jump to navigation

Oromia (Giddaa Ayyaanaa): Barattoonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa hiriira mormii gaggeessaa oolan. November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peoplestudent-protests

 

(OMN:Oduu Sadaasa 15,2015): Godina Wallagga bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa, rakkoo bulchiinsa gaarii fi, hanqinna tajaajila hawaasummaan wal qabatee, hiriira mormii geggeessaa ooluu isaanii himame.

Barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa Giddaa akkasumas, jiraattota magaalattii dabalatee guyyaa hardhaa, hiriira mormii dhageesisaa ooluu isaanii jiraattonni dubbatan.

Sababaan hiriira mormii kanaa, rakkoo bulchiinsa gaarii, hanqinnaa bu’uuraalee misoomaa fi, tajaajila hawaasummaa, kana males magaalaa Giddaa keessaa tajaajilli ibsaa erga badee torbaan sadii ol laakkofsiise kan jiru yoo ta’u, kanaan wal qabatee mormiin jabaan geggeeffamee jira.

Jiraataan magaalatti tokko akka jedhanitti, mormiin kun barattootaan kan jalqabamee yoo ta’u, boodarra garuu jiraattonni magaalatti itti hirmaatuun mormiin kun itti fufee ooleera.

Hiriira mormii kana bittinneessuuf jecha, poolisoonni Federaalaa doorsisaa fi reebicha adda addaa geggeessaa kan turanii fi, Poolisoonni Oromiyaa ammoo namoonni karaa nagaan hiriira isaanii geggeessan reebamuu hin qaban jechuun yaada barattootaa kana deeggaruu isaanii namni kun himan.

Akka namni kun jedhanitti, barattoonni mormii isaanii kanaan, gaafilee adda addaa gara bulchiinsa magaalaa Giddatti dhiheeffatanis, deebiin bulchiinsa irraa kennamee akka hin jirre ibsan.

Hiriirri guyyaa hardhaa Sadaasa 16 bara 2015 magaalaa Giddaa keessatti geggeffamee oole kun, nagaan xumuramullee humnootiin poolisii Federaalaa baay’innaan magaalaa keessa qubatanii akka jiranis himamee jira.
Jiraattonni magaalaa Giddaa tajaajila hawaasummaa kan akka ibsaa, daandii geejjibaa fi kan biroo dhabuun rakkataa kan jiran yoo ta’u, rakkooleen kun furmaata haga hin argatinitti, mormiin amma jalqabame kun itti fufuu akka qabus namni kun himanii jiru.

Torbaan darbes godina Shawaa dhihaa aanaa Gincitti, dhimma maastar pilaanii Finfinneerratti, brattoonni mana barumsa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa Gincii, hiriira mormii geggeessuu isaanii gabaasuun keenna ni yaadatama.

Usmaan Ukkumeetu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/11/barattoonni-aanaa-giddaa-ayyaanaa-hiriira-mormii-gaggeessaa-oolan/

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-oduu-sad-16-2015/