jump to navigation

Oromia: Abdataa Olaansaa Mana Hidhaatti Boqote January 11, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooDargaggoo Oromoo Abdataa Olaana

 

Dargaaggoo Abdataa Olaansaa  kan kanaan dura Magaalaa Amboo keessaa humnoota tikaatiin ukkaamfame waláansa gahaa dhabuun mana hidhaatti boqote.Oduun Finfinnee nu gahe akka adeessutti, dargaggoo Abdataa Olaansaa Adoolessaa bara 2015 keessa  magaala Amboo keessaa ukkaamfamee ture.Barbaacha yeroo dheeraa booda maaíkalaawwiitti kan argame, Dargaggoo Abdataa, yeroo maaíkalaawwiitti qorannaan irratti agggeeffamaa ture hedduuu miidhamee ture.Keessayyuu, odeeffannoo humnaan irraa fudhachuufi argachuuf poolisooti wayyaanee reebicha olaanaa irraan gahaa akka turan beekameera.Hiraarsaa fi dararaa dheeraa booda Himatni sobaa kan shororkeessummaa itta banamuun mana hidhaa Qilinxootii gara mana murtii Federala lidataattii deddeebifamaa  ture.Haata’u malee, reebichaa mana hidhaa Maakalawwii keessaatii keessumayyuu saamuu isaa irraan gahanin akka miidhame hiriyyoota isaatti himaa ture.Mana hidhaa  Qillinxottii erga dabarfamee booda immoo waláansa gahaa otuu hin argatiin ture.Namooti isa waliin turan akka ragaa bahanitti, erga hubamee booda gara hospitaala Paawulosiittii geessamus, miidhamaa fi hubama irra gahaa ture irraa hafuu hindandeenye.Akka oduu nu gahetti  hospitaalichaa keessa otuu jiru Amajjii 10 abra 2016 addunyaa kan irraa boqoteera. Abdataan daa’imummaa isaatii kaasee nama jabaa, kan sodaa tokkoo malee gaaffii ummatni Oromoo gaafatu gaafataa ture, gaaffii Oromootiifis  deebin qajeelaa akka kennamu nama gootumaman gaafachaa ture.Yeroo barachaa tures, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti adda duree gumii Afaan Oromoo ta’ee hojjataa kan ture, nama fakkeenya gaariin beekmu ture.Abdataan yeroo addaddaatti manneen hidhaa kannen akka karchalee Amboo fi Alam baqaatti dararamaa ture.  Akkasumas ukkaamsamuu isaatiin dura, sirbaa dhimma qabsoo ummata Oromoo irratti xiyyeeffate gaadhisee ture.Lubbuu isaa waaqayyoo nagaan haa boqochisu, maatii isaa fi firottan isaaf jajjabinaa hawwina.Dhiigaa isaa dhigaan debbifna hin shakkinaa.Gumaan isaa lafattii badee gonkumaa hin hafu.

Source: Abdataa Olaansaa Mana Hidhaatti Boqote