jump to navigation

Oromia: SBO: Oduu Filannoo Wayyaanee, Caamsaa 20, 2015 May 21, 2015

Posted by OromianEconomist in Sham elections.
Tags: , , , , , ,
trackback

???????????sbo

 

Mootummaan Wayyaanee filannoo isaa Caamsaa 24, 2015 Dilbata dhufu geggeeffatuun walqabatee Oromiyaa keessatti iddoowwan Fincilli ummataa ni dhoha jedhee sodaatutti karaa ittiinan dhaamsuu danda’a jedhu humna waraanaatti dabalatee karoora biraa baafatee socho’aa jiraachuun isaa saaxilame.

Filannoon kun filannoo dimokraatawaa, bilisaa fi haqummaa kan hin qabne, ulaagaa filannoo addunyaan beekuu kan hin guutnee fi taajjabdootni idil addunyaa tokkollee kan irratti hin argamne filmaata fakkeessii fi waliin dhahaa tahuun isaa yoo beekamu, mootummaan Wayyaanee filannichaan booda diddaan ummatootaa akka hin dhalanne, addatti ammoo Oromiyaa keessatti Fincilli ummataa fi dargaggootaa ka’uu danda’a sodaa jedhuun diddaa dhalatu dhaamsuuf humna waraanaa, poolisaa fi humnoota tikaa bobbaafatee jirutti dabalee karaa ittiin diddaan kun hin babal’anne tooftaa ittiinan dhaamsa jedhu kan biraa lafa kaawwatee socho’aa jiraachuu Maddeen Oduu SBO saaxilaniiru.

Haaluma kanaan mootummaan abbaa irree fi goolessaan Wayyaanee Oromiyaa keessaa bakkoota fincilli ummataa fi dargaggootaan ka’uu danda’a jedhee sodaataa jiru Dhiha Shawaa, Baha Wallaggaa, Naqamtee fi naannoo ishee, Lixa Wallaggaa D.Doolloo fi naannoo isheetti akkuma adeemsi filannoo xumurameen naannolee kanatti mo’amneerra jedhee labsuun diddaan ummata Oromoo akka hin kaane, bakkoota biraattis fincilli ummataa fi dargaggootaan akka hin qabsiifamne ukkaamsee hambisuuf karoorfatee akka jiru maddeen SBO ifa godhanii jiran.

Filannoo kanaan walqabatee naannolee kanatti mormii ummataa dhalatuu malu tooftaa kanaan ukkaamsinaan bakkoota biratti fincilli hin dhalatu, hin babal’atu, salphaatti filannoo keenya milkii fi injifannoo paartii IHADGn xumurachuu dandeenya jechuun itti amantaan socho’aa jiraachuun isaanii saaxilameera.

Oromiyaa keessattis haa ta’u, naannolee empaayerattii hunda keessatti mootummaan Wayyaanee/IHADG filannoo kana waliin dhahee, korojoo hatee, ummatas doorsisee fi tokko shaneen walitti hidhee akkuma duraanii injifannoo kijibaa labsachuun isaa waan dirree jiru, shakkii tokkollee kan hin qabne ta’uu kan hubachiisan maddeen SBO, karoorri Oromiyaa keessatti fincila ummataa dhaamsuuf Dhiha Shawaa, Baha Wallaggaa, Naqamtee, D.Doolloo fi bakkoota biraatti baafamee jiru kan mul’isu, sagalee ummataa ukkaamsuuf shira olaanaa xaxamaa jiru ta’uun isaa akkuma jirutti ta’ee, mormitootni barcuma lama, shan ykn kudhan argatanii paarlamaa galanii teenyaan isaan gaha jechuu akka ta’e kan mul’isuu dha jedhaniiru.

Kanas ta’e sanas filannoo waliin dhahaa sirna mootummaa Wayyaanee jalatti geggeeffamuun murna shiftaa aangoo humna qawween qabate Wayyaanee aangoo irraa kaasanii sagalee ummataa, waan ummatni fedhu argamsiisuun akka hin danda’amne sabboontotni Oromoo yaada agabaastota SBOf kennaniin mul’isuun, mormitootni maqaa Oromoon jiran barcuma murtooftuu argatanii paarlamaa seenanii taa’uun rakkoo fi gidiraa sirna cunqursaa ummata Oromoo irratti barootaaf jiraate furuu akka hin dandeenye, kaleessas akka hin danda’amiin addeessaniiru.

Kanaaf ummatni Oromoo, ka’imman Oromoo waca filannoo kanaan dahatee deemaa jiruun osoo hin dagamne, keessaa fi alatti irree isaa gamteeffachuun bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoomfachuuf qabsoo isaa caalaatti jabeeffatee, FDG bifa gara garaan deemaa jirus daran babal’isee finiinsuu akka qabu sabboontotni Oromoo dhaamsa isaanii dabarsanii jiru.

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)n filannoo Wayyaanee kana ilaalchisuun ibsa Caamsaa 18,2015 baaseen, Filannoon Caamsaa 24, 2015nitti baallamamee jiru Wayyaanee aangomsuun alatti faydaa biraa ummatootaaf argamsiisu tokkollee akka hin qabne ifa gochuun, ummatni Oromoo haqa kana hubatuun furaan dhibdee isaa qabsoon malee kan hin argamne tahuu beekee, filannoo kijibaan akka hin dagamne, mirgaa fi bilisummaa isaa qabsoo isaan gonfachuuf jabaatee akka warraaqu ibsa kanaan yaamicha isaa dabarsee jira.

http://gadaa.net/FinfinneTribune/2015/05/sbo-oduu-filannoo-wayyaanee-caamsaa-20-2015/

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: