jump to navigation

Oromia (WBO): Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn Falmaa Godhu Jabeessee Itti Fufuun Diina Haleele January 8, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
trackback

Odaa OromooOromianEconomistwbo


WBOn Godina Kibba Bahaa Mudde 16 hanga 19,2016tti Falmaa Diina Waliin Godheen Injifannoo Galmeesse.

(SBO/VOL – Amajjii 08,2017) Oduun tarkaanfii waraanaa Ajaja WBO Godina Kibba Bahaa irraa bahe akka ifa godhutti, irree fi gaachanni ummata Oromoo WBOn Godina Kibba Bahaa waraana weerartuu wayyaanee sakattaan duubbee isaa jeequu fi isa dhabamsiisuuf karaa adda addaan humna guddaan itti bobba’e hamilee fi gootummaa guddaadhaan dura dhaabbatee falmaa godheen loltoota wayyaanee 95 ol hojiin ala gochuun qawwee AKM 19, Girinoova 1, boombii harkaa F1. 25 fi rasaasa hedduu dhuunfatee jira.

Haaluma kanaan Mudde 16,2016 WBOn Godina Kibba Bahaa Baalee keessa sossohu Ona Haroo Dibbee bakka Burii jedhamutti humna komand postii wayyaanee duraa fi boodaan itti bobba’e waliin falmaa godheen diina irraa 12 ajjeesee, 15 madoo taasisee jira. Falmaa kana irratti WBOn qawwee AK-47 10, boombii harkaa F1.25 fi rasaasa kilaashii 1000 ol booji’uun qabsoof oolchee jira. Lolli kun waaree booda 2:00 – 3:30tti geggeeffame.

Mudde 17,2016ttis humni WBO Godina Baalee Ona Galleey Diimaa bakka Eela Roqaa jedhamutti waraana wayyaanee bishaan eelaa irra qubatee ture weeraraan haleeluun 12 ajjeesee, 10 ol ammoo madoo taasisee jira.

Gootichi WBO Godina Kibba Bahaa Baalee keessa sossohu tarkaanfii isaa itti fufuun, Mudde 18,2016 Ona Gooroo bakka Gooroo Mudhii Sonsaa jedhamutti waraana wayyaanee sakattaa WBO irra turee galgala gara mooraa isaatti deebi’aa ture haxiidhaan rukutuun 17 irraa ajjeesee, 9 ammoo madoo taasisee jira. Qabeenyi diinaa qawween AKM 9, PKM/Girinoovi 1 fi rasaasni AKM 950n diina irraa booji’ameera.

Mudde 19,2016tti Godina Baalee Ona Haroo Dibbee bakka Kaarra Buruurii jedhamutti humna WBO aamna irra turee fi waraana wayyaanee gidduutti galgala sa’aa 6:00 – 6:30tti lola geggeeffameen diina irraa 9 ajjeefamee 11 ol ammoo madeeffamee jira.

Mootummaan wayyaanee duubbee WBO Godina Kibba Bahaa jeequu, WBO duubbee akka hin qabaannee fi lafa akka hin qabanne gochuuf walitti fufiinsaan maqaa sakattaan gammoojjii Baalee keessatti humna komandpostii fi waraana dhaabbataa akkasumas miliishota gosa adda addaa bobbaasee sakattaa bal’aa geggeessaa jiraatus, WBOn wareegama guddaa kafalee diina dura dhaabbatuun falmaa hadhaawaa taasisaa jiruun, injifannoo boonsaa galmeessaa akeeka diinaa hongeessaa akka jiru Ajaji WBO Godina Kibba Bahaa beeksiseera.


Ethiopian Security Chief of Eastern Command Assassinated

Source: SBO
SBO (OLF Radio) status update from Adami Tulu, E Shoa Jan. 5, 2016:
An agriculture complex owned by a TPLF higher official is destroyed by “Special Force” on Dec. 31, 2015 in Adami Tulu District [Woreda], E Shoa. Among destroyed are:
– 5 water tanker trucks,
– 1 tractor,
– 1 corn peeling machine,
– 5 iron (qorqoorroo) houses

      Sagalee Bilisummaa Oromoo


Tiki Olaanaan Wayyaanee Gochaa Yakkaa Bakkoota Adda Addaatti Ilmaan Oromoo Irratti Raawwachuun Beekamu Magaalaa Harar Keessatti Humna Addaa WBOn Ajjeefame

Abdii fi Gaachanni Ummata Oromoo WBOn gartuun Humna Addaa Godina Bahaa Amajjii 03, 2016 magaalaa Harar keessaa bakka Dakkar jedhamutti basaasaa fi tika olaanaa gartuu abbaa irree wayyaanee kan ta’e Haayluu G. Tsaadiq kan lammummaan Tigree ta’e irratti tarkaanfii xumuraa fudhateen ajjeesuu Ajaji WBO Godina Baha Oromiyaa beeksise.

Tiki wayyaanee kun waraqaa eenyummaa (ID) kan Itophiyaa, Jibuutii, Somalilandii fi Puntland kan qabu oggaa ta’u, biyya keessa dabalatee biyyoota kanneen keessa naanna’uudhaan ilmaan Oromoo Oromummaan ykn miseensota ykn deggertoota ABO ti jechuun akka hidhaman, ukkaamfamanii fi ajjeefamaniif yakka hiriyaa hin qabne kan raawwataa ture ta’uun beekameera.

Humni Addaa WBO Godina Bahaa tika olaanaa wayyaanee Haayluu G. Tsaadiq irratti kan tarkaanfii fudhate konkolaataa inni ittiin deemaa ture dhaabsisuun oggaa ta’u, shugguxii tokkoo fi maallaqa Itophiyaa 9000s irraa booji’uu Ajaji WBO Godina Bahaa dabalee beeksiseera.

Gama biraan Humni Addaa WBO Godina Bahaa Amajjii 04, 2016 guyyaa kaleessaa naannoo Qobbootti tarkaanfii hidhattoota wayyaanee irratti fudhateen 4 ajjeesuun injifannoo galmeessuu isaa Ajaji WBO Godinichaa ifa godhee jira. Tarkaanfiin diinaa fi basaasota diinaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta’uus hubachiiseera.


Godina Baha Shawaa Ona Adaamii Tulluu Keessatti Qabeenyaan Angawaa Olaanaa Mootummaa Wayyaanee Tokko Gartuu Humna Addaan Daareffame.

Godina Baha Shawaa Ona Adaamii Tulluu ganda Aneenoo Shiishuu keessatti kan argamu qabeenyi maallaqa hedduutti shallagamu kan qabeenyummaan isaa kan angawaa wayyaanee olaanaa tokkoo ta’e Mudde 31, 2015 gartuu Humna Addaan tarkaanfii irratti fudhatameen barbadeeffamuu oduun SBO dhaqqabe hubachiise.

Angawaan wayyaanee olaanaan kun ummata irratti haalaan roorrisaa kan ture oggaa ta’u, qabeenyi isaa meeshaalee gara garaa of keessaa qabu maasii misooma qonnaa Musxafaa Geraanyi jedhamu keessatti argamu tarkaanfii Humna Addaan guutuutti barbadeeffameera.

Gartuun Humna Addaa waardiyoota maasii qabeenyaa angawaa olaanaa mootummaa wayyaanee kanaa eegaa turan erga ukkaamsee to’atnaa jala galcheen booda, meeshaalee maasicha keessatti argaman Taankera Bishaanii 5, Tiraakteera qonnaa 1, Maashina Boqqolloo falfalu 1, Doqdoqqee (Motorcyklii) 1, manneen qorqorroo 5 fi maallaqa callaa kan biyyattii 100,000 olitti shallagamu waliin guutuutti gubuun akka barbadeesse oduun kun ifa godha.

Tarkaanfii Humna Addaa kanaan kan baarage mootummaan faashistii wayyaanee waraana isaa baay’inaan naannoo kanatti bobbaasuun sakattaa geggeessuu itti fufee kan jiru oggaa ta’u, abbootiin qabeenyaa wayyaanees sodaan liqimfamanii qabeenya qaban mara waraanaan eegsisaa akka jiran hubatameera.

Qabeenyi qondaala wayyaanee tokko barbadaa'uun gabaafame Naannoo magaalaa alamganaatti kan argamu warshaan oomishaa meeshaalee ijaarsaa kan obboo Gabruu walda amaanu'el kan jedhamu barbadaa'uun isaa oduun amma as bahe ni hima. Kan hafes haa gubatu

Qabeenyi qondaala wayyaanee tokko barbadaa’uun gabaafame.
Naannoo magaalaa alamganaatti kan argamu warshaan oomishaa meeshaalee ijaarsaa kan obboo Gabruu walda amaanu’el kan jedhamu barbadaa’uun isaa oduun amma as bahe ni hima. Kan hafes haa gubatu


Gootichi WBO Godina Bahaa Amajjii 05, 2016 Har’a Ganama Ona Xuulloo Keessatti Lola Waraana Gabroomfattuu Wayyaanee Waliin Taasise Irratti Loltoota Diinaa 13 Ol Hojiin Ala Godhe.

Mirga Abbaa Biyyummaa fi Bilisummaa Oromoo deebisuuf falmaa hadhawaa gochuu irratti kan argamu gootichi WBO, Amajjii 05,2016 guyyaa har’aa ganama Lixa Harargee Ona Xuulloo naannoo Masalaatti waraana gabroomfattuu wayyaanee kan ummata keenya gaaffii mirgaa finiinsaa jirutti roorrisaa ture  haleeluun 8 yeroo irraa ajjeesu, 5 ol ammoo akka madeesse Ajaji WBO Godina Bahaa ifa godheera.

Humni WBO lola kana geggeesse diina irraa meeshaalee gara garaa akka booji’es gabaafameera.

Tarkaanfiin diinaa fi farreen QBO ta’an irratti fudhatamu karaa hundaan haala kennate mara keessatti ciminaan kan itti fufu ta’uu Ajaji WBO Godina Bahaa mirkaneesseera.


 

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: