jump to navigation

Ethiopia’s May 24 Parliamentary and Regional Elections May 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Africa, Sham elections.
Tags: , , , ,
add a comment

Ethiopia’s May 24 Parliamentary and Regional Elections

US Gov – Ethiopia Travel Alert

Press Statement

Marie Harf
Deputy Department Spokesperson, Office of the Spokesperson
Washington, DC
May 27, 2015

The United States commends the people of Ethiopia for their civic participation in generally peaceful parliamentary and regional elections on May 24. We acknowledge the National Electoral Board’s organizational efforts and the African Union’s role as the only international observer mission on the ground. We also note the importance of the nine televised party debates as progress in fostering open public discussion of the challenges facing the country. We encourage all candidates, political parties and their supporters to resolve any outstanding differences or concerns peacefully in accordance with Ethiopia’s constitution and laws.

The United States remains deeply concerned by continued restrictions on civil society, media, opposition parties, and independent voices and views. We regret that U.S. diplomats were denied accreditation as election observers and prohibited from formally observing Ethiopia’s electoral process. Apart from the election observation mission fielded by the African Union, there were no international observer missions on the ground in Ethiopia. We are also troubled that opposition party observers were reportedly prevented from observing the electoral process in some locations.

A free and vibrant media, space for civil society organizations to work on democracy and human rights concerns, opposition parties able to operate without impediment, and a diversity of international and domestic election observers are essential components for free and fair elections. The imprisonment and intimidation of journalists, restrictions on NGO activities, interference with peaceful opposition party activities, and government actions to restrict political space in the lead-up to election day are inconsistent with these democratic processes and norms.

The United States has a broad and strong partnership with Ethiopia and its people. We remain committed to working with the Ethiopian Government and its people to strengthen Ethiopia’s democratic institutions, improve press freedom, and promote a more open political environment consistent with Ethiopia’s international human rights obligations.

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha May 27, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

???????????OFC MEDREK’S Election Symbol (Five Fingers with the Open Palm'High Five Goes ViralOFC at East Harargee, Oromianu haateeraa

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha

Ibsa Garee Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil-Addunyaa

Motummaan Wayyaannee Sagalee Uummataa Saamee Aangoorra Turuudhaaf Tattaaffii Gochaa Jiruun Walqabatee Mormii fi Hokkara Uumamu Hundaaf Itti Gaafatamaadha

Filannoo biyyoolessaa bara 2007 ilaalchisee dhaabbileen mirga namoomaa hedduun erga duula nafiladhaatii kaasee haalli jiru haqa qabeessaa fi bilisa akka hin taane mirkaneessaniiru. Wayyaaneen duula nufiladhaarratti tumaatii, dhaanicha, ajjeechaa fi hidhaa raawwachuun ni beekama. Dhaabbileen mormitootaa wal-falmii filannoorratti injifannoo guddaa galmeessisuudhaan deeggarsa ummata bal’aa argachuunis ni beekama. Rifaatuu kanarraa kan ka’een, mootummaan gabroomsaa kun filannoodhaaf guyyaan lama yoo hafu muummichi ministeeraa yeroo isaa malee paarlaamaa biyyattii walga’ii waamuuudhaan mormitootarratti doorsisaa fi dhaadannoo dhageessisanii turan. Kunis mootummaan bu’aa filannoo humnaan saamuuf qophii jabaa godhaa turuu isaa ni mirkaneessa.

Dabballoonni ADWUI (EPRDF) ajaja hooggantoota isaaniirraa kennameef raawwachiisuuf sa’aatii filannoon itti jalqabamu dursanii halkan achi buluun korojoo guutan, humnoota poolisa federaalaa, humna waraanaa dafee dhaqqabaa fi milishaa bobbaasuun bakka bu’oota boordii filannoo fi taajjabdoota filannoo MEDREK/OFC irraa waraqaa eenyummaa saamuun guutumaan guututti (90%) buufata filannoo irraa ari’aniiru. Dabaltaanis, barattoota manneen baronootaa ol’aanaa kaardii filannoos dhoowwatanii mirga filannoo isaaniis irraa mulqaniiru. (Godina Arsii aanaa Kofalee fi godina Shawaa Dhihaa aanaa Midaa Qanyiitti kaadhimamtootaa fi deeggartoota OFC ajjeesaniiru.) Jimma, Naqamtee fi Baddalleettis hoogganaa ol’aanaa OFC kan ta’an obbo Baqqalaa Garbaa fa reebaniiru.

Kanaafuu, mootummaan nama nyaataa wayyaanee sagalee ummataa saamuun tarkaanfii ajjeechaa, hidhaa fi reebichaa hamaa hedduu raawwate. Nuti Gareen Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil Addunyaa gocha waayyaanee kana balaaleffachaa ibsa armaan gadii kana baafneerra.

1. OFC/MEDREK filannoo guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffame moo’eera.

2. Gochaan raawwatame ulaagaa filannoo addunyaa fi seera biyyattii kan hin guunne waan ta’eef cimsinee ni balaaleffanna

3. Saamiinsa sagalee uummataa irraa kan ka’een mormii ka’u hundaaf itti gaafatamaan wayyaaneedha.

4. Mirgoonni heeraan ummataaf kennames humna waraanaatiin irraa mulqamee, bakka buutotnii fi taajjabdootni boordii filannoos ta’ee taajjabdootni mormitootaa buufata filannoorraa ari’amanii filannoon geggeeffame haqa qabeessa akka hin taane ni ibsina.

5. Ummanni keenya Koongiresii Federaalistii Oromoo filachuu fi falmii barbaachisu hundaa godhuu keessaniif isin galateeffachaa kana boodas tarkaanfiin itti aanu maal akka ta’uu qabu KFO irraa hanga kennamutti mirga keessan kabachiisuuf qophiidhaan akka eegdan waamicha isiniif dabarsina.

6. murnootni mootummaa farra ummataa kana aangoorraa kuffisuuf karaa adda addaatiin socha’aa jirtan marti kan beekuu qabdan mootummaan wayyaanee aangoorra kan ture jabina qabaatee osoo hin taane faffaca’iisa humnoota qabsoo Oromoo irraa kan ka’e ta’uu ni hubanna jennee amanna. Kanaafuu, mirgoota ummata keenyaa kabachiisuuf yeroo garaagarummaa xixiqqaa dhiisnee gamtaa fi tokkummaadhaan kaanu amma.

Qabsoon itti fufa!

Garee Deeggartoota Koongiresii Federaalistii Oromoo Idil-Addunyaa

Related:

Mootummaan Korojoo Filannoo Saametti Akka Taajjabdoonni Mallatteessan Humnaan Dirqsiisa, Jedhu Mormitoonni

Namoo Daandii, VOA Afaan Oromoo, 

Aanaalee Filannoo Oromiyaa hedduu keessatti humnoonni hidhattootaa Mootummaa akka taajjabdoonni korojoo humnaan harkaa fudhatamee fi irraa hariyatamnitti mallatteessanii fi seera-qabeessa fakkeessan doorsia, hidhaa, miidhaa haga rasaasaan rukkutuu ga’u irratti geggeessaa jiru, ka jedhan – barreessaa Kongiresa Federaalawa Oromoo, Obbo Beqqelee  Nagaa ti.

Qellem Wallaggaa keessatti sababaa kanaan namoonni sadii sababaa kanaan walitti-bu’insa uumameen namoonni sadii rasaasaan haleelamuu isaanii, Arsii Lixaa fi bakkawwan hedduu ka biroo keessatti immoo taajjabdoonni hidhamuu dubbatu.

Aanaa Gadab Asaasaatti namni Mederekiif dorgomanii fi Shawaa Lixaa keessatti taajjabduun filannoo amma hidhaa baqadheen dhokadhee jira, jedhanis himannaadhuma wal-fakkaataa qaban.

Gabaasa guutuuf asi tuqaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/article/2791471.html

https://oromianeconomist.wordpress.com/2015/05/24/deja-vu-in-ethiopias-may-24-2015-sham-elections-marred-by-rampant-electoral-fraud-malpractice-and-violence-by-the-ruling-tplf-to-stay-on-and-maintain-the-24-years-tyrannic-rules/