jump to navigation

Oromia: Artistii beekamaa fi hangafaa Oromoo Laggasaa Abdii Dadhii yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turuun umurii waggaa 80tti addunyaa kanarraa boqatan October 22, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
trackback

 

Oromia Legendary Artist Legesse Abdi.png

Artistii beekamaa fi hangafaa Oromoo Laggasaa Abdii  Daadhii yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turuun Onkoloolessa 21 bara 2018 umurii waggaa 80tti addunyaa kanarraa  boqatan. Biyyoon isaanitti haa salphatu.

Sirni awwaalchaa artistii hangafaa Oromoo artist Laggasaa Abdii Finfinnee Bataskaana Kaatediraaliitti raawwateera. BBc Afaan Oromoo

Artistii beekamaa fi hangafaa Oromoo Laggasaa Abdii yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turuun kaleessa ture umurii waggaa 80’n addunyaa kanarraa kan boqatan.

Laggasaa Abdii aartii Oromoo fi Itoophiyaa keessatti maasinqoo taphachuudhaan nama bakka olaanaa qabu dha.

Bara 1931 Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu Yaayyaa Qacamaatti kan dhalate artisti Laggasaa Abdii, abbaa isaa Obbo Abdii Daadhii fi harmee isaa aadde Foollee Guddataaf ilma tokkicha ture.

Artist Laggasaan jaalala tapha masiinqoon kan booji’me yeroo artistii beekamaa biraa Wasinuu Didoo jedhamu masiinqoon weellisu arguun akka tahe kanaan dura ibsaa tureera.

Artisti Wasanuu Didoo, hiriyyaa abbaa isaa Obbo Abdii yoo tahan, isuma irraa masiinqoo taphachuu barachuun yeroo umuriin isaa gara waggaa 20 tahu gara magaalaa Finfinnee dhaquun mana tiyaatiraa Haager Fiqiritti sirbuu eegale.

Laggasaa Abdii Tiyaatiraa Hagar fiqir, Tiyaatira Biyyaalessaa, Tiyaatiraa fi Aadaa Magaalaa Finfinnee, Orkeestiraa Poolisii, Kiburzabanyaa fi kanneen biroo keessatti yeroo dheeraaf hojjeteera.

Artisti Laggasaa Abdii sirboota isaan nama onnee namatti horu jedhamuun beekama.

”Maasaan gamaa lafa hin baatuu, talbaa facaafata taati

Tokko du’ee tokko hin nyaatu wal gaggalaafata taati” jechuun kan masiinqoon weellisaa ture hanga ammaattiyyuu fudhatama guddaa qaba.

Namoota sirna awwaalchaa artist Laggasaa Abdii irratti argaman
Goodayyaa suuraaNamoota sirna awwaalchaa artist Laggasaa Abdii irratti argaman

Weellisaan kun dandeettii meeshaalee muuziqaa garaagaraa illee barachuun guddina aartii Oromoo keessatti nama shoora olaanaa bahatedha.

Artis Laggasaa Abdii bara 1952 aadde Ijjigee Ababaa waliin bultoo dhaabuun ijoollee dhiiraa afurii fi dubara sadii godhataniiru.

Dabalataan bara 1970 keessa hiriyootaa isaa fi artistoota kanneen akka Dammisee Dastaa, Lammaa Gabrehiwoot, Ayyaalee Yimaanuu waliin tahuun dhuunfaadhaan ‘garee muuziqaa Aadaa biyyaa’ jedhamu tokko hundeessuun guddina aartii keessatti gumaacha olaanaa gochaa turaniiru.

Yeroo garaagaraatti biyyoota akka Keeniyaa, Sudaan fi Kooriyaa Kibbaa deemuun aadaa fi sirboota Oromoo agarsiisuunis dinqisiifannaa guddaa argataniru.

Walumaa galatti artist Laggasaa Abdii dhiibbaa ulfaataa bara Afaan Oromoodhaan dubbachuun qaanii turee fi maqaan namootaa illee Afaan Oromoo irraa jijjirama ture keessa darbuun waggoota 60 oliif guddina aartii Oromoof gumaacha olaanaa taphateera. BBc Afaan Oromoo


Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: