhooysiin ittii himtee November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

???????????Famine in Ethiopia 2015

 

(Oromia Press): Gaaafa sadaasa 21, 2015 gazaxessoonii bayyeen dhaabbiilee sabqunnamtii itoophiyaa irra Godina Harargee Bahaa Aanaa Miidhagaa Tolaa (miidhagaa lolaa) dhaquun waa’ee hoongeefi abaar yeroo isan nama gafachuu barbadaan, Bulchaan Aanaa Midhaga namonni akkaa ittii dhihatanii hin dubanne dhorkaa turan. Boodarra garuu nama dhalaa takkaa kanuma warrii Aanaa qopheysee qabanii haseysaan. Isiiniis waan isaan dhooysuu barbadaan osoo hin dhooysiin ittii himtee.

Waan dubartiin san gaazexeessitootattii himtee keysaa akkana jatteen “Nuti hoongeen nuttii hammattee jirtii. Namnii goodanaa jiraa. Anuu ammaa goodansafiin demaa. Edaa edaatuu hiraata osoon hin nyatiniin bulee. Gargaarsi yeroo dhufe mallaqaa kaffalleeti katabamnaa. Abbaan araddaa maallaqa nurraa guurrateeti nu galmeeysaa. Qarshii san kan beeyladaa qabu horii gargureetii ittii kannaa. Walumaagalatti kan qarshii dhibbaa 300 hin qabnee gargaarsa kana hin fudhatu. Gargarsii osoo ummata hoongeen miidhame biraa hin geenye namootuma muraasaaf hiramee dhuma. Gargarsi aanaa keenyaa kan caasaalee araddaatifi kanuma nama qabenyaa qabuu tahe.” jattee icitii silaa isaan dhoysuu barbadaan mara jalaa bafte.

Galgaluma san TV Oromiyaa sagantaa kana dabarsee ture. Garuu kan nama aja’ibsisuu gazaxessooni kun waan intaltii dhala san ittii himtee hin dabarsine. Kan isaan dabarsan “rakkoo beelaa hin qabnuu tan nuti qabnu rakkoo bishaan dhugatiiti” tan jattu dabarsan. Kanaas kan ja’e nama bulchaan aanaa qopheesseen kan dubbatamee dha. Wanni nama gaddisiisu garuu bulchaan ummata bulchaa jiru kun ummata moo mootummaaf akka dhaabbateedha. Sagaleen ummataa ukkamamtee ummanni beelaan dhumaa jiraachuun kun akkamitti xiqqolee garaa isaan hin nyaanne jechuun ummanni bal’aan kaabinoota aanaa komachaa jiran.

Akka odeeffannoon gara Miidhagaa Lolaatii arra nu gahe tokko ibsitutti, hoongeefi beelaan wal qabatee haalli amma naannoo sanitti argamuu akka malee yaaddeessaa tahuu irraa kan ka’e abaar akka baroota dheeraa dura naannoo sanii namoota kumaatamaan baqachiisee turee san daran tahuun shakkisiisaa jira ja’an. Gargaarsi waajibir naannoo san dhufaa jiruus kan kallattiin ummata bira gahaa jiru osoo hin taane kan aangawoota araddaafi nama qarshii qabuu qofa akka tahe ijaan agartoonni naannoo sanii himaa jiran.

Haaluma wal fakkaatuun aanaalee walakkaan horsiifatee bultootaa tahan kan akka Qumbii, Mayyumuluqqee, Gola Odaa, Baabbile, Gursumiifi Cinaaksaniis beeyladaan isaani margaaf bishaan dhabaaf jalaa dhumaa kan jirtuufi ummanniis haala yaaddeessaa taheen beelaan xuruurfamaa jiraachuufi gargaarsi dhufu eessa akka gahu wanni beekan akka hin jirre odeeffannooleen garasii nu dhaqqabaa jiru ni hima.

http://www.oromiapress.com/oduu-amma-nu-gahe-2/

Oromia (Buraayyuu): Burrayyuutti dubartoonni lama ijoollee isaanii waliin hurufatti gataman. November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????Tigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocideSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

 

(OMN:Oduu Sadaasa 22,2015): Godina addaa naannawa Finfinnee qarqara Magaalaa Burraayyuutti, dubartoonni Oromoo harka qaalleeyyiifi, abbaan warraa sababa dhibee HIV AIDsiitiin irraa du’e, mana godoo keessa jiraatan keessaa ari’amanii ilmaan isaanii waliin daandiirratti akka gataman OMNtti himan.
Godina addaa naannaawa Finfinnee, Magaalaa Burraayyuu keessaa jiraataa kan turte dubartiin Oromoo Caaltuu Deebisaa jedhamtu, abbaa worraa isii dhibee HIV-AIDS’n erga dhabdeen duuba, jireenni itti hammaatee rakkinyaaf akka saaxilamteefi kiraa manaa kafalachuu dadhabuu irraa kan ka’een ijoollee isii lamaan qabattee magaalaa keessaa gara qarqara magaalaatti akka baate OMNtti himteerti. Dubartiin kun, maagaalaa Burraayyuu, qaraqara magaalatti baahuun isii, mana ona barbaaddee itti galuuf akka ta’e dubbarteerti.
Dubartiin Oromoo, Tigist Fantaayee jedhamtu tan lammeessoo ammoo, abbaa manaa isiitiifi ijoollee isii afur woliin kiraa manaa kafalachuu waan dadhabaniif, mana namni ijaarratee keessa hin jiraanne qe’ee eegaafii, mana nama biraa keessa jiraataa akka turaniifi dhumarratti worri mana qe’ee isaaniitti gallaan, carraa Caaltuu Deebisaa akka isaanirra gahe Tigisti dubbatee jirti. Dubartoonni Oromoo harka qalleeyyi ta’an Caaltuufi Tigist mana caakkaa keessatti ijaaramee oneeru, kan waggaa sadiif namni itti hin galitti, waliin akka itti galan Tigisti Faantayee OMNtti himteerti.
Dubartoota Oromoo rakkinni maatii taasisee, miseensi maatiin lamaanii namni saddeeti ji’a torbaaf namni abbaa kanaa osoo hin jedhiniin nageyaan keessa jiraataa turanii, ji’a torbaan dubbaa garuu qaamoleen mootummaa ijaaramanii kanniisa keessatti horsiisuuf matii saniin keessaa bahaa akka jedhaniin Tigisti dubbarteerti.
Durbatoonni Oromoo harka kaleeyyii kunneen kara qaamni dhimmi ilaallatu, bulchiinsa magaalaa Buurraayyuu bira yoo deemanille, “nuttu ajajee keessaa bahaa nuun jechuun, qabanii nu hidhanii qodaa keennaalle alatti darbannaan sodaannee baanee daandiirratti bahuun, ala buluu erga eegalle guyyootaa sadiin lakkosfneerraa” jedhan.
Lafa Oromoo irratti ormi cakkaafi lafa qabatee jiraataa osoo jiru, nuuti daa’immaan Oromoo harkatti baannee daandiirratti gatamuun keennaa guddaa nu gaddiseesee jira” jechuun Tigist Fantaayee dubbateerti.

Daani’eel Bariisoo Areeritu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/11/burrayyuutti-dubartoonni-lama-ijoollee-isaanii-waliin-hurufatti-gataman/

 

Biyya itti dhallanne gudanneti abban hirree Ethiopia qabeenyaa keenyaa saamuun itti xiqqaatee maati 6 mana issanii keessa gara bosonaati bineesaaf darbatee jira.Akkuma suuraa issanii armaan gadiiti argitanitti maatiin kun kan jiraachaa turan Burayyuu ganda Malika Gafarsaa Goxii Burqaa Illaala jedhamuu sabaa oromo ta’an irran kan ka’ee daimaa walin lafa ykn mana isan kessaa jiraatan fudhachuudhan gatamanii jiru.

– See more at: http://www.caboowanci.com/2015/11/22/maatin-lamii-oromo-6-bosona-keessati-gatamanii/#sthash.1EpJKlcl.0O9NfIVb.dpuf

Kenya: KDF deployed at border after Ethiopian forces kill Kenya police November 21, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????

MARSABIT: The Kenya Defence Force (KDF) has moved its armoured vehicles and tanks from the Odha Military Camp in Moyale to Sololo following an invasion by Ethiopian forces who killed three police officers.

 

kenya-defence-forces

 

MARSABIT (The Standard): The development last evening follows a fierce gun battle earlier in the day between Kenya police and Ethiopian forces at Anona and parts of Sololo Township in Kenyan territory.

Marsabit County Police Commander Bernard Kogo said three Kenyan security officers were killed but declined to reveal the casualty on the Ethiopian side.  “We lost three officers at the border (Sololo) and I do not know what happened on their (Ethiopian) side,”  said Mr Kogo. On Thursday, a senior provincial administrator  identified a senior chief   who was gunned down by allegedly rebels from the Oromo Liberation Front (OLF). Ethiopia is fighting the rag-tag OLF rebels in Ethiopia and parts of Marsabit County that it claims hosts their rivals. OLF is opposed to Ethiopia’s ruling regime and claims it has marginalised the majority of Oromia-speaking people who include the Borana, also found in Kenya. At dawn Friday, Ethiopian forces in full military attire invaded villages in Sololo District where locals led by area MP Roba Duba said at least 24 Kenyans were abducted. “Eleven people were rounded up and taken away by Ethiopian soldiers. Before that they beat up everyone in their sight with gun butts, kicks and blows,’’ said Adan Jirma, a resident of Sololo South.

See also: Ethiopian soldiers cross to Kenya, kill three policemen, five missing At around midday Friday, Ethiopians soldiers made a second invasion in the two centres while backed by armoured vehicles.

This prompted administration and regular police, backed by Kenya police reservists, to engage the foreign army in a shootout. As the gun battle between the two sides raged up to about 4pm Friday, KDF’s army multi-unit detachment from Odha in Moyale, about 100km away, rolled its armoured cars and tanks that were deployed at the border, stretching a distance of about 15km. Sololo OCPD Benjamin Mwanzia said the military had been deployed to guard against further incursion but declined to give details.  National Hospital Insurance Fund Chairman Mohamud Ali called on the Kenya Government to protest what he called frequent invasion by Ethiopian forces into Kenyan territory. “We are a sovereign state and this (invasion) is bad because Ethiopia is considered a friendly neighbour. It is high time our government sends a strong signal to them,” said Ali. Mid this year, Ethiopian forces invaded Kenyan territory on three occasions — at Illeret, Sololo and Moyale.
Read more at: http://www.standardmedia.co.ke/article/2000183121/kdf-deployed-at-border-after-ethiopian-forces-kill-officers

 

Related:-

 

Ethiopia risks diplomatic row after its soldiers enter Kenya and kill local police officers.

NAIROBI will seek an explanation from Addis Ababa after Ethiopian soldiers killed three Kenyan police officers in foreign territory, Kenyan media reported Sunday.

 

http://mgafrica.com/article/2015-11-22-ethiopia-risks-diplomatic-row-after-its-soldiers-kill-kenyan-police-officers?fb_ref=eddd03b994f747968cd988c83dfcc383-Facebook

 

 

Oromo Community Organization (OCO) Appeal Regarding the Disappearance of Mr. Dabassa Guyo November 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Hayyuu Aadaa fi Argaa-Dhageettii Oromoo Obbo Dabbasaa Guyyoo. photo1

Oromo_Community_Organization_in_DC
November 16, 2015His Excellency President Uhuru Kenyatta
Office of the President
The Republic of Kenya
Harambee Avenue
P.O. Box 74434 – 00200
Nairobi, Kenya.Appeal Regarding the Disappearance of Mr. Dabassa Guyo

Your Excellency President Kenyatta,

I am writing this letter on behalf of the Oromo Community Organization (OCO) of Washington DC Metro Area. OCO was founded as a non-profit organization with the main objective to help Oromo Diaspora, to promote the development of the Oromo language and culture through education and to advocate for the human rights of the Oromo in Diaspora and their relatives in the Horn of Africa.

It is with great shock that we learned the disappearance of Dabasa Guyo – a prominent Oromo Cultural and religious leader residing in Nairobi, Kenya. Mr. Dabassa Guyo was born and raised in the Borana region of Oromia, Ethiopia. Since the Derg and TPLF governments came to power to the present, hundreds of thousands of Oromo and other nationals have run away from arbitrary detentions, degrading tortures and violent killings in Ethiopia to save their lives by seeking refuge in the Republic of Kenya and other neighboring countries. Mr. Dabassa Guyo, has moved to Kenya several decades ago for his safety and due to the persecution of the Oromo people in Ethiopia. Mr. Guyo has been residing in Nairobi for the last thirty-five years until his sudden and mysterious disappearance on September 27, 2015.

Mr. Guyo is an indigenous Oromo philosopher and cultural expert.  During his entire life, he has been a peacemaker and has developed a philosophy of peaceful living and coexistence among the human race. He has traveled to the United States of America, and several countries in Asia, Europe and Latin America to teach ways of peaceful living and the resurrection of Oromo culture and ancient civilization, including the Gadaa System (Oromo democracy). Mr. Guyo is a founding father of Oromo civic institution known as Argaa-Dhageeti and a walking encyclopedia of the Gadaa System. In particular his profound knowledge of the Gada system – an indigenous Democratic system of governance- has placed him among the few irreplaceable Oromo experts in the Horn of Africa. Over the last three decades, thousands of Oromo refugees have attended his cultural education center in Nairobi, Kenya, to learn about Oromo culture, history and an indigenous religion. His former students are now scattered all over the world. Mr. Dabassa Guyo is a family man and a prominent teacher of the Oromo people.

Mr. Dabasa Guyo took part in the celebration of Irreecha on September 2015- an annual Oromo thanks giving day – where he delivered his annual thanks giving blessings to his fellow Oromo country men. On this day,   he was kidnapped while on his way from the ceremony

We are shocked by his sudden disappearance. Family members, relatives and his formers students have been trying to learn his whereabouts for over six weeks with no results. It is puzzling that someone would attempt to hurt or abduct such a peaceful person and an elder who had been preaching peace all his adult life. But based on a document which the Ethiopian government submitted to your government, which we recently learned from public sources, and other numerous acts of violence that the Ethiopian government has been perpetrating against Oromo refugees in the Horn of Africa, we suspect that Mr. Guyo was abducted by Ethiopian security agents. The letter to your government lists Mr. Guyo at top of 131 Oromo refugees residing in your country whom the Ethiopian government considers terrorists and wants to be repatriated. In fact, threats, illegal and criminal acts of violence against Oromo refugees by the Tigrayan-led Ethiopian government is not new. It has been engaging in terrorizing and killing the Oromo people in general and the Borana Oromo in particular for the last twenty four years. In 1992, the Ethiopian government sent its security agents and assassinated Mr. Jatani (Mebeatsion) Ali, a prominent Oromo and former administrator of the Boraana region in Ethiopia. Furthermore, the government has been sending its security agents to Kenya to abduct other prominent Oromos that it suspects to be national leaders and opinion makers among the Oromo society. For example, Engineer Tesfahun Chamada was abducted, tortured and killed in Ethiopian prison in 2013. We fear that Mr. Guyo may have been a victim of similar act of violence conducted by the Ethiopian government. He may have been abducted to be tortured and killed. Sadly, if our worst fear proves to be true, it will be a huge tragedy and an immense disappointment for the Oromo people and for all peace loving peoples of the world.  In short, it is a great loss to the world’s humanity.

Therefore, we appeal to you, so that you could use your presidential power to find the whereabouts of Mr. Dabassa Guyo and return him to his peaceful daily life and his family, so that he could continue his contributions to the development of peace-making and education of his people and others about indigenous Oromo civilization. As a longtime resident of your country, Mr. Guyo and his family deserve the highest protection afforded to all refugees under international law.

We request that you and your government protect Oromo refugees in Kenya and stop the Ethiopian government from harassing Oromo refugees and engaging in gross human rights. Particularly, we request you to take urgent actions to find the whereabouts of Mr. Dabassa Guyo, secure his immediate release and return to his family safely.

Sincerely,

Desta Yebassa, PhD

Board President
Oromo community Organization (OCO)
6212 3rd St NW,
Washington DC 20011
Phone: (office):202-234-1151
(Mobile): 202-422-8971

CC:

Ministry of Justice, National Cohesion and Constitutional Affairs
PO Box 56057-00200, Co-operative Bank House, Nairobi

Mr. Antonio Guterres United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR)
Case Postale 2500 CH-1211 Geneve 2 Depot Suisse
Email. infoDesk@ohchr.org;GUTERRES@unhcr.org Attention

The UNHCR Representation in Kenya
P.O. Box 43801-00100 GPO, Nairobi, Kenya
Email: kenna@unhcr.org

Office of the UN High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva 1211 Geneva 10, Switzerland
E-mail: tb-petitions@ohchr.org

 

Related:

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-jim-bernholtzs-appeal-on-the-disappearance-of-dabbasa-guyyo-nov-14-2015/

 

These African ‘countries’ don’t officially exist – including one that you’ve probably never heard of November 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

???????????

Oromia map (green)

Oromia map (green)

Post-colonial African liberation movements you might not have heard too much about, and why owners like Angola, Zambia and Namibia won’t ‘let go’.

An Oromia protest. Many African countries have regions pushing for independence, and which will likely not come to pass. (Photo/oromia movies/Flickr)
An Oromia protest. Many African countries have regions pushing for independence, and which will likely not come to pass. (Photo/oromia movies/Flickr)

(Mail & Guardian Africa): ANGOLA marked its 40th birthday this month and while the south African country blew off the candles, there’s one situation it would be happy the world didn’t pay much attention to.

The “Republic” of Cabinda has even set up its own de facto government, but Angola has no doubt about who the area falls under, having steadfastly held that it is sovereign territory administered from Luanda.

The geography, and history, however stokes the debate: not only is the area completely separated from Angola by a narrow strip of territory belonging to the Democratic Republic of the Congo, but it was also only a protectorate of the Portuguese (called Portuguese Congo) and was only formally integrated into Portuguese Angola in the 1950s. In 1963, the Organisation for African Unity – now the African Union – recognised the distinction between Angola and Cabinda by ranking Cabinda as the 39th state. Internationally though, the area is recognised as part of Angola.

Following independence from the Portuguese, the self-determination movements in Cabinda carried on in the activities of FLEC (Front for the Liberation of the Enclave of Cabinda), this time against their African colonisers. The Cabinda people have not given up, even though the region has now become the country’s most militarised area as a way of control. FLEC continues to carry out a low-level insurgency in the area, with sporadic attacks on army patrols and oil workers – one high profile attack included a bus carrying the Togolese football team in 2010.

So why won’t Angola let go? Though Cabinda represents just a tiny part of Angola’s overall territory – it’s about the same size as The Gambia – it holds vital economic importance to the country producing most of Angola’s oil wealth – up to 70%—and therefore the revenue on which the government survives.

Cabinda is not alone. Across Africa there are areas which have famously called for secession such as Western Sahara, Somaliland and Puntland – functioning with their own governments and in some cases getting increased international recognition, but there are still others which fly low below the radar…where their “African masters” like to keep them:

Barotseland

The people and royal household of Barotseland, in western Zambia, have been agitating for the region’s independence. They accuse the Zambian government of ignoring a 1964 treaty which established Barotseland’s position within Zambia as an autonomous region, in place of the earlier agreement between Barotseland and the British Government.

Barotseland, the kingdom of the Lozi people ruled by the Litunga (king or paramount chief), was a protectorate under British colonial rule and became part of Zambia at the country’s independence in 1964. In 2012, a group of traditional Lozi leaders, calling itself the Barotseland National Council, declared that Barotseland was now free to pursue its own peaceful “self-determination and destiny.”

Zambia was quick to quash these declarations and in December 2014 the administrator general of the Barotseland transitional government, Afumba Mombotwa, and three other secessionists were arrested for treason. If they are found guilty they will be hanged. Their trial, which began in August 2015 is still underway though petitions have been handed to the UN demanding the release of the political prisoners.

So why won’t Zambia let go of the Kingdom? Barotseland is in the upper Zambezi valley which means it has very fertile land. The floodplain is also something of a tourist attraction but the main reason could be because the region has oil potential, in addition to other minerals. In 2011 the government awarded the first petroleum exploration licence to a Zambian company, Barotse Petroleum Company, to explore oil and gas in the province.

Free Republic of Rehoboth

Chances are that you’ve not heard of this one.

The Rehoboth Basters, descendants of Cape Colony Dutch settlers and African women, number about 35,000-55,000 people and live in an area of 14.216 sq.km south of Windhoek, the capital of Namibia. They claim they settled in the late 1860s and developed their own legislation, years before the Germans installed their colonial rule over Namibia in 1885, giving them a right to independence.

With Namibia’s independence in 1990 they lost their status, which they have been demanding back. The United People`s Movement (UPM) was established in 2009 to unite the Baster People and provide them with a political voice, pushing for autonomy of their political affairs.

However, in the case of the Basters, it’s not that the government doesn’t want to let the area go – they are simply not seen as being of consequence because of their small numbers. Their traditional authority is not being recognised anymore and the Namibian government has registered Rehoboth as commercial land.

Ogoniland

Under the Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP), founded in 1990, the people of Ogoni are attempting to disengage from Nigeria having declared independence in 2012. They also presented a Bill of Rights to the Government of Nigeria calling for political control of Ogoni affairs by Ogoni people. It states that the Ogoni people seek, “political autonomy to participate in the affairs of the Republic as a distinct and separate unit (by whatever name called), provided that this autonomy guarantees political control of Ogoni affairs by Ogoni people”.

MOSOP claims that the Ogoni people’s independence was first violated by British colonialism and then “handed over to some other Nigerian ethnic groups in October 1960.” The problem is in 1957 Shell Oil Company struck oil in Ogoniland, which set in motion a process transformed both Ogoni society and Nigeria as a whole. Today, oil accounts for over 90% of Nigeria’s export earnings and some 80% of government revenue, controlling the entire Nigerian economy.

The independence movement is driven by the community feeling inadequately compensated for the take-over of their land by the oil companies and the environmental damages they suffered.

Nigeria has also seen activism around Biafra, for which hundreds of people marched this week, as marginalisation grievances swirl over an area that caused a major civil war in the 1960s.

Oromia

In Ethiopia the Oromo people –  the country’s largest community with 30 million members, constituting 34.49% of Ethiopia’s population – lay claim to the country of the Oromo, called Biyya-Oromo or Oromia. Oromia is described as one of the free nations in the Horn of Africa until its colonisation and occupation by Abyssinia at the end of the nineteenth century. Their self-determination movement is being pushed by the Oromo Liberation Front, or OLF, an organisation established in 1973.

Their attempts for secession however are being fought by a central government that cannot afford to lose this bread basket, with human rights groups saying there have been excesses. Oromia is the region where coffee first originated, today it accounts for more than 65 % of the country’s total coffee growing land and coffee is the country’s largest export.

Casamance

The Senegalese region has also since the 1980s waged low-level resistance over what it says is marginalisation. Successive peace deals have been signed, and the central government has pushed economic plans to stamp out the disquiet, which has been quiet for the last few years.

http://mgafrica.com/article/2015-11-12-african-countries-that-dont-exist?fb_ref=c36208b3b7e6411fad598f6703f621a2-Facebook

IRIN: Alarm bells are ringing for a food emergency in Ethiopia. The UN says 15 million people will need help over the coming months. The government, wary of stigma and therefore hesitant to ask for help November 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????Ethiopia in 2015, catatrphic famine, over 15 million people affected

 

HOW BAD IS THE DROUGHT IN ETHIOPIA?

IRIN  humanitarian news and Analysis

19 November 2015

Alarm bells are ringing for a food emergency in Ethiopia. The UN says 15 million people will need help over the coming months. The government, wary of stigma and therefore hesitant to ask for help, has nevertheless said more than eight million Ethiopians need food assistance. Extra imports to stem the crisis are already pegged at more than a million tonnes of grain, beyond the government’s means. Inevitably, comment and media coverage compare the current situation with 1984 – the year Ethiopia’s notorious famine hit the headlines. Reports suggest this is the worst drought in 30 years. One declares it a“code red” drought. So how bad actually is it?

The country of close to 100 million people is huge, spread over an area of more than a million square kilometres that ranges from semi-desert to swamp to mountain ranges and fertile farmland. The weather systems and agricultural patterns are diverse and complex. Even within the higher-altitude areas of the country, the most densely populated, the typical rainy seasons vary and crops are grown at different times of the year. This year, the weather has been prone to even greater variation due to the global climate phenomenon El Niño, last seen in 1997-1998.

Ethiopia produces more than 90 percent of its own food. Last year, the cereal harvest was estimated to be 23 million tonnes, but imports in recent years averaged 1.2 million tonnes – just five percent of that. So even if 2015 and 2016 are bad years (the impact of a poor harvest is felt months later as food stocks run out), the vast majority of Ethiopian people will support themselves and eat produce from their own country. But in a giant like Ethiopia, 15 percent of the population is 15 million people – more than the entire humanitarian caseload of the Syrian crisis. An extra five percent of cereals is another 1.2 million tonnes.The costs and logistics become formidable at this scale.

WEATHER

The weather is only one part of the equation in whether people go hungry. Politics, economics, the availability of seeds and fertiliser, conflict, trade and labour markets, population pressure, social habits, and a host of other factors matter too.

While the science and sociology of food security is complex and layered, international agencies working on drought and hunger-prone countries, including Ethiopia, use a scheme called the Integrated Food Security and Humanitarian Phase Classification Framework (IPC) to simplify the mass of underlying data into a five-step scale – from minimal food security pressure to famine. Some parts of northern Ethiopia are already flagged as being in “Phase 4”, one step from the worst category. More are expected to follow, unless sufficient resources can halt the slide.

Even getting a single view of one year’s weather, let alone human interaction with it, is no simple matter.

For more than 30 years, meteorologists have gathered a giant archive of satellite data for Ethiopia. US satellites, in particular METOP-AVHRR, churn out petabytes of data. Triangulating that with other sources, including ground-based measurement, farm assessments, nutrition, and price monitoring provides a rich toolkit to estimate vegetation, rainfall, soil moisture and temperature – ultimately giving an idea of food on the table.

Considering all the variables, the drought and famine watchdog FEWS NET, established in the wake of the 1984 famine, has used direct, but not alarmist, language to describe the prospects: its latest report for Ethiopia is titled “Large-scale food security emergency projected for 2016”. The UN’s Food and Agriculture Organization, meanwhile, warned: “food security conditions sharply deteriorated.”

Political sensitivity, donor pressures, logistics, media distortion, inefficiency and scepticism may yet conspire to tip more Ethiopians into “Phase 4.” Even in the best-case scenario, the financial resources will be hard to find – $270m is still needed for 2015 alone, according to UN’s emergency aid coordination body, OCHA, and needs are set to rise sharply (the US, the UK and China have pledged relatively early to the response, according to the government).

To illustrate the complexity of weather patterns in Ethiopia and attempt to demonstrate a link with El Niño, IRIN analysed 30 years of satellite imagery to provide some visual evidence of the complex and erratic picture of weather in the Horn of Africa. Read more in the following link

http://newirin.irinnews.org/dataviz/2015/11/19/how-bad-is-the-drought-in-ethiopia

AFRICA: AGROECOLOGY CASE STUDIES OF OAKLAND INSTITUTE November 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

???????????Study on Agroecology (OAKLAND INSTITUTE) in Africa Sweet potato harvest. Credit to Aminah Jasho, KHCP.

 

The thirty-three case studies shed light on the tremendous success of agroecological agriculture across the African continent. They demonstrate with facts and figures how an agricultural transformation respectful of the farmers and their environment can yield immense economic, social, and food security benefits while also fighting climate change and restoring soils and the environment.

What is Agroecology?


Agroecology is the application of ecological science to agriculture and agroecosystems. It encompasses a wide-variety of practices, which are coherent with key principles of environment preservation, social fairness, and economic viability. Therefore, agroecology combines parameters of sound ecological management, like minimizing the use of toxics by using on-farm renewable resources and privileging endogenous solutions to manage pests and disease, with an approach that upholds and secures farmers’ livelihoods.

 

Local Context, Long-Term Impact

While agroecology promotes low use of external inputs, it is a very knowledge-intensive system. Transmission of this knowledge, adaptation to local contexts, and appropriation by farmers and government technicians, are essential steps for farmers and communities to reap the benefits of agroecology. The case studies demonstrate how the expansion of agroecological practices will generate a rapid, fair and inclusive development, that can be sustained for future generations.

What is Democracy? Demokrasiin Maannii? November 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

 What is Democracy?  Demokrasiin Maannii?

By Ibsaa Guutama, Gubirmans.com

What is Democracy?

By Ibsaa Guutama*      November 2015

It is doubtful if all those who exalt democracy understand it in the same way. For this reason, let us see if we can find a common ground for Oromo activists. As the son of the last Gadaa practiced in his birthplace, no one, this writer believes, will contest his Gadaademocratic heritage. But so what? What matters is only if he practices and defends it. The word democracy (demockratia), they say, came from two Greek word “demos” for people, and “kratia” for government. The words of Abraham Lincoln in modern times expresses better the Western concept of democracy, which is “a government of the people by the people for the people …” This is notwithstanding the framework in which it is practiced in different countries. From what we observe, genuine democracy is a difficult dream to be realized. Even Gadaa or Oromo democracy, which was more inclusive, was not perfect. Evaluating democracy has to start from structure and function of an organization. An organization is its setup, its kaayyoo and its members who have pledged to struggle for a common cause respecting its laws and regulations; any democratic member or leader is judged by one’s integrity, one’s commitment to the organization, priority one gives for comrades’ concerns, and respect for organizational laws and procedure, and how much one understands national and international human and technological developments.

For this writer, democracy is a way of life where all people are seen as equals irrespective of social position, education, skill, race, ethnicity, etc. All genuine democrats accept the rule of law, encourage participation of members in decision making, and do not try to silence dissenting voices. That distinguishes them from autocrats, oligarchs and totalitarians. Leadership in democracy is based on election with time limit. In certain cases, elected leaders could turn autocratic or oligarchic abandoning organizational rules and objectives that demand all-inclusive teamwork. Autocracy is a rule by an individual. Oligarchy, on the other hand, is a rule by an elite group or clique. In both systems, there are some who initially come through election, but ignoring rules and regulations that had brought them to power, they start to rule by whim. Such usurpation of power cannot be enduring, but the devastation it could cause may be realized later. That is how Hitler came to power, and we know what happened to Germany and the world; Wayyaanee is on the same course and is on its way out. Therefore, there is a lot to worry when someone starts to stray from lawful practices. He or she may get away with it once, but that does no good for the struggle and future member relations unless corrected.

The first schism in OLF was between young brothers who claimed of being more Oromo than the other instead of showing patriotism commensurate with their kaayyoo. The unexpected is, all that came later in senior years who wanted to prove who could faster find out a way to win aliens favor irrespective of own political loss. That is how diaspora Ethiopianists became vocal and daring in a never-seen way. The struggle against oppression is not advancing; individual activists leading it are not materially benefiting yet – and are not searching for a way out. If errors are pointed out, every one is fast to take a position for self-defense and viewing comrades as adversary. What is going on is difficult for a quick analysis. At present, one can smell prolusion in the activist ranks. All the agitation for liberation, all the condemnations of treachery are now forgotten with temptations from colonial masters, even to a great surprise of former pariahs.

All the spilt blood of sisters, brothers and comrades are erased from memory. Some of them are suffering from the struggle’s fatigue; there seems no stamina or honor left in them. It reminds one the two Wayyaanee men and musicians who surrendered and started to give out secrets they held to the Darg during its waning days in return for some protection and comfort. But the fanfare did not last long, the defectors and Darg had to run for their lives. Numbed Oromo politicians are also hurrying to the same end. They will surrender to leaders of the empire and their running dogs to flee again soon, now with their hosts. No one can stay mentally healthy and in peace betraying the Oromo legitimate cause.

Elections usually create bodies that are individually and collectively responsible to the electorate. For that purpose, there is a division of labor and accountability governed by rules and regulations among them. But leaders who have autocratic tendencies break those rules of procedure deceptively and take the law to their hands. In most cases, organizations have executives and a policy-making council or Parliament, which has a supreme power. All power that is not clearly mandated belongs to this council. For autocrats, this mandate is time-wasting and unnecessary. Such autocrats are prone to a third-party influence. Third parties pursuing their own interests prefer partners whose hands are not tied by democratic procedures and accountability. That is how the objective principles of democratic organizations are derailed and distorted by self-seeking individuals in cahoots with sinister interests. For example, that is how Wayyaanee ended up serving individual leaders and foreign interests instead of peoples who elected it.

Legal procedures are laid down so that each division of an entity plays as a check-and-balance on each other. The executive is mandated to implement policies based on guidelines policymakers lay down for it. Chairperson’s duty is to coordinate the work of members of the executive and act as the public face for the organization and do other duties clearly mandated to them by the higher body. That does not mean they cannot suggest new ideas, but it needs approval of their comrades. Members and other functionaries can be asked for their opinions or be informed on the state of their organization, but cannot vote on policy issues outside their competence. Such practice existed only in direct democracy, not representative one.

In representative democracies, leaders may take to the mass members or to those the issue on hand concerns to put pressure on the policymakers though they have no legal significance and do not justify circumventing legally established procedures. However noble the reason for circumventing might be it cannot outweigh abiding by the law in the long run. For instance, in OLF, a body that represents the National Kora as the supreme policymaker is the National Council. If the executive take action on matters that are under council’s jurisdiction without its authorization that does not worth a penny, and is not binding on anyone, but only holds the perpetrator accountable. All deliberations require quorum to be valid. The chairman is a member of the executive committee. Relevant decisions are made through the committee. Such is how decisions are supposed to be made by this organization that has sacrificed so much for democratic rights.

By their oath of office, elected members have committed themselves to be answerable to their constituency individually and severally. And they cannot remain neutral when organizational laws and regulations are transgressed. They ought to struggle for rectification and a redress mechanism when wrongs are done. Disloyalty to the organization and its instruments show contempt for principles it is based on and the goals it aimed at. By doing so, they are making the force behind the organization’s creation irrelevant. That would seem as if they have found a new function and a new loyalty for it. Procedures are laid down to curb authoritarian tendencies which are common to human nature and protect the organization from turning against itself. But that could remain a wish when members are not politically conscious enough, and mobs are turned against to harass them. In Gadaa tradition, elected leaders can be recalled for slight deviations. Not now. The enemy and its agents want Oromo activists to get engaged in internal bickering and schisms, as to make them not bother with the status quo in the empire. This has to be avoided and focus must be on implementation of organizational program in any way possible. The imperial status quo has to crumble whether they like it or not.

If not led by those committed to the cause, it will be naiveté to expect a strong and democratic organization. Without strong organization it will be difficult to win a war or to deliver what one promises. The major causes for weaknesses and dissensions in OLF so far, despite the great potential it could mobilize, are leaders not adhering to organizational objectives, rules and procedures and lacking dedication for the cause. Weak leaders of organizations sometimes seek for strength from external sources rather than internally. That is sure to adulterate all aspects of the organization and its struggle. OLF has a declared anti-colonial agenda. All its relations must be based on this agenda, not on refurbishing the empire state. To remain OLF, understanding current world situation, current Oromo youth demands and maintain independence of the organization is needed.

Unfortunately, devotion to the cause or original kaayyoo, consistency of outlook, unwavering commitment to Oromummaa, determination to sacrifice and valor are becoming rare commodities for many. When OLF shows some hopeful trends, there were those who stampede each other for favors; and when things are not favorable, there are those highly flexible whose conscience doesn’t scratch them a little bit, but hide under faith and region – and try to throw stone at it. On the other hand, Oromiyaa has produced some leaders who are allergic to criticisms – who give ears for alien propaganda, but deaf to members’ comments contrary to theirGadaa heritage. They generally fail to realize that dodging the truth will have always far-reaching consequences for the struggle. For this, no one has more experienced than the OLF. As a remedy, those engaged in the struggle must believe that OLF is greater than anyone of its members and no individual whim can replace it; no one has the right to silence member’s voice from expressing one’s opinion and no one should be hindered from exercising one’s rights and duties. If this is done, there could be internal harmony and there is no reason for the organization not to be strong. Strong organization can approach the world in unison and in one voice, and form alliances in accordance with its political program. But who wants a strong OLF?

A weak organization becomes only an embarrassment for the nation. As a nation with Gadaa heritage, Oromo takes democracy as a way of life where dialog is practiced rather than dictation. Inequality, discrimination, favoritism marginalization, deceit and partiality have no place in democracy. It is a system where the law is supreme over individual’s idiosyncrasies. Leaders and members must reflect democratic Gadaa values at all times in private and official lives. They have to show commitment and dedication for fulfillment of the national Kaayyoo. For a national organization, the motto should always be “Nation’s Interest First.”

The first known democratic system of the world which gave the concept for the government of the people was for equals or free men. Women, slaves and foreigners were not included. It had stayed so for centuries. Voting rights for women did not yet become universal. There is also no perfect model for democracy where people live in harmony with each other and natural environment, enjoying fruits of liberty. Unless the attitudes towards women are changed, it will be like working with one hand amputated. Women are the most important members of human society, and no less productive and resourceful than men. Denying them equal rights with men is probably the most absurd thing that humans have done.

Gadaa system may have no rival – concerning the paying attention to the marginalized, including women in relative terms. That this truth is not mentioned by historians of the world makes history of democracy incomplete. The Oromo do not fit into their classification of society as savage or barbarian. They are shy to call them not civilized like some ignoramus, because in their hearts they know that Oromo civilization precedes theirs. Gadaa is a democratic system ala Oromo that existed from time immemorial.

Oromo society is divided into five Gadaa parties and periods. Each citizen belonged to a Gadaa to which his father belonged. They are those five Gadaa that take responsibility of ruling the nation in turns. Each Gadaa stays in power only for eight years. A Gadaa grade prepares itself from childhood until the stage of Raabaa-Doorii – where it will be ready to take power from the ruling Gadaa orgogeessa Luba before it. Therefore, there is no chance for aGadaa to stay in power a day over eight years without jeopardizing the working of the system. Electing their leaders is the duty and responsibility of each Gadaa.

All male members of the Oromo society are divided into age groups or hiriyaa (peer) separated by eight years. Each hiriyaa group has a social, economic, and political role to play for eight years in aGadaa tier. Grooming for leadership starts at early age and goes own until the time of taking over political responsibility. Thus, all male members are involved in all affairs of their society from birth to death. That is what we call Gadaa democracy. Hiriyaa above 8 years of age are given the roles in aiding adults, serving as scouts, military training and fighting, and ruler ship and administration of justice. Relevant formal and informal education is given at every tear. Thus, an Oromo adult was a well versed person in all aspect of societal knowledge and duties. Now since collective formal and informal education has ceased, one has to use those who got chance to go to modern educational institutions; just like the ancients used the highly enlightened Raagaa.

Women had legal and ritual roles to play in their own right though governing is men’s duty. The Siiqqee institution depicts these roles of women in Gadaa democracy. There are political and social rituals which cannot be completed without their involvement. The Siiqqeeis a sacred stick, symbol of women power through which they find their ways through social webs, and get their human rights respected. Let alone in the ancients, even in modern Western world, women got voting rights relatively very recently. The UN adopted, “Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women” in 1979. Even today, these rights are not recognized by all or are recognized with restrictions. Compared to those, ancient Oromo women were in a better position than them with their Siiqqee prerogatives.

For governance, there were elected legislative and executive bodies. Their functions include also the administration of justice under Gaaddisa (Shade). Though the administration of justice is not separately organized like in modern Western systems, it is said to be the most impartial and well thought. Qaalluu, which was hereditary institution, had also significant role in society. The first two are elected and filled with Luba hiriyaa group. Justice, in most cases, is said not to be left to one Gadaa generation, but mostly entrusted to the hayyuu or jaarsa, wise men of society. Every member of society is bound by law, rules and regulations of finnaa, or state. Oromo had also ethical and moral rules known as safuu. Breaking rules of safuu amounts to renouncing Oromummaa. There are few that tarnish the good Oromo tradition and defame even outstanding Oromo patriots in the name of supporting a group or an outlook. Such groups or individuals in whose name the law ofsafuu is broken by social scums have the moral obligation to officially distance themselves from such acts if they themselves believe in decency. In Gadaa, no individual or group is above the law. Breaking the law, in particular by high level leaders, could lead to uprooting. That was the way of Oromo forefathers. Thus, adherence to democracy, and respecting and causing rules ofsafuu to be respected are marks of Oromummaa.

Oromo lost such marvelous political culture and forced to live under the mercy of an alien colonial rule for more than a century. Those who were mentally liberated organized themselves into a movement defying alien domination and rejecting its laws. But the model under which they were brought up is still haunting some of them. Instead of reverting to Gadaa democratic principles, those found it easy to imitate their masters and mentors. For this reason, consensus on the national kaayyoo is affected. As a result, they are wavering between the independence courses and reducing the struggle to individual rights. That means accepting people’s rights not being more than group rights such as of clubs, associations, etc. in tune with the enemy. The enemy propagates this to oppose decolonization and the right to freedom of Oromiyaa, Southern and Nilotic peoples.

Oromo are being harassed not as individuals alone, but more so as a group for mere reason of being Oromo. That is why they see at both rights in their right perspective. Both individual rights and peoples’ rights are inseparable human rights. No one of them can be fulfilled if the other is denied. The right of Oromo as a nation is denied as not to accept their separate identity from Ethiopia. That the Oromo have different culture, language and history is difficult to be denied by anyone. Therefore, it must be understood that just having more fire power does not give anyone the right to erase the identity of the other to stick one’s own in its place. Oromo identity has survived for more than a century under dire situation, and it will survive for many more.

Peoples right, individual right, democracy and self-determination are all universally recognized (UN Charter of 26 June 1945 – Article 1.2.) – not only a plea of the colonized. See the following:

1. The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation.

2. All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. (UN Resolution 1514 (XV) 14 December 1960, (Article 1.1, The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966))

The General Assembly, … Affirms the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination recognized as being entitled to the right of self-determination to restore to themselves that right by any means at their disposal; (UN Resolution 2649, 30 November 1970)

The General Assembly reaffirms that the universal realization of the right of all peoples, including those under colonial, foreign and alien domination, to self-determination is a fundamental condition for the effective guarantee and observance of human rights and for the preservation and promotion of such rights; (UN Resolution 43/105 December 8, 1988)

It has taken the Habashaa over half a century to recognize rights of the oppressed colonial peoples by Article 39 of their constitution. They did that not because they believed in it, but to cool down Oromo furry in demanding for independence after a century of dependence. Otherwise, they had never practiced freedom and democracy even for their own people. Tigray, Tigriny and Amaaraa elites still maintain that. But they better focus on their own affairs if they want to avoid what their kin and kith say “Stretching to take down what is on the raft, she dropped what was in her armpit.”Habashaa elites are divided in opinion on how to govern the empire. The two schools are that of the Wayyaanee and that of those the Wayyaanee defeated in the battlefields. The Wayyaaneechose to declare Ethiopians and non-Ethiopian subjects of the empire as separate entities that deserve the rights to national self-determination contrary to remnants of the fallen Nafxanyaa and the Eritrean leader. They do not understand that the myth of their colonial empire is ending. Henceforth, they may reorganizeHabashaa Ethiopia, and start negotiating for good neighborliness with Oromiyaa and other colonies. Waaq willing, that will be the last stage of Habashaa Colonialism before the master distorters are all gone.

Gadaa system is among the advanced democracies of the world. Genuine democracy is a difficult dream to be realized. Even Oromo democracy which was more inclusive was not perfect. Human beings are all born equal. Differences after birth, concerning character, class, education, position, skill and other capabilities should not allow anyone to justify being more equality than the other. Thus, democracy is a way of life where all people are seen as equals. Accepting the rule of law distinguishes democrats from autocrats, oligarchs and totalitarians. True Oromo liberation movement is not breeding ground for undemocratic elements. But sometimes, there could be a glitch due to human frailty; if that happens, it should be nipped in the bud. It is only unity of the people and strong independent organization that can lead the struggle to victory and make it a reliable ally for anyone. Over and above their ritual role, it remains for Oromo women to claim full democratic rights. Together Oromo women and men shall throw away shackles of colonialism and finish modernizing the Gadaademocratic process disrupted by the enemy long ago by establishing democratic People’s Republic Oromiyaa. Oromo youth will not abandon Oromo revolution started by their elders. Independent Oromiyaa shall be realized! Gadaa democracy shall revive! Down with reactionary elements in the Oromo struggle!

* Ibsaa Guutama: Gubirmans.com

Demokrasiin Maannii?

Ibsaa Guutama irraa*     Sadaasa 2015

Kanneen demokraasii ol kaasanii ilaalanhundi, akka tokkott qayyabachuun saanii mamsiisaa dha. Kanaaf mee qabsaawota Oromoof yoo ilaalcha waloo ni arginaaf tahe haa ilaaluu. Akka ilma Gadaa naannaa saatt yeroo dhumaaf shakalameett dhaalmaa demokraasii Gadaa qabaachuu saa, barreessaa kun kan ittiin mormu jiraataa itt hin fakkaatuu. Yoo tahewoo? Kan dhimma baasu yoo ofii shakalee fi utubeen qofa. Qooqi demokraasii (demokratia) qooqota Greekii lama “demos” ummata fi “kratia” mootummaa, irraa dhufe jedhama. Jechi Abraham Lincoln “Mootummaan ummataa ummataaf ummataan …” jedhu bara si’anaa rimsama demokraasii sirriitt ifsa. Kun biyya biyyatt mikkillee inni keessatt shakaIamu utuu hin dagatinii. Waan hubannu irraa demokraasiin dhugaa abju dhugoomuun saa rakkisaa tahe. Demokraasiin Oromoo yk Gadaa kan hunda haammatullee muda hin qabnee mitii. Demokraasii madaluun kan eegalamuu qabu, dhaaba, caasaa fi jiruu jarmaa saa irratii. Jaarmaan dhaaba, miseensota kaasaa waloof qabsaawan, kaayyoo, seeraa fi dambiilee saa kabajuuf kakaa seenan dabalataa. Miseensi yk hogganni demokratawaan kan madaalamu qulqullooma keessa ofii, dudhama dhaabicha qabu, durfannoo dhimmama jaalaa kennuu, seeraa fi tartiiba dhaabaaf ulfina kennuu fi hagam guddina ilmaan namaa fi teknolojii sabaawaa fi sabgiddu akka hubateenii. Leadership in democracy is based on election with time limit. In certain cases elected leaders could turn autocratic or oligarchic abandoning organizational rules and objectives that demands all-inclusive team work.

Barreessaa kanaaf demokraasiin akkaataa jireenya hundi adda addummmaa barumsaan, ogummaa fi dandeettii biraa haa qabaatan malee, walqixummaan walliin jiraatanii. Demokraatoti dhugaa hundi seeraan bulmaata ni fudhatuu, murtii dabarsuu keessatt qooda fudhannaa miseensotaa ni jajjabeessu; akkasumas sagalee mormii ukkaamsuu hin yaalanii. Kanatu ofaangessaa, bulchiyaroo fi halleto’ataan adda isaan godha. Demokraasii keessatt hoggansii kennata yeroo murtaawee irratt hundaawaa. Alii ali hogganooti filaman dambilee fi tartiiba dhaabaa, kan hojii garee hunda hammataa gaafatu lakkisanii ofaangessaa yk bulchiyaroott of jijjiiruu dandahu. Ofaangessaan olhantummaa nama tokkotii. Gara biraan bulchiyaroon murna gurguddoo yk sadootaan gaggeeffama. Sirna lamaanuu keessatt tokko tokko jalqaba kennataan aangott dhufanuu seeraa fi qajeelfama angoott isaan fide lagatanii fedha ofiin bulchuu eegalu. Taahitaa finqilchaan dhufe akkasii hin waaruu. Badiisi sanaan gahus booda hubatama. Hitiler akka sanatt aangoo qabatee, Jarmanii fi addunyaa irraan maal akka gahe argineera; Wayyaaneenis karaa sanan walfakkii irra bu’ee sussukaa jiraa. Kanaaf nammi tokko shaakala seerawaa irraa yoo cehu kan nama yaaddesssu hedduu dha. Al tokko daguun ni dandahama, garuu qabsichaa fi hariiroo miseensaa egereef sirratu malee bayeessa hin tahu.

ABO keessatt baqaqi jalqabaa, jaalbiyyumaa kaayyoo saaniin walgituun utuu hin tahin, obbolaa safila, anatu si calaa Oromoo dha waliin jedhan gidduutt gahe. Kan hin yaadamin kanneen sana booda bara manguddummaa dhufan hedduun, kisaaraa malbulchaa ofii utuu hin hedin, eenyutu shafffisaan karaa leelloon halagaa itt argamutt baha kan jedhan tahani. Akkasittii, si’ana Badii keessatt Itophistooti haala kanaan dura hin beekamnett sagaalee olkaasanii dubbachuu fi ugga agarsiisutt kan kahani. Qabsoon cunqursaa irratt tolfamu achi hin siqne; Qabsaawoti sna gaggeessan mata mataatt bu’aa waatatta argachaa hin jirani garuu karaa keessaa bahanis yoo soqan hin mullatu. Yoo dogoggoratt qubi qabames hundi ofirraa faccisuuf ariitiin bakka qabatee, jaala hunda akka hamajaajiitt laaluutt ka’a. Waanti deemaa jiru xiinxala shaffisaaf nama rakkisa. Si’ana qondaalota qabsoo keessatt fooliin falama ciinca’aa jira. Bilisummaaf dammaqsi tahe hundi, balaaleffannaan gana irratt gaggeeffamaa ture, suduudaan yk harka lafa jalaan kolomsiisa gooftolii koloneeffatoon sadarkaa kanneen dur balaaleffatamaa turan malalchiisutt dagatamaniiru.

Dhiigi obbolaa fi jaallewwan dhagala’an rakkoo malee qaabannoo keessaa haqamaniiru. Kaan kaan bututaa qabsoon dhibamaniiruu; annisaa haatahu ulfinni keessatt hafe kan hin jirre fakkaata . Sun bara Dargii gara dhumaa namoota lamaa fi ogneesitoota harka kennatanii iccitii qaban eegumsaa fi bahsananaa tokko tokkoof dabarsanii kennan nama yaadachiisa. Garuu dhiichisi hedduu hin turree miliqoo fi Dargiin lubbuu ofiif baqa eegalanii. Malbulchesitooti Oromoo hadoodan dhuma walfakkiitt arreedaa jiru. Ammas isaanuma waliin utuu hin turiin baqatt ka’uuf hoggana empayeraa fi kittillayyoo saaniitt harka kennachuuf waga jiru. Kaasaa Oromoo seerawaa tahe ganee eenyuu fayyaa fi nagaa sammuun hin jiraatu.

Kennati yeroo hedduu qaamota abba abbaa fi waloon kan kennateef itt gaafatama qaban uuma. Sanaaf hirmaanni hojii fi itt gaafatammi seeraa fi dambileen bulan jiru. Garuu hogganootii gara abbaa humnummaatt duufan dambiilee tartiibaa sana dagaan cabsanii seera harkatt galfatu. Gara caaluu jaarmoti hojii raawwachiiftuu fi gumii aangoon hunda caaluu imaammata baasu yk Caffee qabu. Angoon taliilaan hin kennamne hundi kan gumii kanaati. abootii humnaaf kenni kun yeroo balleessaa fi hin barbaachifnee dha. Abbaa humnooti akkasii dhiibaa qaama sadaffaaf banamoo dha. Qaammi sadaffaan fedha ofii qofa hordofan miltolii harki saanii tartiiba demokraasii fi itt gaafataman hin hidhamne filatu. Akkasitti kan kan kaayyoon dhaabota demokraatawoo namoota ofjaallatoon fedhoota hamoo waliin tahaniin mucuceeffamanii fi roga dhabsiifamani. Fakkeenyaaf, akkasitt Wayyaaneen namoota isaan filan dhiisanii hogganoota abba tokkee fi fedha halagaa tajaajiluun kan raawwate. Tartiibi seerawaan kan diriirfaman murnaasi addaanjiraato tokkoo akka to’ataa fi madaalaa walgidduutt uumuufii. Humnii Shanee Hoji Raawwachiiftuuf (HR) kenname qajeelfama imaammata kan baasaniin akka sararaa masaka kennameett hojiirra olchuu dha. Dirqammi abbaadha barcumaa jiruu HR qindeessuu, akka fuula dhaabichaatt tajaajiluu fi jiruu qaama olhaanuun ifatt kennamuuf hojjechuu dha. Sana jechuun yaada haaraa hin dhihessu hin dandahu jechuuf mitii garuu walii galte jaallewwan saa gaafta jechuuf dha. Miseensoti yk qondaaloti biraa haala dhaabi isaanii irra jiru iyya’amuufii ni dandaha, garuu qabattee imaammataa dandeettii saanii ala tahett irba hin kennan. Shaakalli akkasii demokraasii suduudaa keessatt malee kan bakka bu’ootaa keessatt hin baramne.

Demokrasii bakka buhootaa keesssatt hogganootii miseensa ballaatt yk kanneen qabateen harka jiru dhimma saanii tahett kanneen imaammata baasan irratt akka dhiibbaa tolchan dhiheessuu ni dandahu taha. Garuu sun seeraan aangoo hin qabatuu yk tartiiba seeraan diriirfame irra cehuuf sababa tahuu hin dandahu. Dhimmisaa hagam barbaachisaa yoo tahellee tartiiba seera finqilchuun wanti gahuu jiraachuu hin qabu. Fakkeenyaaf ABO keessatt Kora Sabaa kan bakka bu’ee shaakalu Gumii Sabaatii. Hayyama malee hojii raawwachistuun aangoo gumii kan taheen tarkaanfii yoo fudhate gatii hin qabu, eenyuu sarmuuf dirqama hin qabu. Garuu kan sana godhetu itt gaafatama. Murtiin marii hunda aangoo qabaachuuf mijuu gaafata. Dura taa’aan/teessuun miseensa HRtii. Murtiin barbaachusu shanicha keessaan darba. Dhaaba mirgoota demokraasiif aarsaa guddaa baase kana keessatt, murtiin akkasitt fudhatamuutu hedama.

Kakaa waajjiraa fudhataniin miseensoti kennataman waliinjiroo saaniif abba abbaa fi waloon gaafataamoo akka tahan of dudhaniiru. Kanaaf yeroo seeraa fi danbileen dhaabaa irra cehaman callisanii ilaaluu hin qabanii. Daba qajeelchuu fi mala hamaan itt sirraawu argamsiisuuf qabsaawuutu irraa eegama. Dhaabaa fi dhooftuu saaf amanamummaa dhabuun tuffii akeekota inni irratt hundaawee fi itt gala inni agammateef qaban agarsiisa. Kanaan humna dhaabicha uumuu duuba turan gatii hin qabnee godhu. Sana gochuun waan jiruu fi amanamummaa haaraa arganiif fakkeessisu. Tartiibi kan diriiraniif abbaa hirrummaa fedha uumaa namaa keessa jiru hankaaksuu fi dhaabichi akka ofitt gara hin galle gochuufii. Garuu sun bakka miseensoti gahaatt ofbara malbulchaa hin qabnett tuutii itti kakaafamanii sodaachisuu waan dandahaniif hawwa duwwaa tahee hafaa. Dudhaa Gadaatt, hogganooti kennataman karaa irra mucucaacha xinnoon deebi’anii waamamuu dandahu. Amma garuu mitii. Diinnii fi keettoliin saa qabsaawoti Oromoo akka qoccolloo fi babbaqaqa keessaatt qabamanii haala empayeraa keessa jiruuf dhimma hin qabanne gochuu fedhu. Kun dhaabbatee, jaallatanis jibbanis karaa dandahamu hundaan xiyyeeffannoon sagantaa dhaabaa irratt tahuu qaba.

Yoo namoota kaasichaaf dudhaa qabaniin hin hogganamne, dhaaba jabaa fi demokraatawaa eeguun gowwummaa dha. Dhaaba jabaa malee waraana injifachuun haa tahu kan irbuu seenaniif dhiheessuun salphaa hin tahu. Hamma yoonaa, humna riphaa guddaa hiriirsu qabatuyyuu, kaasaan dadhabinaa fi gargar ta’inaa ABO keessaa, hogganooti kaayyoo, dambilee fi tartiibota dhaabaatt cichuu fi kaasichaa fi of kenna dhabuu dha. Hoogganooti dhaabaa dadhaboo tahan alii al of keessa dhiisanii jabina madda alaa irraa soqa dhaqu. Sun gara halleen dhaabichaa fi qabsoosaa xureessuu hin oolee. ABOn bu’uura farra kolonii labsate qaba. Hariiroon saa hundi bu’uura kana irratt malee empayera suphuu irratt hundaawuu hin qabu. ABO tahee hafuuf haala addunyaa si’anaa, gaafii dargaggoo Oromo qayyabachuu fi walabummaa dhaabichaa eeguu barbaachisa.

Akka carraa tahe kaasichaa yk kaayyo ganamaaf of kennuun, kan qabanitt cichuu, Oromummaaf dudhama hin daddaaqne, wareegamuuf murteeffachuu fi jannummaan, kaan kaaniif meeshaa hin argamne tahaa jiru. Yero ABOn faara abdachiisaa tokko tokko agarsiisu leelloo argachuuf kan walcaccabsan, yeroo faarri itt badu amantee fi ganda jala dhokatanii kan dhagaa itt guuruu yaalan, seexaan saanii xinnoollee isaan hin quuqne dhommoqina guddaa agarsiisan hedduu dha. Karaa biraammoo Oromiyaan hogganoota qeeqii rifachiisaa taheef; kanneen faallaa dhaalmaa Gadaa saanii alatt, halagaatt gurra yoo qeensan yaada miseensotaaf duuchatan hortee jirtii. Dhugaa jalaa miliquun yeroo hundaa hamaa hin yaadamne guddaa dhaqabsiisuu akka dandahu hubachuu dadhabu. Kana kan ilaalutt ABO caalaa muxannoo kan qabu hin jiru. Akka falaatt kanneen qabsoo keessatt qooda fudhatan ABOn miseensota saa kamuu caalaa guddaa akka tahee fi fedha abba tokkee kamu akka isa bakka buhuu hin dandeenye amanuu qabu. Eenyuu sagalee miseensotaa akka of hin ibsinett ukkaamsu akka hin qabnee fi eenyuu mirgaa fi dirqama saa akka hin shaakalle godhamuun irra hin jiru. Yoo kun tahe atommi keessaa waan jiraatuuf dhaabichi jabaa taha. Dhaabi jabaan tokkummaan addunyaatt bahe dubbachuu fi akka sagantaa dhaabatt kan fedheen walii tumsuu dandaha. Eenyutu ABO jabaa fedha?

Dhaabi dadhabaan saba ofiitii waan qaanii taha. Akka sabaa dhaalmaa Gadaa qabuutt Oromoon demokrasii akka akkaataa jireenyaa, ajaja irra, ilaa fi ilaameen dhimma itt bahamutt fudhata. Wal caalmaa, faanfana, leellifachummaa, moggeessa, sobaa fi loogiin demokraasii keessatt bakka hin qabani. Demokraasiin sirna miira abba abbaa caalaa seerri Olaanaa itt tahe. Hogganootii fi miseensonni yeroo hundaa, dhuunis qondaalamanis seexaa demokraasii Gadaa calaqisuu qabu. Fiixaan baha kaayyoo sabichaaf of kennaa fi dudhama agarsiisuu qabu. Dhaaba sabaawaa fi dhaadannoon saa “Fedhii sabaa haa dursu” kan jedhu tahuu qaba.

Sirni demokraasii addunyaa beekaman dura kan rimsammi “mootummaa ummataa” irraa madde dhiirota walqxootaa fi birmaduufii. Dubartii, garbootaa fi halagaa hin dabalatu ture. Jaarroleef akkasumatt jiraate. Irbi dubaroof ammayyuu gumeessawaa hin taane. Fakmishoon demokraasii mudaa hin qabnee kan namooti atoomaan walii fi naannaa uumaa waliin firii bilisummaan basha’anii jiraatan ammallee hin jiru. Firoomsaan kan itt gaalchan akka jara Lixaa faa jiru. Ilaalchi dubartiif jiru hin jijjiiramu taanaan akka kaan cite harka tokko qofaan hojjechuu taha. Dubaroon miseensota hawaasa ilmoo namaa keessaa hedduu barbaachisoo fi homishaawummaa fi waa maddisiisuuf dhiiraa gad hin taanee. Mirga walqxxummaa isaan dhowwachuun waan ilmaan namaa godhan keessaa kan maljecha hin qabne.

Sirni gadaa firomsaan kanneen moggeeffamaniif dubartoota dabalatee dhimmama agarsiisuutt kan ittiin dorgomu hin jiru taha. Dhugaan kun argaa dhageett addunyaan bira dabamuun seenaa demokraasii haanquu godha. Oromoon hirmaata isaan hawaasaaf akka namdiidaa fi buubaatt ilaalan keesaatt bakka itt sutan dhabu. Akka daallota tokko tokkoo qarooma hin qaban jechuufis garaa saaniitt qaroommi Oromoo kan isaaniin duraa tahuu waan beekaniinf ni qaqana’uu. Gadaan akaakuu demokraasii Oromoo bara hin qaabatamnee kaasee jiru.

Hawaasi Oromoo gogeessa Gadaa fi tiibbee shanitt hirama. Tokko tokkoon nambbiyyaa, Gadaa adda addaa, abbaan saa keessa turett miseensa. Gadaa shanantu abbaawummaa daarabeen biyya bulchuu fudhata. Gadaan tokko waggaa saddeet qofaaf aboo qabata. Hiriyaan Gadaa, ijoollummaa kaasee hanga Raabaa Doorii, sadakaa Gadaa yk gogeessa Lubaa tahitaa irra jiru irraa hamma ballii fudhachuu dandahuutt of qopheessaa deema. Kanaaf Gadaan tokko carraa angoo irra guyyaa tokkoo utuu sirnicha hin jeeqin dabarsee turuu hin qabu. Hooggana ofii filachuun dirqama fi abbaawummaa tokko tokkoon Gadaati.

Dhiirii hawaasa Oromoo keessa jiru hundi murnoota hiriyaa ganna saddeetiin gargar tahanitt hiramu. Tokko tokkoon murna hiriyaa qooda hawaasoma, diinagdee fi malbulchaa walirraa jalaan waggaa sadeet saddeetiif kan taphatu qaba. Hooggansaaf qopheessuun xinnummaan jalqabee hanga abbaawummaa malbulchaa fudhatanitt gaggeefffama. Akkasitt miseensoti hawaasaa dhiira tahan dhimma biyya saanii keessatt dhalootaa hanga du’aatt qooda fudhatu. Sana kan demokraasii Gadaa jennu. Hiriyaa waggaa saddeetii ol jiran qoodi kennamuuf gaheessota gargaaruu, akka dooyyaati tajaajilu, leenjisa lolataa fi lola irratt hirmaachuu fi bulchaa fi gaggeessa qajeeltuuti. Barumsi unkeffamanii fi hin uunkeffamin barbaachisoo tahan waggaa hundatt kennama. Kanaaf gaheessi Oromoo tokko beekumsa hawaasaa gara hundaa fi dirqamati hafee hin qabu. Amma barumsi waliigalaa unkefamaa haa tahu hin unkeffamin waan hafeef kanneen dhaabota barumsaa amayyaa argatanitt dhimma bahuun dirqii dha. Jarri durii beekota guddaa raagaanitt dhimma bahu turan. Si’ana haa yaratan malee qarooti Oromo yoo hammataman hedduu gargaaruu dandahu.

Sirna Gadaa keessatt bulchi dirqama dhiiraa haa tahu malee dubaroon mirga seeraaf hoodaa qabu turan. Demokraasii Gadaa keessatt qooda kana kan agarsiisuu dhaaba Siiqqeeti. Kan isaan malee hin taane hoodi malbulchaa fi hawaasomaa jiru turani. Siiqeen ulee ulfoo, mallattoo aangoo dubaroo kan isaan xaxaa hawaasomaa keessa bahanii mirga namoomaa saanii ittiin kabachiifatanii. Barri durii hafee si’anallee addunyaa Lixaa keessatt dubaroo kan mirga irbaa argatan firoomsatt dhihoo dha. STn” Konveenshina faanfana dubartii irratt tolfaman akaakuu kamiiyyuu balleessuu” kan tume 1979 keessa. Haralleen mirgooti kun kan guutummaatt yk dhowwa waliinbeekaman hundaan mitii. Sanneeniin yoo walitt ilaalaman dubaroon Oromoo durii humna Siiqee waliin isaan caalaa wayyaa turani.

Moo’umsaaf, seera tumoo fi hojii raawwachiiftuun filaman turani. Hojiin saanii Gaddisa jalatt gaggeessa qajeeltuus ni laala. Yoomalee akka kan jara lixaa bulchi qajeeltuu addatt ifaan hin dhaabbanne tahe kan itt yaadamee fi loogi hin qabne ture. Dhaabi dhalmaan darbu Qaallus, hawaasa keessatt bakka furtuu qaba ture. Jarri jalqabaa lamaan kennataan hiriyaa Lubaan guutamu. Qajeeltuun dhaloota Gadaa tokko qofatt utuu hin dhiifamin hayyootii fi jaroleen qooda fudhatu turani. Tokko tokkoon miseensa hawaasaaf seera, dambilee fi qajeelfamaan finnaatt buluun dirqii ture. Oromoon seera safuu qaba ture. Seera safuu cabsuun Oromummaa haaluutt lakaawama. Sababa maqaa murna tokko yk nama tokko utubuun dudhaa Oromoo gaarii tahe kan xureessuun maqaan gootota Oromoo bebbeekamoon illee utuu hin hafin balleessuutt namooti yartuun bobbahan jiru. Namooti yk murnooti isaaniif jedhamee, gatata hawaasaan seerri safuu Oromoo cabe yoo ofii danboobinatt ni amanu tahe ifaan gocha akkasii irraa of fageessuuf dirqama qabu. Gadaa keessatt abba tokkee haa tahu murni seera ol tahe hin jiru. Seera cabsuun keessaayuu qondaalota olhaanoon taanaan buqqifamuutt geessuu dandaha. Sun fala abboolii Oromoo ture. Kanaaf demookraasiitt riqachuu fi seera safuu kabajuu fi kabachiisuun mallattoo Oromummaatii.

Oromoon aadaa malbulchaa bareedaa akkasii dhabee darara bulcha kolonii halagaa jala jaarraa oliif akka jiraatu dirqisiifame. Kanneen sammuun saanii bilisoome olhaantummaa halagaa diduun wal ijaaranii sochii jalqaban.Garuu fakmishoon jalatt guddatan ammayyuu kanneen yaacccessuun jiru. Akeeka demokraatawaa Gadaatt garagaluu irra gooftolii saanii koloneeffatoo akkeesuutu itt salphataa. Kanaaf kaayyoo sabaa irratt hundi waliigaluu dandahuun ni hubama. Sana waan taheef xurree walabummaa fi qabsicha gara mirga abba tokkeett gadi buusuu gidduutt yoo daddaaqan argamu. Sana jechuun fedha diinaa afarsuun mirgi ummataa akka mirga murnootaa waldaa, garee taphaa kkf hin caallett fudhachuu jechuuf dha. Diinni kan kana hololu kolonummaa dhabsiisuun mormuu fi mirga walaboma Oromiyaa fi Ummata kibbaa fi Nayiloototaan mormuufii.

Oromoon kan hiraarfamaa jiran akka abba tokkee qofatt utuu hin tahin akka murnaatt Oromoo tahuu qofas ni dabalata. Kanaafi Oromoon mirga lachanuu roga saanii sirrii keessa galchanii kan ilaalan. Migi lachan, kanneen abba tokkee fi ummataa, mirgoota ilmoo namaa gargar bahuu hin qabne. Yoo tokko haalame kaan fiixaan bahuu hin dandahu. Mirgi sabummaa Oromoo kan haalamaa jiruuf akka Itophiyaa irraa eenyummaa adda tahe qaban fudhachuu diduufii. Akka Oromoon afaan, aadaa fi seenaa addaa qabu haaluun eenyuufuu rakkisaa dha. Kanaaf, humna abidaa caalaa qabaachuun, eenyuufuu mirgaa isa kaanii haqanii kan ofii itt maxansuu akka hin dandahamne qayyabatamuu qaba. Eenyummaan Oromoo haala hamaa jalatt jaarraa tokko caalaaf baraarameera, bara caalaa hedduufis baraarmuuf deema.

Mirgi ummataa, mirgi abba abbaa, demokraasii fi hiree ofii ofiin murteeffachuu iyyannaa koloneeffamoo qofa utuu hin tahin gumeessawaan beekameera (Chartara ST 26 Waxabajjii 1945) aangoo 1.2.) Kan itt hanan laali:

1. Ummata gadi qaba halagaa jalatt qabuun dhuunfatamuu fi bolqamuun mirga bu’uuraa ilmoo namaa haaluu of keessaa qaba, kanaaf faallaa Chartara Saboota Tokkomanii (ST) fi nagaa fi gamtaa baballisuuf gufuu dha

2. Ummatooti hundi mirga hiree ofii murteeffachuu qabu; mirgicha irraa kan ka’ee haala malbulcha saanii bilisummaan murteefatu, bilisummaanis misa diinagdee hawaasomaa fi aadaa hordofatu (UN Resolution 1514 (XV) 14 Mudde 1960, (aangoo 1.1, The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)

Walgahiin idilee seerawummaa qabsoo ummataa kolonummaa fi hacuuchaa halagaa jala jiranii gad jabeessaa mirga hiree murteefannaa akka qaban qabaachuu beekuun waan dandahan hundaan mirga kana deeffachuu qabu jedhe (UN Resolution 2649, 30 November 1970)

Walgahiin idilee keessa deebi’ee mirkaneessun hubatamuu mirga gumeessawaa ummatoota hundaa, kan kolonii, hacuuccaa halagaa fi alaa jala, hamma mirga hiree murteeffannaatt jiran iggitii dhimma baasu fi kabajama mirgoota ilmoo namaa baballisuun mirgoota akkasiif haala bu’uuraa barbaachisoo dha. (UN Resolution 43/105 Mudde 8, 1988)

Chartera ST mallatteessanuu Habashaan mirga cunqurfamootaa koloneeffamoo heera saanii aangoo 39 beekuuf jaarraa walakkaa caalaa itt fudhate. Sanayyuu kan godhan itt amananii utuu hin tahin aarii Oromoo jaarraa tokkoo ol duuba hirkattummaa irraa ofiin bulummaaf dhihaate qabbaneessuufii. Sanaaf malee bilisummaa fi demokraasii ummata ofiifuu shakalanii hin beekanii. Harrallee Tigraay Tigrinyii fi amaarii akkasuma isaan tolchu. Waan firooti saanii jedhan” kan qooxiin buusa jettee kan ukoo see gate” iratt yoo xiyyeeffatan isaanii wayyaa. Gurguddoon Habashaa akka itt empayericha bulchaniif yaadaa adda addaa qabu. Waabarii lamaan kan Wayyaanee fi kan kanneen Wayyaaneen dirree diliitt injifateetii. Wayyaaneen faallaa harcaatuu Nafxanyaa dabsatamtee fi hogganaa Eertiraa, Itophiyaa fi gabbaaroti see addaan jiroo tahuu saanii fi mirga hiree ofii ofiin murteeffanaa qaabaachuu saanii beeksisuu filatte. Hoodi Empayera kolonii saanii raawwataa akka jiru hin qayyabatan. Sii’achi tarii Habashaa Itopiyaa keessa deebi’anii gurmeeffachuun akka ollaa gaariitt Oromiyaa fi kolonoota biraa waliin dhofsisaaf dhihatu taha. Yoo Waaq jedhe, sun utuu kootammi waliin dhooftuu hundi hin sokkin, sadarkaa dhumaa Koloneeffannaa Habashaa taha.

Sirni gadaa dimokraasota qaraa addunyaa keessatt argama. Demokraasiin dhugaa, akka abjuu dhugoomuuf rakkisaa taheetii. Demokraasiin Oromoo kan halle haammataa tahellee mudaa hin qabnee hin turre. Ilmaan nama hundi walqixxee dhalatanii. Garaa garummaan dhaloota duuba, akka miiraa, gitaa, barumsaa, taahitaa, ogummaa fi dandeettiin biraa eenyuunuu caalmaan qaba hin jechisiisuu. Kanaaf demokraasiin mala jireenyaa hundi walqixxeett ilaalamu. Seeraan bulmaata fudhachuutu, ofaangessaa, bulchiyaroo fi halletoo’ataa waliin demokraatota adda godha. Addi bilisummaa Oromoo dhugaa, bakka eegaleen farra demokraasii itt hanqaaqamtu hin tahu. Garuu, alii al dadhabina ilmaan namaan gufannaan jiraachuu dandaha; yoo sun tahe hudhaatt kutamu qaba. Kan qabsicha injifannoon gahuu fi kalchaa amanamaa uumuun dandahamu, tokkummaa ummatichaa fi jaarmaa jabaan yoo jiraatan qofa. Qoodaa hoodaa qaban caalaa, dubaroon Oromoo mirga demokraasii guutuuf falmachuu qabu. Dubaroo fi dhiiroti Oromoo waliin fuuncaa kolonummaa ofiraa darbatanii, Republikii Ummataa Oromiyaa gad dhaabuun, bara hedduu dura yaa’a demokraasii Gadaa karaatt diinaan hankaakfameammayyeessanii xumura itt tolchu. Dargaggoon Oromoo warraaqsa Oromoo angafoota saaniin jalqabame irraa hin dheessanii. Oromiyaa walabi ni dhugoomti! Demokraasiin Gadaa ni dandamata! eegaleen duubatt harkiftuu qabsoo Oromoo keessaa haa gombifamtu!

Ulfinaa fi surraan gootota kufaniif; walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kan hafaniif; nagaa fi araarri Ayyaana abboolii fi ayyoliif haa tahu.

* Ibsaa Guutama: Gubirmans.com

Finfinnee Radio: Historian Edao Boru on Ethiopian HIstory 101 November 19, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

 

???????????Invention of Ethiopia, The Making of Dependent Colonial State in Northeast Africa By Bonnie Holcomb and sisay Ibsa

 

Little Oromia: PRESS RELEASE ON THE ADDIS MASTER PLAN: Miniyaapolisitti mariin Master pilaanii Finfinnee irratti taasifame ejjannoo dabarfachuun xumurame. November 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????Oromo Street in Little Oromia

Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people

 

(OMN:Oduu Sadaasaa 15,2015 Qopheessummaa):  OMNiin Dhimma maaster pilaanii Finfinnee irratti xiyyeeffachuun, Dilabata darbe, kutaa bulchiinsa Minnisoota magaalaa Minniyaapoolisitti hawaasa Oromoo waliin mariin geggeeffamee ture milkiin xumuramee jira.

Marii kanarraatti, Jaarmayaalee siyaasaa Oromoo, ogeeyyota lafaa fi, hawaasni Oromoo Minnisotaa baldhinnaan irraa qooda fudhatanii jiru.

Marii kana irratti Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo irratti hirmaatan, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Dimokiraatawa Oromoo fi, Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromoo yemmuu ta’an, mata dureewwan maaster pilaanii Finfinneerratti gadi fageenyaan mari’atamee ture.

Marii hawaasa kana irratti ogeessa lafaa kan  ta’an Obbo Bizuwarq Ballaa, waraqaa qorannoo waa’ee seenaa lafaa kan Itoophiyaa  keessaa dhiheessanii jiru.

Qorannoo isaan dhiheessan kanaan, sirnoota bulchiinsa abbootii irree darban irraa jalqabee haga ammaatti, biyyattii keessatti bifa jijjiiratee saamichi lafaa geggeeffamaa jiraachuu himan.

Maqaa guddinna misooma biyyattii jedhuun, qotee bultoonni hedduun lafaa fi qabeenya isaanii irraa kaafamaa jiru.

Qotee bultoota lafa isaanii irraa kaafamaa jiran kanaaf beenyaa gahas ta’ee, bakki qubsuma biroo kennamaafii akka hin jirre obbo Buzuwarq qorannoo dhiheessan kanaan hirmaattotaaf ibsanii jiru.

Hogganoonni jaarmayaalee siyaasaatis dhimma maastar Pilaanii Finfinnee irratti ejjannoo dhaaba isaanii wal duraa duubaan ibsanii jiran.

Hawaasni Oromoo marii kanarraa qooda fudhatanis, yaada kennaniin, tokkummaan jaarmayaalee siyaasaa Oromoo murteessaa ta’uu dubbatanii, mastar Pilaaniin mootumaman karoorfame kun, guddinna misooma biyyattii osoo hin taane eenyummaa fi maalummaa Oromoo balleessuudha jedhan.

Ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyyoota gara garaa keessa jiraatan, tokkummaadhaan mastar pilaanii qindaawaa jedhamee mootummaan lallabamaa jiru dura dhaabbachuu akka qabnis dhaamanii jiru.

Jaarmayaaleen Oromoo kun, gara fuula duraatti tokkummaa jabaa uumuun walii galuudhaaf karoora qabaachuu isaaniillee marii kanarratti hawaasa Oromootiif ibsanii jiran.

Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kun, mormii maastar Pilaanii Finfinnee irratti qaban ilaalchisuun, ibsa ejjannoo qabxii 15 ufi keessaa qabu tokkummaadhaan baafatanii jiru.

Ibsi ejjannoo isaaniitis  gargarummaa xixiqqaa qabnu moggaatti dhiifnee,  Master Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuu fi, dantaa saba Oromoo hundarratti   waliin hajjachuu fi marii fakkaataa  itti fufuuf waliif gallee jirra.

Shira Maaster Pilaanii kanaa fi roorroo  bifa adda addaatin Oromorratti adeemsifamaa jiru hambisuuf,  furmanni dhumaa Oromoon sirna gabroomfataa kana hiddaan buqqisee bilisummaa isaa goonfatee abba biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qofa.

Kana males  ummanni keenya bakka jiru maratti shira maqaa Master Pilaaniitiin oofamaa jiru kana tokkummaadhaan daran akka mormuu qabu waamicha dhiheessuu isaanii ibsa kanarra baruun danda’ameera.

Dhumarrattis balaa sabaaba Maastar Pilanii kanaan walqabtee uumamuu malu hundaaf, itti gaafatamaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru ta’uullee ibsi kun nu mullisaa.

Kana mirkaneessuuf ammoo qabsoo roga hundaan bifa qindaaween geggeessuun barbaachisaadha jechuun ibsi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo irraa bahe eeree jira.

Usmaan Ukkumeetu qindeesse.

 

Ejjannoo:

 

Nuti hirmaattooni walgahii shira Marii Maastar Pilaanii Finfinnee waliin walqabatee balaa ummata Oromoo irratti aggaammate ilaalchisee marii bal’aa erga goone booda murtiilee armaan gadii dabarfannee jirra.

1) Karoorri maqaa Maastar Pilaanii Finfineetin mootummaan TPLF/EPRDF dhiibaa jiru, kan magaalota 37 Oromiyaa irraa muruufi, qunnaan bultoota miliyoonotaan lakkaayaman ol lafa isaanitirraa buqqaasu ta’u waan amannuuf akka fashalu ni qabsoofna

2) Akeekni karoora kanaa maqaa magaalaa babal’isuutiin Oromoo lafa isaatirraa buqqisanii gaaga’ama hamaaf kan saaxilu waan ta’eef dura dhaabbanna

3) Magaalota kana dhuunfannaa Oromiyaa jalaa baasuun gahee Oromoon aadaafi sochii diinagdee magaalotaa keessaa qabaachuu malu hoongessuu waan ta’eef fashaluu qaba

4) Labsiin Magaalota Oromiyaa dhihoo kana bahe shira Maastar Pilaanii Oromoon mormu kana kara biraatin hojiirra oolchuuf kan saganteeffame waan ta’eef ni balaaleffanna.

5) Karoorri Maastar Pilaanii qaama imaammata duula saamichaa lafaa Oromiyaa guututti godhaamaa jiru keessaa tokko ta’uu isaatiin ni mormina

6) Saamichi lafaa Oromiyaa gututti deemaa jiru imaammata Oromoo hiddaan buqqisuufi duguuginsa sanyii waan ta’eef fashalsamuu qaba.

7) Olollii mootummaan sun akka waan Maastar Pilaanii kana mormuun guddina diinagdeefi ammayyummaa jibbuu fakkeessuuf yaalu dhara. Oromoon kan mormaa jiru guddina diinagdeefi amayyummaa osoo hin taane saamicha lafaa abba biyyaa hiyyoomsee amba sooromsuudha.

8) Qabsoo barattoonnifi qaamoleen Oromoo biroo karoora diinaa kana hoongessuuf godhaa jiran ni deeggarra.

9) Tattaffii dhaabbileen siyaasaafi sivikii Oromoo dhimma kanarratti hubannaan akka uumamuuf, ummanni tokkummaan akka sochoo’uuf godhaa jiran ni dinqisiifanna, waan dandeenhyu maraan bira dhaabbanna.

10) Tarkaanfii ukkaamsaa mootummaan barattootaafi jaarmayoota Oromoo Maastar Pilaanii kana kara nagaan morman irratti fudhatu cimsinee balaaleffanna.

11) Ummanni keenya bakka jiru maratti shira maqaa Maastar Pilaanitin oofamaa jiru kana tokkummaandhaan daran akka mormu waamicha goona.

12) Mootummaan shira saamicha lafaa Oromoon hundi tokkummaan mormaa jiru kana humaanaan dhiibuun gaaga’amaa hamaa fiduu malee faaydaa biraa akka hin qabane hubatee badii isaatirraa akka dhaabbatu akeekkachiifna

13) Balaa sabaaba Maastar Pilaanii kanaan walqabtee uumamuu malu hundaaf itti gaafatamaan mootummaa TPLF ta’uu hubachiifna.

14) Nuti jaarmayoonni siyaasaa marii kana irratti hirmaannes, gargarummaa xixiqqaa qabnu moggaatti dhiifnee Maastar Pilaanii Finfinnee dura dhaabbachuufi fi dantaa saba Oromoo hundarratti waliin hajjachuu fi marii fakkaataa itti fufuuf waliif gallee jirra.

15) Shira Maastar Pilaanii kanaafi roorroo bifa adda addaatin Oromorratti godhamaa jiru hambisuuf furmanni dhumaa Oromoon sirna gabroomfataa kana hiddaan buqqisee bilisummaa isaa goonfatee abba biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qofa. Kana mirkaneessuuf ammoo qabsoo roga hundaan bifa qindaaween geggeessuun barbaachisaadha.

16) Oromia Media Network (OMN) marii seena-qabeessa kana qopheessuu isaatiif galateeffachaa, miidiyaan kun daran jabaatee hojii kana caalaa akka hojjatuuf gargaarsa keenyaan bira dhaabbanna; ummanni Oromoolleen deeggarsa OMNif godhaa jiru dacha dachaan addaan kutiinsa malee akka itti fufu waamicha goona.

Sadaasa 15, 2015

Minneapolis, Minnesota

– Misooma Hin Falminu

https://www.youtube.com/watch?v=h7VA-Zm12c8

 

Irreecha Birraa (Malkaa) 2015: The Oromo National And Cultural Holiday, Oromians Celebrated the Blessing Festival in Oromia and all over the Globe. Over 6 Million Celebrated At Hora Harsadi. Lammiin Oromoo Milyoona Jaha Ol Ta’an Hora Harsaditti Waliin Irreeffatan. November 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Culture, Development & Change, Humanity and Social Civilization, Irreecha, Irreessa, Khemetic Africa's culture, Oromia, Oromiyaa, Oromo Culture, Oromummaa, Thanksgiving.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

???????????

 

An Amusing Historical picture Captured in 1903 showing Irreechaa celebration at Lake Hora, Bishoftu town of Oromia

Ayyaanni Irreecha Malkaa  Bara 6409 (ALO) kan Hora Harsadi (Bishoftuu) baka Oromoon miliyoona 6 ool irratti argamanii irreeffatanitti Onkoloolessa 4  kabajamee oole. Itti dabaleesi  irreeffannaa Malkaa Ateetee, Gafarsa, Magaalaa Buraayyuu gaafa Onkoloolessa 11 bara 2015 haala o’aan bakka Oromoo milyoona hedduun argamanitti ayyaaneffatame. Haaluma wal fakkatuun Odaa Bulluqii fi Malkaa sabbataatti umman Oromoo irreeffatanii oolani.  Malkaa Awaas fi Onkoloollessa 18 baraa 2015   Malkaa Booyyee (Jimmatti) haala o’aa fi bareedan irreefftame. Naqamte, Haroo Adiiyaatttis Sadaasa 8 bara 2015 haala gaariin irreeffatame.

Akka sadarkaa biyyoolessatti kan kabajame Irreecha Malkaa Hora Arsadii booda Oromiyaa godina adda addaa keessatti ayyaan Irreechaa (Irreessaa) kabajamaa ture, isaan keessaa Malkaa Ateetee, Bokkuu Cittuu, Malkaa Hawaas, Hora Haadhoo, Karrayyuu, Naqamte, Odaa Bisli, Jimma, Haroo Maayaa fi Goonde yoo ta’u Sadaasa 15 bara 2015 immoo Aanaa Midaaqeny keessatti Wiirtuu Aadaa fi dhuggeeffata Oromo kan Galma Calalaqiitti  bakka irreeffattoonni milyoona tokko ol irreeffatanitti sirna ho’aan kabajamee ooleera.  https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/11/18/oromia-midaaqanyi-irreecha-birraa-2015-aanaa-midaaqanyiitti-ayyaanni-irreechaatiifi-sirna-gadaa-oromoo-jabeessu-kabajamee-ooleera/

Jilli UNesco Ayyaana irreecha Malkaa Hora Harsadii kan Bara 2015 irratti argamee odeeffannasi godhe.

Millions of Oromians, and visitors from around the world, converged in Bishoftu, Oromia, by Hora Arsadi (Lake Arsadi) on 4th October 2015, to celebrate this year’s Irreecha Birraa (‘Oromo Thanksgiving’) Festival, which is the largest such public event in Africa. Millions celebrated at Malkaa ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, at Odaa Bulluq (Horroo Guduruu) and Malkaa Sabbataa,  Oromia on 11th October 2015. The celebrations of Irreecha Birraa at Malkaa Hawaas (Awash valley, in the cradle of  humanity) and  0n 18th October 2015 at Malkaa Boyyee in Jimma (Western Oromia, the birth place of Coffee (Buna) was joyful and colorful with massive attendance.  In similar situation Irreecha Malkaa celebrated in Naqamtee city at Haroo Adiiyaa on 8th November 2015.

Irreecha Birraa( Malkaa) Oromo celebrated in Midaaqanyi (Central Oromia) on 15 November 2015. Over one million people in attendance.

UNesco representative  attended the festival at Hora Harsadi, Bishoftuu, Oromia.

Irreecha Birraa 2015, the Oromo National And Cultural Holiday, Oromians Celebratied the Blessing Festival in Oromia and all over the Globe

Hora

Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 Hora Harsadi, Bishoftuu, Oromia, Africa. Onkoloolessa 4, 2015 (6409 ALO)Oromia and the continuitity its Nile Valley Civilization, Irreecha Malkaa 2015 ( 6409 years since started on upper Nile (Mormore) Valley)Oromia and the continuity its Nile Valley Civilization, Irreecha Malkaa 2015 ( 6409 years since started on upper Nile (Mormore) Valley)Oromo, Irreecha Malkaa Oromoo 2015 @Hora Harsadi, Bishoftuu, OromiaIrreecha Malkaa 2015 @Hora Harsadii, Oromians from Finfinnee attendingIrreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 Hora Harsadi, Bishoftuu, Oromia, Africa. Onkoloolessa 4, 2015 (6409 ALO)1Millions of Oromos, and visitors from around the world, converged in Bishoftu, Oromia, by Hora Arsadi (Lake Arsadi), to celebrate this year Irreecha Birraa Oromo Festival, which is the largest such public event in Africa.

Irreecha Birraa 2015 @Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia, 11 October 2015 picture1 Irreecha Birraa 2015 @Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia, 11 October 2015 picture2Irreecha Birraa 2015 @Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia, 11 October 2015 picture4Irreecha Birraa 2015 @Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia, 11 October 2015 picture5Irreecha Birraa 2015 @Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia, 11 October 2015 picture3 Irreecha Birraa 2015 @Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia, 11 October 2015 Irreecha Malkaa (Birraa) 2015 Kan Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia. Onkoloolessa (October 2015)3Irreecha Malkaa (Birraa) 2015 Kan Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia. Onkoloolessa (October 2015)Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture1Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture2Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture3Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture3

Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture4Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture5Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture6Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture7Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture9

Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture10Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture11Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture12Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture13Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture14Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture15Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture16Irreecha Malkaa Ateetee, Buraayyuu Oromia, October 11, 2015 picture 1Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture17Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture18Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Ateetee, Gafarsaa, Buraayyuu, Oromia. 11 October 2015 picture19

Irreecha Malkaa Sabbataa, 11 October 2015

Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Sabbataa, Oromia. 11 October 2015 picture 2

Irreecha Malkaa Sabbataa, 11 October 2015

Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Booyyee, Jimmaa, Oromia, 18th October 2015 picture5Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Booyyee, Jimmaa, Oromia, 18th October 2015 picture2Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Booyyee, Jimmaa, Oromia, 18th October 2015 picture3Irreecha Malkaa 2015 @Malkaa Booyyee, Jimmaa, Oromia, 18th October 2015 picture4

Irreecha Malkaa Booyyee, Jimma (Oromia),  18 October 2015

Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture10

Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015

//static.doubleclick.net/instream/ad_status.js//www.google.com/js/bg/94YIzvPPuszyD69ykV0p0Ajqm3AR4EudClm7EM2etWI.jsOBSTV – YouTube// //

Waaqeffattoota galma naqamtee irreessa birraa yoo irreeffatan, Sadaasa 8 bara 2015Waaqeffattoota galma naqamtee irreessa birraa yoo irreeffatan, Sadaasa 8 bara 2015, pcture1Waaqeffattoota galma naqamtee irreessa birraa yoo irreeffatan, Sadaasa 8 bara 2015, pcture2

Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture9Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture8Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture6Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture5Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture4Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture3Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture2Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015 picture1

Irreecha Birraa (Malkaa) Oromoo kan bara 2015, Haroo Adiiyaa, magaalaa Naqamtee sadaasa 8, 2015

 

//static.doubleclick.net/instream/ad_status.js//www.google.com/js/bg/94YIzvPPuszyD69ykV0p0Ajqm3AR4EudClm7EM2etWI.jsIRREESSA MALKAA QOFFEE, MEKI – YouTube// //

Colors of Oromummaa @ Irreecha Through Raayyaa Studio’s Lens | 20 Stunning Photos from the ‘Oromo Thanksgiving’ Festival at Bishoftu, Oromia.

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/10/colors-of-oromummaa-irreecha-through-raayyaa-studios-lens-20-stunning-photos-from-the-oromo-thanksgiving-festival-at-bishoftu-oromia/

http://https://vimeo.com/141545022

http://https://vimeo.com/141459147

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-london-oduu-onkololeessa-4-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/10/ayyaanni-irreechaa-malkaa-ateeteetti-haala-hoaan-kabajame/

https://www.oromiamedia.org/2015/10/ayyaanni-irreechaa-malkaa-ateeteetti-haala-hoaan-kabajame/

http://qeerroo.org/2015/10/05/onkolooleessa-42015-ayyaanni-irreechaa-bara-2015-hora-arsadeetti-uummataa-oromoo-miliyoonotaan-irratti-argamuun-kabajate-diddaa-sirna-abbaa-irree-wayyaaneef-qabu-dhageesisuun-dirree-qabsoo-bilisumma/

https://www.oromiamedia.org/2015/10/omn-london-oduu-onkololeessa-11-2015/

http://qeerroo.org/2015/10/12/abo-nuu-wayyaa-nuufoo-irreecha-buraayyuu-malkaa-ateetee-part-2-onk-112015-diddaa-qeerroo-bilisummaa/

https://www.oromiamedia.org/2015/10/aadeeffannaa-maalummaa-irreechaa-fi-sirna-kabaja-ayyaana-irreechaa-melborneawustiraaliyaa/

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving11

Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 (6409 ALO) Onkoloolessa 4, Hora Harsadi. picture2Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 (6409 ALO) Onkoloolessa 4Irreecha Birraa Oromo Hora Harsadii, Onkoloolessa 4, Bara 2015Irreecha Birraa Oromo Hora Harsadii, Onkoloolessa 4, Bara 2015 picture2Irreecha Birraa Oromo Hora Harsadii, Onkoloolessa 4, Bara 2015 picture3IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving4

Irreecha Birraa (Malkaa Hora Harsadi, Bishoftuu Oromia, Africa on 4th October 2015 (6409 in Oromo calendar)Irreecha Birraa (Malkaa Hora Harsadi, Bishoftuu Oromia, Africa on 4th October 2015 (6409 in Oromo calendar)1Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 (6409 ALO) Onkoloolessa 4, WaaqeffatootaIrreechaBirraa2015OromoThanksgiving2

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving3

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving20

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving8

Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 (6409 ALO) Onkoloolessa 4, Hora Harsadi. picture3IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving15

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving5

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving19

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving18

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving9

Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 (6409 ALO) Onkoloolessa 4, Hora Harsadi. picture1Irreecha Malkaa Oromoo kan Bara 2015 (6409 ALO) Onkoloolessa 4, Hora Harsadi.IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving6

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving7

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving10

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving12

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving13

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving14

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving17

IrreechaBirraa2015OromoThanksgiving16

Oromo from Raayya at Irreecha Malakaa 2015, Hora Harsadi, Bishoftu October 4, 2015Oromo, Irreecha Malkaa Oromoo 2015 @Hora Harsadi, Bishoftuu, Oromia, Onkoloolessa 4, 6409 (ALO)

Irreecha Oromo kan Malkaa bara 2015 Hora Harsadi

Irreecha Malkaa 2015 @Horroo Guduruu, Wallagga, Oromia, picture4Irreecha Malkaa 2015 @Horroo Guduruu, Wallagga, Oromia, picture2Irreecha Malkaa 2015 @Horroo Guduruu, Wallagga, Oromia, picture3Irreecha Malkaa 2015 @Horroo Guduruu, Wallagga, Oromia

https://www.youtube.com/watch?t=54&v=ZnQ2uuR_9qM

http://cctv-africa.com/2015/10/05/ethiopia-celebrates-erecha-the-beginning-of-spring/

Irecha marks the end of the rainy season and the beginning Jesen Foawer traveled thousands of spring, along with hopes for an abundant harvest. of miles to celebrate Irecha in Bishoftu

Adorned with snow white colourful costumes, turbans, and hides of wild animals as well as holding spears and a special stick that bespeaks the Gada system, thousands of celebrants from Ethiopia’s largest ethnic group, the Oromo, last Sunday gathered at the south east town of Bishoftu, Hora Arsadi, some 25-kms to the south of Finfinne, the capital city to celebrate Irecha festival. Almost all celebrants from both gender were catching newly cut green lash grasses that bespeak of fertility and soaking it the lake water.

The Oromo’s from different parts of the country for long have been meeting flocking to celebrate to praise their creator for his blessings.

Irecha marks the end of the rainy season and the beginning of spring, along with hopes for an abundant harvest. Irecha has been observed on the shore of Lake Hora annually for not less than a millennial.

Also according to sources, the Gada system, in which Irecha is a component, is due to be registered by UNESCO as a world intangible heritage. The Ethiopian Heritage Conservation Authority is working with the UN body to make this a reality.

 It is evident that the Gada system is a fabulous and greatest home-born democratic socio-political system of the Oromo people. The Ethiopian proposal is technically completed and the next step is nomination for decision in November or December.

Jesen Foawer traveled thousands of miles to celebrate Irecha in Bishoftu. He is from the United States of America,Washington DC. Approached by The Ethiopian Herald, he said: “It is for the third time I celebrate this cultural anniversary. Following suit celebrants I saw during my previous visit, this time I am adorned with this cultural garment. It is an amazing celebration. I think it is a wonderful holiday for the Oromo people and beyond. I think it is an important cultural festival for Ethiopia too. It is fantastic and it is getting recognition by the UNESCO. It is amazing to see a massive crowd. It is incredible. I am hoping to come again with friends and relatives.”

“This is an excellent celebration and I hope it continues to be. It will be widely celebrated in the future. So, I definitely advise people to enjoy firsthand Irecha,” Foawer added.

 http://allafrica.com/stories/201510061536.html

Irreecha: Waltajjii miliyoononni akka tokkotti itti mul’atan

Torban darbe keessa Magaalaan Bishooftuu akka nama guyyaan cidha isaa/ishee itti ga’ee ko’amattee turte. Sababni isaas guyyaan addaa Oromoon hawwii guddaan eeggatuufi bakka guddaa kennuuf Irreechi Malkaa waan kabajamuufi. Irreechi Malkaa, Horaa Harsadeetti bifa miidhagaa ta’een kabajamu kun yeroo maraa Masqalli ba’ee Dilbata itti aanuu bakka Oromoon bakka addaddaa irraa dhufee walitti qabame kan kabajatudha. Bishooftuunis ayyaan guddaa kana kabachuuf egaa jala bultii irraa kaastee kan ko’ammatte. Egzibishiniifi baazaariin, konsariiwwan muuziqaa, agarsiifni aadaa, mariin paanaaliifi wantoonni ayyaanicha miidhagsan addaddaa kan gaggeeffamaa turanis torbanuma darbe keessa ture.

Magaalattiinis poostariiwwaniifi barreeffamoota garagaraa waa’ee ayyaanichaa ibsaniin iftee jirti. Akkasuma, hoteeliinnii, manneen ciisichaafi bakkeewwan ummataaf tajaajila kennan sirboota Afaan Oromoo sagalee guddaadhaan banuun keessummoota isaanii “anaa haa dhufu” jechuun simataniiru. Qophiin haala kanaan miidhagee adeemsifame kunis xumura isaa kan argatu Dilbata ture. Gaafsis ilmaan Oromoo bakka addaddaadhaa dhufan aadaafi faayaa Oromootiin miidhaganii, harkatti marga jidhaafi keelloo qabatanii, sirba aadaa sirbaa ture kan gara Hora Arsadeetti imalan. Ilmaan Oromoo malees namoonni biyya keessaafi alaa ayyaana miidhagaa kana ilaaluuf dhufaniiru. Irreecha baranaa kan adda godhu wayita ayyaanicha UNESCOtti galmeesisuuf hojiin % 80 xumurametti kan kabajamu ta’uu isaati. Kanaaf ture waamicha Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa namoonni ayyaanicha kabajan bifa nagaan akkasumas, aadaafi eenyummaa isaanii ibsuun akka kabajaniif taasise fudhachuun eenyuuyyu caalaa ilmaan Oromoo haala bareedaa ta’een kabajatanii kan dabarsan. Ayyaanichaan dura namoonni miliyoona afur ta’an Irreecharratti ni argamu jedhamee kan tilmaame yoo ta’u, tilmaamani ayyaanichaa boodaa garuu lakkoofsi sirrii eeramuu baatuus isa jedhameen ol ta’uun isaa dubbatameera. Irreeffattoonni haala irranatti eeramaeen gara Hora Arsadee bu’an, rakoo nageenyaafi tasagabbii tokko malee guyyaa hawwiidhaan eeggataa turan kana miira tokkoon kabajuun ayyaaneeffataniiru.

Ani ayyaana Irreechaa irratti waggoota walitti aanan sagaliif kaniin hirmaadhe yoo ta’u, haalli kabaja isaa yeroodhaa gara yeootti miidhagaa, lakkoofsi hirmaattootaa dabalaafi waltajjii agarsiisa aadaa akkasumas, eenyummaa ta’uu isaadha kaniin taajjabe. Dargaggoonniifi shamarran uffata aadaa godinaalee Oromiyaa hundaa bifa ammayyaafi aadaatiin uffatanii, faayaawwaniin miidhaganii, marga jidhaa qabatanii laga bu’anii erga irreeffataniin booda sirba aadaadhaan dhiichisaa, nyaata aadaa nyaatafi wantoota bashannanaa garagaraatiin rakkoo tokko malee kabajatanii yommuu galanis argeera. Keessumaa barana, baayyachuu namaatiin waldhiibboofi ho’a uumamuu dandamachuun miliyoonoonni akka tokkotti yommuu Irreecha kabajatan arguu caalaa waan nama gammachiisu hinjiru. Inni biraan ayyaanicha adda godhu misiroonni 25 abbootii Gadaatiin eebbifamanii cidha isaanii raawwatachuu isaaniiti. Waliigala taateewwan irreecharratti mul’ataniifi tokkummaan ummatichaa  Irreechi UNESCO irratti akka galmaa’uuf kan gumaachuu ta’uu isaatiin kan dinqisafamudha.  Ayyaanicharratti argamuun haasawaa kan taasisan Hogganaan BATO Obbo Geetuu Wayyeessaa akka jedhanitti, Irreechi galmee addunyaarratti akka galma’uuf haayyoota biyya keessaafi alaa affeerun qorannoon galmee kanaaf gargaaru taasifamaa jira.

Ministeerri Aadaafi Turiziimii Ayyaanni Irreechaa galmee addunyaarratti akka galma’uuf Barreessaa Ol’aanaa UNESCO, Hora Aarsadeefi magaalaa Bishooftuu daawwachisaani jiraachuu Ministirri ministeerichaa duraanii Obbo Amin Abdulqaadir dubbataniiru.  Af-yaa’iin Mana marii Bakka bu’oota uummata Obbo Abbaa dulaa Gammada ummanni hojii irratti boba’ee jiru hundarratti kutannoon hojjechuu akka qaban dhaamaniiru.  Waliigala ayyaanni Irreecha baranaa haala yaadameen kabajamuun isaa naamusa ummanni Oromoo qabu kan agarsiisu ta’uurra darbee jaalalaafi kabajaa inni aadaa isaf qabu kan calaqqisuu ta’uu isaatiin jajjabeeffamuu qaba jenna.

Saamraawiit Girmaatiin,

http://www.ethpress.gov.et/bariisaa/index.php/art-culture/item/672-irreecha-waltajjii-miliyoononni-akka-tokkotti-itti-mul-atan

https://www.youtube.com/watch?t=27&v=x6wAIxK3dxY

Walleelee Warraaqsaa Qeerroo Irreessa Hora Ardadee 2015

http://qeerroo.org/2015/10/05/walleelee-warraaqsaa-qeerroo-irreessa-hora-ardadee-2015/

 https://www.youtube.com/watch?t=2871&v=2D1dh9gRZcg

Baga Booqaa Birraa Ittiin Isin Gahe! Happy Irreecha Birraa, the blessing Oromo Thanksgiving Season 2015 (6409 in Oromo Calendar).

https://www.oromiamedia.org/2015/09/omn-london-oduu-fulbaana-26-2015/

https://www.oromiamedia.org/2015/09/omn-london-oduu-fulbaana-27-2015/

 

Irreecha Naannawa Waashingten DCtti

Irecha

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2984465.html

Irreechi Ayyaana Galfannaa Oromoo waggaa waggaatti, xumura gannaa fi itti gala Birraatti ayyaaneffafu. Ayyaanni kun, yeroo ammaa, Oromoo biyyoota alaa jiraatan dabalatee  Uummata Oromoo keessatti bakka adda addaatti kan ayyaaneffamu yoo tahu ayyaaneffannaan inni guddaan Dilbata dhufu kana, magaalaa Bishooftuu ka jiru Hara Arsadii irratti ayyaaneffamu. Biyyoota alaa tii garuu, torban dabre kana jalqabe. Dilbata dabre, gaafa Fuulbaana 27 Oromoonni Waashington DC fi naannawa ishee jiraatan kan handaara Waashington, kutaa Maryland keessa jiru Hara Artimesia jedhamutti  ayyaaneffatan.

Irreechaa, Hara Artemesia irratti ayyaaneffame irratti, ijoollee xixiqqoo dhaa jalqabee haga maanguddootaatti Oromoota hedduu tu argame. Marti isaanii jechuun ni danda’ama, uffataa fi faayaa aadaa Oromootiin of kuulanii, abaaboo fakkaatanii turan. Yeroo gara malkaatti yaa’an, wallee ani dura isin dhageessise sana faa wallisaa turan. Eega malkaa irra ga’anii booda, maanguddoonni akka aadaatti  “as keessaa namni walitti gadde yokaan mufate yoo jiraate, otuu hin irreeffatiin dura waliif dhiisaa” jedhanii gaafatan.  Achii booda, dhiiraa fi dubartiin wal-harkaa fuudhaan, galataa fi kadhannaan, abaaboo bishaanitti cuubanii  irreefftaa turan.

Guutummaa isaa dhaggeeffadhaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2984465.html

Report: Irreecha in Amsterdam, The Netherlands | Hora Gaasperplas | ‘Oromo Thanksgiving’ | Onk./Oct. 3, 2015

https://www.oromiamedia.org/2015/10/aadeeffannaa-irreechaa-hora-gaasperplasdamamsterdam-kan-bara-2015-kutaa-2ffaa/

 Onkoloolessa/October 5, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

Irreecha_Gaasperplas_Netherlands20153

Irreecha_Gaasperplas_Netherlands20152

Ayyaanni Irreechaa biyya Swiidin magaalaa Sundsvaaliitti haala hoo’aan kabajame.

(OMN:Oduu Onk 10,2015) Ayyaanni Irreechaa Biyya Swiidin magaalaa Sundsvall tti har’a kabajamee ooleera. Kabajaa Ayyaana Irreechaa kanaan wal-qabatee, Hayyoonni Oromoo Ayyaana Irreechaatiifi maalummaa Irreechaa irratti waraqaa qorannoo dhiheessuudhaan hirmaatotaaf hubannoo uumaneeran.

https://www.oromiamedia.org/2015/10/ayyaanni-irreechaa-biyya-swiidin-magaalaa-sundsvaaliitti-haala-hooaan-kabajame/

Irreessi IrreedhaCredit: Girma GemedaCredited: Girma Gemeda

Celebration of Irreecha Oromoo 2014 (6408 according to Oromo Calendar). 5th October 2014, Horaa Harsadii, Bishoftu, Oromia. Suura1Irreechaa Arfaasaa 2015 (17)Irreecha Oromo 2014 Hora Harsadii, Oromia 4Irreecha Oromo 2014 Malkaa Ateetee, Buraayyuu, Oromia

Tumsa ykn Yaadannoo Irreecha (Irreessa) Bara 2015 Cinaa (Bukkee) Hora Arsadiitti Geggeessamu

Tumsa ykn Yaadannoo Irreecha (Irreessa) Bara 2015 Cinaa (Bukkee) Hora Arsadiitti Geggeessamu1

Irreecha birraa 2015 ilaalchisee ibsa Gumii Waaqeffannaa irraa kenname: Baga Ayyaana Irreecha Birraa Bara 2015 Isin Gahe

Gumii Waaqeffannaa

Baga Ayyaana Irreecha Birraa Bara 2015 Isin Gahe

Irreecha birraa 2015 ilaalchisee ibsa Gumii Waaqeffannaa irraa kenname

Waaqa
Akka amantii Waaqeffannaatti, Waaqni uumaa waa maraati. Uumama qoollo kana keessa jiraatu kanneen lubbu qabeeyyii fi maleeyyii ta’an hunda kan uumee fi tiksee kan jiraachisu Waaqa dha.

Waaqni fulla’aa beelii-belel. Hin dhalu, hin dhalchu, kan hin dulloomnee fi hin duune jiraataa bara baraati. Hiriyaa fi morkataa kan hin qabne ta’uutti amanna. Waaqeffannaan amantii Waaqa tokkichatti buluu fi amanuudha. Akka amantii kanaatti Waaqni waan hunda kan uumee fi madda jireenyaa ta’uu dhugeeffanna. Waaqeffannaan amantii waggoota 6000 oli turee fi osoo amantiiwwan kanneen akka Kiristaanaa fi Isilaamaa gara gaanfa Afrikaa hin seeniin dura kan ture, amantii ummata Kuush isa duraa fi hundee amantiiwwan maraati.

Waaqeffatoonni seera uumaa fi uumman qajeelfamuu. Kabaja Waaqaf, jaalala uumamaf qabaachuu, dubbii hamaa fi cubbuu irraa fagaachuu fi lagachuun hundee amantichaati. Kana bu’uura godhachuun kaayyoon amantii Waaqeffannaa Safuu, Laguu, Hooda, Seeda, Aadaa fi Duudhaa Oromoo fi warra Kuush eeguu , kunuunsuu fi guddisuu irratti hojjechuudha. Gama biraan hordoftoonni Waaqeffannaa amantii fi aadaa saba biraaf kabajaa qabaachuu, elaa fi elaameen waliin hojjechuu qaban. Sirna Waaqeffannaa keesssatti, sabni Oromoo uuumaa isaatif Irreessa galchuun iddoo guddaa kennaaf. Kanaafu aadaa ummata Oromoo keessaa inni mul’ataa fi guddaan kabaja ayyaana Irreesaati. Amantii fi Aadaan waan hedduun walkeessa jira ykn walitti hidhataadha. Sabni ykn biyyi hundi amantii hordofuu fi aadaa jabeeffatu qaba. Kanneen lamaan akkaataa wal hin faallesiineen ittiin jiraatan. ” Sabni aadaa hin qabne garbicha” jedha, hayyuun argaa-dhageettii obbo Dabbasaa Guyyoo. Akkas jechuun sabni akka sabaatti bilisa ta’ee jiraatu aadaa saba biraa irraa waan adda isa godhu qaba. Yoo bilisa hin taane garuu, kan ofii gatuun aadaa warra isa gabroofateen liqimfama jechuudha.

Egaa ayyaanni irreechaa, kaleessa ykn waggoota digdamman darban keessa kan uumame osoo hin taane, amantii Waaqeffannaa waliin kan ture, aadaa Oromoon Waaqaa fi Uumaa isaa kan ittiin galateeffatuu fi isa fuulduraaf immoo kan itti kadhatudha. Ayyaanni Irreessaa akka duudhaa ganamaatti, ilmaan Oromoo naannoo jiraatan hundatti haalaa fi yeroo adda addaatti raawwatu. Haa ta’u malee dhiibbaa sirnooti darbanii fi amantiin biroon irraan gahaa turanin bakka hedduutti dhorkame ykn akka hin mul’anne golgame Ayyaanni irreecha birraa magaalaa Bishooftuu, Hora Arsadeetti kabajamaa jiru hambaawwan bakka bakkatti hafanii kabajamaa jiran yoo ta’u, baroota dhihoo keessa tattaaffii jaalatoonni aadaa Oromoo godhaniin beekamaa fi guddataa dhufee yeroo ammaa ummata kumaatamaan hedamu kan hirmaachisu, Afrikaa keessatti isa guddaa ta’ee kan mul’atuu fi ummata alagaa hedduu kan hawwataa dhufe dha. Ummati Oromoo, amantii, kutaa fi siyaasaan osoo walhin qoodiin tokkummaan eenyummaa isaa akka mul’isu kan godhe aadaa guddaa ta’uu isaa argina.

Yeroo ammaatti Irreechi aadaa moo amantiidha? kan jedhu gaaffiin ka’aa akka jiru hubanna. Akkuma olitti ibsame aadaa fi amantiin waan hedduun walitti hidhata. Akka aadaa Oromootti ammoo sirna raawwatu hunda keessatti osoo maqaa Waaqaa hin dhahiin waanti raawwatu hin jiru. Sirna gumaa, gaa’ela, araara ykn jaarsummaa fi waan kana fakkaatu irratti Coqorsa ykn marga jiidhaa qabachuun wal eebbisa ykn Waaqa kadhata. Coqorsi ykn margi mallattoo nagaa fi araaraati. Coqorsi ykn lataan qabatan irreecha jedhama. Haala kanaan irreechi aadaadha, amantiidhas. Yeroo irreeffannaaf Malkaa bu’an ykn Tulluu bahan Waaqeffatootaaf aadaa fi amantii yoo ta’u, warra amantii biraa keessa jiraniif ammoo aadaadha. Yeroo irreechaatti siiqqeen, caaccuu fi kaallachi, bokkuu fi meeshaaleen dhalaa fi dhiirri qabatu, uffati aadaa uffatamuu fi walleen achitti mul’atu marti aadaa fi seenaa Oromoo calaqqisa. Kanaaf ummati miliyoonaan lakkaa’amu, Isilaama, Kiristaanaa fi Waaqeffataan gamtaan walcina hiriiree Irreeffataa kan jiru. Haaluma kanaan jabaatee akka itti fufuu fi irreechi kan Oromoo qofa osoo hin taane, ummati Afrikaa marti kan ittiin boonuu fi waliin kabaju ta’uuf akka jiraatu abdii qabna. Kun akka ta’uuf Waaqni nu haa gargaaru, nutis ciminaa fi gamtaan waliin haa jabeeffannu.

Yeroo irreeffannaaf deeman tartiibni raawwii isaa akka armaan gadii ta’a.
1. Yeroo Malkaa bu’an ykn Tulluu bahan, dubartoonni uffata aadaa uffachuun siiqqee fi irreecha qabatanii Mareehoo jechaa dura deemu,
2. Abbootii fi dargaggoonni duubarra dhiichisaa ykn jeekkaraa hordofu,
3. Bakka irreechaa yeroo gahan, Abbaan Malkaa, malkaan saaqamuu ibsa.
4. Faatii waliif baafatu, kunis nagaa fi araara waliif buusanii , garaa nagaa fi qulqullummaan waliin irreeffachuuf,
5. Jaarsoliin akka angafaa quxisuutti walduraa duuba eebbisu. Eebba kana keessa waan argataniif Waaqa galateeffachuun, nagaa, jaalala, tokkummaa fi badhaadhina kadhatu
6. Sirni irreeffannaa ni raawwata. Yeroo kanatti warri irreessa qabate hundi irreessa isaanii bishaan cuuphuun Waaqa kanaan isaan gahe galateeffachuun, bara dhufus akkasuma nagaan akka isaan gahu gaafatu
7. Dhibaayyuu fi daddarbaan ni raawwata. Dachee sanyii biqilchiteef, waan irratti horanii fi argatan irraa matadeebii kennuu jechuudha.
8. Maatiin daa’ima ammachiisan yoo jiraatan, abbaan malkaa akka sirna ammachiisaatti raawwata
9. Sirbaa fi wallisaan duubatti garagalu, dhangaa qabatanii dhaqan waliin dhamdhamu ykn bakka qophii addaatti walgahanii nyaatanii dhuguun sirbanii gammadu. Bara dhufu nagaan akka walitti deebi’aniif eebbaan raawwatu.

Waamicha
Ayyaanni irreechaa mallattoo, nagaa, araaraa fi tokkummaa ta’uu irrayyuu aadaa Oromoo fi Oromummaa guddisu, akkasumas Oromiyaa addunyaatti kan mul’isu waan ta’eef,

– Ayyaanni irreechaa, akka ayyaana biyyoolessa Oromiyaatti akka kabajamuuf kalandera keessa galee fi guyyaa ayyana biyyooleessaa ta’ee beekamtiin akka kennamuuf,

– Dirreen ayyaana irreechaa itti kabajan, Malkaan Arsadee giddugaleessa ayyaana irreecha Oromiyaa waan ta’eef ummata ayyaana kana irratti hirmachuuf dhufan, akkasumas dawwatootaa fi tursitoota addunyaaf mijuu akka ta’u, bakki bashannanaa fi aara galfannaa naannoo kanatti akka ijaaramu qaamni Mootummaa Oromiyaa dhimmi kun ilaalu akka irrtti hojjetu kabajaan gaafanna. Nutis waan dandeenyun deeggarsa nurraa barbaadamu akka goonu waadaa galla.

Irreecha bara 2015, kan tokkummaa fi jaalalaan waliin haa kabajnu, kan hawwinuu fi barbaadnu Waaqayyo itti nuuf haa guutu!

Leeel!

Koree GWA

Ayyaana Irreechaa Bara 2015 Ilaalchisisee Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

cropped-qeerroo-edit.jpg

Ayyaana Irreechaa Bara 2015 Ilaalchisisee Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.

Fulbaana 24,2015, Finfinnee

Qeerroon Bilisummaa Oromoo Ayyaana Irreechaa Birraa kan baranaa 2015 Hora Arsadiitti kabajamuuf jiru, Onkololessaa 3/2015 ykn A.L.Habashaatti Fulbaana 23/01/2008 kan kabajamu ta’uu hubachiisuun , Uummata Oromoo hundaan baga jalbultii ayyaana Irreecha bara kanaa nagaan geessan, Barri kun Bara milkii,bara, kan hidhamee kan itti hiikamuu, gammachuu,bara qe’ee ofii irraa buqqa’uun dhaabatu,bara irreen Oromoo itti jabaatu, Bara gaaffiin mirga abbaa biyyummaa deebii itti argatu, Bara ‘’Master Plan Finfinnee’’ guutummatti haqamuu ,Bara Injifannoo fi Bilisummaa nuuf haa ta’u !!

Ayaanni Irreecha guyyaa Oromoon Malkaa/Tulluutti ba’ee Waaqa isa uume waan argateef kan galateeffatuu fi waan fulduratti barbaaduu fi hawwuuf itti kadhatudha. Irreechi Ayyaana Oromoon ittin beekamu,mallattoo Oromummaa fi Eenyummaa isaa ibsu, calaqqee Aadaa fi duudhaa keenyaa qofa utuu hin ta’iin dhaalmayaa hambaa seenaa uummata keenyaa kan qabsoo wareegama qaaliin as qaqqabedha. Goototni Oromoo uummatni Oromoo eenyummaan, aadaan, duudhaan,Afaanii fi biyyi Oromiyaa akka hin sarbameef  jechuun dhiigaa isaanii itti cophsuun, lafee isaanii itti cabsuun ayyaanni seena qabeessii kun akka uummatichaaf jiraatu taasisan bara baraan ni yaadatamu,

Ayyaanni irreecha barana 2015 sadarkaa Idil-Addunyaa UNESCO’tti galmaa’aa jiru kun bu’aa gootota ilmaan Oromoo;  Oromoo fi Oromiyaa akkasumas leecelloo Oromiyaa saamicha, faca’insaa fi gita bittaa gabrummaa jalaa baasuuf jedhanii wareegamaa qaalii kanfalaa turanii fi hardha illee Oromiyaa bilisoomsuuf wareegama wal irraa hin citne kanfalaa jiraniti. Ayaana Irreecha 2015 Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa

http://advocacy4oromia.org/2015/10/05/message-from-the-hon-bill-shorten-mp-oromo-thanksgiving-day/

Short Documentary on Irreechaa by OBS TV

Oromia’s Irreecha Festival – A Revival of an Ancient African Culture – An Attempt to Understand and Explain

By Mekuria Bulcha, Ph. D.

Irreecha (also spellled Irreessa), the Oromo equivalent of Thanksgiving, was traditionally celebrated bi-annually in different parts of the Oromo country. The Irreecha Birra festival is celebrated in the month of September and Irreecha Arfaasaa in the month of April. Although it was a non-political festival, the irreecha was suppressed by Ethiopian regimes. Brought back to life by a struggle for cultural revival which the Oromo have waged during the last fifty, the festival is now playing a significant role in the manifestation and preservation of Oromo national identity. The festival in its traditional form is celebrated in different localities across Oromia. At the national level, it is an event that brings millions of Oromos from all over the Oromo country and non-Oromo visitors from other parts of the world to the shores of Hora (Lake) Arsadi in the city of Bishoftu in central Oromia. As such, it has no parallel in Africa. The festival is celebrated not only in Oromia, but has become an event which is observed transnationally by tens of thousands of Oromos settled in many countries around the world.

This paper aims to shed light on the role of the irreecha festival in the expression of Oromo unity and national identity. It is said that a collective identity is constructed not only in and of its present life, but also in reconstructing the collectivity’s earlier life. I will describe the role of numerous pan-Oromo socio-cultural and historical symbols and artefacts which the festival has brought to light, in awakening the Oromo sense of belonging to a community. The pan-Oromo democratic tradition is reflected in the artefacts displayed in the irreecha parade, in the blessings of elders who officiate it, in the environmental ethics articulated and in the performances of artist who entertain the celebrants.

Elements of a reviving culture packed up in a festival

In the pre-colonial past, the IrreechaBirra marked the end of the rainy season and the beginning of harvest season. It is an Oromo custom to gather on the river banks and the shores of lakes and give thanks to Waaqa (God) for all his bounty and pray for Nagaa (peace) and Araara (reconciliation) among humans and with God. Today, the festival has come to mark the end of the rainy season, and more. It marks the end of the cultural trauma which had affected the Oromo for about a century. It heralds and confirms that the time when the Oromo culture was seen as “pagan and primitive” is gone for good. It denotes victory over a history of cultural denigration.

The elders of the nation, their counsel and benediction

Like in the past, the haayyuu (elders, wisemen, the learned – both singular and plural) thank God and bless the nation as their ancestors did. They bless the nation; they remind their audience to uphold the Oromo ethics of safuu and nagaa (respect and peace), reconcile among themselves and pray to God to reconcile with them.  Although many of the Oromo concepts, vocabulary and semantics thehaayyuu use are archaic, the meanings of their blessing and sagacious counsel are comprehensible to their audience. The following is a rough translation of an excerpt from the counsel and blessing of a haayyuu who officiated an irreecha festival outside the city of Naqamtee in 2013.

Shall evil have no place amongst you?
Shall hate have no place amongst you?
Shall truth find you?
Is this your testimony before God?
Let peace be among all!
Let peace be among adults!
Let peace be among the youth!
Let peace be with the livestock!

He reminded the participants the connection that the occasion has with the Oromo heritage and counsels and commands them to confirm the authenticity of the occasion. He asked them whether spirit of the celebration is aligned with the spirit of Oromo traditions as reflected in the laws of the five major Odaas: Odaa Nabee (in central Oromia), Odaa Bisil (in western Oromia), Odaa Bulluq (in north-western Oromia), Odaa Roobaa (in south-eastern Oromia) and Odaa Bultum (in eastern Oromia). He asked them whether the traditions of Madda Walaabuu are respected. The five Odaaswere centers of the ancient gadaa republics where the Oromo met and elected their leaders and reviewed their laws and made new ones every eight years according to the constitution of the nation, and Madda Walaabuu was the seat of Abba Muuda, the high priest of traditional Oromo religion Waaqefannaa. The response of the celebrants is in the affirmative. This was followed by another moment of blessing which, roughly translated, said the following

You shall not conspire against one another
You shall not betray one another
Let God be at peace with you
Let the Earth be at peace with you

The significance of this ritual is not that the counsel of the haayyuu is translated into action, but the historical and cultural knowledge it conveys and the consciousness it raises in the minds of the audience. The past is memorized and communicated not only by the haayyuu but is also stored and reflected in the array of artefacts and costumes that decorate the irreecha parade. Combined with sagacious words of the haayyuu, the rich symbols of the Oromo gadaa culture – that attire the multitude who march in total harmony – reveal the dignity and pride with which the Oromo nation is re-asserting its culture and identity.

The poetic interpretations of artists

The collective memories of the nation, preserved in the ritual and symbols, then expressed in the words of the haayyuu, are supplemented by young artists who herald the revival of their heritage with songs and dances. Some of songs such as Galaanee Bulbulaa’s “Kottaa ni hirreefannaa, aadaa bade deeffannaa” which means (“Come let us celebrate Thanksgiving; Let us revive our banned culture”, Giftii Dhadhii’s Oromoon seera qabaa (“The Oromo have laws”), Abdoo Badhaasoo’s Irreecha irreeffanna (“We will celebrate Thanksgiving”), Gaaddisee Shamsadin’s Beenu Oromia, irreechi irree keenya (“Go on Oromia, irreecha is our power”) and Amartii Waarii’s Kottaa ni kabajna kuni aadaa keenyaa (“Come, let us celebrate our culture”), which were performed at the irreecha festivals and elsewhere, connect the Oromo present with the past. They herald the recovery, revival and survival of the Oromo culture from the destruction to which it was doomed by conquest and colonization. In short, they reflect the feelings which underpin the ongoing Oromo recovery from a century of cultural trauma. The “green” leitmotif of luxuriant vegetation and abundant water against which the artists perform, provides a symbolic connection with God and nature that suggest that the Oromo are and will be at peace, with God, and also with nature. Their lyrics imply that the earth, the forests, rivers, lakes, animals and all the other living things are both natural and divine. Their implicit message is that what hurts the eco-system hurts humans also.

The dynamics that are at work during the irreecha festivals and what the participants experience is more than what the eye can see or the ear can hear. It is a joy and sense of belonging and experience of being part of a community that cannot be expressed fully in words. It is more. What the participants experience is a resurrection of a nation and a reconstruction of collective memory through the festival and the array of artefacts it displays. The occasion creates a collective “reality” and history. This collective reality connotes a state of being of the same mind, sharing a collective memory about a shared past and, just as importantly, an aspiration for a common future. This is more than a product of individual perception or understanding. When asked by a journalist fromChina Central TV Africa (CCTV) what he was thinking about the irreecha celebration at the 2014 festival in Bishoftu, a young celebrants replied

I have don’t have a word to express what I see or feel. I believe that this is my culture and religion at the same time. This is what was forwarded to us by our ancestors; and it is what I will forward to my children.

This individual is not alone in having that “feeling” about the festival.  His feeling is shared by other Oromo participants around him and those who watch the process on TV.  They may or may not express what they see and feel with words, but most of them, share with him the experience that what they see is their culture symbolized in the festival. When human communities attach symbols to words, concepts and artefacts that signify their collective experience, they share a vision. A society cannot exist without a degree of this sort of vision shared by a majority of its members. The young respondent cited above says that what he sees is his culture and religion which was passed to him by his ancestors and which he will pass over to his children. In other words, what he sees reflects his identity and that of others around him. My point is that the irreecha festival is one of the ways in which the Oromo society “recognizes itself”, that is to say imagines, feels, experiences or knows about its own existence. As an occasion and venue for the symbolic expression of Oromo history and culture, the irreecha festival connects the Oromo to a common past through the tangible artefacts on displays in the massive parades.

It important to note here that the Oromo celebrate the irreecha irrespective of their religious backgrounds. Whether they are Waaqeffataa, Christians or Muslims they participate in the festival. The moral counsel and ideals officiated by the haayyuu do not contradict the essence of any of the three religions. In fact the haayyuu who officiate it are from all the three religions on most occasions. The festival unites the Oromo and harmonizes their thoughts and voices. It creates a “mental state” shared by the entire Oromo nation. Whether one interprets the occasion culturally or politically, the significance of the prayer, counsel and blessing of the haayyuu and the songs of the artists in raising Oromo consciousness and unifying the nation cannot be overlooked. It is important to stress, however, the fact that the aim of the counsel of the haayyuu and the songs of the artists is not to “mobilize” the participants for collective political action on the spot. The occasion is to celebrate a tradition and its revival. The traditional Oromo ethics of safuu and nagaa, or respect for and peace with God, humans and the natural world pervade the atmosphere in which the festival is conducted. As I will explain in more detail below, the tranquillity which the occasion demands is respected.

Tranquility underpinned by tension and ethically controlled anger

It is important to note here that the tranquillity that has characterized the Bishoftu irreecha parade of millions of men, women and children during the last few years is not a sign that the participants are satisfied with their situation or the status quo. The tranquility reflected in the massive annual parades should not give us the impression that Oromia is a peaceful territory and that Ethiopia is a stable polity.  In fact, the benedictions of the haayyuu who officiate the festival are often underpinned by restrained feelings of dissatisfaction. The songs of the artists who entertain the participants contain anger felt against the prevailing political conditions. During the 2014 irreechafestival, for example, the prayers of the elders were marked by a feeling of grief for the Oromo students who had been cruelly killed by the agents of the regime because they were opposing the so-called Addis Ababa Master Plan. The “crime” for which students were killed, as we all know, was participation in a peaceful protest against the eviction of the Oromo people from their land en masse. The haayyuu were not calling their audience to make war, but praying for the restoration of justice and for Oromo victory over all those who are harming or will harm them.  Concern about human rights’ violations committed by the TPLF regime was also reflected through slogans which called for “Respect to Oromo humanity and sovereignty” and “Respect Oromo Rights to their Territory” from the crowd. In short, the bright colors, the melodious songs and entertaining dances we observe in the irreecha parades do not signify Oromo satisfaction with their present situation in Ethiopia. We cannot expect a people whose youth are killed cruelly by a dictatorial regime, or, a people who are evicted from their homes and land, or, a people who are rounded up routinely and are thrown into jail en masse without the rule of law, to be satisfied. The celebrants of the irreechafestival were immensely dissatisfied with the Tigrayan regime. But, as Asmarom Legesse has remarked, “among the Oromo, war is war and peace is immensely tranquil” (see Gadaa Democracy, 2000, p. 77). The irreecha festival is an occasion that requires such tranquility. To feel anger about the injustice is normal and expected, but to express it would violate the spirit of a sacred occasion that Oromos greatly value. As a journalist from CCTV Africa who visited the festival in 2014 described it “the irreecha is a sort of family gathering.” Indeed, the festival is a sacred come-together for the different branches of the Oromo nation.  It would be considered immoral to disturb it.  However, given that the ruling Tigrayan elite are nervous about every Oromo gathering and that they have shown unprecedented impunity against the Oromo people, the possibility of interference by its security forces that can turn the tranquil “family gathering” into a bloody scene cannot be disregarded. During the last ten years the peace was disturbed by measures taken against participants of the festival: visitors were beaten, and many were imprisoned. Some of them were wounded by bullets fired by the police. During the 2010 festival 120 young participants were imprisoned accused of being “terrorists”; the gadaa cultural costume they wore was interpreted as a symbol of the Oromo Liberation Front (personal communication).  Yet the Oromo have continued to come to Lake Arsadi in an ever increasing numbers to continue with the revival of their ancient culture.

Artefacts that symbolize the “staying power of Oromo institutions”

After decades of suppression, the spontaneity with which irreecha, and other Oromo traditions, have come back to life during the last two decades has proved the resilience of Oromo culture. This shows that the majority of the Oromo people have successfully maintained a collective identity different from an identity which the Ethiopian ruling elites have been trying to impose on them in an effort to create a people with “one culture (Abyssinian), one religion (Orthodox Christianity), one language (Amharic) and one nation (Ethiopia)” out of a colonial empire.

The symbols that the irreecha festival has brought together are ancient and pan-Oromo reflecting what Asmarom Legesse has famously referred to as the “staying power” of the gadaa cultural heritage (ibid. p. 103). They symbolize justice, peace, and sovereignty which the Oromo of the gadaarepublics enjoyed in the past. In fact, the bokkuu which are carried by men and siqqee carried by women, as well as a range of other pre-colonial pan-Oromo gadaa symbols which are lined-up prominently by participants in the irreecha parade, reinforce the memories and values shared by the multitude gathered at the festival sites as well as those who are following the event in the media from afar, whether in Oromia or in the diaspora. The bokkuu and siiqqee are the symbols of the democratic ethos of the gadaa system. The bokkuu, a scepter which is carried by elderly men, is the symbol of the gadaa system, signifying both power and justice. As a symbol of gadaa democracy thesiiqqee stood for the inalienable rights of Oromo women and the inviolability of their human dignity. It is a symbol for an institution within the gadaa system. A woman is “accepted” into such an institution on her marriage day and thenceforth she is protected by it against any violation of her rights or human dignity, be it by her husband or other men.  The siiqqee entitles Oromo women to prticipate in many instances of decision making, in conflict resolution and other important matters that concern their society. The authenticity of the irreecha festival is reflected not only in the artefacts displayed in the parade or the blessings conducted by the hayyuu and songs sung by the artists, but is also in the amazing harmony which pervades the gathering of millions of people: the festival is serene; it proceeds peacefully and ends without incidents.

To go back to symbols, nations need symbols to frame their self-identification: that is symbols which help them to recognize themselves as collectivities, or that they exist as a “We”. Those who claim belongingness to such a collectivity share a culture, the elements of which are given significance in ritual practice. Thus, the array of symbols, such as the ones displayed in in the irreecha parades, constructs a narrative which holds together the imagination of a people and provides bases of harmonious thought and collective action. Nations around the world organize parades for different reasons. Some organize them to commemorate historical events such as their victories in battles or day of national independence. Others use parades to exhibit their cultural achievements or display technological progress. The irreecha festival, in the form it takes in Bishoftu today is, by and large, a national parade organized to celebrate the revival of Oromo culture. It heralds Oromo victory over ethnocide, or the attempted destruction of their culture by Ethiopian regimes. The costumes which the majority in the parade wear and the artefacts they carry reflect the culture and history which the different branches of the Oromo nation had shared and preserved. It is a history and culture which they rejoice with pride and will revive and defend.  For the Oromo people, the consequences of the Abyssinian conquest was prolonged cultural trauma. The irreecha festival heralds that the Oromo are now leaving behind that trauma.

The irreecha is taking the place of the ancient muudaa pilgrimage

What is very significant about the festival is that the multitude of men and women who converge on Bishoftu city from all over the Oromo country celebrate a culture that was denigrated, despised and suppressed for about a century. Such a massive gathering is reminiscent of another aspect of Oromo culture.  The spontaneous pan-Oromo participation in the festival suggests the manner in which the ancient pilgrimage to Abbaa Muuda was undertaken by thousands of jila (pilgrims) from the different gadaa federations. The pilgrimage to the holy muuda shrines attracted every eighth year tens of thousands of men who represented every Oromo clan from every corner of the Oromo country. Today, the irreecha festival celebrated on the shores of Lake Arsadi is playing a similar role.

The jila pilgrimage was both a religious and a political undertaking. Those who traveled on foot for months every eight years to the muuda shrines from regions which are far apart, were drawn together by a myth of origin from one ancestor, Orma. This was reinforced by a common language, a common religion through a strong attachment to their spiritual leader Abba Muuda, a common system of law, a shared attitude toward the natural world as well as their democratic character – all gave the Oromo who lived in different gadaa republics a sense of a single nation.  The muudainstitution maintained the moral unity of the Oromo nation until it was banned in 1900 by Emperor Menelik. The ban exacerbated the traumatic disruption of Oromo culture which I have mentioned above. The revival of the irreecha festival is a major step in dispelling the distortion of Oromo self-perception as a nation that was created by the disruption of conquest and colonization.

It is important to recollect here that it was the Macca Tuulama Association (MTA) that paved the way to take the Oromo nation into the present phase of their history. It is a well known fact that the activities of the MTA launched the recovery of the Oromo nation from the cultural and political traumas of conquest and colonization. It became the first forum to gather members of the Oromo branches from different parts of their country for a common purpose decades after the jilapilgrimages were banned by the imperial Ethiopian government. The MTA itself was banned by a successor of Menelik in 1968; but its work was resumed by the Oromo Liberation Front (OLF) beginning in the mid-1970s. It was also by the initiative of the MTA members that the Lake Arsadiirreecha festival was revived in the mid-1990s overcoming the restrictive surveillance of the present Ethiopian regime. The MTA was banned and its leaders were imprisoned for the second time in 2004, but the irreversible work of Oromo cultural revival that had started fifty years ago has continued on a large scale as reflected in the Irreecha festival.

Although the aim of the journey taken by Oromo masses to Lake Arsadi today is not exactly the same as those which stimulated the pilgrimage to the muuda shrines in the past, the effects are similar. It brings people from every corner of the Oromo country to one place. The irreecha festivals have re-established the sense of belonging to a single nation by the different branches of the Oromo nation in the way that the jila pilgrimage did in the past.  The national consciousness created by the irreecha festival may be even deeper than the awareness that was created by the muudapilgrimages and kept the Oromo nation intact in the past. Covered by mass media which takes the festival home to millions of Oromos at home and transnationally, the annual event makes Oromo imagination of their national community more vivid, immediate and real than it had ever been in the past.

For the Oromo their land is holy to all religions

As a cultural and religious site Lake Arsadi is located in a district which, de facto, was a holy land for the Oromo. Odaa Nabee, one of the oldest and most historic and ritually significant sites of thegadaa assemblies, is located about 15 km north of the lake. Tulluu (Mount) Cuqqaalaa (Ziquala in Amharic), Tulluu Erer, Tulluu Bosati, Tulluu Furii, Tulluu Eegduu, Tuluu Foyataa, Tullu Galaan and TulluWaatoo Daalachaa which were called Saddetan Tulluu Waaqayoo (the eight mountains of God) in Oromo tradition are also located in the district within less than 30 km distance from the lake. Scholars of Oromo studies have argued that mountains were seen as ceremonial grounds in the past and that the tops of the mountains mentioned here were used for that purpose.  In fact, the shores of a crater lake on Mt. Cuqqaalaa was a site for the irreecha festival for centuries. In short, the proliferation of ritual sites indicates the importance which the region has in the religious and political lives of the Oromo.

It is well known that Abyssinian kings and Orthodox clergy built churches in the lands they conquered to serve their soldiers and settlers, and in some cases also to Christianize the conquerd peoples. It seems that the Oromo region of Ada’a in which Bishoftu city is located was given more attention in this respect than normal. The conquerors did not stop with building churches and converting the indigenous population; the intention seems to have been  Christianizing the land and changing its Oromo identity as well. Biblical names such as Debre Zeit to Bishfotu and Nazret (Nazreth) to Adama. Farther south, two islands in Lake Zway were also called Galila Daseet (Galilee Island) and Debre Sina. The change of these place names in a region which is seen as sacred by the Oromo to Semitic Biblical names is perhaps to “Semiticize and Abyssinize” the region, deny its idigenous Oromo identity and claim it as a “holy” land proclaiming that it belonged to their Christian empire since ancient times. However, the policy did not succeed; the place names were reversed back to Oromo names in the 1970s, and now the irreecha festival is reviving the cultural identity of the district. Waqeffannaa, the traditional Oromo religion, with which the irreecha is culturally aligned, is also reviving. This does not meant there is no opposition to the re-instution of the Oromo heritage.  According interviews given by Abba Abdiisaa Dhaabaa, Hunddataa Waqwayyaa and Kaasaa Balchaa to a journalist from the Oromia Media Network recently (OMN TV, September 13, 2015), the opposition of the Orthodox clergy against the Bishoftu irreecha festival is still persistent. The denigration of the Oromo religious festival has not stopped.

The opposition of the Orthodox clergy seems to be even more marked against the celebration of the Spring irreecha on the shores of the crater lake on Mount Cuqqalaa. As mentioned above, the shores of that crater lake is an ancient site where the Oromo festival was celebrated for centuries. A monastery run by Orthodox Christians had also existed since the twelvth century on the same mountain. Its clergy had co-existed with the Oromo who follow their own religious tradition and celebrated irreecha festival on the shores of the crater lake. On the part of the Oromo, who do not see the co-existence of the different religions as a problem, this is not surprising. What is remarkable is the decision of the Orthodox clergy to share the shores of a small lake for ritual purposes with a people their church considers as heathen.  According to oral tradition the remarkable co-existence was a result of an agreement made with the Oromo by a bishop who founded the monastery. The condition which forced the bishop to accept the coexistence of the two religion is not clear. Ironically, the tolerance which the Orthodox clergy have shown over the centuries has changed into irrational opposition in recent years and the co-existance between the two religious communities is distrubed. According to my informant, the Oromo have been forbidden to celebrate the irreecha festival on Mount Cuqqaalaa since 2010. It is reported that a stelae calledsida Nabee (Nabee’s statue) which stood for centuries and was associated with Oromo traditions was also destroyed recently. According to the same source, the resistance of the clergy is against the revival of the Oromo religious culture. However, given the number of people of Oromo “pilgrims” who visit the irreecha celebrations, it is plausible to suggest that the revival of Oromo religious and cultural traditions is unstoppable. Above all, based on the religious backgrounds of the millions of people who participate in the irreecha festival and the haayyyuu who officiate it, one can say that today Bishoftu is a sacred place not only for Waaqeffataa (followers of the traditional Oromo religion), but also for Christians and Muslims. That shows that in Oromia people from all religious background are welcome. But, religious fanaticism is not. It is detested.

Refutation of Oromo misrepresentations and misconceptions  

The festival refutes many of the misconceptions which are created by Ethiopianist narratives. As I have pointed out my recent book The Contours of the Ancient and Emergent Oromo Nation (see Bulcha, 2011, Chapter 8), there are Ethiopianist writers who posit that the Oromo “have never had a sense of collective identity based on popular memory,” that the Oromo have no common historical symbols that are emotionally appealing to them or which could serve as primary symbols of their national identity and that they do not have a collective consciousness “rooted in myths and symbols.” The range of pan-Oromo symbols and artefacts, which are mentioned above, refute these propositions. They contradict the argument, which says the Oromo “do not possess a sense of belonging to a single societal community who shared important past experience and a common historic destiny.” The enthusiasm with which the Oromo are reviving the irreecha shows not only the resilience of this element of their traditional culture but also the revival of Oromummaa (being Oromo) in contradiction to the imposed culture of Ethiopiyawinet (Ethiopian-ness) with unexpected speed and vibrancy. Contradicting the picture of a “chaotic” people depicted in the Ethiopianist discourse, the festival also proves that the Oromo are a people who have a culture capable of bringing together millions of men, women and children from different religious backgrounds in one place to celebrate their ancient traditions with utmost harmony and peace. The revival of theirreecha festival in such a manner and on such a scale confirms, among others, that time when the Oromo were made to feel shame about their history, culture and identity; and the time when they strived to behave like or speak the language of their conquerors in order to be taken as Ethiopians is gone.

It is also interesting to note here the profound refutation the festival offers to the Ethiopianistmisconception of Oromo history, culture and identity. It refutes the misconception that the Oromo are a mixed bag of different tribes who do not share a common past or have a collective identity. As I have discussed at length elsewhere (see above), literature on Ethiopia – still in use – asserts the ‘fragility’ of Oromo socio-cultural features in contrast to the ‘tenacity’ of Abyssinian traditions. It has been argued by Ethiopianist historians that the Oromo lack a sense of community and solidarity and possess no collective memory or corporate history. For those who will understand Oromo culture and history it suffices to watch the irreecha festival. It narrates a cultural history shared by an entire nation. It does not narrate stories about kings and emperors who conquered and subjugated other people; it mirrors a heritage that is different from the Abyssinian heritage which the Ethiopianist historiographers have in mind when they talk about peoples “who lack history”.

Conclusion

Given what is said about the irreecha in this article, the following can be concluded. From the historical point of view, a recent and clear manifestation of the resilience of Oromo cultural heritage is that the Oromo have, in the face of a vicious colonial repression, preserved the irreecha.  This achievement shall be added to the preservation of important aspects of the Oromo gadaa system and the traditional Oromo religion, Waaqefannaa.  Indeed, this confirms that time when the Oromo were made to feel shame about their culture is gone for good, and the time has arrived when the Oromo culture assumes the place it deserves as a noteworthy cultural heritage of Africa and a significant contribution to global culture.

Taking into account the colorful costumes of its celebrants, it is clear that the festival has brought out expressions, colors, and art forms that are uniquely Oromo but which were hidden from public sight in the past.  It is incumbent on Oromo artists, designers, scholars and organizers of festivals and Oromo events to polish and create quality out of the treasure of Oromo arts, artefacts and narratives that have been preserved by their people and are now manifested in abundance in Oromo oral literature and cultural traditions, including in the irreecha festival. In short, the festival is an occasion that can be used by the Oromo to introduce themselves and their unique African culture to the world community.

As a parting word, I would like to point out that as an event which attracts millions of participants from near and far, the Bishoftu irreecha festival is becoming a major income generating event. Unfortunately, most of the beneficiaries are not Oromo. Frantz Fanon has reminded us that the poverty of a colonized people, national oppression and the inhibition of their culture are one and the same thing (see his Wretched of the Earth). This has been the fate of the Oromo. Because of the policy of the previous Ethiopian regimes, the majority of property owners in and around the city of Bishoftu are no longer Oromo. The present regime’s land policy which is encroaching on the district and displacing the Oromo from the area and is worsening their predicament. The income generated by the lease or sale of their land to local and international contractors along with the value generated by their cultural significance is not benefiting the Oromo. For the irreecha festival to benefit them, the displacement of the Oromo should cease, and the so-called Addis Ababa Master Plan (AAMP), which is encroaching on the district from the north, should be stopped. If the Plan continues, the irreecha festival will soon end up celebrated in a territory bereft of its Oromo inhabitants and culture.

———————-

Mekuria Bulcha, PhD and Professor of Sociology, is an author of widely read books and articles. His most recent book, Contours of the Emergent and Ancient Oromo Nation, was published by CASAS (Centre for Advanced Studies of African Society), Cape Town, South Africa, in 2011. He was also the founder and publisher of The Oromo Commentary (1990-1999). He is an active member of the OLF and has served in the different branches of the national movement since the 1970s.

QOPHII AYYAANA IRREECHAA MALKAA KAN BARA 2015 (Events Planning):-

We continue update this page since the celebration of the blessing event takes the month

(A4O, 3 September 2015) It is with great pleasure that to invite you to the annual Irreecha Birraa festival, Oromo National Thanksgiving day, of the year on Sunday 4 October 2015.

Irreechaa 2014

Irreechaa Birraa is a celebration that repeats once in a year-in birraa and involves special activities or amusements as it has a lot of importance in our lives. It symbolizes the arrival of spring and brighten season with their vibrant green and daisy flowers.

It’s a day all Oromian’s celebrate and cherish due to our ties to our root: Oromo Identity and country. It’s a time for reflection, celebration and a good connection with our best heritage, Oromummaa.

Theme: Moving Forward: A Year of Networking 

This year’s Oromian Irreechaa Festival is going to be bigger and better than ever, with a whole theme park devoted to diverse Oromian cultural Identity. The theme of this national Thanksgiving Day is “Moving Forward: A Year of Networking ” in which it aims to celebrate Irreechaa festivals as a medium for bringing all Oromias together to follow and promote our tradition and religion in society, to create public awareness where Oromo cultural and religious issues will be discussed, to provide a better understanding of Oromo culture and history, to pave the way for promotion of the Oromo culture, history and lifestyle and to celebrate  Oromo Irreechaa, a national Thanksgiving Day.

We celebrate Irreechaa to thank Waaqaa for the blessings and mercies we have received throughout the past year at the sacred grounds of Hora Harsadi (Lake Harsadi), Bishoftu, Oromia. The Irreechaa festival is celebrated every year at the beginning of Birraa (the sunny new season after the dark, rainy winter season) throughout Oromia and around the world where Diaspora Oromos live.

We celebrate Irreechaa not only to thank Waaqaa (God) also to welcome the new season of plentiful harvests after the dark and rainy winter season associated with nature and creature. On Irreechaa festivals, friends, family, and relatives gather together and celebrate with joy and happiness. Irreechaa Festivals bring people closer to each other and make social bonds.

OromiyaaIrreecha2014_8Moreover, we are celebrating this auspicious event to mark the end of rainy season[1], known as Birraa, was established by Oromo forefathers, in the time of Gadaa Melbaa[2] in Mormor, Oromia. The auspicious day on which this last Mormor[3] Day of Gadaa Belbaa[4]-the Dark Time of starvation and hunger- was established on the 1st Sunday of last week of September or the 1stSunday of the 1st week of October according to the Gadaa lunar calendar ‐‐ has been designated as our National Thanksgiving Day by modern‐day Oromo people.    Oromo communities both at home and abroad celebrate this National Thanksgiving Day every year.

Irreechaa as a medium for bringing all Oromias together

The Oromian Irreechaa Festival will not only serve as a medium for bringing all Oromias together, from all its diasporas, as one voice, but will also focus on promoting and enhancing Oromummaa in freedom struggle, tourism, arts and crafts, business, restaurants and hospitality, and entertainment. Moreover as a moving and flourishing heritage, Irreechaa also connects our Oromo identity with the global civilization in which the industrial and manufacturing sectors of heavy and light machinery of natural resources and raw materials.

During the event, we will be serving with Oromo foods and featuring with traditional dances by Oromo children, youth and dance troupes. Irreechaa is about a lot more than just putting on shows, it encourages engagement and participation from everyone in the greater community across our great city, country and the globe.

Please join and experience  Oromo culture.

[1] Rainy season symbolized as a dark, disunity and challenging time in Oromia.

[2] Gadaa Melbaa was established before 6400 years ago at Odaa Mormor, North-west Oromia.

[3] Mormor in Oromo means division, disunity, chaos.

[4] Gadaa Belbaa is the end time of starvation.

http://advocacy4oromia.org/2015/09/03/2015-annual-irreechaa-birraa-is-coming/

Irreecha Birraa 2015,   Oromo Thankisgiving, Toronto,   September 6, 2015

September 6, 2015

Canada Irreecha,

4745 Country Lane
Whitby, Ontario Canada

+ Google Map

Irreecha_2015_Toronto
Irreecha Birraa 2015, Oromo Thankisgiving, FrankFurt,  19 September 2015

– Waamicha Qophii Ayyaana Irreechaa Malkaa Kan Bara 2015: Waldaa Hawaasa Oromoo Awuroopaa (WHOA)/ Oromo Community Association In Europe (OCAE) e.V. (Inc.)

September 19, 2015

Rebstockpark,

Am Römerhof 15, 60486
Frankfurt, Hesse Germ
Irreecha_OromoEuro2015_5.jpg

Irreecha Birraa (Malkaa) 2015 | Oromo Thanksgiving | Oslo/Norway | Sept. 26, 2015 – Qophii Ayyaan Irreechaa Osloo/Noorwee, Fulbaana 26 bara 2015

September 26, 2015

Simia-venner,

Kristoffer Robins Vei 2 (Smedstua)
Oslo, Oslo Norway

+ Google Map

Irreecha_2015_Oslo_2.jpg

Ayyaan irreechaa kan baranaa Fulbaana (September) 26 bara 2015 biyya Norway, magaalaa Oslo, bakka hora Sognsvann jedhamutti waaree dura sa’ati 11:30 irraa eegalee kabajama. Ilmaan oromoo kannen dhihoo fi fagoo jiraattan hundi jila dudhaa ganamaa kana irratti uffata aadaatiin of miidhagsitanii akka ayyaana kana irratti hirmaattan kabajaa guddaa wajjiin sin afeerra. Malkaa jilaa dhufuudhaaf, baabura lafa jalaa (Metro) laakkofsa3 (Sognsvann) gara kallattii lixaa deemu(west bound) yaabbadhaa; buufatni isaa kan maayyii Sognsvann suduudaan isin fida. Erga qophiin irreechaa raawwatee booda qophii…

Erga qophiin irreechaa raawwatee booda qophii bashannanaa sa’aa 18:00 irraa eegalee qabna. Halkan guutuu waliin taphataa bulla.

Bakki qophiin bohaarsaa itti dhihaatu:
Simia-venner
Kristoffer Robins Vei 2 (Smedstua)
0978 Oslo

Bakka kana dhufuuf, magaala /Oslo S irraa baabura gara Lillestrøm deemuu qabattanii bakka Haugenstuastasjon jedhutti irraa bu’uun bakka Smedstua jedhu yoo iyyaafattani salphaatti achi geessu. Ykn Stovner Senter irraa bus 65 yoo qabattanii bakka Smedstua jedhutti irraa buutani, bakki qophichaa cinaadhuma sanatti argama.

Odeessii dabalataa yoo barbaaddan yookiin gaaffii yoo qabaattan bilbila harkaa laakkofsa
+47 951 88 081 / + 47 911 85 127 / irreechaa@gmail.com nuu qunnamaa.

Ana haadhufu!

Gadaan roobaa fi gabbina!

Koree Qindeessituu

Irreecha Birraa 2015 | Oromo Thanksgiving | Calgary/AB | Sept. 26, 2015
Edworthy Park,
5050 Spruce Dr SW
Calgary, AB Canada

+ Google Map

Irreecha_2015_Calgray2.jpg

Also: After Irreecha Concert at 8pm

Irreecha Birraa 2015 | Oromo Thanksgiving | DC-Maryland-Virginia | Sept. 26 2015 – Kabajaa Ayyaana Gubaa fi Irreecha

September 26, 2015September 27, 2015

Gubaa + Irreecha,

4903 Sheridan Street
Riverdale, MD United States

+ Google Map

Irreecha_2015_DMV2016.jpg

London: Oromo Community in UK: Baga jalbultii guyyaa Ayyaana Irreessaa nagaan geessan!! Ayyaanni Irreessaa Fulbaana (Sep) 26, 2015 London keessatti sirna ho’aan kabajamuuf: Irreecha – London, England – Sept. 26, 2015

https://oromocommunityinuk.wordpress.com/2015/09/14/london-oromo-community-in-uk-baga-jalbultii-guyyaa-ayyaana-irreessaa-nagaan-geessan-ayyaanni-irreessaa-fulbaana-sep-26-2015-london-keessatti-sirna-hoaan-kabajamuuf-irreecha-london-engla/

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/09/londonuk-sept-26-2015-irreecha-birraa-oromo-thanksgiving/

Lausanne/Switzerland | Sept. 26, 2015 | Irreecha Birraa | Oromo Thanksgiving – WAAMICHA KABAJA IRREECHA 2015 SWITZERLAND

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/09/lausanneswitzerland-sept-26-2015-irreecha-birraa-oromo-thanksgiving-waamicha-kabaja-irreecha-2015-switzerland/

Gumiin Abbootii Gadaa Oromoo guyyaa Irreecha Malkaa kan Bara 6409 (ALO) ifa taasisee jira. Irreechi (Irreessi) Bishooftuu, Hora Hrasadiitti waggaa waggaan kabajamu, Onkolooleessa 4 Bara 2015 (Fuulbaana 23 Bara 2008 A.L.H tti) akka kabajamu Uummataaf ibsi kennameera.

Ethiopia: UN warns of deepening food insecurity, allocates emergency funds to tackle severe drought; WHO warning over Ethiopia climate change risks November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment
???????????Ethiopia in 2015, catatrphic famine, over 15 million people affectedFamine Ethiopia 2015 BBC report
Famine in Ethiopia 2015
(UN News Centre): With Ethiopia experiencing its worst drought in decades the United Nations is reporting deepening food insecurity and “severe emaciation and unusual livestock deaths” as the Organization’s humanitarian wing has allocated $17 million in emergency funding to help the Government tackle climate challenges and ensure timely food relief.
A recent report published by the Food and Agriculture Organization (FAO) warned that severe drought, driven by the El Niño phenomenon, has not only caused livestock deaths especially in pastoral areas, but it has also deteriorated food security conditions in recent months, as food insecure people have almost doubled from August to October this year.
While cereal prices dropped last month thanks to the carryover stocks from previous year, the report also indicated the soaring prices of dairy and vegetables, as a result of food inflation.
Meanwhile, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) allocated $17 million last week from the UN Central Emergency Response Fund (CERF), aiming to reach those in the areas hard-hit by the drought with immediate food assistance and relief.
“A timely response to the emergency is critical,” said Stephen O’Brien, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, warning that “if we don’t act today, we face an even graver situation tomorrow, with more immense needs in 2016.”
This emergency funding will be provided to the UN World Food Programme (WFP), for supporting some 1.37 million Ethiopians with food, and providing specialized nutritional supplements to 164,000 malnourished women and children.
Some 8.2 million people currently need emergency food assistance – up almost 3 times compared to last year – and the number will likely double at the start of 2016, according to the Ethiopian Government.
The CERF pools donor contributions in a single fund so that money is available to start or continue urgent relief work anywhere in the world. Since its inception in 2006, 125 UN Member States and dozens of private-sector donors and regional Governments have contributed to the Fund. In 2015, CERF has allocated over $27 million to support humanitarian operations in Ethiopia.

 

 

Related:-

WHO warning over Ethiopia climate change risks

THE HEALTH BODY HAS SAID THAT CLIMATE CHANGE COULD WORSEN HEALTH PROBLEMS IN AFRICAN COUNTRY.

The World Health Organization (WHO) is warning that climate change is threatening to exacerbate health problems in Ethiopia.

The World Health Organization (WHO) is warning that climate change is threatening to exacerbate health problems in Ethiopia.
The WHO released details in its Climate and Health Country Profile 2015 on Tuesday (17 November  2015).
“Increased temperatures, intense heat waves, more extreme rainfall, floods and landslides, are expected to intensify existing challenges of communicable diseases, food insecurity and poverty unless timely action is taken,” according to a WHO statement.

 

Ethiopia’s country profile is one of the first 15 country reports the WHO is releasing.
“Ethiopia is vulnerable to many of the effects of climate change, including increases in average temperature and changes in precipitation. This threatens health, livelihoods and the progress that Ethiopia has made in recent years,” the WHO added.
The international body claims that by 2030, almost 250,000 people in Ethiopia will be at risk from annual river floods.

WHO Director-General Dr. Margaret Chan said: “Our planet is losing its capacity to sustain human life in good health”. She called for “strong, flexible and resilient health systems” as a defense against the impact of climate change.

Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????Oromo Protests defend Oromo National InterestSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin Kessatii Gaffaa Sadaasa 13, 2015 Gageffamee

Gaaffiin Oromoo Gaaffii Abbaa Biyyuummaa ti.

– Tokkuumma Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ)

Akkumma bekkamuu Uummanni Oromoo bittaa fi dhittaa motootaa Habashaa fi motuummaa abbaa irree jalatti kufuun jaarraa heedduu lakkofsisuun, mirgaa isaa otoo falmaatuu yoona akka gahee ni hubataamaa.

Haata’uu maalee mootumootaa abbaa irree jalaattis kufuu Uummanni kun guyyaa tokkoo illee ykn yeroo tokko illee mirgaa isaa falmaachuu, waa’ee isaa dubachuu irraa dubaatti yeroo inni debi’ee tokko ille hin jiruu, yeroo amma kanatti immoo FDG fi Qabsoon ABO daraan jabachaa dhufuun motuumman biyyaa biitaa jiruu Uummaata Oromoo irratti kalaatti adda addaan duulaa banee akka jiruu nii beekamaa. Kanaafu Uummaata keenyaa biyyaa kessaaf sagalee tahuun Sadaasa 13, 2015 mormiin magaala Barliin, Jarmaanitti gaggeffame milkiin xumuramee.

Mormii hirirraa kana irratti namootaa heduun irra qodaa kan fudhataan yeroo tahuu, kessumaa dhalonii qubee heduminnan kan argamanii fi gara fulduratiis qabsoon keenyaa daraan akka jabatuu fi bilisummaan keenyaa gonfanuuf hundumtuu gahee mataa mataa isaa bahachuu akka qabuu dhamsii waalii galaa dabree jiraa.

Mormiin hirirra kun eddo fi bakka barbachisoo tahaan hundaa kan demamee fi iyyannon xalayyan kan galfamee yerroo tahuu, dhimmaa mormii motumaa abba irree halaan balaleffachaa olamee jirra.

Qabsoon Uummataa bal’aa Oromoo degartoota kayyoo fi dandii siyasaa ABOtti warrii amman dhabileen adda addaa heduminaan irra qoodaa fudhataaan jiruu.

Dhadanolee fi ejjennon TBOJ caayaa ABO fi hawassaa qabsoo bilisumma Oromoo degaraan,

 • Heerrii fi seerri Oromoof hin hojjenne, Oromoorattis hojjechuu hin qabu.
 • Maastar Pilaanii Finfinne hangaa Oromoon lafaa irraa jirutti hojji irra oluu hin qabu.
 • Ajjeecha fi sanyii dugugga icittiin Oromoota irratti gageeffama jiruu hatataaman dhabachuu qaba.
 • Hidhaa siyassaan mana hidhaa kessatti gidirfamaa jiran gadhifamuu qabu.
 • Saamichi lafaa fi toftaalee adda addaan qe’ee irraa buqiifaamaa jiraan dhabachuu qabaa.
 • Gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyuummaa ti.
 • Sarbamuu mirgaa namummaa fi reebichaa garaa jabinaan irraa gaha jiruu dhabachuu qaba .
 • Akkasumaas rakkolee adda addaa Saba keenyaa irraan otoo waal irraa hin citiin gahaa jiruu kun dhabachuu qaba.
 • Itti dabalataan baatiin Sadaasa qabsa’otaafi saboontotaa Oromoo biratti baatii adda tahee dha, kanaafuu Fincilaa Diddaa Gabruumma (FDG) kan biyyaa jarmaan bara 2015 mormii hiriiraa waaliin waal qabsisuun qabsa’otaa keenyaa wareegamaan yadatamee oleraa.

Oromia (Giddaa Ayyaanaa): Barattoonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa hiriira mormii gaggeessaa oolan. November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peoplestudent-protests

 

(OMN:Oduu Sadaasa 15,2015): Godina Wallagga bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa, rakkoo bulchiinsa gaarii fi, hanqinna tajaajila hawaasummaan wal qabatee, hiriira mormii geggeessaa ooluu isaanii himame.

Barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa Giddaa akkasumas, jiraattota magaalattii dabalatee guyyaa hardhaa, hiriira mormii dhageesisaa ooluu isaanii jiraattonni dubbatan.

Sababaan hiriira mormii kanaa, rakkoo bulchiinsa gaarii, hanqinnaa bu’uuraalee misoomaa fi, tajaajila hawaasummaa, kana males magaalaa Giddaa keessaa tajaajilli ibsaa erga badee torbaan sadii ol laakkofsiise kan jiru yoo ta’u, kanaan wal qabatee mormiin jabaan geggeeffamee jira.

Jiraataan magaalatti tokko akka jedhanitti, mormiin kun barattootaan kan jalqabamee yoo ta’u, boodarra garuu jiraattonni magaalatti itti hirmaatuun mormiin kun itti fufee ooleera.

Hiriira mormii kana bittinneessuuf jecha, poolisoonni Federaalaa doorsisaa fi reebicha adda addaa geggeessaa kan turanii fi, Poolisoonni Oromiyaa ammoo namoonni karaa nagaan hiriira isaanii geggeessan reebamuu hin qaban jechuun yaada barattootaa kana deeggaruu isaanii namni kun himan.

Akka namni kun jedhanitti, barattoonni mormii isaanii kanaan, gaafilee adda addaa gara bulchiinsa magaalaa Giddatti dhiheeffatanis, deebiin bulchiinsa irraa kennamee akka hin jirre ibsan.

Hiriirri guyyaa hardhaa Sadaasa 16 bara 2015 magaalaa Giddaa keessatti geggeffamee oole kun, nagaan xumuramullee humnootiin poolisii Federaalaa baay’innaan magaalaa keessa qubatanii akka jiranis himamee jira.
Jiraattonni magaalaa Giddaa tajaajila hawaasummaa kan akka ibsaa, daandii geejjibaa fi kan biroo dhabuun rakkataa kan jiran yoo ta’u, rakkooleen kun furmaata haga hin argatinitti, mormiin amma jalqabame kun itti fufuu akka qabus namni kun himanii jiru.

Torbaan darbes godina Shawaa dhihaa aanaa Gincitti, dhimma maastar pilaanii Finfinneerratti, brattoonni mana barumsa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa Gincii, hiriira mormii geggeessuu isaanii gabaasuun keenna ni yaadatama.

Usmaan Ukkumeetu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/11/barattoonni-aanaa-giddaa-ayyaanaa-hiriira-mormii-gaggeessaa-oolan/

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-oduu-sad-16-2015/

Famine and the “Ethiopia rising” meme: Can bricks be bread? Can starving children eat a train? November 16, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Ethiopia in 2015, catatrphic famine, over 15 million people affected

This is Ethiopia in 2015: Over 15 million are like this

Famine Ethiopia 2015 BBC reportFamine in Ethiopia 2015ethi_famine_30_years1414175983

 

 

Despite the “Ethiopia rising” meme, the country remains a place where 30.7% of the population live on less than 1.25$/day ; 88 children out of 1000 live births die every year before they reach the age of 5; 67% of all deaths of children aged under 5 years take place before a child’s first birthday; a total of 34.6% of children are born underweight, while 50.7% are stunted; and Ethiopia is a country which has one of the world’s highest maternal mortality ratios (675 maternal deaths/100 000 live births). In addition, Ethiopia is now facing yet another severe drought and looming famine catastrophe ; the worst it has seen in 30 years and estimated 15 million people will likely need food assistance in 2016. UNICEF figures indicate a 27% increase in the number of children treated for Severe Acute Malnutrition already; 197 woredas had measles outbreaks; 14,300 suspected and 11,700 confirmed measles cases so far. Once again, the international community has started its never ending task of feeding hungry Ethiopians who are failed by their own government.   http://shemsubireda.tumblr.com/post/133198947059/the-ethiopia-rising-meme

The “Ethiopia rising” meme

We have been sold this “Ethiopia rising” meme for years now. The Ethiopian government keeps projecting this narrative 24/7. State media have been preoccupied with plastering images of construction projects and GDP rates on the minds of citizens; and Global “Experts on Africa” have added the “Ethiopia rising” meme to their already existing “Africa rising” meme as well.

The “Ethiopia rising” meme has become pernicious in part because it is half-truth. Construction projects are indeed visibly “booming”. We can at least see the Addis Ababa light rail with our own eyes. Sophisticated international economists tell us the latest GDP figures as well. Local, Bole resident, developmental government minions and cadres echo these GDP figures too; along with their fellow traveler, foreign born drive by reporters who are mostly based in Addis Ababa; They go out on field missions on few occasions and believe new buildings and a new light rail in Addis Ababa is the same as development of an entire country of 94 million people.

For such people, their echo chamber is filled with the “Ethiopia rising” noise. As a result, “Ethiopia rising” is the answer to everything. They have been so primed with this meme that they might even answer the question “What is 1 + 1?” with “Ethiopia rising”. Ask them if bricks can be bread or if starving children can eat a train and they will have no answer. (Or maybe they’ll just answer you with “Ethiopia rising”)

Skeptics of this “Ethiopia rising” meme have always been unwilling to buy into this narrative and refuse to equate Ethiopia’s GDP growth with development. Despite the “Ethiopia rising” meme, the country remains a place where 30.7% of the population live on less than 1.25$/day ; 88 children out of 1000 live births die every year before they reach the age of 5; 67% of all deaths of children aged under 5 years take place before a child’s first birthday; a total of 34.6% of children are born underweight, while 50.7% are stunted; and Ethiopia is a country which has one of the world’s highest maternal mortality ratios (675 maternal deaths/100 000 live births)

In addition, Ethiopia is now facing yet another severe drought and looming famine catastrophe ; the worst it has seen in 30 years and estimated 15 million people will likely need food assistance in 2016. UNICEF figures indicate a 27% increase in the number of children treated for Severe Acute Malnutrition already; 197 woredas had measles outbreaks; 14,300 suspected and 11,700 confirmed measles cases so far. Once again, the international community has started its never ending task of feeding hungry Ethiopians who are failed by their own government; yet another evidence for why the “Ethiopia rising” meme remains half-truth, if not a complete lie.

The extent of lives lost due to the ongoing drought is an unknown know reality for the moment. The government has suppressed report on mortality rates. Although public health information is incomplete without such vital statistics, UNICEF’s situations reports on the current humanitarian crisis bear no mortality rates. Even zero deaths should be reported in well-respected information sources such as the UNICEF. But that’s not the case here. UNICEF seems to have adopted a position that says “If the government says there are no children who died of starvation, then there are not children who died of starvation”. Yet, one BBC report states “The United Nations say two babies are dying of starvation every day in one area”. However, the government insists “No one has died or displaced due to lack of food in the areas affected by the drought”.

Without vital information such as mortality rates from independent sources, given the extent of Ethiopia’s previous famine disasters, previous and current governments’ denial and cover up on the extent of such disasters, and in spite of the “Ethiopia rising” meme, it’s hard to tell how bad the situation is. It might even be comparable with the 1984 famine.

Source: http://shemsubireda.tumblr.com/post/133198947059/the-ethiopia-rising-meme

 

 

 

Related:

Residents in the Afar Region of Ethiopia Talk about the Drought (VOA)

http://amharic.voanews.com/audio/3060337.html

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-34770831?SThisFB

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/08/14/drought-food-crisis-and-famine-in-ethiopia-2015-children-and-adults-are-dying-of-lack-of-food-water-and-malnutrition-animals-are-perishing-of-persisting-drought-the-worst-affected-areas-are-e/

Oromia: OBS: Harka Fuune, Wallistuu Oromoo Bishiriyaa Boorishaa November 15, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment