jump to navigation

Oromia’s lyrical stanza: Haacaaluu Hundessaa’s music video:“Maalan Jira …?”:Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu hin mallee, nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin mallee June 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, African Beat, Haacaaluu Hundeessaa, Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , ,
trackback

???????????

Laal Galoo too,
Gullaalleen kan Tufaa
Laal Galoo too,
Gaara Abbichuuti turii
Laal Galoo too,
Galaan Finfinnee maar….. seeee
Laal Galoo too,
Silaa akka jaalalaa wal irraa hin fagaannuu
Laal Galoo too,
Jarati nu fageessee……!!!
………………………………………………………………….2x..
Diiganii gaara sanaa, Gaara diigamuu hin-mallee,
Nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin-mallee.
…………………………………………………………………….
Soorettii haadha sooree, irbaanni-rra-buusa qabaa
Seeqanii sesseeqanii, kan gar gar nu baasan jaraa—yii
………………………………………………………………………
Koo Galaanee tiyyaa,
Qotiyyoon abbaan didaa, yaa didaa harqootaa keessaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Qorra baraan dadhabee, morma kee jalattan dheessaaa…!!
Koo Galaanee tiyyaa,
Sululta loon hin tiksuu darabaatti galchiisaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Yooman dhufee si argaa ani si irraa fagoon jiraa.
…………………………………………………………………………………
Maalan jiraa, maalan, jiraa, maalan jiraa,
Yaa Gaa-laa-nee
Maalan jiraa maalan, maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa
Ani hin jiruu… Ani hin jiruu,
Yaa Gaalaane,
Kukkutee na nyaate xurii
Qotee qotee namichi qotee namichi sanyii darbatee
Yaa Gaalaanee,
Qotee qotee namichi qotee qotee sanyii darbatee
Yaa Gaalaanee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee,
………………………………………………………………………………….
Koo Galaanee tiyyaa,
Farda siidaaf kaafanii, siidaa dabaliif suurii
Koo Galaanee tiyyaa
Erga nu dangeessanii barri turee buubbulee
Koot Galaanee tiyyaa,
Woddeessi ciraa gubee, Amboo irraa calaaqqisee
Narraa fagaattee jedhee si yaaduun kiyya yoom hafee??
……………………………………………………………………………….
Maalan hafee, maalan…hafee, maalan hafe
yaa Gaalaanee..
Maalan hafee, Caccabsee na nyaate lafee…….!!
Ani hin jiruu, ani, hin jiruu, Ani hin jiruu, Anii
Yaa Gaalaane
Kukkutee na nyaate xurii
Yaa Gaalaane
Cuwwaa cuwwaa jettii, simbirrooni halkanii,
Yaa Gaalaanee,
Cuwwaa cuwwaa jettii simbirroon halkanii
Nama garaan dhaane dirmammuu hin arganii
Yaa Gaalaanee
Maalan jiraa maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa…..2x
Ani hin jiruu, Ani hin jiruu.. yaa Gaal-aanee
Ani hinjiruu maalan jira kukkutee na nyaatee xurii…
Qotee qotee namichi,
yaa Gaalaane,
Qotee qotee namichi sanyii darbatee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee….
Yaa Gaalaanee
Maalan jiraa, caccabsee na nyaatee jiraa….

30 Still Frames (Photos) from Haacaaluu’s “Maalan Jira …?” Music Video by Director/Editor Amansiisaa Ifaa & Cinematographer Tasfaayee Afuwarq

  Waxabajjii/June 5, 2015 · Finfinne Tribune, Gadaa.com 

In addition to the lyrical and melodic richness of the recently released Haacaaluu Hundessaa’s “Maalan Jira …?” Oromo music video, imagery has also played a powerful role in making the music video become an instant hit. The following are the cinematographically rich 30 still frames (screen captures) from the music video by Director/Editor Amansiisaa Ifaa and Cinematographer Tasfaayee Afuwarq.

Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture1Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture2Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture3Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture4Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture5Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture6Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture7Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture8Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture9Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture10Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture11Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture12Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture13Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture14Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture15Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture16Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture17Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture18Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture19Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture20Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture21Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture22Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture23Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture24Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture25Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture26Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture27Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture28Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture29Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture30

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: