jump to navigation

Oromia: Alert! Crimes against humanity: Mass torture and killings are going on against Oromo people in Ethiopia. August 14, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , ,
trackback

Odaa OromooOromianEconomist

 

stop killing Oromo People#OromoProtests, #GrandOromiaProtests, 6 August 2016, all over Oromia. Dhaadannoo. p124#OromoProtests, #GrandOromiaMarch 6 August 2016, all over Oromia. Dhaadannoo. p9

 

 

#OromoProtests Alert! Mass torture and killings are  going on against Oromo people in Ethiopia. Oromo children are subjected to torture and mass killings by fascsist Ethiopia’s regime (TPLF/Agazi force.

The  New York Times  was able to picture in video camera while fascist cruel Ethiopia’s regime (TPLF/Agazi) was  attacking peaceful Oromo Protesters in Finfinnee (Addis Ababa), Oromia on 6 August 2016, Grand #OromoProtests.  

Genocide is going on against Oromo people. On 6 August 2016 Protests held over 200 towns and cities in Oromia state wide. All over, Oromo demonstrators demanding political change in Ethiopia have been met with violent resistance by the fascist TPLF Ethiopia’s regime.It has been reported that over 283 innocent Oromo have been gunned down by cruel fascist TPLF Ethiopia’s regime ( https://oromianeconomist.com/2016/08/13/oromia-dhiigi-mucaa-kootii-dhangalaee-hin-hafu-oromiyaan-ni-bilisoomti-akeeka-ummatni-oromoo-bakkaan-gahuuf-murteeffate/  ). These are in addition to over 600 people the regime has murdered since November 2015. Since  6 August 2016, over 4000  people are being tortured in Awash Arba concentration camp alone. This figure does not include thousands and thousands in thousands TPLF torture camps.

Alert, mass killings and torture is going on against Oromo people in Ethiopia.

Fascist Ethiopia’s regime’s detaining and torturing Oromo children. This photo was taken at Iyasu IV prison in Gara Mulata, East Hararge, Oromia. 13 August 2016

 

Fascist Ethiopia's  regime's  detaining and torturing Oromo children. This photo was taken at Iyasu IV prison in Gara Mulata, East Hararge, Oromia. 13 August 2016. p2Fascist Ethiopia's  regime's  detaining and torturing Oromo children. This photo was taken at Iyasu IV prison in Gara Mulata, East Hararge, Oromia. 13 August 2016Fascist Ethiopia's  regime's  detaining and torturing Oromo children. This photo was taken at Iyasu IV prison in Gara Mulata, East Hararge, Oromia. 13 August 2016. p1

This is picture is a photo of martyred birght Oromo teenager school girl Mamiituu Hirphaa who was killed by cruel fascist Ethiopia’s regime Agazi forces in Ambo town, West Shawa, Oromia on 6 August 2016.

This is martyred Oromo teenager girl  Mamiituu Hirphaa who was killed by cruel fascist Ethiopia's regime Agazi forces in Ambo town, West Shawa, Oromia on 6 August 2016

 

Fascist Ethiopia’s regime forces attacking 80 years Oromo elder in Arsi, Oromia state, captured by citizen journalist camera and social media.

#OromoProtests, an Oromo man, 80 years old confronting fascist Ethiopia's regime, Agazi forces, Arsi, Oromia, 12 August 2016

A full scale military massacre has-been conducted by ethiopias fascsit regime in Naqamte East Wallaggaa, Oromia. The is picture is a young Oromo gunned down by the regime forces. 6 August 2016. Grand #OromoProtests.

Grand #OromoProtests, Grand ‪#‎OromoProtests‬ full scale Military massacre  has been conducted by Ethiopia's fascsit regimei n Naqamte, East Walaga. 6 August 2016 pcture

These  are tips of the iceberg of  genocidal crimes of Fascist (TPLF) Ethiopia’s regime.


Hagayya 6 bara 2016 qabee gidiraa lammiin Oromoo  Finfinnee keessaa guramaani hidhaman keessa jiraan: Warra hidhamee gidramaa turee  bahe kessaa tokko akka dubbatetti:-


Hiriirra Guddicha Finfinneetti geggeeffame irratti ilmaan Oromoo 4000 tahan qabamanii Awash Sebat Kiilo kaampii jedhamutti hidhamanii jiru. Akkamitti qabaman, eenyutu qabeen, balaa akkamiitu irra gaheen, yoom Awash geeffaman? Yaadannoo namni jara qabame san keessaa tokko tahe naa erge armaan gadii obsaan dubbisaa.
“Jalqaba gafaa hirirra finfineetii banuu waan isaan godhan media iratti argitaanitu. guyyaa sana namaa heduutu qabamee namni qabame immoo kaan hirirra irraatti kaan daandii utuu deemaa jiruu kan immoo kutaa magaala finfinee garagaraa keessaatii ergaa qabamanii seera jala galaan bodaa garuu reebichaa ilmoo namaaf hin maaletuu irraatti rawwaate. fkn anii nama guyyaa sana qabamee keessaa nama tokkon ture. ergan nama baayee dukaa qabamee boodaa tilmaaman nama 30 kan tanuu nuu fudhaan mana dhunfaa tokko nu geessanii baayee nu reebaan, reebuu qofa mitii araabsoo garaa garan nu araabsaan fkn “nuuti bilisumaa siiniif lanee akkas tatu. Esaatti democracy argitaani beetuu?, oromoon angoon isaaf hin maluu …. ”
Garuu wantaan ijaakoon argee tokko yeeroo mana dhuunfaa sana keessaatti reebaama turee irraa caalaa kan nuu reebee namaa lammii tigire tahedha. kan bira immoo tigire tahee namaa hucuu military hin hufaane sababa tigiree tahee qofaaf nuu reebee mata nama heduu babaaqaaqsee . ergaa reebaan quufan boodaa gara kutaa finfinee keessaa bakka kasanchis ( sidistegn police station ) jedhamuu nuu dhaqataan. haga guyya keessaa sa’a 12tti achii ture. Sa’a 12 boodaa nufuudhaani bayaanii bakka lagahar jedhamu ykn ground tennis / diree tennis irraa nuu kayaan isaa boodaa bookkaan hedduun nutii roobe sa’a afurii oliif bokkaa keessaa nuu tursiisaan.
namnii hundii maali maalii goonee bokkaan nu ajeesuuf maalo bineesii illee yoo bokkaan roobuu bollaa ykn hoolqa jalati baqaata maliif isaan garuu bokkaa keessaati nu ajeestu jenaan cal jedhaa taahaa ykn achi keessaa bultuu nuun jedhaan.kun hundii ergaa rawwaatee boodee garu nama qabamee hundaa achii fudhaani gara kutaa magaala finfine iddoo police station jiruu hunda jirutti rabsaan achiitti nu hidhaan. achii booda gafa sanbaata guddaa galgaala halkaan keessa sa’a sadiiti nuufuudhaan gara Awash sebat kilo camp nu geesaan. achii bodaa achii keessaatii isporti ilmoon namaa hojeechuu hin dandeenya nuu hojeechisaan kaan reebaan lukaa irraa cabsaan kaan harkaa irraa cabsaan kaan kalee hojii ala gochisiisaan,
waa nyaata irraatti immoo ganama dabboo tokko guyyaa dabboo tokko galgaala dabboo tokko nuuf keenaa turaan bishaan immoo guyaatii walaaka letter tokko gadii nuuf kenaa tura. ijoolee shamaara isporti isaan hojechuu hin dandeenya hojechisee shamaara baayeetuu midhaan gudaan irraa gahee waluuma galaa namnii achii jiruu tilmaaman naannoo 4000 taha. achii kessaa gaafaa jimmaata namnii 66 keessaa baneera. kan keessaa dhalan nama18 ,dhiri 48tu bahe. ijoolee dhiraa irraa rifeensa mataa hadaaniruu namnii tokkoyyuu kan rifensaa mata qabu hin jiruu.”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: