jump to navigation

Godina Baalee, Aanaa Gaasaratti, lafeeleen namoota dhibba tokkoo argame July 10, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Amnesty International's Report: Because I Am Oromo, Genocide, Hetosa, Knowledge and the Colonizing Structure. African Heritage. The Genocide Against Oromo Nation, Oromia, Oromo, Oromo the Largest Nation of Africa. Human Rights violations and Genocide against the Oromo people in Ethiopia, The Tyranny of TPLF Ethiopia.
Tags: , , , , , , , ,
trackback

???????????df346-counryriskofgenocidepoliticide

Godina Baalee, Aanaa Gaasaratti, lafeeleen namoota dhiiba tokkoo olii argame. Skeletons of  more than 100 human bodies found buried together in Bale, Gaasara district, Dambal locality, Oromia

OMN

(OMN:Oduu Adol.09, 2015): Godina Baalee aanaa Gaasaraa magaalaa Danbal ganda Askaalatti, lafeen namoota 60 ol ta’an, jumlaadhaan boolla tokkotti awwaalaman argamuun dhagahame.

Jiraattonni naannichaa akka jedhanitti,ammayyuu lafeen namoota heddu argamuu nutti himuun, gochaan raawwatame kun, sirna bulchiinsa mootummaa kam keessa akka ta’e, haga ammatti wanti beekkame hin jiru.

Godina Baalee,aanaa Gaasaraa magaalaa Danbal araddaa Askaala ykn Hirbaayyee jedhamutti, lafeen namoota 60 jumlaadhaan ajjeefamanii boolla tokkotti awwaalaman, guyyaa kaleessaa jechuun Adoolessa 8 bara 2015tti, argamuu isaa jiraattonni kun OMN tti kan himan.

Jiraataan magaalaa Danbal akka jedhanitti, lafee namootaa hedduu jimlaadhaan awwaalaman kana, ija isaaniitiin arguu nutti himuun, yoomiif eennuun, gochaan kun akka raawwatame hin beeknu jedhan.

Lafeen namoota jimlaadhaan boolla tokkotti awwaalamanii turan kun, namoonni naannawa san jiraatan osoo karaa deeman kan argan yoo ta’u, ammas lafeen namoota awwaalamanii, laakkofsaan hedduu akka ta’ellee namni kun ibsaniiru.

Akka namni kun nuuf himanitti, gochaan raawwatame kun, sirna bulchiinsa mootummaa kam keessa akka ta’e haga ammatti wanti beekkame hin jiru.
Haata’u malee, lafee namoota argamee kanarraa hubachuun akka danda’ametti, awwaalcha baroota dhihoo kan fakkaatuudha jedhan.

Jiraattonni aanaa Gaasaraa magaalaa Danbal akka jedhanitti, lafeen namoota jimlaadhaan boolla tokkotti awwalamanii argaman kunniin, namoota umriidhaan gaheessa ta’aniidha.
Wanatoonni raawwatamee ture kun, naannawaa isaanitti yeroo jalqabaa akka ta’e kan nutti himan namni kun, gochaa raawwatamee ture kana akka qorataniif, gara bulchiinsa aanichaatti ibsuu isaanillee dubbatan.

Ji’a Adoolessaa bara 2014 darbes, godina Harargee Bahaa magaalaa Harar araddaa Hammarreessatti, lafeen namoota jumlaadhaan ajjeefamanii awwalaman keessaa 400 kan ta’an, deeggartoota Adda bilisummaa Oromoo akka ta’an, jiraattota naannichaa waabeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama.

Keessahuu bara 1998 hanga 2000tti, yeroo Itoophiyaa fi Eritraan waraana irra turanitti, dargaaggootaa fi manguddoota Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun, naannoo Jijjigaa fi Soomali-land irraa, mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii kan hidhaman oggaa ta’u,nyaata fi dhugaatii dhorkamuun lubbuun isaanii gaaga’amuun, jiraattoonni kun dabalanii saaxiluusaanii wayituma san gabaasuun keenya kan yaadatamudha.

Gabaasaan Usmaan Ukkumee ti.

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: