jump to navigation

Leelloo: Hongeen Biyya Xoophiyaa Akka Malee Hammaatera December 1, 2015

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , ,
trackback

???????????

Leelloo, Afaan Oromoo newspaper, 2nd issue

 

Hongeen Biyya Xoophiyaa Akka Malee Hammaatera.

Leelloo: Waggaa 1ffaa Jildii 2 Jimaata Sadaasa 27,2015, Finfinnee, Oromia

Qilleensi Tuujii paasifik yookaan El-niinoo jedhamu biyyoota Afrikaa gama Kibbaafi Gaanfa Afrikaa hongee jabaan miidhaa akka jiruufi gara fuulduratti illee miidhaa hamaa geessisuu akka danda’u dhaabbileen kanneen akka Raaga Haala Qilleensaa, Ogeeyyiin Qonnaafi Dhaabbileen Gargaarsa Addunyaa ifa taasisaa jiru. Hongeen bara kana Xoophiyaa mudate kan bara 1977 ykn 1984’n ol ta’uu akka malu gabaasonni adda addaa mul’isaa jiru. Bara mootummoota laman darbanii, H/silaaseefi Dargii yeroo hongeen akka malee uummata miidhaa ture qaamni mootummaa dhimmicha dhoksaa akka ture ni beekama. Bara kanas mootummaan ji’oottan darban keessa haala hongee sanaa dhoksaa tureera. Bara mootummaa H/Silaasee yeroo uummanni biyyattii gara Kaabaa hongee hamaadhaan rukutamanii beela’aa jiranitti Tafarii Mokonnon waggaa 80ffaa isaanii kabajataa turan. Dargiinis 1984 tti yeroo uummanni waan afaanitti deefatu dhabetti ayyaanaa adda adda kabajachuutti ko’oomatanii turan jedhama. Bara kanas yerootti uummanni beelan waadamaa jirutti mootummaan ayyaana hundeeffamaa, ayyaana menxersoo jechuudhaan qarshii meeqa dhangalaasaa jiraachuunsaa uummata biyyattii biraa komii jabaa kaasaa jira. Oromiyaa naannoolee addaaddaattis hongeen kun uummataafi beeladarra haalan miidhaa geessisaa jira. Keessumattuu naannoolee tifkateen bulaafi bakkeewwan amala gammoojjummaa qaban keessatti rakkoon hongee sun miidhaa jabaa dhaqqabsiisee jira.

Read more at:-

 

leelloo-2nd-edition-updated-22-1

 

 

Related:-

 

Caama Godina Arsii Lixaa Mudate

VOA Afaan Oromoo, Sadaasa 30 Bara 2015

Jijjirama qilleensaa mudateen Itiyoophiyaa keessatti uummanni Miliyoona 8 ta’u gargaarsi nyaataa kan isa barbaachisu ta’uu jaarmayoonni adda addaa beeksisaa jiru. Jiraattonni Godina Arsii Lixaa akka ibsantti caamni yeroo mudatu kun kan jalqabaa miti jedhu. Kan baranaa garuu daran hamaa ta’uu dubbatu. Midhaan facaafatan sababaa roobni dhabameef karaatti hafuu isaa fi erga roobni xiqqaan argame booda kan facaafatanis hagas mara oomisha argamsisee hin qabu jedhu.

Ta’us garuu gargaarsa mootummaan barana raabse tokko iyyu hin jiru jedhan. Gama kaaniin bulchaan godina Arsii Lixaa Obbo Abaadir Abdaa gargaarsi raabsamaa jiraa caamni humnaan ol ta’e hin jiru jedhu.

Gaaffii fi deebii geggeeffame dhaggeeffadhaa

http://www.voaafaanoromoo.com/content/ethiopia-drought-oromia/3080463.html

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: