jump to navigation

Oromia (Finfinnee): Excerpts from Jawar Mohammed’s speech in court 04 Sep 2020 September 5, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Excerpts from Jawar Mohammed’s speech in court 04 Sep 2020

Finfinne Intercept

What I find alarming even more so than the individual charges levelled against us is the state of the overall justice system in this country. Allow me to address this not just to the bench presiding over this case but also to the second-man in charge of the Attorney General’s Office who is present amongst us in this courtroom today. The justice system is under the total control of the ruling party and has utterly failed due to political interference by those in positions of power. I would like for you to understand this. It is evident from the prosecution’s request for the court to grant anonymity for witnesses so they can testify against us from behind-the-curtain that this is a political trial. And the fact one of the witnesses was dropped today and that four others were dropped the other day further demonstrates that the entire exercise is politically motivated. I am not saying this because I’m terrified of prison. When I made the decision to join politics, it’s with the full knowledge that such eventualities might arise and with the conviction to accept any consequences. Prison is an elementary challenge. I’m ready to die for my people and for the cause I believe in. If I die today, I go with a peace of mind and a smile on my face. I won’t have any regrets. I’m pleading with you not out of the personal desire to get a favourable ruling on this case but because I want the country’s judicial system to improve for the sake of future generations. This reminds me of the ordeals the earliest Oromo nationalist movement leaders had to go through inside the courtrooms of Imperial Ethiopia [and the death penalty they were given] 40 years ago; trailblazers such as Captain Mamo Mezemir who graduated with great honours from the then imperial military academy. What is happening to the current crop of leaders (potentially his grand children) today is no different. This is disgraceful. Political differences are resolved through dialogue, not in a litigation before a court of law. This exercise helps neither our politics nor the country’s judicial system. On the contrary, it will further worsen the political polarisation, courts will lose public trust and this will precipitate the disintegration of the country. All evidences indicate that that is where we’re heading. The current Prime Minister had apologised for putting freedom advocates through a reign of terror for 27 years in contravention of the constitution and the laws of the country, and had admitted that that was a wrong path to follow. However, what we’re witnessing is a continuation of the same old unlawful practice. I maintain that political differences cannot be resolved in a court of law and that no resolution will come out of such futile undertakings. I urge you to stop wasting the resources and energy of everyone involved. You can jail us as you please, free us as you please or hang us if you deem it necessary but I implore you to stop the blatant mockery of justice and the law. I thank you! –Translated from the Afaan Oromo version originally published by Oromo Political Prisoners Defence Team.

Professor Bayyanaa Peexiroos Waayee Jawaar Mohaammad maal jedhu July 15, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
add a comment

Barreeffama Ajaahibaa: Professor Bayyanaa PeexiroosWaayee Jawaar Mohaammad”

Carraa Jawaar Mohaammad Ummata Oromootiif fi humnoota federaalistiitiif du’uuf argate namoonni argatan muraasa. Jawaar qaama jiru kan mootummaa dha ofiin jedhuuf lafee kokkeetti rakkatteedha.

Jawaar Mohaammad du’ees, jiraatees muummicha ministeera biyyattii ta’uu mirkaneessinee jirra.Jawaar hidhamuu fi hidhamuu dhabuun Biltsiginnaaf garaagarummaa hin qabu.

Jawaar Biltsiginnaaf goraadee gama lamaan qarame. Biltsiginnaan yoo isa ajjeefte lafatu adda banamee ishee liqimsa. Yoo gadlakkifte filannoon moo’atee mininsteera muummee ta’a.

Eertiraanis idaa kanarraa ni qoodatti. Bilisummaan Eertiraa dhiigaa fi lubbuu Jawaariitiin ni dhufa. Jawaar Mohaammad nama idil-addunyaati. Muldhataadha. Toophiyaa keessatti Jawaariin kan gahu eennu?

Hidhamuun Jawaar Mohaammad Toophiyaatti injifannoo dachaa dachaa fida.Jawaar kan kaabaa, kan kibbaa, kan bahaa fi kan dhihaattu deeggara. Jawaar akka Koloneel Abiyyii osoo hatuu fi osoo ajjeesu hin dabarsine. Biyya alaa kan jiru ummanni biyya keenyaa fudhatama kenneeraaf. Kana ta’uusaatiin guddinna Jawaar ammumaan asumaa achi argaarra. Woytiin hanga Fulbaanaa jiru dhimmi Jawaar fi dhimmi biyyaa murtii xumuraa ni argata!”

በፕ/ር #በየነ#ጴጥሮስ የተፃፈ

“ጀዋር መሐመድ ለኦሮሞ እና ለፌዴራል ኃይሎች ለመሞት ያገኘው ዕድል የሚያገኙት ጥቂት ሰዎች ናቸው! ጀዋር ላለው መንግስት ነኝ ባይ ጉሮሮ ውስጥ የተሰካ አጥንት ነው ።ጀዋር መሐመድ ኖረ ሞተ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚስትርነቱን አረጋግጠናል::ጀዋር መታሰሩና ባለመታሰሩ ለብልፅግና ልዩነት የለውም !ጀዋር ለብልፅግና በሁለት ጎን የተሳለ ጎራዴ ነው። ብልፅግና ብትገለው መሬት ተከፍቶ ይውጣታል።ብትለቀው በምርጫ አሸንፎ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል።ኤርትራም ከዚህ ዕዳ ትካፈላለች።የኤርትራ ነፃነት በጀዋር ደምና ህይወት ይመጣል።ጀዋር መሐመድ ዓለም አቀፍ ሰው ነው። ፊገር ነው።በኢትዮጵያ ውስጥ ጀዋር የሚያክል ማነው? የጀዋር መሐመድ መታሰር ድርብ ድርብ ድል በኢትዮጵያ ያመጣል።ጀዋርን ሰሜኑ፣ደቡቡ፣ምስራቁና ምዕራቡ ይደግፈዋል። በውጭ ያለው የሀገራችን ህዝብ ተቀብለውታል።ጀዋር እንደ ኮ/ሌ አብይ ሲሰርቅና ሲገል አላደፈም።በመሆኑ የጀዋር ግዝፈት በሀገራችን ከወዲሁ እያየን ነው።እስከ መስከረም ያለው ጊዜ የጀዋር እና የሀገሪቱ ጉዳይ የመጨረሻ ውሳኔ ያገኛል!” በፕ/ር #በየነ#ጴጥሮስ የተፃፈ

Jawar Mohammed: Dr Birhanemeskel Abebe Segni itti gaafatamummaa konsulaa Los Angeles irraa kaafamuun ijoo marii guyyaa kaleessaa turte . Dubbii isaa irratti qabxii muraasa jedheen bal’ootti dabra. April 21, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags:
add a comment

Dr Birhanemeskel Abebe Segni itti gaafatamummaa konsulaa Los Angeles irraa kaafamuun ijoo marii guyyaa kaleessaa turte . Dubbii isaa irratti qabxii muraasa jedheen bal’ootti dabra.

1) Dr Brehanemeskel mootummaatti dabalamuun sirrii ture. Warri bifa garagaraan qabsootti hirmaachaa turre ‘mootummaa cehuumsaa’ kana waan dandeenyu hundaan gargaaruu qabnaan ejjannoo hedduu keenyaa ture.

2) Ramaddiin isatti kennamte kan isaaf maltu hin turre. Namni hedduun waan beeku hin se’u malee namni kun diplomaatii ol’aanaa ogummaa yeroo dheeraa qabuudha. Filannoo bara 2005/1997 booda ajjeechaa Mallasaan ummata irratti geggeesse mormuun hamma gadi lakkisutti Ethiopian Mission @UN kan New York keessatti argamutti doplmaatii olaanaa ture. Erga mormii dhiisee bahee ammoo barnoota seeraa isaa itti fufuun JD( (Doctor of Jurisprudence)isaa Minnesotaatti fudhate. Abukaatoo seeraa ta’ee yeroo hojjatu qabsoo geggeeffamaa ture keessatti gahee inni taphachaa ture namuutu beeka natti fakkaata. Kana wanniin tarreesseef isa faarsuufi miti. Durumaa, itti gaafatamummaa isaan hin malle fudhachuun tuffatamuu fiduu hin oolle jechuufi. Embaasilee Itoophiyaa kan kaadreen guutamte keessa namoonni hamma isaa barnootaafii muuxannoo qaban hagoodha. Isa garuu ambaasaadaraawuu quudhuufi dhabaniit konsular godhan.Sa’a abbaan gaafa cabse …

3) Erga hojii san eegalee booda mootummaa kana defend gochuuf jecha gochoonnif jechoonni faallaa qabsoo Oromoo inni fayyadamaa ture gaarii miti. Kana innis warri hafanis irraa baratu jedheen abdadha. Bararaa ooli allaatti duuti lafa. Aangoo feene argannuus booddeen teenya Oromoofi Oromiyaadha.

4) Namni kun kan ari’ame sababa lammummaa isaatiin jedhan. Soba. Gaafa muudamus lammummaa biyya alaa akka qabu ni beekan; akka beekan ammoo warra muude waliin yeroo sanitti haasoyne waan turreef dubbiin tunis kaatee rakkoo hin qabu jedhameet godhame. Har’a sababa ittiin ari’an argachuuf gadi baasan ( lammummaan tun Oromootuma laallatti fakkaata malee masaraa kan guutee jiru warra passport biyya alaa baadhatee jiru bar).

5) Barruu isaa keessatti akka waan ormi shiraan isa ariisisee qofatti kaaye. Ormi isa dabalatee Oromoota biraa jibbuun dhoksaa miti. Garuu ormi nama hamma isaa beekkamtii qabu mariifi hayyama muummichaatiin alatti ni taasisuun hin fakkaatu. Murtiin isa muuduutuu ministeera haajaa alaatiin akka hin turin nan yaadadha. Har’as ministeera haajaa alaatu qofaatti godheen hin fakkaatu.

Amma dubbii waliigalaatti haa deebinu. Ari’amuun Birhaanasqalis ta’ee nama biraa nu ajaa’ibuu hin qabu. Yoo waggaa dabre kana gara mootummaan kun itti deemaa jiru xiyyeeffannoon hin hordofin malee. Warra alaa itti makame dhiisii kan core ta’aniiyyuu haxaayamanii jiran. Lammaa Magarasaa, Warqinaa Gabayyoo, Warquu Gaachanaa, Birhaanuu Xaggaayee, Xayyibaa Hasan, Milkeessaa Miidhagaa, Baacaa Ginaa kkf heddu tarreessuun ni danda’ama. Damee waraanaafi tikaa keessaa dhibbaatamaan itti gaafatamummaa irraa mulqamaa jira. Warra dhiibamaa jiru kanaaf tokko tokkoon sababa adda addaa tarreeffamaa ture. Garuu walitti qabanii patern jiru xiinxalan malee hiikkaa guutuu ( full picture) argachuun hin danda’amu.

Akka kiyyatti, kaayyoofi tarsiimoon Bilxiginnaa ilaalcha, dantaafi eenyummaa Oromootiin fundamentally waan wal falleessuuf, namonni xiqqoma miira Oromummaa qaban, saba kanaaf naatoo qaban, himata seenaa Oromoo ( narrative) amanan, oolee bula malee sirna kana keessa hin turan. Takkaa ni ari’amu ykn ofiif keessaa bahu. Akeekni Bilxiginnaa utubalee ( pillars) lama qaba. Kan duraa unitary state ijaaruudha. Kan lammataa sirna diinaggee neoliberal uumuudha. Bilxiginnaan sirna federaalaafi parliamentary kana diiguun sirna unitary kan presidential ta’e jaaruu akka kaayyafatte yeroo himnu namni heddu hin amanne ture. Amma ifa ta’e natti fakkaata. Sirna federaalaa diiganii sirna unitary ta’een bakka buusuun olaantummaa hawaasummaa, aadaafi eenyummaa garee duraanuu sirnicha harkaa qabu jabeessa. Hiree saboonni akka Oromoo walqixxummaa horachuuf qaban cufa. Kanaafuu yaaliin sirna federaalaa diiguu ( jecha biraan Oromiyaa diiguu) Oromoota, kan miseensa paartiifi ilaalcha kamiiyyuu qaban biratti fudhatama hin argatu.

Akeekni lammataa Bilxiginnaa, sirna diinaggee neoliberal ta’e jaaruudha. Sirni diinaggee kun motorri guddina diinaggee dureeyyota jedheet ka’a. Shoorri mootummaa isaan jajjabeessudha.( Haasaa MM Abiy gaafa paartii isaaniitif galii walitti qabuuf galma barkumeetti qophaaye irratti dubbatan dhaggeeffadhaa). Adaduma dureeyyonni daran qabeenya horatan, galiin isaanirraa harca’u ( trickle down) hiyyeessaafis hiree bana jedha. Sirna diinaggee kun gartuulee dursanii qabeenya harkaa qaban daran yennaa duroomsu, gartuulee adeemsa seenaa keessatti hirmaannaa diinaggee irraa dhiibaman daran hiyyoomsa. Oromoon biyya kana keessatti hirmaannaa diinaggee keessaa dhiibamee turuu isaa waan waakkatamuu miti. Sirna diinnaggee neoliberal kana keessatti Oromoon daran hiyyooma. Fakkeenyaaf akeeka imaammata diinaggee neoliberal kana keessaa hangafti privatization dha. Privatization yeroo jennu, kampaaniilee harka mootummaatti hafan gurguruu qofa miti. Lafti, albuudni, kan biraa dhiisi tajaajilli mootummaatuu gara dhuunfaatti naanneeffama.

Qabeenya ummataafi mootummaa gurgurtaan dhuunfatti dabran kana eenyutu bitachuu danda’a? Gartuulee dursee qabeenya ( capital) harkaa qabuufi waahillaan biyya alaa qabuudha. Biyya kana miliyeenaroota 2,300 ta’antu jira jedhama. kana keessaa Oromoonni dhibbeentaa 5% dha. Kana jechuun gaafa qabeenyi ummataafi mootummaa gurguramu harka eenyu akka seenu tilmaamuun ifa. Qabeenyi harka Oromootti hafe tokkichi lafa. Ammatti sodaatanii afaan keessa haa qabatan malee, imaammanni neoliberal Bilxiginnaan hordoftu lafti akka gurguramtu kaaya. San jechuun lafa cicciramtee harka qonnaan bulaa Oromootti hafes abbootii qabeenyaaf dabarfama. Akeeka kana namni Oromoo xiqqoma of beeku akka dhuunfaafi walootti ( saba) fudhachuu hin danda’u.

Waliigalatti, kaayyoofi akeekni Bilxiginnaa lamaan, unitary state fi neoliberal economic policy, dantaa waloofi dhuunfaa Oromootaa kallaattiidhaan kan faalleessuudha. Abiy fi warreen yaada kanaan deeman dura Oromoo sobnee sossobnee kaayyoo kana hojitti hiikna jedhanii abdachaa turan. Garuu, dursa mormiin keessumaan itti dhooye. Warreen keessoon dura dhaabbate dhiibanii caldhisuu yaalan. Hin milkoofne. Dubbiin ummata walgeessee paartiin sun osoo lafa hin qabatanin samirratti rarraatee hafuu hubatan. Yeroo ammaa kaayyoon isaanii fudhatama ummataa ( popular legitimacy) argachuu akka hin dandeenye jala muranii abdii kutaniiru. Kanaaf aangorra turuufi akeeka isaanii hojitti hiikuuf gartuu lamatti fayyadamuu barbaadu; gareen tokko warra akeekni unitary state fi neoliberal economy fayyaduu danda’uudha. Gareen lammataa Oromoota yakka amma dura ummata irratti hojjataniin sabaan tufamanii jirani. Waggaa dabre kana namoota OPDO duraanii Wayyaanee waliin ummata keenya akka malee midhaa turanii haaromsaan harca’an gandaa hamma federaalaatti wanni ol dachaasaniif kanaafi.

Gama Oromooti amma tooftaa sobuufi sossubuu san akka hin hojjanne hubatanii tooftaa bituufi dhiituutti ( cooptation and coercion) cehaa jiru. Commercialization and Militarization akka tooftaatti baafataniiru. Kanaaf ammoo namoota amamansiisuu waan hin dandeenyeef maallaqa paartii, kan mootummaafi garagaarsa alaatiin bitatanii hiriirfachuu barbaadu. Warra didee mormu ammoo humna waraanaan cabsanii afaan qabsiisuun tooftaa lammataati.

Waliigalatti kaayyoon Bilxiginnaafi dantaan dhuunfaafi sabaa Oromoo ( individual and collective interest) waliif faallaadha. Waliin deemuu hin danda’an. Paartii Bilxiginnaa kan fayyadus kan irraa fayyadamus gartuulee unitary state fi neoliberal economic policy irraa fayyadamuu danda’an qofaadha. Kunnin ammoo warra Itoophiyaa dullattii keessatti faayidaa siyaasaa, hawaasummaafi diinaggee argatee kuufateedha. kan kuufatan san daran guddifachuuf imaammanni Bilxiginnaa isaan fayyada. Gareeleen seenaa keessatti saamamaa, dhiibamaa, hiyyoomfamaa as gahan daran balbalti itti cufama.

Oromoofi saboota kaayyoon Bilxiginnaa miidhu kana mallaqaan bituufi humnaan butuchuun yeroof hojjachuu mala. Garuu bu’aan ( consequences) kaayyoo isaanii walfaalleessuu ( contradiction) biyya kanaa daran kan bal’suufi, paartii Bilxiginnaa tanas ummata Oromoofi saboota cunqurfamoon daran kan adda fageessuudha. Adaduma walduradhaabbannaan Oromoofi mootummaa/ paartii biyya bulchuu hammaataa deemuun Oromoonni bitamaniis ta’ee butuchamanii sirnicha keessatti hafan dhiibbaa gamalamee hamaa keessa galu. Ummanni akka gantuutti farrajee dhiibbaa hawaasummaa irraan gaha. Warri aangoo harkaa qabu ammoo ija shakkiin laala. Turee-bulee takkaa ofiif keessaa bahu, takkaahuu ni darbatamu jechuudha.

Dhumarratti, gorsi namoota mooraa qabsoo Oromoo keessaa sirna kanatti makamaniif ani qabu; kaleessa makamuun keessan sirrii ture. Namuu ilmaan Abbaa Gadaatu aangotti dhufee waan taheef haa gargagaarru jedhamaa ture. Har’as abdii yoo hin kutatiniifi mala biraa dhabdanii keessuma turuu barbaadan nan hubadha. Garuu hanga sirnicha kana keessa jirtanitti Oromoo hin miidhinaa, faallaa dantaa saba kanaa hin dhaabbatinaa. Ajjeechaa ilmaan Oromoo keessatti hin hirmaatinaa. Dantaa yeroof jettanii adeemsa saba kana qoqqooduu keessatti hin hirmaatinaa. Hanga guyyaan gahee keessaa baatanii ykn ari’amtanii of eeggannoon hojii ogummaa keessanii hojjadhaa.

Africa News: I did it for Oromo: Jawar Mohammed explains decision to join Ethiopia opposition party January 2, 2020

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
4 comments

I did it for Oromo: Jawar Mohammed explains decision to join Ethiopia opposition party

I did it for Oromo: Jawar Mohammed explains decision to join Ethiopia opposition party

ETHIOPIA

Ethiopia’s prominent activist Jawar Mohammed explained that he joined the opposition Oromo Federalist Congress party (OFC) because of its strong stand on federalism.

Jawar’s membership in OFC comes five months before general elections that will test the popularity of reformist Prime Minister Abiy Ahmed in the east African nation of more than 100 million people.

“I have been working with the party as a supporter for a long time,” Jawar told The Associated Press on Tuesday.

I will use my influence, network, and experience to help strengthen the party.

“I am attracted to the party because of their clear and strong stand on federalism.”

Jawar and the party are expected to call for greater autonomy for Ethiopia’s regional states, including Oromia, which is the largest and most populous.

‘‘The Oromo objective is very clear. It boils down to self-rule, which can be translated into cultural, political and economic autonomy, having full ownership over the wealth God has given us…also being able to govern our home region by a government elected by the Oromo people.’‘

Bitter ethnic rivalries resulting in violent clashes are one of the most serious challenges to Abiy’s government. More than 1,200 people were killed and more than 1.2 million others displaced in clashes in the country within the past year, Ethiopia’s Attorney General Office disclosed in September. The clashes, most of which took place along ethnic lines, threaten Abiy’s reforms.

Falling out with Abiy

Until recently, Jawar was seen as an ally of the prime minister. When he was living in the U.S. many say Jawar played a key role on social media in mobilizing widespread protests that led the previous prime minister to resign and saw Abiy rise to power in April, 2018.

Last year, Abiy relaxed restrictions on political activists which allowed Jawar and others to return to Ethiopia without fear of arrest.

But recently frictions emerged between Abiy and Jawar. In October Abiy criticized “media personalities with foreign passports” for causing troubles in Ethiopia, a comment widely seen as criticism of Jawar.

A day later, Jawar alleged there were attempts to remove his government-provided security guards and hundreds of his supporters flocked to his residence to offer him protection. Unrest that followed in some parts of the country, mainly Oromia, resulted in the deaths of several dozen people.

Jawar’s plan for 2020

Jawar, owner of the Oromo Media Network which has a television station, website and magazine, has more than 1.7 million followers on Facebook and a large support base in the Oromia region.

“I will use my influence, network, and experience to help strengthen the party,” he said, adding that the party will decide what office he will run for in the upcoming elections in May, 2020.

One last hurdle remains before he can launch a political career, however. Jawar holds U.S. citizenship, which prevents him from being a candidate for office in Ethiopia. He said he has started the process of relinquishing his U.S. passport and regaining his Ethiopian citizenship. He said “it will be completed soon.”

Jawar is seen by many as a polarizing figure. While many in Oromia consider him a hero who pushed hard for change in Ethiopia, others call him an opportunist who is waiting for the right time to assume power.

“Jawar joining the opposition party’s leadership would convert the party into a major political force, as he is popular among Oromo and has considerable ability to influence and mobilize Oromo voters using his various media platforms,” William Davison, International Crisis Group’s Senior Analyst for Ethiopia, told the AP.

Africa News: Jawar Mohammed, an influential pro-democracy activist in Ethiopia, in diaspora to map out political future December 8, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , ,
add a comment

Ethiopian activist, Jawar Mohammed, in diaspora to map out political future

Ethiopian activist, Jawar Mohammed, in diaspora to map out political future

Abdur Rahman Alfa Shaban, Africa News

ETHIOPIA

Jawar Mohammed, an influential pro-democracy activist in Ethiopia is leaving the country 15 months after he returned to the country following years in exile in the United States.

In a Facebook post, Jawar said he was on a mission to go and engage the diaspora on events back home and how to chart a political future.

He specifically mentioned engaging Ethiopians in North America and Europe stressing that it was “ to reengage the diaspora then return the homeland for full scale ground work.”

Jawar’s security was at the center of recent violence across the Oromia region, which incidents led to deaths of 86 people and injuries to scores. Authorities also confirmed the arrest of hundreds in connection to the violence.

Despite being influential in the mass protests that brought Abiy to power in 2018, Jawar and Abiy engaged in public spats around political and security issues.

Abiy’s comments in parliament on media people formenting trouble despite not having Ethiopian citizenship was interpreted by Jawar as a a dig at him. An attempt to withdraw his security detail led to the protests that claimed lives.

Jawar’s full post

After tumultuous past weeks, now I am headed to the diaspora to consult and converse with our communities about whats happening in our homeland and what awaits us ahead.

In towns hall meetings in selected cities in North America and Europe we will be reviewing the course we have traveled thus far, our mistakes and accomplishments. We will brainstorm, debate, plan and strategize our nations path towards the future, election 2020 and beyond.

Since the ‘Oromo First’ campaign days, town-hall discussions have been instrumental settings to draw inspiration, enrich our thoughts with unfiltered feedbacks and energize our base.

We have had continued these tradition of town-hall conversations in Oromia in the last year and half and have been very rewarding in helping us understand the aspirations and views of our communities.

Now its time to reengage the diaspora then return the homeland for full scale ground work. See you in one of the towns.

Africa News: Top Ethiopia activist jabs rights chief, lists ‘red lines’ for president November 3, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Top Ethiopia activist jabs rights chief, lists ‘red lines’ for president

Top Ethiopia activist jabs rights chief, lists 'red lines' for president

Abdur Rahman Alfa Shaban, Africa News, 2nd November 2019

ETHIOPIA

Jawar Mohammed, an influential activist in Ethiopia has taken a swipe at the country’s human rights chief and sent a word of caution to the president to prove her impartiality.

In Facebook posts published on Saturday (November 2), Jawar accused Daniel Bekele of impartiality, referencing a tweet by the head of the Ethiopia Human Rights Commission, EHRC.

“Ladies and gentlemen, meet your new, supposedly impartial, human rights commission commissioner who already diagnosed what’s failing Ethiopia before establishing his office,” Jawar’s post read in part.

Bekele’s post was in reference to a news publication in which he explained how Ethiopia’s federal arrangement continually exposed citizens to rights abuses. It has elicited harsh responses on Twitter.

In the case of Jawar’s message to President Sahle-Work Zewde, he wrote a letter which he wrote with reference to late October response by the president to the violent cases of violence in Oromia regional state.

A translation of the president’s two-part tweet of October 30 read: “1/2 When race and religion are used for political purposes, when our innocent citizens are brutally murdered, displaced and wandering, words shorten to express their sadness: Their mourning is the grief of many.

“2/2 A red line that we must flag and honor for the benefit of the nation and the people is violated.”

In what seemed a belated but direct response on the part of Jawar, he listed a number of “red lines” that had been crossed in the past before incidents in Oromia.

Whiles agreeing that the incidents were condemnable, Jawar called on the president to maintain the impartiality that her office is expected of. He also asked that the president should call for independent investigations into the episode.

Jawar’s letter to Ethiopia president Sahle-Work Zewde

Your Excellency President Sahlework,

Thank you for speaking up about this latest tragedy and for stating that a red line was crossed. I agree.

In fact, I believe the red line was crossed multiple times since you came to your office. How come you did not see it when armed militia in Amhara regional state massacred more than 250 minority Gumuz women, men and children just a few months ago? A red line is still being crossed in central Gonder against minority Qimant women, men and children as we speak. Where did this red line go when we have been reporting about both day and night? Does it only exist in Oromia? And should I add what’s happening in the Omo valley?

As head of state, who is occupying an office which is apolitical. The people of Ethiopia hold you at higher standards and expect you to be impartial and non-partisan. What took place in recent days is abhorrent and must be condemned in the strongest terms possible, but it certainly isn’t right for you to engage in selective empathy/selective outrage for political ends.

To that end, myself and I believe millions of Ethiopians expect you and your nonpartisan office to call for independent investigation into all these violence under your presidency where the red line has been crossed time and again. It is long overdue we learnt the hard truth about ourselves.

Further more, it could be helpful for the office of the presidency, as a nonpartisan entity, to organize a national convention to seek lasting solutions for the multitude of crisis we are facing today.

Sincerely,
Jawar Mohammed

#IstandwithJawarMohammed: Protests Oromia wide against Ethiopia’s government’s security forces attempts to assassinate Jawar Mohammed, prominent political analyst and director of the Oromia Media Network, independent media. October 24, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags:
25 comments

Massive Protests held Oromia wide including in the state’s capital, Finfinnee (Addis Ababa) against Ethiopia’s government’s security forces attempts to assassinate Jawar Mohammed, a prominent political analyst and the director of the Oromia Media Network, independent media. #IstandwithJawarMohammed

‘A military force came to the residence of Oromo rights activist Jawar Mohammed in the middle of a night and asked his security details to leave their post. The security That suspected a foul play, replied to his commanders order “I will not leave my brother to the animals, if you force me, you have to kill me first” the conversation was captured in the video and shared on Facebook by Jawar himself. There is a lot to unpack here and lot will discussed in the coming days. Yet, the night raids that took many out of their house not to return back, like my dad, will never ever produce anything positive. I am glad he is ok for now and I pray that this will not lead to any blood shed like we witnessed in Amhara region that took the life’s of the president and army chief of staff. I am glad qerro arrived to protect the area but I ask them and the government to exercise restraint and independent body to investigate what happen. it seems this might make some happy but for some that can forecast what it intel, there is nothing good that come out of this derg era foolishness.’ Yadesa Bojia

Oromo youth shout slogans outside Jawar Mohammed's house, an Oromo activist and leader of the Oromo protest in Addis Ababa


At least 400 young men joined the protest at Jawar’s house in the capital Addis Ababa while some two dozen police officers stood nearby [Tiksa Negeri/Reuters]
According to Aljazeera Demonstrations spread to other cities in Oromia, the region that was the centre of protests that brought Abiy – the diverse country’s first Oromo leader – to power last year, residents told Reuters news agency.

In a Facebook post, Jawar said police had surrounded his house late on Tuesday and ordered his bodyguards to leave. He added that he did not know who had ordered the deployment of the security officers.
Addis Standard: Protests erupted in several cities and towns across Oromia regional state and various spots surrounding Addis Abeba after Jawar Mohammed, executive director Oromo Media Network (OMN) and prominent activist posted information in his Facebook page that his security detail were told “to pack their stuff and leave the compound quietly without alerting me.”
Jawar has been posting several messages throughout the night including an audio/video purportedly carrying a conversation between his security detail and a third person who Jawar said was a security official. In it, Jawar’s security can be heard saying they will not leave their post in the middle of the night without replacements.

https://twitter.com/OromtichOromo/status/1186900347542859777


ADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA? Jawar Mohammed October 17, 2019

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: ,
5 comments

ADWUI: BAQSUU MOO DIMOKRAATESSUU WAYYA?

Tibba dabre kana walgahii ‘Maddamar’ ilaalchisee Bishooftutti guyyoota lamaaf adeemsifame irratti hirmaadhee ture. Walgahii kanarratti barruulee dhiyaataniifi haala itti adeemsifamee irratti illaalchaafi gorsan qabu battalatti himeen jira. Kan hafes barrudhaan warra dubbiin ilaallatuuf nan erga. Ammas dhimma tokko kan fuulduree sabaafi biyya keenyaaf akkaan murteessaa ta’e irratti yaada, yaaddoofi gorsa dhiheessuun barbaada.

Xumura walgahii kanaa irratti MM Abiy Ahmad argamuun haasaa goolabbii taasasinii jiru. Haasaa kana keessatti dhimmi keessa keessa dubbatamaa ture tokko mirkaneessanii jiru. ADWUI’n diigamee paartiin haaraan akka dhaabbatu. Kana jechuun dhaabni amma gamtaa jaarmayoota saba irraa ijaaramaniin biyya bulchaa jiru diigame dhaaba qeenxee ( unitary) ta’een bakka buufamuuf qophiin akka xumurameedha. Tarlkaanfiin kun ODP, Oromoofi Itoophiyaaf faaydaa qaburra miidhaatu caala yaada jedhun qaba. Kanas akka armaan gadiittin tarreessa.

RAKKOO BU’URAA

Jaarmaa ADWUI/EPRDF fi EPP amma dhaabachuu hedu jidduu garaagarummaa gurguddaa lamatu jira. Kan duraa EPRDF tumsa ( alliance/ coalition) yoo ta’u amma tumsi sun walitti baqee/ diigamee/ gara dhaaba qeenxee tokkotti jijjiirama. Kan jechuun dhaabbileen EPRDF irraa jaarame kanneen akka ODP, ADP diigamanii ( dIssolve) dhabamu. Hin jiraatan jechuudha. Garaagarummaan lammataa EPRDF keessatti miseensummaan gareedhaan / sabaani. Kana jechuun jaarmaalee dursee saboota irraa ijaaramantu walitti dhufee tumsa tolfate. Kana jechuun dura akka sabaatti gurmoofteet san booda tumsa walii jaarratta. Kara biraatiin ibsuuf EPRDF keessatti miseensummaan gareen/ sabaan yoo ta’u EPP keessatti dhuunfaa/ matayyaani. Fakkeenyaaf Gammadaan dhaaba Oromoo ODP jedhamutti miseensa ta’eet san booda ODPn EPRDF keessatti Gammadaa bakka bu’a. Gammadaafi Tolaa, Hagos fi Gidey, Difaabachew fi Caanneen dura akka sabaatti ijaaramaniit, jaarmaan sun dantaa isaanii EPRDF keessatti bakka bu’aaf.Dantaa isaaniis akka Oromo, Tigreefi Amaaratti EPRDF keessatti falamatu. Amma garuu Gammadaa, Gidey fi Caanneen suduudaan miseensa EPP ta’u. Achittis dantaa dhuunfaa malee kan waloo bakka hin bu’an. Sababnis akka duritti waloon gurmaa’anii bakka bu’ummaa sabaa fudhatanii waan hin dhaqneef. Gammadafi Tolaan dantaa dhuunfasa isaa malee kan sabaa gareen dhiheessuu hin danda’u.

Jijjiramni EPRDF irraa gara EPP godhamu kun falmaa siyaasaa biyya kana waggota 50f unkuran keessaa gara tokko gora…gara ejjennoo dhaabbileen siyaasaa Amaaraa yeroo dheeraaf qabatamnniitti. Gaafa sirna cunqursaa irratti qabsoon eegale irraa kaasee akkamitti yoo gurmoofne sirna diomokraatawaafi walqixummaa uumna kan jedhu ijoo falmiiti. Akkamitti gurmaayuutu wayya kan jedhu kanaaf yaada lamatu dhiyaachaa ture. Gareen tokko, ummanni biyya kanaa akka walootti cunqurfame. Waloon yoo gurmaa’ee socho’e mirgaafi dantaa waloo san deeffachuu danda’a jedha (There is collective repression. Solution to be sought through collective action towards collective emancipation.). Yaadni lammataa, Itoophiyaa keessatti namoonni gareen/ sabaan osoo hin taane dhuunfaadhaan cunqurfaman, kanaafuu sabaan osoo hin taane dhuunfaadhaan walitti dhufanii jaaramuun mirga namuutuu eegsisuu danda’u kan jedhuudha. Kanneen keessaa qabsoon Oromoo isa duraa fudhattee as geesse. Akka sabaatti cunqurfamne. Akka sabaatti gurmoofnee, akka sabaatti bilisoomna. Yoo tumsa barbaanne ummata cunqurfamee akka sabaatti jaarame waliin guuza waliif baanee humna dabalanna kan jedhuudha. Saboonni cunqurfamoon biyya kanaa hundi yaada gurmaa’ina waloo kana fudhatanii soch’aa as gahan. Kan dhuunfaadhaan gurmaa’uu kana kan dhaadhessu warra Amaaraa ykn Amaarayee ture. Hanga ammaa…

Bu’urri ( foundation) sirna federaalizimii biyya kanaas mirga, dantaafi hariiroo waloo/ gareeti malee kan dhuunfaa miti. Heerri Mootummaa biyyaattii ‘Nuti Sabaafi sablammoonni ummatoonni’ Itoophiyaa jedhee kan calqabu waa malee miti. Yaada ka’uumsaa sirnichaatu sani. Sabaafi sablammoonni boortaa qawweetiin weeraramanii humnaan oggolanii mirga ofiin of bulchii sarbamanii mootummaa Itoophiyaa jalatti galfamanii waan turaniif fincilan. Fincilanii sirna jiddugleessawaa ( centralized administation) diiganii, sirna naannoo isaanii akka ofiin bulchaniifi biyya ammoo waloon bulchan hayyamu, saboonni kun fedhiin walitti dhufanii jaaran jedha yaadni sirni federaalizimii kanaa. Kanaafuu paartiin biyyoolessaa saboonni osoo hin taane namoonni keessatti bakka buufaman yaada bu’uraa sirna federaalizimii biyya kanaa kan faalleessuudha. Kanarratti deebiin kennamaa jiru mootummaafi paartiin adda adda waan ta’uuf ( government and party will be separated) paartiin qinxee ta’us hojmaata bulchiinsa federaalawaa hin miidhu jedhu. Kun dhugaa miti. Biyya amma cehuumsarra jirtu dhiisii kanneen dimokraatawaa ta’anittuu aangoofi caasaa paartii biyya bulchuu kan mootummaa irraa adda baasuun ulfaataadha. Biyya keenyatti ammoo paartiifi mootummaan walitti hirkachuufi makamuu waggoota kurna as deemuuf ittuma fufu. Kanaafuu paartiin jiddugaleessawaa ( centralized) ta’e biyyatti gara bulchiinsa giddugaleessawaatti dhiibuun waan hin oolle. Akkasumas paartiin naannoo bulchu tokko paartii jiddugaleessaa irraa walabaummaa ( autonomy) yoo hin qabaannee bulchiinsa naannoo bifa of dandada’een ( autonomous) geggeessuu hin dnda’u. Autonomy paartii tokkoo autonomy bulchiinsa nnaannoof murteessaadha. Biyya kana keessatti Oromoon akka chaampiyoonaa mirga sabootaafi federaaliziitti laalala. Paartii bu’ura ofiin of bulchuufi federaalizimii faalleessu gaafa qabatee as bahu shakkiifi komaa hamaa kaasuun waan hin oolle.

Falmaan gareen gurmaa’uu moo dhuunfaadhaan jedhu kun kan Itoophiyaa keessaa qofa miti. Warra Lixaa keessas jira. Asiifi achittis warri cunqurfame ( saboonni, dubartoonni, hojjattoonni) gareen gurmaayuu filatu. Sababni isaas mirgi isaanii akka walootti waan sarbameef mirga san deeffachuuf ammoo dhuunfaadhaan humna waan hin qabneef waloon gurmaayanii guuza waliif bahuufi. Warri ol’aantummaa siyaasaafi diinaggee qabu ammoo dhuunfaadhaan/matayyaan gurmaayuu filata. Sababni isaa lama. Kan duraa akka dhuunfaatti qabeenyaafi aangoo guddaa waan qabuuf adeemsa siyaasaa irratti hiyyeessafi cunqurfamaa caalaa salphatti dhiibbaa gochuu danda’a. Kan lammataa siyaasni biyya tokko dhuunfaa qofaan kan gurmaa’amu yoo taate, hiyyeessaafi cunqurfamaan guuza waliif bahee jirbii wal taate arba hiitu waan hin taaneef, humna dureessaafi abbaan aangoon walgitu/morku horachuu hin danda’an. Haala kanaan siyaasaa biyyaa keessatti olaantummaan isaanii akkuma eegametti itti fufa jechuu dha. Kanaafuu atakaaroon mirga waloofi dhuunfaa, waloon gurmaa’uufi dhuunfaan jaaramuu dubbii haasaa qofaa /theory/ miti. Kan dantaati. Filannoon kee hawaasaafi sirna siyaasaa san keessatti gita diinaggeefi aangoo irra geesse irratti hundaa’a. Qabeenyaafi angoon ol’aantummaa yoo qabaatte dhuunfaan gurmaayuu filatta. Qabeenyaafi aangoon dhiibamtee yoo jiraatte waloon filmaata keeti.

OROMOOF

Kanarraa kaanee bakka amma Oromoofi Itoophiyaan keessa jirtutti waloon gurmoofnee dantaa teenya deemsifachuu moo dhuunfaadhaan/matayyaan socho’uutu nu baasa? Oromoon diinaggeefi siyaasaan gartuulee isaan dorgomaniin wal qixxaayee jiraa?” Gaafileen Oromoon qabatee ka’e, kan eenyummaa, abbaa biyyummaa, Afaaniifi diinaggee deebi’anii jiruu? Yoo deebi’uu baatan gurmaa’ina dhuunfaatiin deebisuu dandeenyaa? Ana natti hin fakkaatu. Oromoon har’as yoo tarii saamichi waggaa 150 sun irraa laaffateera tahe malee qabeenya isaa irratti abbummaa guutuu horatee, biyyattii keessatti dorgomaa hin taane. Akka hin taanef ammoo sirna, adeemsaafi caaseffama gitabittootaaf haala mijeessuuf tolfametu ammas akka diriiretti jira. Caaseffama kana jijjiiran malee diinaggeen dorgomaa tahuun hin danda’amu. Caaseffama shiraa kana diiguuf ammoo waloon socho’uun dirqama. Gaafii Finfinnees ta’ee kan Afaanis tattaaffii Gammadaafi Gammachuun mata mataan godhaniin osoo hin taane humna waloo Oromootin deebi’uu danda’a. Ammas taanaan Oromoon of diigee akka Itoophiyyaatti jaaramuun faaydaa argatu irra miidhaatu caala.

Adeemsi waloon jaaramuu irra dhuunfaan warra kaanitti makamuu kun miidhaa biraas qaba. ODP akka jaarmaattifi Oromoos akka sabaatti atakaaroo haaraya keessa galchuun humna nu harcaasa. Qoqqodamni bifa kanaa gaafa qabsoon dhalaturraa eegaltee nu miidhaa jirti. Fiigichi Oromoo baqaqsanii kan biraatiin walitti hodhuuf godhamu amma duras baay’ee nu miidhe, ammas hin milkaayu. Dura keessoo ofii cimsanii tokkummaan jaaraniit orma waliin guuza walii bahan.

Jaarmayoota sabaa diiganiii kan namoonni dhuunfaa keessatti miseensoman dhaabuun warra adeemsa seenaa keessatti ol’aantummaa ijaarrateef haala mijeessaaf. Kana jechuun ummatoonni seenaa keessatti cunqurfaman ( historically disadvantaged) jaarama haaraa kana keessatti kanuma haga ammaa qabanuu dhaban malee waan dabalatan hin qabu. Kan faaydaa irraa argatu tokkoffaa gartuu Amaaraati. Akkuma armaan olitti jenne Oromoon akka chaampiyoonaa sirna federaalizimiifi mirga sabootaatti beekama. Paartii biyyooleessaa bu’ura federaalizimii faalleessu kanaan gadi bahuun Oromoo kan hin fayyadne ta’uu qofa osoo hin taane saboota kaawwaniinis walitti nu buusa. Ammaahuu gara Kibbaafi bahaatii komiifi mamiin mumul’achaa jira.

ODPf

Walitti baquun EPRDF kun dhaabbilee hunda caalaa ODPf rakkoo cimaa qaba. Kan duraa ODPn ammaa/ OPDOn duraanii mooraa qabsoo Oromootti ija shakkiifi jibbiinsaan laalamti. Hamma tokko kan ummata biratti fudhama argatte erga hoggansa Obboo Lammaa Magarsaa jalatti qabsoo Oromoo dhugeeffattee sabboonummaa leellisuu eegaltee asi. Waggoota sadan dabre jaarmaan kun qola durii san muuxatee adda duree qabsoo Oromoo hamma ta’uutti maqaa ofii haaromsuu /rebrand/ of gochuu danda’ee ture. Amma yeroo akka dhaabaatti diigamtee matayyaan jaarmaa biraatti makamtu sabboonummaa Oromoo laaffisuun Itoophiyummaa leellisuuf dirqamte. Kun ammoo Oromoo irraa ishii fageessaa deema. Kunis ODP dhiibbaa gama lamaa itti fiduun garaa sabboontotaafi Itoophiyaanotaatti adda baqaqsa. Yoo tokkummaa eeggattee dhaaba ODP diigdee warra kaaniin walitti baqxe ammoo ammoo ummata ( constituency) ishii irraa adda baasee warra biraatti akka maxxantu godha. Kana jechuun maxxantummaa Tigree irraa gara maxxantummaa Amaaraatti ceeti jechuudha.

Kan lammataa miseensonni ODP hanga ammaa akka sabaatti jaaramanii waan jiraniif EPRDF keessatti akka dirra/block/ tokkoo socho’u. Kun ammoo akka dhaabaattis, akka naannoofi sabaattis dantaa ofii waloon dhiibuuf isaan gargaara. Erga walitti baqanii booddee namuuu dhuunfaan miseensa Koree Hojii Raaw’achiiftuu ykn Jiddu Galeessaa ta’a. Waloon socho’uun hin jiraatu. Rakkoon sadaffaa ishii mudatu filannoodha. ODPn akkanaanuu akka paartii waggoota 27f ummata miidhee waggaa 1 kana amaanaa cehumsaa itti kenname bakkaan gahuu dadhabde filannoo itti aanurratti moo’achuuf hireen ishii dhiphaadha. Gaaf baqxee Oromumaa ofirraa mulqite ammoo daranuu ummata keessaa tufamti. ODPn baqxe Oromiyaa keessatti filannoo dorgomtee moo’achuu dhiisii akka duriitti hatteetuu miliquu hin dandadeessu. Dhaabbilee Oromoo biroo waliin tumsa tolfachuufis ishii rakkisa. Sababnis dhaabni Oromoo kamuu kan dhaaba Oromummaa mulqatee waliin walitti dabalamuuf ummata sodaata. Warri ODPn ammoo erga Itoophiyaanomanii booda dhaaba maqaa sabaan socho’u waliin michoomuun warra kaan muufachiisa. Rakkoon biroo harca’insa humnaa uumamuudha.

Siyaasa cehuumsaa milkiin geggeessuuf dhaaba hogganu qofa osoo hin taane deeggartoota jijjirama hunda mooraa tokkotti walitti qabanii humna cimsachuu gaafata. ODPn humna namaa dandeettiifi fudhatama gahaa qabu akka hin qabne beekkamaadha. Yeroo amma kanatti ajandaa miseensotuma ishii afaanfajjeessufi diigu as baasurra kan humnoota jaarmaya ishiitin ala jiran Oromummaa jiddugaleessa godhattee hawwattee humna ishii ittiin cimsattu ture. Yaadni walitti baquu garuu Oromoota hanga amma ishii gargaaranis kan irraa dhiibuufi dhaabuma san keessaayyuu sabboontota kan moggeessuudha.

Walumaagalatti ODPn akka dhaabaatti walitti baquu kanarraa kasaaraa malee faaydaan argattu hin jiru. Kanaafuu yaadni ODP baqsanii dhaaba Itoophiyaa jaaruu kun dantaa Oromoos ta’ee kan ODP kan jiddu galeessa godhatee miti. Hawwiifi fedhii Muummicha Ministeeraa qofaadha. Siyaasaan uumaa ishiitti dalagaa walooti malee kan dhuunfaa miti. Mul’anniifi ciminni hogganaa barbaachisaa ta’us tarsiimoofi akeekni lafa kaayame dantaa hawaasa ( constituency ) isaa jiddu galeessa godhatee deemuu baannaan fagoo hin tarkaanfatu. Ba’aa itti ta’ee jabinuma hogganaa saniituu laamshessa.

Namni mootummaa kana keessa hoggansarra ture tokko dhiyoo tana osoo waa haasofnu akkana jedhe. “Imammanni, tarsiimoonifi seeronni biyya kanaa hundi nama tokko kan gubbarra jiru san jiddu-galeessa godhatanii bocamu. Namni sun ammoo akka waan hunda beekuufi waggaa 1000 jiraatutti yaadama. Bara TPLF waa hundi fedhiifi hawwii Mallasaa irratti tolfame. Gaafa inni du’u akkuma mana utubaan cabeetti wanni jaaramaa bahe hundi diigamuufi harca’uu eegale” jedhe. Yaadni ODP baqsuu kunis ciminaafi hawwii nama tokkoo kan jiddugaleessa godhate malee dantaa dhaabaa, sabaafi Oromiyaa kan ilaallate natti hin fakkaatu. MM Abiy Ahmad siyaasaa Oromoof haaraadha. Ummanni hanga kanaayyuu kan isa fudhate sababa Obboo Lammaa Magarsaatini. Jechootaafi gochoota erga aangotti dhufee deemsisuunis shakkiin guddaan irratti umamaa jira. Gaafa ODP irraa Oromummaa mulqee deeme shakkiifi hamiin dhugoomaa dhufa. Gaafas saba keessaa of baasa. Biyya sabdaneessaa keessatti Hogganaan ummata keessaa dhufe /constituency/ isaa wayyabaa of cinaa hin hiriirsine biyya bulchuu hin danda’u. Ummata keessaa dhufe /constituency/ isaa kana deebisee dhuunfachuuf humnaan hacuucuuf dirqama.Sun ammoo mukarra taa’anii jirma isaa qottoon of jalatti muruu dha. Mukni jiguu mala. Garuu kophaa miti. Abbichas qabateeti.

ADWUI/ EPRDF

Dhaabni ADWUI/EPRDF kun waggoota 28 darbeef biyya bulcheera. Kana jaarame adda durummaan dantaa TPLF deemsisuuf akka ta’e shakkiin hin jiru. Amma haaromuun ykn kan biraan bakka bu’uun dirqama akka ta’e wal nama hin gaafachiisu. Gaafa kuffisuurra cehuumsa kana dhaabnummaan kun akka geggeessu godhamus mudaalee isaa wallaallee miti. ADWUI/EPRDF kuffisuun biyya jigsuu fiduu mala jedhamee waan sodaatameefi. Abdiin ture ADWUI/EPRDF cehumsa kana yeroo geggeessutti ofis haaromsaa deemaadha. Kanaafuu tarkaanfiin ADWUI/EPRDF haaromsuuf godhamu sirriidha. Akkamittiin dhaaba kana haaromsuun barbaachisa kan jedhu garuu sirritti laalamuu qaba. Ka’uumsi isaa rakkoon EPRDF maali? kan jedhu laaludhaan tahuu qaba. ADWUIn Rakkoo bu’uraa 3 qaba. Kan duraa ol’aantummaa garee tokkoo jala jiraachuudha. Kan lammataa abbaa irruumaadha. Kan sadaffaa paartilee naannolee 4 bulchan malee kanneen hafan 5 alatti hambisuudha. Kan ol’aantummaa garee tokko sun jijjirama kanaanuu hamma tokko cabeera. Guututti sirreessuuf paartileen hundi akkaataa constituency isaanitin akka bakka bu’ummaa qabaatan ( proportional representation) gochuudha. Kan abbaa irrummaas amma akka haaratti as deebi’uu eegale malee wayyaayee ture. Furmaanni waaraa dirree siyaasaa bal’ate heeraafi seeraan taliganii filannoo bilisaatti cehuuni. Kan saboota moggaatti dhiibamanii sunis laafaadha. Paartileen naannolee shanan bulchan miseensomanii bakka bu’ummaa baay’ina ummata isaanitiin walgituun sagalee guutuudhaan akka hirmaatan taasisuudha.

Adeemsa ADWUI/EPRDF dimokratessuufi haaromsuu ( democratize & rebrand) bifa salphaadhaan godhamuu danda’u kana dhiisanii gara baqsuutti deemuun tumsa kanaafi dhaabbilee miseensotaafis balaa qaba. Miidhaa dhaabbilee miseensotaatiif qabu ODP akka fakkeenyaatti fudhannee laallee jirra. Yaadni EPRDF walitti baqsuu amma itti deemamaa jiru sabboonummaa sabootaa laaffisanii siyaasaa jiddugaleessummaa ( centrist ) gaggeessuudha. Garuu ammoo sirna federaalaa sabdaneessaa keessatti yeroo abbaan irrummaa jigee dirreen siyaasaa babal’atu sabbonnummaan ukkaamame ture ni dhooha. Kanaaf filannoo yeroo cehuumsaatti jaarmayaalee sabboonummaa dhaadhessantu hiree moohachuu qaba. Keessattuu gaafa dhaabbileen miseensota EPRDF maqaa sabaa ofirraa mulqan sareen sooqiddaan isaan nyaattu hin argamtu. Dadammaqiinsi ummataa cimaan waan jiruufi cehuumsaan humni mootummaa waan laaffatuuf dandeettiin filannoo hatanii injifannoo labsuu hin jiraatu. Yaaliin akkasii jeequmsa hamaa uumuudhaan kufaatii paartii biyya bulchuu yoo saffisiise malee aangoo hin haaromsuuf.

Partii walitti baqfamee amma uumamuuf yaadamu kana dhaabni ABUT/TPLF akka hin seenne beeksiftee jirti. Laaftutti yoo Ilaalan paartiin saba bicuu takka keessaa hafteef homaa hin uumamu fakkaachuu mala. Akkuma naannolee shanan ammaan duraa san ‘agar party’ jedhamtee itti fuftis fakkaachuu mala. Dhugaan akkas miti. Erga jijjiramni kun dhufee TPLF Maqaletti godaantee naannoo Tigray mootummaa federaalaa irraa fageessaa jirti. Wanti Tigraay fi mootummaa federaalaa walitti hidhu ADWUI dha. Gaafa kana keessaa baate wanti walitti hidhu sun cite jechuudha. Ishiinis baatee adabattee hin teessu. Dantaa jiddu galeessaa qabdu eegsifachuufi warra ishiitti roorrisu dadhabsiisuuf humnoota siyaasaa biroo waliin hariiroo cimsiti. Kana ammoo ifaafi lafa jalas ( clandestine) godhuun jeequu dandeessi. Gaafas mootummaan federaalaa Tigray akkamiin too’atee bulchuuf yaada? Akkaminis sochii TPLF humooota siyaasaa biyya keessaafi ollaa waliin gootu dandamachuun danda’ama. Humnaan jilbiifachiifnaan waan hin fakkaanne. TPLF dogongora hoggansi federaalaa raaw’ate fayyadamuun akka ummanni Tigraay hundi balaaf saaxilamee fakkeessuun bifa haaratti fudhatama cimaa horattee jirti. Kanaafuu aggaammii TPLF irratti godhamu kamiyyuu ummanni guutumaan guututti dura dhaabbata. Humna Raayyaa Biyyaan rukunnaanis hin ta’u. Akka odeeffamu osoo hin ta’in RIB ammas olaantummaan harka jaraa jira. Warra gubbaatu tuqame malee jiddugaleessi isaanuma. San qofa miti. Meeshaan waraanaa gurguddaan RIB qabu guututti sadarkaa jedhamutti Tigraay jira. Yaaliin baasuuf godhames TPLFin fashalaayee jira. Kanaafuu mootummaan Geetachoo Asaffaa qabuu dadhabe TPLF humnaan moo’adhee Tigray nan too’adha jechuun waan hin fakkaanne. Kanarra TPLF tumsa paartii biyya bulchuu keessaa baasanii waanuma qabuu hin dandeenyeef jala fiigurra, asuma keessatti dhiibbaa ishii hirdhisaa karkarsaa deemuutu wayya. Inumaatuu TPLF tumsa biyya bulchuu keessa turuun ishii miidhaarra faaydaatu caala. Maalif? TPLF jiraachuun dhiibbaa gara Amaaraan jiru walmadaalchisuuf fayyada.

Saboonni dura moggaatti hambifaman amma paartii baqu kanatti dabalamu jedhameera. Dansaadha. Garuu paartileen kun naannoolee yeroo dheeraaf cunqurfamaniifi saamaman irraa dhufu. Gaafiin isaanii paartii biyya bulchutti haa makamnuu qofaa miti. Naannoo isaanirratti walabummaan ( autonomous) bulchuufi sadarkaa federaalaatti qooda isaaniin malu arkachuudha. Dantaa kana lamaanuu kan eegsisuuf paartii akka sabaatti jaarratanii qaban osoo hin diigin tumsa ( coalition) biyya bulchu keessatti qooda isaanin malu fudhachuudha. Walabummaa isaaniis eegsisanii qooda federaalaas hirmaatu. Gaafa baqan garuu walabummaan akka naannotti qaban kan durii caalaa laaffata. Sadarkaa federaalaatti qondaalonni muraasi aangoon dabalamuufis humni dantaa saba isaniif falmachuu ( bargaining power) ni hirdhata. Kanaafuu dhaabni haaraan baqee EPP tahuuf deemu mirga ofiin of bulchuu saboota kanaa daran laaffisa malee ol hin guddisu. Kun ammoo saboonni yeroo dheeraaf nu waliin cunqurfamanii aantummaa keenya abdachaa turan akka nu komataniifi diinomfatan godha.

RAKKOO SEERAA ( constitutional crisis)

Wanti miseensonnifi hogganoonni ODP sirritti hubachuu qaban tokko gaafa EPRDF dhaamsa tumsaa irraa baqsuun gara dhaaba tokkotti jijjiramu, dura dhaabbilee miseensotaa seeraan diiguun dirqama. Hojamaata EPRDF fi dhaabbilee miseensaa akkasumas heera paartilee biyyatti irraa akka hubannutti, koreen hoji raaw’achiiftuufi koreen jiddugaleessaa dhaabbilee miseensota mari’atee yaada dhaaba diiguufi baqsuu kanarratti yoo waliifgale gara Yaa’ii Dhaabaaf ( General Assembly) dhiheessa. Yaa’iin qaama ol’aanaa dhaabaati. Yaa’iin yaadicha yoo fudhate dhaabni isaanii guyyaa sanirraa eegalee akka diigameefi hoggansis paartilee biroo waliin walitti baqee dhaaba haaraa akka jaaru aangawuu isaa beeksisuun boordii filannoo beeksisa. Gaafa murtiin dabre irraa kaasee dhaabni ODP jedhamu hin jiraatu jechuudha. Filannoo dabre kan sagalee wayyaba qabachuun bulchiinsa gandaa hamma Caffeetti mootummaa jaare Dh. D.U.O/ ODP ta’uun beekamaadha. Amma yeroo dhaabni sun seeraan diigamu hamma dhaabni haaraatti filannoon maanaa ummataa fudhatee mootummaa ijaaru as bahutti mootummaan banaa ta’a jechuudha. Banaa kana cufuuf bulchiinsa itti fufsiisuuf filannoo ariifachiisaa ( snap election) godhuun dirqama. Falli biraa moo mormitoota waliin waliif galanii mootummaa amaanaa ( caretaker government) jaaruudha. Filannoon ariifachiisaa gochuunis ykn mootummaa amaanaa jaaruun xaxaa guddaa qaba. Hubadhaa, dhaaba walitti baqe ijaaruuf kan diigamuu qabu ODP qofa osoo hin taane dhaabbilee naannoolee saglan bulchan cufa. Kana jechuun naannolee saglanittuu takkaa filannoo ariifachiisaa ykn mootummaa amaanaa jaaruun dirqama. San qofa miti. Sadarkaa federaalaattis rakkoo heeraatu uumamuu mala. EPRDF yeroo ammaa tumsa bulchiinsaa (governing coalition) dha. Jechuunis OPDO, ANDM, TPLF fi SEPDM mata mataan naannoo isaanitti sagalee wayyabaa moo’atanii federaalaatti sagalee argatan walitti dabaluun harka wayyabaa ya’enii mootummaa federaalaa bulchuuf aangoo fudhatan. Gaafa dhaabbileen diigaman irraa kaasee hanga dhaabni isaan walitti baqanii dhaaban haarayni filannoo moo’atuutti ammas sadarakaa federalaattis banaa bulchiinsaa ( vacuum) uumama. Kanaafu takkaahuu filannoo ariifachiisaa taasisuu ykn ammoo mootummaa amaanaa jaaruun dirqama ta’uuf deema. Kun ammoo xaxama ( complexity) fi gaaga’ama ( crisis) akkamii uumuu akka malu tilmaamuun nama hin dhibu.

FALLI

Adeemsi ODP baqsanii dhabamsiisanii paartii Itoophiyaatti liqimsiisuu kun dhaaba saniifi ummata Oromoos akka hin fayyadane, akkasumas paartii biyya bulchuufi biyya kanaafis faaydaa qaburra balaan akka caalu agarsiisuu yaaleen jira. Saboota moggaatti dhiibamanii naannoo ofiirratti mirga ofiin of bulchuu guutuu federaalatti ammoo qooda isaanin malu argachuuf hawwanis daran kan miidhu akka ta’e kaayeera. Maarree falli maali gaafiin jedhuuf ammoo:

Hunda dura ODPn waan ishii miidhuraa of qusachuun humna jabeeffachuudha. Tokkummaa keessoo dhaabaa cimsuun, sabboonummaa ummata ittiin hawwatte jabeeffachuu, humna namaa barateefi fudhatama qabu ( credable) ofitti dabalachuun jabaattee bahuu qabdi. Itti aansuun mooraa Oromoo keessatti walhubannoo ( consensus) uumuun siyaasaa Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Kana keessaa akkuma ammaa Gaaddisa Hogganoota Oromo jalatti jalqabametti filannoon osoo hin dhufin dura mormitoota waliin bu’aan filannoo sanii kan hunda fayyadu ta’uu waliif galuu qabu ( negotiated election and power sharing). Kun ammoo Oromiyaa qofatti osoo hin taane dhaabni naannolee biroo bulchaniifi mormitoonni isaaniis akka raaw’atan jajjabeessuu feesisa. Kun filannoon kan tokko guutuu moo’atee kuun moo’amu ( absolute winners and losers) osoo hin taane kan namuu keessaa waa argatu akka ta’u godha. Kun ammoo jeequmsa filannoo duraafi boodaa hambisuuf fayyada.

EPRDF baqsuu osoo hin taane dimokraatessuutu wayya. Kana jechuun paartileen 4 amma keessaa jiran dabalatee kan naannolee shanan hafanii bifa bakka bu’ummaa ummata isaaniin walgituun ( proportional representation) tolchuudha. Hojmaataafi ilaalcha /ideology/ paartichaa fooyyeessuun akka sirna dimokraasii waliin deemu taasisuudha. Paartileen hundi akka baay’ina ummata bakka bu’anii ( proportional representation) akka hirmaatan gochuun dhaabbilee akka TPLF biraa mormii kaasuu mala. Mormiin akkasii kan dimokraasummaafi walqixummaaf diddaa isaan qaban waan saaxiluuf yaadaan moo’achuun salphaadha. Yeroo ammaa garuu yaada paartilee walitti baqsuu kana walabummaa ( autonomy) dhaabaafi naannoo sarba jedhanii waan dhiheessaniif mormiin isaanii Tigraay qofa osoo hin taane naannolee biroottis naatoofi deeggarsa argachaa jira. Kana dhabsiisuuf EPRDF baqsuu dhiisanii dimokraatessuuttii deebi’uun waa hundaaf fala gaariidha.
Fuulleffannaan ammaa paartii jiru diiganii, paartii haaraa lafaa kaasanii jaaruuf yaaluun xaxama hamaa keessa of galchuun yeroo, humnaafi leeccalloo qisaasurra filannoo itti aanu tokkummaan akkamitti injifanna kan jedhurratti fuulleffachuutu wayya. Kana gochuuf dhaabbilee Oromoo jiddutti waliigaltee uumuun Oromiyaatti filannoon hubaatii tokko malee akka geggeeffamu gochuu; naannoleefi saboota qabsoo keenyaaf firaa keessattis filannoon bifa walhubannaatiin akka geggeeffamu tumsa barbaachisufi gochuufiidha. San booda humnoonni walqixxummaa sabootaatti amananan filannoo nagayaa geggeeffatanii naannoofi federaalaattis sagalee wayyabaa argatu. Paartileen Oromoo sadarkaa nannootti aangoo waliif hiru; federaalaatti firoota qabsoo keenyaa waliin kaadhimamaa tokko dhiheeffatu. San boodas jijjirama heera mootummaas yoo barbaachise sagalee wayyabaa guddaa ( absolute majority) qabatanii itti deemuun fedhiifi dantaa sabaafi sablammootaa guututti cehuun danda’ama.
ODPn paartii qeenxee jaarutti deemnaan dantaa saba keenyaafi wabii umuufi sirna federaalizmii qabsoo ummatootaan jaarame tiiksuun mala biraa dhahuun dirqama. Gaaga’ama siyaasaafi xaxama heeraa mudtauu malu keessatti Oromiyaan jeequmsatti akka hin seenneefi cehuumsi akka hin gufanneef qaama furmaataa ta’uuf ammumaan qophaayuu qabu. Kana jechuun filannoon ariifachiisaan godhamuu malus ta’ee mootummaan amaanaa jaaramu hirmaannaafi hayyama mormitootaa waan gaafatauuf, hirmaannaan kun ammoo jeequmsa osoo hin kaasiin targabbiin akka hojjatamuuf of qopheessuun barbaachisaadha. Filannoo itti aanu irratti dantyaan sabaafi nageenyi biyyaa akka hin miidhamneefis , dhaabbileen siyaasaa Oromoo saffisaan agoobara takka jalatti deebi’uun( walitti baquunis ta’ee tumsa tolfachuun) tarsiimoo filannoofi bulchiinsaa bocachuun humna filannaa ( alternative force) bahuu qabu. Dhaaba akka haaraatti jaaramuwaliinis hariiroo akkami qabaachuu qabna kan jedhu gaaddis Hoggansa Oromoo keessatti mari’achuun ammumaan kallattii kaayuun feesisaadha.

GOOLABBII
Barruu kana keessatti hangan beekuufi yaada’u irratti hundaayuun qindeessuu yaaleen jira. Barruu kana ergan qopheessee ji’a darbeera. Barreessuu durattiifi boodas qondaalotaafi deeggartoota ODP mari’achiisera. Hogganoota paartilee miseensota EPRDF fi kanneen naannolee shaniis dubbiseera. Wanti nama ajaa’ibu namni yaada dhaabbilee sabaa diiganii baqsanii dhaaba qeenxee kana ijaaruu deeggaru qubaan lakkaayama. Garuu hedduun isaanii mormiif fedhiifi ejjannoo waan hin qabneef caldhisanii ilaaluu jiru. Waan dogongoraa tokko osoo arganii maaltu na dhibeen yookin hogganaa muufachiisuu diddaaf caldhisanii ilaaluun hoggansa san miidhuu malee fayyaduu miti. Yoo danda’an gorsanii karaatti wal deebisuu takkaahuu yaada qaban ifatti dhiheessanii sirreessuuf yaaluun bor gaabbii nama hanqisa. Kanaafuu anis waanin yaadu barruu kanaan dhiheesseera. Yaada kana ifatta maxxansuurra maaf keessaan hin hoggansaaf hin ergine gaafin jedhu ka’uu male. Yaada kana hoggansa dhimmi ilaalu kallattiin ibseefiin ture. Amma ammoo miseensi dhaabaafi ummanni keenya dhimmicha irratti hubannaa gahaa akka argatuuf biraan gahuun barbaachisaa ta’ee natti muldhannaanin maxxansuuf murteesse. Hoggansi ODP mariirra jiru dhimma kana bilcheessee akka laalu abdiin qaba. Waggota muraasa injifannoo itti goonfachaa deemne kana walgorsaa, fi walmormaas ta’u waldhaggeeffachaa as geenye. Waltuffachaafi gurra walirraa cufaa osoo deemnee as hin geenyu ture. Ammas gurra walii laachuuma santu fala natti fakkaata.

Jawar Mohammed
Onkololeessa 17, 2019

Jawar Mohammed’s red-carpet return signals Ethiopia’s political sea change October 14, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

Two years ago, the state branded him a terrorist. Now, after years in exile, activist Jawar Mohammed is back – and determined to see democracy in his country

A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed
 A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

Jawar Mohammed never travels alone. When the US-based Ethiopian activist returned to his home country on 5 August, he was treated like royalty. A posse of sharply suited young men hovered by him at all times. Jeeps carrying security guards patrolled his hotel in central Addis Ababa, the Ethiopian capital. Supporters from the provinces arrived in droves to pay their respects. Over the course of a two-week visit he held about 25 to 30 meetings a day, according to an exhausted aide.

After meeting with the Guardian in his hotel suite he rushed off to give a lecture at the capital’s main university, entourage in tow.

Nothing demonstrated the breathtaking transformation in Ethiopian politics over the past four months quite like the red-carpeted return of a figure who was once the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front’s (EPRDF) most wanted man.

From a studio in Minneapolis, where he founded the controversial Oromia Media Network, Jawar has spent the past decade agitating over social media for political change back home in Ethiopia, which he left as a scholarship student in 2003. This was his first time in Ethiopia since 2008.

Jawar Mohammed, U.S.-based Oromo activist and leader of the Oromo Protest, addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa, Ethiopia August 5, 2018. REUTERS/Tiksa Negeri
Pinterest
 Jawar Mohammed addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa in August. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters

So effective was he as an activist that by late 2016, as anti-government protests billowed across the country compelling the EPRDF to impose a state of emergency, the Oromia Media Network was labelled a terrorist organisation and Jawar accused of crimes against the constitution.

By early 2018 the revolutionary fervour had grown so loud that Hailemariam Desalegn was forced to resign as prime minister, paving the way for his enormously popular successor Abiy Ahmed, a young reformist from Oromia, Jawar’s home and the country’s largest and most populous region.

The Oromia Media Network, along with some smaller outlets and activists, has used social media to devastating effect over the past few years, coordinating boycotts and demonstrations and bringing Ethiopia’s large and often brutal security apparatus close to its knees.

“We used social media and formal media so effectively that the state was completely overwhelmed,” Jawar says. “The only option they had was to face reform or accept full revolution.”

During the course of a triumphant homecoming, the former terrorist (charges were dropped in May) toured the country, mostly around Oromia, where he was welcomed by vast and jubilant crowds. On his first day he led a tub-thumping rally in the capital’s main concert hall.

Later he travelled to Ambo, the epicentre of the Oromo protest movement – a struggle for political freedom and for greater ethnic representation in federal structures, which Jawar played a main role in orchestrating. Tens of thousands arrived to greet him, more than when Abiy visited the town shortly after his inauguration in April.

As Jawar had promised his supporters – mostly young, politically active Oromo men known as the Qeerroo – he took off his shoes and walked prophet-like through the streets of the city. He then planted a tree at the site where a young man was killed by security forces nearly 15 years ago, long before the rise of the movement that threw him into the national spotlight.

“They used to make me so happy and proud with what they did,” he said of Ambo’s Qeerroo. “So I told them: ‘One day I will come to your city and show my respect by walking barefoot.’ That day came and I had to deliver.”

Few doubt the importance of Jawar in recent Ethiopian history. Perhaps more than any other single individual, he took the once-marginal politics of Oromo nationalism and made it mainstream. Today, Oromos – the country’s largest ethnic group – dominate the highest offices of state, and Jawar enjoys significant personal influence over the country’s new leaders, including Abiy himself.

In a recent interview with local media he claimed – to the dismay of many Ethiopians – that the country now effectively has two governments: one led by Abiy, the other by the Qeerroo. This puts him in a position of extraordinary responsibility, since he is “one of the Qeerroo” and “a significant portion of the country listens to me”, he admits.

Many are uncomfortable with the whiff of demagoguery that accompanies Jawar. One Ethiopian journalist (who asked to remain anonymous) notes his “Trumpian sense of truth when inconvenient facts surface”.

He has been accused of inflating the numbers of protesters killed by security forces and, infamously, telling his followers (73,000 on Twitter and more than 1.4m on Facebook) that army helicopters fired live bullets at civilians during the tragic stampede that occurred during an Oromo cultural festival in October 2016. Independent journalists present confirmed this did not happen. He has a history of smearing journalists he disagrees with as government “agents”.

He has also been accused of inciting ethnic and religious violence. In a 2013 video, for example, he is heard saying: “My village is 99% Muslim. If someone speaks against us, we cut his throat with a machete.” Jawar says the clip was doctored, adding that he would not say such a thing because his father was a Muslim and his mother a Christian.

In recent years, he has whipped up his supporters against the Tigrayan People’s Liberation Front, the once dominant ethnic Tigrayan wing of the ruling coalition, which critics argue led to attacks against Tigrayan civilians as well as those of other ethnic groups. Jawar says that he has long sought to steer his supporters towards “non-violent resistance”, and adds that “even when TPLF was in power and actively killing our civilians we ensured Tigrayan civilians were not subject to attacks”.

These days, Jawar comes across as a more moderate and conciliatory figure. He says he plans for the Oromia Media Network to set up offices across Ethiopia and become a professionalised outfit. He points to the BBC and NPR as models. He insists he has no intention to enter formal politics, preferring to remain an activist.

“I want to help us in the next couple of years transition to democracy. And for that I want to use my influence over the population so that they can calm down, contain themselves, and ensure peace while the political leadership works out arrangements for transition,” Jawar says.

The last point is especially significant. In recent weeks instability across Ethiopia has escalated sharply, especially in his own region. The day after his interview with the Guardian a rally in the town of Shashamene turned violent, as a crowd of Jawar followers publicly hung a man they suspected of carrying a bomb. Two more died in the carnage that followed. Many Ethiopians blame him for the unrest, and he was compelled to cancel the rest of his tour.

Jawar nonetheless remains optimistic about the country’s future, and about the prospect of a peaceful politics free from violent expressions of ethnic identity. “I do believe if we democratise the Ethiopian state – allowing people of all ethnicities to participate in the political process and to get a fair share of power and wealth – there is a possibility the next generation will be proud Oromo and proud Ethiopian at the same time. I think that is possible.”

  • This story was amended on 21 August to include a response from Jawar Mohammed and to clarify claims against his organisation.


Eebba OMN Nairobi Kenya: Haasaha Jawar Mohammed September 23, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
add a comment

Odaa OromoooromianeconomistOromia Media Network

 

 

 

The Guardian: Jawar Mohammed’s red-carpet return signals Ethiopia’s political sea change #Qeerroo August 20, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

Jawar Mohammed’s red-carpet return signals Ethiopia’s political sea change

Two years ago, the state branded him a terrorist. Now, after years in exile, activist Jawar Mohammed is back – and determined to see democracy in his country

A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed
 A man holds an Oromo Liberation Front flag as people in Addis Ababa celebrate the triumphant return of Oromo activist Jawar Mohammed. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters


Jawar Mohammed never travels alone. When the US-based Ethiopian activist returned to his home country on 5 August, he was treated like royalty. A posse of sharply suited young men hovered by him at all times. Jeeps carrying security guards patrolled his hotel in central Addis Ababa, the Ethiopian capital. Supporters from the provinces arrived in droves to pay their respects. Over the course of a two-week visit he held about 25 to 30 meetings a day, according to an exhausted aide.

After meeting with the Guardian in his hotel suite he rushed off to give a lecture at the capital’s main university, entourage in tow.

Nothing demonstrated the breathtaking transformation in Ethiopian politics over the past four months quite like the red-carpeted return of a figure who was once the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front’s (EPRDF) most wanted man.

From a studio in Minneapolis, where he founded the controversial Oromia Media Network, Jawar has spent the past decade agitating over social media for political change back home in Ethiopia, which he left as a scholarship student in 2003. This was his first time in Ethiopia since 2008.

Jawar Mohammed, U.S.-based Oromo activist and leader of the Oromo Protest, addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa, Ethiopia August 5, 2018. REUTERS/Tiksa Negeri
Pinterest
 Jawar Mohammed addresses a news conference upon arriving in Addis Ababa in August. Photograph: Tiksa Negeri/Reuters


So effective was he as an activist that by late 2016, as anti-government protests billowed across the country compelling the EPRDF to impose a state of emergency, the Oromia Media Network was banned and Mohammed declared a terrorist.

By early 2018 the revolutionary fervour had grown so loud that Hailemariam Desalegn was forced to resign as prime minister, paving the way for his enormously popular successor Abiy Ahmed, a young reformist from Oromia, Jawar’s home and the country’s largest and most populous region.

The Oromia Media Network, along with some smaller outlets and activists, has used social media to devastating effect over the past few years, coordinating boycotts and demonstrations and bringing Ethiopia’s large and often brutal security apparatus close to its knees.

“We used social media and formal media so effectively that the state was completely overwhelmed,” Jawar says. “The only option they had was to face reform or accept full revolution.”

During the course of a triumphant homecoming, the former terrorist (charges were dropped in May) toured the country, mostly around Oromia, where he was welcomed by vast and jubilant crowds. On his first day he led a tub-thumping rally in the capital’s main concert hall.

Later he travelled to Ambo, the epicentre of the Oromo protest movement – a struggle for political freedom and for greater ethnic representation in federal structures, which Jawar played a main role in orchestrating. Tens of thousands arrived to greet him, more than when Abiy visited the town shortly after his inauguration in April.

As Jawar had promised his supporters – mostly young, politically active Oromo men known as the Qeerroo – he took off his shoes and walked prophet-like through the streets of the city. He then planted a tree at the site where a young man was killed by security forces nearly 15 years ago, long before the rise of the movement that threw him into the national spotlight.

“They used to make me so happy and proud with what they did,” he said of Ambo’s Qeerroo. “So I told them: ‘One day I will come to your city and show my respect by walking barefoot.’ That day came and I had to deliver.”

Few doubt the importance of Jawar in recent Ethiopian history. Perhaps more than any other single individual, he took the once-marginal politics of Oromo nationalism and made it mainstream. Today, Oromos – the country’s largest ethnic group – dominate the highest offices of state, and Jawar enjoys significant personal influence over the country’s new leaders, including Abiy himself.

In a recent interview with local media he claimed – to the dismay of many Ethiopians – that the country now effectively has two governments: one led by Abiy, the other by the Qeerroo. This puts him in a position of extraordinary responsibility, since he is “one of the Qeerroo” and “a significant portion of the country listens to me”, he admits.

Many are uncomfortable with the whiff of demagoguery that accompanies Jawar. One Ethiopian journalist (who asked to remain anonymous) notes his “Trumpian sense of truth when inconvenient facts surface”.

He has been accused of inflating the numbers of protesters killed by security forces and, infamously, telling his followers (73,000 on Twitter and more than 1.4m on Facebook) that army helicopters fired live bullets at civilians during the tragic stampede that occurred during an Oromo cultural festival in October 2016. Independent journalists present confirmed this did not happen. He has a history of smearing journalists he disagrees with as government “agents”.

He has also been accused of inciting ethnic and religious violence. In a 2013 video, for example, he is heard saying: “My village is 99% Muslim. If someone speaks against us, we cut his throat with a machete.”

In recent years, he has whipped up his supporters against the Tigrayan People’s Liberation Front, the once dominant ethnic Tigrayan wing of the ruling coalition, which critics argue led to attacks against Tigrayan civilians as well as those of other ethnic groups. Jawar says that he has long sought to steer his supporters towards “non-violent resistance”, and adds that “even when TPLF was in power and actively killing our civilians we ensured Tigrayan civilians were not subject to attacks”.

These days, Jawar comes across as a more moderate and conciliatory figure. He says he plans for the Oromia Media Network to set up offices across Ethiopia and become a professionalised outfit. He points to the BBC and NPR as models. He insists he has no intention to enter formal politics, preferring to remain an activist.

“I want to help us in the next couple of years transition to democracy. And for that I want to use my influence over the population so that they can calm down, contain themselves, and ensure peace while the political leadership works out arrangements for transition,” Jawar says.

The last point is especially significant. In recent weeks instability across Ethiopia has escalated sharply, especially in his own region. The day after his interview with the Guardian a rally in the town of Shashamene turned violent, as a crowd of Jawar followers publicly hung a man they suspected of carrying a bomb. Two more died in the carnage that followed. Many Ethiopians blame him for the unrest, and he was compelled to cancel the rest of his tour.

Jawar nonetheless remains optimistic about the country’s future, and about the prospect of a peaceful politics free from violent expressions of ethnic identity. “I do believe if we democratise the Ethiopian state – allowing people of all ethnicities to participate in the political process and to get a fair share of power and wealth – there is a possibility the next generation will be proud Oromo and proud Ethiopian at the same time. I think that is possible.”

 


 

Oromia: Simannaa Jawar Mohammed: Amboo fi Shashamannee August 12, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , ,
add a comment

Odaa Oromoooromianeconomist

 

Oromia: Eebba OMN Finfinnee fi Simannaa Direektara Olaanaa OMN Obbo Jawaar Mohammad August 5, 2018

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , ,
3 comments

 

Odaa OromoooromianeconomistOromia Media Network

 

 

OMN:Hag-05/2018

Jilli Xiinxalaa Siyaasaa fi Daarektara OMN Obbo Jawaar Mohammed’n durfamu ganama har’aa barraaqaan Finfinnee seeneera.

Jilli kun waytii Oromiyaa Dirree Xayyaaraa Idil-Addunyaa Boolee gahanitti simannaan hoo’aan Qondaalota Mootummaa,Qeerroo,Qarree fi hawaasa bal’aan isaniif taasifameera.

Yeroo ammaa jilli kun Hoteela Ilillii International’tti Gaazexeessitoota biyya keessaa fi alaa kanneen achitti argamaniif ibsa kennaa jiru.

Akkuma asiin dura ibsamaa ture har’aa gara Saafayatti Eebbi Studio OMN Finfinnee ni gaggeeffama.

Sirni baniinsaa Galma Barkuummetti Hagayya 05/2018 galgaluma har’aa bakka Qondaalonni Mootummaa olaanoo fi Namoonni 25,000 ol argamanitti Obbo Jawaar Mohammed hawaasa bal’aan galma kanatti wal arguuf jiru.

Boru Hagayya 06/2018 Yaadannoo woreegamtoota fi gootota qabsoo fincila diddaa gabrummaa irratti dabraniif sagantaa qophaa’etu adeemsifama.

(Usmaan Baayyuu)

 

 

Click here for Africa News: Ethiopian activist Jawar Mohammad returns home from exile

 

OROMIA: BAKKA QABSOON GEESSEE FI SHOORA BARATTOOTA YUNIVARSITII November 18, 2017

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

Odaa OromooOromianEconomist

BAKKA QABSOON GEESSEE FI SHOORA BARATTOOTA YUNIVARSITII

Jawar Mohammed irraa


Dhalachuu qabsoo bilisummaa Oromootirraa kaasee hamma ammaatti gaheen barattootni Dhaabbilee Ol’aanoo qaanqee qabsoo qabsiisurraa kaasee hamma ammaatti qaban baay’ee ol’aanaa ta’uun isaa ni beekama.

Barootuma as kaluu kanaahuu yoo ilaalle gubachuu bosonaa Baaleetirraa kaasee hamma #OromoProtests tti mormiilee turaniif qaanqee kan ta’e barattootaafi mooraa Yuunivarsitiidhaati. Qabsoo kanaafis kibiriita bifa lamaan ta’aa turan. Tokkoffaa mooraa keessatti wal gurmeessuudhaan mormii qabsiisanii qaanqee mormii sanii uummatatti facaasuudhaani. Kan lammataa yeroo boqonnaa isaanii qe’eetti galuun uummata dadammaqsuufi qindeessuudhaani.

Yeroo ammaa kana ibiddi qaanqeen sun qabsiifte Oromiyaa hunda walgahee masaraa warra gita bittuu keessayyuu seenee jira. Kana jechuun garuu sila qabsoon sadarkaa kana gaheef barattootni qaanqee qabsoo ta’anii itti fufuu isaanii haa dhaaban jechuu miti. Yeroo uummanni hundi dammaqee falmachaa jiru kanatti shoorrii barattootaafi mooraalee barnoota ol’aanaa tarkaanfii takkaa lama dursee deemuun qaanqee bifa haarayaa ta’ee mul’achuu waan qabuuf shoorri isaaniis jijjiramaa deemuu qaba. Kanas bifa armaan gadiin osoo godhamee qabsoof faayidaa qaba natti fakkaata.

Akkuma yeroo adda addaa jechaa turre, qabsoon teenya gara goolabbiitti dhihaattee jirti. Qabsoo tana bifa nuuf taatuun goolabuuf bakka sirni nama nyaataan kun kufetti sirna kaayyoo qabsoo teenya bakkaan gahu ijaaruuf yeroo ammaa kanatti hojii sammuu guddaa gaafata. Sirna karkarsine kana akkamiin akka nurratti hin jigne ofirraa qabnee kara nuuf ta’utti lafaan dhoofna? Sirna dullacha kanarraa haaraatti dabruuf tooftaa cehumsaa ( transitional) akkamii dhaabuu qabna? Erga kufee hoo bakka isaatti sirna akkamii yoo dhaabne bilisummaan, nageenyifi misoomni sabni keenya dheebote sun dhugoomuun mala? Imaammata diinagdee, hawaasummaa, nageenya ( security), barnootaafi kkf akkamiitu nu baasa? yeroo ammaatti Wayyaaneen saboota hundaan walitti nu buusuu barbaaddi. Kana ammoo madaa amma dura tureefi walshakkii jiranitti fayyadamti. Shira ishii kana fashaleessuufi hariiroo ummatoota kana gara fuulduraatiif utubaa jabaa dhaabuuf shoorri dhaabbilee barnoota ol’aanaa guddaadha. Hariiroon Oromoofi saba biraa jidduu jiru maal ta’uu qaba? saboonni biyyattii aangoo siyaasaafi diinaagdee akkamiin hirachuu qabu?

Gaaffilee kana hundaaf deebii har’a qopheessuu qabna. Kanaaf ammoo hayyoonni keenya roga hundaan qorannaa gochuu qabu. Qorannoon isaanii kun ammoo mariidhaan bilchaachuu qaba. Qorannoo kana kan mariidhaan gabbisuu danda’uufi qabu ammoo hawaasa barattoota dhaabbilee ol’aanoo keessaati. Sababni isaas yaadrimee hayyoonni dhiheessan ta’ee dhugaa (reality) hawaasa keessa jiru kan wal biratti madaalee wal simsiisuu danda’u isaan waan ta’aniifi. Yaadonni qorannoo kun hayyootaan dhiyaatanii barattoota Yuunivarsitiitiin erga bilchaatanii booda uummatatti dhiyaachuu qabu.

Kanaafuu, miirri qabsoo mooraalee Yuunivarsitiilee keessa jiru kun ummata bal’aa dura akka tarkaanfatu gochuun barbaachisaadha. Waltajjiileen marii dhimmoota ijoo kanneen irratti xiyyeffatan gaggeessuunis murteessaadha. Dhaabbileen barnootaa, miidiyaaleenif qaamni mootummaa waltajjii qindeessuufi haala barbaachisaa hunda mijeessuu qabu.

Hubadhaa! wayyaaneen bakka gaaffii uummatootaa deebiftu bira dabartee jirti. Yeroo ammaa kanatti gaaffii saba biroo deebisuu dhiisaa gaaffiidhuma miseensota ishii jidduu ka’aa jiru furuu dadhabdee jaanjoftee jirti. Gaaffii uummata keenyaatiif amma booda deebiin isaa harkuma hayyootaafi hoogganoota isaa jira. Deebii kana ammoo qorannoo gochuufi gabbisuudhaan deebisuutu barbaachisa. Dhimmi hariiroo Oromoofi saboota biroos qorannoofi marii isaan waliin goonuun bilchaataa deema. Walumaagalatti hireen Oromoofi saboota waliin jiraannu amma bodaa jechaafi gocha Oromoofi Oromiyaa irratti hundaa’a. Oromoo keessaa ammoo qaama barate, keessattuu kan dhaabbilee barnoota ol’aanaa keessa jiran irratti kufee jira. Dirqama kana bahuuf hayyoonniifi barattootni keenya tasgabbiifi waldhagahuudhaan deemuu qabdan.Jeequmsis ta’ee mooraalee barnootaa dhiisanii deemuun dirqama kana bahuuf hiree jiru of duraa cufuudha. Yeroo ammatti barattoonni Oromoo ofii isaaniitiif mooraa jeequu dhiisii kan jeeqameeyyuu tasgabbeessuu qabu. Mooraa dhiisanii deemuu dhiisii yoo bahaa jedhamaniiyyuu didanii turuu qabu. Maaliif? Mooraa keessa turuun dirqama qabsoon yeroo ammaatti qaama hawaasaa sanirraa eegdu bahuuf mooraa turuniifi barnoota itti fufuun baay’ee barbaachisaa waan ta’eef. Dabalataanis barattootni saba biraa akka olola diinaatiin hin jeeqamneefi mooraa dhiisanii hin deemne qabatamaan amansiisuu qabdan.

Kanaafuu barattotni dhaabbilee barnootaa ol’aanaa akkuma qaanqee ta’uun qabsoo kanaaf daandii irratti ibsaa asiin geessan ammas xurree ce’uumsaafi sirna haarayaa uummata keenyatti akeekuuf dirqama isinirra jiru bahuuf hiree hundatti akka fayyadamtan isiif dhaama.

International Business Times: Jawar Mohammed: This is why Oromo people don’t care about cabinet reshuffle November 4, 2016

Posted by OromianEconomist in #OromoProtests.
Tags: , , , , , , ,
2 comments
Odaa Oromoooromianeconomist

irreecha-oromo-2016-oromoprotests-bishoftu-horaa-harsadiGrand #OromoProtests,Tarkaanfii itti aanu By Jawar

People are demanding a new democratic government elected by the people. To really meet protesters’ demands, the government should release political prisoners, they should remove the military from villages, towns and universities and start a dialogue on a transition to a more democratic government.

 

IB Times Exclusive interview with executive director of Oromia Media Network

By , IB Times, November 3, 2016


 

The Ethiopian government recently reshuffled its cabinet in a move seen by some as a result of months of anti-government protests. The parliament approved the list of 21 ministers proposed by Prime Minister Hailemariam Desalegn, who said the appointments were based on people’s skills rather than their political affiliations.

As some key posts were given to ethnic Oromo, some claimed the reshuffle was part of measures the government said it would take to reduce grievances expressed by some ethnic groups.

In October, Ethiopia declared a six-month-long state of emergency following unrest in Oromia, and occasionally in Amhara.

The response to the protests, labelled as the biggest anti-government unrest Ethiopia has witnessed in recent history, has resulted in the death of more than 500 people since November 2015, a figure the government later confirmed.

In Oromia, people demonstrated against perceived disenfranchisement and lack of inclusion in the political process as the government is dominated by the Tigray minority. They also called for an end to land grabbing, claiming Oromo farmers are forcibly evicted from their farms.

Government reshuffle ‘no meaning for Oromos’

Jawar Mohammed, executive director of Oromia Media Network (OMN), banned under the state of emergency, explained Oromo people are calling for a radical regime change, not a government reshuffle.

People are demanding a new democratic government elected by the people. To really meet protesters’ demands, the government should release political prisoners, they should remove the military from villages, towns and universities and start a dialogue on a transition to a more democratic government,” he told IBTimes UK.

Mohammed, who lives in the US, also claimed Ethiopians have not been affected by the state of emergency , with the exception of a restriction on internet access.

“Oromia has been under a state of emergency for the last 12 months, the military is there, all the civil and political rights have been suspended, people have been arrested,” he alleged.

“Yes, some media outlets have been banned, but this is nothing new. OMN has been jammed some 20 times since March 2014. Even before the state of emergency, they were already arresting people, breaking down satellite dishes and jamming our transmission, what they did now was to officially admit what they were already doing and reassure investors that they are taking measures, beefing up security.”

Ethiopia Oromo Oromia
People walk near a burnt-out truck in the compound of a textile factory in the town of SebetaTiksa Negeri/Reuters

Attacks on foreign-owned companies

During anti-government protests, Oromo people attacked foreign-owned factories in Oromia, acts of violence that could result in a reduction in investments in the country.

Ethiopia strongly condemned the attacks, which it blamed on “anti-peace forces who aim to destabilise the country.” The government also claimed the situation in the country has gone back to normal since the state of emergency was implemented.

However, Mohammed claimed protests have halted only because it is harvesting season and rallies are bound to restart. He also said people will, once again, attack foreign-owned factories as they were allegedly “built on lands that were illegally taken from farmers or lands owned by the ruling party.”

“These are not xenophobic attacks. In fact, protesters have not touched a single investor physically,” he said. “The targets are strategically chosen because people need to now that investments in Ethiopia, until a democratic system is in place, is not safe. Click here to read more….


Click here to read the whole interview: Oromia Media Network executive Jawar Mohammed believes Ethiopia wants him dead

#‎OromoProtests‬, TARKAANFII ITTI AANU August 8, 2016

Posted by OromianEconomist in Uncategorized.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Odaa OromooOromianEconomist

 

#GrandOromoProtests 6 August 2016, in Oromia including  in Finfinnee (Addis Ababa), the capital.


 

Grand #OromoProtests,Tarkaanfii itti aanu By Jawar

 

#‎OromoProtests‬, TARKAANFII ITTI AANU


Jawaar Mohamed


Kabajamtoota Ilmaan Oromoo,
Hunda dura, lammiilee keenya kan bilisummaa Oromoofi Oromiyaatiif falmachuudhaaf murteessanii hiriira guyyaa har’aa kanarratti hirmaachuun lubbuu isaanii lamuu hin deebine aarsaa godhanii jannata hawwaa, seenaan saba kanaa barabaraan isaan haa yaadatun jenna. Firaafi maatii isaaniitifis jajjabina haa laatu jenna. Itti aansuun ilmaan Oromoo miliyoonotaaan golee Oromiyaa hundarraa magaalota 200 ol keessatti murannoofi tokkummaan baatanii diina bargaanfachiiftanii saba keenyatti kabajaa hortaniif galanni keessan bilisummaa Oromiyaa haa ta’u jenna. Qindeessitoonni keenya kan guyyoota shan qofa keessatti hiriira guddinaafi gurmaa’ina kana fakkaatu argamsiisuu dandeessan, sabni isiniin boonee jira; kana daran hojjachuu akka dandeessanis shakkii tokko malee mirkaneessitanii jirtan. Isin waliin qabsaa’uun ulfina.

Hiriira kanarraa injifannoo gurguddaatu argame. Ummanni keenya doorsisa Wayyaanefi ergamtoonni isaanii irratti godhaa turan irra aanudhaan sodaa tokko malee bifa qindaayeen mirga isaatiif falmachuuf bahuun injifaannoo isa tokko. Ummanni keenya rakkoo biyya sanii karaa nagayaatiin furuuf hiree dhumaa ifaan ifatti kennuun boru balaan fedhe yoo bu’e komii kamiiyyuu afaan keessa akka qabsiifnu hiree nuuf kenne. Ummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti waamicha yeroo gabaabaatiin bifa qindaawaafi tokkummaa qabuun socho’uu akka danda’u mirkaneessuun akeeka hiriira kanaa keessaa isa tokko. Kun dhibbaan dhibbatti galma gahee jira. Tarkaanfilee itti aansinee fudhachuu qabnuufis humna qabnu madaallee ofitti amanamummaa akka horannuuf faaydaa guddaa qaba.

Gaafin garaa nama hundaa keessa yeroo ammaa jiru kanaan booda ‘maaltu itti aana’ kan jedhu akka ta’e shakkin hin jiru. Yaadni amma booda qabsoon nagayaa hin deemsisuu gara hidhannootti dabruu qabna jedhu jabaatee dhufaa jira. Kun yaada sirriiti. Garuu ummata hanqina hidhannoo qabu, kan tarsiimoofi caasaa waraanaatin hin ijaaraminiin al tokkoon ol ka’aatii mootummaadhaan walwaraanaa jechuun gaaga’ama bu’aa hin qabneef saba saaxiluu ta’a. Kanaafu cehuumsa tarsiimoo hanga ammaa irraa gara kan biraatti godhamuuf akka ka’uumsaatti yaadota armaan gadii kana dhiheessina;

1) Mormiin diddaa baatii saglan dabreef godhaa turre bifa daran qindaawaa ta’eefi tooftaalee haaraya dabalateen itti fufuu qaba;

2) Qabsoon nagayaa ( civil disobedience) hanga ammaa godhame tarkaanfilee diina ofirraa ittisu ( self defense action) dabalataa dhufuu qaba. Ammarraa duuti balbala Oromoo qofa osoo hin taane kan diinatis dhadhawuu eegaluu qabdi. Tarkaanfiin ittisaa kanneen armaan gadii kana dabalata;

a) Qondaalota siyaasaafi waraanaa Wayyaanee ol’aanoo ummanni keenya akka ajjeefamuuf ajaja dabarsan irratti tarkaanfiin ni fudhatama.

b) Milishaafi poolisii ummata ajjeesu kamiyyuu irratti adabbiin walmadaalaan ni fudhatama.

c) Loltoota Agaazii ummata shoorarkeessan tooftaalee dahanaa kanneen wareegama gama keenyaa xiqqeessanin nagaya dhoorguu barbaachisa. Bakka isaan kopha kophaa ykn namoota muraasaan socho’anii nyaatan, taphatan,bulaniifi oolanitti haleeluun jiilchuu barbaachisa.

3) Tarkaanfilee ofirraa ittisuu armaan olitti tarreeffaman kana hojitti hiikudhaaf hidhannoof rasaasni ummata keenyaaf saffisaan dhaqqabuu qaba. Kana milkeessuuf loltoonni ummanni keenya karaa danda’e hundaan ( fkn milishaa irraa hiikkachuun, bitachuun) hidhannoo harkatti galfachuu qaba. Dureeyyin biyya keessaafi ummanni biyya alaa leeccaloo gumaachudhaan ummata hidhachiisuu qabu. Akkasumas poolisoonnif qondaalonni siyaasaa sirnicha tajaajilaa jiran kan ummata isaanitiif aantummaan itti dhagahamu haalota meeshaaleen waraana dhunfannaa mootummaa jala jiran harka qabsaa’ota Oromoo itti galan mijeessuu danda’u. Kunis kan too’annaa isaanii jala jiru dabarsanii kennuun dabalatee bakkoota kuusaa meeshaa waraanaa akeekudhaan ta’uu danda’a. Walumaagalatti garuma danda’ame maraan, biyya keessaayis ta’ee biyyoota alaa irraa meeshaan waraanaa saffisaan harka Oromoo galuu qaba. Kana milkeessuun fuulleffannaa guddaa ( top priority) ta’uu qaba;

4) Caasaanfi waajjiraaleen bulchiinsaa Oromiyaa keessa jiran tajaajila ummataa kennuu dhiisanii meeshaa ukkaamsaaf cunqursaa ta’uun tajaajilaa jiru. Caasaaleefi waajjiraalee kana hiree argame hundaan barbadeessudhaan humna sirnichi qabu laamsheessuuf hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu tarkaanfiin waajjiraalee bulchiinsaa irratti godinoota garii keessatti eegalame bal’inaan itti fufuu qaba;

5) Adaduma tarkaanfiin Oromoon fudhatu cimaa deemuun humni waraanaafi bulchiinsa sirnichaa laaffataafi diigamaa deema. Baniinsi ( security and administrative vacuum) uumamu kun rakkoo akka hin uumneef caasaan bakka bu’u ijaaramaa deemuu qaba. Bakka caasaan bulchiinsaa guututti diigametti, caasaan ummataa haaraan cinaatti ( parallel structure) ijaaramuu qaba. Akkasumas kufaatii diinaa saffisiisuufi nagayaa fi tasgabbii ummataa eegsisuuf humni waraanaa biyyooleessaa bifa gurmaa’eefi tarsiimoo qoratamaan masakamu ijaaramuu qaba. Waranni kun loltoota bilisummaa Oromoo bifa garagaatiin gurmaa’anii jiran, dargaggoota diinarraa qawwee hiikachuun iddoo garagaraatti gurmaa’anii socho’an akkasumas ilmaan Oromoo mooraa diinaa keessa sabatti dacha’niin ijaarama;

6) Hojiilee armaan olitti kaafne kana qindeessanii galmaan gahuuf hawaasni siyaasaa ( political community) Oromoo mataa walitti qabachuu qaba. Kana galmaan ga’uuf ji’a Fulbaanaa as deemu kana Waltajii Hoggantoota Oromoo Waliigalaa ( All Inclusive Oromo Leadership Summit) kan geggeessitoonni jaarmayaalee siyaasaa, hawaasaafi amantii akkasumas hayyoonni, abbootiin qabeenyaafi aartistootni irratti hirmaatan ni taa’ama. Waltajjiin kun akeeka lama qabaata. Kan duraa Wixinee Oromoofi Oromiyaan garafuulduraa ittiin bulan ( Oromian National Charter) kan marii hirmaattotaatin bilchaatee raggaasifme qopheessa. Kan lammataa dhaabbilee qabsoo kana xumuruufi bulchiinsa Oromiyaa bilisoomteetif bu’ura ta’uu danda’an ijaara. Fakkeenyaaf garee diiploomaasii keenyaa bifa waaltayeen geggeessu, kan gargaarsa ummata miidhamee ( humanitarian aid) bifa waaltayeen qindeessu fa’a ofiif akka dhaabbatuuf haala mijeessa. Koreen waltajjii kana qopheessu yeroo gabaa keessatti dhaabbachuun hojii isaa saffisaan akka geggeessu taasifama;

Tarkaanfilee armaan olitti tarreessine kana murannoo, jabinaafi saffisa waggoota muraasa dabran ittiin sochoo’aa turreen daran hojjachuudhaan gara hojiitti hiikuu barbaachisa. Hundi Keenyaa gahee keenya gahuumsaan haa baanu!

Dhugaa Qabna


‪#‎OromoProtests‬, TARKAANFII ITTI AANU