jump to navigation

Drought, food crisis and Famine in Ethiopia 2015: Children and adults are dying of lack of food, water and malnutrition. Animals are perishing of persisting drought. The worst Affected areas are: Eastern and Southern Oromia, Afar, Ogaden and Southern nations. #Africa #Oromia August 14, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Famine in Ethiopia, Malnutrition, Micronutrient deficiency in Oromia, The State of Food Insecurity in Ethiopia.
Tags: , , , , , , ,
trackback

???????????

Due to lack of rain, food crisis and famine people are dying in Ethiopia. Mainstream medias are not reporting. In the absence of free press, the TPLF/ Ethiopian government is hiding the tragedy going on. Children, women and men are dying in rural areas of  Eastern and Southern Oromia, Afar state, Ogaden and southern nations. Animals are being perished due to persistent drought. The TPLF/Ethiopian government has also engaged in intensive land grabs and evictions in unaffected (food surplus) areas and intensified the destructions of food security system. In central Oromia (Burrayyuu, Sululta, Bishoftu, etc) and Western Oromia (Ilu Abbaa boraa and Wallaggaa) families in thousands become homeless and destitute because of land grabs both in urban and rural areas. Citizens  are reporting the crisis and crying for help and no help is received yet both from the government and international humanitarian aid.  Social media and Oromia Media network are reporting in Afaan Oromoo.

https://www.oromiamedia.org/2015/08/omn-oduu-hagayya-13-2015/

NBC Nightly News   |  August 14, 2015

Food crisis in Ethiopia

Aug. 5: Hunger is once again threatening vast swathes of Africa because of drought and high food prices. The United Nations has estimated that 14 million are at risk and at the heart of the looming catastrophe is Ethiopia, where over 10 million are in need of emergency food aid.  ITN’s Martin Geissler reports.

http://www.nbcnews.com/video/nightly-news/26041485#26041485

Drought, food crisis and famine in Afar state (North East Ethiopia) captured through social media, August 2015

Is this famine Ethiopia or fastest economic growth? Beela moo misooma?

Drought, food crisis and famine in Afar state captured through social media, August 2015Drought, food crisis and famine in Afar state captured through social media1, August 2015

The following pictures are drought, food crisis and famine in Eastern Oromia captured through social media, August 2015

People are dying of famine in Ethiopia, Hararghe including children, mothers and adults July, August 2015 during Obama Africa visitPeople are dying of famine in Ethiopia, Hararghe including children, mothers and adults July, August 2015 during Obama Africa visit1People are dying of famine in Ethiopia, Hararghe including children, mothers and adults July, August 2015 during Obama Africa visit4

Land grabs and evictions in Oromia

TPLF Ethiopian forces destroyed Oromo houses in Ada'a district, Central Oromia, July 2015Tigrean Neftengna's land grabbing and the Addis Ababa Master plan for Oormo genocide

The tale of two countries (Obama’s/TPLF’s Ethiopia and Real Ethiopia): The Oromo (Children, Women and elders) are dying of genocidal mass killings and politically caused famine, but Obama has been told only rosy stories and shown rosy pictures. #Africa #Oromia

http://paper.li/UNICEFEthiopia/1381134230?edition_id=be3b1460-39a8-11e5-a22c-0cc47a0d164b

Comments»

1. The Causes Famine in Ethiopia | OromianEconomist - August 25, 2015
2. The Causes of Famine in Ethiopia | OromianEconomist - August 25, 2015
3. Things I cannot explain to a six-year-old | UpTheMountainAndDownAgain - September 30, 2015

[…] Source: Oromianeconomist […]

4. OromianEconomist - October 19, 2015
5. OromianEconomist - October 19, 2015

10 Poorest Countries in The World (All in #Africa, #Ethiopia is the 2nd poorest after Niger).
http://howafrica.com/10-poorest-countries-in-the-world-all-in-africa/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

6. Unicef News 24: In drought ravaged Ethiopia there is a thin line between life and death. The last decent rains fell here two years ago. Families watch their animals die and wonder if they are next. | OromianEconomist - October 22, 2015
7. In drought (famine) ravaged Ethiopia there is a thin line between life and death. The last decent rains fell here two years ago. Families watch their animals die and wonder if they are next. | OromianEconomist - October 22, 2015
8. OromianEconomist - November 10, 2015
9. OromianEconomist - November 10, 2015
10. OromianEconomist - November 12, 2015

Ethiopia faces worst drought in decades

http://betinews.com/?p=4089

11. OromianEconomist - November 12, 2015
12. OromianEconomist - November 12, 2015
13. OromianEconomist - November 13, 2015
14. OromianEconomist - November 13, 2015
15. The “Ethiopia rising” meme: Can bricks be bread? Can starving children eat a train | OromianEconomist - November 16, 2015
16. Famine and the “Ethiopia rising” meme: Can bricks be bread? Can starving children eat a train? | OromianEconomist - November 17, 2015
17. OromianEconomist - November 19, 2015

‘As long as there are wars, civil conflicts and collapsed states there will be hunger, sometimes chronic and extreme. But no public official will admit this fact. To the ruling culture in development agencies, well captured by Rieff, realistic thinking is a type of sacrilege against humanity.
http://www.newstatesman.com/culture/books/2015/11/john-gray-world-hunger-result-politics-not-production

18. OromianEconomist - November 19, 2015
19. OromianEconomist - November 23, 2015

Kaleessa gaafa sadaasa 21, 2015 gazaxessoonii bayyeen dhaabbiilee sabqunnamtii itoophiyaa irra Godina Harargee Bahaa Aanaa Midhaga Tolaa (miidhagaa lolaa) dhaquun waa’ee hoongeefi abaar yeroo isan nama gafachuu barbadaan, Bulchaan Aanaa Midhaga namonni akkaa ittii dhihatanii hin dubanne dhorkaa turan. Boodarra garuu nama dhalaa takkaa kanuma warrii Aanaa qopheysee qabanii haseysaan. Isiiniis waan isaan dhooysuu barbadaan osoo hin dhooysiin ittii himtee.

Waan dubartiin san gaazexeessitootattii himtee keysaa akkana jatteen “Nuti hoongeen nuttii hammattee jirtii. Namnii goodanaa jiraa. Anuu ammaa goodansafiin demaa. Edaa edaatuu hiraata osoon hin nyatiniin bulee. Gargaarsi yeroo dhufe mallaqaa kaffalleeti katabamnaa. Abbaan araddaa maallaqa nurraa guurrateeti nu galmeeysaa. Qarshii san kan beeyladaa qabu horii gargureetii ittii kannaa. Walumaagalatti kan qarshii dhibbaa 300 hin qabnee gargaarsa kana hin fudhatu. Gargarsii osoo ummata hoongeen miidhame biraa hin geenye namootuma muraasaaf hiramee dhuma. Gargarsi aanaa keenyaa kan caasaalee araddaatifi kanuma nama qabenyaa qabuu tahe.” jattee icitii silaa isaan dhoysuu barbadaan mara jalaa bafte.

Galgaluma san TV Oromiyaa sagantaa kana dabarsee ture. Garuu kan nama aja’ibsisuu gazaxessooni kun waan intaltii dhala san ittii himtee hin dabarsine. Kan isaan dabarsan “rakkoo beelaa hin qabnuu tan nuti qabnu rakkoo bishaan dhugatiiti” tan jattu dabarsan. Kanaas kan ja’e nama bulchaan aanaa qopheesseen kan dubbatamee dha. Wanni nama gaddisiisu garuu bulchaan ummata bulchaa jiru kun ummata moo mootummaaf akka dhaabbateedha. Sagaleen ummataa ukkamamtee ummanni beelaan dhumaa jiraachuun kun akkamitti xiqqolee garaa isaan hin nyaanne jechuun ummanni bal’aan kaabinoota aanaa komachaa jiran.

Akka odeeffannoon gara Miidhagaa Lolaatii arra nu gahe tokko ibsitutti, hoongeefi beelaan wal qabatee haalli amma naannoo sanitti argamuu akka malee yaaddeessaa tahuu irraa kan ka’e abaar akka baroota dheeraa dura naannoo sanii namoota kumaatamaan baqachiisee turee san daran tahuun shakkisiisaa jira ja’an. Gargaarsi waajibir naannoo san dhufaa jiruus kan kallattiin ummata bira gahaa jiru osoo hin taane kan aangawoota araddaafi nama qarshii qabuu qofa akka tahe ijaan agartoonni naannoo sanii himaa jiran.

Haaluma wal fakkaatuun aanaalee walakkaan horsiifatee bultootaa tahan kan akka Qumbii, Mayyumuluqqee, Gola Odaa, Baabbile, Gursumiifi Cinaaksaniis beeyladaan isaani margaaf bishaan dhabaaf jalaa dhumaa kan jirtuufi ummanniis haala yaaddeessaa taheen beelaan xuruurfamaa jiraachuufi gargaarsi dhufu eessa akka gahu wanni beekan akka hin jirre odeeffannooleen garasii nu dhaqqabaa jiru ni hima. http://www.oromiapress.com/oduu-amma-nu-gahe-2/

20. OromianEconomist - November 23, 2015

Biyya itti dhallanne gudanneti abban hirree Ethiopia qabeenyaa keenyaa saamuun itti xiqqaatee maati 6 mana issanii keessa gara bosonaati bineesaaf darbatee jira.Akkuma suuraa issanii armaan gadiiti argitanitti maatiin kun kan jiraachaa turan Burayyuu ganda Malika Gafarsaa Goxii Burqaa Illaala jedhamuu sabaa oromo ta’an irran kan ka’ee daimaa walin lafa ykn mana isan kessaa jiraatan fudhachuudhan gatamanii jiru.

– See more at: http://www.caboowanci.com/2015/11/22/maatin-lamii-oromo-6-bosona-keessati-gatamanii/#sthash.1EpJKlcl.ZnPfWuwe.dpuf

http://www.caboowanci.com/2015/11/22/maatin-lamii-oromo-6-bosona-keessati-gatamanii/

21. OromianEconomist - November 23, 2015

Despite its higher severity in terms of intensity and magnitude as compared to similar humanitarian crises in recent time, the current hunger in Ethiopia doesn’t receive adequate response yet from national and international aid organizations. Though good news are coming about bilateral aid support from U.S and certain EU members, the INGOs which have got ample experience in the area of humanitarian responses in the country are either still on the stage of preparation or did not yet plan to respond. The irresponsible position of the ruling party-EPRDF – that claimed the drought would not be beyond government capacity- might have contributed for the late and/ or no response acts of the aid organizations.

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/11/23/on-ethiopian-famine-20152016despite-its-higher-severity-in-terms-of-intensity-and-magnitude-as-compared-to-similar-humanitarian-crises-in-recent-time-the-current-hunger-in-ethiopia-doesnt-receive/

22. OromianEconomist - November 25, 2015

Why Famine Grips Millions in Ethiopia Again: Some Untold Policy Stories

http://www.ayyaantuu.net/why-famine-grips-millions-in-ethiopia-again-some-untold-policy-stories/

23. OromianEconomist - December 6, 2015
24. OromianEconomist - September 28, 2016
25. OromianEconomist - September 28, 2016

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: