jump to navigation

Oromooti Sagal Hidhaa Hiikaman-OVR June 30, 2015

Posted by OromianEconomist in Amnesty International's Report: Because I Am Oromo.
Tags:
trackback

???????????

(Oromedia, 30 Waxabajjii 2015) Sabboontoti Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii wagoota turban darbaniif manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti gidirfamaa bahan sagal hidhaa waggaa torbaa booda hiikaman.

OromoPersecution2010_2 (1)Raadiyoon Sagalee Oromoo (OVR) akka gabaasetti, hidhamtooti siyaasaa Oromoo salgan kunneen bara 2008 keessa sababa Oromummaa isaaniitiin yakkamaniii hidhaatti kanneen guuraman turan.

Akka odeessa nu gaheetti, sabboontoti hiikaman kunneen kanneen galmee Tasfahuun Camadaa faáa jalatti himatamnii turanii murtiin dabaa irratti darbee ture taúun beekameera.

Kanneen yeroo  amma hiikaman saglan,

  1. Ob Isheetuu Kitil
  2. Ob Kabbadaa Booranaa
  3. Ob Baqqalaa Nagarii
  4. Ad Aragaash Yaadataa
  5. Ob Waabee Hajii
  6. Roobaa GAddafaa
  7. Baayísaa Huseen
  8. Olaanii JAbeessaa
  9. Hayiluu Dalasaa ti.

Hidhamtoota kunneen waliin hiikamuun kan irra ture Dajanee Dhaabaa garuu haga yoonaatti mana hidhaa Zuwaay irraa akka hiikamne beekameera. Hidhamaan murtiin umurii guutuu irratti darbe  Masfin Abbabaa Abdiisaas hidhaa hidhaa umurii guutuu  baatee gidiraa argaa jira.

Akka yaadatamu, Tasfahuun Camadaa wagga tokko dura mana hidhaa keessatti ajjeefamuun isaa kan beekmuudha.

Lalisee Wadaajoo manni murtii…

View original post 29 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: