jump to navigation

Oromo Speaks: Some of the Collected Inspirational Speeches (Interviews) of Oromo Women September 29, 2015

Posted by OromianEconomist in Afaan Publication, African Beat, Amane Badhaso, Artist Almaz Tafarraa, Ateetee (Siiqqee Institution), Ayantu Tibeso, Inspirational Oromo Women, Oromia, Oromian Voices, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Sport, Oromummaa, Safuu: the Oromo moral value and doctrine.
Tags: , , , , , , , ,
1 comment so far

O

15-Year-Old Haawii’s Moving Speech on the Importance of Media, OMN and the Struggle to Uphold Afan Oromo

Mini Documentary by Seenaa Jimjimo

‘The Oromo Community Association in Chicago was featured on Chicago Public Radio’s Worldviewprogram on Wednesday, October 20, 2010. Listen below the full segment of the program on the Oromo people, the Oromo Community Association in Chicago, and the benefit jazz concert that the Association will hold on October 24, 2010.From the Chicago Public RadioThere are an estimated 40 million Oromo in Ethiopia, which makes them the nation’s largest ethnic group. Their numbers extend into Kenya and Somalia as well. Yet, despite their wide influence in the Horn of Africa, many people have never heard of the Oromo. Seenna Jimjimo of Chicago’s Oromo Community Association and Kadiro Elemo talk with Jerome about the Oromo culture, the struggle for independence and the local Oromo community in Chicago.’  Source:Gadaa.com

Listen:

http://gadaa.com/oduu/6380/2010/10/20/oromia-the-oromo-community-of-chicago-featured-on-chicago-public-radio/

Related references:

http://www.oromotv.com/highlighting-the-achievements-of-oromo-women-in-our-lives-raised-in-a-diverse-culture-gifted-with-a-supreme-artistic-talent-and-dedicated-to-interlock-oromo-culture/

 https://www.oromiamedia.org/2015/03/omn-gaafiif-deebii-artist-bohaarsituu-obsaa-bitootessa-16-2015/

Related References to Inspiring Oromo Women:http://www.oromotv.com/category/oromo-women/

Aadde Tsehay Tolessa, the Widow of Rev. Gudina Tumsa, May Her Soul Rest in Peace. Aayyoo Sabboontuu Aadde Tsahay Tolasaa Biyyoon Itti Hasalphatu October 15, 2014

Posted by OromianEconomist in Aadde Faaxumaa Galmoo, Aadde Tsehay Tolasaa, Artist Almaz Tafarraa, Oromo Nation, Oromummaa, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

 

O

 

addeetseya

 

 

Tsehay Tolessa, 84, the widow of Rev. Gudina Tumsa, passed away on October 12, 2014. Aadde Tsehay was a person of faith, courage and great perseverance. The government of Ethiopia, during the 1980s, never tolerated Oromo people’s aspiration for freedom and justice, but forced them to submit to harsh treatment. They grabbed Tolessa and forced her hands under her knees and tied them there, right after her husband, whom she married to in 1951, was abducted on July 28, 1979 and subsequently got killed. They filled her mouth with dirty rags and they beat her breaking bones and causing the skin to peel off. Then they threw her in a cell with 60 other people. There was standing room only and she remembered that she could only feel broken bones and blood as she had to stand. There was only one toilet but since nobody could move in the cell they could not use the facilities properly. No doubt disease was rampant and they were already under an immense famine. There was no light that came in this cell. She could not even hold a cup to drink water as others had to help her.

She stayed in that cell A FULL YEAR!!!! With her broken bones, rotting flesh and dilapidating condition she stayed in that mess of a cell for a whole year! When they let her out of the cell they put her in another jail for 10 years!! She was morally strong, even though she lost a husband, Rev. Gudina Tumsa, and brother-in-law, Baaroo Tumsa, to the Oromo cause.

Aadde Tsehay was a tower of her family, a shining light of courage to her people and a woman of deep faith in God. She survived by four children (Kulani, Lensa, Aster and Boruu) and many more grand children.  May God bless her!! Rest in peace!!

Du’aan Boqotuu Aadde Tsehay Tolasaa Ilaalchisee Ibsa Gaddaa ABO irraa kenname.

Photo: Madda Oduu SBO/VOL  Onkoloolessa 15,2014</p><br /><br /><br /><br />
<p>Gaambellaa keessatti waraana wayyaanee fi ummata gidduutti lolli jabaan geggeeffamaa akka jiru maddeen SBO beeksisan.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Onkoloolessa 12,2014 irraa qabee Gaambeellaa keessatti poolisoota federaalaa dabalatee loltoota wayyaanee fi ummata gidduutti waraanni jabaan geggeeffamaa jira jechuun maddeen SBO gabaasanii jiran.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Magaalaa Gambeellaa fi naannoo ishee akkasumas Abooboo keessatti lolli jabaan ummataa fi waraana wayyaanee gidduutti bifa adda addaan geggeeffamaa jiraachuu kan hubachiisan maddeen SBO, miidhaa olaanaan loltoota wayyaanee irra akka gahes hubachiisaniiru. Ummata irras miidhaan gahuu dabalanii beeksisaniiru. Reeffii fi madoon loltoota wayyaanee dhoksaadhaan akka gara Finfinnee fi bakkoota biraatti guuramaa jirullee maddeen SBO itti eda’uun eeraniiru.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Mootummaan wayyaanee waraana isaa dabalataan naannoo sanatti guuraa jiraachuu kan ibsan maddeen SBO, haalichi akka hin dhaga’amneef ukkaamsuuf ijibbaataa akka jirus mirkaneessan.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Hordoftoota SBO, Gambeellaa keessatti ummataa fi waraana wayyaanee gidduutti lola geggeeffamaa jiru kana haala isaa fi miidhaa dhaqqabe gara fuula duraatti kan ifa goonu ta’uu keenya beeksisna.

Harka guddeessa Sabboontota Oromoo addatti ammoo dhalattoota Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromootti dhihoo jiraniin bal’inaan kan beekaman Aadde Teshay Tolasaa hoospitaala Land Mark jedhamutti waldhaanamaa osoo jiranii Onkoloolessa 12, 2014 Oromiyaa/ Finfinneetti addunyaa kana irraa du’aan boqatanii jiran.

Sabboontuu, hiyyeessa gargaaruu fi jajjabeessuun kan beekaman Aadde Tsehay Tolasaa Abbaa warraa isaanii Lubi Guddinaa Tumsaa badiin alatti murtii faashistummaan kan ajjeese mootummaan Dargii, ajjeechaa Abbaa warraa isaanii irratti raawwateen quufuu dhabuu irraa isaaniinis waggoota 10ni oliif mana hidhaa keessatti dararaa turuu seenaan Adde Tsehay ni hubachiisa.

Sabboontuu fi haadha hiyyeessaa kan tahan Aadde Tsehaay Tolasaa mana hidhaa Dargii keessatti miidhaan ol aanaan irra gahullee midhaa irra gaheef osoo harka hin laatne, akka mana hidhaatii bahaniin dhalattoota biyyaa isaaniin olitti rakkoo adda addaan qabamanii jiran gargaaruuf murteeffatanii waggoota 20 ol dabraniif dalagaa namoomaa boonsaa hojjataa turan. Garaa laaftuu fi ummata rakkateef kan naasuu qaban Aadde Tsehay, waggoota kanneen keessatti harka qalleeyyii hedduu nyaachisuu, daara baasuu fi waldhaansisuun hojii boonsaa bara baraan ittiin yaadataman hojjatanii dabran.

Haadha Ijoollee Afurii kan tahan Aadde Tsehay Tolasaa waggaa 84-tti Onkoloolessa 12, 2014 du’aan boqatan.

Qabsoo Bilismmaa ummata Oromoo keessatti qoodni isaanii guddaa dha. Senaan hidhaa waggaa 10 olii kana mirkaneessa.

Addi Bilisummaa Oromoo du’aan boqotuu Aadde Tsehay Tolasaatti gadda cimaa itti dhagahame ibsaa maatii, firoottanii fi sabboontota Oromoo maraaf jajjabina hawwa.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Onkoloolessa 14, 2014

 

 

Sirna Owaalcha Adde Tsehay  Tolasaa

Onkoloolessa 15 Bara 2014

Funeral service of Aadde Tseay Tolesa, the widow of Rev. Gudina Tumsa

15th October 2015

 

 

 

 

 

Tribute to the Legendary Oromo artist Almaz Tafarraa (1957- 2014) March 24, 2014

Posted by OromianEconomist in African Beat, African Music, Artist Almaz Tafarraa, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Artists, Oromo Culture, Oromo First, Oromo Identity, Oromo Media Network, Oromo Music, Oromo Nation, Oromo Social System, Oromummaa, State of Oromia, The Oromo Library, Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????

 

 

Artist Almaz Tafarra: the founding member of Afran Qalloo Band: Miseensa Baandi Afran Qalloo jalqabaa

Arstist Almaz Tafarra, the founding member  of the Afran Qalloo died on  22nd March 2014 at Police Referral Hospital in Finfinnee. Tafara began singing in Afaan Oromo in early 1970s.  Artist Almaz Tafarra  was born in 1957 in Oromia,Western Hararghe, Doba district.

In outstanding and successful career that extended across nearly four decades,  artist Almaz Tafara recorded and released a total of ten albums. Her lyrical message usually concentrates  on her own  and collective socio-political issues in Oromia. Tafara released her first solo album in 1983. During her career, Tafara has collaborated and worked with pioneering Oromo artists including Ali Shabo, Kadir Said, Adam Harun, Musa Turki,  Worku Bikila and the  late poet and singer Abdi Mohamed Qophe.  Tafara deeply loved her culture and sang  in Afaan Oromo. She released her tenth and final album in 2005.

(Oromedia, 23 Bitootessa 2014) Dhukkuba kaansarii dhiigaan dhukkubsattee yaalamaa kan turte, Artisti Almaaz Tafarraa Bitootess 22, 2014 addunyaa kana irraa du’aan boqochuun ishee beekame.
Bara jireenya ishii aartii fi Afaan Oromoo guddisuu irratti gahee guddaa kan gumaachaa turte artisti Alamaaz Tafarraa, addunyaa kana irraa kan dabarte hospitaala Poolisii Finfinnee keessatti otuu wal’aanamaa jirtu ta’uu oduun nu gahe addeesse jira.
Akka odeeffannoo argannetti, sirni awwaalchi ishe Duilbata- Bitootessa 23, 2014 waaree booda saatii 4:00 irrati magaalaa Harar keessatti akka ta’u beekameera.
Bara 1957 Oromiyaa Bahaa, Harargee Lixaa, Aanaa Doobbaatti kan dhalatte Artisti Almaaz Tafarraa, sirba ishii duraa bara 1983 kaasettaan baafte. Yeroo sanaa eegalees haga dhukkubsattee waltajjii irraa haftetti kaassettoota sirbaa sagal baaftee ummataaf gumaachitee jirti.
Akka seenaa artistoota Oromoo keessaa hubatamutti, artisti Almaaz Tafarraa miseensa baandii Afran Qalloo turte. Sirboota sirbaa turteenis ummta Oromoo biraa jaalalaa fi kabajaa guddaa yeroo argattu, humnoota guddinaa fi dagaagina aadaa fi eenyummaa Oromoo jibbaniin immoo hedduu dararamaa fi miidhamaa akka turte seenaan ishii kan ragaa bahuudha.
Bara 2014 keessa hedduu waan dhukkubsatteef mana yaalaatti deddeebi’aa kan turte, Artisti Alamaaz, deeggarsa ummataan wal’aansa adda addaa Harar irraa gara Finfinneetti deddeebitee fudhachaa akka turte beekameera.
Sirbooti Artisti Almaaz Tafarraa kan yeroo fi barri ittii hin darbinee fi kan dhalootaa dhalootatti barayyuu yaadatamuu dha.
Akka qormaata Oromediaatti, Artisti Almaaz Tafarraa hojii boonsaa aartii Oromoo keessatti gara waggoota 40f dalagneen dhaloota dhalootatti kan yaadatamuudha.
Kan malees, hojii boonsaa yeroo hamtuu fi sodaachisaa keessa ifatti baatee dalagdeen galmee sabboontotaa fi gootota Oromoo Oromummaa jiraachisan keessatti kan ramadamtuudha.
Kanaan dura oduu karaa Oromedia darbee tureen, sabboontoti Oromoo biyya Jarmanii, biyya Ameerikaa fi Sa’udi Arabiyaa qunnamtii karaa Oromedia argataniin gargaarsa maallaqaatiin birmatanii akka wal’aansa gahaa argattu godhan iyyuu, Artisti Almaaz Tafarraa dhukkubicha irra hafuu hin dandenye.
Akka Artisti Alamaaz Tafarraa akka fayyituu fi dhintu kanneen dhuunfaanis ta’ee gamtaan gumaachitan maraaf seenaan isin yaadata jechaa, Rabbi Isin haa jajjabeeysu jenna.
Gareen Oromedia du’aan adunyaa kana irraa boqochuu artistii fi qabsooftu Almaaz Tafarraatin gadda nuuti dhagahamee ibsaa, lubbuun isaanii Waaqin akka qananiisuuf yeroo kadhannu, firootaa fi hiriyyoota ishii akkasums mararfatootta ishiif jajjabin isinif haa kennu jenna.
Seenaa Artist Almaaz Tafarraa
Bara 1957 Aanaa Doobbaatti keessatti dhalatte.
Bara 1973 Hawwisoo poolisii Harar seente.
Bra 1983 kaassetta duraa baafte.
Bitootessa 22, 2014 addunyaa kana irraa boqotte.

http://oromedia.net/…/artisti-almaaz-tafarraa-boqotte…/ http://oromedia.net/…/artisti-almaaz-tafarraa-boqotte…/

http://www.oromiamedia.org/2014/03/breaking-news-artist-almaz-tefera-passed-away/

http://gadaa.com/oduu/24997/2014/03/23/artisti-almaaz-tafarraa-boqotte-1957-2014-artist-almaz-tefera-passes-away/#.Uy5h15LZj1E.facebook

http://www.opride.com/oromsis/news/horn-of-africa/3738-beloved-oromo-singer-almaza-tafara-dies