jump to navigation

Oromia: Ibsa Dhabbaata Deeggarsa Qeerroo Idila Addunyaa (International Qeerroo Support Group) November 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

???????????qeerroo_support

Deeggarsa  Qeerroo Idila Addunyaa (International Qeerroo Support Group)
P. O. Box 55244
Washington, DC 20040
USA

Sadaasa 29, 2015

Akkuma beekamu dhaabbanni Deeggarsi Qeerroo Idila Addunyaa, dhabbaata bu’aaf hin hojjanne (nonprofit organization) yoo ta’u, erga hundaa’ee  woggaa tokko ta’eera. Kaayyoon hundeeffama dhaaba kanas falmii qeerroo Oromoo mirga namummaa, dinagdee fi siyyaasa uummanni Oromoo jaarra tokkoo fi cinaa olif mulqamee miidhaa fi cunqursa alagaa hammaataa jalatti kufeef  deeggarsa barbaachisaa  gochuuf kan dhaabbaate dha. Koreen dhaaba kanaa wolgahii taasiseen haallan uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaa keessa  dhiittaan mirga namummaa ta’aa  marii taasisuun ibsa ejjannoo armaan gadi kana baasuuf murteeseera.

  1. Murtee Caffeen naannoo Oromiyaa waa’ee magaalota naannoo Finfinnee ilaalchisee murtee dabarse,  haala aadaa fi dinagdee uummata Oromoo  kan hin hubannee fi mirga uumata Oromoo kan cabsu ta’uu isaa fi akkasumas fedhii uummata Oromoo ala ta’uu isaa waan ta’ee murteen kun karaa kamiinuu hojiirra akka hin oolle in balaaleffanna .
  2.  Master plan Finfinnee ilaalchisee mootummaan biyyittii bulchaa jiru murtee dabarsee jiru,  fedhii uummataa ala waan ta’eef ;  aadaa, qabeenya, dinagdee uummata Oromoo naannoo Finfinee jiruu fi akkasumas akka Oromiyaatti balaa guddaa fi gaaga’umsa guddaa uummata Oromoo irratti waan geessisuu danda’uuf murten kun hojii irra ooluu hinqabu. Kanaaf, qeerroon Oromoo karaa kamiinuu mormii dhageessisaa jiruuf   Dhaabni Deeggarsi Qeerroo Idla Addunyaa deeggarsa barbaachisaan akka akka walliin jiru mirkaneessina.
  3. Bulchiisni naannoo Oromiyaa uummata Oromoof dhaabbanna jedhan  gochaalee hamaa karaa qaamota adda addaan miidhaa ummata oromoo fi naannoo Oromiyaa irratti darbaa jiru kana hojii irra akka hin oolle gochuun itti gaafatama seenaa irraa akka of oolchan isaan gaafanna.
  4. Sababa dhiitta mirga namaa irraa kan ka’e uummanni Oromoo karaa adda adda biyyoota ollaatti baqachaa akka jiran beekamadhaa. Haata’u iyyuu malee  yeroo adda adda biyyoota olla akka Jibuutii, Somaliya fi Kenyaa keessaa oroomota biyyaa dheessanii jiranii fi achi baqattummaan galmaayanii jiraachaa turan/ jiran mootumaan Itiyoophiyaa yeroo adda addaati baqattoota kana uukkamsanii fudhachuun bakki buuteen isaanii kan dhabamaa jiran hedduudha. Biyyuma olla baqaan jirann keessatti lukkee mootummaa Itiyoophiyyan kan ajjeefaman hedduudha. Dhiyyeenyallee  hundeessaa fi dura taa’aa dhaaba Argaa dhageettii  kan ta’e maanguddoo Oromoo Obbo Dhaabasaa Guyyoo Kenyaa keessaa ukkamsamee bakki buuteen isaa hinbeekamu. Gochaa akkasii haalan balaaleffachaa qaamni ilaallatu hundi kan  mirga dhala namaaf falmu haala maanguddoo kanaa akka qoratu in gaafanna.
  5. Toorbee kanaa kaasee murtee master plan Finfinnee mormuun mannneen barnootaa Oromiyaa keessatti kan qabsiifame mormii barattoota Oromoo itti fufee jrachuu isaa beekamaadha. Haata’uyuu malee, karaa mootummaa Oromiyaas ta’e , Itiyoophiyaa gaaffii barattoota Oromoof deebbii sirrii laachuu irra, humnaan iti deemuun miidha adda addaa barattootaa fi maatii isaanii irra miidhaa kana hinjedhamne gessisaa jiru. Gochaa akkasii  miidhaa uummata oromoo irratti gahaa jiru kana guddaa balaaleffachaa, Qeroon barattoota oromoo ammallee mormoii isaanii akka itti fufan jenna.
  6. Dumarratti, poolisootaa fi nagaa eegdota akkasumas Oromummaan kan isin quuqu, mirga lammii kessanii yeroo dhiitamu kan isin dhukkubu qaamni kamuu mormii barattootaa, kan Qeerron amma gaggeeffamaa jiru karaa barbaachisaa ta’een isaan waliin dhaabbachuun mirga saba keesanii akka kabachiiftan waamicha isinii goona.

Gadaan Gadaa Naga haa Ta’u!

Koree Hojii Rawwaachiftuu Irraa.

BBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa isaa akka jalqabu murteessuun isaa Beekamee jira.BBC to Start Broadcasting in Afan Oromo, AGCC Statement Says November 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????

Ongratulations BBC Afaan OromooBBC Afaan Oromoo milkoofneerra

BBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa isaa akka jalqabu murteessuun isaa Beekamee jira.

 

BBC to Start Broadcasting in Afan Oromo, AGCC Statement Says

                Sadaasa/November 30, 2015 · Finfinne Tribune,  Gadaa.com
The Afan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC), the group that lobbied through a successful petition for the inclusion of Afan Oromo in BBC’s upcoming Horn of African service, has released a statement announcing that “the BBC Trust, the BBC Executive Board, and the Government of the United Kingdom have decided to start broadcasting to Ethiopia and the Horn of Africa in Afan Oromo, the single most widely spoken language in Ethiopia.” The AGCC petition garnered more than 30,000 signatures during the month-long campaign in September 2015.

The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of an official status in Federal institutions in Ethiopia.

BBC decided to start broadcasting in Afaan Oromo ***************************************************************
Congratulations! Pending formal announcement, our sources have confirmed that the BBC Trust, the BBC Executive Board, and the Government of the United Kingdom have decided to start Broadcasting to Ethiopia and the Horn of Africa in Afaan Oromo, the single most widely spoken language in Ethiopia.

Tigrigna and Amharic languages will also be part of the new proposed BBC medium and shortwave radio broadcast to Ethiopia and Eritrea. We thank the BBC Leadership and the Government of the United Kingdom for the decision and for heeding to the voice of tens of millions of our people.

The Afaan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC) congratulates all Afaan Oromo speakers and supporters for the well-deserved success that mobilized our people and supporters from across the world in our petition drive to reach this goal.

Making Afaan Oromo the federal working language in Ethiopia on equal footing with Amharic will be the next major task in front of us.

The AGCC calls upon all Afaan Oromo speakers and supporters in Ethiopia and around the world to get mobilized in unison to create a more inclusive, federated and bilingual federal government institutions in Ethiopia, the municipalities of the charter cities of Addis Ababa and Dire Dawa.

Creating bilingual federal government structure by making Afaan Oromo an additional federal working language will allow Afaan Oromoo speakers to get unhindered access to all federal government employment, services, resources, information and opportunities by replacing the existing exclusionary and discriminatory monolingual language policy!!!

The Afaan Oromo Global Coordinating Committee (AGCC)

‪#‎BBCAfaanOromoo‬