jump to navigation

Aadde Tsehay Tolessa, the Widow of Rev. Gudina Tumsa, May Her Soul Rest in Peace. Aayyoo Sabboontuu Aadde Tsahay Tolasaa Biyyoon Itti Hasalphatu October 15, 2014

Posted by OromianEconomist in Aadde Faaxumaa Galmoo, Aadde Tsehay Tolasaa, Artist Almaz Tafarraa, Oromo Nation, Oromummaa, Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

 

O

 

addeetseya

 

 

Tsehay Tolessa, 84, the widow of Rev. Gudina Tumsa, passed away on October 12, 2014. Aadde Tsehay was a person of faith, courage and great perseverance. The government of Ethiopia, during the 1980s, never tolerated Oromo people’s aspiration for freedom and justice, but forced them to submit to harsh treatment. They grabbed Tolessa and forced her hands under her knees and tied them there, right after her husband, whom she married to in 1951, was abducted on July 28, 1979 and subsequently got killed. They filled her mouth with dirty rags and they beat her breaking bones and causing the skin to peel off. Then they threw her in a cell with 60 other people. There was standing room only and she remembered that she could only feel broken bones and blood as she had to stand. There was only one toilet but since nobody could move in the cell they could not use the facilities properly. No doubt disease was rampant and they were already under an immense famine. There was no light that came in this cell. She could not even hold a cup to drink water as others had to help her.

She stayed in that cell A FULL YEAR!!!! With her broken bones, rotting flesh and dilapidating condition she stayed in that mess of a cell for a whole year! When they let her out of the cell they put her in another jail for 10 years!! She was morally strong, even though she lost a husband, Rev. Gudina Tumsa, and brother-in-law, Baaroo Tumsa, to the Oromo cause.

Aadde Tsehay was a tower of her family, a shining light of courage to her people and a woman of deep faith in God. She survived by four children (Kulani, Lensa, Aster and Boruu) and many more grand children.  May God bless her!! Rest in peace!!

Du’aan Boqotuu Aadde Tsehay Tolasaa Ilaalchisee Ibsa Gaddaa ABO irraa kenname.

Photo: Madda Oduu SBO/VOL  Onkoloolessa 15,2014</p><br /><br /><br /><br />
<p>Gaambellaa keessatti waraana wayyaanee fi ummata gidduutti lolli jabaan geggeeffamaa akka jiru maddeen SBO beeksisan.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Onkoloolessa 12,2014 irraa qabee Gaambeellaa keessatti poolisoota federaalaa dabalatee loltoota wayyaanee fi ummata gidduutti waraanni jabaan geggeeffamaa jira jechuun maddeen SBO gabaasanii jiran.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Magaalaa Gambeellaa fi naannoo ishee akkasumas Abooboo keessatti lolli jabaan ummataa fi waraana wayyaanee gidduutti bifa adda addaan geggeeffamaa jiraachuu kan hubachiisan maddeen SBO, miidhaa olaanaan loltoota wayyaanee irra akka gahes hubachiisaniiru. Ummata irras miidhaan gahuu dabalanii beeksisaniiru. Reeffii fi madoon loltoota wayyaanee dhoksaadhaan akka gara Finfinnee fi bakkoota biraatti guuramaa jirullee maddeen SBO itti eda’uun eeraniiru.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Mootummaan wayyaanee waraana isaa dabalataan naannoo sanatti guuraa jiraachuu kan ibsan maddeen SBO, haalichi akka hin dhaga’amneef ukkaamsuuf ijibbaataa akka jirus mirkaneessan.</p><br /><br /><br /><br />
<p>Hordoftoota SBO, Gambeellaa keessatti ummataa fi waraana wayyaanee gidduutti lola geggeeffamaa jiru kana haala isaa fi miidhaa dhaqqabe gara fuula duraatti kan ifa goonu ta’uu keenya beeksisna.

Harka guddeessa Sabboontota Oromoo addatti ammoo dhalattoota Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromootti dhihoo jiraniin bal’inaan kan beekaman Aadde Teshay Tolasaa hoospitaala Land Mark jedhamutti waldhaanamaa osoo jiranii Onkoloolessa 12, 2014 Oromiyaa/ Finfinneetti addunyaa kana irraa du’aan boqatanii jiran.

Sabboontuu, hiyyeessa gargaaruu fi jajjabeessuun kan beekaman Aadde Tsehay Tolasaa Abbaa warraa isaanii Lubi Guddinaa Tumsaa badiin alatti murtii faashistummaan kan ajjeese mootummaan Dargii, ajjeechaa Abbaa warraa isaanii irratti raawwateen quufuu dhabuu irraa isaaniinis waggoota 10ni oliif mana hidhaa keessatti dararaa turuu seenaan Adde Tsehay ni hubachiisa.

Sabboontuu fi haadha hiyyeessaa kan tahan Aadde Tsehaay Tolasaa mana hidhaa Dargii keessatti miidhaan ol aanaan irra gahullee midhaa irra gaheef osoo harka hin laatne, akka mana hidhaatii bahaniin dhalattoota biyyaa isaaniin olitti rakkoo adda addaan qabamanii jiran gargaaruuf murteeffatanii waggoota 20 ol dabraniif dalagaa namoomaa boonsaa hojjataa turan. Garaa laaftuu fi ummata rakkateef kan naasuu qaban Aadde Tsehay, waggoota kanneen keessatti harka qalleeyyii hedduu nyaachisuu, daara baasuu fi waldhaansisuun hojii boonsaa bara baraan ittiin yaadataman hojjatanii dabran.

Haadha Ijoollee Afurii kan tahan Aadde Tsehay Tolasaa waggaa 84-tti Onkoloolessa 12, 2014 du’aan boqatan.

Qabsoo Bilismmaa ummata Oromoo keessatti qoodni isaanii guddaa dha. Senaan hidhaa waggaa 10 olii kana mirkaneessa.

Addi Bilisummaa Oromoo du’aan boqotuu Aadde Tsehay Tolasaatti gadda cimaa itti dhagahame ibsaa maatii, firoottanii fi sabboontota Oromoo maraaf jajjabina hawwa.

Injifannoo Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo
Onkoloolessa 14, 2014

 

 

Sirna Owaalcha Adde Tsehay  Tolasaa

Onkoloolessa 15 Bara 2014

Funeral service of Aadde Tseay Tolesa, the widow of Rev. Gudina Tumsa

15th October 2015