Yakka ajjeechaa Uummata Oromoo Ayyaanaa Irreechaaf bahee Onkololessaa 2/2016 sirni mootummaa ofiin jedhu Wayyaanee TPLF/EPRDFn rawwatamee lubbuu Ilmaan Oromoo 700 Olii wareegameef gadda guddaa nutti dhagahame. Gochaa  hammeenyaa saba Oromoo irratti fudhatame kanaanis  bakka jirruu hundatti sagalee mormii cimaan ibsacha kan jirruu amma irraa deebi’uun gaddaa keenya diddaa keenya jabeessuun haala waliigala Oromiyaan keessa jirtuu fi Walumaa galatti biyyatti keessa seentee jirtu ilaalchisuun Gamtaan Barattoota Oromoo (Oromo Student Union ) Ibsa gabaabaa qabxii 10 of keessaa qabu ummata Oromoof dabarse

  1. Mootummaan Wayyaanee Uummata Civilii gaaffii mirgaa gaafachaa jiruu irratti erga waraana ifatti bahee media of harkaa qabuun labsee ji’oota 11 lakkoofsisee jıruun addaatti ayyaana İrreechaa Hora Arsadiitti yakka duguuginsa sanyii raawwatameef gaddaa guddaatu nutti dhagaahama, yakki hamaan kun itti yaadamee karooraan uummata Oromoo fixuuf kan rawwaatame waan ta’eef gaddaa guddaa keessa teenyee hanga mirgi uummata Oromoo kabajamee bilisummaan uummata keenyaa mirkanaa’ee mootummaan uummata keenya bakka ba’uu hundeeffamutti sochii warraaqsaa FXG daranuu jabeessuun itti kan fufunu ta’uu hubachiifna!!
  2. Barattootni Oromoo dhaabbilee Barnoota Olaanoo Amma Mooraa Yuunibarsiitii Seentanii Mooraa Yuunibarsiitii Keessatti argamtaan mooraa Yuunibarsiitii keessa jirtan gadi lakkiftanii akka hin baanee ykn gara Maatiitti deebina jettanii akka hin sochoonee dhaamsaa gadi jabeessuun dabarsina!!.Dhaabbilee barnootaa haala jiruu irraa wayyaaneen iyyuu cufuu waan maltuuf ofii keenyaa dursinee wal harcaafnee mooraa akka hin gadhiifnee irra deebiin hubachiifna!!
  3. Biyyaatti keessatti nuti Barattootni Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin taanee Ebla 11 bara 2014 irraa eegallee bifa adda ta’een kabajamuu mirga namummaa, mirgootaa dimookiraasii fı addaatti immoo mirgi ummaata keenya irraa dhalannee mirgi bilisummaa, walabummaa uummata Oromoof nuuf haa kabajamuu jennee karaa nagaa dhıyeeffachuun waggaa sadiif itti fufinsaan sagalee keenya dhageesisaa, iyyaannoo garaagaraa dhiyeeffachaa irraa deeddeebi’uun gaaffii mirgaa dhiyeeffachaa turuun keenyaa fi hanga yoonatti qaamni deebii nuuf kennuu dhabamuu waliin walqabatee warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin ta’uun finiinsaa jirruun sadarkaa uummata Oromoo hundaafi saboota Cunqurfamoo hunda hirmaachiseefi mootummaa abbaa irree qawweetti amanu aangoo irraa buusuu irra geenyee kan jirruufi wareegama ulfaataa uummata keenya waliin kaffaluun biyyatti fı mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa banuun abbaa irreetti xummura gochaa waan jirruuf falmaan bilisummaaf goonuu bakka hundatti daran jabaatee itti fufa!!
  4. Ammas utuu bakka jirruu (Mooraa barnootaa) keessa jirruu hin bittinoofnee bakkuma jirruutti tokkummaa keenya dhiigaaf lafeen ijaarame jabeeffachuun Nuti barattootni Oromoo ilmaan saboota cunqurfamoo fi mirga isaaniif falmachaa jiran of jala hiriirsisuun mootummaa abbaa irree dura dhaabbannee falmaa finiinsaa jirruu daran kan jabeessinuufi hanga mootummaan abbaa irree aangoo irraa gadi bu’uutti warraaqsii jabaatee akka itti fuufu waamicha keenya dabarsina!!
  5. Ammas mootummaan Abbaa irree erga Ayyaanaa İrreechaa Hora arsadeetti waraana banee uummata keenya jumlaan fixee as godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo 200 ol guyyaa saafaa dhukaasee ajjeesaa jiraachuun saxilamera, adeemsa kanarraas uummatni keenyaa ilmaan Oromoo hidhannoo hin qabnee fi kanneen mootummaa wayyaanee keessa jıran hidhannoo qaban waliin wal ta’uunii fi Addatti immoo Qeerroon Bijisummaa Oromoo humna ittisa uummataa ta’uun sadarkaa diina uummata fixaa jıruu of irraa ittisuutti seenamee jiraachuun ifaadha. Yakka waraanaa irraatti fulleeffate kana irraa mootummaan wayyaanee yoo yeroon dhaabbatee aangoo gadi lakkisuu baatee adeemsi biyyatti gara waraanatti seenee jiru daran jabaachuun dhumaatii lubbuu miliiyonota booda wayyaaneen kufuun waan hin olleef, mootummaan wayyaanee waraana ummatarratti gaggeessa jiru atattamaan dhaabuun waraannii mooraa waraanaatti akka deebi’uu gadi jabeessuun hubachiifna!!
  6. İlmaan Oromoo fi ilmaan saboota cunqurfamoo biyyatti mooraa waraana wayyaanee keessatti argamtan tarkaanfii waraanaa murna xıqqoo aangoorraa jirtu jirachisuuf jettanii uummata nagaa fixaa jirtan irraa of hubachuun uummata keessan cına akka dhaabbattaniifi aantummaa uummataa akka qabaattaan waamicha dabarsina!!
  7. Hidhamtootni Siyaasaa Oromoo irraa guddaan Barattoota Oromoo barattoota Yuunıbarsıtıı ta’uun beekamaadha kanaafuu yeroo kanatti hıdhamtootni Sıyaasaa Oromoo hundi atattamaan akka hiikaman gadi jabeessuun mootummaa wayyaanee gaafatna!!
  8. Teessoon Parlaamaa mootummaa Wayyaanee diigamuu qaba, caasaan humna tıkaa fi waraanaa faca’uun Mootummaan Ce’umsaa atattaman akka hundeeffamuu gadi jabeessuun gaafatna!!
  9. Mootummaan Naannoo Oromiyaa OPDO nakka sirnattis akka ijaarsattis diigamtee jirti, waajjiirri OPDOs Oromiyaa keessa irree Qeerroon barbadaa’ee jira, kanaafuu ilmaan Oromoo sabboonummaa fi quuqama Oromummaa qabdan bakka jirtan hundatti sochii warraaqsaa gaggeeffama jirutti akka makamtanii dirqama Oromummaa keessani bahattan waamicha keenya dabarsina!!
  10. Yaa Mootummaa Wayyaanee(EPRDF/TPLF/OPDO) nuti gaaffii mirga  sii gaafatne ati waraana nurratti bantee hanga ammaa lubbuu kumootaan lakka’amu ajjeesaa jirta, kumoota dhibboota madeessaa jirta, miliyoonota hiitee ajjeessaa jirta yakka dalagaa jirtuu kun gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafachaa jirruuf deebii ta’uu hin danda’uu gaaffii keenya finiinsuufi mirga keenya falmachuu irraas hin dhaabbannu kanaafuu isa dhumaaf gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa saba keenyaa kabachiisuuf warraaqsaa isa dhumaa irraa jiraachuu nı hubachiifna jechuun ibsa qabxii 10 of kessaa qabu dabarsee jira !!

Injifannoon uummata Oromoof!!

Gamtaa Barattoota Oromoo(Oromo Student Unıon /GBO /OSU!!

Onkololeessa 8/2016!!

Finfinnee Oromiyaa!!