jump to navigation

Oromia: Torban lama keessatti January 17, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
trackback

Odaa OromooBirrii (Qarshii Xophiyaa)Birrii bank run

Torban lama keessatti Birrii bilyoona 5n oltu baankii dhuunfa wayyaanee keessaa bahee gara baankii daldala Itiyyoophiya fi baankii Oromiya keessatti gale.

Kana ta’uu isaa kan agarsiisuu fincila diddaa garbummaa irran kan ka’ee lammiin ilamaan Oromoo waamcihaa qoqqoobbii diinagdee warishaalee wayyanee fi kaamphaanii wayyanee irrati fudhatamuu  jalqabameen wal fakkaata.

Ammas lammiiwwan Oromoo maallaqaa baankii wayyanee keesa qaban akka hin baafinne dhorkamanii jiru. Sababiin isaa moo maallaqa amma kana sababbii tokko malee sa’aa tokkotti baasuun hin eyyamamu kan jedhamu dha bulchiinsa bankotii kana irra kan kennameefi.

Ha ta’u itti harka lafa jalaatiin abban qabeenyaa axxiyyoonnonii bankolii dhuunfa kanaa maallaqa saamichaan argatan kana ammas amma isaan harka jiru saamanii biyya gad dhiisuudhaaf qopha’anii jiru.

Ka’uumisi naannoo Oromiyaa keessatti ta’a jiru kunii Finfinnee Oromiyaan marfamtee jirtu si’a tokko akka garbaa nu irratti galagalu kan jedhu sodaa ofi keessaa kan qaban ta’uun isaa dhagahamee jira. Dabalataanis bankoliin kun gara fuunduraatii akka tarkaanfachuu hin dandenyee fi kisaara guddaa jala akka seenu danda’an ibisamee jira.

Garuu haala jiru ibisuuf kan yaalanii fi akka sababaati kan ibsani bankinii daldala Itiyyoophiyaa Letter of credit seeran ala waan eyyemaa jiruu fi maammiltoonnii keenya nu dheenisaa jiru jedhani malee akka qoqqobiin ilamaanOromoo irra isaan muuddate hin ibsine.

Alemayehu Tilahun

– See more at: http://www.caboowanci.com/2016/01/17/torbaan-lama-keesatti-birrii-billiiyyoona-5-oltuu/#sthash.1HCenG7A.dpuf

 

 

Qabeenya Wayyaanee armaa gadii irraa hin bitinaa, ittis hin gurgurinaa.

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/12/27/oromia-oromoprotests-qabeenya-wayyaanee-armaa-gadii-irraa-hin-bitinaa-ittis-hin-gurgurinaa/

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: