jump to navigation

Oromia (WBO): Humni Addaa WBO Magaalaa Naqamtee Keessatti Waraana Wayyaanee Irratti Tarkaanfii Fudhate. February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromia.
Tags: , , , ,
2 comments

 

Odaa Oromoosbo

fb367-alaabaanew

 

(SBO/VOL – Gurraandhala 26,2016) Gurraandhala 19,2016 Humni Addaa WBO Magaalaa Naqamtee Keessatti Waraana Wayyaanee Irratti Tarkaanfii Fudhateen kasaaraa irraan gahee jira.

Gurraandhala 19,2016 halkan keessa Humni Addaa WBO magaalaa Naqamtee keessaa naannoo Boordiitti waraana wayyaanee ummata irratti roorrisu rukutuun 18 ol hojiin ala akka godhe Ajaji WBO Godina Dhiha Oromiyaa beeksisee jira.

Loltootni wayyaanee haleelaman kun kanneen FXG magaalaa Naqamtee dhaamsuuf ummata irratti guyyuu roorrisaa jiran akka ta’es barameera.

Loltootni wayyaanee madeeffaman hospitaala magaalaa Naqamtee keessatti yaalamaa akka jiran illee gabaafameera. Muddamsuun magaalaa Naqamtee fi naannoo sana jiru haalaan ulfaataa ta’uunis barameera.

 

Human Rights League: The Crackdown Against Anti-Government Injustice Protestors in Oromia February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooHuman rights League of the Horn of Africa

Demands of #OromoProtests#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia


 

HRLHA: Oromo Nation Peaceful Protest 12 November 2015 – February 20, 2016

I. Ethiopian government crackdown against Injustice Protestors in Oromia

II. Responses to the Crisis

 EU Response

 UN Response

 USA Responses

 Human Rights Organizations’ responses

III. Crimes against Humanity in Oromia/Ethiopia

IV. Delayed Response to the Crisis V. Recommendation


Read at:-

oromia-peaceful-protest-1

Oromia: Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo

Waamicha Qabsoo Ficila Xumura Gabrummaa Itti Taasifnu Uummata Oromoo Maraaf Ta’e

Guraandhala 25, bara 2016

 

Ka'i Qeerro

Akkuma beekamu FXG Oromiyaa keessatti Qeerroo fi Uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiruun, qindeessitoota Warraaqsa Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Diimokiraasii (Qeerroo Bilisummaa) fi humna FXG kanaatin injifannoo guddaan argame galata hoggana abbaa qabsichaa dhaaba keenya ABOfis jechaa; Qeerroon Bilisummaa waamicha qabsoo kana dabarsa.

Wayita ammaa kana FXG Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaqqaalii lubbuu dabalatu itti baasaa jiru. Wareegamni ulfaataan kun bilaaasha baafamaa hin jiru. Injifannoo gurguddaa Xumura gabrummaa dhiyeessisan galmeessisaa waan jiruuf seenaa keessatti yoomiyyuu kan hin dagatamnee fi bakka olaanaa qabaatuu dha.

Kanaaf,

 1. Uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jiraattan, addatti qonnaan bultootni Oromoo ilmaan keessan falma hadhaawaa diina afaan qawweetiin duguuggaa sanyii nurraatti labse dura dhaabbatanii wareegamaa qaalii baasaa jiran cina akka dhaabbattan waamicha FXG isa dhumaa isiif dabarsina. Waamicha kana gaafa labsinu qotatee bulaan kamuu bakka jiruu ka’ee FXGtti makamuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa galchuuf dargaggoota keessan bira akka dhaabbattan waamicha keenya irra deebinee dabarfanna.
 2. Barattoota manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maraaf;-Godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti barattootni mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaayinaa barumsa dhaabuudhaan FXG finiinsuun wareegama guddaa kaffalaa injifannoolee cululuqoo akka Sabaatti itti boonnu galmeessisaa jiru. Humni tokkoome salphaatti diina ofirraa buqqisa. Kanaaf barattootni Oromoo mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa, qopyaahinaa akkasumas dhaabbilee olaanaa koolleejjii fi yuuniversitii Oromiyaa fi Finfinnee dabalate keessaa barattan hundi tokko Qabsoo bilisummaatti makamee lubbuu isaa utuu dhabuu kaan ammoo barumsatti hirmaachuun umurii diinaa nurratti dheeressuu waan tahuuf barataan kamuu bakka jiruu FXGf dursa kennee gara Qabsoo makamuu akka qabu Qeerroon Biisummaa waamicha dabarsa.
 3. Hojjattoota Mootummaa “civil Service” keessa hojjatta hundaaf: Yeroo mootummaan Wayyaannee labsii labsuun gara laafina tokko malee ilmaan Oromoo karaa nagaa mirga gaafatan irratti dhukaasa banuun ajjeessaa, qaamaa hirdhisaa, biyyaa har’aa jiru kanatti isin callisuun gaafatamummaa seena fi heeraa jalaa akka isin hin baafne hubachiisaa; dirqama isin irraa eegamu akka bahattan waamicha lammummaa isiniif goona. Dirqamni dabalataan addatti isin irraa eegamu hojii mootummaa laamshessuun karoora jalaa fashalsuu akka
  dabalatu yaadachiifna.
 4. Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisii mootummaa wayyaanee keessa jirtaniif, rasaasni isin baattan ilmaan Oromoo ittiin ajjeessuf osoo hin taanee diina uummata Oromoo fixuuf ka’e kanatti akka deebistan jabeessinee waamicha goona. Haadha, abbaa, obboleessa, obboleetti fi ilmaan keessan utuu ilaaltanii qiyyaafattanii rasaasan ajjeeftu yoo tahe har’a qalbiin isin tuqamuu baatu bor seenaa jalaa akka hin baane hubattanii; waamichi kabajaa irra deebinee isinifi goonu, meeshaa baattan gara diina uummata Oromoo, mootummaa wayyaaneetti galagalchaa jennee irra deddeebinee dhaamna.
 5. Saboota cunqurfamoo kanneen olla Oromiyaa taatan, addatti uummata Sidaamaa, Beneshangul, Gaambeellaa fi Ogaaden ilmaan keessan beelaan dhumaa, gadadoo barabaraan hammaataa malee foyya’insa hin agarsiifne keessatti mootummaa itoophiyaa kan ofiin jedhu Wayyaaneen isin kuffisuu ni hubattu. Kanuma waliin qabeenya jiruu fi jireenya keessan ta’e lafa kan danda’an ofii fudhatanii kaan alagaatti gurgurataa jiraachuu walumaan qalbeeffataa jirra. Walumaagalatti miidhaan isin irra gahaa jiruu fi nurra gahaa jiru walfakkaataa dha. Kanaaf qabsoo gaggeessaa jirrutti humna horree dhageessifnee mul’isuuf qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kanatti akka makamtanii waliin qindeeffannu waamicha isinif dabarsina.
 6. Waamicha addaa uummata magaala Finfinnee keessa jiraattaniif:– Haalli yaaddessaan yeroo ammaa mul’atu mootummaa wayyaaneetiin dhufe. Kana booda dhiyeessiin midhaani magaalaa Finfinnee akka hin seenne quba isin qabsiisaa; dukkana hamaatti deemamaa akka jiru hubachiisna. Kanaaf falli tokkichi jiru qabsoo Uummatni Oromoo gaggeessaa jirutti makamuudhaan mootummaa abbaa irree kan ta’e Wayyaanee ofirraa kaasuun mirga hiree murteeffannaa Ummataa waliin akka kabajchiifnu waamicha isiniif goona.
 7. Uummata Oromoo biyya hambaa jiraattan hundaaf:- Qabsoo dargaggoonni fi shamarran Oromoo, Qeerroon taasisaa jirru ni beektu, ni hubattus jennee abdanna. Qabsoo harka qullaa diina dura dhaabbachuudhaan taasifamaa jiru kanaaf wareegama ulfaataa kaffalaa akka jirrus ni hubattu jennee amanna. Fiixa bahiinsa FXG kanaaf karaa International Qeerroo Support Group deggarsa hatattamaa akka gootan waamicha lammummaa isiniif dabarsina.

Injifannoon Uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Guraandhala 25,2016

#OromoProtests: Why Ethiopia’s Largest Ethnic Group is Demonstrating February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoo#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia

Oromo Protests: Why Ethiopia’s Largest Ethnic Group is Demonstrating

Oromo people mourn a suspected protester who was allegedly shot dead by Ethiopian security forces, Oromia, Dec. 2015

(Newsweek, 26 Feb. 2016) — Since the Ethiopian government announced plans to expand the territory of the capital Addis Ababa in April 2014, the country’s largest region, Oromia, has been racked with protests that have led to hundreds of deaths.

Oromia, which completely surrounds the capital of the Horn of Africa country, is home to the Oromo ethnic group. Oromos constitute the largest ethnic group in Ethiopia, yet members of the community claim to havesuffered systematic discrimination and oppression at the hands of Ethiopia’s federal government.

Newsweek explains who the Oromo are, why they are protesting and how the Ethiopian government is responding.

Who are the Oromos?

More than one in three Ethiopians hails from the Oromo ethnic group: Oromos constituted more than 25 million of the total 74 million population at the last census in 2007 (the population of Ethiopia has since grown to almost 100 million). The Oromo have their own language and culture distinct from the Amharic language, which is employed as Ethiopia’s official dialect.

The Oromo have been subject to human rights violations and discrimination under three successive regimes in Ethiopia, according to a 2009 report by U.S.-based Advocates for Human Rights group: the Abyssinian Empire under Haile Selassie, dissolved in 1974; the Marxist Derg military junta that seized power in 1974 and ruled until 1991; and the Federal Democratic Republic of Ethiopia, established in 1991 and existing until the present.

Oromo language was sidelined and not taught in schools for much of the 20th century and Oromo activists were often tortured or disappeared. A 2009 report by the United Nations Commissioner for Human Rights (OHCHR) stated that 594 extra-judicial killings and 43 disappearances of Oromos were recorded between 2005 and 2008 by an Oromo activist group. The ethnic group have clashed with the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), in power since 1991; an Amnesty International report in October 2014 stated that at least 5,000 Oromos were arrested between 2011 and 2014 on the basis of opposition to the government.

Why have Oromos protested against the Addis Ababa master plan?

According to the Ethiopian government, the Addis Ababa Integrated Master Plan proposed to expand the capital’s territory in order to bring better services and greater economic opportunities to the rural areas surrounding Addis. For the Oromos, however, the plan constituted an attempted land grab that could result in the forced eviction of Oromo farmers and the loss of valuable arable land in a country regularly plagued by drought.

Protests began in Oromia immediately after the plan was announced—at least nine students were killed in April and May 2014, according to the government, although eyewitnesses said the total was at least 47. The most recent round of protests began in November 2015 and have spread across the entirety of the vast Oromia region. Human Rights Watch (HRW) reported in January that at least 140 protesters had been killed in demonstrations after heavy-handed crackdowns by security forces.

The Ethiopian government announced later in January that it was abandoning the Addis expansion plans after the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO)—the ruling party in Oromia and a member of the governing EPRDF coalition—dropped its support for the scheme. Yet despite that, the crackdown has continued: HRW’s latest update on February 22 cited claims from activists that more than 200 protesters had been killed, with security forces allegedly firing on peaceful protesters and thousands detained without trial.

ethiopian-prime-minister-hailemariam-desalegn-addresses-u.n.-summit.

Ethiopian Prime Minister Hailemariam Desalegn, pictured addressing a U.N. summit in New York, September 25, 2015, has vowed to crack down on “destructive forces” the government says are hijacking Oromo protests.ANDREW KELLY/REUTERS

How have the government responded to Oromo protests?

The EPRDF has come down hard on protesters, claiming that “destructive forces”—including groups designated as terrorist organizations by the Ethiopian government—are hijacking the protests for their own means. Hailemariam Desalegn, the Ethiopian prime minister, said in December 2015 that protesters had burned down government properties and killed security forces, and that “merciless legitimate action” would be taken against those causing disorder.

In a statement sent to Newsweek on February 23, the Ethiopian embassy in London said that the claims made in HRW’s February report were based on “malicious statements, false accusations and unsubstantiated allegations from opposition propaganda materials.” The embassy claimed that the Addis expansion plans were dropped after “extensive public consultations” and an investigation into killings and destruction of property was underway.

Are Oromos seeking secession from Ethiopia?

One of the designated terrorist organizations accused of involvement in the protests by the Ethiopian government is the Oromo Liberation Front (OLF). The group wasestablished in 1973 to campaign for the Oromo’s right to self-determination. The OLF is now based out of Washington, D.C. and any accusations of its involvement in the Oromo protests is a means of “criminalizing protesters,” according to Etana Habte, Ethiopian author and PhD candidate at SOAS University of London. “I don’t believe the OLF has very significant influence on this protest,” says Habte. “[Claims the OLF is involved] have not any relevance or grain of truth within itself. Oromo protests are fundamentally peaceful and it carries a legitimate question.”

Habte claims that what the Oromo are seeking is self-determination, not secession.Article 39 of Ethiopia’s 1994 constitution affords “every nation, nationality or people in Ethiopia” the “unrestricted right to self-determination up to secession.” What the Oromo are asking for, says Habte, is a greater say in how their region is governed. “Oromos understand Oromia as their own territory where they have an absolute and constitutional right to self-rule,” says Habte. “The Oromo protests don’t ask for anything more than [what is provided by] the constitution.”


http://europe.newsweek.com/oromo-protests-why-ethiopias-biggest-ethnic-group-demonstrating-430793?rm=eu

Oromia: Humnaa fi Kijibni Furmaata Rakkoo Siyaasaa hin Tahu February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Colonizing Structure, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoosbo

agazi-fascist-tplf-ethiopias-forces-attacking-unarmed-and-peaceful-oromoprotests-in-baabichaa-town-central-oromia-w-shawa-december-10-20151the-grim-reality-behind-ethiopia-rise-hype1

 

SBO (Guraandhala 27 bara 2016):Haalli Oromiyaa yeroo ammaa, duula jaarraa 19ffaa ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeessameen wal fakkaata. Duulli jaarraa 19ffaa, ummata Oromoo waan hunda dhabsiise. Akeekaa fi kaayyoon humnaan jaarraa 19ffaa keessa raggaafame ummata Oromoo biyyaa fi qabeenya dhabsiise. Of lagatuun eenyummaa alagaa akka maxxanfatuuf dirqee, Oromummaa daandii dhabamaa qabsiise. Aadaa isaa boonsaa fi sirna bulchiinsaa dimokraatawaa dhabamsiisee sirna cunqursaa fi saaminsaa bakka buuse. Duulli jaarraa 21ffaa kana keessatti ummata Oromoo irratti Wayyaaneen gaggeeffamaa jirus kana irraa addummaa hin qabu.  Mootummaan Wayyaanees ummata Oromoo jilbeenfachiisuun ol aantummaa ofii irratti dagaagsuun, qabeenya isaa saamuu fi booji’uun abbummaa irratti qabaatee saamaa jiraatuun akeeka isaa ti.

Sirni gabrummaa ummatni Oromoo Jaarraa 19ffaa irraa eegalee keessa jiraatuuf dirqame bifa isaa jijjiirrataa hanga ammaatti itti fufus, Ummatni Oromoo gabrummaa jalaa of baasuuf qabsoo adeemsiisaa tureen dhabama irraa kan of baraare tahullee, alagaa of irraa qaarsisuun mirga isaa hin gonfatne. Hanga ammaatti alagaatu ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti ajaja. Qabeenya ummata Oromoo irratti alagaatu abbaadha.  Kanneen isa bulchan ofiif filatuuf mirga hin arganne. Kan bittootni muudaniif jalatti bula.

Kana kan ummata Oromoo baadiyyaa maayyii irraa hanga magaalota gurguddootti gaaffii tokkicha qabatuun akka fincilu taasise. Gaaffiin qabatee ka’ees, gaaffii mirgaa, gaaffii dimokraasii, gaaffii ofiin of bulchuu ti. Gaaffilee ummatni Oromoo yeroo ammaa kaasaa jiru irraa, haalli Oromiyaa keessatti  mul’ataa jiru hundeen sirna gabrummaa raasamuu fi kan itti fufuu hin dandeenye tahuu hubachiisa. Bittootnis qabrii irraa of hambsiuuf diddaa ummataa kana ukkaamsuuf tarkaanfii faashistummaa fudhataa jiran. Tarkaanfii bittootaa kanaanis Oromiyaa fi ummatni Oromoo jeeqamaa jiran. Ji’oottan sadan dabraniif humni addaa fi amanamaa sirnichaa, Agaazii, gandeen Oromiyaa hunda keessatti bobbaafamee lammiilee Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi ummata hiraarsuu irratti argama. Tarkaanfii gara jabinaa humna Wayyaaneen fudhatamaa jiru kanaanis, lammiileen Oromoo xiqqaa hanga guddaatti, dhalattootni Oromoo hawaasa keessatti mul’atoo fi beekamoo ganda mara keessatti ajjeefamaa jiran.

Bittootni tarkaanfii suukanneessaa kanaan ummata Oromoo jiilchuun qabsoo bilisummaa irraa fageessuu, akkasumas Ummata Oromoo Bahaa fi Dhihatti qooduun garaagarummaa uumuudhaan qabsoo itti jiru akka dhaabu gochuuf  guddoo hojjatan.  Kana malees tarkaanfii suukanneessaa ummata Oromoo irratti fudhataniin ummatootni cunqorfamoo biroo gaaffii fakkaataa qabanii  fi sirna mootummaa Wayyaanee bututee jiru morman, “Nutis gaaffii mirgaa yoo gaafanne hiree fakkaataatu nu mudata” jedhanii sodaatuun adabatanii akka taa’aniif tarkaanfii bineensummaa fudhatan. Kun garuu yaada hokkolaa fi fudhatama hin qabne tahuu irraa  lagatamee Fincilli Xumura Gabrummaa (FXG) itti fufe.  Ummatoota kan fincilsiisu roorroo dha. Jiraatuu fi duuti garaa garummaa dhabuu irraa mirgaa fi kabajaa ofiif qabsaawaa dabruu akka filatan taasisa. Murtiin ummata Oromoos kanuma.

Ummatni Oromoo qabsoo bilisummaa wayta eegale qabsoo isaatiin mirga isaa dhuunfatuuf  malee bittoota  cunqursaa fi saaminsa galii godhatan gaaffii isaaf deebii ni kennu jedhuun, akkasumas ofiin alatti humna biraa abdatuu irraa miti.  Kana irraa ti, har’a qe’ee Oromoo keessatti kan ajjechaan babal’ate. Hidhaa fi roorroon kan hammaateef.

Mootummaan Wayyaanee har’as furmaatni rakkoo afaan qawwee keessaa argama jechuun tarkaanfiin fudhataa jiru kanneen isa waliin hiriiran illee isa dhabsiisaa akka jiru tarkaanfii lammiileen Oromoo fudhataa jiran ragaa taha. Hidhattootni gandaa, poolisootnii fi bulchitootni sadarkaa adda addaa tarkaanfii Wayyaaneen ummata keenya irratti fudhataa jiru sirrii miti jechuun sirna saaminsaa fi cunqursaa Wayyaaneetti gara galaa jiran. Kana irraa kan rifate mootummaan Wayyaanee karaa ministera beeksisaa ibsa Guraandhala 26, 2016 gazexeessotaaf kenneen Fincila Xumura Gabrummaa ummatni Oromoo itti jiruuf yakka hin jirree fi hin fakkaatneen isaa yakkuuf osoo yaaluu dhagahamee jira.

Sadarkaa duraatti, hogganootni sirnichaa, “ Jaallattanis jibbitanis” jechuun doorsisanii gaaffii ummata Oromoo dhaamsuuf abbalan. Wayta kun fashaletti “gaaffiin ummata Oromoo gaaffii haqaa ti! Bulchiinsi

Gaarii dhabamuu irraa madde” kan jeddhuun, gaaffii isaa kan deebisan fakkaatanii dhihaatan. Ummatni Oromoo waadaa kijibaa tahuu hubatuun mormii eegale itti fufuu irraa ,” kanneen fincilan farra misoomaa ti, sheexanootaa fi  kashlabbootaa ” jechuun ummata doorsisuu fi arrabsuutti tarkaanfatan. Kanaanis ummatni Oromoo kan hin dhaabbanne tahuu wayta hubatanitti ammoo yakka kijibaa “Ergamtoota Shaabiyaa ti” jedhu qabatanii gadi bahan.

Adda Bilisummaa Oromoo yakkuu fi qabsoo ummatootaa Shaabiyaan wal qabsiisuun haaraa miti. “Kan bishaan nyaate, hoomacha qaqqabata” akkuma jedhamu tahee sababa itti barbaadan  malee gaaffiin ummatni Oromoo kaasee gaaffii haqaa, gaaffii dimokraasii fi kan mirgaa ti. Kaleessas ni ture. Hanga deebii quubsaa  argatuttis itti fufa. Ummatni Oromoo mirga isaaf kan falmatu ajaja ykn qajeelfama alagaa irraa argatuun akka hin taane ammoo Wayyaaneen olitti kan beeku hin jiru.

Mootummaan Wayyaanee, mormii ummatni Oromoo karaa nagaa itti jiru dhaamsuuf humnatti gargaaramuu  ykn sababa biraa itti barbaaduun,  rakkoo siyaasaa biyyattii hin furu. Hadhaa’u illee haqa jiru beekanii fudhatuudhaan furmaata waaraaf sosso’uutu irra qajeelaa tahuu ABOn har’as irra deebi’ee hubachiisa. Ummata gabrummaan haa gahu! jedhee murannoon ka’e qawween boodatti hin deebisu. Ummata bilisummaan wareegama malee akka hin argamne hubatee bilisummaa isaaf wareega fedhe baasuuf murteeffate heddumminni ajjeechaa manatti isa hin dachaasu.

Kanaaf karaan tokkichi jiru gaaffii ummataa dhaggeeffatuu danda’uu dha. Gaaffii ummatni karaa nagaa dhiheesseef karaa nagaa deebii itti kennuun tarkaanfii baranee fi qaroomaa ti.  Kanaan alatti “Humnaan waanan dhufeef humnaanan bitaa jiraa dha!” jedhanii tarkaanfii humnaa fudhatuu itti fufuun, karaa badii qabriitti geessu tahuu hubatuun gamnummaa dha.

 

MPR News: MN Oromos decry human rights violations in Ethiopia, say violence continues February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooWomen mourn during the funeral ceremony of a primary school teacher who family members said was shot dead by military forces during protests in Oromia

#OromoProtests against the Ethiopian regime fascist tyranny. Join the peaceful movement for justice, democracy, development and freedom of Oromo and other oppressed people in Ethiopia


MN Oromos decry human rights violations in Ethiopia, say violence continues

By Doualy Xaykaothao · · Feb 26, 2016

The Ethiopian government may have backed off its planned capital expansion after deadly protests last fall, but ethnic Oromo in Minnesota say violence and arrests continue. Here, people mourn the death of an alleged protester shot dead by Ethiopian forces. Zacharias Abubeker | AFP | Getty Images 2015

Oromia: Resolutions of the Union of the Oromo Gadaa Councils February 27, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Gadaa System, Oromia, Oromo.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa OromooWaajjira Gadaa Tuulamaa

From: The Union of the Oromo Gadaa Councils
Re: Announcing Resolutions of the Union of the Oromo Gadaa Councils
Date: February 24, 2016

The Union of the Oromo Gadaa Councils,
Alarmed by of the recent disturbances in the Oromia Regional State,
Cognizant of the need to find solutions to the causes of the disturbances,
Deeply disturbed that the lives of our compatriots were lost and properties damaged in connection with the unrest and disturbance of the peace in Oromia,
Having deliberated on the matter as representatives all Gadaa Councils sitting together in Finfinnee on February 23-24, 2016, we

 1. Call for the immediate cessation of the ongoing conflict; financial compensation to be paid for loss of life in accordance with Gadaa tradition; and release of all those imprisoned without any charge against them,
 2. Request the government to address the demands of the people immediately,
 3. Encourage our people to continue to present their demands peacefully; we plead for everyone to refrain from damaging property while doing so,
 4. Demand an immediate halt to the practice of evicting farmers from their land without their consent and without adequate compensation. We call upon the government to look into the damage created by past mistakes and ensure that the victims are made whole,
 5. Announce that the Union of the Oromo Gadaa Councils is ready to discuss and seek solutions to the crisis that has now disrupted the peace of our country,
 6. Have decided that the upcoming Irreecha (Thanksgiving holiday of the Oromo people) festival be celebrated in the City of Finfinnee,
 7. Have resolved to create an independent source of income for the Councils in order to strengthen the Gadaa system,
 8. Have resolved that henceforth the Spring Irreecha festival be celebrated at Tullu Bossettii, Bossettii District, East Shawa and a week later at Tullu Sirree, Iluu Galaan District, East Shawa,
 9. Call upon people with no affiliation with the Gadaa councils who are now interfering in Gadaa affairs to refrain from engaging in Gadaa-related acts for which they have no representation; and strongly urge government and media agencies not to extend any assistance to anyone who do not have the authority of the Gadaa Councils,
 10. Demand that Oromo cultural centers and sacred sites be respected and the sites be legally-protected with issuance of title deeds; and declare that the Union of the Oromo Gadaa Councils is prepared to work with the appropriate agencies to implement this resolution,
 11. Resolve to strengthen Waaqeffanaa, the Oromo traditional religion, in accordance with the Gadaa System, the religion’s original tenets and the Oromo moral system of safuu,
 12. Resolve to do our part to protect our natural resources everywhere in our regional state.

The Union of the Oromo Gadaa Councils
Agreed upon in Finfinnee
February 24, 2016
Gadaa Will Flourish in Peace
Developing a Self-Sufficient Nation

Ibsa-Gumii-Tokkummaa-Abbootii-Gadaa-OromooEN

Oduu Amma Nu Gahe/Breaking News (Gur. 25, 2016)