jump to navigation

Oromia: KFO’n haala yeroo ammaa Oromiyaa irratti ibsa baase. December 3, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
add a comment

???????????Oromo Federalist  Congress

 

(OMN:Oduu Mudde 03,2015): Dhimma Maaster Pilaanii Finfinnee fi Tarkaanffii Mootummaan Barattoota Mormii geggeessaa jiran irratti fudhachaa jiru ilaalchisuun Paartin Kongresii Fedraalistii Oromoo Har’a Ibsa baase.

Obbo Baqalaa Garbaa akka OMNtti himanitti Ibsa har’a Paartiin isaani baase Kana irratti Midiyaaleen biyya keessaaf biyya alaa iratti argamaniiruu jedhan.

Ibsa Paartin Kongresi Fedraalistii Oromoo har’a Sabaa Himaaleef qopheesse kana irratti Midiyaaleen biyya alaa maandhefatan kan akka Raadiyoo Sagalee Ameerikaa, Raadiyoon Jermanii fi akkasumas biyya keessaa ammo Telviziyoona Oromiyaa Dabalatee Midiyaaleen Mootummaa kanneen biroonis  kan irratti argaman ta’uu kan nuu himan Obbo Baqalaa Garbaa Mootummaanis bakka buutota isaa ergatee jiraa jedhan.

Oromiyaan yeroo kam caalaattuu haala hamtuu keessa jirti kan jedhan obbo Baqalaan, barataan seeraan barumsa isaa hordofuu hin dandeenyee, qotee bulaan rakkoo hamaa keessa jiraa, abbaan ijoollee duratti, Ijoolleenis maatii duratti reebamaa fi rasaasaan rukutamaa jiruu jedhan. Kaayyoon Ibsa Miidiyaa kanaaf rakkoo hamtuu akka sabaatti nu mudataa jiru kana hawaasa addunyaa akka quba nuu qabaatu barbaannaa jedhan.

Obbo Baqalaa Garbaa akka jedhanitti Miidhaan Yeroo ammaa barattoota Oromoorra ga’aatti jiru kan sabaa himaaleen gabaasaa jiran caala. Mootummaan Mooraa manneen barmootaa keessatti qofa osoo hin taane, daandii irratti akkasumas manneen namootaa cabsee seenee tarkaanfi barbaade fudhataa jiraa jedhu.

Tarkaanfileen Mootummaan barattoota irratti fudhatu haga ammaatti seeraan galmaa’ee mootummoota addunyaatiif dhihaataa akka hin jirre kan nuu himan obo Baqqalaan, hata’uuti garuu miidhaa barattoota kanarra ga’aatti jiruuf ijoo dubbii kan ta’e dhimma Maaster Pilaanii kanaa fi akkasumas barattoota ajjeefaman, mada’anii fi miidhaan garaa garaa irra ga’aatti jiru kana galmeessee seeraan kan hordofu koree tokko akka dhaabani jiraniif koreen kunis hojii isaa akka jalqabee jiru nuu himaniru.

Sochiin amma barattooti itti jiran kun bifa qindaa’een akka geggeeffamaa hin jirre kan nuu himan obbo Baqqalaa Garbaa, barattooti kun miidhaa Mootummaan Maatii isaaniirraan ga’aatti jiru, rakkoo akka barataattis isaan mudataa jirutu dhibee mormii kanaaf isaan kakaase malee qaamni tokkollee kan barattoota kana hoogganaa jiru akka hin jirre dubatu.

Af Yaa’iin Caffee Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa Yoo uummati Oromoo Maaster Pilaanii kana Morme humnaan hojiirra oolchuun hin danda’amu jechuu isaanii ilaalchisee Obbo Baqalaan yoo yaada nuu laatan, angaa’oti Mootummaa Oromiyaa dhimma kana irratti aangoo tokkoyyuu akka hinqabne erga himaniin booda dhugumaan yoo kan aangoo irratti qabaatan ta’eef, mormii kana qabbaneessuuf ittiin uummata gowoomsuu osoo hintaane labsiin isa raggaasisan deebisanii labsiidhaan haa kaasanii jedhan.

Xumura irrattis barattooti kun kan falmachaatti jiran haqa biyya isaanii waan ta’eef Mootummaan Tarkaanffii barattoota kana irratti fudhatu dhaabee ilaaf ilaameedhaan gaaffii barattoota kanaa hin deebisu yoo ta’e hegeree biyyattiifillee rakkisaa ta’uu dubbatu Obbo Baqqalaan.

Abdii Fiixeetu gabaase.

 

Related:-

Iyyata Dhiyeessaa Turreef Mootummaan Deebii Kennaa Hin Jiru Jedhu Mormitoonni

 

Kongresiin Federaalistii Oromoo har’a ibsa qabxii 10 of keessaa qabu baaasee jira. Iyyata isaa kanas mootummaatti dhiyeessuun isaa gabaafamee jira. Maastar Plaaniin Finfinnee lafa Oromiyaa waan dhiibbatuuf hojii irra ooluu hin qabu, barattoota mirga qaban fayyadamuun karaa nagaan hiriiran irratti humnootiin mootummaa tarkaanfii humnaa fudhaachuun haa dhaabatuu, qonnaan bultoota sababaa invastmentii Misoomaa jedhuun manaa fi qe’ee irraa godaansisuun haa dhaabatuu akkasumas qabxilee kanneen biroo kan of keessaa qabu ta’uu Obbo Baqqalaa Nagaa ibsanii jiru.

Rakkoo guddaan jiru Bulchitoota Oromiyaa kan sadarkaa adda addaaan wanni dubbatamuu fi kan aangawoonni mootummaa Federaalaa jedhan kan wal faalleessu ta’uu isaa ti kan jedhan Obba Baqqalaan kanneen Oromiyaa bulchan waa murteessuuf aboo hin qaban jedhu. Hidhaa fi ajjechaa Oromiyaa keessatti uumamaa jiruuf mootummaan Itiyoophiyaa  itti gaafatamaa ta’uus ibsi kun hubachisee jira.

Gaaffii fi deebii geggeeffame dhaggeeffadhaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/oromo-oppostion-master-plan/3084648.html

 

DW: የኦሮሞ ፊደራሊስት ኮንግረስ መግለጫ

የኦሮሞ ፊደራል ኮንግረስ የኦሮሞ ሕዝብን ማንነት ለመደፍጠጥ ያለመ ነዉ ያለዉን የአዲስ አበባ አጎራባች የኦሮምያ ማስተር ፕላን መንግሥት እንዲሰርዝ ጠየቀ።

http://www.dw.com/am/%E1%8B%A8%E1%8A%A6%E1%88%AE%E1%88%9E-%E1%8D%8A%E1%8B%B0%E1%88%AB%E1%88%8A%E1%88%B5%E1%89%B5-%E1%8A%AE%E1%8A%95%E1%8C%8D%E1%88%A8%E1%88%B5-%E1%88%98%E1%8C%8D%E1%88%88%E1%8C%AB/a-18889575

 

 

 

 

 

 

Oromia (Buraayyuu): OFC Urges Ethiopian Govt to Stop the Master Plan of Eviction Against Oromo Farmers, and to Respect Constitutional Rights of the People: OFC Also Calls for Public Meeting in Burraayyuu on Sunday, Nov. 8, 2015: Kongirasiin Federaalaawaa Oromoo (KFO), dhimmaa Maastar Pilaani irratti mari’achiisuuf Sanbata Guddaa (Dilbata) as deemuu ( Sadaasa 8 bara 2015) Magaalaa Burraayyutti walgahii ummataa waamee jira. November 5, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

???????????Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleOromo Federalist Congress Public Meeting in Finfinnee to protest TPLF's landgrab in the name of Master Plan. picture3KFO Marii Uummataa, Oromo Federalist Congress public meeting in Buraayyuu Oromia

The Oromo Federalist Congress (OFC) has written a letter to the various organs of the Ethiopian government – urging the government to stop the  genocidal  Finfinnee (Addis Ababa) Master Plan, whose goal is to evict millions of Oromo farmers from their ancestral land in the name of ‘development’ around the city of Finfinne; in the same letter, OFC has also urged the Ethiopian government to respect the constitutional rights of the people, especially Article-49 of the Constitution – which deals with the special interests of the State of Oromia over Finfinnee.

OFC will also hold a public meeting in Burraayyuu town in Oromia at the town’s stadium on Sunday, 8th November 2015  – from 9am to 1pm  to discuss with the public about the genocidal Finfinnee (Addis Ababa) Master Plan.

VOA: Maqaa Maastar Pilaaniin Eenyummaa Uummata Oromoo Dhabamsiisuun Haa Dhaabatu Jedhu Momitoonni

OFC PUBLIC DISCUSSION
ON FINFINNEE MASTER PLAN
PLACE: BURAAYYUU, OROMIA
VENUE: CITY STADIUM

DATE: Sunday, 8th November 2015
TIME: 9:00 am 

Paartiin Kongirasii Federaalawaa Oromoo, dhimma Maastar Pilaanii Finfinnee ilaalchisee, torban dhufu magaalaa Burraayyutti, marii ummataa geggeessuuf qophaayaa akka jiru beeksisee jira.
================================
Paartiin Kongirasii Federaalawaa Oromoo, dhimma maastar Pilaanii finfinnee ilaalchisee, Hawaasa magaalaa Burraayyuu fi naananwa ishii waliin marii taasisuuf qophaahaa kan jiru yoo ta’u, mariin kunis, Sadaasa 7 bara 2015 tti akka ta’e ibsamee jira.

Marii kanarratti namoonni hundi qoodarraa fudhachuu akka qabanis waamich darbeera.
Karoorri Mastar pilaanii Finfinnee mootummaan hujii irra oolfachuuf karoorfatee jiru kun, magaalota 37 fi aanaalee 17 kan ufi jalaa qabu yoo ta’u, namoota hedduu, lafa qonnaa isaanii irraa kan buqqisu ta’uulleen himamee jira. Bal’inni lafti pilaanii kanaa kan inni ufi jalatti hammatu, hektaara miiliyoona 1.2 yoo ta’u, lafti kun yoo fudhatame, qotee bultoota naannawa san jiraatan hedduu irrattis dhiibbaa hamaa kan qabudha jedhamaa jira.

“Yaa Oromoo yaa lammi koo
Jabeeffadhu irre Oromiyaan hin ciciramtuu nutuu du’a malee ……….” Dr Mararaa Guddinaa

Oromo Federalist Congress (OFC) will hold a public meeting in Burraayyuu at the town’s stadium on Sunday, Nov. 8, 2015 (Onkoloolessa 28, 2008 ALH)

Xalayaa Kongirasiin Federaalaawaa Oromoo Wayyaanetti barreesse

Xalayaa Kongirasiin Federaalaawaa Oromoo Wayyaanetti barreesse1