jump to navigation

The Second Oromo Leadership Convention: Yaa’ii Hooggansa Oromoo Isa Lammaffaa February 7, 2017

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

The Second Oromo Leadership Convention: Yaa’ii Hooggansa Oromoo Isa Lammaffaa.

A press release from the Oromo Leadership Convention.

In the two months since the historic Oromo Leadership Convention (OLC), held in Atlanta, Georgia, November 11 – 13, 2016, the situation in Oromia has deteriorated precipitately. The Ethiopian government has unleashed the full array and fury of its security forces against Oromos. Several thousand innocent citizens have been herded to military concentration camps, hundreds gunned down and numerous people subjected to enforced disappearances. Unable to cover the mounting expenses of enforcing the State of Emergency it promulgated on October 9, 2016, the regime has essentially legalized confiscation of private assets and looting by soldiers.   Click here and read more at  (www. oromoconvention.org) 


YAA’II HOOGGANSA OROMOO ISA LAMMAFFAA

Ka’umsa

Yaa’iin Hooggansa Oromoo (YHO) seena-qabeessa ta’e Sadaasa 11-13, 2016 Magaalaa Atlaantaa, Joorjiyaa keessatti, erga xumuramee as haalli Oromiyaa keessa jiru daran hammaateera. Mootummaan Itiyoophiyaa humna waraana isaa uummata irratti bobbaasee jira. Lammiileen kuma hedduutti lakkaawwaman gara mooraa waraanaatti guuramaniiru, dhibbootaan kan lakkaawwaman ajjeefamaniiru, akkasumas achi buuteen isaanii kan dhabame hedduudha. Mootummaan Labsii Yeroo Hatattamaa labse hojjii irra oolfchufi baasii isaa dadhabuudhaan loltoonni namoota irra qabeenya isaanii akka saamaniif aangesseera.

Haalli hammaataan kun akkaataa itti diyaaspoporaan qabsoo biyya keessa gargaaruu danda’u irratti hojii qabatamaan akka hojjetuuf barbaachiseera. Yaa’iin YHO inni 2ffaa ammaa kun yaadawwan taask-foorsiin garagaraa dhiyeessan yaada keessa galchuudhaan hojiitti jijjiiruuf dhimmama. Hojiin keenya hamma akka ariifachiisaa ta’ee fi qormaataan guutuu ta’e ilaacha keessa galchuudhaan YHO irra deebi’anii waamuun hojmaata bira darbamuu hindandeenye ta’eera. Ittigaafatamummaa jiru kana irraan kan ka’e Koreen Qindeessituu YHO walga’ii isa itti aanuu Bitootessa 10-12, 2017 Magaalaa Washiingten keessatti adeemsisuuf murteesseera.