jump to navigation

Hawaasti Oromoo Keenyaa Basaasota Saaxile June 22, 2015

Posted by OromianEconomist in Oromo, Oromo Diaspora, Uncategorized.
Tags: , ,
trackback

???????????

(Oromedia, 22 Waxabajjii 2015) Hawaasa Oromoo biyya isaanii Oromiyaa irraa baqatanii Keeniyaa keessa baqattummaan jiraatan irratti shirri aggaammatame akka fashale ibsame.
Oduun Naayiroobii irraa nu gahe akka addeessetti, hawaasti Oromoo Naayiroobii Wxabajjii 13 irraa eegalanii duula gaggeessaniin basaasota mootummaa Itoophiyaa lama qabanii mootummaa Keeniyaaeetti kennaniiru.

Akka oduun kun ibsutti, basaasoti kunneen hawaasa Oromoo fakkaachuun kanneen hojii diigumsaa raawwachaa turanii dha. ” Basaasoti kunneen akka baqattooti qabamanii biyya keessatti deebifaman dhoksaadhaan karaa addaddaa hojjachaa turan,” kan jedhe maddi keenya, haalli kunis jabina hawaasaatiin irratti dammaqamee saaxilamuu danda’uu isa ahuabchiise.

Miseensi Koree Bulchiinsa Hawaasaa Gaaffii fi deebii Oromedia waliin godhan keessattis akkak mirkaneessanitti, mootumaman Itoophiyaa gurmuu fi jaarmiyaa hawaasaa diiguuf shira olaanaa gaggeessee ture.

Haata’uutii jabina hawaasichaatiin kanneen ergama diinaa baatanii hawaasatti dhufan lama to’annaa jala oolchuun poolisiitti kennuu isaanii addeessan. Akaksumas, kaan illee bakka jiranitti waan saaxilamniif yeroo ammaa balaan aggaammatamee ture irra aanamaa akka jiru miseensi Koree Hawasa Oromoo addeessaniiru.

View original post 51 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: