jump to navigation

Ethiopia: UN warns of deepening food insecurity, allocates emergency funds to tackle severe drought; WHO warning over Ethiopia climate change risks November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment
???????????Ethiopia in 2015, catatrphic famine, over 15 million people affectedFamine Ethiopia 2015 BBC report
Famine in Ethiopia 2015
(UN News Centre): With Ethiopia experiencing its worst drought in decades the United Nations is reporting deepening food insecurity and “severe emaciation and unusual livestock deaths” as the Organization’s humanitarian wing has allocated $17 million in emergency funding to help the Government tackle climate challenges and ensure timely food relief.
A recent report published by the Food and Agriculture Organization (FAO) warned that severe drought, driven by the El Niño phenomenon, has not only caused livestock deaths especially in pastoral areas, but it has also deteriorated food security conditions in recent months, as food insecure people have almost doubled from August to October this year.
While cereal prices dropped last month thanks to the carryover stocks from previous year, the report also indicated the soaring prices of dairy and vegetables, as a result of food inflation.
Meanwhile, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) allocated $17 million last week from the UN Central Emergency Response Fund (CERF), aiming to reach those in the areas hard-hit by the drought with immediate food assistance and relief.
“A timely response to the emergency is critical,” said Stephen O’Brien, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, warning that “if we don’t act today, we face an even graver situation tomorrow, with more immense needs in 2016.”
This emergency funding will be provided to the UN World Food Programme (WFP), for supporting some 1.37 million Ethiopians with food, and providing specialized nutritional supplements to 164,000 malnourished women and children.
Some 8.2 million people currently need emergency food assistance – up almost 3 times compared to last year – and the number will likely double at the start of 2016, according to the Ethiopian Government.
The CERF pools donor contributions in a single fund so that money is available to start or continue urgent relief work anywhere in the world. Since its inception in 2006, 125 UN Member States and dozens of private-sector donors and regional Governments have contributed to the Fund. In 2015, CERF has allocated over $27 million to support humanitarian operations in Ethiopia.

 

 

Related:-

WHO warning over Ethiopia climate change risks

THE HEALTH BODY HAS SAID THAT CLIMATE CHANGE COULD WORSEN HEALTH PROBLEMS IN AFRICAN COUNTRY.

The World Health Organization (WHO) is warning that climate change is threatening to exacerbate health problems in Ethiopia.

The World Health Organization (WHO) is warning that climate change is threatening to exacerbate health problems in Ethiopia.
The WHO released details in its Climate and Health Country Profile 2015 on Tuesday (17 November  2015).
“Increased temperatures, intense heat waves, more extreme rainfall, floods and landslides, are expected to intensify existing challenges of communicable diseases, food insecurity and poverty unless timely action is taken,” according to a WHO statement.

 

Ethiopia’s country profile is one of the first 15 country reports the WHO is releasing.
“Ethiopia is vulnerable to many of the effects of climate change, including increases in average temperature and changes in precipitation. This threatens health, livelihoods and the progress that Ethiopia has made in recent years,” the WHO added.
The international body claims that by 2030, almost 250,000 people in Ethiopia will be at risk from annual river floods.

WHO Director-General Dr. Margaret Chan said: “Our planet is losing its capacity to sustain human life in good health”. She called for “strong, flexible and resilient health systems” as a defense against the impact of climate change.

Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

???????????Oromo Protests defend Oromo National InterestSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.

Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin Kessatii Gaffaa Sadaasa 13, 2015 Gageffamee

Gaaffiin Oromoo Gaaffii Abbaa Biyyuummaa ti.

– Tokkuumma Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ)

Akkumma bekkamuu Uummanni Oromoo bittaa fi dhittaa motootaa Habashaa fi motuummaa abbaa irree jalatti kufuun jaarraa heedduu lakkofsisuun, mirgaa isaa otoo falmaatuu yoona akka gahee ni hubataamaa.

Haata’uu maalee mootumootaa abbaa irree jalaattis kufuu Uummanni kun guyyaa tokkoo illee ykn yeroo tokko illee mirgaa isaa falmaachuu, waa’ee isaa dubachuu irraa dubaatti yeroo inni debi’ee tokko ille hin jiruu, yeroo amma kanatti immoo FDG fi Qabsoon ABO daraan jabachaa dhufuun motuumman biyyaa biitaa jiruu Uummaata Oromoo irratti kalaatti adda addaan duulaa banee akka jiruu nii beekamaa. Kanaafu Uummaata keenyaa biyyaa kessaaf sagalee tahuun Sadaasa 13, 2015 mormiin magaala Barliin, Jarmaanitti gaggeffame milkiin xumuramee.

Mormii hirirraa kana irratti namootaa heduun irra qodaa kan fudhataan yeroo tahuu, kessumaa dhalonii qubee heduminnan kan argamanii fi gara fulduratiis qabsoon keenyaa daraan akka jabatuu fi bilisummaan keenyaa gonfanuuf hundumtuu gahee mataa mataa isaa bahachuu akka qabuu dhamsii waalii galaa dabree jiraa.

Mormiin hirirra kun eddo fi bakka barbachisoo tahaan hundaa kan demamee fi iyyannon xalayyan kan galfamee yerroo tahuu, dhimmaa mormii motumaa abba irree halaan balaleffachaa olamee jirra.

Qabsoon Uummataa bal’aa Oromoo degartoota kayyoo fi dandii siyasaa ABOtti warrii amman dhabileen adda addaa heduminaan irra qoodaa fudhataaan jiruu.

Dhadanolee fi ejjennon TBOJ caayaa ABO fi hawassaa qabsoo bilisumma Oromoo degaraan,

  • Heerrii fi seerri Oromoof hin hojjenne, Oromoorattis hojjechuu hin qabu.
  • Maastar Pilaanii Finfinne hangaa Oromoon lafaa irraa jirutti hojji irra oluu hin qabu.
  • Ajjeecha fi sanyii dugugga icittiin Oromoota irratti gageeffama jiruu hatataaman dhabachuu qaba.
  • Hidhaa siyassaan mana hidhaa kessatti gidirfamaa jiran gadhifamuu qabu.
  • Saamichi lafaa fi toftaalee adda addaan qe’ee irraa buqiifaamaa jiraan dhabachuu qabaa.
  • Gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyuummaa ti.
  • Sarbamuu mirgaa namummaa fi reebichaa garaa jabinaan irraa gaha jiruu dhabachuu qaba .
  • Akkasumaas rakkolee adda addaa Saba keenyaa irraan otoo waal irraa hin citiin gahaa jiruu kun dhabachuu qaba.
  • Itti dabalataan baatiin Sadaasa qabsa’otaafi saboontotaa Oromoo biratti baatii adda tahee dha, kanaafuu Fincilaa Diddaa Gabruumma (FDG) kan biyyaa jarmaan bara 2015 mormii hiriiraa waaliin waal qabsisuun qabsa’otaa keenyaa wareegamaan yadatamee oleraa.

Oromia (Giddaa Ayyaanaa): Barattoonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa hiriira mormii gaggeessaa oolan. November 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peoplestudent-protests

 

(OMN:Oduu Sadaasa 15,2015): Godina Wallagga bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa, rakkoo bulchiinsa gaarii fi, hanqinna tajaajila hawaasummaan wal qabatee, hiriira mormii geggeessaa ooluu isaanii himame.

Barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaahinaa Giddaa akkasumas, jiraattota magaalattii dabalatee guyyaa hardhaa, hiriira mormii dhageesisaa ooluu isaanii jiraattonni dubbatan.

Sababaan hiriira mormii kanaa, rakkoo bulchiinsa gaarii, hanqinnaa bu’uuraalee misoomaa fi, tajaajila hawaasummaa, kana males magaalaa Giddaa keessaa tajaajilli ibsaa erga badee torbaan sadii ol laakkofsiise kan jiru yoo ta’u, kanaan wal qabatee mormiin jabaan geggeeffamee jira.

Jiraataan magaalatti tokko akka jedhanitti, mormiin kun barattootaan kan jalqabamee yoo ta’u, boodarra garuu jiraattonni magaalatti itti hirmaatuun mormiin kun itti fufee ooleera.

Hiriira mormii kana bittinneessuuf jecha, poolisoonni Federaalaa doorsisaa fi reebicha adda addaa geggeessaa kan turanii fi, Poolisoonni Oromiyaa ammoo namoonni karaa nagaan hiriira isaanii geggeessan reebamuu hin qaban jechuun yaada barattootaa kana deeggaruu isaanii namni kun himan.

Akka namni kun jedhanitti, barattoonni mormii isaanii kanaan, gaafilee adda addaa gara bulchiinsa magaalaa Giddatti dhiheeffatanis, deebiin bulchiinsa irraa kennamee akka hin jirre ibsan.

Hiriirri guyyaa hardhaa Sadaasa 16 bara 2015 magaalaa Giddaa keessatti geggeffamee oole kun, nagaan xumuramullee humnootiin poolisii Federaalaa baay’innaan magaalaa keessa qubatanii akka jiranis himamee jira.
Jiraattonni magaalaa Giddaa tajaajila hawaasummaa kan akka ibsaa, daandii geejjibaa fi kan biroo dhabuun rakkataa kan jiran yoo ta’u, rakkooleen kun furmaata haga hin argatinitti, mormiin amma jalqabame kun itti fufuu akka qabus namni kun himanii jiru.

Torbaan darbes godina Shawaa dhihaa aanaa Gincitti, dhimma maastar pilaanii Finfinneerratti, brattoonni mana barumsa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa Gincii, hiriira mormii geggeessuu isaanii gabaasuun keenna ni yaadatama.

Usmaan Ukkumeetu gabaase.

https://www.oromiamedia.org/2015/11/barattoonni-aanaa-giddaa-ayyaanaa-hiriira-mormii-gaggeessaa-oolan/

https://www.oromiamedia.org/2015/11/omn-oduu-sad-16-2015/