jump to navigation

Guyyaa Yaadannoo Gootota Oromoo Baga Ittiin Isin Gahe! Happy Oromo Martyrs Memorial Day, 15 April. #OromoMartyrsDay April 15, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

#OromoMartyrsDay #GuyyaaGoototaOromoo

#Oromia: Oromo Martyrs Memorial Day: Ebla 15 Bara 2016 Qeerroon Yuniversitii Wallaggaa Guyyaa Gootota Oromoo Kabajachuun Ibsa Ejjennoo Baafatan. #OromoProtests April 15, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromo.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Odaa Oromoo

15 April: Oromo Martyrs Memorial Day- Guyyaa goototaa Oromo


Har’a Ebla 15 Qeerroon Yuniversitii Wallaggaa Guyyaa Gootota Oromoo Kabajachuun Ibsa Ejjennoo Baafatan.

IMG_20160412_205623Har’a Ebla 15 Nuti Qeerroon Bilisummaa Wallagga Bahaa Guyyaa Gootota Oromoo Kabajannee Olleerra Jedhu Qeerroon.
1.Yaadannoo wareegamtoota goototni oromoo shinniigaatti kafalan.
2.Wareegama Qellem wallaggaa Gidaamiitti Summii diinni qopheesse nyaatanii lubbuun darban.
3.Wareegama uummata Oromoo keessatti immoo qeerroo fi qarreen baratoota oromoo bara 2014 ji’a eebilaa fi 2016 ji’a sadaasaa haga eebila 15tti kafalaa turaniidha.
4.Lammiilee Oromoo kuumaatammatti lakka’aman sababa oromummaa saanii qofaan yakkamanii, qilleensa Uumaan badhaasee isaanii kenne dhorkamanii halkanii guyyaa mooraa diinni qopheessite Maayikelaawwii,Qaallittii,Qilinxoo,Zuwaay,Shawwaa Roobit, fi manneelee dhoksaa namni kamuu hin beeknetti dararamaa jiran hidhamtoota oromoo hunda hammata.
Egaa kun hundi rakkoo garbummaan nutti fe’e waan ta’eef garbummaa hundeen buqqisuun filannoo isa angafaa fi jijjiiraa hin qabneedha.Garbummaa hundeen buqqisuuf immoo nuti qeerroon magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee ABO jallatti hiriiree deggersa oromoo keessaa fi alaan utubamnee kaayyoo wareegamtoo gootota keenyaa galmaan ga,uuf dirqama lamummaa fudhannee jirra.IMG_20160412_205140 IMG_20160412_205213IMG_20160412_205300IMG_20160412_215629
Ayyaanni kun kan yaadatamee oole magaalaa naqamtee bakkoota heedduu yemmuu ta,u qeerroo leeqaa fi jiraattota Leeqaa Naqamtee ,Yuunversiitii wallaggaa,Laga hadiyyaa,haroo soorgaa,akkasumas hoteelota magaalattii tokko tokkoo fi iddoolee biroo heedduutti yaadatamee ooleera.Ayyaanni kun qarree fi qeerroo baratoota oromoo kibba waachaa,Qassoo,Biqiltuu Leeqaa,Biiftuu Naqamtee ,Koompireensiifii, kkf akkasumas hojjetoota mootummaa fi daldaltoota dhuunfaa hirmaachiseera.Nuti hirmaattonni yaadannoo kanaa guyyaa kun uummata oromoo biratti guyyaa gaddaa fi guyyaa itti oromoon waadaa isaa itti haaromsatu waan ta,eef nus yaadannoo wareegamtootaa daqiiqaa muraasaaf gaddaan yaadachuun eegalleerra.Miseensonni harra asitti argamne miseensota muraasa fi dura buutota mandhee Tasfa,uun Camadaa,mandhee nuunnuu Adaree, Mandhee weellisaa jireenyaa Ayyaanaa  fi Barataa simee Tafarra,Mandhee Biqilaa Baandoo,Mandhee Biqiltuu Leeqaa,Naqamtee Odaa Ootaa,Mandhee Eebbisaa Addunyaa,yoo ta,an haala kanaan akka kabajnu kan nu godhe dura bu,aa qeerroo wallagga bahaa filachuuf akka tolutti yaadameeti.Mandheeleen kun aanota wallagga bahaa jalatti kan ijaaraman yoo ta,u miseensonni lama lama mandhee saddeet irraa wallitti dhufuun dura bu,aa qeerroo waliigala fi itti aanaa qeerroo baha wallaggaa filateera.Moggaasni maqaa mannee keenyaa irri jireessi maqaa jaallan wareegamtootaadha.kunis yaadannoo isaaniif jedhamee yaadameeti.Kaan immoo maqaalee baha wallaggaa keessatti argamaniidha.Mandheeleen wallagga bahaa kana qofa miti. Haalaa fi yeroon waan nu daangessuuf warreen biroo aanuma jiraniif bakkuma jiraniitti kabajanii oolaniiru.Guyyaa yaadannoo kana yaadannoo sammuun gaddaan erga eegallee mariin miseensota gidduutti adeemsifamee booda walaloon karaa jaal shamarree sabboontuu lammii kan daqiiqaa afur hin caalle erga dubbifamee dhumarratti mandheen keenya ibsa ejjennoo kan qabxii kudha tokko  of keessaa qabu baafateera.

IBSA EJJENNOO QEERROO WALLAGGA BAHAA MAGAALAA NAQAMTEE

1,Hooggansa ABO Jalatti qeerroon miseensa mandhee keenyaa qabsoo oromoo hanga wareegama lubbuutti finiinsuuf murteeffanneerra.

2.Kufaatii Mootummaa faashistii wayyaanee ariifachiisuuf yeroo kamiyyuu caalaa humnaan,beekumsaa fi dinagdee keenyaan hojjechuuf murannee jirra.

3.Diina guyyaa saafaa mana keenya seenuun haadhaa fi ilmoo wal irratti ajjeesaa jiru of keessaa baasuuf halkaniif guyyaa hojjenna.

4.Lukkeelee diinaa uummata keenya dararaniif barnoota gahaa kennuun sirreessuu

5.Qabeenyaa wayyaanee oromoon kamuu akka hin fayyadamne irmii jennee irratti waliigalleerra.

6.Diina abidda baatee nutti fiigu yoomillee bishaan baannee itti hin fiignu; deebii quubsaa kennuuf qoophii keenya xumurree jirra.

7.Mootummaan gita bittaa Tigiree kun kuma ajjeesuus,kitila hidhee dararus qabsoon oromoo akka hin dhaabbanne gochuuf jecha garee kanaa “diinni osoo dhiiga keenya waraabee gogse lafeen keenya bakka jiruu warraaqa” kan jedhu dhaadannoo godhannee jirra.

8.Ilmaan oromoo garbummaa jibbuun lubbuu isaanii bakka bu,a hin qabne dabarsee warra kenneef fi mana hidhaatti gidirfamaa warreen jiraniif kaayyoon isaanii akka karaatti hin hafneef irbuu seenneera.

9.Yoomiyyuu faayidaa Oromoof malee faayidaa dhuunfaa keenyaaf hin bololiinu.

10.Qomoof malee qoonqqoof hin bitamnu.

11.Xurree jaallan dhiigaan tattaraaran galmaan ga,uuf dirqama oromummaa ni baana.

 

Oromia: Guyyaa Gootota Oromoo kan Bara 2016 Ilalachisee Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) April 13, 2016

Posted by OromianEconomist in Oromia, Oromo Art.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooGootota OromoOromia Oromiaoromia


 Ebla (April) 15: Oromo Martyrs Memorial Day- Guyyaa goototaa Oromo


 

Guyyaa Gootota Oromoo kan Bara 2016 Ilalachisee Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)

OLF logo

Guyyaan Gootota (Wareegamtoota) Oromoo Ebla 15, 1980 irraa eegalee waggaa waggaan kabajamaa fi yaadatamaa yoona gahe. Gootota gaafa alagaan biyya Oromoo cabsuuf itti duule diina biyya ofii irraa ittisuuf jecha diddaa gabrummaa irratti wareegaman dabalatee qabsaawoti bilisummaa Oromoo bifa adda addaan hanga har’aatti wareegama baasan hunda guyyaa kana yaadatna. Kana waliin, guyyaan wareegamtoota Oromoo, guyyaa miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, deggertootaa fi uummati Oromoo bal’aan kaayyoo sab-boontoti Oromoo dabran wareegamaniif galmaan gahuuf waadaa seenan itti haaromsani dha.

Seenaa Oromoo keessatti Ebla 15, guyyoota kaan irraa wanni adda taasisu bara 1980 keessa guyyaa kana hoogganooti siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo akka qaroo ija Oromootti ilaalaman kiristaana Islaama utuu hin jedhin jumulaan wareegamanii tokkummaa saba Oromoo dhiiga isaaniin mirkaneessan ta’uu irraa ti. Sanaa asittis hoogganootaa fi miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, deggertootaa fi ummati Oromoo, qabsaawotni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaa gala sab-boontoti Oromoo xurree hoogganooti ABO gaafa duraa saaqan irra bu’anii mirga abbaa biyyummaa Oromoof osoo falmaa irra jiranii wareegaman kuma hedduutti lakka’amu. Har’as Waraanni Bilisummaa Oromoo, miseensotaa fi deggertooti qabsoo, addatti ammo qerroon (barataa fi dargaggooti Oromoo) walumaa gala uummati Oromoo bal’aan bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf wareegama ulfaataa baasaa jiru.

Guyyaa Wareegamtoota Oromoo kan bara kanaa wanni adda taasisu haala Warraaqsi bilisummaa Oromoo sirna gabrummaatti xumura gochuuf golee Oromiyaa hunda keessatti akka ibidda saafaa boba’aa jiru keessatti ayyaaneffatamaa jiraachuu isaa ti. Uummati Oromoo bakka hundaa kan yeroo kamii caalaa shiraa fi daba diinaatti dammaqee daangaa hanga daangaatti harka wal qabatee diddaa isaa mootummaa Wayyaaneetti agarsiisaa jira. Yeroon kun yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa ol aanaatti tarkaanfatee jiru dha. Yeroo uummati Oromoo ammaan booda cunqursaa, saamichaa fi hacuuccaa alagaa baachuu hin danda’u! na gahe! jedhee sirna roorriftuu alagaa of irraa dabruuf harka duwwaa diina meeshaa lolaa baranee hidhate dura dhaabbatee murannoon wareegama barbaachisu baasaa jirutti yaadatama. Oromoon bilisummaa yookaan du’a! jechuun laphee dhiibee du’atti adeemuudhaan seenaa haaraa galmeessuu irratti argama. . Oromoon akka sabaatti uummata hundaaf kabajaa qabu, goota, jagnaa fi uummata guddaa tokkummaa qabu ta’uu hawaasa addunyatti agarsiiseera, agarsiisaas jira. Tarkaanfii fi diddaa uummati Oromoo tokkummaan ka’ee agarsiisaa jiru kunis hawaasa addunyaa kan raajee fi diina rifaasise dha.

Kana malees qabsoon bilisummaa Oromoo karaa diplomaasii murna wayyaanee kopxeesuu fi deggersa qabsoo Oromoo horachuu irratti injifannoo galmeessaa jira. Sirni Wayyaanee uummata Oromoo siyaasaa fi dinagdee biyyattii keessaa alatti dhiibee akka moggeesse hawaasa addunyaaf ifa ta’eera. Kanaaf gaaffiin Oromoo gaaffii haqaa fi mirgaa ta’uun har’a eessatti iyyuu hubatnaa argataa jira. Akkasumas qabsoon Oromoo tumsa uummatoota ollaa horachuudhaan Tumsi Bilisummaa fi Dimokraasii Uummatootaa kan Addi Bilisummaa Oromoo qooda gahaa keessatti qabu mirkanaa’uun isaas injifannoo siyaasaa fi diplomaasii galmaa’an keessaa isa tokko. Gabaabaatti qabsoon bilisummaa Oromoo shaffisaan fuul-duratti tarkaanfaataa jira.

Gama kaaniin, har’a oggaa mooraan qabsoo Oromoo tasgabbaa’aa fi cimaa jiru kanatti mooraan diinaa unkuramaa fi hundeen raafamaa akka jiru ifatti mul’ata. Tarkaanfiin abdii kutannaa irraa fudhatu caalaatti hammaatee fi qabaan mirga namoomaa fi dimokraasiis dhiphifamee, lammiileen akka hin dubbannee fi hin sossooneef cancalamanii fi gaadi’amanii jiran. Hidhaa fi ajjeechaan daangaa dhabee biyyattiin biyya gaddaaa tatee jirti. Hallii keessa jirru haala GOOLII DIIMAA BARA DARGII waliin wal fakkata.

Mootummaan abbaa irree TPLF/EPRDF, qabsoo bilisummaa Oromoo finiiinaa jiruun baarragee tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu irratti argama. Daa’ima umurii waggaa 8 hanga maangudoo waggaa 70 dabalatee Oromoota 500 ol ji’a 4 keessatti ajjeese; Oromoota lakkoobsaan kuma hedduutti lakka’aman mana hidhaa /Xollayi, Hursoo, Dhedheessaa, Tigiray fi bakka adda tti guuree dararaa jira. Qe’ee fi biyya Oromoo gooluun tarkaanfii abdii kutannaa fudhachuu irratti argama. Daa’imaa fi dubartoota ulfa , jaarsaa fi jaartii utuu hin jedhin jumulaan uummata nagaa ajjeesee bakkeetti gatuu, hidhuu fi reebee naaffisuu, walumaa gala gocha faashistummaa seenaa biyyattii keessatti hiriyaa hin qabne Oromoo irratti raawwata. Gaaffii uummati Oromoo karaa nagaa dhiheesseef deebii inni kenne akka bineensaatti itti dhukaasee ajjeesuu qofa ta’e. Walumaa gala murni Wayyaanee ammaan booda uummata Oromoos ta’e biyyattii bulchuu akka hin dandeenye hunda biratti hubatamaa dhufeera. Caasaa mootummaa sirni Wayyaanee Oromiyaa keessatti diriirfate gadii hanga oliitti laamsha’eera. Oromiyaa suduudaan bulchiinsa waraanaa jala galchuudhaan uummata Oomoo seera waraanaatiin bulchuuf dhama’uun kufaatii siyaasaa guddaa keessa seenuu hubachiisa. Murni alagaa sab-bicuu keessaa dhufe uummata guddaa akka saba Oromoo dhiitee, reebee, caccabsee, ajjeesee fi hidhee bara baraan akkan barbaadetti bita jedhee yaadu kun murna shiftaa har’a ajjeesee saamuu malee kan fuula duraa hin yaadne dha. Uummati Oromoo tarkaanfii hammeenyaa alagaan irratti raawwataa jiruuf tasa hin jilbeenfatu. Gochaan faashistummaa sirna wayyaanees umurii bittaa sirnichaa gabaabsa malee hin dheeressu.

Addi Bilisummaa Ummata Tigraayi, TPLF, gaafa dhalate Tigraayiin bilisoomsuu fi dantaa Tigraay tiksuuf uumame hanga har’aatti maqaa fi bifa jijjiirratee fedhii murnaa fi ummatan dhaabbadheef jedhu guutuuf saamicha, cunqursaa fi hacuuccaa daangaa hin qabne uummatoota kaan irratti raawwata. Dimookraasii, sirna paartii-danuu, qabsoo karaa nagaafi kkf afaaniin lallabaa biyyattii ol aantummaa paartii tokkoo jalatti irreen bulchuu erga murteeffatee waggaa 25 caalee jira. Sirna gama tokkoon dimokraasii fi federaalummaa maqaaf heera ofii tume irra kaa’ee gama biraan ilaalcha dimokraasii warraaqaa fi maqaa mootummaa misoomaa jedhu of labsuun gubbaa irraa hanga gadiitti paartii TPLF/EPRDF qofti bulchiinsaa fi dinagdee empaayerattii akka to’atu taasise dha. Humnoota siyaasaa walaba karaa nagaa qabsoofna jedhan hunda humna waraanaa fi tikaatti gargaaramuun sochii isaanii ugguree biyyattii dhuunfaa ofii taasifate. Filmaata kijibaa geggeessuun qaanii tokko malee dhibbaa dhibba injifadhe jedhee labsate. Mootummaan Wayyaanee mootummaa dinagdee biyyattii waggaa waggaan lakkoobsa cimdiin guddisaan jira jedhee hawaasa addunyaa sobaa bahee dha. Imaaammata saamichaa hordofuun uummatoota qe’ee fi lafa isaanii irraa buqqisee beelaa fi iyuummaaf saaxile. Har’a ummati miliyoona 18 ta’u beela’ee waan nyaatu dhabee harka biyya alaa eeggataa jira; kaan lubbuun darbaa jira. Beelladi akka baala bonaa harca’aa jira. Walumaa gala rakkoo dinagdee fi hawaasummaa dhuma hin qabnetu uummatoota biyyattii keessaahuu uummata Oromoo qabatee jira . Mootummaan wayyaanee gargaarsa midhaan nyaataaf biyyoota alaa irraa argamu illee dantaa siyaasaa fi dhuunfaa ofiif oolfataa akka jiru ifatti mul’ata.

Addi Bilisummaa Oromoo mootummaan Wayyaanee karaa nagaa aangoo gadi dhiisa jedhee hin amanu. Uummati Oromoos mootmmaan abbaa irree mirga isaa beekee fi kabajeefii hojiitti hiikaa irraa hin eegu. Waan taheef murna ummatoota qawween ukkaamsee bitaa jiru of irraa darbuuf qabsoo bifa kamuu geggeesuun mirga, Murni Wayyaanee qawween aangootti dhufe humna uummataa fi qabsoo qofaan aangoo irraa bu’a. Kanaaf uummati Oromoo qonnaan bulaan, hojjetaan, Qeerroon (Daragaggoon) barataan, daldalaan walumaa gala murnooti hawaasa Oromoo hundi qabsoo bilisummaa Adda Bilisummaa Oromoo jalatti hoogganummaa jiru bifa qindaa’een daran cimsitanii akka itti fuftanii fi kufaatii sirna cunqursaa wayyaaneetti xumura goodhan waamicha dabarsa. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo, siyaasaa fi diplomaasii walitti qindeessee hoogganaa jiru daran cimsee kan itti fufuu fi sochii diddaa gabrummaa Oromoof hooggana barbaachisu akka kennus irra deebi’ee mirkaneessa. Addi Bilisummaa Oromoo sirna Wayyaanee hundeen buqqisee gatuuf kan yeroo kamii caalaa qabsoo hidhannoo akka finiinsu gadi jabeessee uummata Oromoof mirkaneessa.

Sochiin bilisummaa Oromoo sochii biyoolessaa saba Oromoo ti. Akeeka sabboontoti Oromoo kumaatamaan itti wareegaman galmaan gahuuf ittisaa fi qabsoo bilisummaa biyya ofii keessatti qooda fudhachuun mirgaa fi dirqama seenaa lammiiiwwan Oromoo hundaa ti.

Hanga ammaatti dhugaan dirrettii mul’ataa jiru Oromoon gargaarsa alagaan malee diina lolaa jira. Amantii , gosa, kutaa fi ilaalcha siyaasaan osoo wal hin qoodin wal maddii dhaabbatee sagalee isaa dhageessisaa fi jabina isaa diinatti agarsiisuu irratti argama. Kanaaf tokkummaan qabsoo finiinsuu saba Oromoo daran jabaatee akka itti fufu Addi Bilisummaa Oromoo irratti hojjeta. Addi Bilisummaa Oromoo dantaa biyyoolessaa Oromoo giddu galeessa taasifachuun mooraa qabsoo Oromoo gabbisuufis ni hojjeta. Murnoota siyaasaa Oromoo walaba tahan sirna wayyaanee morman, akka ilmaan biyya tokkootti mooraa Oromoo tasagabeessuuf waliin hojjechuu caarraaqqii isaa itti fufa.

Addi bilisummaa Oromoo waggootii dheeraaf wahillummaan dhaabota cunqurfamtootaa hedduu waliin hojjataa fi wal tumsaa bahe. Har’a Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demokrasii waliiin ijaaruun waliin hojjatuu kana sadarkaa ol aanatti ceesisee jira. Tumsa kana bal’isuu fi nagaa waaraa, bilisummaa fi demokrasii naannoo keenyatti argamsisuuf jabaatee hojjata.

Gama biraanis dhaaboti siyaasaa biro biyya keessaa fi alatti mirgoota dimokraasii, mirga hiree murteeffannaa fi kabajamuu mirgoota dhala namaaf qabsaa’an hundi qabsoo haqaa uummati Oromoo finiinsaa jiru cinaa akka dhabbatan Addi Bilisummaa Oromoo waamicha dabarsa. Kabajamuun mirga Oromoo kabajamuu mirga uummatoota kaaniif wabii tahuu hiree kanaan hubachiisuu barbaada. Kanaaf uummatooti ollaa Oromoo moggaa dhaabbatanii sochii Oromoo daawwachaa jiran sochii Oromootti makamanii kufaatii sirna Wayyaanee akka ariifachiisan dhaamsa isaa dabarsaaf.

Dhuma irratti mootummooti aanga’oon biyya lafaa gaaffiin saba Oromoo gaaffii haqaa ta’uu osoo beekanii sirna abbaa irree wayyaanee maallaqa, dipplomaasii fi waraanaan gargaaraa jiran imaammata isaanii keessa deebi’anii akka sakatta’an, mootummaa abbaa irree gargaaruun dantaa uummatoota cunqurfamoo kan miidhu tahuu hubatuun komii seenaa jalaa akka of baasan ABOn gadi jabeessee gaafata. Hidhaa fi ajjeechaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwatu akka balaaleffatanii fi gochaan farra namoomaa kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa barbaachisu akka taasisan hubachiisa.

Maayii irratti uummati Oromoo mirga politikaa, dinagdee fi hawaasummaa humna qawween irraa sabarbame wareegama barbaachisu baasee of harka galfachuuf dandeettii kan qabu tahuu hawaasa addunyaa hubachiiisuu barbaada.

Wareegamtooti bilisummaa Oromoo bara baraan yaadatamu!

Injifannoo Ummata Oromoof!

Adda Bilisummaa Oromoo

Oromiyaa Keessatti Yaadannoo GGO Ebla 15, Haala Hoo’aadhaa fi Bifa Qindaayeen Walfaana Kabajame! April 17, 2015

Posted by OromianEconomist in Nimoonaa Tilahun, Oromia wide Oromo Universtiy students Protested Addis Ababa Expansion Master Plan, Oromo, Oromo Protests.
Tags: , , , , ,
add a comment

OGootota Oromo

Oromiyaa Keessatti Yaadannoo GGO Ebla 15, Haala Hoo’aadhaa fi Bifa Qindaayeen Walfaana Kabajame!

image-ad93a1d22ca25460e8b690ee92e9105a3d46fd56cb34ee2011b0e57de0438531-VGGO akkuma beekamu waggoota muraasa dura mooraa qabsoo qofa keessatti kan kabajamaa fi yaadatamaa turee fi namoota muraasaanis Oromiyaa keessatti kabajamaa ture har’a uummata Oromoo oromiyaa keessatti dhaloota ammaan uummata oromoo hunda kan hirmaachise yaaddannoon Gootota oromoo jijjiirama har’a jiru kanaaf lubbuu isaaniin wareegamaniin akkasuma asuma dhiyootti bifa jijjiirrate saamicha lafa oromoo fi uummata oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf as bahe dura dhaabbachuun,akkasuma mirga uummata oromoo kabachiisuudhaaf wareegama qaalii baafamen daa’imaa hanga maanguddootti waggaa darbe Ebla 14/2015 kaasee oromiyaa keessatti wareegamaniif addatti yaadannoo taasisuudhaaf,walumaa galattis jaarraa 19ffaa irraa kaasee hanga har’aatti qabsaa’ota uummata isaa oromoo fi dachee isaa oromiyaa bilisa baasuudhaaf waraagaman yaadachuudhaan bakkeewwan garagaraatti yaadatamuun kabajamee oole,kunis odeessa Qeerroo kutaa oromiyaa keessaa fi dhaabbile barnootaa keessaa nugaheen akka kanaa gadiiti.

 1. Dhaabbilee Barnootaa Keessatti:-
  • Yuuniversitii Adaamaatti—
 • Barattootni Oromoo ganama irraa nyaata lagachuudhaan huccuu gaddaa uffachuun dabarsan,
 • Barumsa irratti hirmaannaa dhaabuun ykn barumsa cufachuudhaan,
 • Gama mootummaa wayyaaneen mooraa keessa poolisoota mooraa fi security isaa tamsaasuun olii gadi kaachisaa oolan,
 • Manni kitaabaa sadii ol sodaa jiruun akka cufaatti ooluisaatuu gabaafama.
  • Yuuniversitii Finfinnee:-
 • Aka walootti barattootni moora yuuniversitii kiiloo 4,5 fi kiiloo 6 irraa walitti dhufanii barumsas dhaabuudhaan kabajanii jiru,
 • Akkasuma dame yuuniversitii Finfinnee magaala keessa jiranis bakkuma jiraniitti kan kabajan yoo tahu jala bultii irraa kaasanii sochii barattootni oromoo taasisan gurra diinaa waan bu’eef ganama irraa kaasanii hordoffii jabaan mooraa keessatti akka geggaffametu gabaasni dhiyaata.
 • Maqaa GAOn kan dhaabbate keessattis barattootni taasisuudhaan GGO kana yaadannoo taasisaanii jiru,
 • GGO sababeessuudhaan ilmaan oromoo waggaa darbe 2014 keessa wareegaman maatii isaaniif gargaarsa taasisuudhaaf buusii qarshii taasisan,
  • Yuuniversitii Amboo:-
 • Yuuniversitii Ambootti torban kana jalqaba irraa kaasanii GGO kana kan baranaa adda taasisuudhaan yuuniversitii fi koollejjii ogummaa fi teknikii barattootni barumsa dhaabanii jiru,
 • Mooraa keessaa bahuudhaan magaala keessas kan jiru barataas tahe uummanni miilla qullaa isaa fi hucuu gurraacha uffatuun guyyaa oole,
 • Maatii warra jaallan waggaa darbe wareegamanii dubbisuudhaan gargaarsaa fi waliin gadda yaadanno sa’a muraasaa taasisan,
 • Hojjetaan mootummaa magaala Amboo fi aanaaleen garagaraa irraa hojii dhaabuun guyyaa kabajamaa kana yaadatan.     http://qeerroo.org/2015/04/15/oromiyaa-keessatti-yaadannoo-ggo-ebla-15-haala-hooaadhaa-fi-bifa-qindaayeen-walfaana-kabajame/?fb_action_ids=826129117470709&fb_action_types=news.publishes&fb_ref=pub-standard

Ayyaanni Yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo Melbourne/Australia Keessatti Sirna Ho’aan Kabajame

 Ebla/April 15, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com

http://finfinnetribune.com/Gadaa/2015/04/ayyaanni-yaadannoo-guyyaa-gootota-oromoo-melbourneaustralia-keessatti-sirna-hoaan-kabajame/

“Rakkina Qabsoo keessaa qabsoon irra aanna” “Rakkina qabsoo keessaa qabsoon irra aanna,” jechuun J/ Bultum Biyyoo KHR fi I/A/HD ABO hubachiisan. J/ Bultum kana kan hubachiisan ilmaan Oromoo Oromiyaa bittaa halagaa irraa ittisuu fi eega bittaa kana jalattis kufamee boodas warreen warregama kaffaalan gootowwan ilmaan Oromoo mara yeroo itti yaadatamu ture. Ebla 15, guyyaa yaadannoo gootowwan Oromoo yaadachuuf Melbourne, Australia Ebla 12, 2015 bakka hooggantonni ABO, qondaaltonnii fi miseensotni ABO, akkasumas Hawaasti Oromoo hedduminaan irratti argamanitti sirna ho’aan kabajamee ooleera. Gadaa.com Wareegama yeroo jennu kaan lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne dirree qabsootti, mana hidhaatti, lafa baqaatti, kaanis qabeenya isaa fi maatii isaa dabalee wareegaa as ga’e hundaati jechuun J/ Bultum ibsuun kun hundi mirga ilmaan Oromoo kabachiisuu fi Oromiyaa walaba adunyaa keessatti beekamtu gadi dhaabuuf wareega kaffalamaa as ga’edha jedhaniiru. Wareegamni kun kanneen jalaa ol dhufaniif waa hambisuuf akka taate ni hubatama. Yeroo ammaa sochii dargaggoonni Oromoo bobaa diinaa jala taa’anii gochaa jiran yaadachuun yeroo ammaa qabsoo waldhaalsisuutu ifatti muldhata. Biyya alaa kanatti ammoo qabsoo mitii aadaa ofiituu waldhaalsisuun ulfaataa ta’ee muldhata. Kanaaf uummanni keenya dararaa diinaa jalaa of baraaruuf jecha biyya adda addaa keessatti faca’anii jiran qabsoo bifa hundaa gaggeessuuti irraa eeggama jedhaniiru. Gadaa.com J/ Bultum itti fufuun bara darbe kana sochii WBOn goleelee Oromiyaa bakkoota hedduutti lukkeelee fi qubsuma diinaa irratti fudhachaa ture fi jiru, sochii dargaggoonni Oromoo, Qeerroon biyya keessaa gaggeessaa turee fi itti jiru biyya keessaa qabsoo Oromoo kan daran jabeessee fi wareegama gootowwanii ol kaase ta’uun ni hubatama. Kun akeekni xurree qabsoo ABOn bu’uureffamee fi itti jiru uummata Oromoo biratti fudhatama argatee wareegamni inni mirga isaa kabajiifachuuf kafalaa jiru sirrii akka ta’e mirkaneessa. Kanaafuu “Rakkina Qabsoo keessaa qabsoon irra aanna” waan ta’eef bittaa halagaa jalaa baanee bakka yaadne sana ga’uuf wareegama bifa hundaan barbaachisu kafaluuf Oromoon marti qabsoo of qopheessuu qaba jedhaniiru. Yaadannoon Guyyaa gootota Oromoo gootowwan hoogganoota ABO ta’an osoo imala qabsoof gara Somaaleetti bobba’aa jirani shiftoota harcaatuu waraana Somaalee harkatti kufuun bakka “Shinnigaa” jedhamutti wareegamuu irraa eegalee akka yaadatamu ABOn murteessee dirree qabsootti kabajamaa turuu isaa fi har’a gootowwan qabsoo irratti ijaarsa ABO duras ta’ee hanga guyyaa har’aatti wareegamaa jiran ittiin yaadachuuf uummanni Oromoo marti biyya keessaa fi alaa, dirree falamaa WBO biratti osoo hin hafin kabajamaa jiraachuu isaa kan ibsan ammoo J/ Gaashuu Lameessaa MGS fi Birkii Beeksisii fi Odeessii ABO biyya alaati. Hoogganoonni kun amantiin, naannoon, gandaan, dandeettii fi beekumsaan osoo wal hin qoodin irbaata ibidda shiftoota kanaa ta’uun boolla tokkotti yeroo owwaalaman tokkummaan Oromoo mirkaneessuun qabsoo nu dhaalchisanii darbuu mirkaneessa jedhaniiru. Egasiis wareegamni ilmaan Oromoo hin dhaabbanne, diinni nuuf rafee hin bulle, “Sibiilaan sibiila…” akkuma jedhan har’a diinni nu qabee jiru Oromootuma Oromoo irratti bobbaasee keessaa fi alaan wal ficisiisaa waan jiruuf Oromoon dammaqee gara mirga isaa tikifatuutti deebi’uu qaba jedhaniiru. Dabalees ABO dhiibbaa keessaa fi alaa kana hunda danda’ee qabsoo hidhannoo, siyaasaa fi diplomaasii bifa hundaan diina irratti gageessuu itti fufee waan jiruuf uummanni Oromoo miseensota ABO qofaa irratti ilaaluu osoo hin taane akkuma kanaan duraa amma illee qabsoon kun kooti jedhee daran jabaatee cina dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Gadaa.com Akkum aadeffatame eebba maanguddoon kan eegale sagantaan guyyaa kanaa dungoo yaadannoo wareegamtootaaf qabsiisuun faaruun alaabaa Oromoo itti fufe. Darbees Dura taa’aan ABO Konyaa Victoria J/ Abdataa Hoomaa keessummoota kabaja guyyaa kanaa irratti aragamaniin baga nagaan dhuftan jechuun haasaa gabaabaa godhanii jiruu. Gadaa.com Gadaa.com Kana malees miseensaa fi Hawaasa keessaa namoonni muuyxannoo fi yaadannoo jireenya isaanii keessatti dabarsan yeroo ibsan, qooda dubartoonni keenya qabsoo keessatti qaban bakka guddaa qaba kan jedhan Obbo Mohamed Harunidha. Yeroo ammaa Tokkummaa! Tokkummaa! jechuun faarfamu yoo tokkummaan kaayyoo hin jiraanne faaruu ta’ee hafa, kaleessa Ethiopia dimokiratessuuf goonni Oromoo hin wareegamne, wareegamni ilmaan Oromoo diina Oromiyaatti dhufee lafa isaa, qabeenya isaa, humna isaa fi dandeettii isaa saamuuf itti bobba’e of irraa kaasee bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa walaboomte sirna dimokiraasii gadaan bultu gadi dhaabuuf kan jedhan Obbo Mohamed Haruni kun ammoo afaan qawwee malee hin argamtu jedhanii seenaa gootowwan wareegamanii yaadachiisaniiru. Gadaa.com Itti aansuun yaada isaanii kan ibsatan J/ Foozii H/ Bushura H/ Adam yeroo ta’an maqaa Jaallewwan Oromummaa isaaniif jecha harka diinaatti lubbuun isaanii dabarte, rasaasaan alatti kan diinni osoo lubbuun jiruu biyye itti garagalchan, mana hidhaa fi toorcheraan hiraarsee ajjeese yaadatanii kana of irraa hambisuuf Oromoon qabsoo isaatti jabaachuu qaba, namuu bifa danda’ameen akka bira dhaabbatu gaafataniiru. Karaa biraa kaayyoo kaleessa gootowwan keenya itti wareegaman bakkaan ga’uu dhabuun keenya dararaan Oromoo har’aa akka itti fuftu godheera kan jedhan Obbo Abdulfattaa Awwadaay turani. Itti fufuunis Tigreen lafa Tigray irraa fiddee hiraafii waan jirtu fakkeenya har’a ilmaan Oromoo tokko tokko “kaleessa diina baqannee biyyaa baane” jedhan osoo dhiigni ilmaan Oromoo mirga Oromootaa kabachiisuuf dhangala’e hin qoorin biyyatti deebi’uun lafa abbaa isaanii diinaa wajjin qircachaa jiran arguun baay’ee nama gaddisiisa jechuun haala jireenya gadadoo uummata keenya biyya keessaa yeroo ammaa fi Oromoota biyya alaa irraa galanii diina cina bu’uun saba Oromoo saamaa jiranii gaddaan yaadataniiru. Gadaa.com Bilisummaan dhalanne, bilisummaa diinaan sarbamne sana xurree Gootowwan Oromoo qabsoo irratti wareegaman kaleessa faana buunee deebisnee gonfachuuf qabsoo irraa boodatti hin deebinu jechuun kan ibsan ammoo Aadde Sa’adaa Aammee dura teessuu waldaa dubartoota “Kaayyoo” ti. Ayyaana yaadannoo guyyaa Goototaa Oromoo magaalaa Melbourne, Australiatti kabajame kana irratti dura teessonni hawaasa Oromoo Obbo Yaadataa sabaa /Jaatam/ fi Obbo Warqinaa Dhiinsaa wal duraa duubaan haasaa godhan keessatti dirqamaa fi ga’ee hawaasa Oromoo biyya alaa ibsuun hanga qabsoon Oromoo gootowwan keenya itti wareegaman bakka ga’utti boodatti hin deebinu jedhaniiru. Gadaa.com Gadaa.com Kanaafuu garaagarummaa diinni nu keessatti uume kana irra aanuun, tattaaffii sochii diinaa yeroo ammaa maqaa “dhimma diaspora jedhuun” nufacaasuuf deeman kana illee dammaqnee of irraa ittisuuf tokkummaa keenya jabeeffannee afaan tokkoon diin dura akka waliin dhaabbannu waadaa keenya haaressina jedhaniiru. Sagantaalee kana giddu gidduutti seenaa gootowwanii faarsuun haala qabsoo Oromoo fi jireenya hawaasa keenya biyya alaa kana irratti kan xiyyeeffate walalooleen adda addaa dhiyaatuun uummata ayyaana kana irratti argame bohaarsaa oolaniiru. Xumura irrattis gumaacha deggersa QBO fi WBO arjoomuun, caalbaasiileen adda adda dhiyaatee tin’isa qabsoof akka oolu ta’eera. VCDn WBO dhiheenya gabaa irra oole caalbaasiif dhihaatee maallaqa gudda kan argamsiise yeroo ta’u gurgurtaaleen adda addaa dhiyaatanii tumsa QBO akka oolu ta’eera. Injifannoo Uummata Oromoof! Gadaan Gadaa Bilisummaati! Koree ABO Konyaa Victoria, Australia

Gadaa.com

Guyyaan Gootota Oromoo Ebla 11, 2015 Firaankifart/Jarmaan Keessatti Kabajamee

Baatiin Ebla qabsa’otaafi Sabontootaa Oromoo akkasumaas hawasaa Oromoo maraa biratti baatti addaa tahee yadatamee oolaa, kunis Gootota Oromoo gabrummaa sabaa Orommo arguu fi ilaluu dadhabuun qabsoo keessatti waareegamaanif, kanneen mana hidhaa fi iddo adda addaatti qabsoo dhugaa fi haqaa qabataani injifannoowwaan heeddu galmeessun waareegamaa, kafaalanii fi qabsoo fincilaa baratooni fi beektooni Oromoo akkasumaas hawasni Oromoo gageessaa jiruu keessatti waareegamaa kafalani ittin yaaddanuu fi waadda Qabsoo Bilisumma Uummataa Oromoo fi qabnuu guyyaa itti haroomfannu dha. Kanaafuu misensonni fi deggartooni qabsoo bilisumma Oromoo akkasumas hawasni Jarmaanni, Firankifartii fi naannoo ishii jirataan Ebla 11/2015 galmaa Goethe University keessatti waal gahuun guyyaa kabajamaa fi seenna qabeessaa kana waalin kabajaa olaniruu. Guyyaa kana yeroo kabajnuu akka aadaa fi duudhaa keenyatti dursaa eebba mangudoottin kan egalamee yeroo tahuu, itti ansuun faaruu alaabaa fi jaaleewwaan qabsoo bilisummaa Oromoo ABO keessatti waareegamaan daaqiqaa muraasaafi sirnaa yaadaanno taasifaamee jira . Itti ansuun hirmaatotaaf Eblii 15 maalifi akka kabajamuu, yoom akka egalee, akkamtti akka egalee, enyuun akka egalee, yeroo amma kana haala malirraa akka jiruu, babal’achuu qabsoo fi kabajaa Guyyaa Gootota kana bal’inaan irratti maarif ibsi gahaa tahee taasifamee jira. http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/04/guyyaan-gootota-oromoo-ebla-11-2015-firankifartiijarmaanni-keessatti-kabajamee/ Gadaa.comGadaa.comQabsoon Bilisumma Uummaata Oromoo fininnee Kaayyoo Ganaamaa lafaa kayyattee galmaan akka gahatuuf miseensi fi deeggaartoon ABO mooraa qabsoo bilisumma Oromoo utubuu fi cinaa dhabachuun ijoo isaa duraa akka tahee hubannoo irra gahamee jira. Kanafuu gamaa dinagdee fi siyaasaan akkasumaas kalatti barbaachisuu hundaan WBO cinaa dhabachuun qabsoo keenyaa jaabbeessun diraqamaa lammumaati! Gadaa.comDhimma Guyyaa Ayyaana Gootota kana ilalichisee deeggartoonii fi miseensooni akkasumaas adeemsaa qabsoo bilisumma Oromooti jaaleewwan amanaan deegarsaa malaqaa gochuundhaan jalalaa fi kabajaa qabsoo kanaaf qaban ibsaatani, garaa fuldurattis gamaa barbaachisaa taheen qabsoo bilisuumma Oromoo kana cinaa dhabachuuf sagaalee tokkoon waadaa seenaniruu. Oromiyaan ni bilisoomtii; injifaannoon Uummaata Oromoof!

Guyyaa Gootota Oromoo – Qabsaa’an ni kufa, Qabsoon itti fufa! (Vidiyoo: Torontoo — TV Oromiyaa Magaalaa Torontoo (TVOMT) fi Lagatafo Studio)

      KABAJA YAADANNOO GUYYAA GOOTOTA OROMOO ILAALCHISEE HAMMA TOKKO KABAJA YAADANNOO GUYYAA GOOTOTA OROMOO ILAALCHISEE HAMMA TOKKO1 KABAJA YAADANNOO GUYYAA GOOTOTA OROMOO ILAALCHISEE HAMMA TOKKO

(Oromedia, 19 Ebla 2015) Guyyaa Gootota Oromoo fi mirga namoomaa  biyya Nezerlaandi, magaalaa Amersfoortitti kabajame.

11146272_803057123110792_7337549938502180284_nAyyaana kana irratti dhaabbatni UNPO jedhamu miidhaan ummata Oromoorra gayaa jiru akkataa Chaartera Dhaabbata Mootummoota Addunyaa (UN Charter) fi waliigalteewwan addunyaa biyyootni addunyaa mallatteessaniin (kan Itoophiyaanis mallatteessiteen) yoo ilaallamu yaaddessaafi gaddisiisaa taúun ibse.  http://oromedia.net/2015/04/19/13012/