jump to navigation

Oromia: New Oromo music (Culture), Dursitewoo, Mootewoo, by Fayo Mootii December 6, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
2 comments

Jirra, Jirtuu?: Hacaaluu Hundeessaa Geerarsa galma barkumeetti. ተወዳጁ ሀጫሉ ሁንዴሳ በድጋሚ ቀውጢ አደረገው The one & only Hacaaluu Hundessaa at Millennium Hall, Finfinnee July 17, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

 

 

Geerarsa Haacaaluu


Jirtuu?, Hin Dhagaahamu, hin dhagaahamu jechaa jiru warri
Ameerikaa.
Jirtuu?, Jirtuu?…
Ijoolleen Goojjam Jirtuu?
Goojjam Matakkal Jirtuu?
Ijoolleen Raayyaa Jirtuu?
Raayyaa Raayituu Jirtuu?
Ijoolleen Walloo Jirtuu?
Walloo Kamisee Jirtuu?
Ijoolleen Wallaggaa Jirtuu?
Ijoolleen Arsii Jirtuu?
Ijoolleen Booranaa Jirtuu?
Ijoolleen Tuulamaa Jirtuu?
Ayiiiiiiiiiiiiiii..
Ani Maalan godheree
Maalan gochuu dideree
Manni Keenya holqaare(×)
Tabba Gubbaadha malee(×2)
Oromoon Biyya Diigaaree
Biyya Ijaara Malee(×2)
Ya Ijoollee Biyya kootii(×2)
Hundumtuun Haadhoo Kooti(×2)
Hangariin Garaa siree
Nooraan garaa dhidheessaa
An Yooman garaa hiree
An Haacaaluu Hundeessaa
Nan Joore Nan Joorekaa
Foon maddii na qoorekaa
Ya ijoollee biyya kootii(×2)
Hundumtun haadhoo kooti(×2)
Qamalee koo Qamalittii(×2)
Yaa Ishee goongoorra utaaltu
Arbi ciinjiijjiitti dhale
Akkamiin rafnee bulla
Fuulduraan otoo eegnuu
Diinni boroodhaan gale
Akkamiin Rafnee Bulla
Nuti Jaalala jenna
Diinni Ammas nuun ciisne
Kunoo mi’eessoon galee
Rasaasaan nu waxalee
Akkamiin rafnee bulla
Diinni silaa nuun ciisne
Kunoo cinaaksan gale
Rasaasaan nu waxalee
Nurraa Dhowwi ya Lammaa
Nurraa Dhowwi ya Abiyyii
Nurraa Dhowwaa yaa biyyaa
Yookaan qeerroottan iyyaa…
Gaarri shiraan tuulame
Biiftuu Baatu Dhoksaaree
Kan Du’e Seenaatti Hafe
Kan lufe silaa lufe
Kan dhufes dhiigaan dhufe
Dhiigni qeerroo inni jige
Itiyoophiyaa jigde kaasekaa
Dhiigni qeerroo inni jige
Itiyoo_eertiraa walitti araarsekaa
Nan sobee…Nan Sobee…Nan Sobee
Nan Sobee Ijoollee Oromoo
Nan Sobee Ijoollee Biyyakoo
Galma Dhugaa Ijaaruuf
Galma Sobaa Raasekaa
Galma Dhugaas Lafeedhaan
Ni Ijaarranna Boru
Galma Dhugaas Jaalalaan
Ni Ijaarranna Boruu
Otuma Moortuun Moortuu
Ni Hora Abbaan Horuu
Otoo Addageen Moortuu
Ni Hora Abbaan Horuu
Ni Hora Abbaan Horu
Ni Hora Abbaan Horuuu.

Dumesaaye caamaaree? Caamus hongee taharee?
Namni ibidda beeku daara argee nahaaree?
Bakka ajaan bay’atu bakka tortooraf raqaa
Allaattif saree malee kan biraa maltuu dhaqa?
Daandii dheera na hafe kan fuldura koo ta’uu
Booddetti garagalee bookef tafkii hin lakkawu
Lubbuu biliqa baatuf maafan gola nanna’aa
Saba koof falmee du’een #Taaddasa_birru ta’aa
Saba koof falmee du’een #Waaqoo_Guutuu koo ta’aa
Biyya koof falmee du’een #Oliqaa_Dingil ta’aa
Saba koof falmee du’een #Balay_Zalaqaa_Qilxuu ta’aa
Biyya koof falmee du’een #Abdisaa_Aagaa ta’aa
Saba koof falmee du’een #Bakar_Waare koo ta’aa
Saba koof falmee du’een #Lagasaa_Wagii ta’aa.

Harreen diidoo itti duulteef haroo dhugaa gogsaare
Gaarri shiraan tuulame biiftuu baatu dhoksaare
Kan du’ee seenatti hafe
kan lufe sila lufe
kan dhufes dhiigan dhufee.

Dhiigni qeerroo inni jige itiyoophiyaa jigde kaase kaa
Dhiigni qeerroo inni jige itiyoo-ertiraa walitti araarsee kaa!

Nansobee? Nansobe?
Nansobee ijoollee oromoo?
Nansobee ijoollee biyyaa koo?


Qeerroo: Hawwii Tazarraa New Oromo Music 2018 January 6, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

 

hawi-tazara-our-sister-our-music-our-famous-oromo-artist1

Geerare Didaan: New 2017 Oromo Cultural music video premiere by artist Faayoo Mootii November 9, 2017

Posted by OromianEconomist in Musicians and the Performance of Oromo Nationalism, Oromo Culture, Oromo Music, Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Saliha Sami: New Oromo Music: Jennaan Jenne Malee Diinni Fira Hintahu May 13, 2017

Posted by OromianEconomist in Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Music, Saliha Sami.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

 

Hanisha Solomon: New Oromo Music: Geerarsa May 6, 2017

Posted by OromianEconomist in Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Music, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

 

Photos from Saliha Sami’s upcoming Oromo music video: Diinni fira hintahu May 1, 2017

Posted by OromianEconomist in Oromo Artists, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

The award-winning musician and Oromo recording artist Saliha Sami is working on a new music video;  titled ‘diinni fira hintahu’. The following photos are released from the set of the video production on her Facebook page. Click here for more at Finfinne Tribune | Gadaa.com.

Oromia: Gadda: Wallisaa beekaman Oromoo Dabalaa Damee du’aan addunyaa kana irraa Boqote. Biyyoon isatti haa salphatu. October 30, 2016

Posted by OromianEconomist in Dabalaa Damee.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

oromo-artist-dabalaa-damee

 


The beloved and one of the greatest Oromo  musicians, actors and poets, Dabalaa Damee died on 29 October 2016. He was highly talented and gifted artist and selfless. He dedicated all his life to develop the suppressed Oromo art music  and culture. He was very incredible.  He lived a life as an artist, activist and selfless human being. he was advocating for equality, peace, justice and freedom for Oromo people and all oppressed people.

Remembering his wonderful and gentle soul will forever remain in our hearts. May he rest in peace!

 


Artist Dabalaa Damee Onkoloolessa 29 bara 2016 du’aan addunyaa kana irraa Boqote.
Dabalaa Damee nama walleef artii Afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qabudha.
Jireenya isaa guutuu artii saba kanaaf hanga dhumaatti nama cichaa turedha.  Kuusaa artii Oromoo nama jabaa tokko dhabneerra har’a. Biyyoon isatti haa salphatu. Maatii saaf Oromo maraaf  immoo rabbi jajjabina haa kennu.  


OBS: Weelluuwwan Oromoo weellisuu fi weellistoota birootiif sirboota aadaa barreessee kennuun guddina Aartii Oromoo keessatti gaheesaa bahaa kan ture Weellisaa Dabalaa Damee Addunyaa kanarraa du’aan boqote.TV’n OBS du’a Artistii keenyaatiin gadda guddaa itti dhahame ibsaa,maatiisaa fi qooda-fudhattoota Aartii maraaf jajjabina hawwina.
Weellisaa Dabalaa Damee bara [2016] keessa dhukkubsachuun isaa dhagahamnaan,gareen TV OBS bakka inni dhukkubsatee ciise qorachuun karaa Abbaa Qabeenyaa Obbo Dinquu Dayyaasaatiin Hospitaala Riifti Vaaliitti wal’aansa bilisaa fi gargaarsa birrii 100,000 gumaachuun niyaadatama.

Oromia: Darajjee Shumii: Noonnoo Noonnoo Gale Bishaan Noonnoo Dhowwadhu Dhowwadhu Roorroo. #OromoProtests Music August 13, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

 

 

Oromo Horse men, display of bravery and patriotismOromiyaa

 

 

Shukrii Jamaal: ‘Ammayyaa Bulloo Boshee’: New Oromo Music Premier July 19, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoo


Ammayyaa Bulloo Boshee

Kuulanii koo,

Bareedduu xiqqoo rosee.


Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p2Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p9Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p8Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p10

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p3Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music in 2016, Bullo Boshee. p11

 

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p1

 

 

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p4

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p6

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p5Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music in 2016, Bullo Boshee. p12

Nice Oromo pictures from Shukri Jamal's music, Bullo Boshee. p7

 

Manaa hin baatu jedhanii

Gabaa hin baatuu jedhanii

Koo yaa hintaloo,

Kan si eegu gutuntumaa

Namaa hin naatu jedhanii

Maal wayyaa koo

Kan odeessan  dhuguma moo

Sifan kophaa gunguma anoo.

Arjoo fi Begii Naqamtee,

Shaambuu fi Horroon imaltee,

Waan ofii koo  maaloo,

Lafa qeerroon dhaadatuu,

Waan barbadde si bitaa,

Wanta feete si bitaa,

Ati tiiyya taanaan isa yaanni jaallatuu.

Ichilbee daarii Gobbuu,

Maroolee koo maaloo,

Ya sinnaara sararaa,

Sitti obsee kee na godhuu,

Waan ofii koo maaloo,

Waltaana baranaa.

Jaarsi sawwan yaafatee,

Maroolee koo,

Dirreetti ooffatee dheechisaa,

Wayi nama wal jaallatee,

Waan ofii koo maaloo,

Ija irratti beeksisaa.

Ammayyaa Bulloo Boshee

Kuulanii koo,

Bareedduu xiqqoo rosee.

Maal wayya magaaltittii,

Najjoo irraa moo Ginbitti si eegaa,

Eessatti naaf dhuftaa,

Barrisii na koottuu,

Yoo tiyya taatee,

Maaliif na dhibsitaa………..

……………………


Related:-

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/09/27/oromia-osoo-walbeennuu-nuu-wal-wallaalchisanii-shukrii-jamaal-and-magartuu-warqinaa-oromo-music-by-raayyaa-studio-via-lagatafo-studio/

Nuti Oromooni: New Oromo Music By Guddinaa Mulunaa, Yai Gulalle Film May 2, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromo Music.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo

Oromo Films: Amensisa Ifa wins ‘Best Director’ at the first Tom Film Awards March 7, 2016

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Art, Oromo Artists, Oromo film andDrama, Oromo films.
Tags: , , , , , , ,
add a comment
Odaa Oromoo
Amensisa Ifa wins ‘Best Director’ at the first Tom Film Awards
Gibe.Tube, 6 March 2016

Amensisa Ifa producer of “Maalan Jiraa?” and many other movies & TV Series, wins Best Director at the first Tom Film Awards! Amensisa Ifa have been working with TVO & ETV(EBC) as an Editor. Currently He is working with BBC Media Action and editing a TV series drama  DHEEBUU, which is about of 80 episodes, broadcast on TVO.

Amensisa Ifa wins ‘Best Director’ at the first Tom Film Awards

 

I’m excited to win Best Director at the first Tom Film Awards! Thank you everyone for your continued support!  Amensisa Ifa


 

Anaaf Amansiisaan Qeerransa!

Aadaafi Aartiin Oromoo yeroo ammaa maalirra jira, garamittis arreedaa jira? Guddina amma irra ga’eef artistoota keenya gameeyyii kan akka Alii Birraafi Admaasuu (Abbaa Lataa) fa’aa yoo kaasne, dhaloota keenya har’ammoo eenyuunfaa haa jennu?. Isinumti ofiif itti guuttadhaa…! Guddina Aartii keenyaa dudduubas daarekteerotaafi gulaaltota(editors) fiilmii immoo milkaa’ina aartii keenya kanaaf gumaacha olaanaa taasisaa jiranis qabna.

Keessumaa yeroo guddinni aartii Oromoo boqonnaa harawaa eegale kanatti dargaggoota Oromoo dhaloota qubee ogummaa ykn kennaa adda addaa qabanitti cichanii qeerransa ta’an hedduu Waaqni nuuf kenneera.
Kennaafi ogummaa Waaqni kenneefitti cichee aartii sabasaa guddisuuf onnatee, homaa utuu hin ko’oommatiin bu’aa ba’ii ba’ee, sirba Haacaaluu “Maalan jiraan” tokko jedhe.

Sirbi kun ga’umsa ogummaasaan ummanni Oromoo baddaa hanga gammoojjiitti beekamtii itti kenneef isa duraa haa ta’u malee, fiilmiiwwan dokumenterii hedduufi diraamawwan TV kannen akka DHEEBUU editarummaan ykn gulaaluudhaan hirmaachaa jira. Ogummaan daarekterummaa (qajeelchuu) yaaddawwan barreessitonniifi weellistootni qopheessanii lubbuu itti godhanitti foon horuun/ijaaruun argaa dhageettii daawwattootaa qalbii fuudhudha. Ogummaan kun artistoota Oromoo hedduu qabnu keessatti baay’inaan kan hin mul’anneedha. Gama kanaan Amansiisaa Ifaa dargaggoo onnataa jabana kanaa Waaqni Oromoof kaase.
Dhabbanni leenjii Vidiyoogiraafiifi Footoogiraafii Toomii sanbata darbe badhasa ‘Tom Film Awards’ jedhamu yeroo jalqabatiif sadarkaa biyyaatti qopheessee ture. Sirna kanarratti fiilmiwwaan 12 ol ta’an akka biyyaatti filatamanii gosoota dorgommii 7 morkatameera.Badhaasa kanas bu’aa dhaloota qubee kan ta’e dargaggeessi qaroo Oromoo Amansiisaa Ifaa mo’achuu danda’eera. Dorgommii kanarratti Amansiisaan Daayirekteera Cimaa bara 2015 ta’uudhaan filatameera. Kana keessaa eegaa daayirekteera cimaa bara 2015 jedhuun ilmi Oromiyaan miixuu cimaan deesse, gadadoo fi rakkina cimaan dadhabdee asiin geesifatte Amansiisaan 1ffaa ta’uudhaan badhaasa qophaa’eef olaantummaan fudhachuu kan danda’e.

Filmiin Amansiisaan garee isaa waliin fudhatee dorgommiif dhiyaate waa’ee faalama qillensaa irratti kan xiyyeefate yoo ta’u, turtii daqiiqaa 5 fi sekoondii 45 qaba ture. Akkuma beekamu hojiin filmii gareedhaan kan hojjetamu yoo ta’ullee, daayrekteerummaan ija fiilmii tokkootti murteen isaa fiilmii sana bareechuus balleessuus danda’a. Amansiisaan immoo dhimma akkanaa irratti iji isaa qarameera. Kanarra ka’uudhanis badhasaaf ga’e.

Sirni badhaasaa kun Bitootessa 5, 2016 magaalaa Finfinnee galma tiyaatira Biyyoolessaatti kan raawwatame yoo ta’u, keessummoonni ogummaa filmii adda addaa qaban biyyitti keessaa jiran filmiwwan dhiyaatan irratti guyyoota dheeraaf gamaagama erga geggeesanii boodee guyyaa dhumaas ammoo vidiyoo gabaabaa filmiwwanii erga dawwatanii kana irrattis yaadni kennamee booda ture Amansiisaan ummata sana hundumaa amansiisee mo’achuu kan danda’ee uummata Oromoof ammoo ilma ittin boonan ta’e.
Amansiisaan mallattoo qulqullina aartii Oromooti, sababiinsaa hojiiwwan hanga ammaatti hojjetee ummataan ga’e keessatti xiyyeeffannoo guddaa kennudhaan qulqulliinaa fi injifannoodhaan xumureera. Amansiisaan sirba Hacaaluu “Maalan Jiraa?” jedhu irratti yaadaa fi qalbiii uummataa Oromoo seenee; itti aansuun sirba weellisaa angafaa fi beekamaa Zarihun Wadaajoo “Hin Oolu” jedhu irratti ammoo dhama aartii isaa lammaffaa nu dhandhamachiise. Itti aansuudhaan hojii weellisaa Kamaal Ibraahim fi Shukurii Jamaal “Dubbii Lafaa…” jedhuun ammoo ogummaa isaa deebisee mirkaneesse.

Kana malees dookumantarii gababaa waa’ee Irreechaa irratti xiyyeefate ‘Irreechaa: Color & Treasure of Oromo’ jedhuun tokkummaa uummata Oromoo fi miidhagina Oromoo agarsiisuu danda’eera. Amansiisaan hojiiwwan isaa kanneen fakkeenyummaa guddaafi artiistoota, daayirekteeroota fi weellistoota birootiif barnoota kan kennedha.

Katabbii koo kanaan hojiiwwan Amansiisaan aartii Oromoo keessatti gumacheefi gumaachaa jiru isiniif himuuf utuu hin taane, injifannoon kun kan uummata Oromoo ta’uusaa isin hubachiisuufi. Oromoo marti dargaggoo kanaan boonuu qaba. Dargaggoonni dhaloonni qubee ammoo qeerransa keenya kanaa faana dha’uun kallattii irratti bobba’ee hojjechaa jirurratti cichee qeerransa ta’uu qaba.

Hojiiwwan isaa armaan gadii Youtube Chanaalii isaa irraa dawwadhaa dawwadhaa!
Linkiin Kunooti
Malaan Jiraa
Hin Oolu

Dubbii Lafaa
Irreecha: Color & Treasure of Oromo

Anaaf Amansiisaan Qeerransa!
Horaa Bulaa Deebanaa
Gadaan Gadaa Bilisummaatti
Gammadaa Olaanaa

 

 

 

Tokkummaa Tokkummaa Yaa Ilmaan Oromoo Tokkummaa: Oromo live concert in South Africa February 14, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Oromia, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo

 

Oromo: Wallee Tokkummaa Guyyaa WBO February 14, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Diaspora, Oromummaa.
Tags: , , , ,
add a comment

 

Odaa OromooSolidarity message to Oromo People and #OromoProtests

Wallee Tokkummaa Guyyaa WBO Nairobi 2016

Oromia: Seenaa Solomoon: “Akkamiin Diina Gombisu?” New #OromoProtests Music January 23, 2016

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Music, Seena Solomon, Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Odaa OromooSeena Solomon, famous Oromo music artist

Egaa sichi nyaannaa yoom nyaanne foon maddii

Galma ga’uf jiraa kan yaanne iddoo qabdii

 

 

 

Oromia: Inside Ethiopia’s Self-Defeating Crackdown on Oromo Musicians January 5, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Inside Ethiopia’s Self-Defeating Crackdown on Oromo Musicians

Written by Endalk,  Global Voices, 5 January 2016

Oromo singer Hawi. Photo from her official Facebook page.

While journalists and bloggers remain the primary targets of state repression in Ethiopia, musicians that don’t jive with state propaganda also take the heat.

Hawi Tezera, an ethnic Oromo singer, was reportedly beaten, arrested, released and then rearrested in the space of just seven days by government security forces in connection with her song about ongoing protests in Oromia, a southern administrative region that is Ethiopia’s largest.

Two other Oromo singers, who asked to remain anonymous for fear of retribution, told this author over Facebook chat that they have been under intense surveillance since anti-government protests began in the region in November.

According to some estimates, over a hundred demonstrators have died in unrest that began after the government made plans for the expansion of the capital Addis Ababa into land inhabited by the Oromo ethnic group, which accounts for almost a third of Ethiopia’s population.

In the last two decades, Oromo singers who gravitate towards political and social activism have been subjected to intimidation, abductions and torture.

There are also more musicians-in-exiles among the culturally distinct Oromo group than any of Ethiopia’s other major groups.

One of the most recognisable victims of this slow purge was iconoclastic Oromo singer, Ebisa Adugna, who civic activists believe was killed by Ethiopian government forces in 1996.

Dawite Mekonen, widely known for streamlining Oromo traditional music with more contemporary styles in the 1990s, went into exile after refusing to perform for soldiers at war front during Ethio-Eritrean war in 1998.

Elefenesh Keno, arguably the most important female vocalist of Oromo language of all time was forced into exile in Norway around the same time, while vocalist Hirpa Ganfure also releases songs from the Scandanavian country having been forced to leave Ethiopia the same year as Dawite.

These are just few of the better-known examples of Ethiopia’s repression of Oromo musicians.

New wave of censorship?

Musicians of all backgrounds that go against the government line find it difficult to get a gig or airtime on Ethiopia’s radio stations.

One example of this trend is the last-minute cancellation last year of two concerts featuring Teddy Afro, a prominent Amharic singer and song writer.Teddy has a great popular appeal and is widely known as the most successful musician in Ethiopia.

Teddy, who was released from imprisonment on hit and run charges he always denied in 2009, said his team was refused permission to hold the concerts scheduled for last September, without speculating as to why.

It seems most likely the cancellations are part of a continuing government campaign against the musician since his release of songs critical of the regime in 2005, three years before he was imprisoned.

However, censorship is noticeably harsher as  regards the Oromo, Ethiopia’s single largest ethnic group, which is viewed as a threat by a government packed with politicians from the northern Tigray minority.

According to reports at least 17 Oromo singers whose lyrics show “nationalistic tendencies” were banned from air waves in December 2015 by the Ethiopian Broadcast Authority.

Oromo singers often produce music that articulates strong pride in their national and cultural heritage, whether through lyrics or the incorporation of traditional instruments and melodies.

The latest ban has encompassed songs that appear to be far from overtly nationalistic, including the songs of the two musicians the author interviewed for this piece.

This signifies a clampdown on even moderate forms of cultural self-expression.

A counterproductive policy

According to academic Michael Shawn Mollenhauer, who wrote his doctoral dissertation on the topic of censorship of Oromo culture in Ethiopia, the current government uses Oromo musicians  to present a facade of cultural diversity while systematically imprisoning and intimidating independent singers.

Hawi Tezera’s story is an indicator that the state’s grip on any form of freedom of expression is getting ever-tighter, with controls over music reaching a new low.

However, the crackdown is not having the desired effect.

In fact, Oromo songs with political undertones are actually seeing a resurgence, with this author tallying over 300+ songs on YouTube and Facebook alone since 2014, as the Internet provides an alternative space for musicians to defy the blanket of state censorship.

If anything, music censorship has helped strengthen Oromo nationalism.

The overwhelming majority of Oromos already felt that their identity was being attacked unjustly, and the intensification of state harassment against a background of growing political unrest is tipping them over the edge.

This story was commissioned by Freemuse, the leading defender of musicians worldwide, and Global Voices for Artsfreedom.org. The article may be republished by non-commercial media, crediting the author Endalk, Freemuse and Global Voices and linking to the origin

https://globalvoices.org/2016/01/05/inside-ethiopias-self-defeating-crackdown-on-oromo-musicians/

 

 

Related:-

 

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/12/24/oromia-famous-oromo-female-singer-hawi-tezera-feared-to-be-under-another-torture-activists-say-oromoprotests/

Oromia: Famous Oromo female singer Hawi Tezera feared to be under another torture, activists say. #OromoProtests December 24, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , ,
4 comments

???????????#OromoProtests of 7 December 2015

Stop TortureStop killing Oromo Students

Famous Oromo female singer Hawi Tezera feared to be under another torture, activists say

Release Hawi, our sister, our music, our famous artistHawi Tazara , our sister, our music, our famous Oromo artist

(December 23, 2015, Finfinne Tribune, Gadaa.com ): According to a media report, the famous Oromo female singer Hawi Tezera was detained and tortured last week by the Ethiopian Federal police after releasing an Afan Oromo single music that’s critical of the Ethiopian government’s affairs, i.e. the Master Plan and the killings following the protests against the Master Plan, in the Federal State of Oromia. The single, which was released on December 15, 2015, was produced using the traditional Oromo protest genre called Geerarsa. Photos of the singer’s tortured body, showing the bruised and swollen areas, are shown here.Report shows Hawi Tezera’s bruised and swollen body from last week’s torture; activists fear she could be tortured again.

Upon the intervention of the Oromian State police, the report adds, Hawi was released from her ordeal only to be imprisoned again over the last few days. Activists fear that she could be tortured again; the Ethiopian government has a record of detaining and torturing dissidents (prisoners of conscience) who oppose its policies using peaceful and Constitutional means.

In addition to Hawi, thousands of Oromos, including a journalist, have been imprisoned across Oromia and Ethiopia over the last week – accused of expressing protests against the Addis Ababa Master Plan. According to the protesters, who are using peaceful (nonviolent) means to demonstrate their opposition, millions of Oromo farmers will be evicted from their homesteads, and thousands have already been evicted and have become homeless, through the government’s large-scale land-grab project called the Addis Ababa Master Plan. During the recent wave of arrests, the government has especially targeted Oromo singers and their families/relatives for imprisonment and harassment. It is to be remembered that Oromo male singers Jireenyaa Shifarraa and Bilisummaa Dinquu were reportedly abducted last week by the government forces – after being accused of releasing music that’s critical of the government’s policy in Oromia; photos of Jireenyaa Shifarraa in handcuffs were circulating on social media last week. Read more at:-

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/12/famous-oromo-female-singer-hawi-tezera-feared-to-be-under-another-torture-activists-say/

Oromia: Sartuu Usmayyoo Muussaa – Abbaa Koo **NEW** 2015 (Oromo Music) by NUUN Studio November 28, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????

 

Saartuu, the daughter of the late Oromo artist Usmayyoo Muussaa in her debut music song ‘Abbaa koo’.

 

Saartuu, the daughter of  the late Oromo artist  Usmayyoo Musaa in her debut music song Abbaa kooSaartuu, the daughter of  the late Oromo artist  Usmayyoo Musaa in her debut music song Abbaa khoo

 

Selfless Oromo Artist Usmayyoo Muussaa was in jail for 8 years in a harsh Woyyaane prison. He sustained severe torture and contracted all deadly diseases in jail. He was released from prison only when the regime was sure that he won’t survive. Usmayyoo died on November 18, 2006 in Ciro town and his funeral took place on November 19, 2006 in Ciro with a large crowd with Oromo tradition.

Though an Oromo nationalist and artist Usmaayyoo Muusaa is rest in peace, his legacy is beyond his grave and he passed on the torch of freedom to be pursued by millions of Oromo, including his children.

Like Usmayo Oromo citizens have fallen as the result of victim of torture of TPLF; many are fallen silent in the hands of this murderer’s government agents.

Usmayo’s daughter, Artist Saartuu Usmayoo, has release the first song dedicated to her father, “Abaa Koo”.

 

Usmayyoo Muussaa: Dukkana bara dheeraa:-

Oromia: Gaaffii fi Deebii Wallistuu Oromoo Muluu Baqqalaa Walin. Interview with Artist Muluu Baqqalaa November 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromo artist muluu Baqqalaa

 

 

 

Oromia: Artist Saliha Sami Releases Raya Music “Sanggawwee Raayyaa/Gumaayyee” in Afan Oromo [the National Language of Raya & Azebo]; Short documentary on Oromoo Raayyaa. November 7, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromo Music, Oromo Nation.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

???????????Oromo artist saliha samiGirl from the Raya Wollo tribe at Hayk market. Ethiopia. johangerrits

Raayyaan Raayyuuma, OromooOromo RaayyaaOromo from Raayya at Irreecha Malakaa 2015, Hora Harsadi, Bishoftu October 4, 2015

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/01/08/oromia-featuring-raya-wollo-raya-oromo-people-oromo-africa/

http://https://vimeo.com/144997339

http://https://www.facebook.com/saliha.sami/videos/825843900870505/

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/09/oromo-artist-saliha-sami-releases-raya-music-sanggawweegumaayyee-in-afan-oromo-the-national-language-of-raya-azebo/

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/01/08/oromia-featuring-raya-wollo-raya-oromo-people-oromo-africa/

http://https://soundcloud.com/gadaa-oromo-radio/brief-national-history-of-raya-azebo-in-ethiopia

Related:

OBS TV: Qophii HarKa Fuune Wellistu Saalihaa Saamii

http://https://vimeo.com/142882680

Artist Saaliyaa Saamii Oromoo Raayaa Keessatti Waan Ajaa’ibaa Arge, Jeetti

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/3015549.html

The views expressed in this post (blog) are those of the author/authors and do not necessarily reflect the position of OromianEconomist. Posting does not imply endorsement of views by the author/ authors.

Copyright © OromianEconomist 2015 and Oromia Quarterly 1997-2015,  all rights are reserved. Disclaimer.

OROMIA: OROMO MUSIC ASAANTII HAJII ´´WAYYAANE´´ October 23, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????Oromo artsist Asaantii Hajii Tufaa

Iyyaasee: Firaol Debere, ‘Iyyaasee’ New Oromo/ Oromia Music October 16, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????

 

 

 

 

 

 

Oromia Broadcasting Service/OBS TV: Harka Fuune, Wellistuu Kadijjaa Hajjii October 13, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Oromo artist Kadijjaa Hajii, aadaa bareedaa qabnaa hin jiruu kan keenya kan gituuOromo artist Kadijjaa Hajii, aadaa bareedaa qabnaa hin jiruu kan keenya kan gituu1Oromo artist Kadijjaa Hajii, aadaa bareedaa qabnaa hin jiruu kan keenya kan gituu2

Oromo artist Kadijjaa Hajii

Oromia: Ayyaanoo Bariisoo (Jiillicha): “Odaa Roobaa” [New Oromo Music – Oct. 2015] October 6, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Ayyaanoo Bariisoo (Jiillicha), Odaa Roobaa [New Oromo Music – Oct. 2015]

 

Oromia: Eliyaas kifluu (Dani) “Bara Olaanoon Gadaa” New Oromo Music Video 20151 October 2, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Oromia, Bara Olaanoon Gadaa6Oromia, Bara Olaanoon GadaaOromia, Bara Olaanoon Gadaa3Oromia, Bara Olaanoon Gadaa8Oromia, Bara Olaanoon Gadaa7Oromia, Bara Olaanoon Gadaa1Oromia, Bara Olaanoon Gadaa4Oromia, Bara Olaanoon Gadaa5Oromia, Bara Olaanoon Gadaa2

Oromia: Caalaa Bultuume: “Wareegama Guddaa Ba’a” [New Oromo Music – 2015] September 11, 2015

Posted by OromianEconomist in Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Oromian Voices, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
2 comments

 ???????????

 untitled
 Must listen: Gooticha Artist Caalaa Bultumee Wallee Haaraa Fulbaana 2015

» Caalaa Bultuume: “Wareegama Guddaa Ba’a” [New Oromo Music – 2015]

Caalaa Bultuume:

http://https://soundcloud.com/gadaa-oromo-radio/caalaa-bultumee-qeerransoo-wareegama-guddaa-baa

http://qeerroo.org/2015/09/10/must-listen-gooticha-artist-caalaa-bultumee-wallee-haaraa-fulbaana-2015/

Oromia: “Ayyaana Waggaa” [Oromo Music; August 19 Marks the Beginning of Irreechaa Birraa 2015] August 20, 2015

Posted by OromianEconomist in Irreecha, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , ,
add a comment

 

 

Tafarii Salaalee: “Ayyaana Waggaa” [Oromo Music; August 19 Marks the Beginning of Irreechaa Birraa 2015]

???????????

World Premiere | Seenaa Solomoon’s Single Oromo Music: “AKKAMIIN DIINA GOMBISU?!” June 15, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Inspirational Oromo Women, Musicians and the Performance of Oromo Nationalism, Oromo Music, Seena Solomon, Viva Oromia.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromia’s lyrical stanza: Haacaaluu Hundessaa’s music video:“Maalan Jira …?”:Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu hin mallee, nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin mallee June 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, African Beat, Haacaaluu Hundeessaa, Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Laal Galoo too,
Gullaalleen kan Tufaa
Laal Galoo too,
Gaara Abbichuuti turii
Laal Galoo too,
Galaan Finfinnee maar….. seeee
Laal Galoo too,
Silaa akka jaalalaa wal irraa hin fagaannuu
Laal Galoo too,
Jarati nu fageessee……!!!
………………………………………………………………….2x..
Diiganii gaara sanaa, Gaara diigamuu hin-mallee,
Nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin-mallee.
…………………………………………………………………….
Soorettii haadha sooree, irbaanni-rra-buusa qabaa
Seeqanii sesseeqanii, kan gar gar nu baasan jaraa—yii
………………………………………………………………………
Koo Galaanee tiyyaa,
Qotiyyoon abbaan didaa, yaa didaa harqootaa keessaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Qorra baraan dadhabee, morma kee jalattan dheessaaa…!!
Koo Galaanee tiyyaa,
Sululta loon hin tiksuu darabaatti galchiisaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Yooman dhufee si argaa ani si irraa fagoon jiraa.
…………………………………………………………………………………
Maalan jiraa, maalan, jiraa, maalan jiraa,
Yaa Gaa-laa-nee
Maalan jiraa maalan, maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa
Ani hin jiruu… Ani hin jiruu,
Yaa Gaalaane,
Kukkutee na nyaate xurii
Qotee qotee namichi qotee namichi sanyii darbatee
Yaa Gaalaanee,
Qotee qotee namichi qotee qotee sanyii darbatee
Yaa Gaalaanee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee,
………………………………………………………………………………….
Koo Galaanee tiyyaa,
Farda siidaaf kaafanii, siidaa dabaliif suurii
Koo Galaanee tiyyaa
Erga nu dangeessanii barri turee buubbulee
Koot Galaanee tiyyaa,
Woddeessi ciraa gubee, Amboo irraa calaaqqisee
Narraa fagaattee jedhee si yaaduun kiyya yoom hafee??
……………………………………………………………………………….
Maalan hafee, maalan…hafee, maalan hafe
yaa Gaalaanee..
Maalan hafee, Caccabsee na nyaate lafee…….!!
Ani hin jiruu, ani, hin jiruu, Ani hin jiruu, Anii
Yaa Gaalaane
Kukkutee na nyaate xurii
Yaa Gaalaane
Cuwwaa cuwwaa jettii, simbirrooni halkanii,
Yaa Gaalaanee,
Cuwwaa cuwwaa jettii simbirroon halkanii
Nama garaan dhaane dirmammuu hin arganii
Yaa Gaalaanee
Maalan jiraa maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa…..2x
Ani hin jiruu, Ani hin jiruu.. yaa Gaal-aanee
Ani hinjiruu maalan jira kukkutee na nyaatee xurii…
Qotee qotee namichi,
yaa Gaalaane,
Qotee qotee namichi sanyii darbatee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee….
Yaa Gaalaanee
Maalan jiraa, caccabsee na nyaatee jiraa….

30 Still Frames (Photos) from Haacaaluu’s “Maalan Jira …?” Music Video by Director/Editor Amansiisaa Ifaa & Cinematographer Tasfaayee Afuwarq

  Waxabajjii/June 5, 2015 · Finfinne Tribune, Gadaa.com 

In addition to the lyrical and melodic richness of the recently released Haacaaluu Hundessaa’s “Maalan Jira …?” Oromo music video, imagery has also played a powerful role in making the music video become an instant hit. The following are the cinematographically rich 30 still frames (screen captures) from the music video by Director/Editor Amansiisaa Ifaa and Cinematographer Tasfaayee Afuwarq.

Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture1Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture2Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture3Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture4Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture5Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture6Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture7Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture8Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture9Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture10Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture11Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture12Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture13Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture14Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture15Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture16Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture17Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture18Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture19Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture20Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture21Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture22Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture23Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture24Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture25Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture26Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture27Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture28Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture29Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture30

Oromo (Oromiyaa) : Artistoonni Oromoo Gootota keenya, haa jajjabeeffannu! December 24, 2014

Posted by OromianEconomist in African Music, Culture, Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Musicians and the Performance of Oromo Nationalism, Oromia, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Music, Oromummaa.
Tags: , , , , , , ,
add a comment


O

Artistoonni Aasxaa OFOromoo Aadaa naannoolee Oromiyaa kaabaa hanga kibbaa tti, bahaa hanga lixaa tti, wal-simachiisanii dagaagsan, walaleessanii weellisan, geerrarsaan kan rafe dadammaqsanii sabboonummaa dagaagsan, faarsanii maqaa goototaa ol-kaasan, Qabsoo Oromoo daangaa hanga daangaa tti  sosochoosanii harka duwwaa rasaasa dura dhaabbatan. Oromummaaf jecha mana hidhaa tti dararaman, kaan lubbuun wareegaman, kaanis lubbuu oolfachuuf biyyaa baqatan. Waggoottan 23 darbaniif dararaan Artistoota Oromoo’rra gahaa jiru hagana jedhamee waan akka laayyoo tti ibsamu miti. Artsitoota Oromoo Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Yooseef Gammachuu, Maaramee Harqaasaa fi kabiroo miidhaa diinaa tiin hardha lubbuun uf cinaa isaan dhabnu’llee dalagaan isaanii Utubaa seenaa ta’ee ilmaan Oromoo waliin jiraata. Dararamnii fi miidhaan heddummatu’llee Artistoonni Oromoo kaleessas, hardhas gocha diinaa tiif hin jilbeeffanne, borus hin jilbeefatan!

Kallattii sochii fi qooda Artistoonni Oromoo saba isaan tiif gochaa jiran’rraa maqsuuf jecha torban darbe leenjiin haangawwan OPDO tiin Artistoota Oromoo tiif kennamuuf yaalame “abjuu dhaabachisoo” akka ta’e Artsitoonni leenjii dhuma sa’a’rra tti dubbatanii jiru. Artistoonni leenjii sana’rra tti hirmaatan “Isin garuu onnee Oromummaa ni qabduu?” jechuu dhaan OPDOn dantaa mootummaa Wayyaanee jajjabbessuun ala danta saba Oromoo tiif kan hin dhaabbanne, miidhaa fi dararama saba Oromoo’rraa gahaa jiru hambisuu ykn mormuuf’llee waa takka akka tattaafachaa hin jirre Artistootaan ibsanii jiru.

Egaa “bara Xaalyinaani weerartoota biyya alaga’rraa dhufan, Faranjoota jala hiriiranii kan biyya gabroomsisa turan ‘Baandaa’jedhamu turan, Baandaa jechuun nama lammii irraa dhalate lammii gane jechuu dha. Haata’u malee sirna koloneefataa Xaaliyaanii sana biyya Itoopiyaa’rraa ykn Oromiyaa’rraa kaasuuf sochi taasifame keessatti warri Baandaa ta’anii turan sun walii galanii gooftota isaani tti garagalan, Uummata isaanii cina dhaabbachuu dhaan koloneefatoota seeraan ala Uummata koranii ta’ani tti fincilan, duula itti banan, gabrummaa koloneefatoota alagaa jalaa biyyi akka bilisa ba’uuf qooda guddaa gumaachanii” jedhama. Egaa OPDO n“Birillee ke neqa ayhonem eqa” mamaksa jedhamu sana dhagayii, Bilillee dhuma dhugaa sana “Ye mayneqa eqa!” ta’anii afu moo “tokko dhuufuun dhiirummaa dha, lama dhuufuun gadhummaa” jedhanii Seenaa jijjiru laata?

Bu’aa ba’ii Artistoota Oromoo

Dararamni sirna bulchiinsa mootummaa Wayyaanee akkuma jirutti ta’ee, Artistoonni Oromoo bu’aa ba’ii akkamii keessa darbanii hojii muuziqaa hojjataa akka jiran Uummanni Oromoo sirrii tti hubatee jiraa laata? Bu’aa ba’ii jiru mee obsaan armaan gadii dubbisaa.

Kaasseetta (CD) tokko gurra ummata tiin ga’uu dhaaf, akkuma yeroo mana cidhaa ykn guyyaa ayyaana waggaa namuu ol-ka’ee weellisu sana salphaa miti. Bu’aa bayii hagana hin jedhamne keessa darbameetu kaasseettiin (CD)n sirbaa tokko maxxanfama. Artsitiin Oromoo tokko “Albumii muuziqaaa” tokko maxxansuuf walaloo fi yaadaloo qopheesseetuma sirbuun qofaa gahaa miti, irra deddebiyee baatii dheeraaf (waggoottaniif) sagalee qarachuu, shaakkala gahaa taé gochuu feesisa. Kana malees Artistoota meeshaa muuziqaa xabatan, “digital audio mixing” qindeessan, kan weelluu jalaa qaban, “studio” muziqaan itti qindeeffamu, kana hundaa walitti haanjessuu feesisa. Waan kana hundumaa guuttachuuf maallaqa barbaachisa. Yeroo amma kana tti sagalee qofaan weelluu caqasuun gahaa ta’uu dhiisuu mala. “Video clip” qopheessoofis bu’aa bayii kabiraa guddaa qaba. Namoota “Video”waraabanii gulaalan, nama “script” barreessee “director” ta’ee hojjachiisu,  namoota shubbisan fi uffannaa adda addaa qopheessuutu artisticha’rraa eeggama. Kun hundumtuu horii feesisa, qarshii guddaa barbaachisa. Kana qofaa mitii yeroo “studio” keessatti muziqaan hojjatamu, Buna fi shayii, nyaata fi dhugaatii wanta heddutu bitama, kunis maallaqumaani. Yeroo dheeraaf (waggoottaniif) hojiilee qindaa’uu qaban kana qindeessuuf geejibaan asii achi deddebiyan, bibila bibilbiluun tola miti, kunis maallaquma barbaachisa.

Dalagaaleen armaan olitti caqafaman martinuu “original master recording” kaasseetta/CD/DVD tokko qofaatti cuunfamee ba’a. Erga muziqaan bifa kanaan qindaa’ee hojjatamee, cuunfamee ba’een booda heddummeessanii gurra Uummataa tiin ga’uuf tattaffiin itti fufa. “Poster, Cover, Sticker fi blank CD” heddumina qabu bituu fi maxxansuuf dirqamu. Akkasumas kaassetta/CD/DVD heddummeessuu (duplicate) gochuu qabu.  Egaa waan kana hundaa qopheessuuf qarshii guddaa barbaachisa.

Haala hunda keessa darbanii hojiidhuma xumuurame kana raabsuu dhaan gurra Uummataa tiin ga’uuf mana muuziqaa kaassetta/CD isaaniif raabsu argachuun heddu dadhabsiisaa dha. Manni muziqaa Oromoo Finfinne keessaa jiran (kanneen kaasseetta muuziqaa raabsuu dandayan) lakkoofsaan heddu xiqqaa dha. Heddumminaan kan jiran kan sab-lammoota kabiraati.Kanaafuu artistoonni Oromoo qarshii liqeeffatanii, fira itti kadhatanii gidiraa heddu arganii kaassetta/CD qopheessanillee, mana muuziqaa isaan harkaa fuudhee Ummataaf raabsuu argachuuf bu’aa bayii guddaa heddu seenu,  mana muuziqaa ‘tole’jedhee isaaniif raabsu hin aragamu, kun rakkoo isa kabiraa dha.Tarii akka carraa manni muuziqaa kaassetta/CD qophaa’e harkaa fuudhee raabsu yoo argame’llee manneen muziqaa warra alagaa wanna ta’aniif itti dhimmanii sirnaan hin raabsaniif, beeksisa barbaachisaa ta’e sirnaan hin raawwataniif. Gurguramee dhiisee, Aartiin Oromoo dagaagee dhiisee dantaa warra mana muuziqaa alagaa miti. Yoo tolee gurgurame waan raabsani’rraa bu’uu argachuu, yoo hin gurguramnes kisaaraan isaan mudatu wanta hin jirreef hojii Artistoota Oromoo tiif warri abbaa qabeenyaa mana muuziqaa alagaa waanti isaan dhiphisu gonkumaa hin jiru.

Artsitoonni Oromoo ijoollee iyyeessa tti, ijoollee Qonnaan bulaati, qarshii hojii kanaaf oolu argachuuf heddu dhiphatu, hojii umnaa hojjatanii, hiriyaa’rraa liqeefatanii, fira’rraa kadhatanii qarshii argataniin aarsaa guddaa kafalaa jiru. Bifa kanaan bu’aa bayii heddu keessa darbanii Artii, Aadaa, Seenaa, Afaan, Siyaasaa fi Sabboonummaa Oromoo kan dagaagsaa jiran.

“Egaa Kaasseettiin/CD/DVD”n bifa kanaan bu’aa bayii hedduun qophaa’ee booda hoo Ummanni keenya orijinaala qofaa bitatee obboleeyyan keenya jajjabeessaa jiraa?” gaaffiin jedhu yoo ka’e, “hagas maraa miti”n deebii ta’a, sadarkaa barbaadamu tti bifa gahaa ta’een Uummanni keenya originaala bitataa hin jiru, hagi tokko waraabbii bitata. Waraabbii bitachuun cuunfaa dafaqa Artistoota keenyaa itti fayyadamuu yoo taé malee baasii fi rakkina Artistoonni keenya keessa jiraniif wanna tokkoo’llee hin fayyadu. Yoo xiqqaatee xiqqaate waggaa tti “Albumiin muuziqaa” Oromoo dhibbi tokko tti lakkawwaman ni maxxanfamu. Garuu achi keessaa rabbi gargaaree waan hunda sirnaan injifatee baldhinaan, sirnaan gurra Uummataa kan qaqqabu sirboota Artiistoota 3 hin caalu. Kana jechuun “Albumiin muuziqaa Oromoo bu’aa bayii hedduun hojjatamu’llee  waggaa tti harka 100 keessaa haki 97 otoo sirnaan gurra Uummata baldhaa hin qaqqabiin hukamfamee afaa jechuu dha. Egaa haala kanaan kan ka’e sabboontonni Artistoota Oromoo kasaaraa maallaqaa fi hamilee cabiinsi kan isaan mudate hedduu dha. Jiruu fi jireenya ulfaataa taé jalatti kufanii jiraachuuf haalli isaan dirqee jira.

Otoo abbaan qabeenyaa Oromoo mana muuziqaa ciccimaa adda addaa qaabatanii rakkinni hagana ulfaaataa ta’e Artsitoota Oromoo hin mudatu ture. Otoo Uummanni keenya kaasseetta/CD/DVD originaala Artistoota keenya’rraa sirnaan bitatee dararamni hagana ga’u Artistoota keenya hin mudatu ture. Otoo Artistiin Oromoo tokko biyya alaa kana keessa keessummummaf mana namoota Oromoo deddeeme namni martinuu gammachuun isa simata, affeerraa nyataa fi dhugaatii guyyaa tokkoo qofaa tti shakkii tokko malee “dollar ykn Euro” 100 (dhibba tokko) inuma baasuuf. Egaa affeerraa guyyaa tokkoof haga kana baasuun ni dandayama yoo ta’ee kaassetta originaala Dolaara/euro 10  (kudhaniin) bitachuun maaf nutti ulfaatee? Jennee of gaafachuun gaarii ta’a. Kana qofaa miti, yeroo adda addaa “concert iin muuziqaa” bakka adda addaa tti sirnaan maaf hin qophoofnee? Otoo kunis sirnaan hojiirra oolee rakkoo Artistoonni keenya qaban furuun wanti hin dandayamneef hin jiru ture.

“Otoo, otoo, otoo”jechun hin fayyadu. Kan fayyadu wanna ta’uu qabu, wanta Lammiin Oromoo gochuu danda’u tokko raawwachuutu rakkoo hiika, furmaata fida malee.  Kanaafuu Artistoonni Oromoo “Artii, Aadaa, Seenaa, Afaan, Siyaasaa fi Sabboonummaa Oromoo dagaagsaa jiru” jennee yoo itti amanne Artistoonni keenya gootota keenya wanna ta’aniif faarsuu qabna. Faarsuun keenya erga Artistiin tokko lubbuu dhaan darbee/darbiteen booda qofaa ta’uu hin qabu, otuma lubbuun jiranii isaan haa faarsinu, ha jajjabbeessinu, dalagaa isaanii orijinaala haa bitannu, diingdee fi beekkumsa qabnuun isaan cina haa dhaabbannu. Keessattuu yeroo ammaa kana tti Artistoota keenya dibeen dararamaa  jiraniif Uummanni keenya ariitiin, gargaarsa barbaachisaa ta’e abbomuu qaba.

Waan Bayeessa haa hojjannu!

Bakkaanga’aa Margaa

Bu’uuressaa Oromummaa Founadtion fi

Wixineessaa WTUOGA

Mudde 22, 2014,

Bakkaanga’aa Margaa

oromummaan@yahoo.com

www.oromummaa.com

Read @ http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/artistoonni-oromoo-gootota-keenya-haa-jajjabeefannu/

 

Baaruu Baayisaa Daaqaa: Walaloo (Artistoota Oromoof)

 

Ishoo yaa kannisaa!
(Artistoota Oromoof)

Dandii fi dirree marsii coradhu nadhii dammaa
Daraaraa mara irraa dhamdhamadhu dhama;
Dhugaa fi fiigi ati saafaan hin dhorkamin
Yookaas bokkaa gannaa tasa hin sodaatin!
Yoo dirreen manca’e ce’ii deemi lagaa
Goblaan barrisi adda baasi dhugaa!

Nadhii coruun kan kee hamaatti herregame
Damma fi booka naquun dhiphina jedhame;
Jibbaan yoo reebamte ilbisa haqa hin beekneen
Sariitii fi tisiisaan waranamtee albeen.
Shira dangaa hin qabneen suuqatti gatamtee
Hamilee kee doomsuuf lammii irra adda baatee;
Kan si keessa jiru lubbuu du’u miti
Isa dhugaa seeneessu kan bara-baraa ti!

Ishoo yaa kannisaa! Suubiin ka’ii fiigi
Tisisaan hin ooliin, somoddoo irraa maqi.
Bakka garii olii qulqullaa’ii hafi
Haqaan deemaa oli qaanii malee rafi!
Marsaa sariitii tiin marfamtee utuu jirtu
Ati haqaan deemta balaa illee hin sodaattu.
Tisisatti ni himta, sariitiitti ni baanta
Dhugaa lammii keetii bookeetti ni dubbatta.
Amaaketa fi yeyyii sodaattee hin calliftu
Summii buutii fi bofaa tasuma hin dheessitu!

Ishoo yaa kannisaa, uumama akka uumaa
Soortuu qaamaa fi lubbuu tokkittii akka kumaa
Haadha ogummaa gaarii haadhoo qulqullinaa
Uggum! Yaa kannisaa mallattoo jabinaa!
Bu’aa kee lakkaa’ee yeroon si yaadadhu
Booka kee unadhee damma kee cuubadhu
Lammii koo ta’uu kee tu qirqirsee na boonsa
Akka kee sab-boonuu tu haalaan na si’eessa!

=============================

Baaruu Baayisaa Daaqaa: bbayisa@yahoo.com