jump to navigation

Oromia: Dirmannaa Iyya Koyyee: Lafti Keenya Lafee Keenya: Hiriirri Nagaa Oromiyaa Har’as Itti Fufee Oole. #OromoProtests continues for the 3rd day. The Government of Oromia Reacts. March 8, 2019

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Uncategorized.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Lafti keenya lafee keenya. Lafeen keenya ammoo alagaaf hin kennamu. Kooyyee Facceen Oromiyaa dha. Mootummaan Oromiyaa bulchuu qaba. #QeerrooPower

Hiriirri nagaa Oromiyaa keessatti magaalootaa fi bakka heddutti guyyaa sadaffaaf geggefamaa oolera. Kayyoo isaa yeroo gabaabaa waan guuttateef hiriirri kun yeroof har’a boodee akka dhaabatu ibsamee jira.

Bakkawwan hiriirri nagaa har’a itti geggeefamaa turan keessaa kan odeeffannoo qabnu:
Ambo, Adaabbaa, AqaaqiiAwwadaay, Adaamaa, Asallaa, Ajjee, Asaboot, Baakkoo, Baalee Roobee, Baddeessaa, Baroodaa, Baatee (Walloo), Bishooftuu, Boolloo, Bulbulaa, Bule Horaa, Calanqoo (Meettaa), Ciroo, Cinaaksan, Dannab Guddoo, Dadar, Nagallee(Arsi) Diksiis, Dirree Incinnii, Dirree Dhawaa, Dhummuugaa, Doobbaa, Gobbaa, Gudar, Gimbi, Gindhiir, Galamsoo, Gololchaa, Gursum, Guumaa, Haramayaa, Adaree Biyyoo (Harar), Hanqooloo (Waabee), Harawacaa, Hirnaa, Holotaa, Jimma, Darbaa, Calalaqaa, Aana Fadis, dinshoo, Arsi Qarsaa, Beddellee, Bookee, Magaalaa Alii, Kooraa, Abootee, Gurawaa, Dubiluqi, Laaftoo Harwa, Gooroo Mootii, Ada’aa Bargaa/Mogor/Reejjii, Sandaafaa, Aanaa bookee, Borana Yabelloo, Harargee bahaa Jaarsoo Ejersa Gooroo, Kokkossaa (Arsi Lixxaa), Kofalee, Gindabarat, Kaachis, Langey, Miinoo(Qumbi), Saaris, Sabbataa, Shanan Dhuugoo, Machaara, Mi’essoo, Qaallittii, Qullubbii, Qilinxoo, Asandaaboo (Jimmaa), Soqaa, Walisoo, Walloo Kamisee, Shashaamannee, Sigimoo, Sibu Siree, Salaalee, Saddiqaa, (Fichee), Sulultaa, Universitii Jimmaa, Xuulloo, Watar

Laftii teenna lafee teenna!
Finfinneen Handhura teenna!
Cinaaqsan cinaacha teenna!
Mooyyalee Balbala teenna!
Dirree Dhawaan dirra teenna!

Ethiopia land protest enters second day, Oromia govt reacts, Africa News

ባለፉት ቀናት በኦሮሚያ ሲካሄድ የነበረው የተቃውሞ ሰልፍን የታለመለትን ግብ ስለመታ ለጊዜው ቆሟል። እነዚህ ሰልፎች በሞቶዎች የሚቆጠሩ ከተሞች ውስጥ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ የተካሄዱ ሲሆን ምንም አይነት ጉዳት በሰውም ሆነ ንብረት ላይ ሳይደርስ ተጠናቋል።

ምስጋና ለቄሮ፣ ለጸጥታ አካላት እና ለሰፊው ህዝብ !!

Jammo, Finfinnee
Buraayyuu
Laga Xaafoo
Finfinnee
Ambo
Sabbataa
Asandaaboo
Adaree Biyyoo (Harar
Gimbii
Calanqoo
Jimma
Jimmaa
Dirree Dhawaa, Oromia
Dirree Dhawa
Dirree Dhawaa
Mgaalaa Soqaa
Salaalee
Macharaa
Arsi Lixa, Kokkossaa
Baatee, Oromoo Walloo
Baalee, Gobbaa
Cinaaksan

Arsi, Adaabbaa
Dukam
Bule Horaa
Bulee Horaa
Kofale
Aanaa Shanan Dhuugoo
Buraayyuu Ashawwaa Meedaa
Harawacaa
Sigimoo
Dhummuugaa
Bishooftuu
Guumaa, Jimma
Hanqooloo, Waabee
Baakkoo
Shirkaa
Dubiluqi

Oromia: Iyya Koyyee March 6, 2019

Posted by OromianEconomist in #SidamaProtests.
Tags: , ,
add a comment

Lafa Oromoo saamanii qaama Finfinnee godhuuf murteen har’a dabre ergaa guddaa dabarseera. Hurrii duraan nutti maraa bahan nuu saaqee qulqulleesseera. Akkuma kaleessa jenne gara itti deemaa jirru nuu akeekeera. Murteen kun hayyama MNO ala godhame jechuuf ragaan hin jiru. Taakkalaan ODP dha. Finfinnee isatu bulcha. Ixaa kanas isatu baasise. Kanaafuu ODPiitu lafa Oromoo lubbuun gootota qaqqaalii 5000 itti gabbarame dabarsee kenne. Dantaa Oromoo dabarsanii kennuun waadaa kaleessa ”Gooftaa keenya ummata keenya” jedhan san ganbuu dha. Gantuuf ammoo gatii barbaachisu ummanni keenya ni beeka. Salphoo soqolatte soqolaa gargaaruu itti beeyna.

Qeerroo!!
Qabsoo kee dhiiga kumootaa itti wareegdee asiin geesse. OPDOn sabatti deebiteetti jechuun amanattee imaanaa kee itti kennattee nu ceesisi jetteen. Amma jarri imaanaa kee ormatti gurgurataa jirti. Kanaafuu bakka jirtuu ganiinsa kanaaf deebii malu kennuuf of qopheessi. Rakkoo sababa kanaan dhalachuu malu kamiifuu kan itti gaafatamu qaama imaanaa ummataa gane qofa dha. Guyyaa har’aa irraa qabee tasgabbii dhabiisa dhalatu kamiifuu kan itti gaafatamu qaama Mootummaa ofiin jedhuu dha. Qabbanaahu harka, gubu fal’aana!

Dhimmi finfinnee ijjannoo ifa ta’een qabsa’uu qabna.
1ffaa bulchiinsi finfinnee guutummaa guututti Oromiyaa jala galuu qabdi. Akkuma magaalaan oromiyaa keessa jiraatan daangaa magaalaaf malu Mootummaan oromiyaa tolchuu qaba.
2ffaa Eenyummaan oromoo waggaa 100 oli finfinnee keessaa haqame bakkatti deebi’uu qaba.
3ffaa seerri wayyaaneen fayidaa addaa jettee dhimma finfinnee tumte guutummaatti haqamuu qaba.
4ffaa hixxaan amma bahe kun guutummaatti haqamuu qaba.

Kondominiyeemii. Koyyee Faccee, Galaan, Tullu Diimtuu fi Galaan bulchiinsa Godina Addaa Oromiyaa gala jiru. Finfinneen seeraan ala ijaarte. Tarkaanfiin sirrii manneen kana godina addaaf dabarsanii akka godinni raabsu gochuu qofa. Raabsaan amma Finfinneen goote seeraan ala. Namni Finfinneen kenniteef tokkos itti galuu hin danda’u.