jump to navigation

Oromia: #OromoProtests Alerts! Crimes Against humanity: Fascist Ethiopia’s regime has continued with mass killings of Oromo children, mass arrests and genocide against Oromo people August 20, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , , , , ,
4 comments

Odaa OromooOromianEconomist

 

stop killing Oromo People


The cruel Fascist Ethiopia’s regime (TPLF) is killing Oromo children on daily basis. Since 6 August 2016, over 25,000 Oromo nationals of all walks of life have been  in military concentrations/torture camps. The figure is rising daily. This figure does not include the over 50,000 detained before 6 August 2016.

Targeted killing continues across Oromia. This is  Galataa Admaasuu, a young man of age 19. He was returning home after watching a soccer game at a cafe in the evening of August  19, 2016 when the regime’s force with  sniper bullets hit him 3 times and killing him on spot in front of Dambi Dollo Hospital, in Qelam Wallaggaa. In the past few days we have been receiving several such targeted killing using snipers or by staging night time raid to homes.Kun Galataa Admaasuu  dargaggeessa umri 19 kan galgala kaleessaa osoo kubbaa laalee galaa jiruu loltuun Wayyaanee rasaasan dhahee fuuldura Hospitaal Dambi Doollootti ajjeeseedha.

 

The body of Galataa Admaasuu

fascsit Ethiopia's regime security forces gunned down Galataa Adimaasuu, an 18 years old Oromo boy with three bullet in Oromia, Dembi Dollo town, Dhanqaa area.Cruel and fascsit Oromo regime discrimnates and killing Oromo people, children, men, women, old and young just because they are Oromo

‘Because I am Oromo’: Sweeping repression in the Oromia 


16 years old from Fantaallee kidnapped by Ethiopia’s regime fascist forces on 17 August 2016 his whereabouts is unkown

 

Kun barataa kutaa sagal Marraa Hawaas kan hiriira Hagayya 6 bara 2016 Aanaa Fantaallee magaalaa Mataa-Haaraatti geggeeffame irratti nama 29 waliin qabamee mana hidhaa Mataa-Haaraatti dararamaa ture. Barataan kun kaleessa mana murtitti dhiyaannan umrii 16 waan ta’eef akka bayu manni murtii murteesse. Garuu, warri seeruma ofii baafattettuu hin bulle, ukkaamsitee bakka hin beekamne geessitee turte. Odeessi nu gahe akka ibsutti, yeroo ammaa mana hidhaa Martitti dararaan irra gayaa jira.

Oromo boy, 16 year old from Fantaallee kidnapped by Ethiopia's regime fascist forces on 17 August 2016


 

Dr Alamuu Taaddasaa, medical doctor at incinnii hospital in Oromia kidnapped by Ethiopia’s regime fascist forces on 16 August 2016 and his whereabout is unknown

kun Dr Alamuu Taaddasaa jedhama. Hojjetaa hospitaala Incinnitii, Hagayya 16 bara 2016 waree booda lukkulee wayyanetiin qabamee essa akka isa buusaan dhabnee jirra jedhan.

Dr Alamuu Taaddasaa, medical doctor at incinnii hospital in Oromia kidnapped by Ethiopia's regime fascist forces on 16 August 2016


Obsineet Baqalee, young Oromo woman, worker of Ethio telecom. Kidnapped on the Grand #OromoProtest, 06 August 2016 demonstration inFinfinnee, her whereabouts and health is unknown.

Obsineet Baqalee, young Oromo woman, worker of Ethio telecom. Kidnapped on the Grand #OromoProtest, 06 August 2016 demonstration inFinfinnee, her whereabouts and health still remains mystery


Jamaal Abdalla Aadam, Oromo boy, star student, from Calanqoo kidnapped by Ethiopia’s regime fascist forces on 6 August 2016

Barataa Jamaal Abdalla Aadam jedhama. Jiraataa Harargee Bahaa Aanaa Meettaa magaala Calaanqooti. Barataan kun qoruumsa kutaa 12ffaa qaphxii 467 kan fide yoo ta’uu, qaphxii isaa ille arkuu hin dandenye. Eega gaafa hiriira guddicha hagayya 6 irraa qabamee qeerroo baayyee waliin gara magaalaa qullubbii geeffame, achitti rakkisa jiran.

Jamaal Abdalla Aadam, Oromo boy, star student, from Calanqoo kidnapped by Ethiopia's regime fascist forces on 6 August 2016


KADIR MOHAMMAD ABDULLAA , Oromo national from East Haraghe, Gursum, Funyaan Hujubaa town in Oromia state kidnapped by Ethiopia’s regime fascist forces on 15 August 2016. His whereabuts is unknown.

 

Godina harargee bahaa Aanaa gursum magaalaa Funyaan Hujubaa keessatti hiriira siitu kakaase jechuudhaan guyyaa Hagayya  15 bara  2016tti  irraa kaasee hanga ammaatti achi buutee dhabneera maqaan isaa KADIR MOHAMMAD ABDULLAA jedhama.

KADIR MOHAMMAD ABDULLAA , Oromo national from East Haraghe, Gursum, Funyaan Hujubaa town in Oromia state kidnapped by Ethiopia's regime fascist forces on 15 August 2016. His whereabuts is unknown


Mallicha Guyo, former lecturer at Dire Dawa University and currently a graduate student of Constitutional & Public Law at AAU is among the many peaceful demonstrators unlawfully detained during the Grand #OromoProtests,  6th of Augus 2016 in Finfinnee and still kept in regime’s secrete detention centres.

Akkuma beekamufu hiiriiraa guddicha sanbata xiqqaa sani irratii namoota kumatamat lakkawaamu achii buute dhaban hamami hin jedhamu…namni maqaan isaa Malicha Guyyoo jedhamu kan barsiisa university Dire dawa tii damee seeraa barsiisuu amma MA university finfinnet constitutional and public law baracha Jiru achii buute isaa dhaban…..mee nama qoonqoo isaa qabu faa yoo argate inbox na godhii.Godina Wallaggaa Lixaa Anaa Baaboo Gambeel keessatti gaafa 06 /07/2016 hirirraa guutu Oromiyaattii ta’e irraattii anaan Baaboos hirmachuun mormii jabaa dhageessisanii tura sanan wal qabatee namoonnii hedduun hiidhamuufi manii hiidhalee hankakee mana barumsaatii uummattaa hiidha akka turan gabaasun keenya ni yaada tamaa ammaas namoonnii hedduun hiidhaatii dararamaa yoo jirata dargagoo lamaa
1 Jafar Caaliif
2 Jafar Qawwee kan
jedhaman immoo mana hiidhaatii basanii essa akka isaan geessan hin beekamu! Uummanniis dararraa guddaa keessa jira!


An Oromo national Taagal Daaqaa Waaqgaarii is among thousands of peaceful protesters who have been unlawfully detained by the TPLF security agents during the Grand #OromoProtests rally in the capital Finfinnee, on the 6th of Aug, 2016. It’s believed that Mr. Tagal & thousands of others unlawfully detained during these peaceful protests are currently being tortured at a Military Camp called Awash Arba, in the remote Afar regional state. The regime is torturing thousands to death in such a remote military barricades across the country.

Taagal Daaqaa Waaqgaarii, is among thousands of peaceful protesters who have been unlawfully detained by the TPLF security agents during the #GrandOromiaRally in the capital Finfinnee, on the 6th of Aug, 2016.

 

Oromo youth, Yaasiin Xaahaa, original from Jimma, kidnaped by fascist Ethiopia’s regime forces on August 6, 2016, Grand #OromoProtests Rally in Finfinnee. His whereabouts unknown.

Suuraan asii gadii kun Yaasiin Xaahaa jedhama. bakki dhaloota isaa Jimmaa dha hiriira guutuu Oromiyaa gaafa sanbataa xiqaa 6/8/2016 tahe irratti ganama Finfinnee nannawa istediyomatti diinaan qabamee tumamaa achi buteen isaa hanga ammaatti hin dhagahamne, oduu isaa wanta dhagahamee hin jiruu.

Oromo youth, Yaasiin Xaahaa, original from Jimma, kidnaped by fascist Ethiopia's regime forces on August 6, 2016, Grand #OromoProtests Rally in Finfinnee. His whereabouts unknown


Young Oromo woman, Doii Itanaa, kidnaped by Agazi forces  on 6 August 2016, Grand #OromoProtests, her whereabouts unknown

Mucaayoon kun Doii Itana jedhamti, Hiriira guddicha Gaafa Sanbata tikka 6-8-2016ti Guutuu Oromiyaa irratti yeroo godaame akaa oduu naagayeeti Obboloyota isheefii hiriyoyota ishee wajjin hirmaattee,gaafaasuuma obboloyashee biraa qabamtee humnaa waraana wayyaneen (Agazi ) jedaamuun Ukkaafamtee eessa akka buutee hinbeekaamu.

Young Oromo woman, Doii Itanaa, kidnaped on 6 August 2016, Grand #OromoProtests, her whereabouts unknown


Giddiisaa Kuufataa, Oromo national from Dandi, Oromia, kidnapped by Agazi forces and his where about is unknown.

Maqaan isaa Giddiisaa Kuufataa jedhama, hojjetta waajjira Dhimma Dubartoota fi Daa’immanii aanaa Dandii , yoo ta’u FDG yeroo jalqabaaf magaalaa Giinciitti jalqabee irratti torban muraasaaf mana hidha aanaa dandii ture, manni murtii walaabaan gadi lakkiise, gaafa guyyaa 10/13/2008 (ALH) halkan keessa naannoo sa’aatii 5:00 mana jireenya isaa keessa loltuu wayyaaneetiin fudhatame

Giddiisaa Kuufataa, Oromo national from Dandi, Oromia, kidnapped by Agazi forces and his where about is unknown


 

Mo’iboon Baqqalaa was kidnapped by Fascist Ethiopia’s regime from Jimma University in 2014 and suffering in Qilinxoo torture camp.

Kan suura armaan gadiitti argitan kun Mo’iboon Baqqalaa jedhama dhalootaan Wallagga bahaa aanaa Kiiramuu dha. bara 2014 mormii master pilaanii gaggeeffameen shakkamee Jimma university Qilinxootti dabarfame….murtii malees waggaa lama kan tahu erga hidhamee booda barana ji’a sadaasaa keessa lakkifame bahee beellama deddeebi’aa jira Finfinneetti. Achumaan alana beellama wiixata darbeef deemnaan Roobii darbetti dabarsan, ammas roobiirraa gara Jimaata har’aatti dabarsan. har’a dhaddacharratti yakkamaa dha jedhanii achumaan Qilinxootti dabarsan!
Haadhoo ofii waaqni si waliin haa ta’u oromummaan yakka taate erga ta’ee!

Mo'iboon Baqqalaa was kidnapped by Fascist Ethiopia's regime from Jimma University in 2014 and suffering in torture camp

Oromo elder, kidnaped by Ethiopia’s fascist security forces after 6 August 2016 and his whereabout is unknown.

Obbo Maammoo Gadaa eega guyyaa Hiriirri Magaala Adaamaatti godhamee booda wayyaaneen qabamee as buuteen isaa dhabame jedha odeeffannoon.

 

Oromo elder, kidnaped by Ethiopia's fascist security forces after 6 August 2016 and his whereabout is unknown


Young Oromo national Akaaluu Mulugeetaa Olaanii, kidnaped by fascist Ethiopia’s regime forces on 6 August 2016 (Grand #OromoProtest) his whereabouts is unknown.

Akaaluu Mulugeetaa Olaanii jedhama. Dargaggoo Oromoo hiriira Finfinnee Sanbata darbee (06/08/16) irratti warra achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko.

Oromo national Akaaluu Mulugeetaa Olaanii, kidnaped by fascist Ethiopia's regime forces on 6 August 2016 (Grand #OromoProtest) his whereabouts is unknown


This is Kebede Gemeda, a 70 year elder. He was arrested at the Grand Rally in Finfinne. He was beaten so badly that he lost one of his eye sight completely. They thought he was dying so they took him out of the military camp and threw up near his house.

Kebede Gemeda, 70 years old Oromo man. He was arrested at the Grand Rally in Finfinne. He was beaten so badly that he lost one of his eye sight completely.


Oromo national Jibriil Mohaammad, from Jimmaa Arjo shot four times at gun point by Agazi on 6 August 2016 at Grand #OromoProtests.

Maqaan isaa Jibriil Mohaammad jedhama.Kaninni itti dhalatee guddate godina Wallagga bahaa aanaa Jimmaa Arjoo bakka gabaa Efrem jedhamu yemmuu ta’u ,hiriira yeroo darbee guutummaa oromiyaa keessatti finiinaa ooleen wal qabatee sababa gaaffii mirgaa gaafateef jecha rasaasaan qaama isaarraa bakka afur rukutamee yeroo ammaa kana hoospitaala naqamtee keessatti wallaanamaa akka jiru maddeen keenya ifa godhu.

Oromo national Jibriil Mohaammad, from Jimmaa Arjo shot four times at gun point by Agazi on 6 August at Grand #OromoProtests

 


#Oromoprotests alert: The regime now using collage campus as concentration camp in addition to several military camps. For instance some 25000 protesters arrested in Hararge have been taken to Kombolcha Agricultural College. Their head has been shaved and they are crammed into classrooms in hundreds.
NOTE: These colleges are mostly built and run by money donated from American and European tax payers. So tell your representatives. Jawar Mohammed, OMN reports, 20 August 2016.


VOA Afaan Oromoo reports how fascist  TPLF Ethiopia’s regime soldiers killed a man named Hora Wajiso in his own home and then imprisoned his wife with her infant child.

Abbaa Warraa Ajjeesanii Haadha Warraa Immoo Daa’ima xiqqoo Waliin Hidhan.

VOA Afaan Oromo Reports Hagayya (August) 18, 2016

 

Adama Tulluu map


Dr Gabayyoo Jaallataa medical specialist in Naqamte, Oromia gunned down by fascist Ethiopia’s regime forces.

Dr.Gabayyoo Jaallataa Waraana Wayyaanee Agaaziin Rukutamuun Wareegaman.

Maqaan isaa Dr.Gabayyoo Jaallataa jedhama.
13912905_10102477986247493_4426160628839170158_n13932770_10102477993473013_1430970379927856315_nKaninni itti dhalatee guddate godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullusoo jedhamtu keessatti.
Ga’een hojii isaa Dookteerummaadhaan kilinika Abdii kan jedhamu magaalaa naqamtee keessaa naannoo Hoospitaala naqamteetti kan argamu keessatti ramadamee hojjechaa nama tureedha. Dr.Gabayyoo jaalataa xinnummaa isaa irraa ka’uun nama diinaaf harka hin laanne nama oromummaa isaatti boonee jiraatuu fi nama ilmaan oromoo akka lubbuu isaatti jaallatu keessaa nama tokko ture.20160815143921
Haata’u malee yeroo darbe hiriira guddicha magaalaa naqamtee keessatti akka abidda saafaa belbelaa ooleen wal qabatee sababii inni oromummaa isaa jaallatuuf  jecha akkasumallee ati dhoksaadhaan qeerroo mana hojii itti ramadamtee hojjettu keessatti ol seensistee walla’aansa gochaafii jirta maqaa jedhuun humni agaazii guyyuma hiriira guddichaa sana  bakkuma hojiisaatii deemanii rasaasa itti roobsanii deemanii jiru.
Haa ta’u malee dr  Gabayyoon yeroo sanaaf rukutamee hatattamaan gara hoospitaala naqamteetti ergamee yaaliin deddeebiin torban tokkoo oliif osooma godhamaafii jiruu hoomaayyuu fayyuu hin dadhabuurraan kan ka’e guyyaa har’aa jechuun Hagayya 15/08/2016 du’aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Reeffi isaas gara bakka dhaloota isaa kan taate godina wallagga lixaa  magaalaa gullusootti ergamee jira.
Qabsa’aan du’us qabsoon itti fufa.


on 15 August 2016 night, fascist Ethiopia’s regime Agazi soldiers broke into home of Hora Fajiso, and killed him on spot in Batu town, East Shawa.

Bulchiinsa magaalaa Baatuu guyyaa 09/12/2008 halkaan sa’aati 10:00 ti Dargaggoo Hora Fajjisoo sababii meeshaa woraan qabda jedhuun marsaanii warranaa mana jirenyaa isaati itti banuun kan ajeesaan yoo ta’u akka ajeefamu kan haala mijessee obbo Kadir Gammada I/g W/ra Bulchiinsa fi Nagenyaa Magaalaa Baatuu ta’u bekkame jira ,dhukaasa godhameen Poolisii tokkoo yoo Ajefamuu tokko rukkutame jira.

 

Agazi soldiers broke into home of Hora Fajiso, and killed him on spot in Batu town, East Shawa.


This is martyred Ahmadoo who was killed by TPLF Ethiopia’s regime fascist Agazi forces in Haramaayaa town, East Hararge on 6 August 2016, Grand #OromoProtests. May his soul rest in Peace!

Kun wareegamaa keenya barataa Ahmadoo, kan hiriira guddaa Oromoo godina Harargee Bahaa, magaalaa Haramaayaa, keessatti Hagayya 6 bara 2016 waraana Wayyaaneen wareegame.
Gootota Oromoo kumaatamaa wajjin nagaan nuuf boqodhu!
Qabsoon hanga bilisummaatti itti fufa!!
Rabbi lubbuu isaa haa qananiisu.

 

This is martyred Ahmadoo who was killed by fascist Ethiopia's Agazi forces in Haramaayaa town, East Hararge on 6 August 2016. #OromoProtests


Abduselam  Ahmed, a succesful  Oromo businessman in haramaya was assassinated by tplf fascit Ethiopias regime on 7 August 2016.

Abduselam Ahmed oromo businessman in Haramaya was assassinated by TPLF fascit Ethiopia's regime. 7 August 2016


The other victim on the protest held in Robe, Bale on the Grand #OromoProtests  on 6 August 2016 was Zubeyr Kadir as you can see on the picture bellow! May he join Oromo martyrs in heaven!!!


Zubeyr Kadir gunned down by Ethiopia’s regime fascist forces on 6 August 2016 in Robe Bale, Oromia.


Namni lammaffaan hiriira guddicha magaalaa Roobee-Baaletti wareegame maqaan isaa Zubeyir Kadiir jedhama. Rabbi warra jannataa isaan haa taasisu!

Zubeyr Kadir gunned down by Ethiopia's regime fascist forces on 6 August 2016 in Robe Bale, Oromia

#OromoProtests, Must watch Al Jazeera new video News of August 20, 2016, Hundreds have been killed by agazi police forces during a peaceful demonstration across the country (Oromia, Ethiopia).


Darajee Birbirsaa, Oromo national, civil engineering graduate kidnapped by fascist forces on 19 August 2016 and his where about is unknown.

kuni darajee birbirsaa jedhama. bara 2015 wallaga university irra civil engineering dhan eebifame kan turee yoo tauu dalagaa male hanga ammaatti magaala Itayya godina arsi keessa turee haa tauu malee akka lakkobsa Habashaatti Hagayya 12 bara 2008  poolisi feedaralattin ergaa fudhatame booda eessa akka dhaqee hin beekamuana sirreessa aanaa fi goodinaa keesattis hin argamnee.isaa walii is namooni abdalla dasee jedhamuu fi muktar abdoo jedhamuu dhabanni jiraan.

Darajee Birbirsaa, Oromo national, civil engineering graduate kidnapped on 19 August 2016 and his whereabout is unknown

Jundii Abboomsaa Badhaasoo, Oromo business man from Arsi, Martii district  kidnapped on 17 August 2016 and his whereabout is unknown

 

GodinaArsii Bahaa Aanaa Martii ganda Golagotaa keessaa nama Jundii Abboomsaa Badhaasoo jedhamu guyyaa dheengaddaa mana murtii irraa waraqaa fidanii mana isaatti seeraan sir barbaanna jedhaniinii ani Wayyaaneetti hin bulu reeffa kiyya malee jiraa kiyya asii na hin fuutan jedheenii gootummaan dura dhaabbate. Achii jaarsoliin fuudhanii magaalaa geessanii halkan kalee namoota 16 waliin halkan saa’aa 9 makiinaa lamaan fe’anii achi buuteen hin beekamne. obbo Jundii Abboomsaa Badhaasoo abbaa qabeenyaa lafa bishaan hektaara hedduu yoo ta’u, akkasumas eessuma wallisaa Ibroo Ibsaa; kan akka abbaatti guddisee asiin gahee hanga har’aatti gargaaree sirboota hedduu hojjisiise.

Jundii Abboomsaa Badhaasoo, Oromo business man kidnapped on 17 August 2016 and his whereabout is unknown


Aman Aliyii Xaha, Oromo national was shot at gun point by fascsist Ethiopia’s regime forces on 6 August Grand #OromoProtests in  Haramayaa and died on 20 August 2016.
Godina Haragee Bahaa Haramayaa keessatti Hirira guddicha Hagayya 6, 2016 irrati dhahamee harra lubbuun isaa dabarte.”

Aman Aliyii Xaha, Oromo national was shot at gun point by fascsit Ethiopia's regime forces on 6 August Grand #OromoProtests and died on 20 August 2016


‪#‎OromoProtests‬ ALERT: We are hearing ongoing mass killing including assassination of prominent businessmen in Awaday and other Oromo towns. It is very hard to fully verify what we hear via telephone as internet is completely shut off in Ethiopia, and electricity is cut off from most towns in Oromia. The whereabout of hundreds of university lecturers, doctors and businessmen is unknown by their parents. A prominent businessman named Sheko was assassinated by the military in his own home in Aawaday. If the influx of information is confirmed, a systematic ethnic cleansing, if not genocide is being committed against the Oromo. The Oromo around the world must be prepared to hear the worst and respond in kind.


For more click here  at: Oromia: Alert! Crimes against humanity: Mass torture and killings are going on against Oromo people in Ethiopia.

 

Click here to read:- Widespread brutalities of Ethiopia’s Regime (Fascist TPLF) against the Oromo people in different parts of the State of Oromia July 3, 2016

 

OSG’s letter to United Nations Human Right Council : Ignoring a wave of unlawful killings and enforced disappearances in Oromia is fueling further catastrophic in the region. osg-call-for-urgnet-action


HRLHA Urgent Action

 


Human rights League of the Horn of AfricaEthiopia: State – Sponsored Terrorism and Military Brutality in Oromia HRLHA Urgent Action

August 17, 2016

Ethiopia, a UN Human Rights Council member since 2011, and an elected member of the UN Security Council as of 2017 is committing state- sponsored terror against the Oromo nation in violation of the UN Human Rights Council responsibility for the promotion and protection of all human rights and the UN Security Council responsiblities for maintaining international peace and security as well as the human rights treaties it has signed and ratified. The government- trained and highly funded Agazi force shot Gebeyehu Jalata, a medical doctor, several times at his personal clinic in East Wallaga Nekemt town on August 6, 2016 while he was allegedly treating wounded protestors at his clinic. Dr. Gebehu Jalata was taken to the Nekemt hospital for treatment and died on August 15, 2016 . The Agazi killing squad also invaded Mr. Hora Fajisso’s home- he is a farmer in East Showa Zone Adami Tulu district, Batu town- and murdered him in his bed in front of his three children and his wife at 5:00 am on August 16, 2016. During the grand nationwide Oromo nation protests on August 6,2016, the Agazi force killed at least 70 people and arrested tens of thousands of others in Oromia Regional State.  1-ethiopia-government-sponsered-terrorism


Among Oromo nationals killed on August 06, 2016 the Human Rights League (HRLHA) reporters managed to get the names of the following 65 people:-

Among Oromo nationals killed on August 06, 2016 the Human Rights League (HRLHA) reporters managed to get the names of the following 65 peopleRead more at:-  1-ethiopia-government-sponsered-terrorism

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Geneva, Switzerland, 16 August 2016 August 20, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomisttweet tweet #OromoProtests

 

Hiriira Mormii biyya Switzerland Magaalaa Genevatti gaggeeffame ilaalchisee.(Hag.16,2016) Click here to watch from OMN

Grand #OromoProtests Global solidarity Rally in Geneva, OMN Reporting, 16 August 2016Grand #OromoProtests Global solidarity Rally in Geneva, OMN Reporting, 16 August 2016 p1

 

 

 

#OromoProtests: Global rally in solidarity with #Oromo students in Oromia August 20, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

???????????#OromoLivesMatters!Stop killing Oromo StudentsNo To Fascist TPLF Ethiopia's genocidal militarism and mass killings in Oromia, EthiopiaSay no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo people. Say no.Say no to the master killer. Addis Ababa master plan is genocidal plan against Oromo peopleOromo students Protests, Western Oromia, Mandii, Najjoo, Jaarsoo,....Gaaffiiwwan yeroo ammaa

 


Global Oromo Communities’ #OromoProtests Solidarity  Ralies, August 16-26.

Orom

August 16, 2016


Chicago, IL, US

London, UK

Geneva, Switzerland


August 18, 2016


Seattle, Washington, US

Melbourne, Australia

Western Australia, Perth

Johannesburg, SA

Las Vegas, Nevada

Minneapolis, Minnesota


August 19, 2016


Washington DC, US

Nashville, Tennessee, US

Oslo, Norway

The Hague, Netherlands

Central Europe, Germany

Stockholm, Sweden

Paris, France

Adelaide, Australia

Toronto, Canada,

Edmonton, Canada

Vancouver, Canada

Galgary, Canada

Winnipeg, Manitoba, Canada

 

 


August 24, 2016


Las Vegas, Nevada, US


August 26, 2016


Los Angeles, California, US

 


Global Solidarity for #Oromoprotests, New Zealand, 6 July 2016

Global solidarity for #OromoProtests, New Zealand, 6 July 2016

 

#OromoProtests‬ June, 03/2016: Solidarity rally at Brussels, Belgium, June, 03/2016

#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016 p2

#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016 p3#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016#OromoProtests solidarity rally in Brusells, Beligium, 3 June 2016 p4

Hiriira Mormii Gamtaa Awurooppaa(EU) Fuulleetti Taasifame.(Waxb. 05, 2016)

 

#OromoProtests  solidarity rally in DC, 19 April 2016

#OromoProtests in solidarity rally in DC, 19 April 2016 p2

 

#OromoProtests in solidarity rally in DC, 19 April 2016

 

 

 

OMN: Hiriira Hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaa DC. Kutaa 1ffaa Ebla 21, 2016

 

#‎OromoProtests:- Demonstration in Washington DC Apr 19,2016

Oromo TV: Washington DC on Tom Lantos Human Commission Briefing … Focus on Oromia. #OromoProtests

 

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/04/23/oromo-tv-washington-dc-on-tom-lantos-human-commission-briefing-focus-on-oromia-oromoprotests/

 

The Minisota state parliament held a moment of silence for those murdered in ‪#‎Oromoprotests‬

 #OromoProtests Global Solidarity Rally in The Hague, Netherlands March 22, 2016
#OromoProtests global Solidarity Rally in The Hague, Netherlands March 22, 2016 p1
 #OromoProtests global Solidarity Rally in The Hague, Netherlands March 22, 2016
#OromoProtests global Solidarity Rally, Oromo community of Switzerland, March 19, 2016
#OromoProtests global Solidarity Rally, Oromo community of Switzerland, March 19, 2016

Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo biyyaa Norway Waliigalaa(Bit.19, 2016)

 #OromoProtests, Australian Oromo Community solidarity rally in front of Austerelian Parliament, 17 March 2016
#OromoProtests, Austerelian Oromo Community solidarity rally in front of Austerelian Parliament, 17 March 2016.png
#OromoProtests, Australia, Oromo solidarity rally, 17 March 2016.png
Canberra delegate, Australian Oromo Communities leaders and Oromo activists
#OromoProtests, Austerelian Oromo Community solidarity rally in front of Austerelian Parliament, 17 March 2016 p1
#OromoProtests, South Africa, Oromo global solidarity rally, 14 March 2016
#OromoProtests, South Africa, Oromo global solidarity rally, 14 March 2016.png

 

#OromoProtests, South Africa, Oromo global solidarity rally, 14 March 2016 p1

#OromoProtests – Global Solidarity Rally, March 11, 2016

March 11, 2016In North America, protest rallies took place in Washington, DC., Maryland and Virginia; Utah; USA Los Angeles, California; Minneapolis/St. Paul, Minnesota; Lansing, Michigan; Seattle, Washington; Sioux Falls, South Dakota; Syracuse, New York; Phoenix, Arizona; Raleigh, North Carolina; Saskatoon, Calgary, Toronto, Canada and other cities.In Europe, rallies took place in Berlin, Germany; Brussels, Belgium; Rome, Italy; Oslo, Norway; Stockholm, Sweden; Paris, France; London, United Kingdom; and Berne, Switzerland.
 https://www.oromiamedia.org/2016/03/11/hiriira-mormii-hawaasa-oromoo-biyyaa-norway-waliigalaabit-112016/
 https://www.oromiamedia.org/2016/03/11/hiriira-mormii-hawaasa-oromoo-biyya-swiizerlaand-bit-11-2016/
#Oromoprotests global solidarity at Swiss Parliament, 11 March 2016
#Oromoprotests global solidarity at Swiss Parliament, 11 March 2016.png
#Oromoprotests global solidarity Berlin Germany, 11 March 2016
#Oromoprotests global solidarity Berlin Germany, 11 March 2016.png
 #OromoProtests Global solidarity rally in Riyadha south Arabia, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Riyadha south Arabia, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Riyadha south Arabia, 11 March 2016. p2
 #OromoProtests Global solidarity rally in Saskatoon, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Saskatoon, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Sioux Falls, South Dakota, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Sioux Falls, South Dakota, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally inToronto, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally inToronto, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Washington DC, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Washington DC, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Calgary, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Calgary, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Upstate, New York, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Upstate, New York, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Vancouver, BC, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Vancouver, BC, Canada, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Utah, USA, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Utah, USA, 11 March 2016.
#OromoProtests Global solidarity rally in Utah, USA, 11 March 2016. p2
Global Solidarity Rally in Winnipeg, Canada March 11, 2016
#OromoProtests Global solidarity rally in Winnipeg, Canada , 11 March 2016.
#OromoProtests global solidarity rally in Oslo  Norway,11 March, 2016
#OromoProtests Global solidarity rally in Oslo, Norway, 11 March 2016.
#OromoProtests global solidarity rally, Stockholm, Sweden. 11 March 2016.
#OromoProtests global solidarity rally, Stockholm, Sweden. 11 March 2016.
Demonstration at Nur Mosque in Finfinnee (Addis Ababa), 11 March 2016.
Demonstration at Nur Mosque in Finfinnee (Addis Ababa), 11 March 2016.
 Worship at San Francisco Theological Seminary in Solidarity with OromoProtests. Most of people you see here are local church leaders, Pastor and Professors. 10 March 2016.
worship at San Francisco Theological Seminary in Solidarity with Oromo Protest. Most of people you see here are local church leaders, Pastor and Professors. 10 March 2016
#OromoProtests global solidarity rally organised by the Australian Oromo community in Melbourne, 10  March 2016#OromoProtests global solidarity rally organised by the Australian Oromo community in Melbourne, 10 March 2016

#OromoProtests global solidarity rally organised by the Australian Oromo community in Melbourne, 10 March 2016 p2.png

#OromoProtests global solidarity rally organised by the Australian Oromo community in Melbourne, 10 March 2016 p3.png

#OromoProtests Global solidarity rally in Oslo, Norway, 11 March 2016.

 

#OromoProtests Global solidarity rally in Oslo, Norway, 11 March 2016.

 

#OromoProtests Global solidarity rally in Winnipeg, Canada , 11 March 2016.

 

#OromoProtests Global solidarity rally in Winnipeg, Canada , 11 March 2016.

 

 

 

 

Hiriira Mormii Idil Addunyaa,Hawaasa Oromoo biyya Awustraliyaa Magaalaa Melbourne(Bit.10,2016)

 

fund_raising_11x17-11 

#Solidarity with #OromoProtests.png

 

 

Concordia Students Raising Awareness for Oromo Struggle.

http://thelinknewspaper.ca/article/concordia-students-raising-awareness-for-oromo-struggle

#OromoProtests: The Oromo Solidarity Project Concordia University, Montreal ( Canada) March 3, 2016

 

#OromoProtests, the Oromo Solidarity Project Concordia University, Montreal ( Canada) March 3, 2016#OromoProtests, the Oromo Solidarity Project Concordia University, Montreal ( Canada) March 3, 2016. p2


 

Star Tribune: Minnesota’s Oromo community rallied at the State Capitol to protest treatment at the hands of the Ethiopian government. February 29, 2016

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/02/29/star-tribune-minnesotas-oromo-community-rallied-at-the-state-capitol-on-monday-to-protest-treatment-at-the-hands-of-the-ethiopian-government/

Minnesota’s Oromo community rallied at the State Capitol on 29 Feb 2016 in solidarity with OromoProtests in Oromia

 

News Fulton County (#OromoProtests Global Rally) : Oromians in SA protest in Pretoria over killings at home. Demonstrators say government scheme to expand capital Addis Ababa endangers farmers

 

#OromoProtests Global Solidarity Rally, South Africa, 1st Feb. 2016

News Fulton County (#OromoProtests Global Rally) : Oromians in SA protest in Pretoria over killings at home. Demonstrators say government scheme to expand capital Addis Ababa endangers farmers

 

 

 

#OromoProtests global solidarity rally, Odda, Norway. 19 January 2016

 

#OromoProtests global solidarity rally, Odda, Norway. 19 January 2016.png

 

#OromoProtests global solidarity rally, Jakarta, Indonesia. 19 January 2016

 

#OromoProtests global solidarity rally, Jakarta, Indonesia. 19 January 2016

#OromoProtests global solidarity rally, Jakarta, Indonesia (picture1). 19 January 2016.png

#OromoProtests global solidarity rally, Oslo, Norway. 18 January 2016

 

#OromoProtests global solidarity rally, Oslo, Norway. 18 January 2016.png

#OromoProtests global solidarity rally,Seattle. On MLK day we stand with Oromo Students. 18 January 2016

#OromoProtests global solidarity rally,Seattle. On MLK day we stand with Oromo Students. 18 January 2016.png

On MLK day Seattle stands with OromoProtests in Oromia. 18 January 2016.png

#OromoProtests: Global Solidarity Rally South Africa, 17 January 2016

 

#OromoProtests global solidarity rally, South Africa. 17 January 2016.png

https://youtu.be/b-3QnrH2nZU

Ethiopians in South Africa protest rights abuses at home

 

“We call on the PAP [the African Union’s legislative body] to help us persuade the Ethiopian government to stop killing Oromo protesters.

Ethiopians in South Africa protest rights abuses at home


UNPO: Oromo Demonstration in Brussels Demands European Union to take a Firm Stand against Ethiopian Government

Oromo Demonstration in Brussels Demands European Union to take a Firm Stand against Ethiopian Government, on 15 january 2016. p2

 

 

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/01/16/unpo-oromo-demonstration-in-brussels-demands-european-union-to-take-a-firm-stand-against-ethiopian-government/


 

On Oromo Protests, UN Had No Response to ICP, Now Cites Dialogue in Ethiopia

 

Oromo Demonstration in New York Demands UN to take a Firm Stand against Ethiopian Government, on 15 january 2016

https://oromianeconomist.wordpress.com/2016/01/16/on-oromo-protests-un-had-no-response-to-icp-now-cites-dialogue-in-ethiopia/

 

Thousands of Oromo in North America Gathered in New York in front of the UN to Protest against the Brutal & Fascist TPLF Regime in Ethiopia

Ayyaantuu.net | January 15, 2016

Thousands of Oromo protesters and supporters of Oromo struggle turned out in masse, in front of the United Nations (UN) building in New York, to oppose the brutal repression in Ethiopia. The protesters demanded an immediate investigation into the indiscriminate killing of peaceful demonstrators in Oromia region of Ethiopia.  The brutal repression by the authority against the Oromo demonstrators has resulted in the killing of well over 140 people and wounding thousands of others.

Read more at:-

http://www.ayyaantuu.net/thousands-of-oromos-of-north-america-gathered-in-new-york-in-front-of-the-un-to-protest-the-brutal-fascist-tplf-regime-in-ethiopia/

#OromoProtests,Solidarity rally infront of UN, New York 15 January 2016


#OromoProtests Global Solidarity Rally, London Dec 29,2015

https://www.youtube.com/watch?v=Dnqx8F8h7ek


Oromo Solidarity in the War Torn Country of Yemen, December 30, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=88lQTzg-1ZI

 


 

30 December 2015: Oromo Community in Toronto Protests against TPLF Ethiopia’s genocidal killings

https://youtu.be/qa4xYIxx_CQ


 

Seattle: Protests over civil rights abuses in Ethiopia: The protesters, many of them members of the East African community — want Washington senators to pressure Ethiopian leaders or cut U.S. aid in the wake of the ongoing mass killings that they say are targeting ethnic Oromos in Ethiopia. #OromoProtests   29 December 2015
Global Solidalirty rally with #OromoProtests in Oromia@Seattle 29 December 2015
 https://www.youtube.com/watch?v=8A5ruRnizjg

We all Oromos, Solidarity protest in London 29 December 2015

OMN: Oromoota Motummaa Itophiyaatin ajjeefamanif Yaadannoo dhungoo qabsiisu waldaa dargaggo Oromiyaa Minisotta


 

 

 


 

(Times of Malta) — Members of the Oromo community in Malta this morning held a protest in Valletta over the treatment of Oromo people in Ethiopia.

The group of about 30, holding placards and many with chains around their arms and hands, walked up Republic Street to the new Parliament, calling on the Ethiopian government to treat their people better.

According to international media, some 75 protesters were killed and hundreds injured in month-long protests across Ethiopia.


 

Diaspora continues to expose crimes of Ethiopian government on Oromo protesters

 Muddee/December 21, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/12/diaspora-continues-to-expose-crimes-of-ethiopian-government-on-oromo-protesters/

#OromoProtests: CANDLELIGHT VIGIL IN WASHINGTON, DC, December 17, 2015

#OromoProtests candlelight vigil 17 Dec. 2015

 

 

 

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity Rally Tabuk, Saudi Arabia, 11 December 2015

 

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity Rally Tabuk, Saudi Arabia, 11 December 2015

 

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Switzerland, 11 December 2015

 

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Switzerland, 11 December 2015

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Netherlands, 11 December 2015

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Netherlands, 11 December 2015

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Sudan, 11 December 2015

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Sudan, 11 December 2015

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Australia, 11 December 2015

#OromoProtests global solidarity rally, Australia (Melbourne0, 11 Dec. 2015

‪#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Australia (Perth), 11 December 2015

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Jiddah (Saudi Arabia), 11 December 2015

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Jiddah (Saudi), 11 December 2015

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Las vegas (USA), 11 December 2015

 

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Las vegas (USA), 11 December 2015

 

Oromia: OSA Statement on the Master Plan and the Oromo Protests

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/12/11/oromia-osa-statement-on-the-master-plan-and-the-oromo-protests/

https://soundcloud.com/gadaa-oromo-radio/voa-hiriira-mormii-dc-frankfurt-fi-london-oromo-protests

 https://youtu.be/ePYROJhXvmQ

https://www.youtube.com/watch?v=jseaJfH_XI0

https://www.youtube.com/watch?v=RQCqxJ8KKoE&feature=youtu.be

#OromoProtests in Little Oromia (St Paul) in solidarity with #Oromo students in Oromia  against TPLF Ethiopian tyrannic regime’s ethnic cleansing (master plan).

Yaa Oromo dhageefadhaa Oromo student being killed by Ethiopian dictator protest in St Paul(1)

Yaa Oromo dhageefadhaa Oromo student bing killed by Ethiopian dictator Protest in St Paul(2)

 

#OromoProtests in London in solidarity with #Oromo students in Oromia  against TPLF Ethiopian tyrannic regime’s ethnic cleansing (master plan). Hiriira magaalaa Londonitti ta’e, Muddee 10 bara 2015.

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/12/11/oromo-community-in-the-united-kingdom-on-systematic-repression-torture-killing-and-harassment-of-unarmed-school-children-in-the-oromia-regional-state-of-ethiopia/

Ethiopia: Oromo community protests in London over ‘forced eviction and ethnic cleansing’

https://uk.news.yahoo.com/ethiopia-oromo-community-protests-london-over-forced-eviction-201333123.html#FxWeThV

Hiriira Mormii Frankfurt fi London

http://m.voaafaanoromoo.com/a/oromo-protest-germany-london/3097576.html

 

Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015London, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

 

Toronto, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

 

#OromoProtests in London in solidarity with #Oromo students in Oromia. DW  Hiriira magaalaa London, Muddee 10 bara 2015

 

 

የኦሮሞ ማሕበረሰብ ተቃውሞ በለንደን

በኢትዮጵያ ኦሮሚያ ክልል በመንግስት የተዘጋጀውን ማስተር ፕላን እና የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች ምክንያት በማድረግ የተቀሰቀሰው ተቃውሞ አሁንም ቀጥሏል። ተቃውሞው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ጨምሮ በተለያዩ የክልሉ ከተሞች ተስፋፍቷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ።04:02

ተቃውሞ በለንደን

ከገለልተኛ ወገን ማጣራት ባይቻልም የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ የሟቾች ቁጥር ከለት ወደ ዕለት እየጨመረ መሆኑን በማህበራዊ ድረ-ገጾች የተሰራጩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መንግስት የወሰደውን እርምጃ በመቃወም ድምጻቸውን በማሰማት ላይ ናቸው። በብሪታኒያ ዋና ከተማ ለንደን ዛሬ ተመሳሳይ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በለንደን ዛሬ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ የዶይቼ ቬለ ወኪል ድልነሳው ጌታነህ ተመልክቶታል።

ድልነሳው ጌታነህ

እሸቴ በቀለ

ሒሩት መለሰ

http://www.dw.com/am/%E1%8B%A8%E1%8A%A6%E1%88%AE%E1%88%9E-%E1%88%9B%E1%88%95%E1%89%A0%E1%88%A8%E1%88%B0%E1%89%A5-%E1%89%B0%E1%89%83%E1%8B%8D%E1%88%9E-%E1%89%A0%E1%88%88%E1%8A%95%E1%8B%B0%E1%8A%95/a-18910767

 

Nairobi, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime’s ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

Baqattoonni Oromo Keenyaa jiraatan  hiriira mormi motummaa wayyaane irratti biyyaa Masrii keesatti tokkummaan geeggessanii jiru, Muddee 10, bara 2015

TVOMT: Oromo Protest Saartuu Roraas fii Hiriira Toronto

 

 

 

Nairobi, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

 

#OromoProtests global solidarity rally, South Africa (Johannesburg), 10 Dec. 2015

#OromoProtests global solidarity rally, South Africa (Johannesburg), 10 Dec. 2015

Egypt: Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime’s ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

Baqattoonni Oromo biyya Masrii kumaatamaan lakkaawaman hiriira mormi motummaa wayyaane irratti biyyaa Masrii keesatti tokkummaan geeggeessanii jiru, Muddee 10, bara 2015

Egypt, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015Egypt, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015, picture2Egypt, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

Sweden, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime’s ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

Sweden, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015Sweden, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015, picture2

Germany, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime’s ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015

Hiriira Mormii Frankfurt fi London

http://m.voaafaanoromoo.com/a/oromo-protest-germany-london/3097576.html

 

Germeny, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015Germeny, Oromo Peaceful rally in solidarity with #OromoProtests in Oromia against TPLF Ethiopian regime's ethnic cleansing (Master plan), December 10, 2015, picture

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Washington DC (USA), 10 December 2015

#‎OromoProtests‬ Global Solidarity, Washington DC (USA), 10 December 2015

Global Rally in Solidarity with Oromo students in Oromia. London

https://oromocommunityinuk.wordpress.com/2015/12/07/to-all-oromos-residing-in-the-uk-and-friends-of-the-oromo-call-to-join-the-global-demonstration-to-stand-with-the-oromo-students/

Global Rally in Solidarity with Oromo students in Oromia. TorontoGlobal rally in solidarity with Oromo students in state of Oromia. Minnesota

Join the global demonstration to stand with the Oromo Students and denounce the violent actions of the Ethiopian government on innocent and peaceful protesters who simply oppose the displacement of millions of Oromo farmers. We call on the international media to break the silence on the massive crackdown on the protesters, its unjust to keep quiet while scores are being killed on school grounds and university campuses across Oromia by Ethiopian security forces, the same regime that receives millions of dollars from UK, US and the EU. #OromoProtests, #Justice for Oromo students#NO Democracy No AID!

 

Global Rally in Solidarity with Oromo students in Oromia. Washington D.C.

 

 

Global Rally in Solidarity with Oromo students in Oromia. Sweden

 

Waamicha Hiriiraa Mormii tokkuumma baratoota Oromoo (TBOJ) caayya ABO/OLF biyyaa Jarmanii, Frankfurt

 

Waamicha Hiriiraa Mormii Tokkuumma Baratoota Oromoo (TBOJ) caayya ABO/OLF biyyaa Jarmanii, Frankfurt

Wal irratti hin dhifnuu haangaa bilisumman keenyaa dhugoomutti.

Kabajamoo fi jaallatamo Hawaasaa Oromoo biyyaa Jarmaani, Jiraatoota Oromoo biyyaa Jarmaani fi firoota Oromoo hundaaf, duran dursaa nagaan Oromumma bakka jirtaan hundatti isiin haa gahuu.

Itti ansuun tokkummaan baratoota Oromoo (TBOJ) caayya adda bilisumma oromoo (ABO) biyya Jarmaani  gaafaa guyyaa 10.12.2015 magaala Frankfurt, Jarmaan keessaati dhimma biyyaa keenyaa Oromiyyaa kessatti tahaa jiruu kan akka:

 Maqaa master pilaanin Uummaata Oromoo lafaa isaa irra buqisuu, Ajjeecha fi sanyii dugugga icittiin Oromoota irratti gageeffama jiruu, Hidhaa siyassaan mana hidhaa kessatti gidirfamaa jiran, Samichaa lafaa fi  toftaalee adda addaan qe´ee irraa buqiifaamaa jiraan, Sarbamuu mirgaa namummaa fi reebichaa garaa jabinaan irraa gaha jiruu, Egeeree Oromoo baleesuuf Baratootaa unveersiitiy irraa ariiyuufi ajesuu, Akkasumaas rakkolee adda addaa Saba keenyaa  otoo waal irraa hin citiin gahaa jiruu kana mormii keenyaa dhagesiisuf karorfaamee jira.

Kanaafu guyyaa fi yeroo jedhametti Oromoon waal cinaa dhabachuudhaan mormii keenyaa dhageesisu fi rakkoole jiraan adunyaan akka hubbattuuf  gochaan motumaan yerro amma kanaati Sabaa Orommo fi Baratootaa irran gahaa jiruu akka dhabatuuf, shiraa Oromiyyaa kessatti dalagamaa jiruu akka dhabatuu sagaleen keenyaa hedduu barbachisaa dha. kanaafuu sagalee tokkon akka waal cinaa dhabbanee sagalee keenyaa gudifnee dhageesifnuu kabajaan isiin afferraa.

Email        tboj1973@gmail.com

Bakka ka’uumsaa  Frankfurt Haupt Bahnhof

Sa´aa 9.00 -15.00

QABSOON  ITTI  FUFAA BILISUUMMAN NI DHUFAA!!!!

KHG/TBOJ Caayya ABO.

Schedule: Oromo Diaspora Solidarity Rallies | Oromo Protests Against the Master Plan

 http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/12/schedule-oromo-diaspora-solidarity-rallies-oromo-protests-against-the-master-plan/

UPCOMING SOLIDARITY RALLIES FOR DECEMBER 16, 2015

—–
—–

CITY: BERLIN, GERMANY, EU
DATE/TIME: December 16, 2015 | STARTING at 9am
VENUE: At Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin, Germany
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/WAbICA

—–
—–

UPCOMING SOLIDARITY RALLIES FOR DECEMBER 17, 2015

—–
—–

CITY: ATLANTA, GEORGIA, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 11am
VENUE: In Front of the Georgia State Capitol Building (Capitol Avenue SW)
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/OIbNqr

—–

CITY: BOSTON, MASSACHUSETTS, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 9am
VENUE: In Front of the Massachusetts State House
LINK TO FLYER – N/A

—–

CITY: CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 9am
VENUE: In Front of the John C. Kluczynski Federal Building (230 S Dearborn St, Chicago, IL 60604)
LINK TO FLYER – N/A

—–

CITY: COLUMBUS/CINCINNATI, OHIO, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 12pm
VENUE: In Front of the Ohio State House in Columbus, Ohio
LINK TO FLYER – N/A

—–

CITY: DENVER, COLORADO, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 7am
VENUE: In Front of the Colorado State Capitol Building (City Park; 2001 Colorado Blvd – West Steps)
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/xL4Ffm

—–

CITY: LANSING, MICHIGAN, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 9:30am
VENUE: In Front of the Michigan State Capitol Building
LINK TO FLYER – N/A

—–

CITY: OAKLAND CITY, CALIFORNIA, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 9am
VENUE: In Front of the Federal Government Building/Office
LINK TO FLYER – N/A

—–

CITY: PHOENIX, ARIZONA, U.S.A.
DATE/TIME: December 17, 2015 | STARTING at 9am
VENUE: In Front of the Arizona State Capitol Building
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/fPFOJk

—–
—–

UPCOMING SOLIDARITY RALLIES FOR DECEMBER 18, 2015

—–
—–

CITY: BERLIN, GERMANY, EU
DATE/TIME: December 18, 2015 | STARTING at 10am
VENUE: At Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin, Germany [and Berlin Ethiopian Embassy at 11am – Boothstraße 20A, 12207 Berlin]
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/WAbICA

—–
—–

UPCOMING SOLIDARITY RALLIES FOR DECEMBER 19, 2015

—–
—–

CITY: BERGEN, NORWAY, EU
DATE/TIME: December 19, 2015 | STARTING at 1pm
VENUE: ?
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/t3apt4

—–

CITY: TROMSØ, NORWAY, EU
DATE/TIME: December 19, 2015 | STARTING at 12pm
VENUE: Torgsenteret, Storgata 9008 Tromsø
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/urzmPi

—–

Posted: Muddee/December 7, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com |

The following is the schedule of the Oromo Diaspora Solidarity Rallies; Oromo Diaspora stands with Oromo protests against the Addis Ababa Master Plan; this schedule will be frequently updated to include all rallies as much as possible.

—–

UPCOMING SOLIDARITY RALLIES FOR DECEMBER 10, 2015

—–

CITY: SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
DATE/TIME: December 10, 2015 | 10am
VENUE: To be announced later
LINK TO FLYER – N/A

—–

CITY: FRANKFURT, GERMANY
DATE/TIME: December 10, 2015 | FROM 9am to 3pm
VENUE: Frankfurt Hauptbahnhof
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/k434KG

—–

CITY: OSLO, NORWAY
DATE/TIME: December 10, 2015 | FROM 10am to 2pm
VENUE: Oslo Central Station
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/KY9R7b

—–

CITY: LONDON, UNITED KINGDOM
DATE/TIME: December 10, 2015 | FROM 12pm to 4:30pm
VENUE: UK Parliament Square (SW1P 3BD)
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/S8pc6U

—–

CITY: ST. PAUL, MINNESOTA, U.S.A.
DATE/TIME: December 10, 2015 | FROM 12pm
VENUE: Minnesota State Capitol Building
LINK TO FLYERhttp://goo.gl/xuygli

—–

INSPIRING SPEECHES FROM THE MAY-2014’s OROMO DIASPORA SOLIDARITY RALLY IN SEATTLE | #OromoProtests

 

Message to All Diaspora Oromo from Oromo Communities’ Association of N. America

 Muddee/December 6, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

The following is a statement from the Oromo Communities’ Association of North America (OCA-NA).

—-

Dear Oromo Communities and Friends:

The Board and Executive Committee of the Oromo Communities’ Association of North America (OCA-NA) are extremely concerned about the current Ethiopian government’s attempt to implement the controversial Master Plan at any cost, with aggressive crackdown on student demonstrators and peaceful protesters. We believe that we have a collective obligation to support the students who are brutally attacked, and Oromo farmers who are being evicted from their lands in the name development and urban planning. We know that many of you and your communities are planning to stage demonstrations, and organizing for sustained action in support of our people.

To facilitate this effort, we recommend that that each community chooses one of the following days for their demonstrations.

– Thursday, December 10, 2015

– Thursday, December 17, 2015

– Wednesday, December 23, 2015

– Wednesday, December 30, 2015

– Thursday, January 7, 2016

If necessary, additional dates will be announced later.

In your planning, please use the following suggestions:

1. Set your rally in your area or coordinate with nearby communities;

2. Contact your Congressional Representatives’ and Senators’ Offices (both State and U.S.) and alert them about the Oromo rallies ahead of the scheduled event;

3. Send press releases to all media;

4. Create, if you do not have already, fundraising committees to support Oromo students;

5. After the event, assess your activities and provide us with feedback for future improvement.

Remember, a one-time activity alone will not solve our historic problems, or deter a determined and brutal government from displacing peaceful people and destroying great nations like the Oromia. Organization, careful planning and sustained actions are vital for the ultimate success of our people. So, let us put our minor differences aside and focus on the great danger that we are all facing.

OCA-NA calls on all Oromo communities, civic and professional organizations in Diaspora to participate in the scheduled demonstrations. We also call on all Oromo political organizations to put their tactical and other differences aside and join Oromo communities in protest. We expect all Oromo political leaders to provide collective leadership and avert the looming danger for the Oromo people.

Our nation will rise again in victory.

History will be our witness.

Oromo Communities’ Association of North America (OCA-NA)

Support the victims of the Addis Ababa “Master Plan”

Machaa Tuulamaa in USA
December 5, 2015Many of us have been following the Oromo students who have been demonstrating in all parts of Oromia, unequivocally rejecting the Addis Ababa (Finfinnee) “Master Plan”.  As usual, the Ethiopian government opted to shed blood instead of responding the demands of the students that have been demonstrating peacefully.Based on our culture of helping fellow Oromos in thier time of sorrow, Macha-Tulama Association (MTA) hereby launches an online fund raising drive to support the families of those students who are killed by Ethiopian security forces across Oromia while peacefully protesting the “Master Plan”. We would like also to announce that MTA has allocated $1,000.00 U.S. dollars to support the victims and their families, and also to lead the fund raising effort.The fund will also be used to support students in their needs who are incarcerated for months in notorious gulags because of again protesting the Addis Ababa “Master Plan”. Please click on theDonate button on our website – machatulama.org – and follow the instructions to contribute.It’s our plan that if sufficient funds are collected, MTA will reach out to the victims of the 2014 violence of the government.In the mean time, we would like to request for your help in gathering the following information and sending them to us via our Facebook message or our email – contact@machatulama.org:

  1. Names of the students killed by the Ethiopian government security forces,
  2. School grade or academic year and field of study if s/he is a university student,
  3. Name of family members (at least two) to whom money can be sent and their telephone number,
  4. Picture of the deceased student (if available), and
  5. Age, place of birth, brief life history of the deceased if known

Please do not hesitate to contribute as much as you can. Every penny adds up and makes a difference in the lives of the victims!

Respectfully,

Macha-Tulama Association
Washington, D.C.

 

 

Related:-

Oromo Diaspora Mobilizes to Shine Spotlight on Protests in Oromia – Ethiopia

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/08/13/oromo-diaspora-mobilizes-to-shine-spotlight-on-student-protests-in-ethiopia/

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Holand (Hague), Sweden (Stockholm) and France (Paris) Held 19 August 2016 August 20, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooOromianEconomist

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Paris, 19 August 2016

 

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally Held in Hague, Netherlands on 19 August 2016.

Video source credited to Gadaa Hundee, journalist

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally Netherlands 19 August 2016

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Stockholm, Sweden 19 August 2016

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Stockholm, sweden 19 August 2016

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Stockholm, sweden 19 August 2016 p1

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Canada (Toronto, Vancouver, Edmonton, Calgary, and Winnipeg, Manitoba) Held on 19 August 2016 August 20, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooOromianEconomisttweet tweet #OromoProtests

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Toronto, Canada on 19 August 2016

Joint Solidarity: #OromoProtests, #OgadenProtests and #AmharaProtests

 

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Toronto, Canada on 19 August 2016

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Edmonton, Canada on 19 August 2016

Joint Solidarity: #OromoProtests, #OgadenProtests and #AmharaProtests

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Edmonton, Canada on 19 August 2016

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Edmonton, Canada on 19 August 2016 p2

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Calgary, Canada  19 Aug 2016

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Calgary, Canada on 19 August 2016

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Calgary, Canada on 19 August 2016 p1

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Calgary, Canada on 19 August 2016 p2

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Winnipeg, Manitoba, Canada on 19 Aug 2016.

Joint #OromoProtests and #OgadenProtests

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Winnipeg, Manitoba,, Canada on 19 August 2016 p2

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Winnipeg, Manitoba, Canada on 19 August 2016 p1

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Winnipeg, Manitoba, Canada on 19 August 2016 p3

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Winnipeg, Manitoba, Canada on 19 August 2016 p5

 

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Vancouver, Canada, 19 August 2016

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Vancouver, Canada, 19 August 2016

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Vancouver, Canada, 19 August 2016 p1

Grand #OromoProtests Global Solidarity Rally in Vancouver, Canada, 19 August 2016 p2