jump to navigation

“Master Plan” Finfinnee irratti Ibsa ABO:- Balaa Ummata Oromootti aggaamame hanqisuun dirqama Oromummaa ti! #Oromo February 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Land and Water Grabs in Oromia, No to the Addis Ababa Master Plan, NO to the Evictions of Oromo Nationals from Finfinnee (Central Oromia), OLF, Oromia, Oromians Protests, Oromo Protests.
Tags: , , , , , , , , , ,
1 comment so far

O

“Master Plan” Finfinnee irratti Ibsa ABO:- Balaa Ummata Oromootti aggaamame hanqisuun dirqama Oromummaa ti!

  Guraandhala/February 18, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

————–

OLF logo

Gabrummaa waggoota dhibbaa oliif Oromiyaa irratti diriirfame ummata Oromoo Kumootaan qe’ee fi lafa isaa irraa buqqaasuun lafa dhablee taasiseera. Magaalaa Empaayera Itophiyaa handhuura Oromiyaatti gadi dhaabuuf tarkaanfii sanyii duguuggii/genocide/ wal gituun fudhatamaa tureen gosootni Oromoo Abbichuu fi Galaan naannoo irraa dhabamsiisamaniiru. Tarkaanfiin diinummaa maqaa “Maaqnaat” jedhuun adeemsifamaa ture bara Wayyaanees maqaa “misoomaa fi guddinaan” itti fufamuu irraa yeroo ammaatti Oromoon qe’ee fi jireenya isaa irraa buqqaafamaa jiru kan durii irra caalaa dhufe malee hin xiqqaanne. Mootummaan Wayyaanee karooraa fi imaammata Abbootii isaa irraa dhaale itti fufsiisuun waggoota 23 dabraniif lafoota akka Boolee Bulbulaa, Laga Xaafoo, Aqaaqii, Sabbataa, Sulultaa, Buraayyuu fi kkf irraa qotee bulaa Oromoo ari’uun gurgurataa fi hirataa har’a gahuunis dhokataa miti.

Karoora bittootaa ummata Oromoo hin fayyadne, qe’ee fi lafa isaa irraa buqqaasee hiyyummaa fi deegaaf saaxilu kana mormuun lammiileen Oromoo hedduu wareega lubbuu itti baasaniiru. Kan man hidhaatti guuramanii fi dhaanaman kumoota hedduun lakkaa’amu. Lammiiwwan Oromoo kabajamuu mirga ummata Oromoof jecha diinaan ajjeefamanii fi hiraarfaman, akeekni irratti wareegama lammummaa baasan bilaashatti akka hin hafnee fi karoorri diinaa Oromoo irratti xiyyeeffate kunis akka hin milkoofne gochuun ammas dirqma lammii Oromoo hundaa tahu gadi jabeeffamee hubatamuu qaba. Karoorrii fi imaammatni bittoota Itoophiyaa maappii Oroomiyaa jijjiiruun gaaffii walabummaa fi bilisummaa ummata Oromoo hanqisuu akka tahe eenuyyuu jalaa dhokataa miti. Kanaafis jalqabaa hanga ammaatti ummatni Oromoo shira diinotaa kana gootummaan dura dhaabbatuun haqa isaaf wareegama baasaa akka ture seenaan QBO ni hubachiisa. Shiraa fi hammeenya bittoota Itophiyaan Oromoo irratti dalagamaa dhaloota har’a dhaqqabe kanas ABOn irratti qabsaawaa fi qabseessisaa akka turee fi jirus hubatamaa dha.

Karoora Master plan Finfinnee jedhuun shira yaadame kana ilaalchisee HD ABO J/Daawud Ibsaa waggaa haaraa bara 2015 ilaalchisuun dhaamsa dabarsaniin ,”Master plan Finfinnee kan jedhamu haala kanaan dura mootummootni Itophiyaa dabran gochaa turan irraan addatti bifa baraneen ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuun eenyummaa isaa dhabamsiisuu irratti kan xiyyaafate dha”jechuun shira duubaan jiru saaxilaniiru.

Karoora diinummaa lafaa fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuudhaan bulchiinsa Federaalaa jala galchanii akka fedhanitti gurguratuu fi hiratuuf baafame kana ilaalchisee qondaalli ol aanaa mootummaa Wayyaanee Abbaay Tsahaayyee haasaa dhiheenya godheen, “Karoorri Finfinneef baafame hojii irra ni oolfama! Kan kana dura dhaabbatu hundas ni sirreessina! eenyummaa keenya itti agarsiifna!” jechuun bulchitootaa fi qondaalota OPDO-tti dhaadateera. Abbootiin irree osuma dhaadatanii kan dhabaman tahuun beekamaa tahus dhaaduun qondaala Wayyaanee kanaa , Wayyaanotni hangam ummata akka tuffatani fi hagam ammo akka salphatanii gadi bu’an agarsiisa.

Dhabamaa fi deega ummata Oromoon jireenya qananii jiraatuu kan baratan bittootni Itoophiyaa dhaadatuun, ummatni Oromoo mirgaa fi eenyummaa isaatiif falmatuu irraa tasa isa hin dhaabu. Ummatni Oromoos karoorri hojii irra oolfama jechuun qondaalli diinaa ittiin dhaadatu kun kan eenyummaa fi mirga isaa irratti xiyyeeffate tahuu caalaatti waan hubatuuf walabummaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo itti jiru finiinsun galii isaan kan gahatu tahuun shakkiin hin jiru.

Kanaaf ilmaan Oromoo sirna farra ummata Oromoo tajaajiluuf itti fufuu murteeffataniin ala OPDO keessa jiran, haasaan tuffii, karaa biraa ammo abdii kutannaa fi jibbiinsaa Abbaay Tsahaayyee, diinni yoomiyyuu diina tahuu kan mirkaneessu waan taheef mirga ummata Oromoo kabajsiisuuf ummata isaanii cinaaa hiriiruun akka qabsaawan, tarkaanfii seenaa qabeessa fudhattaniinis gaafatama seenaa jalaa akka of baasan ABOn waamicha Oromummaa amma illee irra deebiin dabarsaaf.

Kan waliin kanneen wal qixxummaa, dimokraasii fi haqaaf falmina jedhan hundi gochaan farrummaa ummata Oromoo mirga jiraachuu dhabsiisaa jiru kun wayta ifatti raawwatamaa jiru kanatti, saaxiluu fi dura dhaabbatuu irra moggaa dhaabbatanii ilaaluu filatuun ykn akka hin dhagahiinitti callisuun seenaan gaafachiisaa tahuu akka hubatan ABO gadi jabeessee dhaama. Karoora diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate kana ABOn jabinaan kan dura dhaabbatuu fi fashalsu tahuu irra deebi’ee ummata Oromoof dhaamaa, karoorrii fi imaammatni mirga ummataa hin kabajnee fi ummata abbaa biyyaa dhabamsiisuu qabsoo ummataan kan fashalu tahuu ABOn gadi jabeessee hubachiisuu fedha.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Guraandhala 18, 2015

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/02/master-plan-finfinnee-irratti-ibsa-abo-balaa-ummata-oromootti-aggaamame-hanqisuun-dirqama-oromummaa-ti/

Ethiopia: stealing the Omo Valley, destroying its ancient Peoples. #Oromia #Africa February 18, 2015

Posted by OromianEconomist in Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley, Omo, Omo Valley, Oromia.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

???????????Gibe (Omo) valleyLand grab inOromia

Ethiopia: stealing the Omo Valley, destroying its ancient Peoples

Megan Perry* / Sustainable Food Trust

A land grab twice the size of France is under way in Ethiopia, as the government pursues the wholesale seizure if indigenous lands to turn them over to dams and plantations for sugar, palm oil, cotton and biofuels run by foreign corporations, destroying ancient cultures and turning Lake Turkana, the world’s largest desert lake, into a new Aral Sea.

What is happening in the lower Omo Valley shows a complete disregard for human rights and a total failure to understand the value these tribes offer Ethiopia in terms of their cultural heritage and their contribution to food security.

There is growing international concern for the future of the lower Omo Valley in Ethiopia. A beautiful, biologically diverse land with volcanic outcrops and a pristine riverine forest; it is also aUNESCO world heritage site, yielding significant archaeological finds, including human remains dating back 2.4 million years.

The Valley is one of the most culturally diverse places in the world, with around200,000 indigenous people living there. Yet, in blind attempts to modernise and develop whatthe government sees as an area of ‘backward’farmers in need of modernisation, some of Ethiopia’s most valuable landscapes, resources and communities are being destroyed.

A new dam, called Gibe III, on the Omo River is nearing completion and will begin operation in June, 2015, potentially devastating the lives of half a million people. Along with the dam, extensive land grabbing is forcing thousands from their ancestral homes and destroying ecosystems.

Ethiopia’s ‘villagisation’ programme is aiding the land-grab by pushing tribes into purpose built villages where they can no longer access their lands, becoming unable to sustain themselves, and making these previously self-sufficient tribes dependent on government food aid.

A total disregard for the rights of Ethiopia’s Indigenous Peoples

What is happening in the lower Omo Valley, and elsewhere, shows a complete disregard for human rights and a total failure to understand the value these tribes offer Ethiopia in terms of their cultural heritage and their contribution to food security.

There are eight tribes living in the Valley, including the Mursi, famous for wearing large plates in their lower lips. Their agricultural practices have been developed over generations to cope with Ethiopia’s famously dry climate.

Many are herders who keep cattle, sheep and goats and live nomadically. Others practice small-scale shifting cultivation, whilst many depend on the fertile crop and pasture land created by seasonal flooding.

The vital life source of the Omo River is being cut off by Gibe III. An Italian construction company began work in 2006, violating Ethiopian law as there was no competitive bidding for the contract and no meaningful consultation with indigenous people.

The dam has received investment from the Industrial and Commercial Bank of China, and the hydropower is primarily going for export rather than domestic use – despite the fact that 77% of Ethiopia’s population lacks access to electricity.

People in the Omo Valley are politically vulnerable and geographically remote. Many do not speak Amharic, the national language, and have no access to resources or information. Foreign journalists have been denied contact with the tribes, as BBC reporter Matthew Newsome recently discovered when he was prevented from speaking to the Mursi people.

There has been little consideration of potential impacts, including those which may affect other countries, particularly Kenya, as Lake Turkana relies heavily on the Omo River.

At risk: Lake Turkana, ‘Cradle of Mankind’

Lake Turkana, known as the ‘Cradle of Mankind’, is the world’s largest desert lake dating back more than 4 million years. 90% of its inflow comes from the Omo. Filling of the lake behind the dam will take three years and use up to a years’ worth of inflow that would otherwise go into Lake Turkana.

Irrigation projects linked with the dam will then reduce the inflow by 50% and lead to a drop of up to 20 metres in the lake’s depth. These projects may also pollute the water with chemicals and nitrogen run-off. Dr Sean Avery’s report explains how this could devastate the lake’s ancient ecosystems and affect the 300,000 people who depend on it for their livelihoods.

Tribal communities living around the lake rely on it for fish, as well as an emergency source of water. It also attracts other wildlife which some tribes hunt for food, such as the El Molo, who hunt hippo and crocodile. Turkana is home to at least 60 fish species, which have evolved to be perfectly adapted to the lake’s environment.

Breeding activity is highest when the Omo floods, and this seasonal flood also stimulates the migration of spawning fish. Flooding is vital for diluting the salinity of the lake, making it habitable. Livestock around the lake add nutrients to the soil encouraging shoreline vegetation, and this is important for protecting young fish during the floods.

Lake Turkana is a fragile ecosystem, highly dependent on regular seasonal activity, particularly from the Omo. To alter this ancient ebb and flow will throw the environment out of balance and impact all life which relies on the lake.

Severely restricted resources around the lake may also lead to violence amongst those competing for what’s left. Low water levels could see the lake split in two, similar to the Aral Sea. Having acted as a natural boundary between people, there is concern that conflict will be inevitable.

Fear is already spreading amongst the tribes who say they are afraid of those who live on the other side of the lake. One woman said, “They will come and kill us and that will bring about enmity among us as we turn on each other due to hunger.”

Conflict may also come from Ethiopians moving into Kenyan territory in attempts to find new land and resources.

A land grab twice the size of France

The dam is part of a wider attempt to develop the Omo Valley resulting in land grabs and plantations depending on large-scale irrigation. Since 2008 an area the size of France has been given to foreign companies, and there are plans to hand over twice this area of landover the next few years.

Investors can grow what they want and sell where they want. The main crops being brought into cultivation include, sugar, cotton, maize, palm oil and biofuels. These have no benefit to local economies, and rather than using Ethiopia’s fragile fertile lands to support its own people, the crops grown here are exported for foreign markets.

Despite claims that plantations will bring jobs, most of the workers are migrants. Where local people (including children) are employed, they are paid extremely poorly. 750km of internal roads are also being constructed to serve the plantations, and are carving up the landscape, causing further evictions.

In order to prepare the land for plantations, all trees and grassland are cleared, destroying valuable ecosystems and natural resources.

Reports claim the military have been regularly intimidating villages, stealing and killing cattle and destroying grain stores. There have also been reports of beatings, rape and even deaths, whilst those who oppose the developments are put in jail. The Bodi, Kwegi and Mursi people were evicted to make way for the Kuraz Sugar Project which covers 245,000 acres.

The Suri have also been forcibly removed to make way for the Koka palm oil plantation, run by a Malaysian company and covering 76,600 acres. This is also happening elsewhere in Ethiopia, particularly the Gambela region where 73% of the indigenous population are destined for resettlement.

Al-Moudi, a Saudi tycoon, has 10,000 acres in this region to grow rice, which is exported to the Middle East. A recent report from the World Bank’s internal watchdog has accused a UK and World Bank funded development programme of contributing to this violent resettlement.

For many tribes in the Omo Valley, the loss of their land means the loss of their culture. Cattle herding is not just a source of income, it defines people’s lives. There is great cultural value placed on the animals. The Bodi are known to sing poems to their favourite cattle; and there are many rituals involving the livestock, such as the Hamer tribe’s coming of age ceremony whereby young men must jump across a line of 10 to 30 bulls.

Losing their land also means losing the ability to sustain themselves. As Ulijarholi, a member of the Mursi tribe, said, “If our land is taken, it is like taking our lives.”

They will no longer be independent but must rely on government food aid or try to grow food from tiny areas of land with severely reduced resources.

Ethiopia’s food security

Ethiopia is currently experiencing economic growth, yet 30 million people still face chronic food shortages. Some 90% of Ethiopia’s national budget is foreign aid, but instead of taking a grass-roots approach to securing a self-sufficient food supply for its people, it is being pushed aggressively towards industrial development and intensive production for foreign markets.

There is a failure to recognise what these indigenous small-scale farmers and pastoralists offer to Ethiopia’s food security. Survival of the Fittest, a report by Oxfam, argued that pastoralism is one of the best ways to combat climate change because of its flexibility.

During droughts animals can be slaughtered and resources focused on a core breeding stock in order to survive. This provides insurance against crop failure as livestock can be exchanged for grain or sold, but when crops fail there can be nothing left. Tribal people can also live off the meat and milk of their animals.

Those who have long cultivated the land in the Omo Valley are essential to the region’s food security, producing sorghum, maize and beans on the flood plains. This requires long experience of the local climate and the river’s seasonal behaviour, as well as knowledge of which crops grow well under diverse and challenging conditions.

Support for smallholders and pastoralists could improve their efficiency and access to local markets. This would be a sustainable system which preserved soil fertility and the local ecosystem through small-scale mixed rotation cropping, appropriate use of scarce resources (by growing crops which don’t need lots of water, for example) and use of livestock for fertility-building, as well as for producing food on less productive lands.

Instead, over a billion dollars is being spent on hydro-electric power and irrigation projects. This will ultimately prove unsustainable, since large-scale crop irrigation in dry regions causes water depletion and salinisation of the soil, turning the land unproductive within a couple of generations.

Short of an international outcry however, the traditional agricultural practices of the indigenous people will be long gone by the time the disastrous consequences becomes apparent.

 


 

*Megan Perry is Personal and Research Assistant to SFT Policy Director, Richard Young.

This article was originally published by  the Sustainable Food Trust.

Source:  http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2754229/ethiopia_stealing_the_omo_valley_destroying_its_ancient_peoples.html