jump to navigation

Africans will spur creativity and innovation by celebrating their own excellence — Quartz November 6, 2016

Posted by OromianEconomist in Africa, African Beat, African Literature, Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

This week, Wole Soyinka, the first African to win the Nobel prize in literature, said he wanted another award: The Grammy. Speaking at Oxford University, Soyinka was responding to Bob Dylan’s recent crowning as the winner of the prestigious literature prize, when he said: “Since I’ve written quite a number of songs for my plays,…

via Africans will spur creativity and innovation by celebrating their own excellence — Quartz

Oromo Films: Amensisa Ifa wins ‘Best Director’ at the first Tom Film Awards March 7, 2016

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Art, Oromo Artists, Oromo film andDrama, Oromo films.
Tags: , , , , , , ,
add a comment
Odaa Oromoo
Amensisa Ifa wins ‘Best Director’ at the first Tom Film Awards
Gibe.Tube, 6 March 2016

Amensisa Ifa producer of “Maalan Jiraa?” and many other movies & TV Series, wins Best Director at the first Tom Film Awards! Amensisa Ifa have been working with TVO & ETV(EBC) as an Editor. Currently He is working with BBC Media Action and editing a TV series drama  DHEEBUU, which is about of 80 episodes, broadcast on TVO.

Amensisa Ifa wins ‘Best Director’ at the first Tom Film Awards

 

I’m excited to win Best Director at the first Tom Film Awards! Thank you everyone for your continued support!  Amensisa Ifa


 

Anaaf Amansiisaan Qeerransa!

Aadaafi Aartiin Oromoo yeroo ammaa maalirra jira, garamittis arreedaa jira? Guddina amma irra ga’eef artistoota keenya gameeyyii kan akka Alii Birraafi Admaasuu (Abbaa Lataa) fa’aa yoo kaasne, dhaloota keenya har’ammoo eenyuunfaa haa jennu?. Isinumti ofiif itti guuttadhaa…! Guddina Aartii keenyaa dudduubas daarekteerotaafi gulaaltota(editors) fiilmii immoo milkaa’ina aartii keenya kanaaf gumaacha olaanaa taasisaa jiranis qabna.

Keessumaa yeroo guddinni aartii Oromoo boqonnaa harawaa eegale kanatti dargaggoota Oromoo dhaloota qubee ogummaa ykn kennaa adda addaa qabanitti cichanii qeerransa ta’an hedduu Waaqni nuuf kenneera.
Kennaafi ogummaa Waaqni kenneefitti cichee aartii sabasaa guddisuuf onnatee, homaa utuu hin ko’oommatiin bu’aa ba’ii ba’ee, sirba Haacaaluu “Maalan jiraan” tokko jedhe.

Sirbi kun ga’umsa ogummaasaan ummanni Oromoo baddaa hanga gammoojjiitti beekamtii itti kenneef isa duraa haa ta’u malee, fiilmiiwwan dokumenterii hedduufi diraamawwan TV kannen akka DHEEBUU editarummaan ykn gulaaluudhaan hirmaachaa jira. Ogummaan daarekterummaa (qajeelchuu) yaaddawwan barreessitonniifi weellistootni qopheessanii lubbuu itti godhanitti foon horuun/ijaaruun argaa dhageettii daawwattootaa qalbii fuudhudha. Ogummaan kun artistoota Oromoo hedduu qabnu keessatti baay’inaan kan hin mul’anneedha. Gama kanaan Amansiisaa Ifaa dargaggoo onnataa jabana kanaa Waaqni Oromoof kaase.
Dhabbanni leenjii Vidiyoogiraafiifi Footoogiraafii Toomii sanbata darbe badhasa ‘Tom Film Awards’ jedhamu yeroo jalqabatiif sadarkaa biyyaatti qopheessee ture. Sirna kanarratti fiilmiwwaan 12 ol ta’an akka biyyaatti filatamanii gosoota dorgommii 7 morkatameera.Badhaasa kanas bu’aa dhaloota qubee kan ta’e dargaggeessi qaroo Oromoo Amansiisaa Ifaa mo’achuu danda’eera. Dorgommii kanarratti Amansiisaan Daayirekteera Cimaa bara 2015 ta’uudhaan filatameera. Kana keessaa eegaa daayirekteera cimaa bara 2015 jedhuun ilmi Oromiyaan miixuu cimaan deesse, gadadoo fi rakkina cimaan dadhabdee asiin geesifatte Amansiisaan 1ffaa ta’uudhaan badhaasa qophaa’eef olaantummaan fudhachuu kan danda’e.

Filmiin Amansiisaan garee isaa waliin fudhatee dorgommiif dhiyaate waa’ee faalama qillensaa irratti kan xiyyeefate yoo ta’u, turtii daqiiqaa 5 fi sekoondii 45 qaba ture. Akkuma beekamu hojiin filmii gareedhaan kan hojjetamu yoo ta’ullee, daayrekteerummaan ija fiilmii tokkootti murteen isaa fiilmii sana bareechuus balleessuus danda’a. Amansiisaan immoo dhimma akkanaa irratti iji isaa qarameera. Kanarra ka’uudhanis badhasaaf ga’e.

Sirni badhaasaa kun Bitootessa 5, 2016 magaalaa Finfinnee galma tiyaatira Biyyoolessaatti kan raawwatame yoo ta’u, keessummoonni ogummaa filmii adda addaa qaban biyyitti keessaa jiran filmiwwan dhiyaatan irratti guyyoota dheeraaf gamaagama erga geggeesanii boodee guyyaa dhumaas ammoo vidiyoo gabaabaa filmiwwanii erga dawwatanii kana irrattis yaadni kennamee booda ture Amansiisaan ummata sana hundumaa amansiisee mo’achuu kan danda’ee uummata Oromoof ammoo ilma ittin boonan ta’e.
Amansiisaan mallattoo qulqullina aartii Oromooti, sababiinsaa hojiiwwan hanga ammaatti hojjetee ummataan ga’e keessatti xiyyeeffannoo guddaa kennudhaan qulqulliinaa fi injifannoodhaan xumureera. Amansiisaan sirba Hacaaluu “Maalan Jiraa?” jedhu irratti yaadaa fi qalbiii uummataa Oromoo seenee; itti aansuun sirba weellisaa angafaa fi beekamaa Zarihun Wadaajoo “Hin Oolu” jedhu irratti ammoo dhama aartii isaa lammaffaa nu dhandhamachiise. Itti aansuudhaan hojii weellisaa Kamaal Ibraahim fi Shukurii Jamaal “Dubbii Lafaa…” jedhuun ammoo ogummaa isaa deebisee mirkaneesse.

Kana malees dookumantarii gababaa waa’ee Irreechaa irratti xiyyeefate ‘Irreechaa: Color & Treasure of Oromo’ jedhuun tokkummaa uummata Oromoo fi miidhagina Oromoo agarsiisuu danda’eera. Amansiisaan hojiiwwan isaa kanneen fakkeenyummaa guddaafi artiistoota, daayirekteeroota fi weellistoota birootiif barnoota kan kennedha.

Katabbii koo kanaan hojiiwwan Amansiisaan aartii Oromoo keessatti gumacheefi gumaachaa jiru isiniif himuuf utuu hin taane, injifannoon kun kan uummata Oromoo ta’uusaa isin hubachiisuufi. Oromoo marti dargaggoo kanaan boonuu qaba. Dargaggoonni dhaloonni qubee ammoo qeerransa keenya kanaa faana dha’uun kallattii irratti bobba’ee hojjechaa jirurratti cichee qeerransa ta’uu qaba.

Hojiiwwan isaa armaan gadii Youtube Chanaalii isaa irraa dawwadhaa dawwadhaa!
Linkiin Kunooti
Malaan Jiraa
Hin Oolu

Dubbii Lafaa
Irreecha: Color & Treasure of Oromo

Anaaf Amansiisaan Qeerransa!
Horaa Bulaa Deebanaa
Gadaan Gadaa Bilisummaatti
Gammadaa Olaanaa

 

 

 

Oromia: Seenaa Solomoon: “Akkamiin Diina Gombisu?” New #OromoProtests Music January 23, 2016

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Music, Seena Solomon, Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
2 comments

Odaa OromooSeena Solomon, famous Oromo music artist

Egaa sichi nyaannaa yoom nyaanne foon maddii

Galma ga’uf jiraa kan yaanne iddoo qabdii

 

 

 

Oromo Speaks: Some of the Collected Inspirational Speeches (Interviews) of Oromo Women September 29, 2015

Posted by OromianEconomist in Afaan Publication, African Beat, Amane Badhaso, Artist Almaz Tafarraa, Ateetee (Siiqqee Institution), Ayantu Tibeso, Inspirational Oromo Women, Oromia, Oromian Voices, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Sport, Oromummaa, Safuu: the Oromo moral value and doctrine.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

O

15-Year-Old Haawii’s Moving Speech on the Importance of Media, OMN and the Struggle to Uphold Afan Oromo

Mini Documentary by Seenaa Jimjimo

‘The Oromo Community Association in Chicago was featured on Chicago Public Radio’s Worldviewprogram on Wednesday, October 20, 2010. Listen below the full segment of the program on the Oromo people, the Oromo Community Association in Chicago, and the benefit jazz concert that the Association will hold on October 24, 2010.From the Chicago Public RadioThere are an estimated 40 million Oromo in Ethiopia, which makes them the nation’s largest ethnic group. Their numbers extend into Kenya and Somalia as well. Yet, despite their wide influence in the Horn of Africa, many people have never heard of the Oromo. Seenna Jimjimo of Chicago’s Oromo Community Association and Kadiro Elemo talk with Jerome about the Oromo culture, the struggle for independence and the local Oromo community in Chicago.’  Source:Gadaa.com

Listen:

http://gadaa.com/oduu/6380/2010/10/20/oromia-the-oromo-community-of-chicago-featured-on-chicago-public-radio/

Related references:

http://www.oromotv.com/highlighting-the-achievements-of-oromo-women-in-our-lives-raised-in-a-diverse-culture-gifted-with-a-supreme-artistic-talent-and-dedicated-to-interlock-oromo-culture/

 https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-gaafiif-deebii-artist-bohaarsituu-obsaa-bitootessa-16-2015/

Related References to Inspiring Oromo Women:http://www.oromotv.com/category/oromo-women/

Oromo Recording Artist Galaana Gaaromsaa Releases New Music Album “Ilmaan Hayyootaa” August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Artists, Oromo Music.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromo Recording Artist Galaana Gaaromsaa Releases New Music Album “Ilmaan Hayyootaa” | Also Available in Digital Music Stores

  Hagayya/August 12, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

Galaana Gaaromsaa’s new album “Ilmaan Hayyootaa” is available in digital stores; check out iTunes for “Galaana Gaaromsaa” for now …

Qeerroo: Konsertii fi Eebbi Albami Haaraa Arsits Galaana Gaaromsaa “ILMAAN HAYYOOTAA” Jedhu Bakka Uummanni Oromoo 3000 Ta’u Sirna Howwaan Finfinnee Keessatti Eebbifame

GalaanaGaaromsaa2015_2

Eebba aalbama Artist Galaana Gaaromsaa magaalaa Finfinee naannoo Caffee Araaraatti Hagayya 9, 2015 ta’een manguddoonnii fi dargaggoonni Oromoo sabboontoti 3000 itti tilmaaman irratti argamuun haala aja’ibsiisaa ta’een eebbifamee jira.

Eebba kana irratti sabboontoti Oromoo fi aartisotooti Oromoo hedduun argamuun guddina afaanii fi aadaan Oromoo kanaan kan nu gahe qabsaawota lafeefii dhiiga akkasumas lubbuu itti wareeganii asiin nu gahe hedduu galateeffatna jechuun dhaamsota jajjaboo guddaa dabarsanii jiru.

Keessummoota argaman gaazexxessaa Ibraahim Haajii aragamanii haasaa ijaaraa fi onnachiisaa taasanii jiru.

Yeroo konsertii fi eebbaa Albama kana irratti sabboonti Oromoo argamanii aadaa fi eenyummaa saba Oromoof gumaacha taasisanitti ergamtooti sirna abbaa irree Wayyaanee ammo dhimmi diaspora jechuun akkaataa itti uummata Oromoo qorqalbii cabsan irratti mariyachaa turan. || Qeerroo.org

——

Interview on OBS:

OROMIA: BERISA DEBERE:GEERERSA: OROMOO BULCHISNI GADAA DHAA (NEW AFAN OROMO OFFICIAL MUSIC VIDEO 2015) August 13, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Oromo Music.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

???????????

Geerar  geerar nan jedhuu

An maalan geeraraa

Ano Jaadan leelalaa

Namni yaadan leelalu

Akkamiin  ha geeraruu

Adiin addaatee gule,

Jibbata mixataa

Roorroon nama irra ture,

Lubbuu lammiitti hiixataa

Roorroo koo ya farrisaa

Turi ammaa si fannisaa

Leenca keenya  dhaadatuu

Warra qawwee baadhatuu

Warra diina qolatuu

Waaqoo Guutuu waamuuree

Taaddasaa Birruu waamuu

Abbishee Garbaa waamuu

Abbaa Jifar  waamuu

Elemoo qilxuu waamuu

Jedhaniitu odeessu kaa

Du’anii baduu saanii,

Garaa na bobeessu kaa

Iyyoolee ya roobaa

Yonnaa roobni roobuu,

Dhagaa jalli addaatee

Yonnaa goonni cooquu,

Garaan na hammaatee……

Akuukkutti hin  hidhatanii,

Gorsheen laggatti galtii

Afuuftutti hin himatanii,

Sobdee namatti maltii

Daandittii qalloo tokkoo,

Laga irraa gadi deebitee

Jarattii farroo tokkoo,

Meeqa nutti deebitee

Utuu akka garaa kootii,

Oromoon tokko ta’ee,

Sirna Gadaa deeffatee

Qabeenya isaatiin ajajee,

Bilisummaa gonfatee,

Ufii isaatiin uf bushee

Isho Obboo koo………….

Kan itti aanu immoo dhaggeeffadhaa….

Jaamboo Jootee: “Gidiraa”:New Oromo Single Music July 20, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Jaamboo Jootee, Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Music, Oromia, Oromo Artists, Oromo Music.
Tags: , , ,
3 comments

???????????Oromo artist Jaamboo Jootee10

Haamtuu malee qottoon xaafii hin muruu

Dhaqii laalii akka kutataan itti jiruu

Dhaqnee laallaa akka kutataan itti jiruu

Oromo artist Jaamboo Jootee and Gidira

 

Oromo Artist Jamboo JooteeOromo artist Jaamboo Jootee2

Related:

Oromo artist Jaamboo Jootee3Oromo artist Jaamboo Jootee7Oromo artist Jaamboo Jootee11Oromo artist Jaamboo Jootee4Oromo artist Jaamboo Jootee5Oromo artist Jaamboo Jootee8Oromo artist Jaamboo Jootee6Oromo artist Jaamboo Jootee9Oromo artist Jaamboo Jootee, IrreechaOromo artist Jaamboo Jootee1Oromo artist Jaamboo Jootee12Oromo artist Jaamboo Jootee13Oromo artist Jaamboo Jootee14Oromo artist Jaamboo Jootee15Oromo artist Jaamboo Jootee20Oromo artist Jaamboo Jootee16Oromo artist Jaamboo Jootee18Oromo artist Jaamboo Jootee19

World Premiere | Seenaa Solomoon’s Single Oromo Music: “AKKAMIIN DIINA GOMBISU?!” June 15, 2015

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Inspirational Oromo Women, Musicians and the Performance of Oromo Nationalism, Oromo Music, Seena Solomon, Viva Oromia.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Oromia’s lyrical stanza: Haacaaluu Hundessaa’s music video:“Maalan Jira …?”:Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu hin mallee, nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin mallee June 9, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, African Beat, Haacaaluu Hundeessaa, Muscians and the Performance Of Oromo Nationalism, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo Music.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Laal Galoo too,
Gullaalleen kan Tufaa
Laal Galoo too,
Gaara Abbichuuti turii
Laal Galoo too,
Galaan Finfinnee maar….. seeee
Laal Galoo too,
Silaa akka jaalalaa wal irraa hin fagaannuu
Laal Galoo too,
Jarati nu fageessee……!!!
………………………………………………………………….2x..
Diiganii gaara sanaa, Gaara diigamuu hin-mallee,
Nu baasaan addaan baanee, nuu addaan bayuu hin-mallee.
…………………………………………………………………….
Soorettii haadha sooree, irbaanni-rra-buusa qabaa
Seeqanii sesseeqanii, kan gar gar nu baasan jaraa—yii
………………………………………………………………………
Koo Galaanee tiyyaa,
Qotiyyoon abbaan didaa, yaa didaa harqootaa keessaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Qorra baraan dadhabee, morma kee jalattan dheessaaa…!!
Koo Galaanee tiyyaa,
Sululta loon hin tiksuu darabaatti galchiisaa,
Koo Galaanee tiyyaa,
Yooman dhufee si argaa ani si irraa fagoon jiraa.
…………………………………………………………………………………
Maalan jiraa, maalan, jiraa, maalan jiraa,
Yaa Gaa-laa-nee
Maalan jiraa maalan, maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa
Ani hin jiruu… Ani hin jiruu,
Yaa Gaalaane,
Kukkutee na nyaate xurii
Qotee qotee namichi qotee namichi sanyii darbatee
Yaa Gaalaanee,
Qotee qotee namichi qotee qotee sanyii darbatee
Yaa Gaalaanee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee,
………………………………………………………………………………….
Koo Galaanee tiyyaa,
Farda siidaaf kaafanii, siidaa dabaliif suurii
Koo Galaanee tiyyaa
Erga nu dangeessanii barri turee buubbulee
Koot Galaanee tiyyaa,
Woddeessi ciraa gubee, Amboo irraa calaaqqisee
Narraa fagaattee jedhee si yaaduun kiyya yoom hafee??
……………………………………………………………………………….
Maalan hafee, maalan…hafee, maalan hafe
yaa Gaalaanee..
Maalan hafee, Caccabsee na nyaate lafee…….!!
Ani hin jiruu, ani, hin jiruu, Ani hin jiruu, Anii
Yaa Gaalaane
Kukkutee na nyaate xurii
Yaa Gaalaane
Cuwwaa cuwwaa jettii, simbirrooni halkanii,
Yaa Gaalaanee,
Cuwwaa cuwwaa jettii simbirroon halkanii
Nama garaan dhaane dirmammuu hin arganii
Yaa Gaalaanee
Maalan jiraa maalan jiraa caccabsee na nyaatee jiraa…..2x
Ani hin jiruu, Ani hin jiruu.. yaa Gaal-aanee
Ani hinjiruu maalan jira kukkutee na nyaatee xurii…
Qotee qotee namichi,
yaa Gaalaane,
Qotee qotee namichi sanyii darbatee
Rafee hin buluu namni waan ormaa abdatee….
Yaa Gaalaanee
Maalan jiraa, caccabsee na nyaatee jiraa….

30 Still Frames (Photos) from Haacaaluu’s “Maalan Jira …?” Music Video by Director/Editor Amansiisaa Ifaa & Cinematographer Tasfaayee Afuwarq

  Waxabajjii/June 5, 2015 · Finfinne Tribune, Gadaa.com 

In addition to the lyrical and melodic richness of the recently released Haacaaluu Hundessaa’s “Maalan Jira …?” Oromo music video, imagery has also played a powerful role in making the music video become an instant hit. The following are the cinematographically rich 30 still frames (screen captures) from the music video by Director/Editor Amansiisaa Ifaa and Cinematographer Tasfaayee Afuwarq.

Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture1Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture2Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture3Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture4Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture5Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture6Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture7Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture8Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture9Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture10Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture11Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture12Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture13Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture14Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture15Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture16Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture17Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture18Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture19Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture20Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture21Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture22Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture23Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture24Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture25Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture26Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture27Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture28Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture29Hacaaluu Hundessa, Oromo culture music video maalan jira picture30

The new scramble for Africa: A soft power game January 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Africa and debt, Africa Rising, African Beat, African Poor, China and Africa, Corruption in Africa, Youth Unemployment.
Tags: , , , , , ,
add a comment

???????????

 

“The new battle for Africa does not deploy strong-arm tactics, it is now a soft power game: economic and humanitarian aid, interest-free loans, preferential trade agreements and investments in infrastructure are currency across a continent that is, for the world’s established and emerging powers, seemingly up for grabs.” Al Jazeera

 “Some private-equity money is going into private health clinics and educational institutions such as universities. In much of the rich world, bringing the profit motive into public services is controversial; in Africa, where there is so much unmet need for such services, there is less of a taboo. In general, African entrepreneurs have begun to appreciate how private equity can help their businesses expand and, by improving such things as internal auditing and book-keeping, make them more robust. The rich world’s negative association of private equity with asset-stripping “vultures” does not apply here.” The Economist

 

Decades after the European powers carved up the African continent for their own imperial needs, Africa is undergoing a new wave of resource and strategic exploitation – some are calling it the new scramble for Africa.

The United States is increasing its footprint across Africa with AFRICOM, fighting terrorism and ensuring stability are the trumpeted motivations. Resource security is a more hushed objective.

But it is not just about the US.

During the last decade, China’s trade with Africa not only caught up with America’s, it has more than doubled it.

The new battle for Africa does not deploy strong-arm tactics, it is now a soft power game: economic and humanitarian aid, interest-free loans, preferential trade agreements and investments in infrastructure are currency across a continent that is, for the world’s established and emerging powers, seemingly up for grabs.

India, Brazil and Russia are all invested in Africa’s present and future, and old imperial powers like France are fixing to retain their loosening grip on the riches of former colonies.

So what does all this mean for Africa and Africans?

 

http://www.aljazeera.com/programmes/empire/newscrambleforafrica/2014/07/new-scramble-africa-2014723203324932466.html

Source: Al Jazeera

Read more at:

http://www.aljazeera.com/programmes/empire/newscrambleforafrica/2014/07/new-scramble-africa-2014723203324932466.html

http://www.economist.com/news/business/21640327-private-equity-investors-are-getting-hot-africa-businesses-there-need-all-capital?fsrc=scn/fb/wl/pe/subsaharanafrica

Waaqa Garaa Gurraachaa. #Oromia #Oromo December 25, 2014

Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, Africa, African Beat, African Literature, Culture, Mammaaksa Oromoo, Oromo Culture, Qaallu Institution, Safuu: the Oromo moral value and doctrine, Seera Yaayyaa Shananii, The Oromo Theory of Knowledge, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System).
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

O

 

Waaqa Garaa Gurraachaa

Dhufeeraa Birraasaa irra

@ Finfinne Tribune,  Gadaa.com

Waaqa garaa gurraachaa, tokkicha maqaa dhibbaa jechuun abbootii fi haadholii keenya taranii fi jiran gidduutti beekamaadha. Garuu Oromoon keenya heedduun baroottan dhihoon asitti ‘Waaqa garaa gurraachaa’ jecha jedhu lagatee akka Waaqa tolfamaatti utuu abaaruu nidhageenya.

Waaqayyo tokkichuma, maqaansaa garuu heedduudha. Oromoof ‘Waaqa garaa gurraachaa’ jechuun ‘Waaqa garaa qulqulluu’ jechuu waliin walqixxeedha. Fakkeenyaaf:

1. Ani bishaan gurraacha malee wanta tokkollee hindhugne
2. Irra deebi’een ija gurraachaan ilaala
3. Daa’ima garaa gurraachaa hinsookka’in

Kanaafuu ‘Waaqa garaa gurraachaa’ keessatti ‘garaa gurraachaa’ kan jedhu eenyummaa Waaqayyoo kan ibsuudha malee Waaqa tolfamaa miti.

Waaqa Garaa Gurraachaa

Gaaffii sammuu namaa Waaqa dhibdee furu
Kan sooressaaf deegaan itti hirkatee bulu
Hiyyeessi fala dhabe kan itti kufee ‘ncabne
Waaqa garaa gurraachaa qulqulluu dhibee ‘nqabne

Waaqa ‘bbaa kootii, abbaa Qajeelaaf Margaa
Abbaa Tulluuwwanii, abbaa Malkaa
Qulqulluu ta’uu kee kaanaafan faarfadhe
Ibsa maqummaa kees kaanaafan jaalladhe

Warra hinbeeknetu haxxummaa nacaalee
Ija beekumsa koo ukkaamsee awwaale
Hinbeektu jennaanan barnoota eegale
Gowwummaa jaraatu natti galagale

Yemmuu hongeen horii koo akka malee qunciste
Bokkaa kee naaroobsitee daa’imakoo guddiste
Waaqa ‘nbeektu jedhanii maaliif sammuu najeequ
Tokkicha maqaa dhibbaa akkamittan sihinbeeku?

Aannan, itittuu, cuukkoo fi caccabsaa
Ancootee, marqaa, cumboo fi burqumsaa
Akkuman warra koorraa Waaqummaa kee baradhe
Gaarummaa keen raja kanan qabu qabadhee

Mana koorraa deebisi awwaaldiigessaaf fuutuu
Karaa kee maalan dhabe yaabbaa hundumaan guutuu
Kan ati biqilchite hojii harka kee keessaa
Irreessa koo qabadheen galata siidhiheessa

Abjuu gadhee baqii hirkatanii mugu
Garaa ofii shakkii heexoo itti dhugu
Garaa koo caalaayyuu angaraa kee fedhee
Waaqa garaa qulqulluu kanaafan siin jedhe

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Dhufeeraa Birraasaa irra

@ Finfinne Tribune,  Gadaa.com

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2014/12/dhufeeraa-birraasaa-waaqa-garaa-gurraachaa/

 

 

Listening to Ethiopia’s South: Music, Musicians, and the Performance of Oromo Nationalism July 21, 2014

Posted by OromianEconomist in Africa, African Beat, African Music, Culture, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Musicians and the Performance of Oromo Nationalism, Oromia, Oromian Voices, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Music, Oromummaa, Qubee Afaan Oromo, Self determination, State of Oromia.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

Listening to Ethiopia’s South: Music, Musicians, and the Performance of Oromo Nationalism

By Harvard  University Professor Kay Kaufman Shelemay

Oromo Studies Collection

 

Harvard University’s African Studies Workshop Featuring Kay Kaufman Shelemay: “Listening to Ethiopia’s South: Music, Musicians, and the Performance of Oromo Nationalism”

Title: Listening to Ethiopia’s South: Music, Musicians, and the Performance of Oromo Nationalism
Author: Kay Kaufman Shelemay (Professor of Music and of African and African American Studies at Harvard University)
Published: Seminar Presentation, African Studies Workshop at Harvard University
Language: English
Keywords: Ethnography, Ethnomusicology, Music, Oromo Nationalism

On March 3, 2014, Kay Kaufman Shelemay, G. Gordon Watts Professor of Music and of African and African American Studies at Harvard University, presented, “Listening to Ethiopia’s South: Music, Musicians, and the Performance of Oromo Nationalism.” Ingrid Monson, Quincy Jones Professor of African American Music at Harvard University, was the discussant.

Original Source: African Studies at Harvard University

 

Oromia Media Network Launch — Live! March 27, 2014

Posted by OromianEconomist in Africa, Africa Rising, African Beat, African Music, Ancient African Direct Democracy, Dictatorship, Ethnic Cleansing, Finfinnee, Gadaa System, Hadiya and the Omo Valley, Human Rights, Human Traffickings, Humanity and Social Civilization, Ideas, Kemetic Ancient African Culture, Knowledge and the Colonizing Structure., Language and Development, Nubia, Ogaden, OMN, Omo, Omo Valley, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Media Network, Oromo Music, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo Sport, Oromo the Largest Nation of Africa. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromummaa, Poverty, Qubee Afaan Oromo, Self determination, Sidama, Sirna Gadaa, Slavery, State of Oromia, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, The Oromo Library, The Tyranny of Ethiopia, Theory of Development, Uncategorized, Wisdom, Youth Unemployment.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Oromia Media Network

Photo

Oromia Media Network Launch — Live! 1st March 2014

Millions of Oromos now have the chance to enjoy quality media focusing on the needs and aspirations of the Oromo people.

Photo

https://www.oromiamedia.org/donorship/

“The Oromia Media Network (OMN) is an independent, nonpartisan and nonprofit news enterprise whose mission is to produce original and citizen-driven reporting on Oromia, the largest and most populous state in Ethiopia. OMN seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to under-reported stories in the region. Our goal is to create a strong and sustainable multilingual newsroom that will serve as a reliable source of information about the Oromo people, the Ethiopian state, and the greater Horn of Africa region. ” – http://www.oromiamedia.org/

Copyright © OromianEconomist 2014 and Oromia Quarterly 1997-2014. All rights reserved. Disclaimer.

Tribute to the Legendary Oromo artist Almaz Tafarraa (1957- 2014) March 24, 2014

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Artist Almaz Tafarraa, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Media Network, Oromo Music, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromummaa, State of Oromia, The Oromo Library, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

 

 

Artist Almaz Tafarra: the founding member of Afran Qalloo Band: Miseensa Baandi Afran Qalloo jalqabaa

Arstist Almaz Tafarra, the founding member  of the Afran Qalloo died on  22nd March 2014 at Police Referral Hospital in Finfinnee. Tafara began singing in Afaan Oromo in early 1970s.  Artist Almaz Tafarra  was born in 1957 in Oromia,Western Hararghe, Doba district.

In outstanding and successful career that extended across nearly four decades,  artist Almaz Tafara recorded and released a total of ten albums. Her lyrical message usually concentrates  on her own  and collective socio-political issues in Oromia. Tafara released her first solo album in 1983. During her career, Tafara has collaborated and worked with pioneering Oromo artists including Ali Shabo, Kadir Said, Adam Harun, Musa Turki,  Worku Bikila and the  late poet and singer Abdi Mohamed Qophe.  Tafara deeply loved her culture and sang  in Afaan Oromo. She released her tenth and final album in 2005.

(Oromedia, 23 Bitootessa 2014) Dhukkuba kaansarii dhiigaan dhukkubsattee yaalamaa kan turte, Artisti Almaaz Tafarraa Bitootess 22, 2014 addunyaa kana irraa du’aan boqochuun ishee beekame.
Bara jireenya ishii aartii fi Afaan Oromoo guddisuu irratti gahee guddaa kan gumaachaa turte artisti Alamaaz Tafarraa, addunyaa kana irraa kan dabarte hospitaala Poolisii Finfinnee keessatti otuu wal’aanamaa jirtu ta’uu oduun nu gahe addeesse jira.
Akka odeeffannoo argannetti, sirni awwaalchi ishe Duilbata- Bitootessa 23, 2014 waaree booda saatii 4:00 irrati magaalaa Harar keessatti akka ta’u beekameera.
Bara 1957 Oromiyaa Bahaa, Harargee Lixaa, Aanaa Doobbaatti kan dhalatte Artisti Almaaz Tafarraa, sirba ishii duraa bara 1983 kaasettaan baafte. Yeroo sanaa eegalees haga dhukkubsattee waltajjii irraa haftetti kaassettoota sirbaa sagal baaftee ummataaf gumaachitee jirti.
Akka seenaa artistoota Oromoo keessaa hubatamutti, artisti Almaaz Tafarraa miseensa baandii Afran Qalloo turte. Sirboota sirbaa turteenis ummta Oromoo biraa jaalalaa fi kabajaa guddaa yeroo argattu, humnoota guddinaa fi dagaagina aadaa fi eenyummaa Oromoo jibbaniin immoo hedduu dararamaa fi miidhamaa akka turte seenaan ishii kan ragaa bahuudha.
Bara 2014 keessa hedduu waan dhukkubsatteef mana yaalaatti deddeebi’aa kan turte, Artisti Alamaaz, deeggarsa ummataan wal’aansa adda addaa Harar irraa gara Finfinneetti deddeebitee fudhachaa akka turte beekameera.
Sirbooti Artisti Almaaz Tafarraa kan yeroo fi barri ittii hin darbinee fi kan dhalootaa dhalootatti barayyuu yaadatamuu dha.
Akka qormaata Oromediaatti, Artisti Almaaz Tafarraa hojii boonsaa aartii Oromoo keessatti gara waggoota 40f dalagneen dhaloota dhalootatti kan yaadatamuudha.
Kan malees, hojii boonsaa yeroo hamtuu fi sodaachisaa keessa ifatti baatee dalagdeen galmee sabboontotaa fi gootota Oromoo Oromummaa jiraachisan keessatti kan ramadamtuudha.
Kanaan dura oduu karaa Oromedia darbee tureen, sabboontoti Oromoo biyya Jarmanii, biyya Ameerikaa fi Sa’udi Arabiyaa qunnamtii karaa Oromedia argataniin gargaarsa maallaqaatiin birmatanii akka wal’aansa gahaa argattu godhan iyyuu, Artisti Almaaz Tafarraa dhukkubicha irra hafuu hin dandenye.
Akka Artisti Alamaaz Tafarraa akka fayyituu fi dhintu kanneen dhuunfaanis ta’ee gamtaan gumaachitan maraaf seenaan isin yaadata jechaa, Rabbi Isin haa jajjabeeysu jenna.
Gareen Oromedia du’aan adunyaa kana irraa boqochuu artistii fi qabsooftu Almaaz Tafarraatin gadda nuuti dhagahamee ibsaa, lubbuun isaanii Waaqin akka qananiisuuf yeroo kadhannu, firootaa fi hiriyyoota ishii akkasums mararfatootta ishiif jajjabin isinif haa kennu jenna.
Seenaa Artist Almaaz Tafarraa
Bara 1957 Aanaa Doobbaatti keessatti dhalatte.
Bara 1973 Hawwisoo poolisii Harar seente.
Bra 1983 kaassetta duraa baafte.
Bitootessa 22, 2014 addunyaa kana irraa boqotte.

http://oromedia.net/…/artisti-almaaz-tafarraa-boqotte…/ http://oromedia.net/…/artisti-almaaz-tafarraa-boqotte…/

http://www.oromiamedia.org/2014/03/breaking-news-artist-almaz-tefera-passed-away/

http://gadaa.com/oduu/24997/2014/03/23/artisti-almaaz-tafarraa-boqotte-1957-2014-artist-almaz-tefera-passes-away/#.Uy5h15LZj1E.facebook

http://www.opride.com/oromsis/news/horn-of-africa/3738-beloved-oromo-singer-almaza-tafara-dies

Tribute to the Late Dr. Paul Baxter (1925-2014) March 20, 2014

Posted by OromianEconomist in Aannolee and Calanqo, Afaan Publication, African Beat, Ancient African Direct Democracy, Colonizing Structure, Oromia, Oromo, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo the Largest Nation of Africa. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromummaa, Sidama, State of Oromia, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, Uncategorized.
1 comment so far

???????????PTW BaxterGadaa.comThe Guardian home

The Oromo Studies Association’s Tribute to the Late Dr. Paul Baxter (1925-2014)

It is with great sadness that the Oromo Studies Association (OSA) informs the Oromo and friends of Oromo about the passing away of Dr. Paul Baxter on March 2, 2014. He was 89. Dr. Paul Baxter was a distinguished British anthropologist who devoted his life to Oromo studies. He is one of the finest human being, who contributed immensely to the development of Oromo studies at the time when the scholarship on the Oromo people was extremely discouraged in Ethiopia. His death is a significant loss for his family, all those who knew and were touched by his humanity and kindness, and for the students of Oromo studies. Dr. Paul Baxter is survived by his wife, Pat Baxter, his son, Adam Baxter, and his three grandsons and their children.

Born on January 30, 1925 in England, Paul Trevor William Baxter, popularly known as Paul Baxter or P.T.W. Baxter, earned his BA degree from Cambridge University. Influenced by famous scholars such as Bronisław Kasper Malinowski, Charles Gabriel Seligman, and Evans Pritchard, Paul Baxter had a solid affection for social anthropology. He went to the famous Oxford University to study social anthropology.

It was at the zenith of the Amharization project of Emperor Haile Selassie that he developed a strong interest to study the social organization of the Oromo people. In fact, in 1952, he wanted to go to Ethiopia to study the Oromo Gada system. Let alone tolerating this type of research, Ethiopia was in the middle of the massive project to eradicate the memory of the Oromo from their historic and indigenous territories. The Assimilation policy was in the full swing. Little spared from an attempt was made to change everything Oromo into Amharic. Even the Oromo names of urban centers were rechristened into Amharic names. It is no wonder that Ethiopia was reluctant to welcome a researcher like Baxter who was looking for the soul of the Oromo culture in the homogenizing Ethiopian Empire. Nonetheless, the challenge did not bother the young and exuberant Baxter to pursue his studies. He was determined more than ever to study the social fabric of the Oromo nation. Failed to get permission to do research among the Oromo in Ethiopia, he went to the British Colony Kenya to study the Borana Oromo social organization in northern Kenya. He spent two years (1952 and 1953) among them, which resulted in his PhD dissertation: ‘The Social Organization of the Oromo of Northern Kenya’, in 1954. This research became a foundation for more of his researches to come and a reference for the students of Oromo studies. Besides, the research disqualified many of the myths and pseudo facts that assume the Oromos were a people without civilization, culture, and history. Dr. Paul Baxter did not stop here. He continued with his studies and spent several decades studying different aspects of the Oromo society. It was through his extended research among the Oromos that he deconstructed some of the myths that portrayed the Oromo people as a “warlike” or “barbarian” nation. The title of essays in his honor, in 1994, “A River of Blessings” speaks to his perception and reality of the Oromo as a peace-loving nation. In his article, “Ethiopia’s Unacknowledged Problem: The Oromo,” he highlighted some of the Oromophobic and barbaric manners of the Ethiopian Empire, and he suggested that peace with the Oromo nation was the only lasting panacea to the Ethiopian political sickening.

In his long academic and research career, he studied the Oromo from northern Kenya to Wallo and Arsi to Guji and so on. He edited a number of books on Oromo studies and published many other articles and book chapters in the field of social anthropology. He participated several times on OSA annual conferences. During the 1960s and 1970s, Dr. Paul Baxter was known as the finest living social anthropologist in the United Kingdom. Besides his impressive scholarship on the Oromo society, Dr. Paul Baxter’s lasting legacy is that he educated so many scholars who have studied Oromo culture both in Kenya and Ethiopia. Dr. Paul Baxter’s passion and determination will inspire the generation of students of the Oromo studies. Our prayers and thoughts are with his family, friends, and Oromos and friends of Oromo studies during this difficult time.

Ibrahim Elemo, M.D., M.P.H
President, the Oromo Studies Association

Mohammed Hassen, Ph.D.
Board Chairman, the Oromo Studies Association

———————-
A partial list of his scholarly works on the Oromo includes the followings:

1. “The Social Organization of the [Oromo] of Northern Kenya,” Ph.D. Dissertation, Oxford University, 1954.

2. “Repetition in Certain Boran Ceremonies” In African Systems of Thought, ed. M. Fortes and G. Dieterlin, (London: Oxford University Press for International African Institute, 1960), 64-78.

3. “Acceptance and Rejection of Islam among the Boran of the Northern Frontier District of Kenya” In Islam in Tropical Africa, edited by I.O. Lewis (London: Oxford University Press, 1966), 233-250.

4. “Stock Management and the Diffusion of Property Rights among the Boran” In Proceedings of the Third International Conference of Ethiopian Studies, (Addis Ababa: Institute of Ethiopian Studies, Haile Selassie I University, 1966), 116-127.

5. “Some Preliminary Observations on a type of Arssi Song” In Proceedings of the Third International Congress of Ethiopian Studies, ed. E. Cerulli (Rome: 1972).

6. “Boran Age-Sets and Generation-set: Gada, a Puzzle or a maze?” In Age Generation and time: Some Features of East African Age Oroganisations, ed. P.T.W. Baxter and U. Almagor, ( London: C. Hurst, 1978), 151-182.

7. “Ethiopia’s Unacknowledged Problem: The Oromo”, African Affairs, Volume 77, Number 208 (1978): 283-296.

8. “Atete: A Congregation of Arssi Women” North East African Studies, Volume I (1979), 1-22.

9. Boran Age-Sets and Warfare”, in Warfare among East African Herders, ed. D. Turton and K. Fukui, Senri Ethnological Studies, Number 3, Osaka: National Museum of Ethnology( 1979), 69-95.

10. “Always on the outside looking in: A view of the 1969 Ethiopian elections from a rural constituency” Ethnos, Number 45(1980): 39-59.

11. “The Problem of the Oromo or the Problem for the Oromo” in Nationalism and Self-Determination in the Horn of Africa, ed. I.M. Lewis, (London: Ithaca Press, 1983), 129-150.

12. “Butter for Barley and Barley for Cash: Petty Transactions and small Transformations in an Arssi Market” In Proceedings of Seventh Congress of Ethiopian Studies (Lund: 1984), 459-472.

13. “The Present State of Oromo Studies: a Resume,” Bulletin des Etudes africaine de l’ Inalco, Vol. VI, Number 11(1986): 53-82.

14. “Giraffes and Poetry: Some Observations on Giraffe Hunting among the Boran” Paiduma: Mitteilungen fur Kulturkunde Volume 32 (1986), 103-115.

15. “Some Observations on the short Hymns sung in Praise of Shaikh Nur Hussein of Bale” In The Diversity of the Muslim Community, ed. Ahmed el –Shahi, (London: Ithaca Press, 1987), 139-152.

16. “L’impact de la revolution chez les Oromo: Commentl’ont-ils percu, comment ont-ils reagi?” In La Revolution ethiopienne comme phenomene de societe, edited by Joseph Tubiana, (Paris: l’Harmattan, Bibliotheque Peiresc, 1990), 75-92.

17. “Big men and cattle licks in Oromoland” Social change and Applied Anthropology; Essays in Honor of David David W. Brokensha, edited by Miriam Chaiken & Anne K. Fleuret,( Boulder: Westview Press, 1990), 246-261.

18. “Oromo Blessings and Greetings” In The Creative Communion, edited by Anita Jacoson-Widding & W. Van Beek (Uppsala, Uppsala Studies in Cultural Anthropology , 1990), 235-250.

19. “Introduction “In Guji Oromo Culture in Southern Ethiopia by J. Van de Loo, ( Berli: ReinMer, 1991).

20. “Ethnic Boundaries and Development: Speculations on the Oromo Case” In Inventions and Boundaries: Historical and Anthropological Approaches to the Study of Ethnicity & Nationalism, edited by Kaarsholm Preben & Jan Hultin, (Denmark: Roskilde University, 1994): 247-260.

21. “The Creation & Constitution of Oromo Nationality” In Ethnicity & Conflict in the Horn of Africa, edited by Fukui Katsuyoshi & John Markarkis, (London: James Currey, 1994): 166-86.

22. “Towards a Comparative Ethnography of the Oromo” In Being and Becoming Oromo: Historical & Anthropological Enquiries, edited by Paul Baxter et al, (Uppsala: Nordiska Afikanistitutet, 1996): 178-189.

23. “Components of moral Ethnicity: The case of the Oromo.” In Ethnicity and the state in Eastern Africa, edited by Mohammed Salih & John Markarkis, (Uppsala: OSSREA & SIAS, 1998).
http://gadaa.com/oduu/24792/2014/03/03/the-oromo-studies-associations-tribute-to-the-late-dr-paul-baxter-1925-2014/

“…The efflorescence of feelings of common nationhood and of aspirations of self-determination among the the cluster of peoples who speak Oromo has not been much commented upon. Yet the problem of the Oromo people has been a major and central one in the Ethiopian Empire ever since it was created by Menelik in the last two decades of the nineteenth century. If the Oromo people only obtain a portion of the freedoms which they seek the balance of political power will be completely altered. If the Oromo act with unity they must necessarily constitute a powerful force. … If the Ogaden and Eritrea were detached Ethiopia would merely be diminished, but if the Oromo were to detach themselves, then it is not just that the centre could not hold, the centre would be part of the detached Oromo land. The Empire, which Menelik stuck together and Haile Selassie held together, would just fall apart. The Amhara would then forced back to their barren and remote hills. … The slogan of the Oromo Liberation Front is ‘Let Oromo freedom flower today! (addi bilisumma Oromo Ha’dararuu!).This may be a very over-optimistic hope but, if not today, the time of flowering and fruiting cannot be delayed forever.”

Professor Paul Baxter, Manchester University, in his article
Ethiopia’s Unacknowledged Problem: The Oromo
African Affairs 1978 Volume LXXVII (pp. 283-296) Published for Royal African Society by Oxford University Press.

Baxter daadhiin jala haa yaatu

http://www.opride.com/oromsis/news/horn-of-africa/3737-baxter-daadhiin-jala-haa-yaatu

My friend, the social anthropologist PTW (Paul) Baxter, who has died aged 89, made a significant contribution to western understanding of the Oromo peoples of northern Kenya and Ethiopia and championed their culture, which was frequently denigrated by colonial and local elites.

His work on the plight of the Ethiopian Oromo became a standard text in Oromo studies and a rallying point for the Oromo cause. Paul was not always comfortable with the praise he received as a result, and was often self-deprecating, describing himself as the world’s most unpublished anthropologist. That was a harsh judgment, since a complete list of his output is respectably long. He also made a wider contribution by editing the journal Africa and sitting on the Royal African Society board.

Born in Leamington Spa – his father was a primary school headteacher in the town – Paul attended Warwick school. Academic ambitions were put aside when he joined the commandos in 1943, serving in the Netherlands and occupied Germany. He married Pat, whom he had met at school, in 1944, and after the war went to Downing College, Cambridge, studying English under FR Leavis before switching to anthropology.

On graduation he moved to Oxford, where anthropology under EE Evans-Pritchard was flourishing. Field research on the pastoral Borana people in northern Kenya followed for two years, accompanied by Pat and their son, Timothy. He gained his DPhil in 1954 and more fieldwork followed among the Kiga of Uganda.

With UK jobs scarce, he took a position at the University College of Ghana. This was a happy time for the family, who found Ghana delightful. Returning to the UK in 1960, he was offered a one-year lectureship at the University of Manchester by the sociology and social anthropology head, Max Gluckman, after a recommendation by Evans-Pritchard. He then spent two years at the University College of Swansea (now Swansea University) before returning permanently to the University of Manchester. Over the next 26 years Paul contributed significantly to anthropological studies and to Oromo research, spending 12 months among the Arssi Oromo of Ethiopia before retiring in 1989.

Paul was never interested in winning academic prizes; instead his focus was on helping people. Generations of students, both at home and overseas, benefited from friendship and, often, a warm welcome in his home.

Paul’s life was touched by sadness, particularly Timothy’s death from multiple sclerosis in 2005, but he took great pleasure in his family. He is survived by Pat, their son Adam, four grandchildren and three great-grandchildren.

http://www.theguardian.com/science/2014/mar/18/ptw-baxter-obituary#

Oromo nationals in UK paid their last respect  to Dr. Paul Baxter at the  final  emotional farewell service held on the 18th March 2014,   Stockport, Bramhall  Baptist  church.
Owwaalchi Prof. Paul Baxter sirna ho’aan Bitootessa 18, 2014 raawwate. Sirni owwaalchaa kun kan raawwate bakka dhaloota Prof. Baxter magaalaa Stockport jedhamu keessatti yommuu ta’u maatii fi firoota isaanii dabalatee namoonni hedduun irratti argamaniiru. Sirna kana irratti  ‘London’  fi ‘Manchester’ keessa kan jiraatan Oromoonni hedduunis argamuun gadda isaanii ibsan.
Magaalaa ‘Stockport’ keessa  waldaa ‘Bramhall Baptist church’ jedhamu keessatti tajaajila yaadannoo isaaniitiif gaggeeffame irratti namoota haasaa godhan keessaa tokko Obbo Xahaa Abdii turan. Obbo Xahaan uummata Oromoo bakka bu’uun yeroo kanatti yommuu dubbatan Prof. Paul Baxter fira jabaa uummata Oromoo akka turan ibsan. Obbo Xahaan itti fufuun yommuu dubbatan kanneen biroo seenaa, aadaa fi eenyummaan Oromoo akka owwaalamuuf tattaaffi cimaa yommuu godhaa turan keessa bara 1954 Prof Baxter waan gaarii Oromoon qabu ifa baasuun barreessuu isaanii himan. Paul Baxter waa’ee Oromoo irratti akka qorannoo hin gaggeessineef yeroo sirni mootummaa biyya Itoophiyaa hayyama isaan dhorku karaa biyya ‘Kenya’ seenuun Boorana keessatti hojjechuu isaanii dubbatan. Ethiopia: the Unacknowledged problem: The Oromo:’ ka jedhu caaffata maxxansuu isaaniis Obbo Xahaan ifa godhan. Prof Baxter dhimma Oromoo ilaalchisuun waraqaa adda addaa barreessuun, akkasumas Oromoota barnoota isaanii xumuruuf qorannoo gaggeessanii fi warra hojii barbaadaniifis gorsa barbaachisuun cina dhaabbachaa akka turan dabalanii ibsan.  Obbo Xahaan dhuma irrattis haadhawarraa Prof. Baxter ka turan Aadde Pat, ijoolee isaanii  fi ijoolleen ijoollee isaanii gadda irraa akka if  jabeessan dubbachuun Prof Baxteriif ammoo boqonnaa gaarii akka ta’uuf hawwii isaanii ibsan.
Akkasumas dhalootaan Boorana ‘Kenya’ ka ta’e dargaggoon Oromoo Kevin Waldie jedhamu hojii Paul Baxter Oromoof hojjetan ilaalchisee Obbo Xahaatti aanuun dubbate. Prof Baxter hujii gaarii  Oromoof hojjetan yoom iyyuu taanaan irraanfatamuu akka hindandeenye Kevin ibse.
Oromootni waldaa warra wangeelaa Oromoo Londonirraa sirna kana irratti argamanis tajaajila faarfan-
naa guyyaa kanaaf ta’u kennuun qalbii namootaa harkisuu danda’uu isaaniitiif dinqisiifaman. Tajaajilli
faarfannaa kun dhimma kristaanotaa qofaa otoo hintaane dhimma Oromoo hundaati jechuun Oromoonni amantii adda addaa qaban illee ol ka’anii cina dhaabbachuun warra faarfaataniif tumsa gaarii godhaniiru.
 Bakka sirni bunaa fi ciree gaggeeffame irratti Oromootni hedduun dhuunfaa dhuunfaan namoota
Stockport jiraatan waliin haasawaa turan. Warra waa’ee Oromoo hinbeekiniifis hanga danda’ametti
ibsa gabaabaa kennuun Oromoo beeksisuuf yaalii godhame. Battala kanatti yoon dogoggore namootni
bakka sana turan akka na qajeelchan abdachaa haati warraa Prof Baxter ” There is the Oromoo promise. Please get in touch with me” sagalee jedhu waan dhageessisaa turan natti fakkaata. Waan kana itti
hatattamaan deebinee addaan baafachuun waan nurra eegamu ta’a.
Miseensotni hawaasa Oromoo UK kanneen sirna owwaalcha fira jabaa Oromoo kana irratti yeroo fi
horii keessan gumaachuun argamtan galata guddaa qabdu.  Maqaa dhahuuf i) Obbo Xahaa Abdii
ii) Obbo Mangashaa Riqituu iii) Obbo Moosisaa Raggaasaa iv) Obbo Mokonnon Guutaa v) Obbo
Damissee Tulluu vi) Obbo Zalaalam Bantii vii) Obbo Tashaalaa Joobaa viii) Obbo Eyyaasuu Bulaa ix)
Obbo Boonsaa Waltajjii x) Obbo Tolasaa Adabaa xi) Obbo Taarikuu Baanjoo xii) Obbo Immiruu
Ittaanaa.
Kanneen hayyama hojii dhabuu irraa deemuu hanqattan garuu  horii keessan  baasuun warra deemaniif gargaarsa geejibaa gootanis akkasuma galata guddaa qabdu. Maqaa dhahuuf i) ObboTaaddasaa
Dabalaa ii) Obbo Abdulwasii Ahmed iii) Aadde Baayyee Fufaa
Akkasumas kanneen deemuuf fedha guddaa otoo qabdanii hujii fi karuma hundaa isinii mijatuu
hanqates galata guddaa qabdu.
Walumaa gala Owwaalchi Prof Paul Baxter sirna gaariin yommuu gaggeeffamu Oromoon heddumatuun
sirna kana irratti argamuun isaa maatii fi firoota Prof Baxter  hedduu gammachiisee jira.
” Professor Paul Baxter du’aan biyya lafaa kana irraa godaanan illee hujiin isaan Oromoof hojjetan
   barabaraan jiraata.”
Koree hojii gaggeessituu hawaasa Oromoo UK

Africa’s youth and the self-seeking repressive elites March 15, 2014

Posted by OromianEconomist in Africa, Africa Rising, African Beat, African Poor, Agriculture, Aid to Africa, Ancient African Direct Democracy, Colonizing Structure, Comparative Advantage, Corruption, Development, Dictatorship, Economics: Development Theory and Policy applications, Environment, Ethnic Cleansing, Facebook and Africa, Finfinnee, Food Production, Human Rights, International Economics, International Trade, Janjaweed Style Liyu Police of Ethiopia, Land and Water Grabs in Oromia, Nubia, Ogaden, OMN, Omo, Omo Valley, Opportunity Cost, Oromia, Oromia Support Group, Oromiyaa, Oromo, Oromo Culture, Oromo Identity, Oromo Media Network, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromummaa, Poverty, Saudi Arabia, Self determination, Slavery, South Sudan, Specialization, State of Oromia, The Tyranny of Ethiopia, Tweets and Africa, Tyranny, Uncategorized, Youth Unemployment.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Oijoolleeoromo

Africa’s youth will protest to remove self-seeking and repressive elites

 

“Some examples: authoritarian regimes, as in Ethiopia and Rwanda, are consolidating their positions. In Zambia, Angola and Mozambique, the press, civil society organisations and the opposition are under threat for demanding that the proceeds from raw material exports and billion dollar multinational corporate investments should benefit everyone. ….Short-term greed is, once again, depriving the African populations of the right to share in the continent’s immense riches. No-one can predict the future, but what can be said with certainty is that the possibility of a sustainable long-term and fair development that is currently at hand in Africa is being put at risk. The frustration that is fuelled among populations that are hungry and feel ignored by their rulers will bring about increasingly strident and potentially violent protest. In the near future, this will change the political climate, not least in urban areas. Utilising the internet and their mobile phones, Africa’s youth and forgotten people will mobilise and act together to remove self-seeking and repressive elites. But the situation is not hopeless, on the contrary. Civil society is growing stronger in many places in Africa. The internet makes it possible for people to access and disseminate information in an unprecedented way. However, I get really disappointed when I hear all the ingenuous talk about the possibilities to invest and make quick profits in the ‘New Africa’. What is in reality new in the ‘New Africa’? Today, a worker in a Chinese-owned factory in Ethiopia earns one-tenth of the wage of an employee in China. Unless African governments and investors act more responsibly and ensure long-term sustainable construction for people and the environment ‒ which is currently not the case ‒ we must all ask ourselves if we should not use the consumer power we all possess to exert pressure. There are no excuses for letting African populations and their environment once again pay for the global demand for its raw materials and cheap consumer goods.”  – Marika Griehsel, journalist, film-maker and lecturer

“Thousands of people are demonstrating on the streets to protest against low salaries, the highcost of living and an insufficient state safety net. A reaction to austerity measures in Greece? Or a follow-up to the Arab Spring? No, these are protests for greater equality in Sub-Saharan Africa, most recently in Burkina Faso. The widening gap between rich and poor is as troubling in Africa as in the rest of the world. In fact, many Africans believe that inequalities are becoming more marked: A tiny minority is getting richer while the lines of poor people grow out the door. The contrast is all the more striking in Africa since the poverty level has been at a consistently high level for decades, despite the continent’s significant average GDP growth. Some take a plane to get treated for hay fever, while others are pushing up daisies because they can’t afford basic malaria treatment.”

– Global Voices: http://globalvoicesonline.org/2014/03/11/reducing-the-gap-between-africas-rich-and-poor/

 

 

It is now evident that the African ‘lion economies’ have hardly even begun the economic and democratic transformation that is absolutely necessary for the future of the continent.

The largest movement ever in Africa of people from rural to urban areas is now taking place. Lagos, Nigeria, and Nairobi, Kenya, are among the world’s fastest growing cities.

The frustration that is fuelled among populations that are hungry and feel ignored by their rulers will bring about increasingly strident and potentially violent protest.

Soon, this will change the political climate, not least in urban areas. Utilising the internet and their phones, Africa’s youth and forgotten people will mobilise to remove self-seeking and repressive elites.

This piece was written in Namibia, where I was leading a tour around one of Africa’s more stable nations. There are several signs confirming the World Bank’s reclassification of Namibia as a middle-income country, which in turn means that many aid donors, including Sweden, have ended their bilateral cooperation.

I see newly constructed, subsidised single-family homes accessible for low-income families. I drive on good roads and meet many tourists, although this is off-season. I hear about a growing mining sector, new discoveries of natural gas and oil deposits. I read about irregularities committed by people in power, in a reasonably free press whose editors are not thrown into jail. There is free primary level schooling and almost free health care.

Most people I talk to are optimistic. A better future for a majority of Namibians is being envisaged. This is in all probability the result of the country having a small population ‒ just above 2 million ‒ and a functioning infrastructure despite its large area.

In Namibia, economic growth can hopefully be matched by implementing policies for long-term, sustainable social and economic development that will benefit more than the élite.

But Namibia is an exception. Because it is now evident that the African ‘lion economies’ have hardly even begun the economic and democratic transformation that is absolutely necessary for the future of the continent.

Some examples: authoritarian regimes, as in Ethiopia and Rwanda, are consolidating their positions. In Zambia, Angola and Mozambique, the press, civil society organisations and the opposition are under threat for demanding that the proceeds from raw material exports and billion dollar multinational corporate investments should benefit everyone.

The International Monetary Fund, IMF, predicts continued high growth rates across Africa with an average of over 6 per cent in 2014. That is of course good news for the continent. Perhaps the best, from a macroeconomic viewpoint, since the 1960s, when many of the former colonies became independent. This growth is mainly driven by the raw material needs of China, India and Brazil.

Meanwhile, the largest movement ever in Africa of people from rural to urban areas is now taking place. Lagos, Nigeria, and Nairobi, Kenya, are among the world’s fastest growing cities. But, in contrast with China, where the migrants from the rural areas get employment in the manufacturing industry, the urban migrants in Africa end up in the growing slums of the big cities.

In a few places, notably in Ethiopia, manufacturing is beginning to take off. But the wages in the Chinese-owned factories are even lower than in China, while the corporations pay minimal taxes to the Ethiopian state.

Short-term greed is, once again, depriving the African populations of the right to share in the continent’s immense riches. No-one can predict the future, but what can be said with certainty is that the possibility of a sustainable long-term and fair development that is currently at hand in Africa is being put at risk.

The frustration that is fuelled among populations that are hungry and feel ignored by their rulers will bring about increasingly strident and potentially violent protest. In the near future, this will change the political climate, not least in urban areas. Utilising the internet and their mobile phones, Africa’s youth and forgotten people will mobilise and act together to remove self-seeking and repressive elites.

But the situation is not hopeless, on the contrary. Civil society is growing stronger in many places in Africa. The internet makes it possible for people to access and disseminate information in an unprecedented way. However, I get really disappointed when I hear all the ingenuous talk about the possibilities to invest and make quick profits in the ‘New Africa’.

What is in reality new in the ‘New Africa’?

Today, a worker in a Chinese-owned factory in Ethiopia earns one-tenth of the wage of an employee in China. Unless African governments and investors act more responsibly and ensure long-term sustainable construction for people and the environment ‒ which is currently not the case ‒ we must all ask ourselves if we should not use the consumer power we all possess to exert pressure.

There are no excuses for letting African populations and their environment once again pay for the global demand for its raw materials and cheap consumer goods.
Some examples: authoritarian regimes, as in Ethiopia and Rwanda, are consolidating their positions. In Zambia, Angola and Mozambique, the press, civil society organisations and the opposition are under threat for demanding that the proceeds from raw material exports and billion dollar multinational corporate investments should benefit everyone.

http://naiforum.org/2014/03/africas-youth-will-protest/

The World Bank paints an optimistic picture of African potential, but warns against persistently high inequalities:

Economic growth in Sub-Saharan Africa (SSA) remains strong with growth forecasted to be 4.9% in 2013. Almost a third of countries in the region are growing at 6% and more, and African countries are now routinely among the fastest-growing countries in the world […] [however the report] notes that poverty and inequality remain “unacceptably high and the pace of reduction unacceptably slow.” Almost one out of every two Africans lives in extreme poverty today.

Revenue inequality in African towns via French documentation - Public domainhttp://globalvoicesonline.org/2014/03/11/reducing-the-gap-between-africas-rich-and-poor/

Africa: Legacy of Pre-colonial Empires and Colonialism March 13, 2014

Posted by OromianEconomist in Aannolee and Calanqo, Afaan Publication, Africa, Africa Rising, African Beat, African Poor, Agriculture, Aid to Africa, Ancient African Direct Democracy, Colonizing Structure, Comparative Advantage, Corruption, Culture, Development, Dhaqaba Ebba, Dictatorship, Domestic Workers, Economics, Economics: Development Theory and Policy applications, Environment, Ethnic Cleansing, Finfinnee, Haacaaluu Hundeessaa, Hadiya, Hadiya and the Omo Valley, Haile Fida, Human Rights, Human Traffickings, Humanity and Social Civilization, ICC, Janjaweed Style Liyu Police of Ethiopia, Kemetic Ancient African Culture, Knowledge and the Colonizing Structure., Land and Water Grabs in Oromia, Language and Development, Nubia, Ogaden, OMN, Omo, Omo Valley, Oromia, Oromia Support Group, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo Sport, Oromo the Largest Nation of Africa. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromummaa, Poverty, Self determination, Sidama, Sirna Gadaa, South Sudan, Specialization, State of Oromia, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The Oldest Living Person Known to Mankind, The Tyranny of Ethiopia, Tweets and Africa, Tyranny, Youth Unemployment.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

O

‘Our knowledge of the nature of identity relations in pre-colonial Africa is less than complete. However, there is little doubt that many parts of the continent were torn apart by various wars, during that era. Many of the pre-colonial wars revolved around state formation, empire building, slave raids, and control over resources and trade routs. The slave raiding and looting empires and kingdoms, including those of the 19th century, left behind complex scars in inter-identity relations. It is beyond the scope of this paper to discuss in detail the nature of pre-colonial empires in Africa. The examples of the Abyssinian Empire and the Mahdiyya state in Sudan provide a glimpse of the impacts of pre-colonial empires on the prevailing problems in inter-identity relations. The Abyssinian Empire, for example, is credited for creating the modern Ethiopian state during the second half of the 19th century and defending it from European colonialism. However, it also left behind a deeply divided country where the populations in the newly incorporated southern parts of the country were ravaged by slave raids and lootings and, in many cases, reduced into landless tenants, who tilled the land for northern landlords (Pankhurst, 1968). The Empire also established a hierarchy of cultures where the non-Abyssinian cultures in the newly incorporated territories were placed in a subordinate position. There are claims, for instance, that it was not permissible to publish, preach, teach or broadcast in Oromiya [Afaan Oromo] (language of the Oromo people) in Ethiopia until the end of the reign of Emperor Haile Selassie (Baxter, 1978, 228). It requires a great deal of sensitivity to teach Ethiopian history in the country’s schools, since the empire-builders of the 19th century are heroes to some identities while they are viewed as villains who brought destruction and oppression by others. Similarly, Sudan’s Mahdiyya state, which professed Arab identity and was supported by slave raiding communities, left behind complex scars in inter-identity relations, which still plague the country (Francis Deng, 2010).’ pp 10-12

Diversity Management in Africa: Findings from the African Peer Review Mechanism
and a Framework for Analysis and Policy-Making , 2011.

http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/3-diversity-management.pdf

Click to access 3-diversity-management.pdf

Related articles:

No Oromo has constitutional or legal protection from the cruelty of the TPLF/EPRDF regime.
A country is not about its leaders but of its people. It goes without saying that the people are the symbolic mirror of their nation. That is exactly why foreigners particularly the development partners assess and evaluate a nation through its people. In other words, a happy people are citizen of not only a peaceful and happy nation but one which accepts the principles of democracy, rule of law and human and people’s right. On the contrast, heartbroken, timid and unhappy people are subjects of dictatorial, callous and brutal regimes. Such people are robbed of their humanity and identity through systematic harassment, intimidation, unlawful detention, extra judicial killing and disappearances by the leaders who transformed themselves into creators of human life or lords. The largest oromo nation in Ethiopia through the 22years of TPLF/EPRDF repressive leadership has turned into a nation sobbing in the dark. One does not need to be a rocket scientist to figure this out. All it takes is a closer look at any Oromos in the face. The story is the same on all the faces: fear, uncertainty, and an unquenchable thirst for freedom. The disturbing melody of the sobs in the dark echo the rhythmic desire to break free from TPLF dictatorial shackles.
The Horn African region of the Ethiopia is home to just 90 million people, it is also home to one of the world’s most ruthless, and eccentric, tyrannical regime .TPLF/EPRDF is ruling the nation particularly the Oromos with an iron fist for the past two decades and yet moving on. Today dissents in Oromia are frequently harassed, arrested, tortured, murdered and put through sham trials, while the people are kept in a constant state of terror through tight media control, as repeatedly reported by several human rights groups. It has been long time since the Woyane government bans most foreign journalists and human rights organizations and NGOs from operating in the country for the aim of hiding its brutal governance from the world. While the people in Ethiopia are being in terrorized by TPLF gangs, the western powers are yet looking at the country as a very strategic place to fight the so called terrorism in horn African region. But In today’s Ethiopia; as an Oromo, No one can speak out against the dictatorship in that country. You can be killed. You can be arrested. You can be kept in prison for a long time. Or you can disappear in thin air. Nobody will help. Intimidations, looting Oromo resources and evicting Oromos from their farm lands have become the order of the day everywhere across Oromia.
No Oromo has constitutional or legal protection from the killing machinery of the TPLF securities. The recent murdering of Tesfahun Chemeda in kallitti prison is a case book of the current Circumstance.
The So called EPRDF constitution, as all Ethiopian constitutions had always been under the previous Ethiopian regimes, is prepared not to give legal protections to the Oromo people, but to be used against the Oromo people. Prisons in the Ethiopia have become the last home to Oromo nationalists, human right activists or political opponent of the regime. Yet the international community is either not interested or have ignored the numerous Human Right abuses in Ethiopia simply because, they think there is stability in the country. Is there no stability in North Korea? I don’t understand why the international community playing double standard with dining and wining with Ethiopian brutal dictators while trying to internationally isolate other dictators. For crying out loud, all dictators are dangerous to humanity and shaking their hands is even taboo much more doing business with them.
Without the support of the USA and EU, major pillars of the regime would have collapsed. Because one reason why TPLF is sustaining in power is through the budgetary support and development funding of the EU, the United States and offered diplomatic validation by the corrupted African Union. Foremost, the US and EU as the largest partners are responsible for funding the regime’s sustainability and its senseless brutality against ordinary citizens. They would have the capacity to disrupt the economic might of this regime without negatively impacting ordinary citizens, and their failure to do so is directly responsible for the loss of many innocent lives, the torture of many and other grievous human rights abuses. Helping dictators while they butcher our people is what I cannot understand. What I want to notify here is, on the way of struggling for freedom it is very essential to call on the western powers to stop the support they are rendering to dictators in the name of fighting the so called terrorism in Horn Africa, otherwise it will remain an obstacle for the struggle.
Holding elections alone does not make a country democratic. Where there is no an independent media, an independent judiciary (for the rule of law), an independent central bank, an independent electoral commission (for a free and fair vote); neutral and professional security forces; and an autonomous (not a rubber stamp) parliament, no one should expect that the pseudo election will remove TPLF from power. The so-called “Ethiopian constitution” is a façade that is not worth the paper which it is written on. It does not impose the rule of law; and does not effectively limit governmental power. No form of dissent is tolerated in the country.
As my understanding and as we have observed for more than two decades, it is unthinkable to remove TPLF regime without a military struggle or without popular Uprisings. They are staying, staying, and staying in power – 10, 20, 22 and may be 30 or 40 years. They have developed the mentality of staying on power as their own family and ethnic property. So that they are grooming their clans, their wives, sons, cats, dogs and even goats to succeed them. They are simply the worst mafia regime and the most politically intolerant in the Africa. It is impossible to remove them electorally because we have been witnessing that the electoral system is fundamentally flawed and indomitably skewed in favor them. Every gesture and every words coming from TPLF gangs in the last several years have confirmed that to remove them by election is nothing but like to dream in daylight.
The late dictator “Meles Zenawi” had once said that TPLF “shall rule for a thousand years”, asserting that elections SHALL NOT remove his government. He also said: “the group who want the power must go the forest and fight to achieve power”. Therefore, taking part in Pseudo election will have no impact on reducing the pain of the oppressed people. Evidently, the opposition and civil societies have been rendered severely impotent, as any form of dissent attracts the ultimate penalty in Ethiopia. Furthermore, we are watching that this regime is intensifying its repression of democracy each day, and ruling strictly through the instrument of paralyzing fear and the practice of brutality against ordinary citizens.
As we are learning from history, Dictators are not in a business of allowing election that could remove them from their thrones. The only way to remove this TPLF dictatorship is through a military force, popular uprising, or a rebel insurgency: Egypt (2011), Ivory Coast (2011), Tunisia (2011), Libya (2011), Rwanda (1994), Somalia (1991), Liberia (1999), etc. A high time to fire up resistance to the TPLF killings and resource plundering in Oromia, is now. To overthrow this brutal TPLF dictatorship and to end the 22 years of our pain, it is a must to begin the resistance with a nationwide show of defiance including distributing postures of resistance against their brutality across Oromia and the country. Once a national campaign of defiance begins, it will be easy to see how the TPLF regime will crumble like a sand castle. Besides, we the Oromo Diaspora need to work on strengthening the struggle by any means we can. It is the responsibility of the Diaspora to advance the Oromo cause, and at the same time to determine how our efforts can be aided by the international community. As well, it is a time for every freedom thirsty Oromo to take part in supporting our organization Oromo liberation Front by any means we can.
These days, TPLF regime is standing on one foot and removing it is easier than it appears. Let all oppressed nations organize for the final push to liberty. The biggest fear of Woyane regime is people being organized and armed with weapons of unity, knowledge, courage, vigilance, and justice. What is needed is a unified, dedicated struggle for justice and sincerity. Oromo’s are tired of the dying, the arrests, the detentions, the torture, the brutality and the forced disappearances. This should come to an end! DEATH FOR TPLF LEADERES ,.long live FOR OROMIYA
_____________________________________
The author, ROBA PAWELOS, can be reached by bora1273@yahoo.com
http://oromiatimes.org/2014/03/13/no-oromo-has-constitutional-or-legal-protection-from-the-cruelty-of-the-tplfeprdf-regime-roba-pawelos/
‘Briefcase bandits’
Africa’s spin doctors (mostly American and European) deliberately choose to represent what the Free Africa Foundation’s George Ayittey so refreshingly describes as “Swiss-bank socialists”, “crocodile liberators”, “quack revolutionaries”, and “briefcase bandits”. Mr Ayittey – a former political prisoner from Ghana – pulls us a lot closer to the truth.
If the mainstream media adopts Mr Ayittey’s language, the free governments of the world would be forced to face the truth and take necessary steps to tie their aid and trade deals to democratic reform for the benefit of Africa’s population. Sunlight is the best disinfectant, and we must combat the work of firms that provide “reputation management” to oppressive states by exposing their role in abetting injustice.
Those firms may want to consider atoning by volunteering for the civil society groups, human rights’ defenders and economic opportunity organisations working to make Africa free and prosperous.’…………………………………………………

A number of African governments accused of human rights abuses have turned to public relations companies to salvage the image of their countries.

The BBC’s Focus on Africa magazine asked two experts whether “reputation management” is mostly a cover-up for bad governance.

NO: Thor Halvorssen is president of the New York-based Human Rights Foundation and founder of the Oslo Freedom Forum.

Thor Halvorssen has published extensively on the subject of lobbying
For Public Relations (PR) companies and their government clients, “reputation management” can be a euphemism of the worst sort. In many cases across Africa, it often means whitewashing the human rights violations of despotic regimes with fluff journalism and, just as easily, serving as personal PR agents for rulers and their corrupt family members.

But they also help governments drown out criticism, often branding dissidents, democratic opponents and critics as criminals, terrorists or extremists.

Today, with the preponderance of social media, anyone with an opinion, a smart phone and a Facebook account can present their views to an audience potentially as large as any major political campaign can attract.

This has raised citizen journalism to a level of influence unknown previously. Yet, this communication revolution has also resulted in despotic governments smearing not just human rights advocates, but individuals with blogs as well as Twitter, YouTube and Facebook accounts. This undermines the power and integrity of social media.

And as PR firms help regimes “astroturf” with fake social media accounts, they do more damage than just muddling legitimate criticism with false comments and tweets linking back to positive content – they also make the general public sceptical about social media.

It is no surprise that ruthless governments that deny their citizens basic freedoms would wish to whitewash their reputations. But PR professionals who spin for them should be exposed as amoral.

It is no surprise that ruthless governments that deny their citizens basic freedoms would wish to whitewash their reputations”

For instance, Qorvis Communications, a PR and lobbying firm in the United States, represents Equatorial Guinea – among other allegedly repressive governments – for a reported $55,000 a month. The firm is said to have amassed more than $100 million by helping their clients with “reputation management”.

By burying opposing public opinions or spinning false, positive stories of stability and economic growth on behalf of President Teodoro Obiang Nguema’s brutal regime, the firm is seriously hampering the progress of human rights in the country.

In response, Qorvis says that customers with troublesome human rights records are a very small part of its client base, and that these governments are using Qorvis as a means to be heard in the “court of public opinion”.

Washington Media Group, another American PR firm, was hired in 2010 by the Tunisian government. The autocracy was subsequently described in various media outlets as a “stable democracy” and a “peaceful, Islamic country with a terrific story to share with the world”. Only after the regime’s snipers began picking off protesters did Washington Media Group end its $420,000 contract.

‘Limited engagement’
When a PR firm spins a dictator’s story, it does not just present a different viewpoint, as the firm might want you to believe; rather, it undermines the resources from which people can draw opinions. If a website or magazine commends the government, how is an average citizen to know for certain if the information is accurate or true?

President Teodoro Obiang Nguema
Teodoro Obiang Nguema is accused of leading a brutal regime in Equatorial Guinea
Many firms that operate, or have done, on behalf of kleptocracies in Africa are based not only in the US but also in the United Kingdom. They include Bell Pottinger (Hosni Mubarak’s Egypt), Brown Lloyd James (Muammar Gaddafi’s Libya) and Hill & Knowlton (Yoweri Museveni’s Uganda).

There are likely many more that continue to do this work under the cover of corporate secrecy. When firms get caught or criticised for their activities many say it is “limited engagement” for only a few months or that the task only involved “tourism” or “economic progress”.

If, for instance, a firm served the questionable government in the Democratic Republic of the Congo they would probably insist they are “consultants” helping to create “economic opportunity” and, no doubt, providing a “guiding hand” to the current president as he improves the lot of the Congolese poor.

Yet the spin doctors most probably ignore the fact that President Joseph Kabila’s security forces killed Floribert Chebeya, arguably the DR Congo’s leading human rights defender, and likely “disappeared” his driver (he is still missing). Only after an international uproar were the policemen directly responsible for the killing brought to justice.

Meanwhile, political opponents routinely disappear, journalists are arrested for criticising the government and any comprehensive human rights report contains appalling anecdotes and painful analysis about a country with little judicial independence and respect for the rule of law.

PR agents do not create “economic opportunities” – they alter reality so that certain deals and foreign aid can flow faster and in larger quantities – all the while being rewarded handsomely.

‘Briefcase bandits’
Africa’s spin doctors (mostly American and European) deliberately choose to represent what the Free Africa Foundation’s George Ayittey so refreshingly describes as “Swiss-bank socialists”, “crocodile liberators”, “quack revolutionaries”, and “briefcase bandits”.

Mr Ayittey – a former political prisoner from Ghana – pulls us a lot closer to the truth.

If the mainstream media adopts Mr Ayittey’s language, the free governments of the world would be forced to face the truth and take necessary steps to tie their aid and trade deals to democratic reform for the benefit of Africa’s population.

Sunlight is the best disinfectant, and we must combat the work of firms that provide “reputation management” to oppressive states by exposing their role in abetting injustice.

Those firms may want to consider atoning by volunteering for the civil society groups, human rights’ defenders and economic opportunity organisations working to make Africa free and prosperous.

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15109351

Copyright © OromianEconomist 2014 & Oromia Quarterly 1997-2014, all rights are reserved. Disclaimer.

Tweets Ranking Africa: Who tweets most? Who is not? March 12, 2014

Posted by OromianEconomist in Accra, Africa, Africa Rising, African Beat, African Poor, Development, Facebook and Africa, Human Rights, Nairobi, Nelson Mandela, Oromo, South Africa, State of Oromia, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The Oromo Library, The Tyranny of Ethiopia, Tweets and Africa, Uncategorized, Youth Unemployment.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????iol scitech dec 11 twitterEmbedded image permalink
Africa’s largest and second-largest economies, South Africa and Egypt, are Africa’s two most active Twitter countries. Accra, Cairo, Johannesburg and Nairobi  are the tweets capitals of Africa. With 344,215 geo-located tweets, Johannesburg is the most active city in Africa. 

According to the United Nations International Telecommunication Union (ITU) latest report on  information and communications technology in Ethiopia, the country  is among the least developed and most expensive in the world. The report placed Ethiopia 151st in ICT development, out of 157 countries, and 152nd out 169 countries in the price of fixed broadband connection. After a decade, in 2012, the internet penetration rate in Ethiopia was a mere 1.1 percent, or 960,331 users and out of this 902,440 are Facebook users. Neighboring Kenya, however, reached a 41 percent penetration rate, with 16.2 million users.   As part of its active engagement in curtailing free media, the Ethiopian state  is known  in making citizen’s  use of  micro social networkings  illegal  and blocks internet connections and sites to public.

Embedded image permalink

In a follow up to its 2012 study, the London- and Nairobi-based public relations and strategic communications agency Portland analysed geo-located tweets originating from Africa during the final three months of 2013. The second How Africa Tweets study dives deeper into Twitter use on the continent, looking at which cities are the most active, what languages are being used the most and what issues are driving the conversation online.

How Africa Tweets found that, during the final three months of 2013:

Johannesburg is the most active city in Africa, with 344,215 geo-located tweets, followed by Ekurhuleni (264,172) and Cairo (227,509). Durban (163,019) and Alexandria (159,534) make up the remainder of the top five most active cities
Nairobi is the most active city in East Africa and the sixth most active on the continent, with 123,078 geo-located tweets
Accra is the most active city in West Africa and the eight most active on the continent, with 78,575 geo-located tweets
English, French and Arabic are the most common languages on Twitter in Africa, accounting for 75.5% of the total tweets analysed. Zulu, Swahili, Afrikaans, Xhosa and Portuguese are the next most commonly tweeted languages in Africa
Tuesdays and Fridays are the most active tweeting days. Twitter activity rises steadily through the afternoon and evening, with peak volumes around 9pm
The day of Nelson Mandela’s death – 5 December – saw the highest volume of geo-located tweets in Africa
Brands in Africa are becoming increasingly prevalent on Twitter.
Portland tracked major hashtag activity from top brands such as Samsung (#SamsungLove), Adidas (#Adidas) and Magnum ice cream (#MagnumAuction)

Football is the most-discussed topic on Twitter in Africa. Football was discussed more than any other topic, including the death of Nelson Mandela. The most mentioned football team was Johannesburg’s Orlando Pirates (#BlackisBack, #PrayForOrlandoPirates, #OperationFillOrlandoStadium)
Politically-related hashtags were less common than those around other issues, with only four particularly active political hashtags tracked during the time period. This included #KenyaAt50 – celebration of Kenya’s independence – and the competing #SickAt50
Allan Kamau, Head of Portland Nairobi, says: “The African Twittersphere is changing rapidly and transforming the way that Africa communicates with itself and the rest of the world. Our latest research reveals a significantly more sophisticated landscape than we saw just two years ago. This is opening up new opportunities and challenges for companies, campaigning organisations and governments across Africa.”

Mark Flanagan, Head of Digital for Portland, says: “As well as adding diversity of perspective on political and social issues, Africa’s Twitter users are also contributing linguistic diversity. Twitter is now established on the continent as a source of information and a platform for conversation.”http://allafrica.com/stories/201403120080.html

http://www.iol.co.za/scitech/technology/internet/which-african-city-sends-most-tweets-1.1659947#.UyDKotJdXeJ

http://allafrica.com/stories/201312230211.html?viewall=1

 

Copyright © OromianEconomist 2014 & Oromia Quarterly 1997-2014, all rights are reserved. Disclaimer.

Ranking Africa by literacy rate March 11, 2014

Posted by OromianEconomist in Africa, Africa Rising, African Beat, Colonizing Structure, Corruption, Culture, Development, Dictatorship, Humanity and Social Civilization, Language and Development, Oromia Support Group, Oromiyaa, Oromo, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, Uncategorized, Youth Unemployment.
Tags:
add a comment

O

THE AFRICAN ECONOMIST“Barely anyone — one to two percent of the population — could read in ancient Rome and nobody thought more people should. Now we recognize that literacy is a human right; that being able to read and write is personally empowering and, in a world that relies more and more on technology, simply necessary.” 

The study by The African Economist demonstrates that the top 5 literate countries in Africa are: Zimbabwe, Equatorial Guinea, South Africa, Kenya and Namibia.

Ethiopian is among the lowest literate 11. It is 42nd (with 42.7% literacy rate) of the 52. Burkina Faso is the 52nd. An other robust research shows that Ethiopia  is one of the 1o countries in the world with worst literacy rates (with literacy rate of 39%). This study informs that 54 of the 76 million illiterate young women come from nine countries, most in south and west Asia and Sub-Saharan Africa and not necessarily those with high rates of adult illiteracy: India (where almost 30 million young women are illiterate), Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Bangladesh, the Democratic Republic of Congo, the United Republic of Tanzania, Egypt and Burkina Faso. http://www.care2.com/causes/10-countries-with-the-worst-literacy-rates-in-the-world.html#ixzz2vhIgCozN

The African Economist’s analysis:

‘Information on literacy, while not a perfect measure of educational results, is probably the most easily available and valid for international comparisons. It is impossible to overstate the importance of education especially in Africa. Low levels of literacy, and education in general, can impede the economic development of a country in the current rapidly changing, technology-driven world. … This entry includes a definition of literacy and Census Bureau percentages for the total population, males, and females. There are no universal definitions and standards of literacy. Unless otherwise specified, all rates are based on the most common definition – the ability to read and write at a specified age (15 and above). Detailing the standards that individual countries use to assess the ability to read and write is beyond the scope of this article.’

Below is the ranking of African countries by the literacy rate:
Country                                                                            Literacy Rate
1. Zimbabwe                                                                            90.70
2. Equatorial Guinea                                                            87.00
3.South Africa                                                                        86.40
4.Kenya                                                                                    85.10
5.Namibia                                                                                85.00
6.Sao Tome and Principe                                                 84.90
7. Lesotho                                                                               84.80
8.Mauritius                                                                             84.40
9.Congo, Republic of the                                                 83.80
10. Libya                                                                                 82.60
11.Swaziland                                                                          81.60
12. Botswana                                                                        81.20
13.Zambia                                                                             80.60
14.Cape Verde                                                                   76.60
15. Tunisia                                                                           74.30
16. Egypt                                                                              71.40
17. Rwanda                                                                          70.40
18. Algeria                                                                           69.90
19. Tanzania                                                                      69.40
20. Madagascar                                                               68.90
21. Nigeria                                                                          68.00
22. Cameroon                                                                   67.90
23. Djibouti                                                                        67.90
24. Angola                                                                          67.40
25.Congo, Democratic Republic of the                  67.20
26. Uganda                                                                        66.80
27. Gabon                                                                           63.20
28. Malawi                                                                          62.70
29.Sudan                                                                            61.10
30. Togo                                                                            60.90
31. Burundi                                                                     59.30
32.Eritrea                                                                         58.60
33.Ghana                                                                          57.90
34.Liberia                                                                         57.50
35. Comoros                                                                    56.50
36. Morocco                                                                     52.30
37. Mauritania                                                                   51.20
38. Cote d’Ivoire                                                              48.70
39. Central African Republic                                     48.60
40. Mozambique                                                             47.80
41.Mali                                                                               46.40
42. Ethiopia                                                                     42.70
43. Guinea-Bissau                                                         42.40
44. Gambia, The                                                             40.10
45. Senegal                                                                        39.30
46. Somalia                                                                       37.80
47. Sierra Leone                                                             35.10
48. Benin                                                                            34.70
49. Guinea                                                                         29.50
50. Niger                                                                            28.70
51. Chad                                                                              25.70
52. Burkina Faso                                                             21.80

http://theafricaneconomist.com/ranking-of-african-countries-by-literacy-rate-zimbabwe-no-1/#.Ux9n-NJdXeI

10 Countries With the Worst Literacy Rates in the World

Barely anyone – one to two percent of the population — could read in ancient Rome and nobody thought more people should. Now we recognize that literacy is a human right; that being able to read and write is personally empowering and, in a world that relies more and more on technology, simply necessary.

Nonetheless, millions of children, the majority of whom are girls, still never learn to read and write today (pdf). This Sunday, September 8, is International Literacy Day, an event that Unesco has been observing for more than 40 years to highlight how essential literacy is to learning and also “for eradicating poverty, reducing child mortality, curbing population growth, achieving gender equality and ensuring sustainable development, peace and democracy.”

774 million people aged 15 and older are illiterate, an infographic (pdf) from Unesco details. 52 percent (pdf) live in south and west Asia and 22 percent in sub-Saharan Africa. The latter region is where most of the countries with the lowest literacy rates in the world are located, according to data from the C.I.A.:

1. Burkina Faso: 21.8 percent of the adults in this West African country are literate.

2.  South Sudan: This country in east Africa, which became an independent state in 2011, has a literary rate of 27 percent.

Afghanistan: 28.1 percent of this country’s population are literate with a far higher percentage of men (43.1 percent) than women (12.6 percent) able to read.

4. Niger: The ratio of men to women in this landlocked western African country is also lopsided: the literacy rate is 42.9 percent for men, 15.1 percent for women and 28.7 percent overall.

5. Mali: Niger’s neighbor on the west, the literacy rate in Mali is 33.4 percent. 43.1 percent of the adult male population can read and 24.6 percent of the country’s women.

6. Chad: This west African country is Niger’s neighbor on its eastern border; 34.5 percent of its population is literate.

7. Somalia: Long beset by civil war and famine, 37.8 of Somalia’s population is literate. 49.7 percent of the adult male population is literate but only 25.8 percent of adult females.

8. Ethiopia: Somalia’s neighbor to the north, the literacy rate in Ethiopia is 39 percent.

9. Guinea: 41 percent of this west African country’s population is literate. More than half (52 percent) of adult males are literature and only 30 percent of women.

10. Benin: 42.4 percent of Benin in West Africa are literate.

Around the world, two-thirds of adults who are illiterate are female, meaning that there are 493 women unable to read and write.

54 of the 76 million illiterate young women come from nine countries, most in south and west Asia and Sub-Saharan Africa and not necessarily those with high rates of adult illiteracy: India (where almost 30 million young women are illiterate), Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Bangladesh, the Democratic Republic of Congo, the United Republic of Tanzania, Egypt and Burkina Faso.

Why Literacy Is a Human Right

Those who cannot read and write are “destined to be on the social and economic margins of our world,” Unesco reminds us. Being able to read and write has profound benefits not only on a person’s educational opportunities but also for their health, economic prospects and their children.

My late grandmother, who emigrated from southern China to Oakland in the early 20th century, never learned to read or write anything beyond her first and last name. She relied completely on her children or grandchildren to read the instructions on a bottle of medicine, to open her mail and pay her bills. Once when she was in her 90s and still living alone in Oakland Chinatown, a strange man knocked on her door, showed her some official-looking documents and insisted that he had to enter her house. She shut the door in his face and immediately called my dad.

Had my grandmother been able to read the papers the man had in his hand, she could have known what he was up to. As a girl in rural China at the start of the previous century, no one gave a thought to teaching her to read or write. She worked for most of her life (she was still sewing piecework for clothing manufacturers into her 90s). Like many older adults, she simply never had time to devote her energies to learn to read and write.

In 2010, the literacy rate was higher for young people (89.6 percent) than for adults (84.1 percent), according to a report from Unesco (pdf). It’s essential that as many children as possible go to school, learn to read and write and acquire the numeracy skills necessary to thrive in our technology-drive world. This year’s International Literacy Day is specifically dedicated to “literacies for the 21st century,” in recognition that we not only need to need to provide “basic literacy skills for all” but also “equip everyone with more advanced literacy skills as part of lifelong learning.”

Read more: http://www.care2.com/causes/10-countries-with-the-worst-literacy-rates-in-the-world.html#ixzz2vhFAU5d2

The Oromo are the second largest indigenous population in Africa March 11, 2014

Posted by OromianEconomist in Aannolee and Calanqo, Afaan Publication, Africa, African Beat, Ancient African Direct Democracy, Colonizing Structure, Development, Dictatorship, Ethnic Cleansing, Facebook and Africa, Fatuma Roba, Finfinnee, Gadaa System, Haacaaluu Hundeessaa, Human Rights, Human Traffickings, Humanity and Social Civilization, Irreecha, Janjaweed Style Liyu Police of Ethiopia, Kemetic Ancient African Culture, Knowledge and the Colonizing Structure., Language and Development, Nubia, OMN, Oromia, Oromia Support Group, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Media Network, Oromo Music, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromo Sport, Oromo the Largest Nation of Africa. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, Oromummaa, Poverty, Qubee Afaan Oromo, Saudi Arabia, Self determination, Sidama, Sirna Gadaa, Slavery, State of Oromia, The Colonizing Structure & The Development Problems of Oromia, The Oldest Living Person Known to Mankind, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, The Oromo Library, The Tyranny of Ethiopia, Theory of Development, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

Hard roads to freedom: The Oromo fight for recognition in their new home
refugeeweek

 

‘We have to tell people we are the second largest indigenous population in Africa
because nobody knows about us.’O

refugeeweekhttp://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/oromia/hard-roads-to-freedom-the-oromo-fight-for-recognition-in-their-new-home/

 

http://advocacy4oromia.files.wordpress.com/2013/05/oromo-fight-for-recognition-in-their-new-home.pdf

 

Music of Africa:Oromo Recording Artists Abbush Zallaqaa and Haacaaluu Hundessaa at Voice of America (VOA), African Beat February 16, 2014

Posted by OromianEconomist in Abbush Zallaqaa, Africa, African Beat, African Music, Development, Finfinnee, Haacaaluu Hundeessaa, Humanity and Social Civilization, Language and Development, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Music, Oromo Social System, Oromummaa, Self determination, State of Oromia, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment