jump to navigation

The Oromo Federalist Congress (OFC) & Medrek Continue Campaigns in Oromia, the South and Elsewhere Despite Harassment by Ethiopian TPLF Regime May 12, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Ambo, Oromo News, Oromummaa, Sham elections.
Tags: , , , , , , ,
trackback

???????????Oromo Federalist Congress election campaign

Wayyaaneen Tarkaanfi Abdi Kutannaa itti fuftee

Caamsaa 12 bara 2015 yeroo 2ffaaf kadhimamaa KFO kan ta’e Ob. ‪#‎Geetuu‬ Dhaadhii kabnoota fi hidhatoota OPDOtin Aanaa Warra Jaarsoo ganda Bobee Liban keessatti odoo duula filannoo gaggeessaa jiru sa’atii 6:30 irratti reebicha sukkaneessaa irratti raawwatamee! Miseensota keenya 1 Ob Salamoon Jimaa 2 Ob Tufaa Hundee kan jedhamanis reebicha cimaa irraan gahaniiru ! Gochaa kana kan qindeesse immoo kaabnee opdo kan ta’e Ob Iyyaasuu Gammadaa ta’un isaa bubatameera ! Akka waliigalatti dulaa filannoo Aanaa kanatti gageessuu hin dandeenyee. Haalumaa wal fakkaatun, Garee KFO kan gara Wollaggaatti bobba’an ilaalchisee humni woraana Woyyaanee tarkaaffii humna irratti fudhachuudhaan midhaa irraan ga’uun himameet ture. Garee gara Wollaggaatti bobba’e kana keessa 1. Ittii aanaa dursaa dura taa’aa (the first vice chairman) Baqqalaa Garbaa 2. Itti-aanaa paartii Ob Mulaatuu Gammachuu 3. Barreessaa Liigii Dargaggootaa Darajjee Margaa fi 4. Gazeexessaa Badhaasaa Hayiluu kan keessatti argaman yeroo Naqamte dhaqqanan a) woraanni woyyaanee fi poolisoonni federaalaa magaala keessatti bobba’uudhaan akka uummanni wolgayii hin baane Daandii cufanis uummanni reebichaa isaanii osoo hin sodaatin cabsee wolgayiirratti baayyinnaan argame. B) uummanni baayyinnaan hirmaachuu barraan ammoo videon akka hin woraabbamne video gazeexessa Badhaasaa Hayiluurraa saamuudhaaf yaalanis kunis hin milkoofneef. KFOn kora ajaa’baa kan uummanni 40,000 ol itti hirmaate jedhamee tilmaamamu gaggeesse. C) jila KFO kanaaf siree akka hin kireessine ajaja dabarsanis barbaasaa yeroo dheeraa booda siree qabataniiran. D) Kanaan milkaawuu dadhabnaan ammoo dargaggoo Darajjee Margaa fi gazeexessaa Badhaasaa Hailuu bakka isaan siree qabatamatti deemuudhaan meeshaa woraanaa qabdu / meeshaa barbaanna sababa jedhuun daree isaan kireeffatan keessaa baasuudhaan sakattaa irratti gaggeessan. Garuu womaa hin arganne. E) Gochi sossodaachisaa Kun sabboontota keenna duubatti hin deebifne. Daran qabsoo DNF finiinsuudhaan Gimbiirrattille kora aja’ibaa gaggeessuun himameera.  Wayyaaneen hawaasaa Oromoo ofitti kaakafti malee qabsoo keenyaa duubatti hin deebiftu jedha KFOn. Isin hoo maal jettu? Source: Social media  network

https://www.oromiamedia.org/2015/05/omn-oduu-caamsaa-11-2015/

Ummanni Aanaa Midaa Qanyii Godina Lixa Shaggar,Gita Bittuu Mootummaa TPLF Jalatti Hin Bullu Jechuun Gamtaan Diddaa Dahgeessisan,Barattooti Oromoo 7 Ol Ta’anis Mana Hidhaatti Darbamuu Qeerroon Gabaase

Gabaasa Qeerroo Aanaa Midhaa Qanyii

diddaa9Caamsaa 9,2015 Godina Lixa Shaggar Aanaa Midaa Qanyitti uummatni Oromoo gita bittaa mmootummaa Wayyaanee Abbaa irree EPRDF/TPLF/ jalatti hin bulluu jechuun mormii isa jabeesse, Mootummaan Wayyaanee Qeerroo barattoota Oromoo qabee hidhaatti darbuun dararuu itti fufe.
Goototni barattootni Oromoo Aanaa Midaa Qanyii M/B Baallammii sadarkaa 2ffaa fi qopha’ina Oromummaan yakkamanii wajjiraa Poolisii Aanaa Midaa qanyiitti humna poolisaan qabamanii darbamuun dararama jiraachuun walqabatee diddaan uummata qonnaan bultoota haalan jabachuun dabbaalloota wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO gandoota baadiyaa keessa adeemuun nu filadhaa jechuun maqaa filannoo kijibaan uummata afaan faajjeessuuf walga’ii garaagaraa uummata baasuuf karoorfatan, uummatni mormii guddaan jaladhabbachuun f irraa arii’achaa jira.

Uummatni Aanaa Midaa Qanyii ifatti wayyaaneedhaan isin nu hin bulchitan nuti isinitti hin bullu, uummata Oromoos OPDO’n bakka bu’uu hin dandeessuu, nuti bilisummaa fi dimookiraasii dhugaa barbaadna jechuun dabballoota OPDO of irraa arii’ate jira. Ergamtootni Wayyaanee diddaa uummataa nu mudachaa jiru kanaaf sababaan guddaan Qeerroo barattoota Oromooti jechuu barattoota Oromoo dararuu fi hidhatti darbuu itti fufte jiraachuun ibsame.

Haaluma kanaan Qeerroon barattootni Oromoo badii tokko malee yeroo amma kanatti hidhatti darbamuun dararama jiran:
1. Barataa Addunyaa Birhaanuu barataa kutaa 9ffaa
2. Barataa Boruu Badhoo
3. Barataa Fayisaa Badhoo
4. Barataa Guutaa Girshaa
5. Barataa kuubaa Taakkalaa
6. Barataa Taarikuu Gusoo
7. Barataa Haptamuu Haptaamuu Caalchisaakanneen keessatti argaman
yeroo ta’u. Barattooti kuniswajjira poolisii Aanaa Midaa qanyii Baallammiitti hidhamuu madden Qeerroo Baallammii irraa gabaasan. Ummatni Oromoo hidhaa fi ajjeechaa, barnoota irraa arii’atamuu fi Oromummaan yakkamuun dimookiraasii miti, Mootummaan maqaa dimookiraasii jedhuun lafa dimookiraasiin hin jirreetti mirga keenyaa ukkamsaa na filadhaa jechaa jiruu dhaabuun yakka dalagaa jiruuf seeratti nuuf dhiyaachuu qaba jechuun kaabinoota ergamtuu wayyaanee uummata goolaa jirtu gaaffiin mataa hadoochaa jirachuun ibsame jira.

http://qeerroo.org/2015/05/11/ummanni-aanaa-midaa-qanyii-godina-lixa-shaggargita-bittuu-mootummaa-tplf-jalatti-hin-bullu-jechuun-gamtaan-diddaa-dahgeessisanbarattooti-oromoo-7-ol-taanis-mana-hidhaatti-darbamuu-qeerroon/

The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaigning: Dambi Doolloo, Oromia, 12 May 2015.

Caamsaa 12 bara 2015, Magaalaani Dambi Dolloo‬ akka waan bakkalchii biliisummaa irrattii bateetti callaqqiftee cululuqaa ooltee. Angaasuu KFO abbaa quba shani waliin. Uummataa kana hundatuu magaala kana keessa jira jechuun namatti ulfaata. Dargaggoo, shamarran, jaarsa jaarti tokkichi manatti hin hafne. Dhadannoofi sirbaan deeggarsa  KFOf qaban ibsachuun diina Oromoo afaan qabachiisan. Akkasi ijoollee Dambi!
Viva Dambi Dolloo! Viva KFO!

OFC criss crossing Oromia , Dembi Doolloo, 11 May 2015

Aangawoonni Tika Mootummaa Wayyaanee(TPLF) Magaalaa Naqamtee Keessatti Walgahuun Akkaataa Uummata Oromoo Shiraan Miidhan Irratti Marihachuun Isaanii Saaxilame.

Caamsaa 11,2015 Gabaasa Qeerroo Naqamte

IMG_20150509_060148Wayyaaneen filmaata sobaa dhufutti uummati Oromoo narratti ka’a sodaa jedhuun kan baarage guyyaa har’aa Caamsaa 11,2015 sa’aatii saddeetii hanga kudhaniitti barattoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa FDG narratti qindeessu sodaa jedhuun deeppoo magaalaa Naqamteetti argamu keessatti wal ga’ii caasaa basaastotaa geggeesse.

Qaamni Qeerroo caasaa mootummaa keessaa fi kan magaalaa Naqamtee icciitii fi ijoo marii tikoota Wayyaanee kana akka saaxiletti, namooti lama man maqaan isaanii Yohaannis Abebee fi  Beekkataa fi akkasumas barattoota keessaa basaasaa beekamaan Yuunibarsiitii Wallaggaa nama Tsaggaa Ashaabbir jedhamu ta’anii namooti shan waltajjicha kan geggeessan yeroo ta’u, walgahicha irratti kan akeekamee fi irratti mariyatamee kan murtaaye  ukkamsitooti fi humni federaalaa uuffata sivilii uffatee uummata basaasus magaalaa Naqamtee fi Yuuniversitiilee irra akka tamsa’u irratti ta’uu Qeerroon saaxilee jira.

Kanuma waliin kaayyoon ijoon biro naannoo Yuunivarsiitichatti walga’uus barattoota Mootummaa Wayyaanee TPLF irratti FDG kaasan ykn  falmaniin akkaataa itti adamsanii uummati Oromoo utuu hin dhaga’in barattoota ukkamsanii fi kanneen jajjaboon hawaasa magaalaatiin qunnamtii qaban hidhamuu qaban,kana malees yaada barattootaa qoranii ilaaluu fi FDG(Gaaffii Mirgaa) yeroo hunda tasgabbeessuu dadhabameef kallatti maddichaa qoranii ilaaluuf akka mariirra turaniif dhumarratti eegumsa guddaa naannoo dhaabbilee barnootaatti akka taasisan irratti waliigaluu waltajji kana Warren hirmaatan ibsaniiru.http://qeerroo.org/2015/05/11/aangawoonni-tika-mootummaa-wayyaaneetplf-magaalaa-naqamtee-keessatti-walgahuun-akkaataa-uummata-oromoo-shiraan-miidhan-irratti-marihachuun-isaanii-saaxilame/

The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaigning for the upcoming General Election (scheduled to be held on May 24, 2015) has continued in the State of Oromia. On Saturday, May 9, 2015, elder statesman Bulcha Demeksa and OFC Chairman Dr. Merera Gudina were in Naqamtee and Shashamane, respectively, to campaign for OFC with an unprecedented huge turnout at each location.

Naqamte Gadaa Otaa

OFC criss crossing Oromia , Naqamte, 9 May 2015OFC criss crossing Oromia , Naqamte, 9 May 2015

Shashe Town

OFC criss crossing Oromia , Shashe Town, 9 May 2015

OFC criss crossing Oromia , Shashe Town, 9 May 2015

Viva DodolaOFC criss crossing Oromia , Dodola, May 2015

Over the last several weeks, the Oromo Federalist Congress (OFC) has been criss-crossing Oromia to campaign for the upcoming General Election on May 24, 2015; despite intimidation and harassment of voters as well as candidates by the TPLF regime (as reported here: http://wp.me/p4JW8b-3d5), there has been a huge turnout at each campaign rally, including Ambo (as reported here: http://wp.me/p4JW8b-375)

Here are some photos from Adama (dated May 8, 2015), and Ginchi and Gedo from the last week.

UPDATED (May 9, 2015): The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaigning for the upcoming General Election (scheduled to be held on May 24, 2015) has continued in the State of Oromia. On Saturday, May 9, 2015, elder statesman Bulcha Demeksa and OFC Chairman Dr. Merera Gudina were in Naqamtee and Shashamane, respectively, to campaign for OFC with an unprecedented huge turnout at each location.

UPDATED (May 11, 2015): The Oromo Federalist Congress (OFC/Medrek) campaign tour has continued in small and big towns in Oromia. Most recently, the campaign train made a stop at Dodola in central Oromia; yet again, the OFC rally drew a crowd of thousands of potential voters, who braved the constant harassment and intimidation of Ethiopia’s TPLF regime to express their solidarity with OFC/Medrek. It is to be noted that Dr. Beyene Petros of the Ethiopian Social Democratic Party (ESDP/Medrek) revealed once again the ongoing abuses by the TPLF regime on Medrek voters and candidates, as reported by OMN over the weekend: https://www.oromiamedia.org/2015/05/amharic-news-may-9-2015/

OFC criss crossing Oromia 1OFC criss crossing Oromia 1OFC criss crossing Oromia 1

OFC criss crossing Oromia , Adama 8 May 2015

Dr. Beyene Petros of the Ethiopian Social Democratic Party (ESDP)/Medrek speaks about the unprecedented levels of intimidation and harassment his organization’s candidates are facing ahead of the May 2015 General Election (April 2015)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: